Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра іноземної філології та перекладу

Емблема кафедри «Теорія та практика перекладу»

Кафедра «Іноземна філологія та переклад» (ІФП)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.філол.н., професор Приходько Анатолій Миколайович

Спеціальності:

035 – «Філологія», освітні програми:

«Германські мови та література»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 236-А
тел.: +380(61)7698589
e-mail: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua

Zaporizhzhia National Polytechnic University (Ukraine) https://www.neuphil.uni-wuerzburg.de/anglistik/abteilungen/fachdidaktik-moderne-fremdsprachen-tefl/cooperations/zaporizhzhia-national-polytechnic-university-ukraine/

First Successful Steps of Cooperation

The first results of cooperation between Julius-Maximilians-University of Würzburg (JMU), Germany, and Zaporizhzhia Polytechnic National University (ZPNU), Ukraine, were published in Spring 2023. The results of this diverse and multifaceted cooperation were represented at international academic events in various conference contexts in Sweden, Canada, and Germany during the spring months of 2023.
On 7th of March, 2023 during the sixth workshop "Cross-university collaboration in digital humanities & social science (DHSS) and digital humanities & cultural heritage (DHCH) education" in Sweden, organized by  Linnaeus University, University of Gothenburg, Uppsala University (Sweden), Aarhus University (Denmark), and University of Helsinki (Finland), Prof. Dr. Maria Eisenmann (JMU), Prof. Dr. Prykhodko (ZPNU), PD Dr. Nataliia Lazebna (JMU), and Dr. Kateryna Lut (ZPNU) gave a presentation on their paper on “Global, social and cultural competencies of future EFL teachers: Germany-Ukraine universities cooperation”. The main findings collected during the sessions in a hybrid format and delivered through digital tools (Voyant tools, Miro White Board, eMargin) focused on Digital humanities (DH) as a potential meta-framework for TEFL students’ learning.
On 27th of April, 2023 at the international multidisciplinary conference “Main challenges and issues of university education in war conditions: Ukraine – 2022”, Winnipeg (Canada), organized by the University of Manitoba, the presentation on “Germany-Ukraine Universities Cooperation in the Field of EFL and Linguistic Studies (Zaporizhzhia Polytechnic National University and Julius-Maximilians-University of Würzburg)” was given online by PD Dr. Nataliia Lazebna (JMU), Dr. Elena Dieser (JMU) and Dr. Kateryna Lut (ZPNU). A general overview of the events that have taken place in the framework of the cooperation between the universities, such as hybrid sessions in TEFL, German-Ukrainian language club, hybrid lectures and seminars, as well as further planned steps were presented and discussed.
On 4th and 5th of May 2023, the participants of cooperation gave their talk on “Multimodal hybrid interaction of EFL students from Germany and Ukraine in the meta-framework of digital humanities” at the Ukrainian-Bavarian Conference on Double Degree Programs in Regensburg, organized by the Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe (BAYHOST) and the Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies (IOS), PD Dr. Nataliia Lazebna, Prof. Dr. Gesine Drews-Sylla, Dr. Elena Dieser (JMU), and Dr. Kateryna Lut (ZPNU) represented their joint efforts to implement cooperation between the departments of TEFL and Slavic Studies (JMU) and Theory and Practice of Translation (ZPNU). Germanic and Slavic languages were presented in a harmonious symbiosis during the hybrid formats, live and online sessions with students from Germany and Ukraine. Communicative patterns, linguistic agendas, and methodological issues were the central anchor points that consolidated the interaction between students and teachers during the abovementioned events and were lively discussed by the conference participants. A wide range of perspectives for further development of the abovementioned cooperation between German and Ukrainian universities will contribute a lot in the future to a multifaceted academic cooperation, to the integration of teaching and learning environments, and to the individual and professional development of the parties involved. 
Both universities benefit from ongoing collaboration that ensures sustainable development and fosters a sense of global connectedness and cross-cultural understanding.  All participants look forward to future fruitful cooperation across all borders.
As part of a newly established German-Ukrainian cooperation, two pre-Christmas hybrid seminars between students from Julius Maximilian University and Zaporizhzhya National Polytechnic University focused on TEFL methodology.
On 21 December, future EFL teachers had the perfect opportunity to discuss multi-perspective representations of cultures through different texts and media forms.
The second workshop took place on 23 December 2022 and was based on inclusion, differentiation and individualisation in EFL teaching.
We would like to thank the students and colleagues who actively participated in these two meetings! It was a good starting point.
We are already looking forward to further cooperations in the future.

 

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом освіти для досягнення здобувачами вищої освіти певних результатів навчання. 

Розгляд освітньої програми : ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ЮРИДИЧНИЙ ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО)
Пропозиції надсилайте на адресу кафедри ТПП: kafedra_pereklad@zntu.edu.ua
 

Кафедрою "Іноземна філологія та переклад" НУ «Запорізька політехніка» було організовано та проведено IIІ Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми перекладознавства, текстології і дискурсології». У заході, що відбувся 18 листопада 2022 р., взяли участь студенти та аспіранти з різних міст України – Києва, Харкова, Львова, Запоріжжя. Понад 60 учасників надіслали матеріали своїх розвідок до публікації і до 40 з них виступили безпосередньо з онлайн-доповідями. У доповідях розкривалися й жваво обговорювалися традиційні питання та новітні здобутки текстології, дискурсології, перекладознавства, а також методики викладання іноземних мов. Доповіді, які було представлено українською, англійською та французькою мовами, супроводжувалися вельми наочними та добре продуманими презентаціями.
 

Під час воєнного часу навчання проводиться онлайн. Актуальний розклад та посилання на пари можна знайти у доданому файлі. 

Посилання на онлайн заняття викладачів кафедри у 2022-2023 н.р. розміщено у відповідних курсах на платформі Moodle.

Євроінтеграційні процеси приєднання України до спільноти цивілізованих демократичних країн дають можливість створювати єдиний освітній, науковий та професійний простір, де наша країна стає рівноправним партнером. Сучасні виклики сьогодення диктують нові умови та вимоги конкурентної боротьби на ринку праці. Наразі роботодавці цінують не лише знання, а й так звані “soft skills” – непрофесійні універсальні навички взаємодії один з одним. Це, зокрема, вміння ефективно комунікувати, презентувати, вести переговори, працювати в команді, надавати зворотній зв’язок, тощо. Саме тому опанування іноземними мовами стає невід’ємною частиною розвитку нашої держави. Як відомо, мовою міжнародного спілкування визнано англійську. Кожен з нас все частіше стикається з нею у роботі та на відпочинку. Це загальнокорпоративна мова транснаціональних компаній та цифрового простору, мова науки і сучасних технологій, культури і мистецтва. Отже на сьогоднішній день володіння англійською – це не тільки модний тренд, а й життєва необхідність, must-have сучасності.

Кафедра іноземних мов Національного університету “Запорізька політехніка” втілює найновітніші методи й методики у навчання англійської мови. Плідна співпраця із Британською радою в Україні в рамках проекту “Англійська мова для університетів”, головною метою якого стало професійне розвинення педагогічних працівників, огляд сучасних підходів до викладання англійської мови у вишах України, дала можливість ознайомитись з новітнім курсом викладання англійської мови професійного спрямування (ESP) та впровадити у навчальний процес студенто-центричний, комунікативний та діяльнісний підходи, що у свою чергу сприяло розвитку системного, критичного й креативного мислення у студентів. При викладанні ESP застосовуються методи, які сприяють самостійності, залученню та мотивації молоді. Дисципліни ESP базуються на лексиці та завданнях, які відповідають поточним та майбутнім потребам студентів і національному та (або) світовому ринкам праці.

Викладачі кафедри знаходяться у постійному розвитку, набуваючи інноваційних навичок та вмінь на різноманітних тренінгах (Жукова Н.М.: Online Teacher Community Facilitator Training course, вересень-грудень 2021) та курсах (Жукова Н.М.: CELTA (Cambridge English Level 5 Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages), вересень-листопад 2021), ділячись досвідом на воркшопах (Жукова Н.М.:“Feedback-Driven Culture in Our Classroom and beyond” в межах симпозіуму “E-TOOL” (Teaching Online Opportunity Lab: A Follow-up Symposium), грудень 2021; «Content-Based Instruction» в межах проєкту «Until Every Barrier Falls», січень 2022 ) та у процесі підвищення кваліфікації (Бикова Ю.О.: ). Наші фахівці не залишають поза увагою й науковий простір. Вони приймають активну участь у міжнародних конференціях й семінарах (Войтенко С.В., Сивачук О.М.: “Сучасні проблеми викладання іноземних мов у закладах освіти”, січень 2021), виголошують результати наукових досліджень у фахових виданнях (Фесенко І. М., Сивачук О. М. Англомовна комп’ютерна термінологія: структурні особливості та способи творення. Нова філологія. Збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. ‒ No 84. ‒ С. 248-254) і журналах, що входять до наукометричної міжнародної бази даних Web of Science Core Collection WoS(CC) (Adamenko , O., & Klymenko, O. (2020). Communicative Behavior via Gender Identity (Based on the English language “Love Stories”). PSYCHOLINGUISTICS, 27(2), 44-70.).

Отже, кафедра іноземних мов очікує на своїх майбутніх студентів!


  

  

  

  

За час існування кафедри її закінчила велика кількість здобувачів вищої освіти, більшість з яких займають високі посади у центральному апараті нашої держави та працюють у закордонних установах України. Також випускники факультету обіймають посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних організаціях та приватних фірмах:
 

 • Товариство з обмеженою відповідальністю "Комп'ютулс", генеральний директор Тимчук Сергій Олександрович, 80978313213, адреса: 69091, м. Запоріжжя, бульвар Гвардійський, 145, оф. 21.
 • ФОП Бутенко. Адреса: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 3. Тел. 0676122471, e-mail: a1logisticsyanad@gmail.com
 • ФОП Москаленко Д.О. Адреса: 53200  м. Нікополь, вул. Патріотів України, 91, оф. 30 Тел. 0971829645e-mail: contact@dmtranslate.com
 • ФОП Березіна О.С. Адреса:  69035 м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 18, оф. 11
 • ФОП Ворона І.В. Адреса: 69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 26 а
 • ТОВ «ХЕДЖХОГ», 03110, м. Київ, просп. Лобановського Валерія, 39-А, оф. 3 Код ЄДРПО 43505509 
 • ПАТ «Запоріжтрансформатор» Адреса: 69600  м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 3 Тел.: +38 (061) 270-39-00 Факс: +38 (061) 270-37-39 E-mail: office@ztr.ua
 • ПрАТ «УКРГРАФІТ» 69600, м. Запоріжжя вул. Північне шосе, 20 Тел. (довідка):   +38 (061) 289-51-09 Тел. (приймальня): +38 (061) 289-51-10 E-mail: graphite@ukrgrafit.com.ua
 • ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 69106, м. Запоріжжя, вул. Теплична 18, тел.: +38 (061) 289-82-00 E-mail: sitiz@ztmc.zp.ua
 • ФОП Ворона І.В., 69027, м. Запоріжжя, вул. Космічна, 26а
 • ПАТ «МОТОР СІЧ» м. Запорожжя, просп. Моторостроителей, 15 Тел.: (061) 7204409(061) 7205000 E-mail: motor@motorsich.com

Сторінки