Ви є тут

Головна

Прізвище:  Кругляк

Ім'я:  Віталій

По батькові:  Іванович

 

Посада:старший викладач 

Участь у роботі рад і державних структур:  Член Національної спілки художників України

Освіта: вища

 
 • 1984 році - Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Монументально-декоративний розпис». 

Дисципліни, які викладає:

Сфера наукових інтересів:

 • монументальний живопис
 • академічний живопис
 • рисунок
 • декоративний рисунок
 • спеціальний рисунок
 • робота в матеріалі: холодна енкаустика, акрил

Основні наукові роботи (публікації):

Участь у конференціях:

 • Кругляк В.І. Колорит та його домінуюча роль у живопису та дизайні середовища [Текст] //В.І.Кругляк // Тиждень науки — 2022. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 2022р.
 • Кругляк В.І. Значення дисципліни «Рисунок» в професії дизайнера [Текст] //В.І.Кругляк // Тиждень науки — 2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 21 квітня 2020р.
 • Кругляк В.І. Рисунок як засіб розвитку уяви у студентів [Текст] //В.І.Кругляк // Тиждень науки — 2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15—19 квітня 2019 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. — Запоріжжя : ЗНТУ, 2019
 • Кругляк В.І. Перцепції індустріального мінімалізму в проектах [Текст] //В.І.Кругляк // V Міжнародна науково-практична конференція, Херсон, 11—13 вересня 2019 р./ «Інноваційні культурно-мистецькі аспекти в сучасній картині світу»: М-во освіти і науки України, Херсонський нац. техн. ун-т ; редкол. : О.В. Чепелюк (голов. ред.) [та ін.]. — Херсон : ХНТУ, 2019.
 • Кругляк В.І. Роль начерку в підготовці студентів з дисципліні «Рисунок» [Текст] //В.І.Кругляк // Тиждень науки — 2016. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 2016р.
 • Кругляк В.І. Роль рисування по уяві при підготовці студентів з дисципліни «Рисунок» [Текст] //В.І.Кругляк // Тиждень науки — 2016. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 2016р.
 • Кругляк В.І. Формування нових методичних основ при вивченні рисунка і академічного живопису для майбутніх фахівців в області дизайну [Текст] //В.І.Кругляк // Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-методичної конференції, 25-26 квітня 2013 року/Харків: ХДАДМ, 2013. – с. 231-233.
 • Кругляк В.І. «Академічний рисунок» - одна з основ практичної підготовки фахівців в області дизайну [Текст] //В.І.Кругляк // Дизайнерська освіта України у світовому контексті: збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції 12-13 квітня 2011 року, Харків /за загал. ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2011.- с. 108-109
 • Кругляк В.І. Процес формування художнього бачення на заняттях по рисунку і живопису у студентів кафедри «Дизайн» [Текст] //В.І.Кругляк // Дизайн-освіта в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку та євроінтеграції : збірник матеріалів міжнародної науково-методичної конференції в рамках VI міжнародному форуму «Дизайн-освіта 2011», Харків/ за загал. ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2011.- с. 34-35
 • Кругляк, В.І. Роль рисування за уявою при підготовці студентів з дисципліни "Рисунок"  [Текст]/ В.І.Кругляк // Тиждень науки -2016: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 18-22 квітня 2016: тези доповідей, ЗНТУ, 2016
 • Кругляк, В.І. "Рисунок" в галузі дизайну як одна з основ практичної підготовки фахівців [Текст] / В.І.Кругляк // Тиждень науки-2015: щоріч. наук-практ. конф. Викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 13-17 квітня 2015: тези доповідей, в 4-х Т.ЗНТУ,2015.-Т.З.-С.115-116
 • Кругляк, В.І.Роль начерка в підготовці студентів з дисципліни "Рисунок" [Текст] / В.І.Кругляк // Тиждень науки-2014: щоріч. наук-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ 14-18 квітня  2014: тези доповідей, в 5-ти Т. ЗНТУ, 2014.-Т.4.-С. 95-96

Участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставках:

 • Обласна художня виставка «Весна надихає» ЗОСНХУ Виставкова зала Запоріжжя, лютий 2021р
 • Обласна художня виставка «30 років незалежності України» «З Українськоі давнини» ЗОСНХУ Виставкова зала Запоріжжя 2021р Серпень
 • Обласна осіння художня виставка. Виставкова зала ЗОНСХУ, м.Запоріжя, 2021р.
 • Художня виставка «Від сесії до сесії», Запорізький художній музей, 2021р.
 • Художня «Новорічна виставка» запорізьких митців, грудень 2021 р.
 • XV Всеукраїнський мистецький пленер «Хортиця крізь віки», вересень 2020 р., м.Запоріжжя
 • Ювілейна виставка «60 років ЗДХШ»,.м.Запоріжжя, 2019р. Каталог
 • Участь у міжвузівській виставці факультетів дизайну м. Запоріжжя, 2019 р.
 • Ретроспективна виставка всіх Міжнародних і Всеукраїнських пленерів «Хортиця крізь віки», травень 2018р м.Запоріжжя.
 • XIV Всеукраїнський мистецький пленер «Хортиця крізь віки», травень 2018р. м.Запоріжжя. Каталог
 • ІІІ Всеукраїнський мистецький пленер «Запорізький пейзаж», 2018р. Каталог
 • Жовтень 2012р. - Ювілейна виставка присвячена 50-річчю Запорізької організації НСХУ, виставкова зала ЗО НСХУ, м. Запоріжжя, Україна;
 • 10.05.2012р. - Всеукраїнська виставка " Мальовнича Україна", Міністерство культури України, м. Запоріжжя, Україна;
 • 21.05. 2012р. - Міжнародний  мистецький пленер "Хортиця крізь віки", Національна спілка художників України, м. Запоріжжя, Україна;
 • Вересень 2011р. -  Виставка міжнародного пленеру "Хортиця крізь віки", Національна спілка художників України, м. Запоріжжя, Україна;

Перелік усіх конференцій та виставок, у яких взято участь, за роками

Підвищення кваліфікації:

У 2022 році з 26 січня по 26 квітня пройшов підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Результати стажування: Удосконалення методики та практики викладання дисциплін «Академічний живопис», «Рисунок» та «Робота в матеріалі» засобами інноваційних технологій»

Ім'я Кругляк Віталій Іванович занесено до Енциклопедії Сучасної України, том 15, Київ, 2014 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2004р.

Мови спілкування: українська, російська 

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua