Ви є тут

Головна » Факультети

Факультет комп’ютерних наук і технологій

Емблема факультету

Факультет комп'ютерних наук і технологій (ФКНТ)

Рік початку діяльності: 2002 р.

Керівництво:

Декан факультету: к.т.н, доцент Касьян Микола Миколайович

Заступники декана: ст. викладач Рибін Вадим Олегович, ст. викладач Щербак Наталя Володимирівна

 

 

Профілюючі кафедри:

 

Спеціальності та освітні програми:

121 – «Інженерія програмного забезпечення», освітні програми:

«Інженерія програмного забезпечення» (бакалавр, магістр)

122 – «Комп'ютерні науки», освітні програми:

«Комп'ютерні науки» (бакалавр)
«Системи штучного інтелекту» (магістр)

123 – «Комп'ютерна інженерія», освітні програми:

«Комп'ютерна інженерія» (бакалавр)
«Комп'ютерні системи та мережі» (магістр)
«Спеціалізовані комп'ютерні системи» (магістр)

124 – «Системний аналіз», освітні програми:

«Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах»

 

Контакти:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 362
мобільний номер: +380630400215
офіційний канал деканату: https://t.me/fknt_nuzp
тел.: +380(61)7643361
e-mail: dekanat_fiot@zntu.edu.ua

Розклад занять кафедри Програмні засоби https://pz.zp.ua/studentam/rozklad-zaniat/

Розклад занять кафедри Комп'ютерні системи та мережі http://csn.zntu.edu.ua/rozklad

Розклад занять кафедри Системний аналіз та обчислювальна математика https://zp.edu.ua/rozklad-zanyat-ta-konsultaciy-6

Вартість навчання за спеціальностями у 2022/2023 навчальному році (у гривнях, за навчальний рік)

Бакалавр

Код

Спеціальність

Освітня програма

Денна форма

Заочна форма

121

Інженерія програмного забезпечення

інженерія програмного забезпечення

21 000

122

Комп’ютерні науки

комп’ютерні науки

19 100

123

Комп’ютерна інженерія

комп’ютерна інженерія

20 000

14 000

124

Системний аналіз

інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

15 000

10 500

 

Магістр

Код

Спеціальність

Освітня програма

Денна форма

Заочна форма

121

Інженерія програмного забезпечення

інженерія програмного забезпечення

23 000

122

Комп’ютерні науки

системи штучного інтелекту

21 000

 

123

 

Комп’ютерна інженерія

комп’ютерні системи та мережі

22 000

15 400

спеціалізовані комп’ютерні системи

21 000

14 700

124

Системний аналіз

інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

18 000

12 600

 

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

В кінці ХХ століття в світі відбувається стрімкий розвиток обчислювальної техніки. Інформаційні технології все ширше впроваджуються в усі галузі народного господарства. Зростаючий попит та дефіцит на фахівців з обчислювальної техніки спонукав до появи на радіоприладобудівному факультеті нових спеціальностей:

у 1991 році - «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,

у 1992 році - «Комп'ютерні системи та мережі»,

у 2000 році - «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Кількість студентів нових комп'ютерних спеціальностей стрімко досягла половини зального контингенту радіоприладобудівного факультету, тому ці спеціальності були відокремлені в 2002 році в новостворений факультет інформатики та обчислювальної техніки.

До складу факультету увійшли три новоутворені кафедри: комп'ютерних систем і мереж (зав. каф. канд. техн. наук, доцент Кудерметов Р.К.), програмних засобів (зав. каф. канд. техн. наук, доцент Притула А.В.) та обчислювальної математики (зав. каф. д-р. фіз.-мат. наук, професор Корніч Г.В.).

У 2004 році на кафедрі обчислювальної математики було відкрито нову спеціальність «Системний аналіз і управління», а кафедру було перейменовано на кафедру системного аналізу та обчислювальної математики.

Декан факультету з 2002 року – к.т.н., доцент Касьян Микола Миколайович.

Заступники декана – старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Рибін Вадим Олегович та старший викладач кафедри комп'ютерних систем та мереж Щербак Наталя Володимиріна

Наказом №187 від 17.04.13 року факультет перейменовано у факультет комп'ютерних наук і технологій.

Факультет комп'ютерних наук і технологій

Сьогодні факультет має у своєму складі три профілюючі кафедри:

Програмних засобів – зав. каф. д.т.н., професор Субботін С.О.

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

Комп'ютерних систем та мереж – зав. каф. к.т.н., доцент Кудерметов Р.К.

123 Комп'ютерна інженерія

Системного аналізу та обчислювальної математики – зав. каф. д.ф.-м.н., професор Корніч Г.В.

124 Системний аналіз

Факультет комп’ютерних наук та технологій стрімко розвивається та є одним з найбільших та найбільш затребуваних в університеті.

Анотації спеціальностей кафедри «Програмні засоби»

Інформаційні технології (ІТ) застосовуються практично в усіх сферах людської діяльності. Фахівці в галузі ІТ є найбільш високооплачуваними та затребуваними на ринку праці.

Кафедра випускає фахівців за двома спеціальностями:

121 Інженерія програмного забаезпечення

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» забезпечує підготовку фахівців, робота яких пов'язана з проєктуванням, розробкою та супроводженням програмного забезпечення у бізнесі, промисловості, освіті, науці та багатьох інших.

122 Комп'ютерні науки

Спеціальність «Комп'ютерні науки» забезпечує підготовку фахівців з проектування і реалізації інформаційних систем (ІС), оптимізації, модернізації та розвитку існуючих ІС; пошуку нових способів застосування ІТ у різних сферах діяльності, керівництва ІТ-відділами підприємств.

Системи штучного інтелекту

Фахівець зі спеціальності «Системи штучного інтелекту» може працювати в компаніях та наукових закладах, що створюють сучасне програмне забезпечення засноване на нейронних мережах та генетичних алгоритмах, розробляти експертні системи та системи прийняття рішень з нечіткою логікою, розв'язувати задачі, які не піддаються математичній формалізації.

Кафедра Програмних засобів проводить навчання студентів денної форми за наступними спеціальностями.

Підготовка за освітнім ступенем «бакалавр» (термін навчання 4 роки):

121 Інженерія програмного забаезпечення

122 Комп'ютерні науки

Підготовка за освітнім ступенем «магістр» (термін навчання 1,5 роки):

121 Інженерія програмного забезпечення

освітня програма – Інженерія програмного забезпечення

122 Комп'ютерні науки

освітня програма – Системи штучного інтелекту

Підготовка за освітньо-науковим ступенем “доктор філософії” (термін навчання 4 роки)

122 Комп’ютерні науки

освітньо-наукова програма – Комп’ютерні науки

Більш детальна інформація за посиланням https://zp.edu.ua/napryami-ta-specialnosti-kafedri-programni-zasobi

Анотації спеціальностей кафедри «Комп'ютерні системи та мережі»

Кафедра комп'ютерних систем і мереж надає вищу освіту і найширший обсяг знань з апаратного комп'ютерного, мережного та програмного забезпечення.

Навчання передбачає вивчення сучасних комп'ютерних технологій, програмування, експлуатації локальних та розподілених комп'ютерних мереж, глобальної мережі Internet. Більшість студентів кафедри вже з третього курсу починають працювати за спеціальністю, а по закінченні навчання отримують цікаву, добре оплачувану роботу.

Спеціальність 123 Комп'ютерна інженерія охоплює фази розробки і проектування, виробництва, експлуатації, технічного обслуговування і ремонту комп'ютерних апаратних, програмних та програмно-апаратних засобів, що в цілому складають інструментальне забезпечення сучасних комп'ютерних інформаційних технологій.

Комп'ютерні системи та мережі

Підготовка фахівців з комп'ютерної інженерії розпочалася з 1992 року за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», що було викликано різким підвищенням потреб в фахівцях з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Це визначається наявністю у Запорізькому регіоні великої кількості фірм, державних і приватних підприємств та установ, які займаються використанням, супроводженням або розробкою комп'ютерних систем та мереж. Кожного року заявки підприємств різної форми власності значно перевищують кількість випускників з цієї спеціальності.

В процесі навчання велика увага приділяється вивченню і проектуванню апаратної частини комп'ютерних систем і комп'ютерних мереж. В той же час велика увага приділяється також вивченню і проектуванню програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Студентам спеціальності«Комп'ютерні системи та мережі» читаються лекції і проводяться лабораторні заняття з таких базових комп'ютерних дисциплін, як «Архітектура комп'ютерів»,«Операційні системи»,«Програмування»,«Комп'ютерні мережі»,«Організація баз даних»,«Основи захисту інформації»,«Системна інтеграція» та багатьох інших. З широким застосуванням обчислювальної техніки різних рівнів проводяться практичні і лабораторні заняття з дисциплін «Чисельні методи»,«Організація баз даних»,«Моделювання»,«Логічне програмування»,«Операційні системи»,«Сучасні інтернет-технології», «Комп'ютерна графіка»,«Програмування мовою С» та інших.

Спеціалізовані комп'ютерні системи

Аналізуючи потреби підприємств регіону в фахівцях з комп'ютерної інженерії та конкретизуючи вимоги до них, слід відзначити, що окрім знань з основних і традиційних розділів комп'ютерної інженерії, таких як апаратне та програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки і комп'ютерних мереж, з'являються вимоги до знань в спеціалізованих розділах, а саме – знання та навички з розробки систем на базі спеціалізованих мікропроцесорних комплексів, з розробки та експлуатації операційних систем реального часу для побудови бортових обчислювальних комплексів мобільних об'єктів, розробки пристроїв обміну з об'єктами для побудови систем контролю та управління виробничими процесами, різних варіантів випробувального та стендового обладнання. Вказані вимоги до фахівців випливають як із замовлень підприємств, так і з аналізу тематики розробок та науково-дослідних робіт, що виконуються на підприємствах регіону і в яких приймають активну участь викладачі університету. Тому для задоволення попиту та вимог до спеціалістів з комп'ютерної інженерії на кафедрі була відкрита спеціальність «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Крім традиційних для комп'ютерної інженерії дисциплін, таких як «Організація баз даних», «Моделювання систем», «Операційні системи», «Комп'ютерна графіка», «Програмування», «Системне програмування», «Архітектура комп'ютерів», «Сучасні інтернет-технології», студентами спеціальності «Спеціалізовані комп'ютерні системи» вивчаються такі дисципліни як «Проектування мікропроцесорних систем», «Інтерфейси і пристрої зв'язку з об'єктами», «Обробка сигналів та зображень», «Комп'ютерні системи» та інші спеціалізовані дисципліни.

Кафедра Комп'ютерних систем та мереж проводить навчання студентів денної та заочної форм за наступними спеціальностями.

Підготовка за освітнім ступенем «бакалавр» (термін навчання 4 роки):

123 Комп'ютерна інженерія (професійна кваліфікація - фахівець з інформаційних технологій)

Підготовка за освітнім ступенем «магістр» (термін навчання 1,5 роки):

123 Комп'ютерна інженерія (професійна кваліфікація - професіонал в галузі обчислювальних систем, програміст системний)

освітні програми: Комп'ютерні системи та мережі, Спеціалізовані комп'ютерні системи

Більш детальна інформація за посиланням https://zp.edu.ua/napryami-ta-specialnosti-9

Анотація до спеціальності «Системний аналіз»

На сучасному рівні розвитку суспільства об'єкти соціально-економічної діяльності є складними системами з багаторівневою ієрархією і множиною функціональних зв`язків між їх підсистемами, які, до того ж, діють за умов обмеженої інформації і в реальному часі. Аналіз таких систем і ухвалення своєчасних обґрунтованих управлінських рішень проводиться за допомогою методів системного аналізу, математичного моделювання із залученням математичних засобів обробки, перетворення і збереження інформації на основі сучасних інформаційних технологій.

124 Сиcтемний аналіз

Сиcтемний аналіз застосовується в усіх сферах діяльності, потребуючих знання фундаментальних математичних, комп'ютерних, природничих, гуманітарних та соціально-економічних наук, а, також, вміння використовувати сучасні математичні методи та обчислювальну техніку для моделювання та прогнозування розвитку складних природничих, технічних та соціально-економічних систем.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Системний аналіз» здійснюється на кафедрі системного аналізу та обчислювальної математики денної та заочної форм навчання за наступними освітніми ступенями:

- Бакалавр (професійна кваліфікація - фахівець з інформаційних технологій)

Термін навчання 4 роки.

- Магістр

Термін навчання 1,5 роки.

освітня програма – Інтелектуальні технології та прийняття рішень в складних системах

- Доктор філософії

Термін навчання 4 роки.

освітньо-наукова програма – Системний аналіз

Випускники кафедри можуть працювати системними аналітиками, науковими співробітниками з системного аналізу в галузі обчислень та обробки даних, адміністраторами та аналітиками баз даних, фахівцями в інших галузях обчислень та комп'ютерного моделювання, керівниками підрозділів комп'ютерних послуг, проектів, програм та структурних підрозділів державних установ, підприємств, банків і фірм відповідного профілю.

Більш детальна інформація за посиланням https://zp.edu.ua/anotaciyi-specialnostey-kafedry-systemnogo-analizu-ta-...