Ви є тут

Головна » Факультети

Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Емблема факультету

Факультет будівництва, архітектури та дизайну (ФБАД)

Рік початку діяльності: 2017

Положення про факультет

Керівництво:

Декан факультету: в/о, к.т.н., доцент Савченко Віра Олександрівна

Заступник декана: ст.викладач Силенко Сергій Анатолійович

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

Спеціальності та освітні програми:

192 – «Будівництво та цивільна інженерія», освітні програми:

«Промислове і цивільне будівництво»

022 – «Дизайн», освітні програми:

«Дизайн»

191 – «Архітектура та містобудування», освітні програми:

«Архітектура та містобудування»

132 – «Матеріалознавство», освітні програми:

«Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Управління проектами»
«Менеджмент в будівництві»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка бізнесу»
«Економіка підприємства»
«Підприємництво»

 

Контактні дані:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 374, 376
мобільний номер: +380630400214
офіційний канал деканату: https://t.me/fbad_nuzp
тел.: +380(61)7698622
e-mail: dekanat_bad@zntu.edu.ua

Відповідно рішення Вченої ради ЗНТУ № 2 від 10.10.2017 р. та загальних зборів ЗНТУ від 10.10.2017 р. з ініціативи ректора ЗНТУ професора С.Б. Бєлікова – утворено нову структурну одиницю у складі Фізико-технічного інституту – факультет будівництва, архітектури та дизайну (декан факультету проф. Антипенко Є.Ю.).

Об’єднання двох динамічних випускових кафедр – будівельного виробництва (проф. Доненко В.І.) та дизайну (доц. Коваль Л.М.) у факультет – це не тільки велика студентська сім’я, що нараховуватиме понад 500 студентів, але й значний науково-педагогічний потенціал, стратегічною метою якого є формування кваліфікованих фахівців будівельного виробництва, архітектури, дизайну та композиційних матеріалів із відповідним сучасними спеціалізація ми забезпечення економічної привабливості майбутніх архітектурно-будівельно-дизайнерських продуктів Запорізького регіону.

До складу факультету входять шість кафедр:

– будівельного виробництва та управління проектами (проф. Доненко В.І.);

– дизайну (проф. Рижова І.С.);

– композиційних матеріалів, хімії та технологій (проф. Мітяєв О.А.);

– механіки (доц. Шевченко В.Г.);

– охорони праці і навколишнього середовища (доц. Нестеров О.В.);

– підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (проф. Ткаченко А.М.).

Головними напрямами навчальної та наукової діяльності нового факультету БАД ЗНТУ є інтенсифікація підготовки за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців у галузі будівництва, архітектури, дизайну, матеріалознавства та економіки, що відповідають сучасним вимогам та потребам Запорізького регіону. Важливою ознакою наукової роботи кафедр факультету є органічна єдність наукового та навчального процесів.