Ви є тут

Головна » Факультети

Транспортний факультет

Емблема факультету «Транспортний факультет»

Транспортний факультет (ТФ)

Рік початку діяльності: 1944

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: д-р техн. наук, проф. Кузькін Олексій Феліксович

Заступник декана: ст. викл. Каплуновська Алла Миколаївна

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Спеціальності та освітні програми:

133 – «Галузеве машинобудування», освітні програми:

«Експлуатація, випробування та сервіс автомобілів та тракторів» (бакалавр)
«Двигуни внутрішнього згорання» (бакалавр, магістр)
«Колісні та гусеничні транспортні засоби» (магістр)

275 – «Транспортні технології», освітні програми:

«Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті» (бакалавр)
«Організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті» (бакалавр)
«Транспортні технології (на залізничному транспорті)» (магістр)
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» (магістр)

 

Контакні дані:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 245 (I корпус)
мобільний номер: +380630400228
офіційний канал деканату: https://t.me/tf_nuzp
тел.: +380(61)7698317, +380(61)7644656
e-mail: dekanat_tf@zntu.edu.ua

Транспортний (а раніше автомобільний, автомеханічний) факультет є одним з найстаріших факультетів університету. Його поява в університеті припадає на повоєнні роки, коли Запоріжжя стало  найважливішим промисловим центром країни та виникла гостра потреба у спеціалістах, особливо у галузі вітчизняного транспортного машинобудування.
 
Автомобільний факультет був створений у Запорізькому машинобудівному інституті наказом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР 10 травня 1961 року у складі кафедр: опір матеріалів (завідувач доц. Ованесов Г. А.), теоретичної механіки та теорії механізмів і машин (завідувач доц. Івахнін І. І.), теплотехніки і гідравліки (завідувач доц. Ольяк В. Д.) та нарисної геометрії і креслення (завідувач Булат П. Ф.).
 
Потреба у відкритті факульету була зумовлена стрімким розвитком автомобільної та авіаційної промисловості у ті роки. За період існування факультету його очолювали доц. Борисов Борис Петрович (1961 - 1985 р.), доц. Козирев Володимир Хомич (1985 - 1998, 2000 - 2016 р.), доц. Явтушенко Олександр Вікторович (1998 - 2000 р.). З 2016 року факультет очолює проф. Кузькін Олексій Феліксович.
 
У 1964 році з кафедри "Теплотехніка і гідравліка" Запорізького машинобудівного інституту була виокремлена  кафедра "Автомобілі", першим завідувачем якої був призначений доц. Голомідов А. М. Через рік після організації в інституті кафедри "Промисловий транспорт" у 1972 році, яку очолив доц. Завгородній І. П., спеціальність "Промсловий транспорт" була передана на автомобільний факультет і у 1974 році до складу автомобільного факультету входили кафедри "Автомобілі" (завідувач доц. Голомідов А. М.), "Промисловий транспорт" (завідувач доц. Бабушкін Г. Ф.), "Теплотехніка і гідравліка" (завідувач доц. Ольяк В. Д.), "Теорія механізмів і машин та теоретична механіка" (завідувач доц. І. І. Івахнін), "Опір матеріалів" (завідувач проф. В. В. Абрамов), "Нарисна геометрія і креслення" (завідувач доц. Виноградов Ю. О.). Остання у 1980 році увійшла до складу утвореного в інституті механіко-технологічного факультету.
 
У 1994 році автомобільний факультет було перейменовано на автомеханічний, до його складу повернулася кафедра "Нарисна геометрія та креслення" та увійшла кафедра "Автоматизація ковальсько-штампувального виробництва" (завідувач проф. Дубина В. І.). На базі кафедри "Автомобілі" було розпочато підготовку спеціалістів зі спеціальності "Двигуни внутрішнього згорання".
 
У 1999 році кафедра "Промисловий транспорт" була перейменована на "Транспортні технології", а у 2014 році кафедра "Теплотехніка і гідравліка" стала випусковою за спеціальністю "Двигуни внутрішнього згорання" та отримала однойменну назву. У 2017 році кафедра "Механіка" увійшла до складу новоутвореного факультету будівництва, архітектури та дизайну.
 
У різні роки факультет готував спеціалістів за спеціальностями: "Автомобілі і трактори" та "Авіаційні двигуни" (з 1961 р.), "Промисловий транспорт" (з 1972 р.), "Колісні та гусеничні транспортні засоби" (з 1995 р.), "Організація перевезень і управління на транспорті" та "Обробка металів тиском" (з 1994 р.), "Двигуни внутрішнього згорання" (з 2000 р.), "Організація і регулювання дорожнього руху" (з 2001 р.), "Транспортні системи" (з 2005 р.).
 
З перших років свого існування колектив транспортного факультету розгорнув широку науково-дослідну роботу. Ще у ті роки визначились основні напрямки фундаментальних та прикладних досліджень, за якими і нині співробітники факультету ведуть вагомі роботи. На фаультеті функціонували науково-дослідні лабораторії швидкісного сепарування зернового вороху, дослідження металоконструкцій вантажопідйомних кранів, розробки технології пресування та штампування кольорових та рідких порошкоподібних металів.
 
Велика увага, починаючи з 1962 року, приділялась залученню студентів факультету до науково-дослідної роботи. Основними формами для студентів молодших курсів були реферати, переклад наукових статей з іноземних мов, участь у гуртках студентської наукової творчості, олімпіадах; для студентів старших курсів - виконання лабораторних робіт за тематикою досліджень факультету, участь у науково-дослідних роботах за дербюджетною тематикою, виконання реальних курсових та дипломних проектів за тематикою, що запропонована підприємствами або пов'язаними з науковими розробками кафедр, участь у конкурсах студентських наукових робіт. У 1975 році на факультеті була створена рада з науково-дослідної роботи студентів, яку очолив декан факультету доц. Борисов Б. П.
 
Значимим досягненням факультету стало створення у 1972 році студентами В. Мягковим, В. Костичевим, С. Титовим та С. Коржом під керівництвом старшого викладача Г. Борисенко дитячого мікроавтомобіля "Піонер". Студенти самостійно розробили проект, власноруч виготовили більшість деталей та вузлів та подали на розгляд державної екзаменаційної комісії зібраний та випробуваний на ходу автомобіль. Мікроавтомобіль демонструвався на виставці досягнень народного господарства України та був рекомендований до серійного виробництва.
 
Група студентів під керівництвом завідувача кафедри "Автомобілі" Голомидова А. М. створила легкий маневрений спортивний автомобіль "Багі", який на перших показових змаганнях зарекомендував себе як перспективний. Великий внесок у розвиток автомобільного спорту на автомобілях "Багі" зробив студент Авальяні Ю. В., якій і зараз створює спортивні автомобілі.
 
Важливим кроком до подальшого удосконалення наукових досліджень, які проводились вченими факультету, спільно зі спеціалістами Запорізького автомобільного заводу "Комунар" стало видання у 1970 році збірника наукових праць "Розрахунок, конструювання та дослідження автомобіля "Запорожець".
 
У 80-ті роки минулого століття за безпосередньої участі колектива кафедри "Автомобілі" були розроблені  та впроваджені рекомендації щодо параметрів встановлення керованих коліс автомобілів ВАЗ-2108 та ЗАЗ-1102 "Таврія", конструктивних особливостей передніх та задніх підвісок, на ВО "Бобруйськшина" впроваджені рекомендації щодо конструктивних особливостей радіальних автомобільних шин з металевим кордом.
 
У другій половині 1984 року було розпочато спорудження студентського гуртожитку №5 та прибудови до головного корпусу університету. Дев'ятнадцять студентів груп А-113 та А-123 автомобільного факультету у три зміни працювали на будівництві та у дві зміни - навчались. Завдяки відмінній праці студентів будівельні роботи були завершені у травні 1986 року, а на стіні гуртожитку №5 і нині можна побачити абревіатури груп, що підтверджують активну участь студентів факультету в внутрішньовузівському будівництві. 
 
Під керівництвом декана факультету, канд. техн. наук, доцента, академіка Транспортної академії України Козирева Володимира  Хомича з середини 80-х років минулого століття факультет став потужним навчальним та науково-дослідним комплексом. У ньому були створені  наукові школи у галузях загальних питань конструювання транспортних засобів, керованості та стійкості транспортних засобів, прохідності колісних машин, теплотехніки, механіки динамічних систем.
 
У 1987 році наказом директора автозаводу "Комунар" Кравчуна С. І. була створена філія кафедри "Автомобілі" на підприємстві, який потім став філією транспортного факультету. За роки співробітництва між ПАТ "ЗАЗ" та Запорізьким національним технічним університетом підготовлено велику кількість спеціалістів, які працювали та працюють на підприємстві на різних ділянках виробництва, в тому числі і на керівних посадах. У 2017 році до 30-ї річниці утворення філії транспортного факультету на ПАТ "ЗАЗ", Запорізький національний технічний ууніверситет отримав від випускників "машинки" - сім'ї Кравчунів, цінний подарунок - автомобіль ЗАЗ-965 "Запорожець" у повністю  робочому стані, який став центральним експонатом відродженого в університеті музею історії технічного прогресу. 
 
У 1998 році на кафедрі "Автомобілі" транспортного факультету було відкрито університетську школу з підготовки водіїв, яка за 13 років свого існування підготувала понад 900 водіїв категорії "В".
 
Восени 2003 року за підтримки керівництва університету та транспортного факультету, колективом кафедри "Автомобілі" була проведена реконструкція території  навколо його навчального корпусу. У висадженні молодих каштанів та берез, присвяченій річниці з дня утворення університету, взяли участь та висадили свої дерева випускники факультету минулих років: міський голова Запоріжжя Є. Г. Карташов, ректор університету С. Б. Бєліков, перший декан факультету Б. П. Борисов та інші.
 
Спільно з Запорізьким інститутом удосконалення вчителів, починаючи з 1978 ррку, на базі кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки Запорізького національного  технічного університету щорічно проводиться обласна олімпіада школярів з технічного креслення. У 2017 році ця олімпіада була проведена у 40 раз. У ній взяли участь 54 учасники 8-11 класів навчальних закладів міста Запоріжжя та Запорізької області.
 
У 2007-2016 роках на базі кафедри транспортних технологій вперше була заснована та проводилась Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності "Організація і регулювання дорожнього руху". У олімпіаді брали участь студенти провідних вишів України транспортного спрямування: Національного транспортного університету (м. Київ), Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Національного університету "Львівська політехніка", Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Харківського національного університету міського господарства, Автомобільно-дорожнього інституту Донецького національного технічного університету (м. Горлівка), Донецької академії автомобільного транспорту, Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського. Проведення подібних заходів у Запорізькому національному технічному університеті сприяло налагодженню та зміцненню творчих та наукових зв'язків між спорідненими кафедрами вишів-учасників, підвищенню якості підготовки спеціалістів для транспортної галузі.
 
Студентське життя не обмежувалость навчанням та науковою роботою. Вчені, викладачі, співробітники та студенти займались спортом, художньою творчістю, брали активну участь у житті факультету, університету, міста та країни.
 
Випускник автомобільного факультету 1969 року Леонід Йосипович Івщенко - майстер спорту з кульової стрільби, неодноразовий призер всесоюзних студентських ігор, нині - доктор технічних наук, професор, директор Машинобудівного інституту Запорізького національного технічного університету, академік Української академії триботехніки.
 
Протягом багатьої років збірні команди факультету з різних видів спорту ставали чемпіонами спартакіади Запорізького машинобудіваного інституту. Щороку збільшувалась кількість учасників інститутської спартакіади "За бадьорість та здоров'я", команда факультету постійно брала і бере участь у змаганнях між факультетами.
 
У 2011 році транспортний факультет урочисто відзначив 50-річчя від дня заснування. У заходах, присвячених урочистостям, взяли участь керівництво міста та області, університету, випускники факультету минулих років, професорсько-викладацький та  навчально-допоміжний персонал факультету, студенти.
 
На сьогодні до складу транспортного факультету входять чотири кафедри: три профілюючі ("Автомобілі", в. о. завідувача доц. Дударенко О. В.; "Двигуни внутрішнього згорання", завідувач проф. Слинько Г. І.; "Транспортні технології", завідувач проф. Бабушкін Г. Ф., та загальноінженерна кафедра "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка", завідувач проф. Шаломєєв В. А.  За понад 55 років свого існування факультет підготував близько 10 000 спеціалістів для транспортної галузі. Контингент студентів у 2017 році налічує понад 600 студентів денної та заочної форм навчання.
 
Транспортний факультет сьогодні не тільки спирається на багатий досвід традицій, але й постійно удосконалюється разом з новітніми тенденціями у машинобудівній та транспортній галузях. Консенсус викладачів різних вікових груп - "старої" школи, перших спеціалістів галузі у незалежній Україні та нового молодого покоління педагогів та дослідників дає можливість максимально повно використовувати потенціал наукової творчості та викладацько-виховної діяльності. Якість підготовки спеціалістів забезпечується професорсько-викладацьким складом, що налічує 4 доктора наук, професора; 13 кандидатів наук, доцентів; висококваліфікованих та досвідчених старших викладачів, асистентів та навчально-допоміжний персонал. Викладачами факультету за останні роки захищено дві докторські та сім кандидатських дисертацій.
 
На кафедра факультету діють навчальні лабораторії експлуатації та ремонту колісних та гусеничних транспортних засобів, електричного та електронного обладнання автомобілів, випробування та діагностики автомобілів, випробування двигунів внутрішнього згорання, теплотехніки і гідравліки, організації руху на автомобільному транспорті, логістики на автомобільному та залізничному транспорті, рухомого складу транспорту та навчально-виробнича майстерня.
 
Факультет підтримує творчі, наукові та виробничі зв'язки з низкою промислових підприємств, науковими та навчальними закладами, у числі яких: АТ "Мотор-Січ", ПАТ "ЗАЗ", Мелітопольський моторний завод, ЗМКБ "Прогрес", Запорізький державний медичний університет, Східний науковий центр Транспортної академії України, Національний транспортний університет, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, НТУ "Київський політехнічний інститут", НТУ "Харківський політехнічний інститут", ПАТ "Запоріжсталь", ПАТ "Дніпроспецсталь", Запорізький річковий порт та інші.
 
Значний внесок у становлення та розвиток матеріально-технічної бази кафедр факультету, наукових досліджень та підготовку наукових кадрів, виховання зростаючого покоління спеціалістів зробили: ректор Запорізького машинобудівного інституту проф. П. А. Михайлов; головний конструктор Запорізького автомобільного заводу В. П. Стешенко; декани Б. П. Борисов, В. Ф. Козирев та О. В. Явтушенко; заслужений працівник вищої школи УРСР проф. В. В. Абрамов; професори М. Г. Гармаш, В. І. Дубина, Г. Ф. Бабушкін, Г. І. Слинько; лауреати Державної премії доц. С. З. Юдович та І. П. Завгородній; доценти П. М. Кічаєв, А. М. Голомидов, В. Д. Ольяк, В. І. Дечев, Г. М. Кідіна, І. І. Івахнін, Ю. О. Виноградов, В. П. Юдін, І. Д. Булавченко, Ю. І. Тищенко, В. В. Брильов, Є. В. Гавров, Г. О. Пугачов, В. І. Сумський, В. Г. Шевченко; викладачі П. Ф. Булат, В. К. Лях та багато інших.
 
Факультет пишається своїми випускниками, які працювали та продовжуть працювати на різних посадах, виконують дослідницькі, інженерні, технологічні, викладацькі та управлінські функції. Серед найвідоміших випускників транспортного факультету - ректор Запорізького національного технічного університету проф. С. Б. Бєліков; канд філос. наук, у минулому голова Запорізької обласної державної адміністрації та міський голова Є. Г. Карташов; проф., голова правління, генеральний директор АТ "Мотор-Січ" В. О. Богуслаєв; народний депутат України 6-го скликання, голова Запорізької обласної державної адміністрації у 2010-2011 роках Б. Ф. Петров; віце-президент корпорації "Укравто" О. Х. Папашев; провідний інженер-конструктор ПАТ "АвтоВАЗ" П. М. Прусов; голова спостережної ради ПАТ  "АвтоКрАЗ" С. В. Сазонов; голова наглядової ради ПАТ "Трест "Запорожалюмінбуд" Ю. П. Яковенко; народний депутат України 2-го та 3-го скликань доц. В. І. Понеділко; президент асоціації "Запоріжоблавтотранс" Є. І. Іванов; у минулому генеральний директор КПМЕТ "Запоріжелектротранс", а нині - директор Запорізького професійного ліцею автотранспорту М. В. Риженьких; директор ТПУ АТ "Мотор-Січ" М. М. Молчанов; голова наглядової ради АТ "Молочний альянс" С. М. Вовченко; у минулому начальник управління транспорту та зв'язку виконкому Запорізької міської ради Л. А. Костюченко; канд. техн. наук, створювач сімейства автомобілів "ВЕПР" В. І. Пилипенко; нинішні декани машинобудівного та гуманітарного факультетів доценти В. І. Глушко та М. В. Дєдков та інші.
 
 

Вартість навчання по спеціальностях транспортного факультету у 2022/2023 навчальному році (у гривнях за семестр, освітній рівень - бакалавр)

Шифр Спеціалізація, освітня програма Денна форма Заочна форма
133 Колісні та гусеничні  транспортні засоби 7500 5250
Двигуни внутрішнього згорання 7500 5250
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті), "Організація перевезень і логістичне управління на залізничному транспорті" 7500 5250
Транспортні технології (на автомобільному транспорті), "Організація перевезень і логістичне управління на автомобільному транспорті" 8500 5950

 

Вартість навчання по спеціальностях транспортного факультету у 2022/2023 навчальному році (у гривнях за семестр, освітній рівень - магістр)

Шифр Спеціалізація, освітня програма Денна форма Заочна форма
133 Колісні та гусеничні  транспортні засоби 8000 5600
Двигуни внутрішнього згорання 8000 5600
275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) 8000 5600
Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 9000 6300

 

 

Файл: 

Шановні колеги та студенти!

Підтримайте будь ласка дослідження щодо розвитку мікромобільності в Україні!
Прийміть участь та долучиться до поширення опитувальника щодо ставлення та досвіду використання засобів мікромобільності.
Посилання на опитування:  https://bit.ly/3rNPIJK
 
Позиція молоді у цьому питання дуже важлива! Ваш внесок сприятиме розвитку транспортної інфраструктури населених пунктів України!
Результати опитування будуть використані для обґрунтування «Рекомендацій до розробки планів мікромобільності у післявоєнній відбудові населених пунктів України»

 


Шановні колеги та студенти!

 
Запорізька обласна клінічна лікарня має гостру потребу в донорах крові всіх груп! 
Сьогодні донорської крові потребують багато наших Захисників та Захисниць, тож прошу всіх долучитися до цієї життєво важливої ініціативи! 
 
Спільно з головою Запорізької обласної ради Оленою Жук запрошуємо усіх небайдужих студентів та співробітників Запорізької політехніки здати кров.
 
6 червня на нас чекають в Запорізькій обласній клінічній лікарні (Оріхівське шосе, 10).
 
Для перевезення донорів від університету (вул. Жуковського, 64) до ЗОКЛ буде організовано транспорт (автобус), відправка якого здійснюватиметься від головного корпусу з 09.00 і по мірі наповнення автобусу.
 
❗ При собі необхідно мати: паспорт, витяг та ІПН.
 
Для визначення орієнтовної кількості учасників та отримання  нагадування на пошту прошу зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/3okrrtJ
 
Умови для донорства:
✅ вік - 18+
✅ відсутність гострих, хронічних та респіраторних захворювань;
✅ вага тіла - не менше ніж 50 кг;
 
Як підготуватися до кроводачі - шукайте тут: https://www.donor.ua/pages/2167
 
❗️До участі НЕ допускаються ті, хто вже був донором упродовж останніх 2-х місяців.

 


 

ДО УВАГИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ!

Шановні здобувачі освіти, викладачі транспортного факультету та роботодавці! Запрошуємо вас взяти участь у опитуванні щодо якості освітнього процесу за освітніми програмами транспортного факультету. Опитування проводиться з 01.06.2023 року по 15.06.2023 року та є анонімним. Доступ до анкет за посиланнями:

Отримані результати будуть використані для покращення освітнього процесу та якості освіти. Заздалегідь вдячні за участь в опитуванн 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ:  


Онлайн-тренінг "Логістика сьогодення. Важливі аспекти вибору професії на ринку праці"

Шановні студенти та усі зацікавлені особи! Запрошуємо взяти участь у онлайн-тренінгу "Логістика сьогодення. Важливі аспекти вибору професії на ринку праці", який проводитиметься за ініціативи студентства транспортного факультету.

 

Під час тренігу ви дізнаєтеся:

• переваги та недоліки професії логіста на власному прикладі професіонала;
• які документи потрібні для міжнародної торгівлі, про контракти ВЕД та Incoterms 2010/2020;
• детальніше про морські контейнерні, авто- та мультимодальні перевезення
 
Час підключення: 21.05.2023 о 12:00
(платформа Zoom, посилання буде надіслано на пошту в день проведення) 
 
Обов`язкова попередня реєстрація за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceIqJkQnUwEFgXNMRQ4mEBWkuoyI6M...

Увага! Щорічний моніторинг якості освітніх програм.

Шановні студенти! З 08 по 22 травня 2023 року в університеті проводиться щорічне опитування здобувачів освіти у рамках моніторингу якості функціонування освітніх програм. Прохання приділити невеличкий час та взяти участь у опитуванні за посиланням https://url.zp.edu.ua/monitoring202305. Опитування анонімне!!! Дякуємо за співпрацю!


Шановні здобувачі освіти 4-го курсу, що планують продовжити навчання в магістратурі, та усіх зацікавлених осіб!

12.05.2023 року з 9-00 до 17-00 в ауд. 394 (4 корпус університету) відбудеться реєстрація для складання ЄВІ для студентів транспортного факультету. З порядком реєстрації можна ознайомитись за посиланням https://pk.zp.edu.ua/reyestracziya-magistriv-dlya-prohodzhennya-vstupnyh-vyprobuvan  


Міжнародна співпраця з університетом Дебрецена (Угорщина)

08.03.2023 року відбулася організаційна зустріч представників транспортного та електротехнічного факультетів Національного університету "Запорізька політехніка" з представниками інженерного факультету Університету Дебрецена (Угорщина). В ході зустрічі сторони ознайомили одна одну з напрямками освітньої та наукової діяльності та намітили напрямки подальшої можливої співпраці. З боку Університету Дебрецена у зустрічі взяли участь професор Hesa Husi, декан інженерного факультету, завідувач кафедри повітряних суден та дорожніх транспортних засобів; доктор Zsolt Tiba, уповноважений декана інженерного факультету по міжнародному співробітництву. Наш університет представляли: проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності професор Валерій Наумик;  декан транспортного факультету, професор Олексій Кузькін; декан електротехнічного факультету доцент Микола Антонов; завідувач кафедри "Транспортні технології" професор Сергій Турпак; завідувач кафедри ЕПА, доцент Андрій Пирожок; керівник центру інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва, доцент Аліна Казурова.      


Можливості академічної мобільності для студентів та викладачів

У 2023 році продовжується реалізація проєкту DILLUGIS, який передбачає  проведення двох потужних заходів «Українсько-німецький навчальний тиждень» та «Майстерня для викладачів: використання цифрових технологій у навчальному процесі» з можливістю проведення лекцій та участі студентів як в офлайн, так і в онлайн-форматі. Проєкт реалізується за підтримки німецької служби академічних обмінів DAAD в рамках ініціативи «Ukraine digital: Ensuring academic success in times of crisis».

В весняному семестрі 2022/2023 навчального року проєктом буде представлено нові цікаві курси:

• Алгоритми та структури даних
• Управління бізнес-процесами
• Промислова інженерія
• Комунікаційні технології
• Інформаційні системи та бази даних
• Управління продуктами
• Курс німецької мови для початківців
• Курс німецької мови для студентів із базовим рівнем німецької мови
 
Мова навчання - англійська
Реєстрація - до 2 березня
Початок занять - 16 березня
 
У разі успішного проходження курсу передбачено отримання сертифікату East Bavarian University Amberg-Weiden (із зазначенням модулів, змісту та тривалості курсу, компетенцій і навичок), які можливо перезарахувати в НУ «Запорізька політехніка» відповідно до Положення про академічну мобільність.

Більше інформації про проєкт та форма реєстрації: http://bit.ly/3Qj25UX

 


До уваги студентів усіх курсів та форм навчання! 

Запрошуємо взяти участь у онлайн-вікторині зі знання Правил дорожнього руху України, що проводиться профбюро транспортного факультету. Захід відбудеться 8 лютого (середа) о 15-00 на платформі Zoom. Вас очікують цікаві питання, що дадуть вам змогу  перевірити та розширити ваші знання ПДР. Чекаємо на Вас! Долучайтесь до заходу за посиланням : 
 
 
Ідентифікатор конференції: 671 444 3212

Код доступу: 7fhNV

 

У добру путь, магістри-2022 !!!

27 січня 2023 року у актовій залі університету відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрам 2022 року випуску. Вітаємо усіх випуснкиків - магістрів транспортного факультету та бажаємо успіхів у подальшому житті та професійній діяльності!


Шановні студенти магістратури, керівники дипломних проєктів (робіт), викладачі і студенти університету!

Запрошуємо прослухати лекції Володимира Бахрушина, д.ф.-м.н., професора кафедри системного аналізу та обчислювальної математики на тему «Забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу».

Основні питання:

1. Поняття академічної доброчесності. Основні види порушень академічної доброчесності.

2. Академічний плагіат, плагіат та самоплагіат.

3. Фабрикація, фальсифікація та інші види порушень.

4. Поняття та види академічної відповідальності.

5. Практики забезпечення академічної доброчесності в Україні та світі.

Лекції проводитимуться 9 та 10 грудня 2020 року о 16:00 в онлайн-форматі.

Параметри підключення:

https://us02web.zoom.us/j/81609828017...

Ідентифікатор конференції: 816 0982 8017

Код доступу: 2020

 


 

До  уваги студентів транспортного факультету усіх курсів та форм навчання!

 

Для оперативного інформування щодо організації освітнього процесу створено  телеграм-канал транспортного факультету Національного університету "Запорізька політехніка". Адреса телеграм каналу:

Запрошуємо приєднуватися!


До уваги студентів 1-го курсу бакалаврату та магістратури!

Стипендіальні картки студентам першого курсу (бакалаврат та магістратура) будуть видаватися згідно графіка:

  • 1 курс бакалаврату - 15.10.2020 г. 15:00 - 17:00 ауд. 320
  • 1 курс магістратури - 20.10.2020 р. 14:00 - 15:00 ауд. 320.

При собі мати: ксерокопію паспорта (1,2,11 стор.) та ідентифікаційного коду або ID-картки та витягу з неї.


До уваги студентів 1-го курсу бакалаврату!

 

Організаційні збори студентів 1-го курсу транспортного факультету відбудуться 30.09.2020 р. (середа) о 10:00 год. в аудиторії №352 (третій поверх головного навчального корпусу університету, вул. Жуковського, 64).

Наявність при собі засобів особистого захисту (масок, респіраторів) обов'язкова!

 


 

До уваги студентів денної форми навчання!

Навчальні заняття студентів 2-4 та 6 курсів розпочинаються з 01.09.2020 р. у дистанційному форматі з використанням системи дистанційного навчання НУ "Запорізька політехніка" (www.moodle.zp.edu.ua). Проведення навчальних занять у змішаному форматі (очна та дистанційна форми) планується розпочати з 14.09.2020 р.

Навчальні заняття студентів 1 курсу бакалаврату та магістратури планується розпочати у змішаному форматі (очна та дистанційна форми) з 01.10.2020 р.

Для реєстрації у системі дистанційного навчання НУ "Запорізька політехніка" необхідно надіслати на електронну скриньку транспортного факультету dekanat_tf@zp.edu.ua листа, в якому зазначити: прізвище, ім'я, по-батькові, шифр групи, дату народження та номер мобільного телефону. Після отримання листа на вказану електронну адресу або на  мобільний телефон будуть відправлені реєстраційні дані для доступу до системи дистанційного навчання НУ "Запорізька політехніка".

Доступ до системи дистанційного навчання НУ "Запорізька політехінка" здіснюється з головної сторінки офіційного веб-сайту університету за посиланням https://moodle.zp.edu.ua/.

У зв'язку з швидкими змінами у санітарно-епідеміологічній ситуації в Україні загалом та Запорізькій області зокрема, у визначених термінах початку занять та формах його проведення можливі зміни. Слідкуйте за інформацією! Телефони деканату транспортного факультету для довідок: 769-83-17, 769-83-29.

Дякуємо за розуміння!


До уваги студентів заочної форми навчання!

У відповідності до наказу ректора НУ "Запорізька політехніка" від 07.08.2020 № 184, освітній процес для студентів заочної форми навчання в серпні 2020 р. буде проведено дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема сервісу "Система дистанційного навчання НУ "Запорізька політехніка".

Для реєстрації у системі дистанційного навчання НУ "Запорізька політехніка" необхідно надіслати на електронну скриньку транспортного факультету dekanat_tf@zp.edu.ua листа, в якому зазначити: прізвище, ім'я, по-батькові, шифр групи, дату народження та номер мобільного телефону. Після отримання листа на вказану електронну адресу або на  мобільний телефон будуть відправлені реєстраційні дані для доступу до системи дистанційного навчання НУ "Запорізька політехніка".

Доступ до системи дистанційного навчання НУ "Запорізька політехінка" здіснюється з головної сторінки офіційного веб-сайту університету за посиланням https://moodle.zp.edu.ua/.


Шановні студенти, викладачі та співробітники, випускники транспортного (автомобільного) факультету усіх років!

Останню неділю жовтня відзначається професійне свято працівників транспортної галузі України - День автомобіліста і дорожника! Вітаємо вас зі святом і бажаємо всіляких гараздів у житті, успіхів у навчанні та професійній діяльності! Зі святом!

 


До уваги студентів факультету!

25.04.2018 р. в Запорізькому національному технічному університеті відбудеться "Ярмарок кар'єри-2018", в форматі спілкування майбутніх випускників безпосередньо з роботодавцями. Запрошуємо студентів транспортного факультету усіх курсів відвідати захід з 11-00 до 12-00 в ауд. 16-А (ліве крило головного навчального корпусу)!


До уваги студентів IV-го курсу!!!

11 квітня 2018 року (середа) об 11-00 в актовій залі ЗНТУ відбудеться семінар для осіб, що планують вступати до Запорізького національного технічного університету за освітнім ступенем "магістр" у 2018 році. В ході семінару представники приймальної комісії університету ознайомлять присутніх з особливостями вступної кампаніх до магістратури у 2018 році.


До уваги студентів ІІІ - V курсів!

10 квітня 2018 року (вівторок) в ауд. 513 о 13 год. 25 хв. відбудеться зустріч студентів транспортного факультету з представниками ПАТ "Запоріжсталь". В рамках заходу буде проведено профорієнтаційніу консультацію та надано інформацію щодо подальшого працевлаштування на підприємствію 

 

Запрошуються студенти факультету усіх спеціальностей!