Ви є тут

Головна » Факультети » Будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра дизайну

Емблема кафедри «Дизайн» ЗНТУ

Кафедра «Дизайн» (Д)

Рік початку діяльності: 2007

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: доктор філософських наук, професор Рижова Ірина Станіславівна

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • Навчально-виробнича майстерня рисунку та живопису
  • Навчально-виробнича майстерня макетування та скульптури

Спеціальності:

022 – «Дизайн», освітні програми:

«Дизайн»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

191 – «Архітектура та містобудування», освітні програми:

«Архітектура та містобудування»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 500, 285
тел.: +380(61)7698509, +380(61)7698360
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua

Запорізька область є осередком виробничого потенціалу країни. Запоріжжя – велике індустріальне місто, яке потребує постійної розбудови, перебудови, реконструкції та модернізації об'єктів міського середовища. З метою підвищення зацікавленості студентів у навчанні та підготовки якісного контингенту студентів кафедрою дизайну проводяться відповідні заходи, які передбачають залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу: участь роботодавців у розробці та вдосконаленні освітніх програм та навчальних планів, тематики курсових та кваліфікаційних робіт, у проведенні атестації здобувачів вищої освіти, організація студентських практик на підприємствах роботодавців; залучення студентів до участі у екскурсіях та днях відкритих дверей підприємств роботодавців; організація зустрічей студентів з потенціальними роботодавцями. Викладачі кафедри дизайну, що забезпечують викладання дисциплін за спеціальностями 022 «Дизайн» та 191 «Архітектура та містобудування» мають практичний досвід роботи. Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу відбувається в основному під час проходження здобувачами практичної підготовки; при запрошенні представників роботодавців для проведення майстер-класів та тематичних лекцій з обміну практичним досвідом роботи в галузі дизайну та архітектури; під час екскурсійного відвідування здобувачами під керівництвом викладача кафедри баз практик, наданих стейкхолдерами в рамках співпраці.

13 квітня 2023 р. професор Ірина Рижова, доцент Ольга Павлюк (НУ «Запорізька політехніка») та професор Ганна Грегорович-Габер (Краківська політехніка) провели майстер-клас «Креативний простір та відновлення міста» зі студентами Краківської політехніки, Жешовської політехніки та Запорізької політехніки.

Зображення Зображення

Зображення Зображення


Проходження наукового стажування в період 01.07.2021 – 31.05.2022 р. на факультеті будівництва, архітектури та дизайну Національного університету «Запорізька політехніка» відповідно до договору про співпрацю між Національним Університетом «Запорізька політехніка» та Краківською політехнікою.

Зображення


Культурологічні зустрічі в Вльнюсі (липень 2022)

Зображення

Зображення  Зображення


Конкурс «Код міста» був одноетапним конкурсом студентської творчості, організований кафедрою проектування урбаністичного простору факультету «Архітектура» Краківської Політехніки та кафедрою «Дизайн» Національного університету «Запорізька політехніка». Учасниками були студенти наукового гуртка Краківської політехніки, студенти спеціальності «Дизайн» та «Архітектура» НУ «Запорізької політехніки». Предметом конкурсу було створення непросторового колажу у форматі А3 у будь-якій техніці, у тому числі з використанням комп'ютерних програм. Дидактичною метою конкурсу було творче осмислення та демонстрація художніми методами внутрішнього взаємозв'язку людини-міста-простору, вплив екологічних, історичних, етнографічних факторів на творче сприйняття міського середовища, демонстрація навичок складання та синтезу урбаністичної проблематики. (18-19.02.2022)

Роботи з конкурсу «Код міста» (PDF, 5.2 MБ)

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення


Зображення
Сертифікат участі у конференції Euro Science Open Forum 2022 (Катовіце, Польща 15.07.2022)


Кафедра дизайну підтримує тісні наукові та творчі зв'язки з профільними кафедрами ВНЗ України, а також іншими університетами світу. Під час співпраці викладачі та студенти мають змогу обмінюватися науковою і науково-методичною літературою, проводити наукові консультації, запрошувати викладачів і наукових співробітників на конференції, семінари, наукові симпозіуми. Також в рамках співпраці буде здійснюватися обмін студентами для проведення виробничих і переддипломних практик, робота над спільними освітніми, творчими та дослідницькими проєктами як двосторонніми, так і в рамках міжнародних програм. Інтереси та пропозиції академічної спільноти враховуються при формуванні навчальних планів та оновленні освітніх програм

Зображення

18 березня відбулась зустріч зі студентами відділення дизайну електротехнічного коледжу.
Участь приймали: декан факультету будівництва, архітектури та дизайну САВЧЕНКО В.О., завідуюча кафедри ДИЗАЙН РИЖОВА І.С. та викладачі кафедри «Дизайн» НУ «ЗП» Єншуєва Т.В. і Потапенко Г.М.

 

Зображення

Зображення

Викладачі кафедри Дизайну (Ірина Рижова, Тетяна Павленко, Ольга Павлюк, Тетяна Єншуєва) прийняли участь в Міжнародній конференції «Urban Infrastructure Sustainable Development and Renovation (MistoBud-2023)»

Детальніше >>

 

Зображення

Вітаємо! На конкурсі кваліфікаційних робіт, який проходив на базі Херсонського технічного університету перемогли наші студенти. Ступінь Магістра: 2-ге місце, Ковальова Анастасія, керівник Рижова І.С. Ступінь Бакалавра: 3-є місце Ширвані Тамара, керівник Потапенко А.М. 2-ге місце Руденко Марина, керівник Бобровський І.В.

Детальніше >>

 

Зображення

Вітаємо Еззакані Карима, студента 4-го курсу національного університету «Запорізька політехніка». Логотип, який розробив Еззакані Карим прийняли як офіційний знак продукції Запоріжжя. Зараз адміністрація підписує з ним угоду з приводу авторських прав. Керівник старш. викладач Потапенко Г.М.

Детальніше >>

 

Зображення

Студенти кафедри «Дизайн» отримали нагороди у конкурсі «Єдиний логотип для підприємців Запорізької області»

Детальніше >>

 

Зображення

На кафедрі відбувся захист дипломних робіт магістрів – це останній етап навчання в магістратурі. Захист проводився перед комісією, яка складається з викладачів і представників професійного середовища. Під час захисту магістранти представили свої дипломні роботи, виклали основні результати своїх досліджень та відповіли на запитання членів комісії.

Детальніше >>

 

Зображення

У грудні 2023 року відбулась міжвузівська зустріч де викладачі ділились досвідом ведення навчання в умовах сьогодення «Навчання в умовах війни». До вашої уваги презентація кафедри «Дизайн» (PDF, 3.0 MБ)

Детальніше >>

 

Зображення

У Варшаві (Республіка Польща) відбулася Міжнародна конференція «Архітектура викликів – відбудова України», присвячена широкій післявоєнній відбудові України.

Детальніше >>

 

Зображення

На нашій кафедрі нещодавно відбувся захист дипломних робіт ОКР «Бакалавр». Цей особливий момент є підсумком багатьох років наполегливої праці, креативності та здібностей наших талановитих студентів. Кожен дипломний проєкт є вираженням унікальності та професійності кожного студента, який пройшов цей непростий шлях навчання. Ваші проєкти представляють справжню майстерність, дослідження та творчий потенціал, який надихає нас усіх. Бажаємо кожному студентові впевненості, ясності думок та сили для відстоювання своїх ідей. Вітаємо вас, дорогі студенти та викладачі, з успішним захистом дипломних проєктів!

З найкращими побажаннями, кафедра дизайну

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

Зображення

 

Співробітниками кафедри за 2022–2023 навчальний рік було видано:

Фото

Рижова І.С., Павлюк О.Ю., Захарова С.О, Сингаївська О.І., Криворучко Ю.І., Зоря О.П.
Ландшафтна архітектура: термінологічний словник/ І.С. Рижова, О.Ю. Павлюк, С.О. Захарова, О.І. Сингаївська, Ю.І. Криворучко, О.П. Зоря.
Запоріжжя, видавець: ФОП Мокшанов В.В., 2023. 300

 

Співробітниками кафедри за 2021–2022 навчальний рік було видано:

Фото

Зоря О.П., Рижова І.С.
Соціально-економічні теорії в архітектурі та містобудуванні: навчальний посібник/ О.П.Зоря, І.С.Рижова. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2021. 188с.
ISBN 978-617-8064-09-9

 

Фото

Петришин Г.П.
Містобудівне проєктування. Частина 1: Місто як об'єкт проєктування: підручник/ С.В.Ганець, А.В.Гоблик, Ю.В.Ідак, І.В.Русанова та ін., за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 312с.
ISBN 978-966-941-644-5

 

Фото

Павлюк О.Ю. Рижова І.С.
Польські архітектори на тлі модерну Катеринославу Монографія /О.Ю. Павлюк, І.С.Рижова — Запоріжжя: Дике Поле, 2021. – 176 с. + 40 с. іл. — ISBN 978-617-7891-05 - Мова українська, польська.

 

Співробітниками кафедри за 2020–2021 навчальний рік було видано:

Фото

Русанова І.В., Інженерний благоустрій територій: підручник / І.В.Русанова, Г.М.Шульга, Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020, 260 с. ISBN 978-966-941-427-4

 

Фото

Pavliuk O.
Różne odcienie polskości. Dylematy tożsamościowe mieszkańców niepodległej Ukrainy XXI wieku./ Павлюк Ольга Різноманітні відтінки польськості. Дилема самоідентифікації жителів незалежної України в ХХI столітті, вид. Запоріжжя: Дике Поле, 2020 – 304 с. ISBN 978-617-7433-94-0

 

Фото Фото

Гавронський В.П.
Скульптура. Майстерність портрета. Монографія/ В.П. Гавронський – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 100 с. – ISBN 978-617-529-306-5

 

Співробітниками кафедри за інші роки було видано:

Фото

О. Павлюк, І. Гресик, 2016 Образотворче видання Наша Польша: Польща очима запорізьких поляків, вид. «Дике Поле» 2016

 

Фото

О. Павлюк, Е. Чубаров, 2006 Образотворче видання Наша Польша: Польша очима запорізьких поляків, вид. «Дике Поле» 2006

 

Фото

О. Павлюк, Е. Чубаров, 2004 Образотворче видання Наша Польща: Польща очима запорізьких поляків, вид. «Дике Поле» 2004

 

Запрошуємо на персональну виставку Олександра Демиденка, присвячену 70-річчю

 

Вітаємо!

design_20220120_logo

Вітаємо студентку 4 курсу кафедри дизайну Національного університету «Запорізька політехніка» Альону Горбунову, що посіла друге місце у конкурсі логотипа Державного інституту сімейної та молодіжної політики.

 

Вітаємо!

 

 

 

 

 


Вітаємо!!!

Вадима Литвиненкаякий зайняв третє місце у конкурсі плакатів соціальної реклами "Збережемо майбутнє молоді!" 
Аліну Міндарєвуяка зайняла перше місце у конкурсі плакатів соціальної реклами "Збережемо майбутнє молоді!"
Вайло Вероніка зайняла друге місце у номінації «Меморіальний екслібрис» на конкурсі еклібриса ХНТУ 2020

 

Матеріал для уточнення

 

Анкетування магістрів спеціальності 191 "Архітектура та містобудування":

Переглянути анкети 🔗

 
 

Увага!

Demo

Кафедра "Дизайн" запрошує абітурієнтів на короткострокові підготовчі курси за спеціальностю 022 "Дизайн" та 191 "Архітектура та містобудування" терміном 1 місяць. 

Телефонуй, приходь, записуйся!!!

Наші контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.

аудиторія : 500

тел.: +380(61)7698509

e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua

Ми чекаємо на тебе!

 

Вступ!

Demo

Кафедра дизайну запрошує студентів до навчання за спеціальностями: 022 "Дизайн" та 191 "Архітектура та містобудування"

 

Більше новин кафедри дизайну >>

З 2002 року було започатковано підготовку дизайнерів у Запорізькому національному технічному університеті. Кафедра «Дизайн» почала функціонувати як самостійна структурна одиниця університету 1 вересня 2007 року. Цього ж року відбувся перший випуск студентів зі спеціальності 7.020210 «Дизайн» за спеціалізацією «Промисловий дизайн».

2008 року відбувся набір студентів і на другу спеціалізацію – «Дизайн інтер’єру», а у 2015 було відкрито та здійснено перший набір на третю спеціалізацію "Графічний дизайн".

У 2019 році кафедрою було відкрито нову спеціальність 191 «Архітектура та містобудування» та розроблено освітньо-професійні програми для підготовки бакалаврів і магістрів.

На даний час навчальний процес за фаховими дисциплінами спеціальностей  022 "Дизайн" та 191 "Архітектура та містобудування" здійснюють 17 викладачів кафедри, досвідчених фахівців, яким притаманний пошук нового, прогресивного та перспективного як у навчальному, так і в творчому процесі. Більшість з них є членами творчих спілок художників, архітекторів і дизайнерів України.

Кафедра має сучасну матеріально-технічну базу, яка постійно розширюється та вдосконалюється, що дозволяє проводити навчальний процес на високому рівні та виконувати складні наукові та творчі завдання.

На кафедрі «Дизайн» сформувався науковий напрям досліджень взаємозв’язку дизайнерської практики та освіти, складання власних навчальних програм і методик, досліджень особливостей підготовки дизайнерів згідно з динамічним розвитком сфери дизайну, архітектури й суспільства та творчої діяльності, спрямованої на підвищення професійного рівня викладацького складу.

Викладачі кафедри беруть участь у міжнародних наукових форумах, всеукраїнських конференціях і виставках з впровадження наукових досліджень, демонстрації творчих досягнень, направлених на підвищення професійного рівня науково-педагогічного складу.

Підготовка спеціалістів на кафедрі здійснюється як за денною, так і за заочною формою навчання.

Глибокі знання зі спеціальності 022 «Дизайн», 191 "Архітектура та містобудування" професійні вміння і навички забезпечують випускникам кафедри високу конкурентоспроможність на ринках праці, гарантують забезпечення працевлаштування в установах будь-якої форми власності і сфери ділової, виробничої і художньо-проектної діяльності.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Рижова Ірина Станіславівна доктор філософських наук, професор завідувач кафедри 
Антипенко Євген Юрійович доктор технічних наук, професор професор
Демиденко Олександр Іванович Заслужений художник України, доцент доцент
Захарова Світлана Олександрівна кандидат філософських наук доцент
Криворучко Юрій Іванович доктор архітектури, доцент професор
Русанова Ірина Василівна кандидат архітектури, доцент доцент
Волинська Олена Степанівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дизайну доцент кафедри дизайну
Гавронський Володимир Павлович   доцент
Єншуєва Тетяна Вікторівна   доцент
Зоря Олександра Павлівна кандидат соціологічних наук, доктор філософії, доцент доцент
Зубричев Олександр Сергійович кандидат архітектури, доцент доцент
Павленко Тетяна Олександрівна кандидат архітектури доцент
Павлюк Ольга Юріївна кандидат філософських наук, доктор філософії доцент
Билим Олександр Миколайович Заслужений архітектор України доцент
Кругляк Віталій Іванович   ст. викладач
Дуднік Майя Георгіївна   ст. викладач
Бобровський Ігор Володимирович   ст. викладач
Пантус Ніна Михайлівна   ст. викладач
Пасічна Тетяна Олександрівна   ст. викладач
Потапенко Ганна Михайлівна   ст. викладач
Северін Катерина Вікторівна   ст.викладач
Кузьменко Алла Олександрівна   зав. майстернею 
Подвойська Віта Іванівна   зав. майстернею 
Уманець Олександр Леонідович   майстер виробничого навчання
Романько Світлана Юріївна   лаборант

 

Відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних і науково - педагогічних працівників у Національному університеті «Запорізька політехніка» науково - педагогічні працівники кафедри дизайну, проходять підвищення кваліфікації з метою професійного розвитку, поглиблення теоретичних та практичних навичок у межах спеціальностей: 191 «Архітектура та містобудування» та 022 «Дизайн» для забезпечення високої якості освітнього процесу.

Результати підвищення кваліфікації впроваджуються у навчальний процес при викладанні дисциплін, в процесі керівництва кваліфікаційними роботами здобувачів вищої освіти та підготовці навчально-методичної літератури з відповідних дисциплін освітньо-професійних програм: «Архітектура та містобудування», «Дизайн».

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення  Зображення

Зображення

Кафедра «Дизайн» розташована у 7 навчальних та лабораторних аудиторіях загальною площею 435,2 м2. Площа, яка відведена, під навчальні спеціалізовані майстерні та комп'ютерний клас складає 348,5 м2. Кімнати професорського і викладацького складу займають площу в 86,7 м2.

Оснащення кафедри та відео презентація кафедри "Дизайн":

https://drive.google.com/file/d/1ZSqBcEYRqRz2HUlxEZBgqFU10lMr3b3B/view

https://drive.google.com/file/d/1nKP9OwiotWmHPBSLmj6pYOC5kP6PnF50/view

https://youtu.be/4mbLE0lRNWE

https://youtu.be/ZtfSyUk6YB8

Технічне оснащення кафедри дизайну за спеціальністю 022 "Дизайн (бакалаврат, магістратура)

Технічне оснащення кафедри дизайну за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування" (бакалаврат, магістратура)

Назва лабораторій,
спеціалізованих кабінетів,
площа
Назва дисципліни
за навчальним планом
Найменування обладнання, устаткувння Опис обладнання,устаткування
ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ
Кафедра «Дизайн»
спеціаліз. майстерня рисунку та академічного живопису,
№ 285, 82,4 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

1) Архітектурна композиція та кольорознавство

2) Живопис і теорія кольору

Мольберти, гіпсові скульптури, реквізит Мольберт художній, виконаний з дерева(ольха), повний учбовий набір гіпсових моделей для рисунку
спеціаліз. майстерня рисунку та академічного живопису,
№ 498в, 62,1 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

Рисунок

Мольберти, гіпсові скульптури, геометричні фігури Мольберт художній, виконаний з дерева (ольха), повний учбовий набір гіпсових моделей для рисунку
спеціаліз. майстерня скульптури, роботи в матеріалі, макетування
№ 503, 45,8 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

1) Архітектурно-декоративна пластика

2) Архітектурне матеріалознавство

3) Архітектурна пластика, робота в матеріалі 

 

Гіпс, глина, Скульптурні верстати для виконання рельєфу та круглої скульптури, пристосування для скульптури, макетних робіт, інструмент, макети, моделі Глина скульптурна, верстат для скульптури, виконаний з дерева. Різноманітні інструменти для виконання макетних робіт.
спеціаліз. майстерні
№ 498а, 62,1 м2
№ 498б, 62,1 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

1) Архітектурне проєктування (Основи проєктування  малоповерхових житлових будівель)

2) Архітектурне проєктування (Проєкт індивідуального житлового будинку) 

3) Основи геодезії

4)Теорія архітектурного проєктування: Основи містобудування та теорія споруд

5) Історія мистецтв архітектури та містобудування

6) Теорія архітектурного проєктування: Планування міст і інженерні мережі

7) Архітектурні конструкції будівель і споруд

8) Теорія архітектурного проєктування: Основи ландшафтної архітектури

9) Основи технології та організації будівництва

10) Історія української архітектури та архітектурні традиції України

11) Наукові основи  архітектури і архітектурного проектування 

12) Інженерне обладнання будівель і споруд 

13) Архітектурна фізика (кліматологія, акустика, світлологія, інсоляція) 

14) Сучасні будівельні матеріали і технології 

15) Архітектурні аспекти реконструкції міської забудови

16) Енегоефективність та екологічність в архітектурі 

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(магістратура)

1)Реставрація пам'яток архітектури та ревіталізація історично сформованого середовища

1)Сучасний дизайн архітектурного середовища в регіональному та національному контексті

2)Сучасні проблеми реконструкції архітектурного середовища міста

3)Сучасні тенденції у дизайні архітектурного середовища

4)Сучасні тенденції в архітектурі громадських будівель

5)Основи наукових досліджень

6)Сучасні тенденції пам'ятко-охоронної діяльності

Планшети. Обладнання для експозиції зразків курсових та дипломних робіт, зраз­ки макетів та моделей. Відеопроектор Планшети, виконанні з дерева для рисунку та живопису. Дерев’яний подіум для експозиції макетів та навчальних посібників. 2 відеопроектори: ACER x 122 DLP Projector, EMEA. MODEL NO: FNX 1341.
Спецілізована майстерня
№ 496а

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

Архітектурна графіка

 

Планшети. Обладнання для експозиції зразків курсових та дипломних робіт, зраз¬ки макетів та моделей. Планшети, виконанні з дерева для рисунку та живопису. Дерев’яний подіум для експозиції макетів та навчальних посібників
Комп'ютерний клас кафедри
№496б, 36 м2

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(бакалаврат): 

1) Архітектурне проєктування (Основи архітектурного проектування)

2) Архітектурне проєктування (Основи проєктування громадських будівель)

3) Архітектурне проєктування (Проект багатофункціонального  громадського центру )

4) Архітектурне проєктування (Основи проєктування містобудівніх об’єктів)

5) Архітектурне проєктування (Проєктування селища на 6 тисяч мешканців)

6) Інформаційні технології і комп'ютерне моделювання в архітектурі

7) Архітектурне проєктування (Основи проєктування житлових багатоповерхових будівель)

8) Архітектурне проєктування (Проект житлової групи з розробкою середньоповерхового житлового будинку)

9) Архітектурне проєктування (Проектування комплексу малого або середнього міста)

10) Архітектурне проєктування (Проект міста на 100 тис. мешканців)

11) Архітектурне проєктування (Архітектурне проєктування ландшафтних об'єктів)

12) Архітектурне проєктування (Проект комплексу загальноміського парку)

13) Основи комп'ютерного моделювання архітектурних об'єктів

за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування"(магістратура):

1)Концептуальне архітектурне проєктування

2)Архітектурне проєктування

3)Ландшафтна архітектура

4)Сакральні простори і об'єкти

5)Дизайн внутрішнього простору будівель і комплексів

Відеопроектор. Зразки курсових та дипломних робіт EPSON EXCEED Your vision Multimedia Projector EB-X9 Model: H375B EB-X9 EEB

 

Сторінки