Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Інженерно-фізичний факультет

Кафедра машин і технології ливарного виробництва

Емблема кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» ЗНТУ

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» (МТЛВ)

Рік початку діяльності: 1900

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., доцент Іванов Валерій Григорович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія художнього литва
 • Навчальна лабораторія ливарних форм та суміші
 • Навчальна лабораторія спеціальних методів електрометалургії
 • Навчально-виробнича майстерня

Спеціальності:

136 – «Металургія», освітні програми:

«Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів»

131 – «Прикладна механіка», освітні програми:

«Обладнання та технології ливарного виробництва»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 226, 225, 138
тел.: +380(61)7698293, +380(61)7698594, +380(61)7698321
e-mail: mitlv@ukr.net, kafedra_mtlv@zntu.edu.ua

Світла пам'ять

20 листопада 2020 року на 81 році пішов з життя професор кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва»

ГОНТАРЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Весь життєвий шлях Володимира Івановича тісно пов’язаний з нашим університетом і є яскравим прикладом для сучасної молоді. Студент-відмінник, кандидат технічних наук, доцент, професор – кожний з цих знакових життєвих етапів був ним досягнутий завдяки неабияким природним здібностям, таланту вченого-дослідника у сукупності з великою працездатністю.

За безпосередньою участю Володимира Івановича побудували сучасну науково-дослідну лабораторію високотемпературної металографії, що супроводжувалося кардинальною модернізацією складних приладів типу ІМАШ, приймав найактивнішу участь у монтуванні і освоєнні складного обладнання для електронної мікроскопії і рентгеноспектрального мікроаналізу.

Багато років Володимир Іванович працював на відповідальних посадах декана механіко-металургійного факультету та проректора з міжнародних зв’язків нашого університету. Як викладач вищого рівня приймав активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів.

У зв’язку з важкою втратою ректорат, профком, колектив університету і кафедри М і ТЛВ висловлює щире співчуття рідним та близьким Володимира Івановича.

Світла пам'ять про цю чудову людину назавжди збережеться в наших серцях.

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» – одна із провідних кафедр Запорізького національного технічного університету.

Розпочинаючи з 1 вересня 1900 року, в Олександрівському механіко-технічному училищі було започатковано підготовку техніків-механіків з ливарного виробництва на ливарному та модельному відділенні і до 1916 р. було підготовлено декілька сотень фахівців.

З 1920 р. після реорганізації Олександрівського училища в машинобудівний технікум з 4-х річним терміном навчання стали готувати інженерів-ливарників (техніків) з вузькою спеціалізацією. До навчання за цією спеціальністю приймалися особи з повною середньою освітою.

Після реорганізації машинобудівного технікуму в Запорізький машинобудівний інститут (квітень 1930 р.) у вересні 1930 р. була сформована одна група з 18 студентів з ливарного виробництва для навчання на очній формі, а в жовтні 1930 р. почали готувати спеціалістів по вечірній формі навчання без відриву від виробництва.

У травні 1933 р. була створена кафедра ливарної справи, засновником, фундатором і завідувачем якої до 1941 р. був професор Ю. О. Томін. В грудні 1933 р. відбувся перший випуск 17 інженерів-ливарників.

За період 1934 по 1941 рр. кафедрою було підготовлено 255 інженерів за спеціальністю «Машини ливарного виробництва та ливарне виробництво». Випускники кафедри плідно працювали на багатьох заводах СРСР та займали відповідальні посади: серед яких зам. головного металурга заводу ім. Баранова (тепер ВАТ «Мотор-Січ») – інж. Колчинський В.І. та інші. В лабораторіях кафедри та на підприємствах Запоріжжя, Уралу, Кривого Рогу проводилися науково-дослідні роботи по підвищенню якості високомарганцевої сталі Гадфільда, розробки і впровадження в виробництво прогресивних технологій приготування формувальних сумішей і одержання унікальних станочних виливків на Уралмашзаводі.

Після повернення з евакуації інституту (березень 1944 р.) кафедра з вересня 1944 р. відновлює свою роботу і починає підготовку інженерів-ливарників і вже в 1947-1948 рр. навчається 62 студента.

З вересня 1946 р. кафедру очолює к. т. н. Шульте Ю.А. і плідно керує нею до 1985 р. За цей час він став доктором технічних наук (1954 р.), професором (1955 р.), лауреатом Ленінської премії (1963 р.), членом-кореспондентом НАН України, Заслуженим діячем науки і техніки України.

З січня 1948 р. на кафедрі було започатковано наукове студентське товариство, де майбутні видатні вчені, такі як: докт. техн. наук, проф., член-кор. НАН України, зав. відділом ІЕЗ ім. Є.О. Патона Лакомський В.Й., головний металург «Ростсільмашу», лауреат Ленінської премії Баришевський Л.М. та інші одержали перші навички та потяг до науково-дослідницької діяльності.

З вересня 1961 р. кафедра розпочала підготовку інженерів-механіків зі спеціальності «Автоматизація ливарного виробництва», а з вересня 1972 р. – інженерів-металургів зі спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів». Також проводилась підготовка інженерів-ливарників для зарубіжних країн. З вересня 1995 р. кафедра готує бакалаврів і спеціалістів, а з вересня 1998 р. магістрів за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів».

З вересня 1998 р. на кафедрі введено факультатив для студентів-ливарників по спеціалізації «Художнє литво кольорових та дорогоцінних металів і сплавів».

За 78 років кафедрою підготовлено 5763 інженери-ливарники, в тому числі зі спеціальності «Обладнання та технології ливарного виробництва» 3673 інженерів (в т. ч. 12 для Німеччини. Польщі, В'єтнаму, Йємену), 235 бакалаврів, 27 магістрів.

За час навчання на кафедрі, крім професійної теоретичної підготовки студенти мають можливість придбати навички практичної діяльності на підприємствах Запоріжжя і України та в науково-дослідних лабораторіях і майстернях свого університету.

З 1986 р. кафедру очолює д.т.н., професор Луньов Валентин Васильович, директор Фізико-технічного інституту Запорізького національного технічного університету, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України та Академії вищої освіти України.

За період з 1986 р. кафедрою «Машини і технологія ливарного виробництва» для промислових підприємств Запорізького регіону та підприємств України підготовлено понад 1500 інженерів-ливарників. На сьогодні більша частина інженерних кадрів ливарних цехів та заводів Запорізького регіону – випускники кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Запорізького національного технічного університету.

Складний і багатогранний навчальний процес на кафедрі забезпечують професори Луньов В.В., Цивірко Е.І., Гонтаренко В.І., Наумик В.В., доценти Івахненко Є.І., Кузовов О.Ф., Міняйло Є.І., Мінакова В.І., Петруша Ю.П., Самойлов В.Є., Юзвак В.М, Пархоменко А.В., Сажнєв В.М., Іванов В.Г., Кудін В.В., Парахнєвич Є.М. та старший викладач Тирса С.В. Навчальний процес на кафедрі обслуговують також навчально-допоміжний персонал: Сидоренко С.М., Кальницький Ю.В., Данильченко В.С, Шустов С.О., Парахнєвич Є.М., Василевська Я.А., Сидоренко Н.Б., Крат С.Я.

Співробітники науково-дослідного сектору кандидати технічних наук Адамчук С.І., Бялік Г.А., Пирожкова В.П, Чеботарь Л.К. та с.н.с. Бурова Н.М. окрім виконання своїх основних функцій, залучаються до підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Для тісних зв'язків з виробництвом кафедра з жовтня 1989 р. має філію на головному підприємстві ВАТ «Мотор Січ», де з 1991р. за спеціальністю «Обладнання ливарного виробництва» підготовлено 182 інженера-ливарника. Відбір кандидатів для навчання на філії ВАТ «Мотор-Січ» проводиться на конкурсній основі. На філії ВАТ «Мотор-Січ» студенти слухають курси лекцій, виконують лабораторні та практичні роботи з усіх спеціальних дисциплін. Навчальний процес ведуть провідні спеціалісти відділів головного технолога та головного металурга (Клочихін В.Г., Ткаченко І.Ю., Биков О.І., Леховіцер 3.В. та інші). Курсові та дипломні проекти готуються на філії за актуальною тематикою підприємства по створенню та виготовленню конкурентоспроможної вітчизняної авіаційної техніки і двигунів та бортового обладнання до них, двигунів до важких вертольотів, вузлів і агрегатів, комплектуючих виробів до цивільної та військової авіаційної техніки в умовах замкнутого циклу виробництва цієї техніки.

З 1987 року кафедра, одна з перших на Україні, започаткувала проведення державного іспиту за фахом. За розробку та впровадження в навчальний процес цієї нової методики проф. Луньов В.В. та доц. Кузовов О.Ф. були удостоєні III премії Міністерства освіти України в 1991 році. Сьогодні державні іспити введені до навчальних планів бакалаврів. Ведеться активна робота по переходу на нові форми та методи навчання, передбачені постановами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На кафедрі з 2009 р. започаткована нова спеціалізація «Художнє і ювелірне литво», якій передували дисципліни цього напрямку за вільним вибором студента. Набір дисциплін спеціалізації дозволяє опанувати практичні професійні навички з виготовлення і опорядження литих художніх виробів. Студенти самостійно виконують на лабораторних роботах повний цикл виготовлення художнього виливка: засвоюють основи малювання і ліпки, виготовляють піщані форми за різними технологіями, гіпсові і еластичні прес-форми, воскові моделі, виконують формовку останніх за допомогою наливної суміші (патент України №47172 – заявник ЗНТУ), провадиться заливка форм рідким металом і опорядження виливків. Засвоєні такі виливки: «Дзвін», «Мідний вершник», «Ливарник», «Башмак», «Підсвічник».

По спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» кафедра являється головною в Україні, а раніше в СРСР, по розробці навчальних планів фахівців. За останнє десятиріччя кафедрою по 43 дисциплінам підготовлено, перероблено і видано в світ більше 140 методичних розробок, 33 монографії та навчальних посібників.

У навчальному процесі широко і ефективно використовується обчислювальна техніка, розроблені та адаптовані пакети прикладних програм. Студенти можуть працювати в комп'ютерних залах, вони повністю забезпечені навчально-методичною літературою за всіма фаховими спеціальностями.

Викладачі кафедри один раз в 5 років обов'язково підвищують кваліфікацію шляхом стажування на провідних промислових підприємствах Запорізького регіону.

Науково-педагогічний загал кафедри виконує великий обсяг різноманітної суспільно-громадської роботи. Професори Луньов В.В., Цивірко Е.І. і Наумик В.В. плідно працюють в спеціалізованих вчених радах по захисту кандидатських та докторських дисертацій, беруть активну участь у редколегіях наукових журналах «Металознавство та обробка металів», «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», «Теорія і практика металургії» та інших. Науково-дослідна робота (НДР) на кафедрі була завжди пріоритетною.

Серед профілюючих кафедр Запорізького машинобудівного інституту (період 1960-1990 рр.) кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» по сумі всіх показників роботи неодноразово була визнана кращою кафедрою ВНЗ.

На замовлення підприємств різного профілю щорічно розподіляється понад 90 відсотків випускників, з яких 70 відсотків в Запоріжжі.

Високоякісна підготовка фахівців в період навчання та практик дозволяє їм швидко адаптуватись до виробничої діяльності в колективах підприємств міста та країни на посадах, усі вони обіймають посади відповідно освітньо-кваліфікаційним характеристикам.

Значна кількість випускників різних часів протягом кропіткої практичної роботи на провідних підприємствах та в науково-дослідних установах України і країн СНД досягли значних успіхів, обіймаючи високі посади, наукові ступені та вчені звання. Вони відомі, їх багато: це – член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, зав. відділом ІЕЗ ім.Є.Патона В.И. Лакомський; головний металург АТ «Ростсільмаш»; к.т.н., лауреат Ленінської премії Л.М. Баришевський; Заслужений діяч науки і техніки України, академік АІН України, професор, д.т.н. перший проректор ЗНТУ А.Д.Коваль; бувший генеральний директор ВАТ «Дніпроспецсталь» В.А.Лейбензон; президент інвестиційної фірми, д.т.н., професор Г.П.Кагановський; лауреат Державної премії Білорусі, к.т.н.. доцент А.М.Галушко, лауреат Державної премії України, професор, д.т.н., завідуючий відділом ІЕЗ ім.Є.Патона А.В.Демчишин; головний металург ВАТ «Мотор-Січ» В.Г.Клочихін, начальник ЦЗЛ ВАТ «Дніпроспецсталь», к.т.н. С.С.Козаков, зам. технічного директора ВАТ «Мотор-Січ» Логвінов Ю.Г., заступник головного металурга з науки ВАТ «Мотор-Січ» к.т.н. Биков І.Д. та інші.

Про наукові досягнення кафедри учасники регулярно доповідають на визнаних міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах. З 1976 р. кафедра постійно організує та проводить науково-технічні конференції за тематикою «Неметалеві вкраплення та гази в ливарних сплавах», які з 1994 р. набули статусу міжнародних.

Щорічно за результатами науково-дослідних робіт співробітники кафедри друкують від 40 до 80 наукових статей в журналах, збірниках, працях конференцій та отримують по 3-10 патентів на винаходи в різних галузях металургії та ливарного виробництва.

Кафедра організує, приймає участь і проводить всесоюзні, а зараз всеукраїнські олімпіади студентів, на яких підтверджується достатньо високий рівень фахової підготовки (призові місця в командних та особистих заліках). Науково-дослідні роботи, представлені студентами на конкурси, неодноразово нагороджувалися грамотами переможців за І, II і III місця.

Висока якість підготовки студентів за спеціальностями кафедри багаторазово перевірялась і підтверджувалась на олімпіадах «Студент і науково-технічний прогрес», конкурсах дипломних робіт і фахових олімпіадах випускників кафедри.

Від 25.05.2011 р. та 30.06.2011р. кафедра до 2016 року акредитована по обом спеціальностям по IV найвищому рівню і має ліцензію на підготовку на всіх формах навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

З 1920 р. після реорганізації Олександрівського училища в машинобудівний технікум з 4-х річним терміном навчання стали готувати інженерів-ливарників (техніків) з вузькою спеціалізацією. До навчання за цією спеціальністю приймалися особи з повною середньою освітою.

Після реорганізації машинобудівного технікуму в Запорізький машинобудівний інститут (квітень 1930 р.) у вересні 1930 р. була сформована одна група з 18 студентів з ливарного виробництва для навчання на очній формі, а в жовтні 1930 р. почали готувати спеціалістів по вечірній формі навчання без відриву від виробництва.

У травні 1933 р. була створена кафедра ливарної справи, засновником, фундатором і завідувачем якої до 1941 р. був професор Ю. О. Томін. В грудні 1933 р. відбувся перший випуск 17 інженерів-ливарників.

За період 1934 по 1941 рр. кафедрою було підготовлено 255 інженерів за спеціальністю «Машини ливарного виробництва та ливарне виробництво». Випускники кафедри плідно працювали на багатьох заводах СРСР та займали відповідальні посади: серед яких зам. головного металурга заводу ім. Баранова (тепер ВАТ «Мотор-Січ») – інж. Колчинський В.І. та інші. В лабораторіях кафедри та на підприємствах Запоріжжя, Уралу, Кривого Рогу проводилися науково-дослідні роботи по підвищенню якості високомарганцевої сталі Гадфільда, розробки і впровадження в виробництво прогресивних технологій приготування формувальних сумішей і одержання унікальних станочних виливків на Уралмашзаводі.

Після повернення з евакуації інституту (березень 1944 р.) кафедра з вересня 1944 р. відновлює свою роботу і починає підготовку інженерів-ливарників і вже в 1947-1948 рр. навчається 62 студента.

З вересня 1946 р. кафедру очолює к. т. н. Шульте Ю.А. і плідно керує нею до 1985 р. За цей час він став доктором технічних наук (1954 р.), професором (1955 р.), лауреатом Ленінської премії (1963 р.), членом-кореспондентом НАН України, Заслуженим діячем науки і техніки України.

З січня 1948 р. на кафедрі було започатковано наукове студентське товариство, де майбутні видатні вчені, такі як: докт. техн. наук, проф., член-кор. НАН України, зав. відділом ІЕЗ ім. Є.О. Патона Лакомський В.Й., головний металург «Ростсільмашу», лауреат Ленінської премії Баришевський Л.М. та інші одержали перші навички та потяг до науково-дослідницької діяльності.

З вересня 1961 р. кафедра розпочала підготовку інженерів-механіків зі спеціальності «Автоматизація ливарного виробництва», а з вересня 1972 р. – інженерів-металургів зі спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів». Також проводилась підготовка інженерів-ливарників для зарубіжних країн. З вересня 1995 р. кафедра готує бакалаврів і спеціалістів, а з вересня 1998 р. магістрів за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів».

З вересня 1998 р. на кафедрі введено факультатив для студентів-ливарників по спеціалізації «Художнє литво кольорових та дорогоцінних металів і сплавів».

За 78 років кафедрою підготовлено 5763 інженери-ливарники, в тому числі зі спеціальності «Обладнання та технології ливарного виробництва» 3673 інженерів (в т. ч. 12 для Німеччини. Польщі, В'єтнаму, Йємену), 235 бакалаврів, 27 магістрів.

За час навчання на кафедрі, крім професійної теоретичної підготовки студенти мають можливість придбати навички практичної діяльності на підприємствах Запоріжжя і України та в науково-дослідних лабораторіях і майстернях свого університету.

З 1986 р. кафедру очолює д.т.н., професор Луньов Валентин Васильович, директор Фізико-технічного інституту Запорізького національного технічного університету, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії інженерних наук України та Академії вищої освіти України.

За період з 1986 р. кафедрою «Машини і технологія ливарного виробництва» для промислових підприємств Запорізького регіону та підприємств України підготовлено понад 1500 інженерів-ливарників. На сьогодні більша частина інженерних кадрів ливарних цехів та заводів Запорізького регіону – випускники кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» Запорізького національного технічного університету.

Складний і багатогранний навчальний процес на кафедрі забезпечують професори Луньов В.В., Цивірко Е.І., Гонтаренко В.І., Наумик В.В., доценти Івахненко Є.І., Кузовов О.Ф., Міняйло Є.І., Мінакова В.І., Петруша Ю.П., Самойлов В.Є., Юзвак В.М, Пархоменко А.В., Сажнєв В.М., Іванов В.Г., Кудін В.В., Парахнєвич Є.М. та старший викладач Тирса С.В. Навчальний процес на кафедрі обслуговують також навчально-допоміжний персонал: Сидоренко С.М., Кальницький Ю.В., Данильченко В.С, Шустов С.О., Парахнєвич Є.М., Василевська Я.А., Сидоренко Н.Б., Крат С.Я.

Співробітники науково-дослідного сектору кандидати технічних наук Адамчук С.І., Бялік Г.А., Пирожкова В.П, Чеботарь Л.К. та с.н.с. Бурова Н.М. окрім виконання своїх основних функцій, залучаються до підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Для тісних зв'язків з виробництвом кафедра з жовтня 1989 р. має філію на головному підприємстві ВАТ «Мотор Січ», де з 1991р. за спеціальністю «Обладнання ливарного виробництва» підготовлено 182 інженера-ливарника. Відбір кандидатів для навчання на філії ВАТ «Мотор-Січ» проводиться на конкурсній основі. На філії ВАТ «Мотор-Січ» студенти слухають курси лекцій, виконують лабораторні та практичні роботи з усіх спеціальних дисциплін. Навчальний процес ведуть провідні спеціалісти відділів головного технолога та головного металурга (Клочихін В.Г., Ткаченко І.Ю., Биков О.І., Леховіцер 3.В. та інші). Курсові та дипломні проекти готуються на філії за актуальною тематикою підприємства по створенню та виготовленню конкурентоспроможної вітчизняної авіаційної техніки і двигунів та бортового обладнання до них, двигунів до важких вертольотів, вузлів і агрегатів, комплектуючих виробів до цивільної та військової авіаційної техніки в умовах замкнутого циклу виробництва цієї техніки.

З 1987 року кафедра, одна з перших на Україні, започаткувала проведення державного іспиту за фахом. За розробку та впровадження в навчальний процес цієї нової методики проф. Луньов В.В. та доц. Кузовов О.Ф. були удостоєні III премії Міністерства освіти України в 1991 році. Сьогодні державні іспити введені до навчальних планів бакалаврів. Ведеться активна робота по переходу на нові форми та методи навчання, передбачені постановами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

На кафедрі з 2009 р. започаткована нова спеціалізація «Художнє і ювелірне литво», якій передували дисципліни цього напрямку за вільним вибором студента. Набір дисциплін спеціалізації дозволяє опанувати практичні професійні навички з виготовлення і опорядження литих художніх виробів. Студенти самостійно виконують на лабораторних роботах повний цикл виготовлення художнього виливка: засвоюють основи малювання і ліпки, виготовляють піщані форми за різними технологіями, гіпсові і еластичні прес-форми, воскові моделі, виконують формовку останніх за допомогою наливної суміші (патент України №47172 – заявник ЗНТУ), провадиться заливка форм рідким металом і опорядження виливків. Засвоєні такі виливки: «Дзвін», «Мідний вершник», «Ливарник», «Башмак», «Підсвічник».

По спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» кафедра являється головною в Україні, а раніше в СРСР, по розробці навчальних планів фахівців. За останнє десятиріччя кафедрою по 43 дисциплінам підготовлено, перероблено і видано в світ більше 140 методичних розробок, 33 монографії та навчальних посібників.

У навчальному процесі широко і ефективно використовується обчислювальна техніка, розроблені та адаптовані пакети прикладних програм. Студенти можуть працювати в комп'ютерних залах, вони повністю забезпечені навчально-методичною літературою за всіма фаховими спеціальностями.

Викладачі кафедри один раз в 5 років обов'язково підвищують кваліфікацію шляхом стажування на провідних промислових підприємствах Запорізького регіону.

Науково-педагогічний загал кафедри виконує великий обсяг різноманітної суспільно-громадської роботи. Професори Луньов В.В., Цивірко Е.І. і Наумик В.В. плідно працюють в спеціалізованих вчених радах по захисту кандидатських та докторських дисертацій, беруть активну участь у редколегіях наукових журналах «Металознавство та обробка металів», «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», «Теорія і практика металургії» та інших. Науково-дослідна робота (НДР) на кафедрі була завжди пріоритетною.

Серед профілюючих кафедр Запорізького машинобудівного інституту (період 1960-1990 рр.) кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» по сумі всіх показників роботи неодноразово була визнана кращою кафедрою ВНЗ.

На замовлення підприємств різного профілю щорічно розподіляється понад 90 відсотків випускників, з яких 70 відсотків в Запоріжжі.

Високоякісна підготовка фахівців в період навчання та практик дозволяє їм швидко адаптуватись до виробничої діяльності в колективах підприємств міста та країни на посадах, усі вони обіймають посади відповідно освітньо-кваліфікаційним характеристикам.

Значна кількість випускників різних часів протягом кропіткої практичної роботи на провідних підприємствах та в науково-дослідних установах України і країн СНД досягли значних успіхів, обіймаючи високі посади, наукові ступені та вчені звання. Вони відомі, їх багато: це – член-кореспондент НАН України, д.т.н., професор, зав. відділом ІЕЗ ім.Є.Патона В.И. Лакомський; головний металург АТ «Ростсільмаш»; к.т.н., лауреат Ленінської премії Л.М. Баришевський; Заслужений діяч науки і техніки України, академік АІН України, професор, д.т.н. перший проректор ЗНТУ А.Д.Коваль; бувший генеральний директор ВАТ «Дніпроспецсталь» В.А.Лейбензон; президент інвестиційної фірми, д.т.н., професор Г.П.Кагановський; лауреат Державної премії Білорусі, к.т.н.. доцент А.М.Галушко, лауреат Державної премії України, професор, д.т.н., завідуючий відділом ІЕЗ ім.Є.Патона А.В.Демчишин; головний металург ВАТ «Мотор-Січ» В.Г.Клочихін, начальник ЦЗЛ ВАТ «Дніпроспецсталь», к.т.н. С.С.Козаков, зам. технічного директора ВАТ «Мотор-Січ» Логвінов Ю.Г., заступник головного металурга з науки ВАТ «Мотор-Січ» к.т.н. Биков І.Д. та інші.

Про наукові досягнення кафедри учасники регулярно доповідають на визнаних міжнародних та всеукраїнських науково-технічних конференціях, симпозіумах та семінарах. З 1976 р. кафедра постійно організує та проводить науково-технічні конференції за тематикою «Неметалеві вкраплення та гази в ливарних сплавах», які з 1994 р. набули статусу міжнародних.

Щорічно за результатами науково-дослідних робіт співробітники кафедри друкують від 40 до 80 наукових статей в журналах, збірниках, працях конференцій та отримують по 3-10 патентів на винаходи в різних галузях металургії та ливарного виробництва.

Кафедра організує, приймає участь і проводить всесоюзні, а зараз всеукраїнські олімпіади студентів, на яких підтверджується достатньо високий рівень фахової підготовки (призові місця в командних та особистих заліках). Науково-дослідні роботи, представлені студентами на конкурси, неодноразово нагороджувалися грамотами переможців за І, II і III місця.

Висока якість підготовки студентів за спеціальностями кафедри багаторазово перевірялась і підтверджувалась на олімпіадах «Студент і науково-технічний прогрес», конкурсах дипломних робіт і фахових олімпіадах випускників кафедри.

Від 25.05.2011 р. та 30.06.2011р. кафедра до 2016 року акредитована по обом спеціальностям по IV найвищому рівню і має ліцензію на підготовку на всіх формах навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Іванов Валерій Григорович д.т.н., доцент завідувач кафедри
Луньов Валентин Васильович д.т.н., професор професор, директор Фізико-технічного інституту
Наумик Валерій Владиленович д.т.н., професор професор, проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності
Цивірко Едуард Іванович д.т.н., професор професор
Гонтаренко Володимир Іванович к.т.н., професор професор
Воденніков Сергій Анатолійович д.т.н.,професор професор
Івахненко Євген Іванович к.т.н., доцент доцент
Кудін Вадим Валерійович к.т.н., доцент доцент
Кузовов Олексій Федорович к.т.н., доцент доцент
Парахнєвич Євген Миколайович к.т.н., доцент доцент
Пархоменко Андрій Валентинович к.т.н., доцент доцент, керівник навчально-методичного відділу
Сажнєв Володимир Миколайович к.т.н., доцент доцент, начальник науково-дослідної частини
Петруша Юрій Петрович к.т.н., старший науковий співробітник доцент
Сергієнко Ольга Сергіївна к.т.н. доцент
Алексєєнко Ольга Валентинівна старший викладач
Шустов Сергій Олексійович   завідувач лабораторії
Василевська Яна Анатоліївна   завідувач лабораторії
Сидоренко Сергій Миколайович   завідувач навчально-виробничої майстерні
Данильченко Владислав Степанович   Майстер виробничого навчання
Сидоренко Наталя Борисівна   Старший лаборант

 

Наукова робота зі здобувачами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки студентів, а також формування у здобувачів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до магістратури та аспірантури. Здобувачі кафедри «Машини і технологія ливарного виробництва» беруть регулярну участь у наукових конференціях і форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів і проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Нижче можна ознайомитись із досягненнями призерів за останні 5 років.

    

    

    

    

 

Шифр галузі Галузь знань Код Назва спеціальності Освітня програма (спеціалізація) Код кваліфікації Кваліфікація (професійна) Qualifications (professional)
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка Обладнання та технології ливарного виробництва 2145 Професіонал в галузі інженерної механіки Professional in engineering mechanics 
2145.2 Інженер-механік Mechanical engineer
2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів University and higher education teacher
136
 
Металургія Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів 2147.2 Інженер-технолог (металургія) Production engineer (metallurgy)
2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів University and higher education teacher

 

Спеціальність 136 "Металургія"

Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень

 

 

Рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень

Спеціальність 131 "Прикладна механіка"

Освітня програма "Обладнання та технології ливарного виробництва"

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) рівень

Рівень вищої освіти - другий (магістерський) рівень

 

     З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри машин і технології ливарного виробництва спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом. До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:
     1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;
     2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради фізико-технічного інституту;
     3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;
     4. Екзаменаційні білети (завдання);
     5. Тематика курсових робіт та проектів;
     6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
     7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.
     З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.
 
Спеціальність 136 Металургія
Освітня програма "Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів"
Освітній ступінь - магістр
 
3. Робоча програма навчальної дисципліни "Обладнання спеціальних методів лиття"
 
Спеціальність 131 Прикладна механіка
Освітня програма "Обладнання та технології ливарного виробництва"
Освітній ступінь - магістр
 
 1. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Фізична хімія» (для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090101 «Прикладне матеріалознавство») і «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання. Частина 1 / Укладач Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 88 с.
 2. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Фізична хімія» (для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090101 «Прикладне матеріалознавство») і «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання. Частина 2 / Укладач Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 75 с.
 3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» (для студентів спеціальностей 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва») та «Фізична хімія» (для студентів спеціальності 7.090104 «Матеріалознавство в машинобудуванні» / Укладачі: Є.І.Міняйло, В.В.Луньов, Р.С.Біляков. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – 75 с.
 4. Програма, методичні вказівки до вивчення дисципліни «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» та контрольне завдання для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укладачі: Луньов В.В., Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 52 с.
 5. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Теорія металургійних процесів» та «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної та заочної форми навчання. Частина 1 / Укладач: Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 74 с.
 6. Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Теорія металургійних процесів» та «Фізико-хімічні основи ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укладач: Міняйло Є.І. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 36 с.
 7. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» та виконання контрольних завдань і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 16 с.
 8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, С.О., Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 24 с.
 9. Методичні вказівки з вивчення дисциплін « Спеціальні методи лиття (обладнання)» і «Спеціальні види лиття (обладнання)» та виконання контрольних завдань і самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» і 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін « Спеціальні методи лиття (обладнання)» і «Спеціальні види лиття (обладнання)» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» і 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, Є.М. Парахнєвич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.
 11. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія металургійних процесів» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, Є.І. Міняйло, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.
 12. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Теорія металургійних процесів» та виконання контрольних завдань, самостійної роботи і курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, Є.І. Міняйло, В.В. Луньов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 62 с.
 13. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва» та виконання контрольних завдань, самостійної роботи і курсового проекту для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, Є.І. Івахненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Устаткування, механізація та автоматизація ливарного виробництва» для студентів напряму підготовки 6.050402 «Ливарне виробництво» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, В.І. Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 15. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Спеціальні методи лиття», практичних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво оснастки» та дипломного проектування для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укладачі: В.М.Юзвак, В.І.Мінакова, А.А.Шаломєєв. – Запоріжжя, ЗДТУ, 1998. – 48 с.
 16. Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво оснастки» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів»; «Конструювання оснастки ливарних цехів» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» / Укладачі: В.М.Юзвак, В.І.Мінакова. – Запоріжжя: ЗДТУ, 2000. – 29 с.
 17. Робоча програма, методичні вказівки до теоретичного курсу і завдання на контрольну роботу з дисциплін «Конструювання оснастки ливарних цехів» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та «Проектування та виробництво оснастки» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання для підготовки бакалаврів та спеціалістів / Укладачі: В.М.Юзвак, А.В.Пархоменко, В.В.Наумик. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 16 с.
 18. Методичні вказівки до лабораторних робіт і розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Проектування і виробництво дерев’яної та паперової оснастки» для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укладач: Юзвак В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 27 с.
 19. Конспект лекцій з дисципліни «Проектування і виробництво дерев’янної та паперової оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання. Укладач: В.М.Юзвак. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.
 20. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 36 с.
 21. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» на тему «Дугові сталеплавильні печі» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 39 с.
 22. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Печі та сушила ливарного виробництва» на тему «Індукційні канальні печі» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 34 с.
 23. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія збирання та реставрації художніх виробів» для студентів напряму підготовки 6.050402 – Ливарне виробництво (спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 42 с.
 24. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Технологія формоутворення художніх виробів» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання / Укл.: О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 16 стор.
 25. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів» для студентів спеціальностей 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» та 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної форми навчання / Укл.: О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 40 стор.
 26. Кузовов О.Ф., Петруша Ю.П. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090205 і 8.090403. Розділ «Формування». – ЗНТУ, 2003. – 30 с.
 27. Кузовов О.Ф., Іванов В.Г. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090205 і 8.090403. Розділ «Формувальні суміші». – ЗНТУ, 2006. – 42 с.
 28. Кузовов О.Ф. Технологічні розрахунки. Методичні вказівки до практичних занять і курсового проектування з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗНТУ, 2003. – 65 с.
 29. Іванов В.Г., Кузовов О.Ф. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗНТУ, 2004. – 44 с.
 30. Кузовов О.Ф. Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Теоретичні основи формоутворення» для спец. 8.090403 і 8.090205. – ЗМІ, 1992. – 30 с.
 31. Кузовов О.Ф., Цивірко Е.І. Альбом деталей. Методичні вказівки до індивідуальних занять студентів з фахів 8.090205 і 8.090403. – ЗДТУ, 1994. – 30 с.
 32. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування ливарних цехів машинобудівних підприємств» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: В.М.Сажнєв, В.В.Наумик, В.Є.Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 54 с.
 33. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» і 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» всіх форм навчання / Укл.: В.І.Гонтаренко, В.М.Сажнєв. – Запоріжжя, 2002. – 48 с.
 34. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи ливарної гідравліки» / Укл. Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 26 с. Електронна бібліотека ЗНТУ (http://library.zntu.edu.ua).
 35. Методичні вказівки по самостійній роботі студентами по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва» спеціальності «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» /Укл.: Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 30 с.
 36. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теорія формування відливків» / Укладачі: О.Ф.Кузовов, Е.І.Цивірко – Запоріжжя, ЗНТУ, 1997. – 53 с.
 37. Цивірко Е.І. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія формування відливків», розділ «Гідравлічні процеси» (зошит 1). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 44 с.
 38. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Теоретичні основи проектування оснастки» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укладачі: Юзвак В.М., Бялік Г.А. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 20 с.
 39. Методичні вказівки до курсового проекту з дисциплін «Технологія ливарного виробництва» та «Технологія ливарної форми» для студентів напрямів підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання та технології ливарного виробництва») та 6.050402 «Ливарне виробництво» (спеціальність «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів») всіх форм навчання / Укл.: О.Ф. Кузовов, В.Г. Іванов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 40. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD\CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» та «САПР процесів ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» усіх форм навчання / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська, А.В.Єрофєєв, Ю.О.Зеленюк – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 41. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 1 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 78 с.
 42. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 2 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 58 с.
 43. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні CAD/CAM системи ливарного виробництва» для студентів спеціальності 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» денної форми навчання. Частина 3 / Укл.: А.В. Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 70 с.
 44. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Моделювання та оптимізація технологічних систем» і «Теорія технічних систем» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання / Укл.: А.В.Пархоменко, Я.А.Василевська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 54 с.
 45. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні види лиття» для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» всіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 46. Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни «Сучасні види лиття» для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.Г. Іванов. Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 47. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво металевої оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 48. Програма, методичні вказівки з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.В.Даніловський – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 – 24 с.
 49. Програма, методичні вказівки для самостійної роботи з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» та контрольні завдання для студентів спеціальності 7.05040201 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» всіх форм навчання / Укл.: В.В.Даніловський, Р.Я.Петрикіна – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 16 с.
 50. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями вертикально-свердлильного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 11 с.
 51. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями круглошліфувального верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 14 с.
 52. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями вертикально-фрезерного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 10 с.
 53. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Ознайомлення з роботою і технологічними можливостями токарно-гвинторізного верстата та налагодження його на виконання операцій» з дисципліни «Обладнання та інструмент для виготовлення оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» усіх форм навчання / Укладачі: В.В. Кудін, В.Є. Самойлов, С.О. Шустов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.
 54. Методичні вказівки до курсової роботи, практичних занять та дипломного проектування з дисциплін «Спеціальні види лиття» та «Спеціальні методи лиття» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання/ Укладачі – В.І. Мінакова, А.В.Пархоменко, В.О. Федьков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
 55. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Спеціальні види лиття» та «Спеціальні методи лиття» для студентів спеціальностей 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» та 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» усіх форм навчання / Укладачі: В. І. Мінакова, А. В. Пархоменко, Є.І. Міняйло, В.О. Федьков, Ю.П. Петруша – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 38 с.
 56. Методичні вказівки до виконання конструкторського розділу дипломного проекту і курсового проекту з дисциплін «Обладнання ливарних цехів» і «Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків» для студентів спеціальностей 8.090205 і 8.090403 усіх форм навчання. Частина I. Машини формувального відділення / Укл.: В.І. Гонтаренко, В.В. Кудін, В.Г. Шевченко, В.Т. Кудін, Ю.П. Петруша, В.Є. Самойлов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 26 с.
 57. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Контроль якості у ливарному виробництві» /Укл.: Є.І.Івахненко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 40 с.
 58. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво пластмасової та пінопластової оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність «Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 18 с.
 59. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Проектування та виробництво металевої оснастки» для студентів напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» (спеціальність &alquo;Обладнання ливарного виробництва») усіх форм навчання / Укл.: В.Г. Іванов, О.Ф. Кузовов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 34 с.
 60. Методичні вказівки до лабораторних робіт по курсах «Автоматизація ливарного виробництва» для студентів спеціальності 7.090205 та «Автоматизація виробничих процесів, мікропроцесорна техніка», «Теоретичні основи механізації та автоматизації процесів виробництва виливків» для спеціальності 7.090403 / Укл. В.І.Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 158 с.
 61. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни«Металургія сталі»для спеціальності 7.090403/ Укл. В.І.Гонтаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 30 с.
 62. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Обладнання ливарних цехів» та виконання контрольних завдань і курсового проекту для студентів спеціальності 8.090205 «Обладнання ливарного виробництва» заочної форми навчання / Укл.: В.Є.Самойлов, Є.І.Івахненко, В.М.Сажнєв. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 34 с.
 63. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисциплін «Ливарні сплави і плавка» і «Основи теорії плавки та виробництва виливків» для студентів за напрямом підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» і 6.050402 «Ливарне виробництво» денної форми навчання / Укл.: В.М.Сажнєв, Є.М.Парахнєвич. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 22 с.
 64. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологія формоутворення художніх і ювелірних виробів» для студ. спец. 8.090403 та 8.090205 денної форми навчання / Укл. О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 41 с.
 65. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Історія розвитку декоративно-прикладного мистецтва виробів з металу» для студентів спеціальності 8.090403 / Укл. В.В.Даніловський, В.В.Луньов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 26 с.
 66. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» / Укл.: В.В.Даніловський, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 22 с.
 67. Методичні вказівки до лабораторних робіт і практичних робіт з дисципліни «Нове ливарне обладнання» / Укл.: В.Є.Самойлов, Є.С.Сидоренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 69 с.
 68. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» / Укл.: В.І.Гонтаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 26 с.
 69. Практикум з ливарних сплавів та їх плавки / Укл.: В.В.Луньов, І.Н.Москальов, Київ: Інститут системних досліджень освіти України, 1993.
 70. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Теплоенергетика» для студентів спеціальності 8.090403 «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів» заочної форми навчання / Укл.: А.В.Пархоменко, Ю.П.Петруша. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 22 с.
 71. Методичні вказівки до самостійних робіт по дисципліні «Теоретичні основи ливарного виробництва» / Укл.: Е.І.Цивірко, О.Ф.Кузовов, Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – 30 с.
 72. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Металургія ливарних сплавів» / Укл.: Г.А.Бялік, В.М.Юзвак, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.
 73. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Металургія ливарних сплавів» / Укл.: Г.А.Бялік, В.І.Гонтаренко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2004. – 31 с.
 74. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні процеси виготовлення і нанесення захисно-декоративних покриттів із металів і оксидів» / Укл.: В.Є.Самойлов, Г.А.Бялік. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 78 с.

Сторінки