Ви є тут

Головна

Університет є потужним науково-дослідним комплексом, що виконує великий обсяг фундаментальних, прикладних досліджень та розробок. Наукова і науково-технічна діяльність ЗНТУ формується і реалізується згідно з Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» і має багато ступеневу структуру. Наукова і науково-технічна діяльність у ЗНТУ здійснюється згідно пріоритетних напрямів науки і техніки:

  • збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;
  • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
  • новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості   та агропромисловому комплексі;
  • нові речовини і матеріали.

Усі види робіт наукової і науково-технічної діяльності координуються науково-дослідною частиною, яка є підрозділом університету. У своєму складі вона має провідні наукові школи, лабораторії, наукові колективи.

Наукові і науково-педагогічні працівники ЗНТУ виконували науково-дослідні роботи п’яти видів:

  • фундаментальні дослідження за загальним фондом державного бюджету;
  • прикладні дослідження і розробки за загальним фондом державного бюджету;
  • прикладні дослідження і розробки за спеціальним фондом державного бюджету (госпдоговірні роботи);
  • дослідження і розробки згідно з зобов’язаннями у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва за спеціальним фондом державного бюджету;
  • наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами та державним замовленням за спеціальним фордом державного бюджету;
  • наукові дослідження і розробки за кафедральною тематикою у другій половині робочого дня викладачів.

До уваги науковців університету!

Відповідно до наказу МОН України № 630 від 15.06.2015 р. розпочато щорічний конкурсний відбір наукових проектів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок за участю вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства, виконання яких розпочнеться у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету за кодом програмної класифікації видатків 2201040.

Наказ № 332 від 18 червня 2015 р. «Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок» (pdf, 1.6 МБ)

Додаток 1 до наказу № 332 від 18 червня 2015 р. (doc, 124 КБ)

Додаток 2 до наказу № 332 від 18 червня 2015 р. (doc, 124 КБ)

Додаток 3 до наказу № 332 від 18 червня 2015 р. (doc, 28 КБ)