Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра дизайну

Робочі програми та силабуси спеціальності 022 "Дизайн", освітня програма "Дизайн" (бакалавр, магістр)

Навчальні плани, бакалавр

Навчальні плани, магістр

 

Робочі програми та силабуси спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", освітня програма "Архітектура та містобудування", освітній ступінь "Бакалавр" 

Навчальні плани, бакалавр  (навчальні плани, магістр - нижче)

 1. Іноземна мова
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Нарисна геометрія
 4. Економіка
 5. Історія України / Історія українського державотворення /  Історія України в персоналіях
 6. Політико-правова система України / Правознавство / Соціологія
 7. Історія української культури / Українська культура в європейському контексті / Культурологія / Іноземна мова професійного спрямування
 8. Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці / Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці / Захист здоров’я та життя
 9. Філософія / Людина і світ: філософський дискурс / Філософські виміри сучасного світу
 10. Фізичне виховання / Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку /  Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне 
 11. Архітектурна композиція та кольорознавство
 12. Рисунок
 13. Вища математика
 14. Архітектурне проєктування (Основи архітектурного проектування)
 15. Архітектурна графіка
 16. Архітектурне проєктування (Основи проєктування  малоповерхових житлових будівель)
 17. Архітектурне проєктування (Проєкт індивідуального житлового будинку) 
 18. Основи геодезії
 19. Теорія архітектурного проєктування: Основи містобудування та теорія споруд
 20. Архітектурне матеріалознавство
 21. Історія мистецтв архітектури та містобудування
 22. Архітектурне проєктування (Основи проєктування громадських будівель)
 23. Архітектурне проєктування (Проект багатофункціонального  громадського центру )
 24. Теорія архітектурного проєктування: Архітектурна типологія  будівель і споруд
 25. Архітектурно-декоративна пластика
 26. Живопис і теорія кольору
 27. Архітектурне проєктування (Основи проєктування містобудівніх об’єктів)
 28. Архітектурне проєктування (Проєктування селища на 6 тисяч мешканців)
 29. Теорія архітектурного проєктування: Планування міст і інженерні мережі
 30. Архітектурні конструкції будівель і споруд
 31. Інформаційні технології і комп'ютерне моделювання в архітектурі
 32. Живопис і теорія кольору
 33. Теорія архітектурного проєктування: Основи ландшафтної архітектури
 34. Архітектурне проєктування (Основи проєктування житлових багатоповерхових будівель)
 35. Архітектурне проєктування (Проект житлової групи з розробкою середньоповерхового житлового будинку)
 36. Архітектурне проєктування (Проектування комплексу малого або середнього міста)
 37. Архітектурне проєктування (Проект міста на 100 тис. мешканців)
 38. Основи технології та організації будівництва
 39. Історія української архітектури та архітектурні традиції України
 40. Наукові основи  архітектури і архітектурного проектування 
 41. Архітектурне проєктування (Архітектурне проєктування ландшафтних об'єктів)
 42. Архітектурне проєктування (Проект комплексу загальноміського парку)
 43. Архітектурно-обмірна практика
 44. Проєктна практика
 45. Переддипломна практика
 46. Кваліфікаційний проєкт бакалавра
 47. Основи комп'ютерного моделювання архітектурних об'єктів /  Іноваційні комп'ютерні технології архітектурного проєктування /  Комп'ютерне проектування в архітектурі міського середовища
 48. Інженерне обладнання будівель і споруд /  Інженерний благоустрій населених місць / Інженерна інфраструктура та мережі в архітектурі та містобудуванні
 49. Архітектурна фізика (кліматологія, акустика, світлологія, інсоляція) / Кліматологія в архітектурі / Архітектурна фізика та конструкції
 50. Сучасні будівельні матеріали і технології /  Іноваційні технології виробництва будівельних матеріалів / Прогресивні будівельні матеріали
 51. Архітектурна пластика, робота в матеріалі /  Макетування об'єктів середовища / Об'ємне моделювання архітектурних обєктів 
 52. Архітектурні аспекти реконструкції міської забудови / Основи реконструкції та реставрації архітектурних комплексів / Реконструкція та модернізація будівель і споруд
 53. Енегоефективність та екологічність в архітектурі / Енергоефективні технології у проєктуванні / Екологічність міської забудови

Робочі програми та силабуси спеціальності 191 "Архітектура та містобудування", освітня програма "Архітектура та містобудування", освітній ступінь "Магістр" 

Навчальні плани , магістр

 1. Основи планування та управління (Силабус)
 2. Основи наукових досліджень (Силабус)
 3. Цивільний захист і охорона праці в галузі (Силабус)
 4. Інтелектуальна власність (Силабус)
 5. Управлінське консультування (Силабус)
 6. Економіка та управлінське консультування бізнесу (Силабус)
 7. Архітектурне проєктування (Силабус)
 8. Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті (Силабус)
 9. Сучасні тенденції пам'ятко-охоронної діяльності (Силабус)
 10. Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста (Силабус)
 11. Концептуальне архітектурне проєктування (Силабус)
 12. Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища (Силабус)
 13. Ландшафтна архітектура  (Силабус)
 14. Композиційне формування ландшафтного середовища міста (Силабус)
 15. Садово-паркове та ландшафтне проєктування (Силабус)
 16. Сакральні простори і об'єкти (Силабус)
 17. Філософія архітектури (Силабус)
 18. Соціологія міста (Силабус)
 19. Сучасні тенденції в архітектурі громадських будівель (Силабус)
 20. Архітектурна екологія (Силабус)
 21. Сучасні архітектурні конструкції та енергоефективні рішення в архітектурі (Силабус)
 22. Реставрація пам'яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища (Силабус)
 23. Сучасні архітектурні теорії: аналіз та критика (Силабус)
 24. Типологія форм архітектурного середовища (Силабус)
 25. Дизайн внутрішнього простору будівель і комплексів (Силабус)
 26. Ергономічні принципи проєктування міського середовища (Силабус)
 27. Інженерне обладнання територій і транспорт (Силабус)

За спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування":

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: І.В. Русанова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 – 23с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 26 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 13 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: Б.В. Гой. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 52 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: Б.В. Гой. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 46 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Сучасні тенденції пам’ятко-охоронної діяльності» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» /Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: О.В. Рибчинський 2019 - 25 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні тенденції пам’ятко-охоронної діяльності» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» /Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: О.В. Рибчинський 2019 - 34 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: І.В. Русанова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 – 17с.

Методичні вказівки до проведення самостійних робіт з дисципліни «Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: І.В. Русанова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 – 21с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 44 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 33 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Концептуальне архітектурне проектування» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: О.В. Рибчинський – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 14 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: Б.В. Гой. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 47 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: Б.В. Гой. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 52 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання. Укл.: Ю.І. Криворучко. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 21 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ландшафтна архітектура» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання. Укл.: Ю.І. Криворучко. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019 - 41 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Сакральні простори і об’єкти» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» /Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: Ю.І. Криворучко, 2019 - 29 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сакральні простори і об’єкти» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» /Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: Ю.І. Криворучко. - 2019 - 31 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Сучасні тенденції в архітектурі громадських будівель» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О. Захарова – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 31 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні тенденції в архітектурі громадських будівель» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О. Захарова –  Запоріжжя:  Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 18 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Архітектурна екологія» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. - Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 19 с.

Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Архітектурна екологія» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. - Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 69 с.

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Сучасні архітектурні конструкції та енергоефективні рішення в архітектурі» для магістрів усіх форм навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Укл.: С.О.Захарова. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка»; 2020 – 111 с

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Сучасні архітектурні конструкції та енергоефективні рішення в архітектурі»для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 16 с.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Реставрація пам’яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: О.В. Рибчинський 2019 - 29 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Реставрація пам’яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища» (для магістрів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» Національний університет «Запорізька політехніка»; уклад.: О.В. Рибчинський 2019 - 38 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Дизайн внутрішнього простору будівель і комплексів» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О. Захарова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 59 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Дизайн внутрішнього простору будівель і комплексів» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О. Захарова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 26 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Ергономічні принципи проектування міського середовища» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 21 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Ергономічні принципи проектування міського середовища» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання / Укл.: С.О.Захарова. – Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2020 - 25 с.

 

 

Кафедра "Дизайн" веде активну науково-дослідну роботу. Результати НДР можуть бути використанні у навчанні і удосконаленні підготовки фахівців з дизайну. Структура питань, що підіймаються в НДР дозволяють використовувати їх під час практичних занять студентів, а також використовувати їх під час конкурсів, олімпіад з відповідною стимуляцією переможців. Що і є апробацією нових методів мотивації студентів щодо генерування ідей у предпроєктному етапі, а також реалізації їх у проєктній діяльності. Результати НДР мають практичну цінність для навчального процесу. Наукові роботи викладачів кафедри публікуються у провідних фахових виданнях нашої країни, а також за її межами. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Науково-дослідних робіт, які проводяться на кафедрі "Дизайн" на 2018-2021 роки

Шифр, назва НДР, науковий ступінь, звання, прізвище, ім'я по батькові наукового  керівника Підстава для виконання роботи (№, дата документу) Строки виконання НДДКР, етапів (роки) Очікуванні результати і форма звітності у поточному році
1

06518, «Концептуальна модель як формотворчий фактор у дизайні», доктор філософських наук, професор, Рижова І.С.

Рішення НТР інституту

від 18 05.2018р., протокол  № 2

01.09.2018 - 30.06.2021р.

Методика проєктування та нові підходи у формоутворенні дизайн-об’єктів. Публікації, заключний звіт

1.1 Назва етапу № 1: «Дослідження факторів створення концептуальної моделі у дизайні»  

01.09.2018 - 30.06.2019р.

Методика створення концептуальної моделі у дизайні. Публікації. Інформаційний звіт.

1.2 Назва етапу № 2: «Дослідження сучасних тенденцій у формуванні концептуальної моделі дизайн-форми»   

01.09.2019 -  30.06.2020р.

Методи генерування концептів дизайн-форм. Публікації. Інформаційний звіт.
1.3 Назва етапу № 3: «Проєктна реалізація концептуальної моделі у дизайні»   01.09.2020 -30.06.2021р. Методологія створення концептуальної моделі як формотворчого фактору у дизайні. Анотований звіт. Остаточний звіт.

Керівник НДР кафедри "Дизайн": доктор філософських наук, професор, Рижова І.С.

Рижова Ірина Станіславівна захистила докторську дисертацію на тему: «Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади», має стаж науково-педагогічної роботи 26 років,  є  членом Спілки дизайнерів України та автором понад 100 наукових статей з дизайну у фахових виданнях, та за кордоном. 

Дизайн  це досить динамічний вид творчої діяльності і цінність досліджень полягає в тому, що вони направлені на розвиток творчих здібностей і можливостей студентів щодо генерування креативних ідей. Роботи студентів, виконані під керівництвом викладачів  є патентоспроможними і деякі вирішують важливі соціальні питання, такі як створення дизайн-продукції для людей з особливими потребами. Зв'язок кафедри з підприємствами, надає можливості часткової апробації отриманих результатів проєктування.

 

2019рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 
 

1. Юрий Криворучко. Сакральная архитектура Украины конца ХХ века - Sztuka Europy Wschodniej. Искусство Восточной Европы. The Art of Еastern Еurope. Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne. Украинское искусство XX века и польско-украинские художественные связи. 20th-century Ukrainian Art and Polish-Ukrainian Artistic Relations. Red. Jerzy Malinowski, Agnieszka Pospiszil & Ewa Sułek. Warszawa–Toruń. 2019, 310 s. S. 237-256.

2017рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 
 
1. Яців М., Криворучко Ю. Архітектура світла в українській церкві: монографія. Львів, 2017. 308 с.
 
СЛОВНИКІВ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Рижова І.С.Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.

2016 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0

1.Скульптура. Мастерство портрета[Электронный ресурс]/ В.П. Гавронский; Saarbrücken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publiscing. - 2016. - 84 с., ил. - Режим доступа: Скульптура-Мастерство-портрета [https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/ru/book/978-3-659-86997-6/Скульптура-Мастерство-портрета?search=гавронский]

2014 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Коваль Л.М. Дизайн & LED-технології [Текст]: монографія/ Л.М.Коваль.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.-132с.,іл.

2013 рік

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1
    -з них за авторством молодих учених 0
 

1.Демиденко, О.І. Рисунок. Гіпсова класична голова людини: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. [Текст]/ О.І.Демиденко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізької нац. техн. ун-т.-Запоріжжя: ТОВ "Фінвей", 2013.-95с., іл.

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2019,  2018, 2017, 20162015

всього*: 3  
  2  -з них за авторством молодих учених
 
 1. Рижова І., Коновалова В. Формирование модели визуальных коммуникаций современного университета средствами дизайнерского проектирования: методологические основания MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С. 426-435)
 2. 13) Рыжова И., Маргес А. Печатная графика малых форм как основа коммуникации, интеллектуального обогащения и креативного развития индивида в услових информационного общества MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С.419-426
 3. Северин, К.В., РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ SMART-ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ПЕЧАТНОЙ КНИГЕ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЗНАНИЕ РЕБЕНКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020

Списки наукових публікацій за попередні роки: 2019, 2018, 201720162015

всього*: 10 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 
 • Потапенко, Г. М. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН. ТИПОГРАФІКА – НАЙСИЛЬНІШИЙ ЧИННИК СТИЛЮ [Електронний ресурс] / Г. М. Потапенко // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 66—68. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Бобровський, І.В. SMART-АРХІТЕКТУРА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧНО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ [Електронний ресурс] / І.В. Бобровський // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 55—56. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Демиденко, О.І. ШВИДКИЙ ЕТЮД У ЖИВОПИСУ [Електронний ресурс] / О.І. Демиденко // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 56—57. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Кардашов, В.М. АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ МОНОГРАФІЙ І ПОСІБНИКІВ З ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ [Електронний ресурс] / В.М. Кардашов // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 58—59. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Кругляк, В.І. ЗНАЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «РИСУНОК» В ПРОФЕСІЇ ДИЗАЙНЕРА [Електронний ресурс] / В.І  Кругляк // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 62—63. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Пантус, Н.М. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДИЗАЙН-ФОРМИ БЕЗПІЛОТНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ [Електронний ресурс] / Н.М. Пантус // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 63—64. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.
 • Потапенко, Г.М. ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІСТИКИ СУЧАСНОГО ПЛАКАТА  [Текст] / Г. М. Потапенко//  Міжнародна науково-практична конференція, 20—21 березня 2020 р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.)  [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2020. — С. 78-80 —  Мова укр.
 • Демиденко, О.І. ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНЫКИ А-ЛЯ ПРИМА У ЖИВОПИСУ  [Текст] / О.І. Демиденко //  Міжнародна науково-практична конференція, 20—21 березня 2020 р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.)  [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2020. — С. 38-40 —  Мова укр.
 • Гавронський, В.П. ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДИЗАЙН-КУЛЬТУРЫ В ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ СРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА  [Текст] / В.П. Гавронський //  Міжнародна науково-практична конференція   , , 20—21 березня 2020 р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.)  [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2020. — С. 33-36 —  Мова укр.
 • Дуднік, М.Г. ВЫЗУАЛЫЗАЦЫЯ МИСЛЕННЯ В ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  [Текст] / М.Г. Дуднік //  Міжнародна науково-практична конференція, 20—21 березня 2020 р./ «Функції дизайну у сучасному світі»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет; редкол. : О.А.Устименко-Косоріч (голов. ред.)  [та ін.]. — Суми : СНПУ, 2020. — С. 43-45 —  Мова укр.

 

Періодичні видання з "Архітектури та містобудування" 

http://www.cottage.com.ua/  - Харків
Проекти котеджів, виконані українськими архітекторами. Інформація про видання.
http://www.banbas.com.ua/ - Київ
Електронна версія журналу. Статті поточного номера, анонси, підписка, архів; довідник галузі.
http://www.striha.com/ - Львів
Інформаційний журнал про будівництво та дизайні: про журнал і редакції, вибрані статті, додаткові відомості про РІА "Стріха"
http://www.realhome.com.ua/ - Львів
Архітектура, декор, дизайн: тенденції, аксесуари, консультації дизайнерів і декораторів, огляди ринку будівельних та оздоблювальних матеріалів.
http://a-portal.com.ua - Одеса
Інформаційний ресурс по архітектурі, дизайну, сучасного мистецтва, будівництва, нерухомості, новинам і подіям, конкурсам.

 

2019 рік

Кількість студентів, які беруть участь у НДРС ___42_____.

 1. Головко Ольга Федорівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 2. Назаренко Валерія Олегівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 3. Койляк Катерина Михайлівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 4. Ількаєва Юлія Дмитрівна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 5. Шлянін Данило Олегович, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 6. Маргес Аліна Миколаївна, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт
 7. Полковнікова Софія Миколаївна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 8. Мусійченко Поліна Андріївна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 9. Сизова Єлізавєта Олегівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 10. Горбунова Олена Констянтинівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 11. Ковальова Анастасія Романівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 12. Хмелевська Катерина Андріївна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 13. Мороко Микола Сергійович, Всеукраїнська студентська олімпіада
 14. Пахмутова Ганна Олександрівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 15. Грачова Анна Михайлівна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 16. Тоткало Марія Андріївна, Всеукраїнська студентська олімпіада
 17. Смирнов Андрій Сергійович, Всеукраїнська студентська олімпіада
 18. Кліманова Дар`я Олександрівна, науково-практична конференція, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 19. Шапран Еліна Олегівна, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 20. Шапран Еліна Олегівна, World Science. Multidisciplinary scientific publication CHIEF EDITOR Laputyn Roman PhD in transport systems, Associate Professor, Department of Transport Systems and Road Safety, National Transport University, Ukraine. Publisher – RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. № 3(43)
 21. Ковальова Ольга Миколаївна, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 22. Юдкін Олександр Олегович, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну.Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 23. Шмаріна Аліна Павлівна, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну.Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 24. Шмаріна Аліна Павлівна, Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии: Сборник научных трудов
 25. Шмаріна Аліна Павлівна, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 26. Циганова Ірина Олегівна, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 27. Литвиненко Вадим Вячеславович, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 28. Костюченко Ганна Михайлівна, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 29. Алішевська Марія Олегівна, MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas
 30.  Циганова Ірина Олегівна, науково-практична конференція, Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну.Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р.
 31. Маргес Аліна Миколаївна, міжнародна науково-практична конференція «Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства 27-27 листопада, Запоріжжя 2019
 32. Свердловська Вероніка Валеріївна, 18 квітня 2019 р.- обласна виставка-конкурс молодих художників “Крокуємо до майстерності - 2019”. Виставкова зала Запорізької організації Національної спілки художників України.
  м. Запоріжжя.
 33. Свердловська Вероніка Валеріївна, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 34. Ількаєва Юлія Дмитрівна, Міжднародний конкурс промислового дизайну «INDUSTART»
 35. Ількаєва Юлія Дмитрівна, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 36.  Коваль Володимир, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 37.  Козік Станіслав, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 38.  Лесняк Аліна, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 39.  Сухачева Вероніка, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 40.  Шендрик Анастасія, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 41.  Шлянін Данило, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 42.  Щербина Артемій, 27 листопада 2019р. COW 2019, Міжнародне бієнале дизайну COW International Design Festival. м. Дніпро.
 43. 2018 рік

  Кількість студентів, які беруть участь у НДРС 17.

  Учасники конкурсу курсових і дипломних робіт

  1. Боденчук Юлія Володимирівна, БАД-515
  2. Герасименко Богдан Максимович, БАД-515
  3. Маргес Аліна Миколаївна, БАД-515
   
  Учасники конкурсу студентських наукових робіт
   
  1. Титомир Юлія Генадіївна, БАД-514
  2. Садовник Олег Олегович, БАД-514
  3. Щербина Арсеній Сергійович, БАД-514
  4. Ушенко Анастасія Юріївна БАД-512
  5. Демко Ірина Віталіївна ст.гр. БАД-512
  6. Сухачева Вероніка Володимирівна БАД-512
   
  Учасники олімпіади з дизайну 2 тур, м. Харків ХДАДМ
   
  1. Боденчук Юлія Володимирівна, БАД-515
  2. Герасименко Богдан Максимович, БАД-515
  3. Попова Дарія Романівна, БАД-517
   
  Учасники конференції «Тиждень науки в ЗНТУ» 2018
   
  1. Білецька Анастасія Олегівна, БАД-533
  2. Винник Олександра Валеріївна, БАД-533
  3. Вінніченко Катерина Іванівна, БАД-533
  4. Дика Анжела Миколаївна, БАД-533
  5. Ушенко Анастасія Анатоліївна, БАД-533
  6. Воробйова Яна Анатоліївна, БАД-533
  7. Пархута Валерія вікторівна, БАД-533

  2017 рік

  Переможці з фестивалю дизайну «КОРОВА»

  Номінація «Меблі з гофрокартону»

  1 місце     

  Крісло «Равлик» Проценко Ірина Олегівна ГФз-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

  2 місце

  Табурет «Соти» Пархута Валерія Володимирівна ГФ-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

  3 місце

  Табурет «Багатогранник» Лісняк Аліна Олександрівна ГФ-912 (Керівник Дуднік М.Г.)

  Номінація «Промисловий дизайн»

  2 місце

  «Проект зупинки міського транспорту» Мусіхіна Ксенія  Володимирівна ГФз-919(Керівник Дуднік М.Г.)

  3 місце

  «Проект водного транспортного засобу» Перцева Анастасія Олександрівна ГФ-910(Керівник Пантус Н. М.)

  Номінація «Інтер’єр»

  1 місце

  Коронець Валерія ВалеріївнаГФ-910(Керівник Пасічна Т.О.)

  2 місце

  Коронець Валерія ВалеріївнаГФ-910( Керівник Пасічна Т.О.)

  3 місце

  Логвинов Павло ОлександровичГФ-919(Керівник Пасічна Т.О.)

   

  Переможці конкурсу наукових робіт

  Номинація "Інтер’єр"

  1 місце

  Грудинська Надія ЮріївнаГФ-922 

  Тема: «Світло як предмет проектно-творчої діяльності дизайнера інтер’єру»  (Керівник старш. викл. Бобровський Ігор Володимирович)

  Номинація "Промисловий дизайн"

  1 місце

  Сіненко Вікторія СергіївнаГФ-912

  Тема: «Набір посуду для людей з особливими потребами»(Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

  2 місце

  Лісняк Аліна ОлександрівнаГФ-912 

  Тема: «Ванна-трансформер для людей з особливими потребами» (Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

  3 місце

  Пархута Валерія ВолодимирівнаГФ-912 

  Тема: «Транспортний засіб для людей з особливими потребами» (Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.)

   

  Переможці  форуму «Дизайн-Освіта 2015»

  Дипломи

  1-го ступеня

  Коваль Володимир АндрійовичГФ-910

  «Позашляховик з модульною системою кузовів»

  Номінація «Промисловий дизайн» Дипломний проект спеціаліста

  Керівник старш. викл. Пантус Ніна Михайлівна

  2-го ступеня

  Мельник Анна ОлександрівнаГФ-919

  «Інтер’єри розважального центру Manta на борту парусного тримарану»

   Номінація «Інтер’єр» Дипломний проект спеціаліста

  Керівник доц. Демиденко Олександр Іванович

   

  2-го ступеня

  Школова Юлія РоманівнаГФ-922 

                    

  3-го ступеня

  Чуприна Дмитро ВіталійовичГФ-910

  «Повітряний транспортний засіб спеціального призначення»

  Номінація «Промисловий дизайн» Дипломний проект спеціаліста

  Керівник старш. викл. Дуднік М.Г.

   

Списки наукових публікацій за попередні роки: 201920182017, 201620152014,2013, 2012

всього*: 0
    -з них за авторством молодих учених 0
 
 • Койляк, К.М. ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОЇ ЛЕВІТАЦІЇ ПРИ СТВОРЕННІ ПРЕДМЕТІВ ПОВСЯКДЕННОГО ВЖИТКУ ТА РОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ [Електронний ресурс] / К. М. Койляк // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2020 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2020. —  С. 54—55. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM) ; 12 см. — Назва з тит. екрана.  ISBN 978-617-529-222-8.  —  Мова укр.

Сторінки