Ви є тут

Головна

Наукова школа «Матеріалознавство та термічна обробка» заснована Натаповим Б.С. професором, д-р техн. наук, заслуженим діячем вищої школи України у 1945 році. Науковими керівниками школи були: професор, д-р техн. наук, заслужений діяч науки і техніки України, академік АІНУ Коваль А.Д (1983–2012 рр); професор, д-р техн. наук, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Бєліков С.Б. (2013–2021 рр). З 2021 року науковим керівником школи є професор, д-р техн. наук, заслужений діяч науки і техніки України Ольшанецький В.Ю.

Основні напрямки наукової діяльності:

- теоретичні можливості, щодо структурних змін в металевих та неметалевих системах (Ольшанецький В.Ю., Кононенко Ю.І.);

- дослідження структурно-магнітного стану аустеніту у хромонікелевих та марганцевих сталях (Сніжной Г.В., Ольшанецький В.Ю.);

- дослідження структури та властивостей сплавів на основі нікелю, ренію та заліза для аерокосмічної техніки (Бєліков С.Б., Грешта В.Л., Глотка О.А., Андрієнко А.Г., Грабовський В.Я., Вінніченко В.С.);

- розробка та дослідження магнієвих сплавів для авіації та медицини (Шаломєєв В.А., Айкін М.Д., Лук`яненко О.С.);

- розробка корозійностійких феритні матеріалів для газотурбобудування (Грешта В.Л., Лазечний І.Н., Климов О.В.);

- дослідження титану та розробка нових сплавів на його основі (Грешта В.Л., Ткач Д.В., Павленко Д.В., Ольшанецький В.Ю., Вінніченко В.С.).

Основними науковими досягненнями є розробка та впровадження нових матеріалів у виробництво передових підприємств України: АТ «Мотор Січ», ПАТ «Запоріжсталь», ДП «Івченко-Прогрес», ПАТ «ЗАЗ». Так були розроблені жароміцні сплави на нікелевій основі для газотурбінних двигунів та установок газоперекачування, сталі для гарячештампового інструменту, корозійностійкі сталі та інше. Також одним із напрямків є дослідження сплавів, що підлягають високотемпературній корозії та нанесення захисних покриттів на деталі газоперекачувальних установок. До основних наукових досягнень слід віднести цикл робіт по підвищенню стійкості до високотемпературної корозії лопаток авіадвигунів, вплив легувальних елементів на процеси корозії та зміцнення жароміцних нікелевих сплавів.

Колективом наукової школи ведеться підготовка магістрів, аспірантів, докторів наук. За весь час існування школи захищено 8 докторських та понад 40 кандидатських дисертацій. З них 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій захищено за останні 5 років.

Колектив співпрацює з науково-дослідними інститутами, конструкторськими бюро та провідними підприємствами: АТ «Мотор Січ»; НВ ТОВ "РЕЗОНАНС ЛТД"; ДП «Івченко-Прогрес»; ПАТ «ЗАЗ»;

ПАТ «Запоріжсталь»; Інститут проблем матеріалознавства; УНДІ спеціальних сталей та сплавів; Фізико-технічний інститут АНУ; Котлотурбінний інститут РФ; НВО ім. М.Д. Кузнєцова та іншими.

За 2021 р. колективом наукової школи опубліковано:

– V.E. Ol'shanetskii Prediction of carbide liquidus and carbide composition of the Ni-14Cr-9Co-5Ti-3Al-3Ta-3.5W-1.5Mo-0.15Hf-0.1C system/ Ol'shanetskiiV.E., GlotkaA.A., KlochikhinV.V.// Functional materials. – 2021. - Vol. 28, No. 2. – РР. 359-365  https://doi.org/10.15407/fm28.02.359 НБД Scopus;

– V.E. Ol'shanetskii, Distribution of Elements Within Carbides of Multicomponent Alloys of the Ni – Cr – Co – Al – W – Re – Ta – Mo – Nb – C System / Ol'shanetskiiV.E., GlotkaA.A.// Metal Science and Heat Treatment. - 2021. - Vol. 63, No. 5-6. - PP. 318-326. https://doi.org/10.1007/s11041-021-00689-3 НБД Scopus;

– Ольшанецкий В.Е Распределение элементов в карбидах многокомпонентных сплавов системы Ni - Cr - Co - Al - W - Re - Ta - Mo - Nb - C // Ольшанецкий В.Е., Глотка А.А. // Металловедение и термическая обработка металлов – 2021. - №6. – С. 28-36 НБД Scopus;

– A.A. Glotka Prediction thermo-physical characteristics heat-resistant nickel alloys directional crystallization/ Glotka A.A., Ol'shanetskiiV.E. // Acta metallurgica Slovaca. – 2021. – Vol. 27, No. 2. – PP. 68-71 ,DOI10.36547/ams.27.2.813 НБД Scopus;

– Glotka A.A. Modeling Thermophysical Characteristics of Nickel-Based Superalloys / А.А. Glotka, S.V. Haiduk, V.Y. Ol'shanetskii// Journal of Engineering Physics and Thermophysics. – 2021. - Vol. 94, No. 2. - PP. 1363-1368.https://doi.org/10.1007/s10891-021-02418-2 НБД Scopus/ Web of Science;

– Glotka A.А. Forecasting the Properties of Heat-Resistant Nickel Alloys Equalaxial Crystallization / A.А. Glotka, V.Е. Ol'shanetskii// Archives of Metallurgy and Materials. – 2022. - Vol. 67, No. 1. -  PP. 51-56.https://doi.org/10.24425/amm.2022.137471  НБД Scopus;

– A. Glotka Influence of alloying systems on the properties of single crystal nickel-based superalloys / A.Glotka, V.Ol'shanetskii// International Journal of Materials Research. – 2021. - Vol. 112, No. 10. - PP. 794-799. https://doi.org/10.1515/ijmr-2021-8328 НБД Scopus;

– Глотка, А.А. Термодинамическое проектирование свойств литейных жаропрочных сплавов на никелевой основе: Монография / А. А. Глотка, С. В. Гайдук - Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2021. – 264 с. ISBN 978-5-9729-0536-2.

Керівник наукової школи,
завідувач кафедри ФМ,
доктор технічних наук, професор Ольшанецький В.Ю.