Ви є тут

Головна » Факультети » Будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра дизайну

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри дизайну спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за двома спеціальностями:

1) викладання дисциплін, пов'язаних з підготовкою бакалаврів, магістрів за спеціальністю 022 «Дизайн»;

2) викладання дисциплін, пов'язаних з підготовкою бакалаврів, магістрів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»;

Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча програма, силабус, методичні вказівки та конспект лекцій, які є нормативними документами. Розробка навчально - методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання самостійних завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

2021-2022 н.р

Протокол №7 від 30.06.2022

2022-2023 н.р

Протокол №1 від 30.08.2022

Протокол №2 від 22.09.2022

Протокол №3 від 15.10.2022

Протокол №4 від 30.11.2022

Кафедра веде підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 

Ступінь вищої освіти: БАКАЛАВР (перший рівень) Ступінь вищої освіти: МАГІСТР (другий рівень)

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 022 «Дизайн»

Освітня програма "Дизайн"

Проєкт оновленої освітньої програми «Дизайн» (PDF, 2.3 МБ)

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 022 «Дизайн»

Освітня програма "Дизайн"

Проєкт оновленої освітньої програми «Дизайн» (PDF, 1.5 МБ)

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації:

 

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації:

 

Галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Освітня програма «Архітектура та містобудування»

Галузь знань – 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

Освітня програма «Архітектура та містобудування»

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації:  

3112 Технік з архітектурного проектування;

3112 Технік-дизайнер(будівництво);

3112 Технік-проектувальник;

2141.2 Архітектор та планувальник міст (під керівництвом професіонала архітектора І, ІІ категорії).

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» 2019 р. (PDF, 24 MБ)

Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування» 2022 р. (PDF, 1.2 MБ)

Рецензія на ОПП «Архітектура та містобудування» 2022 р. від архітектурної майстерні LUKASHEV architects (PDF, 184 KБ)

Рецензія на ОПП «Архітектура та містобудування» 2022 р. від «ВЕРТОН-СЕРВІС» (PDF, 496 KБ)

Під час навчання випускник здобуває кваліфікації:

2141 Професіонал в галузі архітектури та планування міст

2141.2 Архітектор та планувальник міст

2141.2 Архітектор

2141.2 Архітектор з реставрації пам’яток архітектури та містобудування

2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів

 

 

 

Робочі програми та силабуси спеціальності 022 "Дизайн", освітня програма "Дизайн" (бакалавр, магістр)

Навчальні плани, бакалавр

Навчальні плани, магістр

 

Робочі програми та силабуси спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", освітня програма "Архітектура та містобудування", освітній ступінь "Бакалавр" 

Навчальні плани, бакалавр  (навчальні плани, магістр - нижче)

ОК 02 Силабус - Нарисна геометрія, теорія тіней і перспектива (PDF, 244 KБ)

ОК 03 Силабус - Архітектурна композиція та кольорознавство (PDF, 252 KБ)

ОК 04 Силабус - Архiтектурна графіка (PDF, 312 KБ)

ОК 05 Силабус - Основи архітектурного проектування (PDF, 356 KБ)

ОК 06 Силабус - Архітектурний рисунок 1-й курс (PDF, 240 KБ)

ОК 06 Силабус - Архітектурний рисунок 2-й курс (PDF, 780 KБ)

ОК 07 Силабус - Основи геодезії (PDF, 324 KБ)

ОК 08 Силабус - Архітектурно-містобудівне проєктування малоповерхової житлової забудови (PDF, 292 KБ)

ОК 09 Силабус - Архітектурне матеріалознавство (PDF, 360 KБ)

ОК 10 Силабус - Історія мистецтв архітектури та містобудування (PDF, 348 KБ)

ОК 11 Силабус - Конструкції будівель і споруд (PDF, 224 KБ)

ОК 12 Силабус - Архітектурно-містобудівне проєктування громадських будівель (PDF, 292 KБ)

ОК 13 Силабус - Історія мистецтв архітектури та містобудування стародавньої Греції та стародавнього Риму (PDF, 336 KБ)

ОК 14 Силабус - Основи теорії споруд (PDF, 320 KБ)

ОК 15 Силабус - Теорія архітектурного проєктування типологія будівель і споруд (PDF, 260 KБ)

ОК 16 Силабус - Архітектурно — містобудівне проектування малих міст (PDF, 312 KБ)

ОК 17 Силабус - Комплексний курсовий проєкт Проєкт міста на 6000 мешканців (PDF, 164 KБ)

ОК 18 Силабус - Історія мистецтв арх-ри та містобудування. Історія середньовічного мистецтва, архітектури та містобудування Візантії (PDF, 328 KБ)

ОК 19 Силабус - Теорія архітектурного проєктування Основи містобудування (PDF, 220 KБ)

ОК 20 Силабус - Історія мистецтв архітектури та містобудування епохи відродження (PDF, 360 KБ)

ОК 21 Силабус - Архітектурно-містобудівне проєктування багатоповерхових житлових будівель (PDF, 288 KБ)

ОК 22 Силабус - Комплексний курсовий проєкт Проєкт багатоповерхової житлової забудови сельбищної території міст (PDF, 164 KБ)

ОК 23 Силабус - Теорія архітектурного проєктування інженерні мережі та інженерний благоустрій міст (PDF, 224 KБ)

ОК 24 Силабус - Архітектурно — містобудівне проектування великих міст (PDF, 336 KБ)

ОК 25 Силабус - Міждисциплінарний курсовий проєкт (PDF, 176 KБ)

ОК 26 Силабус - Теорія архітектурного проєктування проєктування промислових об'єктів (PDF, 212 KБ)

ОК 27 Силабус - Соціально-економічні теорії в архітектурі та містобудуванні (PDF, 280 KБ)

ОК 28 Силабус - Історія мистецтв архітектури та містобудування історія мистецтв архітектури та містобудування XVIII-XX століть (PDF, 396 KБ)

ОК 29 Силабус - Основи реконструкції та реставрації об'єктів міського середовища (PDF, 216 KБ)

ОК 30 Силабус - Наукові основи архітектури і архітектурного проектування (PDF, 272 KБ)

ОК 31 Силабус - Архітектурно-містобудівне проєктування ландшафтних об'єктів (PDF, 268 KБ)

ОК 32 Силабус - Українська культура в європейському контексті (PDF, 256 KБ)

ОК 33 Силабус - Політико-правова система України (PDF, 964 KБ)

ОК 34 Силабус - Іноземна мова (PDF, 476 KБ)

ОК 35 Силабус - Українська мова (PDF, 308 KБ)

ОК 36 Силабус - Філософія (PDF, 592 KБ)

ОК 37 Силабус - Історія України та української культури (PDF, 228 KБ)

ОК 38 Силабус - Здоров'язбережуючі технології та співдія функціонального розвитку (PDF, 272 KБ)

ОК 39 Силабус - Обмірна практика (PDF, 256 KБ)

ОК 40 Силабус - Проектна практика (PDF, 740 KБ)

ОК 41 Силабус - Переддипломна практика (PDF, 268 KБ)

ОК 42 - Дипломування (PDF, 328 KБ)

Вибіркові:

ВК 2.1 Силабус - Основи комп'ютерної графiки (PDF, 760 KБ)

ВК 2.3 Силабус - Інноваційні комп'ютерні технології архітектурного проектування (PDF, 612 KБ)

ВК 2.4 Силабус - Інформаційні технології і комп’ютерне моделювання в архітектурі (PDF, 760 KБ)

ВК 2.6 Силабус - Живопис та архітектурна колористика (PDF, 248 KБ)

ВК 2.7 Силабус - Архiтектурна фізика (PDF, 336 KБ)

ВК 2.7 Силабус - Архітектурна фізика та конструкції (PDF, 372 KБ)

ВК 2.7 Силабус - Клiматологiя в архітектурі (PDF, 324 KБ)

ВК 2.8 Силабус - Сучасні архітектурно-будівельні конструкції (PDF, 192 KБ)

ВК 2.9 Силабус - Iнновацiйнi засоби архiтектурної вiзуалiзацiї (PDF, 608 KБ)

ВК 2.10 Силабус - Екологічні принципи проектування містобудівних об'єктів (PDF, 280 KБ)

ВК 2.10 Силабус - Екологічні принципи реставрації історичної забудови міста (PDF, 276 KБ)

ВК 2.11 Силабус - Ландшафт і міське середовище (PDF, 256 KБ)

ВК 2.11 Силабус - Ландшафтна архітектура (PDF, 244 KБ)

ВК 2.11 Силабус - Садово-паркова архітектура (PDF, 256 KБ)

ВК 2.12 Силабус - ІВІМ Концептуальне проектування (PDF, 760 KБ)

ВК 2.12 Силабус - Комп'ютерне проектування в архітектурі міського (PDF, 604 KБ)

ВК 2.13 Силабус - Біоніка в архітектурному проєктуванні міского середовища (PDF, 316 KБ)

ВК 2.13 Силабус - «ОСНОВИ ДИЗАЙНУ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА» (PDF, 308 KБ)

ВК 2.13 Силабус - Основи дизайну архітектурного середовища (PDF, 308 KБ)

ВК 2.14 Силабус - ІНОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (PDF, 360 KБ)

ВК 2.14 Силабус - Іноваційні технології виробництва будівельних матеріалів (PDF, 272 KБ)

ВК 2.15 Силабус - Енергоефективні технології проєктування міської забудови (PDF, 308 KБ)

ВК 2.15 Силабус - Енергоеф та екологічність (PDF, 312 KБ)

ВК 2.17 Силабус - Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці (PDF, 348 KБ)

Робочі програми та силабуси спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", освітня програма "Архітектура та містобудування", освітній ступінь "Магістр" 

Навчальні плани , магістр

 1. Основи планування та управління (Силабус)
 2. Основи наукових досліджень (Силабус)
 3. Цивільний захист і охорона праці в галузі (Силабус)
 4. Інтелектуальна власність (Силабус)
 5. Управлінське консультування (Силабус)
 6. Економіка та управлінське консультування бізнесу (Силабус)
 7. Архітектурне проєктування (Силабус)
 8. Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті (Силабус)
 9. Сучасні тенденції пам'ятко-охоронної діяльності (Силабус)
 10. Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста (Силабус)
 11. Концептуальне архітектурне проєктування (Силабус)
 12. Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища (Силабус)
 13. Ландшафтна архітектура  (Силабус)
 14. Композиційне формування ландшафтного середовища міста (Силабус)
 15. Садово-паркове та ландшафтне проєктування (Силабус)
 16. Сакральні простори і об'єкти (Силабус)
 17. Філософія архітектури (Силабус)
 18. Соціологія міста (Силабус)
 19. Сучасні тенденції в архітектурі громадських будівель (Силабус)
 20. Архітектурна екологія (Силабус)
 21. Сучасні архітектурні конструкції та енергоефективні рішення в архітектурі (Силабус)
 22. Реставрація пам'яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища (Силабус)
 23. Сучасні архітектурні теорії: аналіз та критика (Силабус)
 24. Типологія форм архітектурного середовища (Силабус)
 25. Дизайн внутрішнього простору будівель і комплексів (Силабус)
 26. Ергономічні принципи проєктування міського середовища (Силабус)
 27. Інженерне обладнання територій і транспорт (Силабус)

За спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування":

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: І.В. Русанова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 – 23с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 26 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 13 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: Б.В. Гой. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 52 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: Б.В. Гой. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 46 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Сучасні тенденції пам’ятко-охоронної діяльності» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» /Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: О.В. Рибчинський 2019 - 25 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні тенденції пам’ятко-охоронної діяльності» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» /Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: О.В. Рибчинський 2019 - 34 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: І.В. Русанова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 – 17с.

Методичні вказівки до проведення самостійних робіт з дисципліни «Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: І.В. Русанова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 – 21с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 44 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 33 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 14 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: Б.В. Гой. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 47 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: Б.В. Гой. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 52 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання. Укл.: Ю.І. Криворучко. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 21 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання. Укл.: Ю.І. Криворучко. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 41 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Сакральні простори і об’єкти» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» /Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: Ю.І. Криворучко, 2019 - 29 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сакральні простори і об’єкти» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» /Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: Ю.І. Криворучко. - 2019 - 31 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Сучасні тенденції в архітектурі громадських будівель» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О. Захарова – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 31 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні тенденції в архітектурі громадських будівель» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О. Захарова –  Запоріжжя:  Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 18 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурна екологія» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. - Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 19 с.

Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Архітектурна екологія» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. - Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 69 с.

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Сучасні архітектурні конструкції та енергоефективні рішення в архітектурі» для магістрів усіх форм навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Укл.: С.О.Захарова. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка»; 2020 – 111 с

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні архітектурні конструкції та енергоефективні рішення в архітектурі»для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 16 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Реставрація пам’яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: О.В. Рибчинський 2019 - 29 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реставрація пам’яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: О.В. Рибчинський 2019 - 38 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Дизайн внутрішнього простору будівель і комплексів» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О. Захарова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 59 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Дизайн внутрішнього простору будівель і комплексів» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О. Захарова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 26 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Ергономічні принципи проектування міського середовища» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 21 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ергономічні принципи проектування міського середовища» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 25 с.

 

 

Кафедра "Дизайн" веде активну науково-дослідну роботу. Результати НДР можуть бути використанні у навчанні і удосконаленні підготовки фахівців з дизайну. Структура питань, що підіймаються в НДР дозволяють використовувати їх під час практичних занять студентів, а також використовувати їх під час конкурсів, олімпіад з відповідною стимуляцією переможців. Що і є апробацією нових методів мотивації студентів щодо генерування ідей у предпроєктному етапі, а також реалізації їх у проєктній діяльності. Результати НДР мають практичну цінність для навчального процесу. Наукові роботи викладачів кафедри публікуються у провідних фахових виданнях нашої країни, а також за її межами.

 

ПРОЕКТ ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУ
Науково-дослідної роботи, яка виконується в межах робочого часу викладачів
на 2021-2024 роки
Кафедра «Дизайн»

№ п/п Шифр, назва НДР, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім`я по батькові наукового керівника Підстава для виконання роботи Строки виконання НДР, етапів Очікувані результати і форма звітності у поточному році
1 06511 Сучасні тенденції розвитку дизайну міського середовища в умовах Четвертої промислової революції Науковий керівник д-р філос. наук, проф. Рижова І.С. Рішення секції НР (НТР) інституту від 10.06.2021 р., протокол №4 01.09.2021 - 30.06.2024р.р. Концепція розвитку сучасних тенденції дизайну міського середовища в умовах Четвертої промислової революції Наукові статті, тези, термінологічний словник «Ландшафтна архітектура»
Анотований звіт. Остаточний звіт.
1.1 Роль сучасного дизайну міського середовища як чинник удосконалення екологічного балансу між людиною та природою   01.09.21 - 30.06.22р.р. Теоретичні засади сучасного дизайну міського середовища як чинник удосконалення екологічного балансу між людиною та природою. Наукові статті, тези
Інформаційний звіт.
1.2 Сучасні технології розвитку стійкого екологічного будівництва в Україні   01.09.22 - 30.06.23р.р. Концепція розвитку сучасних технологій у стійкому екологічному будівництві в Україні. Наукові статті, тези
Інформаційний звіт.
1.3 Місто і роль візуальних комунікацій дизайну в удосконаленні міського середовища в умовах Четвертої промислової революції   01.09.23 - 30.06.24р.р. Теоретичні засади візуальних комунікацій дизайну в удосконаленні міського середовища в умовах Четвертої промислової революції. Наукові статті, тези
Анотований звіт.
Остаточний звіт.

Керівник НДР кафедри "Дизайн": доктор філософських наук, професор, Рижова І.С.

Рижова Ірина Станіславівна захистила докторську дисертацію на тему: «Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади», має стаж науково-педагогічної роботи 26 років,  є  членом Спілки дизайнерів України та автором понад 100 наукових статей з дизайну у фахових виданнях, та за кордоном. 

2022 рік

МОНОГРАФІЙ, опублікованих за кордоном: 1
  -з них за авторством молодих учених  
 1. Yuriy Kryvoruchko, Bogusław Podhalański. EMPTINESS AND COMPLETENESS OF ARCHITECTURE. - Multifaceted Research in Architecture. Editor Beata Komar. Volume III. NATURE ‒ ARCHITECTURE ‒ CULTURE: CRISIS ‒ A PARADOX OF PROGRESS. Editor Jan Rabiej. Monografia 938. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2022. ISBN 978-83- 7880-842-8. P. 9 —26.

2021 рік

МОНОГРАФІЙ, опублікованих в Україні 2
  -з них за авторством молодих учених  
 1. Павлюк О.Ю. Рижова І.С. Польські архітектори на тлі модерну Катеринославу Монографія /О.Ю. Павлюк, І.С.Рижова — Запоріжжя: Дике Поле, 2021. – 176 с. + 40 с. іл. — ISBN 978-617-7891-05 - Мова українська, польська.
 2. Гавронський, В.П. Г12 Скульптура. Майстерність портрета. [Текст]: монографія В.П.Гавронський – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 100 с. ISBN 978-617-529-306-5
МОНОГРАФІЙ, опублікованих за кордоном: 2
  -з них за авторством молодих учених  
 1. Криворучко, Ю. Романтизм и его традиции. Искусство восточной Европы [Текст]: монографія Tom VIII/ Ю. Криворучко. - Warszawa–Toruń 2021. -329s. S. 309-324
 2. Криворучко, Ю. The Need for a Myth in Contemporary Sacred Architecture. Defining the architectural space – the myths of architecture. Definiowanie przestrzeni architektonicznej – mity architektury [Текст] : монографія/ Ю.Криворучко, Б. Поланський Bogusław Podhalański. Vol. 1. 2021. S. 49-57.
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, опублікованих в Україні: 2
  -з них за авторством молодих учених  
 1. Рижова І.С. Соціально-економічні теорії в архітектурі та містобудуванні» [Текст]: навчальний посібник І.С.Рижова, О.П.Заря, Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2021. – 188 с.
 2. Петришин Г.П. Містобудівне проєктування. Частина 1: Місто як об'єкт проєктування: підручник/ С.В.Ганець, А.В.Гоблик, Ю.В.Ідак, І.В.Русанова та ін., за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 312с. ISBN 978-966-941-644-5

2020 рік

МОНОГРАФІЙ, опублікованих в Україні 1
  -з них за авторством молодих учених  
 1. Павлюк, О.Ю. Różne odcienie polskości . Dylematy tożsamościowe mieszkańców niepodległej Ukrainy XXI wieku.//Різноманітні відтінки польскості. Дилема самоідентифікації жителів незалежної Украіни в ХХІ столітті / О.Ю. Павлюк // /пльскої мовою/-Запоріжжя: Дикое Поле,2020.-304с. текст польскою мовою; ISBN 978-617-7433-94-0 -Scopus
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, опублікованих в Україні: 1
  -з них за авторством молодих учених  
 1. Інженерний благоустрій територій: підручник/ І.В.Русанова, Г.М. Шульга. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020, -260с

2019 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 
 

1. Юрий Криворучко. Сакральная архитектура Украины конца ХХ века - Sztuka Europy Wschodniej. Искусство Восточной Европы. The Art of Еastern Еurope. Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne. Украинское искусство XX века и польско-украинские художественные связи. 20th-century Ukrainian Art and Polish-Ukrainian Artistic Relations. Red. Jerzy Malinowski, Agnieszka Pospiszil & Ewa Sułek. Warszawa–Toruń. 2019, 310 s. S. 237-256.

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, опублікованих в Україні: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 
 

1. Містобудівне проектування. Частина ІІ : підручник /І.В. Русанова. автор розділу Сельбищна територія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. -287с.

2017 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 
 
1. Яців М., Криворучко Ю. Архітектура світла в українській церкві: монографія. Львів, 2017. 308 с.
 
СЛОВНИКІВ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Рижова І.С.Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.

2016 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0

1.Скульптура. Мастерство портрета[Электронный ресурс]/ В.П. Гавронский; Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publiscing. - 2016. - 84 с., ил. - Режим доступа: Скульптура-Мастерство-портрета [https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-86997-6/Скульптура-Мастерство-портрета?search=гавронский]

2014 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Коваль Л.М. Дизайн & LED-технології [Текст]: монографія/ Л.М.Коваль.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.-132с.,іл.

2013 рік

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Демиденко, О.І. Рисунок. Гіпсова класична голова людини: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. [Текст]/ О.І.Демиденко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізької нац. техн. ун-т.-Запоріжжя: ТОВ "Фінвей", 2013.-95с., іл.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2021, 2020, 20192018, 2017

всього: 6
  -з них за авторством молодих учених  

1. Захарова С.О. Тенденції містобудівного розвитку прибережних територій великих міст [Текст] // Захарова С.О., Фостащенко О.М., Архіпова К.К., Фостащенко Д.О. //Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2022. – Вип. 80.

2. Yuriy Kryvoruchko, Elżbieta WĘCŁAWOWICZ-BILSKA, Matylda WDOWIARZ-BILSKA, Eva KRÁĽOVÁ, Martin VAŠČÁK. HISTORICAL TIMBER HEALTH RESORT ARCHITECTURE. CONTEMPORARY CONDITION AND STATE OF CONSERVATION. INTERNATIONAL JOURNAL OF CONSERVATION SCIENCE. Volume 13, Issue 2, April-June 2022: р. 351-366. ISSN: 2067-533X.

3. Kryvoruchko, Bogusław Podhalański and Jan Rabiej. MONASTIC GARDENS OF ATHOS THE ARCHETYPE OF THE GARDEN IN THE GENESIS OF CHRISTIAN ARCHITECTURE. European Journal of Science and Theology, February 2022, Vol.18, No.1, 145-165. SCOPUS

4. Vitalina Nikitenko, Iryna Ryzhova, Olexandr Shapurov, Olha Kovalova,Natalia Falko, Yurii Kozar. Humanitarian measures to understand the problems of the physical andpsychological integrity of the human personality in conditions of war. RevistaCues io nes Políti cas. Vol. 40, No 74 (2022), 673-685. ppi 201502ZU4645 ISSN-VersiónImpresa 0798-1406 / ISSN-Versión on line 2542-3185.

5. Nikitenko Vìtalina, Voronkova Valentyna, Shapurov Olexandr, Ryzhova Iryna, Oleksenko Roman. The Influence of Digital Creative Technologies on the Development of Education and Medicine (Вплив цифрових креативних технологій на розвиток освіти та медицини). InternationalJournal of Health Sciences. Available online at www.sciencescholar.us Vol. 6 No. 2, August2022, pages: 699-708 e-ISSN: 2550-696X, p-ISSN: 2550-6978

6. Зоря О.П., Рижова І.С., Гондар С.О. Визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування відсоткових показників вартості проектних робіт. The 3rd International scientific and practical conference “Science and innovation of modern world” (November 24-26, 2022) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2022. Стр. 271–276.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017

всього: 19
  -з них за авторством молодих учених 3
 1. Бобровський І.В. Виклики часу І активізація творчого пошуку в архітектурі і дизайні // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2022 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 2. Бобровський І.В. Асоціативний образ як засіб мотивації у дизайні Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів: матеріали V науково-методичного семінару/ Головні редактори: Г.В. Локарєва, Ю.В. Гончаренко, Л.О. Гринь. Запоріжжя: Запорізький національний університет, ст.34-36, квітня 2022 р. — Мова укр.
 3. Демиденко О.І. Особливості методики викладання дисципліни «Академічний живопис» для студентів спеціалізаціі «Графічний дизайн» [Електронний ресурс] / О.І Демиденко// Materials of the ІІІ International research and practical internet conference (September, 16, 2022) : collection of abstracts // for the general ed. PhD Serhii Onyshchenko. — Zdar nad Sazavou : "DEL a.s.", 2022. р. С. 13-15 — Мова англ.
 4. Захарова С.О. Тенденції містобудівного розвитку прибережних територій великих міст [Текст] // Захарова С.О., Фостащенко О.М., Архіпова К.К., Фостащенко Д.О. //Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. — К., КНУБА, 2022. — Вип. 80. — Мова укр.
 5. Павлюк О.Ю. Деякі аспекти дистанційного навчання у сучасних умовах [Електронний ресурс] / О.Ю. Павлюк // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2022 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 6. Рижова І.С. СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ [Електронний ресурс] / І. Рижова. // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2022 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 7. Кругляк В.І. КОЛОРИТ ТА ЙОГО ДОМІНУЮЧА РОЛЬ У ЖИВОПИСУ ТА ДИЗАЙНІ СЕРЕДОВИЩА [Електронний ресурс] / В.І. Кругляк // Тиждень науки — 2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2021 р. / Редкол. : В.В. Наумик — Мова укр.
 8. Пантус Н.М. ВІДЕОКЛІП ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНИХ ВІЗУАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки — 2021. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2021 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 9. Пантус Н.М. ВІЗУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ВИСШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАПОРІЖЖЯ [Текст] / Пантус Н.М. / Міжнародна науково-практична конференція «Код міста»: Тез. доп. — Краків, Польща. —­ 2022р. — Мова польск.
 10. Потапенко Г.М. Фрактальна геометрія і новий перспективний напрямок в комп'ютерній графіці - фрактальна графіка [Електронний ресурс] / Г.М. Потапенко // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2022 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 11. Потапенко Г.М. Стилі в графічному дизайні. Нео-гео, лоу полі, фрактальна графіка. [Електронний ресурс] / Г.М. Потапенко, М.В. Потапенко // Materials of the ІІІ International research and practical internet conference (September, 16, 2022) : collection of abstracts // for the general ed. PhD Serhii Onyshchenko. – Zdar nad Sazavou : "DEL a.s.", 2022. р. С. 16 — 18 — Мова англ.
 12. Пасічна Т.О. Засоби ландшафтного дизайну у формуванні індивідуального образу міста Запоріжжя [Текст] / Пасічна Т.О. / Міжнародна науково-практична конференція «Код міста»: Тез. доп. — Краків, Польща. —­ 2022р. — Мова польск.
 13. Пасічна Т.О. КІЛЬКІСНА МІРА У ЗАСОБАХ ПОБУДОВИ СТИЛІЗОВАНОЇ БІОНІЧНОЇ ФОРМИ, ЯК ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ КОМПОЗИЦІЇ ТА КОЛЬОРОЗНАВСТВО» [Електронний ресурс] / Т.О. Пасічна // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2022 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2022. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8. — Мова укр.
 14. Yurii Kryvoruchko. SPACE OF THE WORLD AND SPACE OF ARCHITECTURE. DESIGN AND ARCHITECTURE: HISTORY AND MODERNITYP. COLLECTION OF THESES OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE. Lviv. 2022. P. 12-13. Мова англ.
 15. Polina Belousova. Architectural and landscape rehabilitation of industrial areas of the city of Zaporizhia. Department of Design, Facult of Civil Engineering, Architecture and Design, Zaporizhia Polytechnic National University. X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ARCH – ECO, FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS, 13-14.05.2022. Supervisor Yuriy Kryvoruchko, PhD., DSc. Prof. Ukraine: NEW- OLD CITY. — Мова англ.
 16. Daryna Budyuk. Socialist city of Zaporizhia: ideology and space. Department of Design, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Design, Zaporizhia Polytechnic National University. X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ARCH – ECO, FOR STUDENTS AND PHD STUDENTS, Supervisor Yuriy Kryvoruchko, PhD., DSc. Prof. Ukraine. NEW- OLD CITY. 13-14.05.2022. — Мова англ.
 17. WIERZBICKA A.M., KRYWORUCZKO J., JÓŹWIK R., DUDA M., TRĘBACZ P., KRYWORUCZKO O. Moduły przestrzenne do budownictwa mieszkaniowego na Ukrainie. Синтез мистецтв у сучасних соціокультурних процесах. Третя щорічна міжнародна наукова конференція. Національна академія мистецтв України. 08 листопада 2022 р. Київ. 2022. — Мова укр.
 18. Зоря О.П., Рижова І.С. Реформування системи ціноутворення в архітектурі та містобудуванні. The 2nd International scientific and technology: problems, prospecrs and innovations” (November 17-19, 2022) CPN PublischigGroup, Japan. 2022. Стр. 268-272. — Мова англ.
 19. Зоря О.П., Рижова І.С., Гондар С.О. Визначення кошторисної вартості проектних робіт шляхом застосування відсоткових показників вартості проектних робіт. . The 3rd International scientific and praktikal conference “Science and innovation of modern world” (November 24-26) Cognum Publisching House, London, United Kingdom. 2022. Стр. 271-276. — Мова англ.-

У 2022 році студенти та викладачі кафедри дизайну прийняли участь у міжнародній науковій конференції «CODE OF THE CITY» організованою спільно кафедрою дизайну міського простору факультету «Архітектура» Краківського політехнічного університету та кафедрою «Дизайн» Національного університету «Запорізька політехніка» у межах якої відбувся конкурс студентської творчості.

Студенти кафедри дизайну у своїх колажах розглядали тему «Код міста» крізь призму культурно-історичного та екологічного аспектів: острів Хортиця – це наша культурна спадщина, козацька історія, величезний промисловий потенціал та проблеми екології міста Запоріжжя. У більшості творів польських колег тема «Коду міста» проявляється через європейську багатогранність, що базується на історичному корінні. Це був наш перший спільний проєкт і було дуже цікаво та важливо спостерігати за сприйняттям, інтерпретацією та розкриттям такої філософської теми як «Код міста» серед молоді обох країн. Можна сказати, що цей міжнародний конкурс сповнений духовного потенціалу молодих митців, і ми сподіваємося, що це лише перший крок у нашій плідній співпраці.

Каталог творчих робіт конкурсу «Код міста» (PDF, 2.4 MБ)

У 2021 році студенти 2го курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» кафедри дизайну прийняли участь у V спеціалізованому міжнародному Запорізькому екологічному форумі, де пройшов щорічний конкурс творчих робіт (проєктів) з ландшафтного дизайну в рамках заходів V спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму та отримали сертифікати учасників: Макайя Кароліна, Макарова Софія, Топчиліна Анастасія, Земляна Валерія та студентка 4 курсу: Чумакова Таїсія. Проєкти студентів 2 курсу було виконано під керівництвом доцента кафедри дизайну Захарової Світлани, а проєкт студентки 4 курсу було виконано під керівництвом старшого викладача кафедри дизайну Пасічної Тетяни.

БУДЮК Дарина Максимівна студентка 3 курсу спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» була нагороджена грамотою переможця міського щорічного конкурсу творчих робіт (проєктів) з ландшафтного дизайну. Проєкт було виконано під керівництвом доцента кафедри дизайну Захарової Світлани.

Всі проєкти було виконано під керівництвом старшого викладача кафедри дизайну Пасічної Тетяни.

Також у 2021 році на І Всеукраїнській виставці-конкурсі дизайн-проєктів/макетів/ідей для людей з особливими освітніми потребами. м.Черкаси, ЧНТУ, були представлені проєкти випускників кафедри дизайну та отримали Диплом учасника (Головко Ольга) та Диплом III ступеня (Ількаєва Юлія). Проєкти було виконано під керівництвом старшого викладача кафедри дизайну Потапенко Ганни. Студенти Граніч Анна, Козік Станіслав, Пінаєва Наталія, Семьонова Юлія, Вайло Вероніка приймали участь у міжнародному конкурсі екоплаката. Драчова Анна, Заворотня Ліля, Рибалка Ольга, Мусійченко Поліна, Марченко Ольга приймали участь у міському конкурсі соціальної реклами під гаслом «Збережемо майбутнє молоді!». На конкурсі логотипу державної установи «Державний інститут сімейної та молодіжної політики» Горбунова Олена посіла ІІІ місце, а Эззакани Карим, Борисюк Олена, Полковнікова Софія отримали Дипломи учасників.

У конкурсі на кращу студентську наукову роботу, вузівський етап перемогли: Палладі Діана: “ Концепція садового шезлонгу з перегорнутим функціоналом“ – 1 місце, промисловий дизайн. (керівник Дуднік М.Г.), Замолотнєва В.: “Концепція сучасного садового шезлонгу з трансформацією“ – 2 місце, промисловий дизайн. (керівник Дуднік М.Г.), Борисюк Олена: "Проблеми пошуку нових форм при створенні графічного образу віртуального простору "– 2 місце, графічний дизайн (керівник Пантус Н.М.), Полковнікова Софія: " Фрактальна графіка – новий перспективний напрямок у комп'ютерній графіці "– 3 місце, графічний дизайн (керівник Потапенко Г.М.), Котова Яна:" Синергія Digital art та традійного українського народного мистецтва, у патріотичному мерчу "Все буде, Україна! ", через всесвітньо відомі образи мистецтва" – 1 місце, графічний дизайн (керівник Северін К.В.)

2019 рік

Кількість студентів, які беруть участь у НДРС ___42_____.

 1. Головко Ольга Федорівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 2. Назаренко Валерія Олегівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 3. Койляк Катерина Михайлівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 4. Ількаєва Юлія Дмитрівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 5. Шлянін Данило Олегович, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 6. Маргес Аліна Миколаївна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 7. Полковнікова Софія Миколаївна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 8. Мусійченко Поліна Андріївна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 9. Сизова Єлізавєта Олегівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 10. Горбунова Олена Констянтинівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 11. Ковальова Анастасія Романівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 12. Хмелевська Катерина Андріївна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 13. Мороко Микола Сергійович, Всеукраїнська студентська олімпіада
 14. Пахмутова Ганна Олександрівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 15. Грачова Анна Михайлівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 16. Тоткало Марія Андріївна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 17. Смирнов Андрій Сергійович, Всеукраїнська студентська олімпіада
 18. Кліманова Дар`я Олександрівна, науково-практична конференція, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 19. Шапран Еліна Олегівна, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 20. Шапран Еліна Олегівна, World Science. Multidisciplinary scientific publication CHIEF EDITOR Laputyn Roman PhD in transport systems, Associate Professor, Department of Transport Systems and Road Safety, National Transport University, Ukraine. Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. № 3(43)
 21. Ковальова Ольга Миколаївна, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 22. Юдкін Олександр Олегович, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну.Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 23. Шмаріна Аліна Павлівна, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну.Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 24. Шмаріна Аліна Павлівна, Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии: Сборник научных трудов
 25. Шмаріна Аліна Павлівна, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 26. Циганова Ірина Олегівна, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 27. Литвиненко Вадим Вячеславович, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 28. Костюченко Ганна Михайлівна, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 29. Алішевська Марія Олегівна, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 30.  Циганова Ірина Олегівна, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну.Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 31. Маргес Аліна Миколаївна, міжнародна науково-практична конференція «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства 27-27 листопада, Запоріжжя 2019
 32. Свердловська Вероніка Валеріївна, 18 квітня 2019 р.- обласна виставка-конкурс молодих художників “Крокуємо до майстерності - 2019”. Виставкова зала Запорізької організації Національної спілки художників України.
  м. Запоріжжя.
 33. Свердловська Вероніка Валеріївна, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 34. Ількаєва Юлія Дмитрівна, Міжднародний конкурс промислового дизайну «INDUSTART»
 35. Ількаєва Юлія Дмитрівна, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 36.  Коваль Володимир, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 37.  Козік Станіслав, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 38.  Лесняк Аліна, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 39.  Сухачева Вероніка, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 40.  Шендрик Анастасія, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 41.  Шлянін Данило, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 42.  Щербина Артемій, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 43. 2018 рік

  Кількість студентів, які беруть участь у НДРС 17.

  Учасники конкурсу курсових і дипломних робіт

  1. Боденчук Юлія Володимирівна, БАД-515
  2. Герасименко Богдан Максимович, БАД-515
  3. Маргес Аліна Миколаївна, БАД-515
   
  Учасники конкурсу студентських наукових робіт
   
  1. Титомир Юлія Генадіївна, БАД-514
  2. Садовник Олег Олегович, БАД-514
  3. Щербина Арсеній Сергійович, БАД-514
  4. Ушенко Анастасія Юріївна БАД-512
  5. Демко Ірина Віталіївна ст.гр. БАД-512
  6. Сухачева Вероніка Володимирівна БАД-512
   
  Учасники олімпіади з дизайну 2 тур, м. Харків ХДАДМ
   
  1. Боденчук Юлія Володимирівна, БАД-515
  2. Герасименко Богдан Максимович, БАД-515
  3. Попова Дарія Романівна, БАД-517
   
  Учасники конференції «Тиждень науки в ЗНТУ» 2018
   
  1. Білецька Анастасія Олегівна, БАД-533
  2. Винник Олександра Валеріївна, БАД-533
  3. Вінніченко Катерина Іванівна, БАД-533
  4. Дика Анжела Миколаївна, БАД-533
  5. Ушенко Анастасія Анатоліївна, БАД-533
  6. Воробйова Яна Анатоліївна, БАД-533
  7. Пархута Валерія вікторівна, БАД-533

  2017 рік

  Переможці з фестивалю дизайну «КОРОВА»

  Номінація «Меблі з гофрокартону»

  1 місце     

  Крісло «Равлик» Проценко Ірина Олегівна ГФз-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

  2 місце

  Табурет «Соти» Пархута Валерія Володимирівна ГФ-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

  3 місце

  Табурет «Багатогранник» Лісняк Аліна Олександрівна ГФ-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

  Номінація «Промисловий дизайн»

  2 місце

  «Проект зупинки міського транспорту» Мусіхіна Ксенія  Володимирівна ГФз-919(Керівник Дуднік М.Г.)

  3 місце

  «Проект водного транспортного засобу» Перцева Анастасія Олександрівна ГФ-910(Керівник Пантус Н. М.)

  Номінація «Інтер’єр»

  1 місце

  Коронець Валерія ВалеріївнаГФ-910(Керівник Пасічна Т.О.)

  2 місце

  Коронець Валерія ВалеріївнаГФ-910( Керівник Пасічна Т.О.)

  3 місце

  Логвинов Павло ОлександровичГФ-919(Керівник Пасічна Т.О.)

   

  Переможці конкурсу наукових робіт

  Номинація "Інтер’єр"

  1 місце

  Грудинська Надія ЮріївнаГФ-922 

  Тема: «Світло як предмет проектно-творчої діяльності дизайнера інтер’єру»  (Керівник старш. викл. Бобровський Ігор Володимирович)

  Номинація "Промисловий дизайн"

  1 місце

  Сіненко Вікторія СергіївнаГФ-912

  Тема: «Набір посуду для людей з особливими потребами»(Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

  2 місце

  Лісняк Аліна ОлександрівнаГФ-912 

  Тема: «Ванна-трансформер для людей з особливими потребами» (Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

  3 місце

  Пархута Валерія ВолодимирівнаГФ-912 

  Тема: «Транспортний засіб для людей з особливими потребами» (Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

   

  Переможці  форуму «Дизайн-Освіта 2015»

  Дипломи

  1-го ступеня

  Коваль Володимир АндрійовичГФ-910

  «Позашляховик з модульною системою кузовів»

  Номінація «Промисловий дизайн» Дипломний проект спеціаліста

  Керівник старш. викл. Пантус Ніна Михайлівна

  2-го ступеня

  Мельник Анна ОлександрівнаГФ-919

  «Інтер’єри розважального центру Manta на борту парусного тримарану»

   Номінація «Інтер’єр» Дипломний проект спеціаліста

  Керівник доц. Демиденко Олександр Іванович

   

  2-го ступеня

  Школова Юлія РоманівнаГФ-922 

                    

  3-го ступеня

  Чуприна Дмитро ВіталійовичГФ-910

  «Повітряний транспортний засіб спеціального призначення»

  Номінація «Промисловий дизайн» Дипломний проект спеціаліста

  Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.

   

Сторінки