Ви є тут

Головна

Наукова школа: "Ливарне виробництво"

У 1947 р. на кафедрі була створена проф. Шульте Ю.А. наукова школа у галузі ливарного виробництва чорних та кольорових металів, яка плідно працює і сьогодні. Головний напрямок школи: дослідження комплексного впливу природи морфології, топографії неметалевих вкраплень та структури металевої матриці на формування фізико-механічних властивостей широкого спектру сталей та сплавів. Кращі творчі традиції цієї школи продовжують її учні, які уславлюють своїх вчителів. Її високий рівень дозволив виконати та успішно захистити в різні часи докторські дисертації Шульте Ю.А. (1954 р.), Гаревському І.О. (1973 р.), Волчку І.П. (1979 р.), Луньову В.В. (1984 р.), Цивірку Е.І. (1989 р.). З 1956 р. на кафедрі активно працює аспірантура за трьома спеціальностями: 1) «Ливарне виробництво»; 2) «Металургія чорних металів»; 3) «Матеріалознавство». Під керівництвом професорів Шульте Ю.А., Гаревських І.О., Луньова В.В., Волчка І.П., Цивірка Е.І., Сперанського Б.С. було успішно захищено більше 80 кандидатських дисертацій. Кожен рік аспірантура кафедри поповнюється 2-4 аспірантами, які заздалегідь проходять навчання в магістратурі. Щороку в аспірантурі навчається 7-10 аспірантів.

В 1966-1985 роках на кафедрі плідно працювала галузева лабораторія «Холодостійких та зносостійких сталей та сплавів» Міністерства кольорової металургії СРСР. Географія науково-дослідних робіт та впровадження їх результатів була дуже широкою (від Крайньої Півночі   Норильськ до Казахстану; від далекого сходу – Магадан до Прибалтики й Заходу України). За роки свого існування лабораторія внесла значний внесок в розвиток кольорової металургії та стала базою підготовки висококваліфікованих фахівців.

Тематика НДЛ скорегована відповідно до головного наукового напрямку кафедри і представлена, в основному, фундаментальними розробками.

З 1959 року на кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальностями: 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів; 05.16.04 – Ливарне виробництво. Науковими керівниками аспірантів вищеозначених спеціальностей є д-р техн. наук, професор В.В.Луньов, д-р техн. наук, професор Е.І.Цивірко, д-р техн. наук, професор В.В.Наумик, д-р техн. наук, професоор В.Г. Іванов. Під їх керівництвом аспірантами виконуються дослідження в напрямі підвищення комплексу фізико-механічних властивостей і експлуатаційного ресурсу металевих виробів із різноманітних сплавів на основі заліза і кольорових металів, розробляються теоретичні положення і технічні засоби по удосконаленню технологічних процесів металургійного і ливарного виробництва.

Кафедра «Машини та технологія ливарного виробництва» з 1976 року до теперішнього часу є організатором проведення спочатку республіканської, а потім міжнародної науково-технічної конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» в м. Запоріжжі, ЗНТУ, в якій беруть участь представники Росії, Білорусі, Німеччини, Польші та інші.

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» (МіТЛВ) має висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри. Основним науковим напрямком діяльності кафедри є вивчення природи, закономірностей механізму утворення неметалевих вкраплень, розробка теоретичних і практичних основ їх управління в сплавах із чорних та кольорових металів, отриманих як традиційними, так і спеціальними способами плавлення. Ступінь чистоти металу по неметалевим вкрапленням є визначальним фактором при  одержанні конкурентоспроможних виробів із ливарних і деформованих сплавів. Фундаментальні та прикладні дослідження з даного наукового напрямку виконуються під керівництвом д-ра техн. наук, професора,  В.В.Луньова, доктора технічних наук, професора Е.І.Цивірка.

До основних наукових досягнень кафедри слід віднести цикл робіт по підвищенню якості турбінних лопаток для авіабудування, відновлення деталей методом електрошлакової технології для транспортного машинобудування.

Напрямки науково-дослідної роботи кафедри зосереджені на:

  1. Дослідженні впливу неметалевих включень на формування фізико-механічних властивостей сталей і сплавів.
  2. Розробці технології виплавки різних марок сталей і сплавів.
  3. Розробці економнолегованих сталей і сплавів з підвищеною зносостійкістю.
  4. Впливу зовнішніх факторів (модифікування, тепловідвіду тощо) на якість сталей та сплавів. Кафедра проводить і успішно виконує певний обсяг НДР за господарчими договорами, як з провідними підприємствами Запоріжжя, так і України (ВАТ «Мотор Січ», Полтавський ГЗК, ВАТ «Запоріжсталь» тощо) обсягом близько 190 тис. грн. на рік та держбюджету – з обсягом фінансування 70 тис. грн. на рік. У науково-дослідному підрозділі  кафедри в різні роки було задіяно до 26 чоловік, в тому числі 6 кандидатів технічних наук.