Ви є тут

Головна

Наукові школи і напрями >>

Науково-дослідна частина >>

    Науково-технічний відділ >>

    Патентно-інформаційний відділ >>

    Відділ метрології, стандартизації і наукового обладнання >>

    Бізнес-Інкубатор >>

Науково-технічна рада >>

Наукові конференції >>

Наукові розробки >>

Наукова робота здобувачів вищої освіти (студентів) >>

Конкурс бізнес-ідей «STARTUP із Запорізькою політехнікою» >>

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів, молодих учених і спеціалістів >>

    Рада МУіС >>

Спеціалізовані вчені ради >>

    Спеціалізована вчена рада Д 17.052.01 >>

        Інформація про роботу спеціалізованої вченої ради Д 17.052.01 >>

        Склад спеціалізованої вченої ради Д 17.052.01 >>

    Разові спеціалізовані вчені ради (PhD) >>


Університет є потужним науково-дослідним комплексом, що виконує великий обсяг фундаментальних, прикладних досліджень та розробок. Наукова і науково-технічна діяльність НУ «Запорізька політехніка» формується і реалізується згідно з Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» і має багато ступеневу структуру. Наукова і науково-технічна діяльність у НУ «Запорізька політехніка» здійснюється згідно пріоритетних напрямів науки і техніки:

  • збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток;
  • нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства;
  • новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості   та агропромисловому комплексі;
  • нові речовини і матеріали.

Усі види робіт наукової і науково-технічної діяльності координуються науково-дослідною частиною, яка є підрозділом університету. У своєму складі вона має провідні наукові школи, лабораторії, наукові колективи.

Наукові і науково-педагогічні працівники НУ «Запорізька політехніка» виконували науково-дослідні роботи п’яти видів:

  • фундаментальні дослідження за загальним фондом державного бюджету;
  • прикладні дослідження і розробки за загальним фондом державного бюджету;
  • прикладні дослідження і розробки за спеціальним фондом державного бюджету (госпдоговірні роботи);
  • дослідження і розробки згідно з зобов’язаннями у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва за спеціальним фондом державного бюджету;
  • наукові та науково-технічні розробки за державними цільовими програмами та державним замовленням за спеціальним фордом державного бюджету;
  • наукові дослідження і розробки за кафедральною тематикою у другій половині робочого дня викладачів.