Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра механіки

Емблема кафедри «Механіка» ЗНТУ

Кафедра «Механіка» (М)

Рік початку діяльності: 1903

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Шевченко Володимир Григорович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія механічних випробувань

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 168, 170
тел.: +380(61)7698257
e-mail: kafedra_mex@zntu.edu.ua

Шановні колеги!
Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у 6й Міжнародній конференції Титан 2020 «Виробництво та застосування», яка відбудеться 1 – 3 червня 2020 р. у м. Київ.
 

Розклад занять та консультацій знаходиться на дошці оголошень кафедри "Механіка". Головний корпус НУ "Запорізька політехніка", перший поверх, аудиторія 179а.
Скорочення: ТМ - теоретична механіка, ТММ - теорія механізмів та машин, ОМ - опір матеріалів.
 
Для спілкування з викладачем можна використовувати:
доцент Скребцов А.А.              - t.me/nuzp_skrebtsov, e-mail: nic_tz@ukr.net
ст. викл. Омельченко О.С.      - viber: 0954347731, e-mail: omelchenko15@ukr.net
доцент Штанько П.К.               - 0662339356

Кафедра механіки ЗНТУ є однією з найстаріших в університеті споріднених кафедр ще за часів заснування Олександрівського механіко-технічного училища на початку ХХ століття.

Викладання механіки в училищі почалося в 1903-1904 навчальному році, а першим її викладачем був Грудинський Федір Федорович. Серед інших викладачів того часу були Роговський А.Г., Ляховський О.І. В період революційної нестабільності викладання механіки відбувалося в обмеженому обсязі.

18 листопада 1920 р. Олександрівське училище було реорганізоване в Індустріальний технікум, у якому викладали теоретичну механіку, практичну та теплову механіку, опір матеріалів і графостатику. В цей період механіку та опір матеріалів викладали Діденко О.Г., Солдатов С.А., Пахучий А.А., Ветчінкін В., Яксон В.А., Олійниченко П.В., Унгер Л.А.

11 липня 1930 р. технікум був реорганізований в Інститут сільськогосподарського машинобудування. Серед викладачів механіки та опору матеріалів у 1930-ті роки були доценти Кореняко, Кособрюхов, Пиковський (1930-1932 рр.), зав. кафедри «Опір матеріалів та деталі машин» в.о. професора Гурвич Олександр Іоселевич (1932-1941 рр.). Під керівництвом Гурвича О.І. кафедра проводила наукові дослідження за тематикою оборонної промисловості. Перед війною, навесні 1941 р., опір матеріалів викладали ст. викладач Плескач М.В., асистент Руднєв Е.А., теоретичну механіку доцент Соляник В.Ф., ст. викладачі Мартиненко В.В., Колесніков Б.І.

З серпня 1941 р. по жовтень 1944 р. інститут знаходився у м.Барнаул Алтайського краю.

У 1944-1962 рр. кафедру «Опір матеріалів» Запорізького автомеханічного інституту очолював к.т.н., доцент Ованесов Георгій Авакумович. Разом з ним працювали викладачі: Квак С.Ф., Волкова Л.Л., Чеботарьов В.А., Чапка А.М. Колективом кафедри проводилася науково-дослідна робота з рядом підприємств, в тому числі «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Амурсталь», «Комунар» та ін.

У 1957 р. з двох кафедр: «Теорія механізмів і машин та деталі машин» і «Опір матеріалів та теоретична механіка» було організовано три кафедри: «Деталі машин і підйомно-транспортні машини», «Опір матеріалів», «Теоретична механіка та теорія механізмів і машин». З цього часу викладання споріднених дисциплін: опір матеріалів, прикладна механіка, теоретична та технічна механіка, відбувалося на різних кафедрах.

В квітні 1962 р. завідувачем кафедри «Опір матеріалів» Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я. Чубаря був призначений д.т.н., професор Абрамов Віктор Валеріанович, який очолював її 32 роки. Під керівництвом Віктора Валеріановича на кафедрі було відкрито аспірантуру і продовжено науково-дослідну роботу.

Розроблений проф. Абрамовим В.В. метод проектування термозрівноваженних виливниць був вперше випробуваний на заводі «Запоріжсталь» і разом з Донецьким науково-дослідним інститутом чорної металургії (ДонНДІЧМ) впроваджений на металургійних комбінатах: Донецькому, Єнакіївському, Жданівському (Маріупольському), Карагандинському, Магнітогорському.

Кафедра «Опір матеріалів» була однією з провідних загальноінженерних кафедр. У 1976 р. на базі кафедри було проведено Всесоюзну конференцію з обміну досвідом в організації навчально-методичної і наукової роботи.

Протягом цього періоду на кафедрі працювали викладачі: доценти Киреєв А.О., Чеботарьов В.А., Борисенко І.Г., Кічаєв Ю.П., Чернов В.І., Іванченко О.М., Тонконог А.В., Сімков О.І., Бардзіловський В.П., Кубіков І.Ф., Будник А.О., Ованесова Ж.Г., Кудін В.Т.; ст. викладач Квак С.Ф., асистенти Бедратий А.М., Ключиков Є.О., Гулін С.О., Рудич А.М., Івахнін В.І., Борисов В.Б., Тетерін Г.В., Громовий Г.П.

З 1994 до 2002 р. кафедру «Опір матеріалів» очолював к.т.н., доцент Шевченко Володимир Григорович.

Кафедру «Теорія механізмів і машин та теоретична механіка» (ТММ і ТМ) очолив у 1957 р. к.т.н., доцент Кічаєв Петро Матвійович, який працював до 1971 р.

З початку 1980-х рр.. кафедра була опорною з теоретичної і прикладної механіки для вузів Запорізької та Дніпропетровської областей, а з 1988 р. вона стає опорною з теорії механізмів і машин для вузів Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та Республіки Крим.

В різні роки кафедру ТММ і ТМ очолювали: доц. Івахнін І.Й. (1971-1977 рр.), доц. Мацейчик В.І. (1977-1980 рр.), доц. Саксонов С.Г. (1980-1984 рр.), д.т.н., проф. Ройтман А.Б.(1984-1994 рр.), доц. Громовий Г.П. (1994-1996 рр.), доц. Штанько П.К. (1996-2002 рр.).

У 1960-1990 рр. на кафедрі також працювали: Асатурян А.Ш., Бардзіловський В.П., Борисова С.М., Вітер О.Ю., Воробйова Л.П., Гармаш М.Т., Гусаров В.І., Іщенко О.В., Коляда О.Ф., Корольов В.В., Кузьменко І.І., Куляба І.В., Ленкова Л.І., Лутова О.Д., Малюгіна К.С., Ніколаєв Б.В., Ованесова Ж.Г., Однорал Л.Г., Павлюк М.Ф., Путятін В.В., Сиротенко Ю.П.

У 2002 р. відбулося об'єднання двох кафедр «Опір матеріалів» та «теоретична механіка і теорія механізмів та машин». Таким чином, утворилася кафедра «Механіка», яку очолює к.т.н., доцент Шевченко В.Г.

За роки існування на кафедрі «Механіка» постійно накопичувалось і вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення. Для проведення навчального процесу кафедра має три лабораторії механічних випробувань, які дозволяють також проводити наукові дослідження аспірантам та докторантам кафедр університету і вирішувати проблеми виробництва.

Особлива увага на кафедрі приділяється застосуванню обчислювальної техніки у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Нині на кафедрі діє мережевий клас на базі сучасних процесорів. З метою об'єктивного оцінювання знань, розроблена система тестування та перевірки розрахунково-графічних і лабораторних робіт з опору матеріалів і механіки. Цією роботою разом з викладацьким складом опікується навчально-допоміжний персонал кафедри зав. лабораторії Мазіна О.В., ст. лаборанти Вінецький В.В., Чередниченко А.А., Кот Г.А.

На кафедрі викладаються дисципліни: опір матеріалів, теоретична механіка, технічна механіка, прикладна механіка, механіка. Навчальний процес ведуть: доценти Будник А.О., Кудін В.Т., Фурсіна А.Д., Трескунов Б.О., Коляда О.Ф., Штанько П.К., Кузьменко І.І., Рягін С.Л., Овчинников О.В., Пожуєв А.В., ст. викладачі Борисова С.М., Куляба І.В., Вітер О.Ю., Лутова О.Д., асистенти Омельченко О.С., Попович О.Г.

Для викладання ряду дисциплін англійською мовою вийшов з друку англо-український навчальний посібник з прикладної механіки (автори: Шевченко В.Г., Коляда О.Ф.).

Основним напрямом наукової роботи кафедри є аналітичне та експериментальне дослідження елементів конструкцій при механічних та температурних навантаженнях. Ця робота кафедри орієнтована на вирішення важливих проблем відновлення і зміцнення поверхонь деталей за допомогою газо-термічних покриттів. Проводяться дослідження впливу складу покриттів на фізико-механічні характеристики і працездатність різних деталей механізмів та машин. У плані наукової діяльності кафедри останнього часу слід зазначити велику наукову роботу, яку проводив д.т.н., доцент Колотілкін О.Б. Він започаткував новий матеріалознавчий напрямок дослідження, що пов'язаний з вивченням особливостей титанових сплавів, а саме з вивченням проблем наноструктурованих матеріалів. При кафедрі створений науково-дослідний центр «Титан Запоріжжя», що поєднує й координує зусилля вчених і виробничників спрямовані на дослідження, розробку й впровадження нових матеріалів на основі титана, а також технологічних процесів їх одержання, обробки й виготовлення з них різних деталей.

Співробітники кафедри виконують значний обсяг господарчо-договірних та держбюджетних дослідних робіт за темами:

 • «Розробка та дослідження титанових сплавів у наноструктурованому стані для авіаційної техніки»;
 • «Оптимізація зон і технології ремонту зварюванням робочих лопаток вентилятора з урахуванням технологічних параметрів і механічних характеристик сплаву ВТЗ-1»;
 • «Розробка комплексної системи діагностики опору руйнуванню матеріалів в умовах в'язких агресивних середовищ»;
 • «Розробка технології ремонту зварної робочої лопатки вентилятора із забезпеченням оптимальних характеристик міцності в зоні шва» та інші.

За результатами науково-дослідних робіт опубліковано більше 400 наукових статей, отримано 50 авторських свідоцтв та патентів, видано більше 10 монографій, книг та посібників.

Колективом кафедри проводиться активна робота по розробці нових методичних матеріалів, удосконаленню контролю знань студентів згідно вимог кредитно-модульної системи.

            

Співробітники кафедри:

Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Шевченко Володимир Григорович кандидат технічних наук, доцент завідувач кафедри
Пожуєв Володимир Іванович доктор фізико-математичних наук, професор професор 
Рягін Сергій Львович кандидат технічних наук, доцент доцент
Фурсина Анна Дмитрівна кандидат технічних наук, доцент доцент
Штанько Петро Констянтинович кандидат технічних наук, доцент доцент
Попович Олексій Геннадійович кандидат технічних наук, доцент доцент
Скребцов Андрій Андрійович кандидат технічних наук доцент
Петрик Ігор Андрійович кандидат технічних наук старший викладач
Мітіна Тамара Олександрівна кандидат технічних наук старший викладач
Омельченко Ольга Станиславівна старший викладач
Кружнова Світлана Юріївна старший викладач
Жила Тетяна Анатоліївна асистент
Мазіна Ольга Василівна завідувачка лабораторією
Вінецький Вадим Володимирович старший лаборант
Чередніченко Алла Архіпівна старший лаборант
Шалева Наталія Валеріївна лаборант

 

Комп'ютерне, лабораторне та навчально наукове(дослідницьке) обладнання.

 • Теоретична механіка;
 • Прикладна механіка;
 • Технічна механіка;
 • Опір матеріалів;
 • Теорія машин і механизмів;
 • Основи теорії пружності.

За роки існування на кафедрі «Механіка» постійно накопичувалось і вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення. Для проведення навчального процесу кафедра має три лабораторії механічних випробувань, які дозволяють також проводити наукові дослідження аспірантам та докторантам кафедр університету і вирішувати проблеми виробництва.

Окрема увага на кафедрі приділяється застосуванню обчислювальної техніки у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Нині на кафедрі діє мережевий клас. З метою об'єктивного оцінювання знань, розроблена система тестування та перевірки розрахунково-графічних і лабораторних робіт з опору матеріалів, теорії машин та механізмів і механіки.

Для викладання ряду дисциплін англійською мовою вийшов з друку англо-український навчальний посібник з прикладної механіки (автори: Шевченко В.Г., Коляда О.Ф.).

Основні групи

 1. Класичні підручники, посібники, довідники, збірники завдань, лабораторні практикуми, спеціалізовані видання (біблиотечний та кафедральний фонд).
 2. Розробки кафедри (контрольні завдання, конспекти лекції, навчальні посібники, збірники задач, методичні вказівки до РГЗ та лабораторних робіт).
 3. Комп'ютерний клас з навчально-методичним тестовим комп'ютерним комплексом.
 4. Навчальне забезпечення: стенди, плакати, моделі, макети, зразки, тощо.

Опір матеріалів

Назва PDF
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. III семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. IV семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальних задач з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей денної форми навчання. III семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання модульних розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей денної форми навчання. IV семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до розрахунко-проектувальним задачам по курсу «Опір матеріалів» з використанням ЕОМ для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання (частина IV) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до розрахунко-проектувальним задачі «Розрахунок статично невизначинної неразривної балки» для студентів механчних спеціальностей усіх форм навчання UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей заочної форми навчання. ІV семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей заочної форми навчання. V семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт по курсу «Опір матеріалів» для студентів механичних спеціальностей заочної форми навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовці до перевірки рівня засвоення курсу «Опір матеріалів» з використанням програмного комплексу для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання UKR RUS ENG
Писаренко Г.С. та інш. «Опір матеріалів» UKR RUS ENG
Писаренко Г.С. та інш. «Довідник з опору матеріалів» UKR RUS ENG

Прикладна механіка

Назва PDF
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Прикладна механіка» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина І). Опір матеріалів для студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина ІI). Для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина ІІІ). Деталі машин(продовження) для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 1) UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 2) UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 3) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів денної форми навчання (2004) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів денної форми навчання (2005) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розрахунок і проектування приводу машин» з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.092203 UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка» для студентів спеціальності 8.091001 «Виробництво електронних засобів» всіх форм навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Прикладна механіка» ля студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини і апарати» денної форми навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.091001 «Виробництво електронних засобів» UKR RUS ENG

 

Теоретична механіка

Назва PDF
Методичні вказівки до виконання самостійної робoти з курсу «Теоретична механіка. Статика» для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання самостійних розрахунково-графічних робіт з курсу «Теоретична механіка. Кінематика» для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до комп'ютерної лабораторної роботи «Дослідження руху точки» з курсу «Теоретична механіка» для студентів всіх спеціальностей UKR RUS ENG
Тарг С.М. «Короткий курс теоретичної механіки» UKR RUS ENG

 

Науково - дослідний центр «Титан Запоріжжя»

Директор: д-р. техн. наук, професор Олександр Володимирович Овчинников.

Контакти : 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64., каб. 1а. тел.: 769-8-362  e-mail : omelchenko15@ukr.net

 

Центр засновано 29 грудня 2009 р. (наказ №345). Відповідно з «Положенням» є структурним підрозділом ЗНТУ при кафедрі «Механіка».

НДЦ «Титан Запоріжжя» займається широким спектром проблем з дослідження титану і його сплавів, а також вдосконалення технології виробництва титану та титанової продукції. Проводить організацію семінарів, круглих столів, конференцій різного рівня. Здійснює консультування з питань організації подібних подій.

Наукові напрямки роботи:

 1. Розробка технології виробництва порошків з гідрованого губчатого титану і деталей з них методами порошкової металургії;
 2. Розробка та виробництво 3D порошків;
 3. Вироби високої якості для авіакосмічної техніки у тому числі спец сплави (нанотитан);
 4. Отримання легованої титанової губки і порошків на її основі;
 5. Розробка технології виробництва деталей газотурбінних двигунів (ГТД ) із інтерметалідів в системі Ti-Al – альфа фаза(Ti3AL) і гамма фаза(Ti-Al);
 6. Розробка технології виробництва дисків із жаростійких нікелевих сплавів на основі гранул;
 7. Технологія вакуумно-дугового переплаву кольорових металів;
 8. Мобільне інтегрування новітніх технологій та розробки металургійних основ виробництва сучасних порошкових технологій широкого спектру матеріалознавства титану, його сплавів та інших провідних авіаційних металів.

НДЦ надає реальну наукову і технічну допомогу аспірантам і здобувачам нашого вузу і підприємств Запоріжжя. НДЦ «Титан Запоріжжя» проводить активну роботу по розповсюдженню науково-практичних зв'язків з провідними університетами та підприємствами України, а також з підприємствами області титанової проблематики. Укладено угоди про наукове співробітництво, з можливістю використання матеріально - технічної бази з ДП «ЗТМК», АТ «Мотор Січ» (УГМет, УГТ, УГК), Днепр.НТУ, Дон.НТУ, Дон. ФТІ ім. А.А. Галкіна, Дніпро. НУ ім. Олеся Гончара, Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України.

На кафедрі механіки накопичено знаний досвід щодо розрахунку та оптимізації різноманітних металоконструкцій та машин. В тепершній час виконується дослідницькі та прикладні роботи за наступними напрямками:

 1. Розробка економно-легованих матеріалів для нанесення відновлюючих та зміцнюючих покриттів газотермічними методами.
 2. Розробка ресурсосберегаючих технологій отримання губчастого титану та сплавів на його основі.
 3. Підвищення ресурсу роботи деталей з титанових сплавів.
 4. Розрахунок та оптимізація металоконструкцій підйомно-транспортних машин.
 5. Розрахунок та оптимізація технічних об'єктів, що працюють при підвищенних температурах.

Сторінки