Ви є тут

Головна » Факультети » Факультет бізнес-технологій та економіки

Кафедра обліку та фінансів

Емблема кафедри «Облік та фінанси»

Кафедра «Облік та фінанси» (ОФ)

Рік початку діяльності: 1996

Положення про кафедру

Керівництво:

Т.в.о. завідувача кафедри: к.е.н., доцент Лищенко Олена Германівна

Спеціальності:

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 347-А
тел.: +380(61)7698499
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua

З метою поліпшення освітнього процесу на кафедрі обліку і оподаткування та удосконалення освітної програми магістрів просимо бажаючих заповнити наведені анкети. Результати анкетування будуть враховані в подальшій роботі. Посилання на анкети та освітню програму магістрів розташовані нижче.

Освітньо-професійна програма:

магістрів «Облік і аудит»

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2019 р.

 

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» магістерського рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування" 2021 р.

 

Анкети:

Анкета для студентів

Анкета для роботодавців

Анкета для представників академічної спільноти

Анкета для випускників

Анкета для інших стейкхолдерів (усі бажаючі вплинути на освітній процес кафедри

 

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ

Demo

На кафедрі обліку і оподаткування протягом 2012-2020 рр. були успішно виконані такі науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти та науки України:

     - Концептуальні підходи до удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0113U004775);

     - Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні (№ держреєстрації 0115U004682).

- Перспективи розвитку обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації (№ 05718).

Розробка методу і методики встановлення ключових показників ефективності (КРІ) для певних категорій посад та впровадження гнучкої системи оплати праці (змінної складової) (ГД № 5719).

Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю в інноваційному розвитку (ГД № 5710).

Облік, аналіз і аудит в управлінні ефективністю діяльності суб'єктів господарювання (№ 571-21).

У 2022-2023 роках кафедра обліку і оподаткування продовжувала виконання кафедральної НДР «Сучасні концепції та практика розвитку обліку, аудиту та оподаткування в умовах глобалізації економіки» (№ 05711).

Здобувачі вищої освіти активно залучаються до виконання госпрозрахункових науково-дослідних робіт (угоди укладені з ПП «ГОФРО-ТРЕЙД», ТОВ «Аудиторська фірма «Злагода», Аудиторською компанією «Дівайс-груп»), в тому числі з оплатою праці. 

 

КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Demo

На кафедрі працює Клуб бухгалтерів який створено як професійне об’єднання  за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для спілкування, обміну досвідом та науково-практичної співпраці  його постійних та запрошених учасників. Основна мета - підвищення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників Економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» та наближення освітніх програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» до потреб роботодавців.

 

Demo

Клуб бухгалтерів ставить такі завдання: організувати громадську площадку для плідної науково-практичної співпраці між науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти та роботодавцями, визначити потреби роботодавців та шляхи їх задоволення у тому числі шляхом впровадження дуальної освіти, тобто поєднання навчання з роботою безпосередньо у роботодавця. А також шляхом створення творчих наукових колективів для виконання робіт та надання послуг шляхом укладання господарчих договорів. Створити умови для удосконалення змісту освітніх програм, методичного забезпечення навчальних дисциплін, організації практик здобувачів вищої освіти та інших елементів освітньо-наукової діяльності НУ «Запорізька політехніка» шляхом обговорення та врахування потреб роботодавців. Допомогти його учасникам  орієнтуватися та обмінюватися досвідом у питаннях податкового законодавства, методиках ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської та податкової звітності, в юридичних тонкощах митного та трудового законодавства, оцінити законодавчі перспективи та їх вплив на господарську діяльність підприємств. Створити умови для підтримки випускників університету за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Demo

  • Облік та оподаткування в банківській системі в контексті інтеграційних викликів – керівник к.с.н., доцент Зоря Олександра Павлівна
  • Організація контролю в умовах Євроінтеграції – керівник к.е.н., доцент Максименко Ірина Яківна
  • Удосконалення методики організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні в  умовах євроінтеграції – керівник к.е.н., доцент Очеретько Лариса Михайлівна
  • Реформування в системi оподаткування – керівник ст. викладач Помулєва Валентина Миколаївна

Зображення

24.05.2024р. викладачі кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» разом зі студентами прийняли участь у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення».

Детальніше >>

 

Круглий стіл «Сучасний погляд та вплив нових реалій на виклики у фінансовій сфері: проблеми та перспективи»

Зображення

З нагоди наближення 30-річчя Факультету економіки та управління 15 квітня 2024 року в рамках щорічної науково-практичної конференції «Тиждень науки-2024» на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування відбувся круглий стіл за темою «Сучасний погляд та вплив нових реалій на виклики в фінансовій сфері: проблеми та перспективи».

Детальніше >>

 

30 березня відбувся день відкритих дверей в НУ «Запорізька політехніка»

Викладачі та студенти кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» прийняли активну участь у заході.

Абітурієнти дізналися про перспективи та можливості, які відкриваються під час навчання у «Запорізькій політехніці», зокрема ознайомились: з умовами навчання зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», з програмою фінансової грамотності, з представниками студентського самоврядування, та графіками індивідуального навчання.

Під час офіційної частини заходу відбулось урочисте нагородження переможців предметних олімпіад від НУ «Запорізька політехніка»

Зображення

ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ "ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ"

      
      
 
Кафедра "Фінанси, банківська справа та страхування" вітає випускників спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" з отриманням дипломів магістра!

ПРОПОНУЄМО ДО ВАШОЇ УВАГИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

 

Фінанси і кредит - Бакалавр

Фінансово-економічна безпека - Бакалавр

Фінанси і кредит - Магістр

Фінансово-економічна безпека - Магістр

Поле для зауважень стейкхолдерів розташоване за посиланням: https://instagram.com/kafedra_fbs_zaporizhzhia

Email для листування: kafedra_fbs@zp.edu.ua. Телефон: +380(61)7698499.

 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст»

  
  
13 жовтня 2023 року на кафедрі «Фінанси, банківська справа та страхування» була проведена панельна дискусія IV Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст» за Секцією 2 «Інноваційні фінансові інструменти у відновленні економіки України» в форматі он-лайн за допомогою веб-ресурсу ZOOM.
В дискусії приймали участь викладачі кафедри, також виступили з інформативними доповідями студентки-магістри кафедри: Мануковська Вікторія, студентка групи ФЕУ-712м виступила з доповіддю на тему: «Проблематика підвищення рівня енергетичної безпеки в Україні в умовах війни». Сілка Софія, студентка групи ФЕУ-712м виступила з доповіддю на тему: «Дослідження стану боргової безпеки України».
Загалом в роботі секції взяли участь представники 7 ЗВО України, загалом секція нараховує 31 учасника, серед яких 16 студентів. Буде опубліковано 16 тез.
Щиро дякуємо за участь та плідну співпрацю!

 

ВСТУП ДО КОЛЕДЖУ

Поспішаємо повідомити чудову новину! У ВСП «Запорізький гуманітарний  фаховий коледж НУ «Запорізька політехніка» відкрито спеціальність  072  «Фінанси, банківська справа та страхування». 
Тому запрошуємо всіх бажаючих вступити на навчання!

УВАГА! КОНКУРС!

   

Кафедра "Фінанси, банківська справа та страхування" оголошує прийом заявок та робіт на конкурс на кращий бізнес-проект «Інновації в політехніці». 
 
Форма участі у Конкурсі – індивідуальна. Конкурсні роботи мають бути представлені у вигляді бізнес-проекту у форматі документу WORD.
 
Тематичні напрямки:
1) Новий сигляд приміщень університету;
2) Технічне оснащення приміщень університету;
3) Альтернативні джерела енергії (Сонячний колектор в рамках Зеленого тарифу);
4) Економічна система опалення (ІТП з погодним регулюванням).
 
Переможці та учасники будуть нагороджені призами у вигляді грошових премій та пам'ятних подарунків.
 
Умови проведення конкурсу: https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/reglament.docx.
 
Роботи та заявки на участь подаються до 25 серпня 2023 року в електронному вигляді з поміткою «Конкурс" на електрону адресу: kafedra_fbs@zp.edu.ua.
 
Координатори Конкурсу:
Шарова Світлана Василівна (099-700-25-28), 
Здорова Катерина Олександрівна (095-071-15-94).

Панельна дискусія Секції 1 "Фінансово-економічна безпека в системі відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів" 

  
   
26 травня 2023 року на кафедрі "Фінанси, банківська справа та страхування" була проведена панельна дискусія Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення" за Секцією 1 "Фінансово-економічна безпека в системі відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів" в форматі он-лайн. 
 
В обговоренні доповідей прийняли участь поважні гості: 
Дідковська Людмила Іванівна - кандидат економічних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Міндрова Зінаїда Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, економічної безпеки, банківської справи та страхового бізнесу Львівського торговельно-економічного університету.
 
Щиро дякуємо всім за участь та  інформативні доповіді!

Відкриття Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення"

 
   
25 травня 2023 року стартувала Міжнародна науково-практична конференція "Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення", організаторами якої виступила кафедра "Фінанси, банківська справа та страхування".
 
Конференція проводилася у змішаному форматі, доповідачі були присутні у Національному університеті "Запорізька політехніка" та мали змогу виступати онлайн. З вітальним словом виступив ректор НУ "Запорізька політехніка" Віктор Леонідович Грешта. Виявили бажання виступати на пленарному засідання 15 учасників. Загалом конференція налічує 220 учасників з 5 країн світу. 
 
Були підняті актуальні питання щодо проблем сучасності, що зараз хвилюють весь світ.
 
Оголошуємо подяку співорганізаторам конференції, а саме: Українській асоціації з менеджменту та бізнес-освіти, Жешувському університету, Інституту економіки і фінансів (Польща), Запорізькій торгово-промисловій палаті, Університету Вітаутаса Магнуса Факультету економіки та менеджменту (Литва), Університету Градец Кралове Факультету інформатики та управління (Чехія), Економічному університету - Варна (Болгарія), Академії Куявсько-поморській (Польща) та кафедрам Факультету економіки та управління НУ "Запорізька політехніка".

CAREER FORUM

      
20 травня 2023 року в НУ «Запорізька політехніка» пройшов день відкритих дверей у форматі СAREER FORUM, що дало можливість отримати корисну інформацію та поспілкуватися зі спеціалістами з різних сфер — від IT до фінансів, від маркетингу до інженерії, і дізнатися про їх досвід.
Також працювали постійні локації, що представляли факультети НУ «Запорізька політехніка». Серед представників кафедри ФБС та С були викладачі та студенти, що дало змогу надати майбутнім вступникам інформацію і про особливості навчання, і про цікаве студентське життя в університеті.

 

Підсумки університетського конкурсу "STARTUP з Запорізькою політехнікою"

      

7 квітня 2023 року відбулася урочиста церемонія підбиття підсумків конкурсу «STARTUP із Запорізькою політехнікою».
Вітаємо магістрантку кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» Мануковську Вікторію, що посіла V місце у конкурсі з проектом «Введення технологій переробки відходів у діяльність агропідприємств». Бажаємо нових яскравих ідей, легкого втілення їх в життя та швидкого досягнення цілей!

Вебінар від НБУ

      

24 березня 2023 року відбувся вебінар від головного експерта управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Тетяни Машлаковської під назвою «10 найпоширеніших схем платіжного шахрайства у воєнний час».

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» прийняла участь у заході, також до прослуховування були залучені магістри кафедри ФБС та С. Учасники з захопленням прослухали корисну інформацію про найпоширеніші сценарії шахрайства у воєнний час, правила безпеки у кіберпросторі. Дізналися як подбати про захист свого банківського рахунку, як вберегтися від фітингу та як захистити свій гаджет та що робити в разі його викрадення.

Дякуємо за отриману інформацію, вона є необхідною для кожного в воєнний  час.  

Вручення дипломів магістрам 2023 р.

27 січня 2023 року відбулося урочисте вручення дипломів магістрам в актовій залі головного корпусу НУ "Запорізька політехніка". З вітальною промовою до магістрів звернувся ректор університету Грешта Віктор Леонідович, декан факультету економіки та управління Корольков Владислав Васильович. 
Шановні наші магістри, завідувачка кафедри "ФБС та С" Шарова Світлана Василівна і професорсько-викладацький склад кафедри вітає вас та бажає вам успіхів у житті, впевненого досягнення нових вершин,  професійного зростання та реалізації творчих задумів.
Ви - наше майбутнє, пишаємся вами!
 
          

 
Захист дипломних магістерських робіт

Зображення

14 грудня та 15 грудня 2022 року на кафедрі «Фінанси, банківська справа та страхування» відбувся захист дипломних магістерських робіт. Їх тематика охоплювала широке коло актуальних і важливих питань, що стосуються України.

Детальніше >>

 

Волотерська діяльність здобувачів освіти

В такий нелегкий час кожен відкриває у собі щось нове, починає займатися новими видами діяльності. Волонтерська діяльність є основою розвитку громадянського суспільства. Вона втілює в себе найшляхетніші прагнення людства – прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості для всіх людей.
Так і наші здобувачі освіти шукають будь-які можливості, щоб допомогти всім тим, хто цього потребує, та успішно займаються волонтерською діяльністю. Кафедра фінансів, банківської справи та страхування пишається тим, що магістрант групи ФЕУ-111м Вахненко Дмитро знайшов себе у цій благородній справі і відзначений нагородами від Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізького обласного центру молоді. 
В міжнародний день волонера  бажаємо оптимізму, здоров’я, невичерпної енергії та миру! Нехай ваша доброта повернеться до Вас сторицею.
Низький уклін усім небайдужим людям, завдяки яким наш народ стоїть і переможе!
 

Зустріч з магістрами-першокурсниками

   

4 жовтня 2022 року відбулася онлайн-зустріч зі здобувачами освіти, які в цьому році вступили до магістратури. Студенти познайомились з завідувачкою та викладачами кафедри "Фінанси,  банківська справа та страхування", дізналися всю необхідну інформацію щодо організації освітнього процесу та отримали установку на подальше успішне навчання у магістратурі.
 
Шановні магістранти, ще раз вітаємо вам зі вступом до НУ "Запорізька політехніка", бажаємо успіхів у навчанні, високих прагнень і великих надій, грандіозних планів і перспективного майбутнього,  здійснення мрій та наукового зростання.

Дитяча наукова конференція "Відбудова країни очима дітей" до заходу «Ніч науки»

          

27 вересня 2022 року в онлайн-форматі відбулася економічна секція Дитячої наукової конференції для учнів 7 – 11 класів "Відбудова країни очима дітей" до заходу «Ніч науки».

Кафедра "Фінанси, банківська справа та страхування" прийняла активну участь у заході, присутніми серед викладачів кафедри були: завідувачка кафедри, доцент Шарова Світлана Василівна, доцент Бабенко-Левада Вікторія Генадіївна, доцент Набатова Юлія Олександрівна, доцент Коваль Олександр Анатолійович.
Програма конференції:
 
- Напрямки підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах воєнного стану - Антоніна Лаврік (Запорізький академічний ліцей «Перспектива»)
 
- Відбудова країни на засадах сталого розвитку - Максим Дряпа (Запорізька гімназія No 71)
 
- Якою я бачу майбутню Україну!- Ростислав Лачко (Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів No 100)
 
- Перспективні шляхи розбудови економіки України в умовах воєнного часу - Дар’я Павленко (Запорізький академічний ліцей «Перспектива»)
 
- Відбудова країни очима дітей - Юрій Корніяшик (Запорізький класичний ліцей)
 
- Нове життя після війни: яку професію обрати у мирний час - Данило Марков (Запорізький академічний ліцей «Перспектива»)
 
- Економіка - Богдан Носач (Запорізький академічний ліцей No 23)
 
- Відбудова країни очима дітей - Ярослав Казакевич (Запорізький академічний ліцей No 23)
 
- Моє місце у розбудові країни - Єва Гладун (Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 20)
 
- Відбудова країни очима дітей - Олександра Ракитянська (Школа No 12)
 
- Відбудова країни на засадах сталого розвитку - Максим Дряпа (Запорізька гімназія No 71)
 
- Альтернативні види енергії: сонячні батареї - Іван Шумейко (Запорізький ліцей «‎Логос»)
 
- Впровадження світового досвіду державного приватного партнерства в контексті повоєнної розбодуви економіки України - Вікторія Єгорова (Запорізький академічний ліцей «Перспектива»)
 
- Відбудова країни на засадах сталого розвитку - Даніл Ковтонюк (Запорізька гімназія No 107)
 
Всі учасники конференції продемонстрували широту і глибину запропонованих для дискусії ідей,  відчули себе справжніми науковцями, незважаючи на свій юний вік.
Надзвичайно важливо, що розгляд пріоритетних питань економічного середовища відбувається за участю представників середньої освіти. Такий комплексний підхід до вирішення актуальних питань обумовлено складністю і масштабністю наявних питань у фінансовому секторі. В роботах учасники конференції освітили актуальні питаня, запропонували шляхи вирішення проблем  та за результатами досліджень представили цікаві та інформативні доповіді.
Результати конкурсу будуть опубліковані 30.09.2022
Бажаємо успіху молодим талантам та генерації нових ідей в контексті відродження нашої країни!
Висловлюємо подяку науковим керівникам та директорам шкіл, учні яких долучилися до участі у конференції  та сподіваємось на подальшу цікаву та плідну працю.

Посвята у першокурсники 2022!

23 вересня 2022 року в НУ "Запорізька політехніка" відбулася посвята в першокурсники. Після урочистого привітання в актовій залі, студенти першого курсу познайомилися з завідувачкою кафедри "Фінанси, банківська справа та страхування" та з деканом Факультету економіки та управління. Також додатково була проведена онлайн-зустріч, де здобувачі освіти змогли отримати детальну інформацію щодо освітнього процесу та студентського життя. 

Шановні першокурсники, від імені викладачів кафедри щиро вітаємо вас зі вступом до кафедри "Фінансів, банківської справи та страхування". Сподіваємося, що студентські роки будуть для вас радісними та будуть приносити не тільки знання, але й яскраві враження. Бажаємо щасливого та плідного навчання!


Архів новин кафедри фінансів, банківської справи та страхування >>

 

25 роки потому в Запорізькому Національному Технічному університеті  виникло питання створити на базі кафедри «Економіка та організація виробництва» випускаючу кафедру «Фінанси і кредит». Державі та Запорізькій області  необхідні  були фахівці з фінансів  і кредиту. Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування" була заснована у 1996 році і мала назву "Фінанси і кредит". Першим завідувачем кафедри була к.е.н.,професор Нестеренко Жанна Кирилівна.З вересня 1997 року по лютий 2000 року кафедру очолював к.е.н., доцент Кущик А.П. Першими викладачами  на кафедрі були: Андросова О.Ф., Очеретько Л.М., Пахомова І.Г., Ремига С.П. В 2013 році кафедру " Фінанси і банківська справа" було розділено на дві кафедри: "Фінанси і кредит", та "Облік та аудит". На кафедрі «Фінанси і кредит» було створено факультет післядипломної освіти на якій навчалося  ФПО – 1799 слухачів, ФК – 741 слухачів.З вересня 2016 року кафедра має назву «Фінанси,банківська справа та страхування», керівником якої призначено к.е.н, доцента Шарову Світлану Василівну.

За останні 10 років, 9 викладачів захистили кандидатські дисертації, два-докторські дисертації. За кафедрою закріплено 26 економічних дисциплін для бакалаврів та 14 дисциплін для освітнього ступеню «магістр» з спеціальності  072 фінансів,банківської справа та страхування. Провідні  викладачі викладають по 3-4 навчальні дисципліни, що сприяяють підвищенню відповідальності за навчально-методичне забезпечення та його якість. На кафедрі постійно розробляється та оновлюється навчально-методичне забезпечення, є в наявності навчальні та робочі навчальні плани за ОС „ Бакалавр”, „Магістр”, освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-кваліфікаційні програми.

Викладачі кафедри мають почесні звання: Андросова Олена Федорівна – к.е.н, доцент, дійсний член-кореспондент АЕН України з фінансів, Андрющенко Ірина Євгеніївна – д.е.н., професор з фінансів, член-кореспондент АЕН України з менеджменту.

На кафедрі проводиться значна наукова робота. Тільки за період  з 2006 по 2020 роки колектив кафедри прийняв участь у випуску наукових публікацій: монографії – 13; наукові статті – 400; тези наукових конференцій – 200; підручників з грифом   МОНУ – 4.

За останні 3 роки отримали дипломи «магістрів» 89 чоловік. За 20 років кафедра випустила 785 студентів денного відділення та 783 студента  заочного відділення.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів високої кваліфікації, серед них  10 кандидатів економічних наук, доцентів. 

Її випускники працюють в комерційних банках, податковій адміністрації, контрольно-ревізійному управлінні, страхових компаніях, на біржах, фінансових, маркетингових, планових відділеннях державних підприємств, акціонерних компаніях, фірмах та вищих навчальних закладах України. Кафедра має тісні науково-виробничі зв'язки з багатьма підприємствами, установами та ВНЗ України (ЗАТ ЗАЗ, ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Мотор Січ», НБУ, УСБ, Приватбанк, Укрсиббанк, 1-й Український Міжнародний банк, Мегабанк, КРУ, ДПІ, Запорізька державна інженерна академія, Одеський державний економічний університет та іншими).

Студенти зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування” вивчають такі дисципліни: економіка підприємств; гроші і кредит; глобальна економіка; банки та банківські операції; фінанси підприємств; інноваційний розвиток підприємств; страхування; страхові послуги; страховий менеджмент; бюджетна система; податкова система; бухгалтерський облік; соціальна відповідальність; економічний аналіз; аудит; фінансова статистика; інвестиції; фінансовий ринок; міжнародні валютно-фінансові відносини і інші.

Випускники кафедри вміють аналізувати фактори, які впливають на виробництво; оцінювати структуру ринкових потреб з метою їх максимального задоволення; розробляти та реалізовувати стратегію розвитку виробництва; залучати інвестиції з урахуванням економічної кон'юктури, ресурсо-сировинної і кредитно-фінансової ситуації; йти на визначений ризик; дотримуватися етичних норм бізнесу; орієнтувати підприємство на комерційний успіх; відчувати себе відповідальним перед суспільством за справу, яку робиш.

Більшість випускників працюють за фахом та є провідними спеціалістами з фінансів і кредиту, очолюють банківські установи, страхові компанії, працюють на промислових підприємствах, у податкових адміністраціях, КРУ та інше.

 Випускники  кафедри працюють в комерційних банках, податковій адміністрації, контрольно-ревізійному управлінні, страхових компаніях, на біржах, фінансових, маркетингових, планових відділеннях державних підприємств, акціонерних компаніях, фірмах та вищих навчальних закладах України.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н. т.в.о. завідувача кафедри
Коваль Олександр Анатолійович к.е.н. доцент кафедри
Пахомова Ірина Георгіївна к.е.н. доцент кафедри
Андрющенко Ірина Євгеніївна д.ек.н. професор кафедри
Набатова Юлія Олександрівна к.е.н. доцент кафедри
Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна к.е.н. доцент кафедри
Шестопалова Олена Віталіївна старший викладач старший викладач кафедри
Гараба Сергій Семенович асистент асистент кафедри
Ткаченко Катерина Миколаївна асистент асистент кафедри
Шевцова Марина Вікторівна провідний фахівець провідний фахівець кафедри
 

 

Усі приміщення кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» розміщені в головному корпусі Запорізького національного технічного університету. Кафедра Фінанси, банківська справа та страхування займає загальну площу 159 кв.м. Площа предметної аудиторії 282  складає 73,9 кв.м. Аудиторія оснащена спеціальним обладнанням, методичними посібниками у формі інформаційних стендів, зразками кращих студентських робіт. Професорсько-викладацький склад кафедри розташовується у двох аудиторіях (ауд. 347а приміщення для викладачів, ауд. 275а - кабінет завідуючого кафедри), загальною площею 65,1 кв.м, обладнаних необхідними офісними меблями, має п’ять комп’ютерів (програмне забезпечення: Ms Excel, Ms Word, Мs Access, геоінформаційних систем  “Map INFo” та ін.), вони з’єднані локальною мережею університету та мають доступ до мережі Internet, обладнана оргтехнікою - сканером, принтерами, ксероксами. Для проведення лекцій та інших навчальних цілей використовується мультимедійний проектор?

Матеріально-технічна база кафедри  «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує проведення на достатньо високому рівні лекційних та практичних занять з усіх дисциплін навчального плану, відповідає вимогам вищої школи.

 

 

1.Галузь знань : 07 «Адміністрування та підприємництво»

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: фінанси і кредит)

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування здійснює підготовку фахівців:

-ОС бакалавр (професійна кваліфікація:фахівець в галузі фінансів та торгівлі, страховий агент страхувальник)

- ОС магістр (професійна  кваліфікація: менеджер (управитель) у фінансовій діяльності, професіонал з фінансово-економічної безпеки, економіст).

Термін навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

Бакалавр 

·  3 роки (на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст»); 

·  4 роки (на базі 11 класів) 

Магістр– 1,5 роки.

Випускники із спеціальності «Фінанси, банківська та страхування» можуть займати посади:

- керівника або заступника керівника управління по контролю за діяльністю територіальних підрозділів банку;

- фахівця зі страхування; економіста з планування, оглядача з економічних питань;

- консультанта з економічних питань, економічних радників;

- економіста з фінансової роботи;

-фахівця на ринку цінних паперів на ринку фінансових послуг;

- аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора, розпорядника майна підприємств-боржників;

- професіонала з економіки і наукового співробітника; економіста спеціалізованих кредитно-фінансових установ;

- спеціаліста-економіста валютного відділу;

- фінансового директора підприємства;

- начальника фінансового управління;

- керівника структурного підрозділу банку.

 2. Галузь знань : 07 «Адміністрування та підприємництво»

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: фінансово-економічна безпека)

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування здійснює підготовку фахівців:

ОС бакалавр (професійна кваліфікація: Фахівець в галузі фінансів та торгівлі)

- ОС магістр (професійна  кваліфікація: Професіонали з фінансово-економічної безпеки).

Термін навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»: ОПП «Фінансово-економічна безпека»

Бакалавр
·  3 роки (на базі освітнього ступеня «молодший спеціаліст»);
·  4 роки (на базі 11 класів)
Магістр– 1,5 роки.
Випускники із спеціальності «Фінанси, банківська та страхування» можуть займати посади:
-професіонал з фінансово-економічної безпеки;
-аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
- науковий співробітник-консультант у сфері фінансово-економічної безпеки підприємств, установ, організацій;
- відповідальний працівник фінансової установи;
-економічний радник;
-консультант з економічних питань;
- оглядач з економічних питань;

Сторінки