Ви є тут

Головна » Наш університет

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 948 KБ)

Кадровий склад НУ «Запорізька політехніка» згідно з ліцензійними умовами (PDF, 480 KБ)

Перелік сертифікатів НУ «Запорізька політехніка» станом на 01.05.23 (PDF, 424 KБ)

Загальна інформація про вищий навчальний заклад на 1 березня 2023 р.

1 Кількість ліцензованих спеціальностей  
  за 1 (бакалаврським) рівнем 42
  за 2 (магістерським) рівнем 41
  За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 16
2 Кількість акредитованих освітніх програм  
  за 1 (бакалаврським) рівнем 31
  за 2 (магістерським) рівнем 53
  За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем -
3 Контингент студентів на всіх курсах навчання 9727
  на денній формі навчання 8190
  на інших формах навчання (заочна, дистанційна) 1537

 

Наказ №174 від 24.04.24 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо відкриття наукової спеціальності» [докторантури за галуззю науки 12 «Юридичні науки» з наукової спеціальності 12.00.02 Конституційне право; муніципальне право] (PDF, 112 KБ)

Наказ №171 від 24.04.24 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження програми третього освітньо-наукового рівня «Економіка» (PDF, 100 KБ)

Наказ №67 від 11.03.24 «Про зміни до наказу» [про гарантів освітніх програм] (PDF, 76 KБ)

Наказ №517 від 25.12.23 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо затвердження освітньо-наукової програми» [«Гостинність, туризм і рекреація» третього рівня вищої освіти за спеціальністю 242 Туризм і рекреація] (PDF, 96 KБ)

Наказ №375 від 02.10.23 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо затвердження змін до освітніх програм та навчальних планів» (PDF, 120 KБ)

Наказ №342 від 04.09.23 «Про гарантів освітніх програм на 2023/2024 н. р.» (PDF, 708 KБ)

Наказ №322 від 30.08.23 «Про введення в дію рішень вченої ради щодо робочих навчальних планів, освітніх програм та навчальних планів» (PDF, 524 KБ)

Наказ №279 від 05.07.23 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо оновлення та започаткування освітніх програм» (PDF, 4,6 MБ)

Наказ №55 від 10.03.23 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо затвердження ОПП фахової передвищої освіти» (PDF, 116 KБ)

Наказ №24 від 07.02.23 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо затвердження освітніх програм» (PDF, 272 KБ)

Наказ №417 від 07.12.22 «Про введення в дію рішення вченої ради щодо затвердження ОПП першого (бакалаврського) рівня вищої освіти» (PDF, 92 KБ)

Наказ №315 від 30.09.22 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження змін до освітніх програм та навчальних планів НУ «Запорізька політехніка» третього рівня вищої освіти та введення їх в дію з 03.10.2022 року» (PDF, 148 KБ)

Наказ №306 від 26.09.22 «Про гарантів освітніх програм на 2022/2023 н. р.» (PDF, 684 KБ)

Наказ №260 від 31.08.22 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм» (PDF, 720 KБ)

Наказ №215 від 29.06.22 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм» (PDF, 100 KБ)

Наказ №199 від 21.06.22 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм» (PDF, 112 KБ)

Наказ №166 від 30.05.22 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм» (PDF, 100 KБ)

Перелік сертифікатів НУ «Запорізька політехніка» станом на 01.04.22 (PDF, 132 KБ)

Наказ №43 від 03.02.22 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження змін до навчальних планів» (PDF, 108 KБ)

Наказ №529 від 29.12.21 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм ступеня фаховий молодший бакалавр» (PDF, 132 KБ)

Наказ №520 від 22.12.21 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм НУ «Запорізька політехніка» всіх рівнів навчання» (PDF, 164 KБ)

Наказ №463 від 26.11.21 «Про створення проєктних груп» (PDF, 92 KБ)

Наказ №462 від 26.11.21 «Про створення проєктних груп» (PDF, 40 KБ)

Наказ №381 від 18.10.21 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм, навчальних планів» (PDF, 96 KБ)

Наказ №373 від 08.10.21 «Про створення проєктних груп» (PDF, 88 KБ)

Наказ №332 від 09.09.21 «Про зміну гарантів освітньо-професійних програм» (PDF, 80 KБ)

Графік акредитації на 2021/2022 н.р. (PDF, 148 KБ)

«Про гарантів ОП на 2021/2022 н.р.» (PDF, 6.7 МБ)

Наказ №298 від 28.08.21 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження навчальних планів, освітніх програм на 2021 рік, змін до навчальних планів та освітніх програм НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 3,2 MБ)

Наказ №260 від 06.07.21 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо затвердження освітніх програм НУ «Запорізька політехніка» всіх рівнів навчання» (PDF, 436 KБ)

Наказ про введення в дію ОП. (PDF, 3,83 КБ)

 

Відомості про право здійснення освітньої діяльності НУ «Запорізька політехніка

Перелік сертифікатів НУ «Запорізька політехніка» станом на 01.04.22 (PDF, 132 KБ)

Перелік ліцензованих спеціальностей та рівнів вищої освіти НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 353 КБ)

 

Увага! Згідно Постанови КМУ № 1187 від 30 грудня 2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» кадрові вимоги щодо кількості членів групи забезпечення, яка є достатньою, якщо на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання з відповідної спеціальності, набирають чинності з 1 вересня 2019 р.

11 липня 2019 року МОН України було затверджено Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої . Комплект документів з акредитації освітніх програм представлен на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (https://naqa.gov.ua) в розділі акредитація: Положення про акредитацію освітніх програм; Критерії оцінювання якості освітньої програми; Глосарій; Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми; Форма відомостей про самооцінювання освітньої програми; Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для ЗВО); Силабус проти РТП; Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG); Схема процесу акредитації.

 

10 травня 2018 року КМУ постановою №347 було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

 

ПОСТАНОВА від 30 грудня 2015 р. № 1187 Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

Постанова №1341 від 23 листопада 2011 року "Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" ( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF ).

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти (PDF, 240 КБ)

Сертифікат РД-IV 0849098 (PDF, 300 КБ)

Перелік сертифікатів ЗНТУ (PDF,580,98 КБ)


Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2016/2017 навчальний рік >>

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2017/2018 навчальний рік >>

Експертні висновки за результатами проведення акредитаційних експертиз 2018/2019 навчальний рік >>

Відомості за результатами проведення акредитаційних експертиз 2019/2020 навчальний рік >>