Ви є тут

Головна » Наука
Емблема Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених і спеціалістів Національного університету «Запорізька політехніка»

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених і спеціалістів (НТСА) – це самоврядне об'єднання студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених та спеціалістів (далі – наукова молодь), яке діє на громадських засадах і є частиною системи громадського самоврядування НУ «Запорізька політехніка».

Молодими ученими НУ «Запорізька політехніка», крім аспірантів і докторантів, вважаються наукові, науково-педагогічні та інші співробітники НУ «Запорізька політехніка» до 35 років включно (доктори наук – до 40 років включно), які проводять фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати.

НТСА НУ «Запорізька політехніка» створено з метою об'єднання наукової молоді Національного університету «Запорізька політехніка», захисту їхніх прав та інтересів, щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності НТСА керується принципами:

1) свободи наукової творчості;

2) добровільності, колегіальності, відкритості;

3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності наукових товариств студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Нормативні документи

Положення Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених і спеціалістів НУ «Запорізька політехніка»

Контактна інформація

Заступник голови НТСА НУ «Запорізька політехніка»: Первєєв Дмитро
Аудиторія (кабінет): 151
Тел. +380(99)2495767

Голова НТСА НУ «Запорізька політехніка»: Леощенко Сергій Дмитрович
Аудиторія (кабінет): 43 (III корпус)
Тел. +380(67)8992210
E-mail: sergleo.zntu@gmail.com

Секретар НТСА НУ «Запорізька політехніка»: Анюховськой Роман