Ви є тут

Головна » Наука

На базі наукових шкіл створені науково- дослідні лабораторії, тимчасові науково- дослідні групи, кафедральні наукові колективи, які працюють сьогодні над наступними науковими та науково-технічними проблемами в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.

Інформаційні та комунікаційні технології.

Основні напрями діяльності:

- інформаційні системи діагностування;

- розробка та удосконалення методів оброблення радіолокаційних сигналів;

- методи і засоби обчислювального інтелекту та паралельного комп’ютингу для оброблення великих даних;

- методи і засоби прийняття рішень для оброблення даних в інтелектуальних системах.

Енергетика та енергоефективність.

Основні напрями діяльності:

- дослідження електромеханічних процесів багатоканальних вітроелектрогенеруючих систем;

- підвищення ефективності та надійності електротехнічних систем трансформування змінного струму;

- оцінка та обґрунтування проектів енергоефективності з урахуванням критеріїв оцінки інвестиційних проектів.

Нові речовини і матеріали.

Основні напрями діяльності:

- розробка та випробування нових магнієвих сплавів для медичних біорозчинних імплантатів;

- дослідження та розробка технологій виготовлення лопаток для двигунів безпілотних літальних апаратів з використанням методів інтенсивної пластичної деформації;

- розробка та промислова апробація технології виробництва алюмінієвих сплавів;

- дослідження структури і властивостей металу лопаток із сплавів ЧС70-ВИ і U - 500 газоперекачуючих агрегатів після тривалого напрацювання;

- розробка нового жароміцного матеріалу і технології його отримання на основі алюмініду титану для перспективних конструкцій деталей ГТД.

Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань.

Цільові прикладні дослідження з питань гармонізації системи “людина - світ” та створення новітніх технологій покращення якості життя

Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографія та соціально-економічна політика.

Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Основні напрями діяльності:

- економічні реформи в Україні та їх вплив на фінансово-кредитні відносини;

- трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні;

- формування регіональних особливостей національних груп Півдня України XX століття;

- політико-правові і соціологічні проблеми теорії та практики реформування політичної системи України;

- соціальні комунікації в Україні.

 

Діючі наукові школи:

Архів наукових шкіл (що діяли до 2021р.):