Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра механіки

Емблема кафедри «Механіка» ЗНТУ

Кафедра «Механіка» (М)

Рік початку діяльності: 1903

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Шевченко Володимир Григорович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія механічних випробувань

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 168, 170
тел.: +380(61)7698257
e-mail: kafedra_mex@zntu.edu.ua

Розклад занять та консультацій знаходиться на дошці оголошень кафедри "Механіка". Головний корпус НУ "Запорізька політехніка", перший поверх, аудиторія 179а.
Скорочення: ТМ - теоретична механіка, ТММ - теорія механізмів та машин, ОМ - опір матеріалів.
 
Для спілкування з викладачем можна використовувати:
доцент Скребцов А.А.              - t.me/nuzp_skrebtsov, e-mail: nic_tz@ukr.net
ст. викл. Омельченко О.С.      - viber: 0954347731, e-mail: omelchenko15@ukr.net
доцент Штанько П.К.               - 0662339356

Кафедра механіки ЗНТУ є однією з найстаріших в університеті споріднених кафедр ще за часів заснування Олександрівського механіко-технічного училища на початку ХХ століття.

Викладання механіки в училищі почалося в 1903-1904 навчальному році, а першим її викладачем був Грудинський Федір Федорович. Серед інших викладачів того часу були Роговський А.Г., Ляховський О.І. В період революційної нестабільності викладання механіки відбувалося в обмеженому обсязі.

18 листопада 1920 р. Олександрівське училище було реорганізоване в Індустріальний технікум, у якому викладали теоретичну механіку, практичну та теплову механіку, опір матеріалів і графостатику. В цей період механіку та опір матеріалів викладали Діденко О.Г., Солдатов С.А., Пахучий А.А., Ветчінкін В., Яксон В.А., Олійниченко П.В., Унгер Л.А.

11 липня 1930 р. технікум був реорганізований в Інститут сільськогосподарського машинобудування. Серед викладачів механіки та опору матеріалів у 1930-ті роки були доценти Кореняко, Кособрюхов, Пиковський (1930-1932 рр.), зав. кафедри «Опір матеріалів та деталі машин» в.о. професора Гурвич Олександр Іоселевич (1932-1941 рр.). Під керівництвом Гурвича О.І. кафедра проводила наукові дослідження за тематикою оборонної промисловості. Перед війною, навесні 1941 р., опір матеріалів викладали ст. викладач Плескач М.В., асистент Руднєв Е.А., теоретичну механіку доцент Соляник В.Ф., ст. викладачі Мартиненко В.В., Колесніков Б.І.

З серпня 1941 р. по жовтень 1944 р. інститут знаходився у м.Барнаул Алтайського краю.

У 1944-1962 рр. кафедру «Опір матеріалів» Запорізького автомеханічного інституту очолював к.т.н., доцент Ованесов Георгій Авакумович. Разом з ним працювали викладачі: Квак С.Ф., Волкова Л.Л., Чеботарьов В.А., Чапка А.М. Колективом кафедри проводилася науково-дослідна робота з рядом підприємств, в тому числі «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Амурсталь», «Комунар» та ін.

У 1957 р. з двох кафедр: «Теорія механізмів і машин та деталі машин» і «Опір матеріалів та теоретична механіка» було організовано три кафедри: «Деталі машин і підйомно-транспортні машини», «Опір матеріалів», «Теоретична механіка та теорія механізмів і машин». З цього часу викладання споріднених дисциплін: опір матеріалів, прикладна механіка, теоретична та технічна механіка, відбувалося на різних кафедрах.

В квітні 1962 р. завідувачем кафедри «Опір матеріалів» Запорізького машинобудівного інституту ім. В.Я. Чубаря був призначений д.т.н., професор Абрамов Віктор Валеріанович, який очолював її 32 роки. Під керівництвом Віктора Валеріановича на кафедрі було відкрито аспірантуру і продовжено науково-дослідну роботу.

Розроблений проф. Абрамовим В.В. метод проектування термозрівноваженних виливниць був вперше випробуваний на заводі «Запоріжсталь» і разом з Донецьким науково-дослідним інститутом чорної металургії (ДонНДІЧМ) впроваджений на металургійних комбінатах: Донецькому, Єнакіївському, Жданівському (Маріупольському), Карагандинському, Магнітогорському.

Кафедра «Опір матеріалів» була однією з провідних загальноінженерних кафедр. У 1976 р. на базі кафедри було проведено Всесоюзну конференцію з обміну досвідом в організації навчально-методичної і наукової роботи.

Протягом цього періоду на кафедрі працювали викладачі: доценти Киреєв А.О., Чеботарьов В.А., Борисенко І.Г., Кічаєв Ю.П., Чернов В.І., Іванченко О.М., Тонконог А.В., Сімков О.І., Бардзіловський В.П., Кубіков І.Ф., Будник А.О., Ованесова Ж.Г., Кудін В.Т.; ст. викладач Квак С.Ф., асистенти Бедратий А.М., Ключиков Є.О., Гулін С.О., Рудич А.М., Івахнін В.І., Борисов В.Б., Тетерін Г.В., Громовий Г.П.

З 1994 до 2002 р. кафедру «Опір матеріалів» очолював к.т.н., доцент Шевченко Володимир Григорович.

Кафедру «Теорія механізмів і машин та теоретична механіка» (ТММ і ТМ) очолив у 1957 р. к.т.н., доцент Кічаєв Петро Матвійович, який працював до 1971 р.

З початку 1980-х рр.. кафедра була опорною з теоретичної і прикладної механіки для вузів Запорізької та Дніпропетровської областей, а з 1988 р. вона стає опорною з теорії механізмів і машин для вузів Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей та Республіки Крим.

В різні роки кафедру ТММ і ТМ очолювали: доц. Івахнін І.Й. (1971-1977 рр.), доц. Мацейчик В.І. (1977-1980 рр.), доц. Саксонов С.Г. (1980-1984 рр.), д.т.н., проф. Ройтман А.Б.(1984-1994 рр.), доц. Громовий Г.П. (1994-1996 рр.), доц. Штанько П.К. (1996-2002 рр.).

У 1960-1990 рр. на кафедрі також працювали: Асатурян А.Ш., Бардзіловський В.П., Борисова С.М., Вітер О.Ю., Воробйова Л.П., Гармаш М.Т., Гусаров В.І., Іщенко О.В., Коляда О.Ф., Корольов В.В., Кузьменко І.І., Куляба І.В., Ленкова Л.І., Лутова О.Д., Малюгіна К.С., Ніколаєв Б.В., Ованесова Ж.Г., Однорал Л.Г., Павлюк М.Ф., Путятін В.В., Сиротенко Ю.П.

У 2002 р. відбулося об'єднання двох кафедр «Опір матеріалів» та «теоретична механіка і теорія механізмів та машин». Таким чином, утворилася кафедра «Механіка», яку очолює к.т.н., доцент Шевченко В.Г.

За роки існування на кафедрі «Механіка» постійно накопичувалось і вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення. Для проведення навчального процесу кафедра має три лабораторії механічних випробувань, які дозволяють також проводити наукові дослідження аспірантам та докторантам кафедр університету і вирішувати проблеми виробництва.

Особлива увага на кафедрі приділяється застосуванню обчислювальної техніки у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Нині на кафедрі діє мережевий клас на базі сучасних процесорів. З метою об'єктивного оцінювання знань, розроблена система тестування та перевірки розрахунково-графічних і лабораторних робіт з опору матеріалів і механіки. Цією роботою разом з викладацьким складом опікується навчально-допоміжний персонал кафедри зав. лабораторії Мазіна О.В., ст. лаборанти Вінецький В.В., Чередниченко А.А., Кот Г.А.

На кафедрі викладаються дисципліни: опір матеріалів, теоретична механіка, технічна механіка, прикладна механіка, механіка. Навчальний процес ведуть: доценти Будник А.О., Кудін В.Т., Фурсіна А.Д., Трескунов Б.О., Коляда О.Ф., Штанько П.К., Кузьменко І.І., Рягін С.Л., Овчинников О.В., Пожуєв А.В., ст. викладачі Борисова С.М., Куляба І.В., Вітер О.Ю., Лутова О.Д., асистенти Омельченко О.С., Попович О.Г.

Для викладання ряду дисциплін англійською мовою вийшов з друку англо-український навчальний посібник з прикладної механіки (автори: Шевченко В.Г., Коляда О.Ф.).

Основним напрямом наукової роботи кафедри є аналітичне та експериментальне дослідження елементів конструкцій при механічних та температурних навантаженнях. Ця робота кафедри орієнтована на вирішення важливих проблем відновлення і зміцнення поверхонь деталей за допомогою газо-термічних покриттів. Проводяться дослідження впливу складу покриттів на фізико-механічні характеристики і працездатність різних деталей механізмів та машин. У плані наукової діяльності кафедри останнього часу слід зазначити велику наукову роботу, яку проводив д.т.н., доцент Колотілкін О.Б. Він започаткував новий матеріалознавчий напрямок дослідження, що пов'язаний з вивченням особливостей титанових сплавів, а саме з вивченням проблем наноструктурованих матеріалів. При кафедрі створений науково-дослідний центр «Титан Запоріжжя», що поєднує й координує зусилля вчених і виробничників спрямовані на дослідження, розробку й впровадження нових матеріалів на основі титана, а також технологічних процесів їх одержання, обробки й виготовлення з них різних деталей.

Співробітники кафедри виконують значний обсяг господарчо-договірних та держбюджетних дослідних робіт за темами:

 • «Розробка та дослідження титанових сплавів у наноструктурованому стані для авіаційної техніки»;
 • «Оптимізація зон і технології ремонту зварюванням робочих лопаток вентилятора з урахуванням технологічних параметрів і механічних характеристик сплаву ВТЗ-1»;
 • «Розробка комплексної системи діагностики опору руйнуванню матеріалів в умовах в'язких агресивних середовищ»;
 • «Розробка технології ремонту зварної робочої лопатки вентилятора із забезпеченням оптимальних характеристик міцності в зоні шва» та інші.

За результатами науково-дослідних робіт опубліковано більше 400 наукових статей, отримано 50 авторських свідоцтв та патентів, видано більше 10 монографій, книг та посібників.

Колективом кафедри проводиться активна робота по розробці нових методичних матеріалів, удосконаленню контролю знань студентів згідно вимог кредитно-модульної системи.

            

Співробітники кафедри:

Прізвище, ім'я, по батькові Вчений ступінь, звання Посада
Шевченко Володимир Григорович кандидат технічних наук, доцент завідувач кафедри
Пожуєв Володимир Іванович доктор фізико-математичних наук, професор професор 
Рягін Сергій Львович кандидат технічних наук, доцент доцент
Фурсина Анна Дмитрівна кандидат технічних наук, доцент доцент
Штанько Петро Констянтинович кандидат технічних наук, доцент доцент
Попович Олексій Геннадійович кандидат технічних наук, доцент доцент
Скребцов Андрій Андрійович кандидат технічних наук доцент
Петрик Ігор Андрійович кандидат технічних наук старший викладач
Мітіна Тамара Олександрівна кандидат технічних наук старший викладач
Омельченко Ольга Станиславівна старший викладач
Кружнова Світлана Юріївна старший викладач
Жила Тетяна Анатоліївна асистент
Мазіна Ольга Василівна завідувачка лабораторією
Вінецький Вадим Володимирович старший лаборант
Чередніченко Алла Архіпівна старший лаборант
Шалева Наталія Валеріївна лаборант

 

Комп'ютерне, лабораторне та навчально наукове(дослідницьке) обладнання.

 • Теоретична механіка;
 • Прикладна механіка;
 • Технічна механіка;
 • Опір матеріалів;
 • Теорія машин і механизмів;
 • Основи теорії пружності.

За роки існування на кафедрі «Механіка» постійно накопичувалось і вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення. Для проведення навчального процесу кафедра має три лабораторії механічних випробувань, які дозволяють також проводити наукові дослідження аспірантам та докторантам кафедр університету і вирішувати проблеми виробництва.

Окрема увага на кафедрі приділяється застосуванню обчислювальної техніки у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Нині на кафедрі діє мережевий клас. З метою об'єктивного оцінювання знань, розроблена система тестування та перевірки розрахунково-графічних і лабораторних робіт з опору матеріалів, теорії машин та механізмів і механіки.

Для викладання ряду дисциплін англійською мовою вийшов з друку англо-український навчальний посібник з прикладної механіки (автори: Шевченко В.Г., Коляда О.Ф.).

Основні групи

 1. Класичні підручники, посібники, довідники, збірники завдань, лабораторні практикуми, спеціалізовані видання (біблиотечний та кафедральний фонд).
 2. Розробки кафедри (контрольні завдання, конспекти лекції, навчальні посібники, збірники задач, методичні вказівки до РГЗ та лабораторних робіт).
 3. Комп'ютерний клас з навчально-методичним тестовим комп'ютерним комплексом.
 4. Навчальне забезпечення: стенди, плакати, моделі, макети, зразки, тощо.

Опір матеріалів

Назва PDF
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. III семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання. IV семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-проектувальних задач з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей денної форми навчання. III семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання модульних розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей денної форми навчання. IV семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до розрахунко-проектувальним задачам по курсу «Опір матеріалів» з використанням ЕОМ для студентів механічних спеціальностей усіх форм навчання (частина IV) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до розрахунко-проектувальним задачі «Розрахунок статично невизначинної неразривної балки» для студентів механчних спеціальностей усіх форм навчання UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей заочної форми навчання. ІV семестр UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних спеціальностей заочної форми навчання. V семестр UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт по курсу «Опір матеріалів» для студентів механичних спеціальностей заочної форми навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до самостійної роботи та підготовці до перевірки рівня засвоення курсу «Опір матеріалів» з використанням програмного комплексу для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання UKR RUS ENG
Писаренко Г.С. та інш. «Опір матеріалів» UKR RUS ENG
Писаренко Г.С. та інш. «Довідник з опору матеріалів» UKR RUS ENG

Прикладна механіка

Назва PDF
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Прикладна механіка» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина І). Опір матеріалів для студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод"» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина ІI). Для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» UKR RUS ENG
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни Прикладна механіка (Частина ІІІ). Деталі машин(продовження) для студентів заочної форми навчання спеціальностей 8.092206 «Електричні машини і апарати», 8.090403 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів», 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.092203 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 1) UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 2) UKR RUS ENG
Методичні вказівки і контрольні роботи з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів спеціальностей 8.090403, 8.090101, 8.090603, 8.091001, 8.092203, 8.092206 і 7.100403 заочної форми навчання (котрольна робота 3) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів денної форми навчання (2004) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів денної форми навчання (2005) UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Розрахунок і проектування приводу машин» з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.092203 UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка» для студентів спеціальності 8.091001 «Виробництво електронних засобів» всіх форм навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Прикладна механіка» ля студентів спеціальності 8.092206 «Електричні машини і апарати» денної форми навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Механіка» для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.091001 «Виробництво електронних засобів» UKR RUS ENG

 

Теоретична механіка

Назва PDF
Методичні вказівки до виконання самостійної робoти з курсу «Теоретична механіка. Статика» для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання UKR RUS ENG
Контрольні завдання і методичні вказівки до виконання самостійних розрахунково-графічних робіт з курсу «Теоретична механіка. Кінематика» для студентів механічних спеціальностей денної та заочної форм навчання UKR RUS ENG
Методичні вказівки до комп'ютерної лабораторної роботи «Дослідження руху точки» з курсу «Теоретична механіка» для студентів всіх спеціальностей UKR RUS ENG
Тарг С.М. «Короткий курс теоретичної механіки» UKR RUS ENG

 

Науково - дослідний центр «Титан Запоріжжя»

Директор: д-р. техн. наук, професор Олександр Володимирович Овчинников.

Контакти : 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64., каб. 1а. тел.: 769-8-362  e-mail : omelchenko15@ukr.net

 

Центр засновано 29 грудня 2009 р. (наказ №345). Відповідно з «Положенням» є структурним підрозділом ЗНТУ при кафедрі «Механіка».

НДЦ «Титан Запоріжжя» займається широким спектром проблем з дослідження титану і його сплавів, а також вдосконалення технології виробництва титану та титанової продукції. Проводить організацію семінарів, круглих столів, конференцій різного рівня. Здійснює консультування з питань організації подібних подій.

Наукові напрямки роботи:

 1. Розробка технології виробництва порошків з гідрованого губчатого титану і деталей з них методами порошкової металургії;
 2. Розробка та виробництво 3D порошків;
 3. Вироби високої якості для авіакосмічної техніки у тому числі спец сплави (нанотитан);
 4. Отримання легованої титанової губки і порошків на її основі;
 5. Розробка технології виробництва деталей газотурбінних двигунів (ГТД ) із інтерметалідів в системі Ti-Al – альфа фаза(Ti3AL) і гамма фаза(Ti-Al);
 6. Розробка технології виробництва дисків із жаростійких нікелевих сплавів на основі гранул;
 7. Технологія вакуумно-дугового переплаву кольорових металів;
 8. Мобільне інтегрування новітніх технологій та розробки металургійних основ виробництва сучасних порошкових технологій широкого спектру матеріалознавства титану, його сплавів та інших провідних авіаційних металів.

НДЦ надає реальну наукову і технічну допомогу аспірантам і здобувачам нашого вузу і підприємств Запоріжжя. НДЦ «Титан Запоріжжя» проводить активну роботу по розповсюдженню науково-практичних зв'язків з провідними університетами та підприємствами України, а також з підприємствами області титанової проблематики. Укладено угоди про наукове співробітництво, з можливістю використання матеріально - технічної бази з ДП «ЗТМК», АТ «Мотор Січ» (УГМет, УГТ, УГК), Днепр.НТУ, Дон.НТУ, Дон. ФТІ ім. А.А. Галкіна, Дніпро. НУ ім. Олеся Гончара, Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України.

На кафедрі механіки накопичено знаний досвід щодо розрахунку та оптимізації різноманітних металоконструкцій та машин. В тепершній час виконується дослідницькі та прикладні роботи за наступними напрямками:

 1. Розробка економно-легованих матеріалів для нанесення відновлюючих та зміцнюючих покриттів газотермічними методами.
 2. Розробка ресурсосберегаючих технологій отримання губчастого титану та сплавів на його основі.
 3. Підвищення ресурсу роботи деталей з титанових сплавів.
 4. Розрахунок та оптимізація металоконструкцій підйомно-транспортних машин.
 5. Розрахунок та оптимізація технічних об'єктів, що працюють при підвищенних температурах.

2015
 
Статті:

 1. Штанько, П.К. Сравнительный анализ расчета тяги и полетного КПД турбореактивных двухконтурных двигателей на непрерывных потоках / П.К. Штанько, Б.Ш. Мамедов (каф. НгіГ ЗНТУ) // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. УНПК. - Орел. - 2015, - №4. - С. 63-70.
 2. Штанько, П.К. Исследование влияния процентного содержания гранул наполнителя на диссипативные свойства композита при воздействии ударных нагрузок / П.К. Штанько, В.В. Лунев (каф. ЛВ ЗНТУ), А.A. Шумилов (каф. ЛВ ЗНТУ), И.Н. Билоник (каф. ЛВ ЗНТУ) // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. УНПК. - Орел. - 2015, - №5. - С. 67-71.
 3. Овчинников, О.В. Производство прутков из спеченных титановых сплавов с использованием методов сварки / О.В. Овчинников // Автоматическая сварка. Киев. – 2015. – №2 (15). – С. 50–53.
 4. Овчинников, О.В. Моделирование процесса 3-d печати с использованием несферических гидрированых - дегидрированых порошков титана / О.В. Овчинников, А.А. Джуган (каф. ФМ ЗНТУ), А.В. Шевченко, М.В. Сидоренко (каф. ДмтаПТМ ЗНТУ) // Межд. научн.–техн. конф. «Стародубовские чтения 2015»: сб. научн. тр. / Строительство, материаловеденние, машиностроение. Вып. 80. / – ПГАСА. - Днепропетровск. - 2015 г. – С. 222-227
 5. Овчинников, О.В. Разработка порошков титановых сплавов для аддитивных технологий применительно к деталям ГТД / О.В. Овчинников, И.А. Петрик (АО “Мотор-Січ”), А. Г. Селиверстов (АО “Мотор-Січ”) // Авиационно-космическая техника и технология. – №10/117, 2015. С. 6–10.
 6. Овчинников, О.В. Применение несферических гидрированных и дегидрированных порошков титана для получения изделий в аддитивных технологиях / О.В. Овчинников, В.Е. Ольшанецкий (каф. ФМ ЗНТУ), А.А. Джуган (каф. ФМ ЗНТУ) // Вестник двигателестроения. – 2015. – №1 – С. 114–117.
 7. Овчинников, О.В. Разработка интегрированной импортозамещающей технологии получения заготовок лопаток компрессора / О.В.Овчинников, Ю.Ф. Басов (АО “Мотор-Січ”), О.А. Михайлютенко (ст. гр. М-610), Т.А. Глотка // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – №10 (127). – С. 49–53.
 8. Глотка, Т.А. Исследование влияния структурных и температурных факторов на формирование субмикрокристаллической структуры в титане, легированном кислородом / Т.А. Глотка, М.Н. Перепелкина (уч. ч. ЗНТУ), В.Г. Шевченко, Т.А. Коваленко (АО “Мотор-Січ”), О.С. Омельченко // межд. научн.-техн. конф. «Стародубовские чтения 2015»: сб. научн. тр., 20–21 апреля 2015 г.- ПГАСА: Днепропетровск, 2015. – С. 248–253.
 9. Басов, Ю.Ф. Разработка интегрированной импортозамещающей технологии получения заготовок лопаток компрессора / Ю.Ф. Басов (АО “Мотор-Січ”), О.А. Михайлютенко (ст. гр. М-610), Глотка Т.А. // Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – №10 (127). – С. 49–53.
 10. Попович, А.Г. Методика расчета коэффициентов смещения для колес реверсивной эвольвентной зубчатой передачи / А.Г. Попович, В.Г. Шевченко // Вісник двигунобудування. – 2015. - №1. – С. 8-14.

 
Тези:

 1. Кузьменко, І. І. Розв’язок рівняння оптимізації параметрів пружини стискання / І. І. Кузьменко, П. К. Штанько, О. В. Мазіна, А. С. Кива (ст. гр. Т-112) // Тиждень науки: внутрівузівська наук. -практ. конференція. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: / тези доповіді. Запоріжжя, ЗНТУ, 2015 – С. 191-192.
 2. Бабакин, А.А. О единственности решения одной из задач статики / А.А. Бабакин (ст. гр. Е-324), А.Ф. Коляда // Тиждень науки: внутрівузівська наук. -практ. конференція. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: / тези доповіді. Запоріжжя, ЗНТУ, 2015 – С. 193-194.
 3. Бачурская, А.А. Расчет долговечности подшипников вала ведущей шестерни хвостового редуктора МИ-8МСБ с двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ1В-4 Е серии / А.А. Бачурская (ст. гр. М-713), О.С. Омельченко // Тиждень науки: внутрівузівська наук. -практ. конференція. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: / тези доповіді. Запоріжжя, ЗНТУ, 2015 – С. 194-195.
 4. Кружнова С. Ю. Определение частот колебаний пластин, лежащих на упругом основании / С. Ю. Кружнова // Тиждень науки: внутрівузівська наук. -практ. конференція. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: / тези доповіді. Запоріжжя, ЗНТУ, 2015 – С. 196-197.
 5. Перепелкина, М. Н., Влияние структурных и температурных факторов на формирование субмикрокристаллической структуры в титане, легированном кислородом / М. Н. Перепелкина (уч.ч. ЗНТУ), Т. А. Глотка, В. Г. Шевченко // Тиждень науки: внутрівузівська наук. -практ. конференція. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1:/ тези доповіді. Запоріжжя, ЗНТУ, 2015– С. 197-198.
 6. Попович, А. Г. Применение методов теоретической механики к определению удельных скольжений зубьев колес зубчатой передачи / А. Г. Попович // Тиждень науки: внутрівузівська наук. -практ. конференція. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: / тези доповіді. Запоріжжя, ЗНТУ, 2015. – С. 198-201.
 7. Глотка, Т.А. Повышение механических свойств сплава ВТ25У путем механо-термической обработки / Т.А. Глотка, М.Н. Перепелкина (уч.ч. ЗНТУ), В.Г. Шевченко // Тиждень науки: внутрівузівська наук. -практ. конференція. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: / тези доповіді. Запоріжжя, ЗНТУ, 2015. – С. 88-89.
 8. Глотка, Т.А. Влияние структурных и температурных факторов на формирование субмикрокристаллической структуры в титане, легированном кислородом / Т.А. Глотка // Тиждень науки: внутрівузівська наук. -практ. конференція. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: / тези доповіді. Запоріжжя, ЗНТУ, 2015. – С. 23-24.
 9. Poliakov, A. System Analysis and Synthesis of Mechatronic Testbench for Testing Modules and Control Systems of Transfemoral Prostheses / A. Poliakov (СевГу), P. Shtanko, P. Gadkov (СевГу), M. Kolesova (СевГу), V. Lazarev (СевГу), P. Bugajev (СевГу) // Programm and Abstracts The 8th Biomechnical Engineering International Conference «BMEiCON - 2015», 25-27 листопада 2015 р.: тези. - Thailand - Pattaja, 2015. - С. 95-96.

 
2016
 
Статті:

 1. Штанько П.К. Основные направления технического прогресса в области авиадвигателестроения, разработанные «единой теорией движителей на непрерывных потоках» / П.К.Штанько, Б.Ш.Мамедов (каф. НгіГ ЗНТУ) // Scienihe Journal «Science Rise».- March 2016. - №3/2(20). - Р.62-67.
 2. Скребцов А.А. Вплив складу вихідної порошкової суміші на пористість компактованого титану і корозійні характеристики в агресивних середовищах / І.М.Погрелюк, О.В.Овчинников, А.А.Скребцов, Х.С.Швачко // Порошкова металургія. - 2016. - № 7/8. - С. 68
 3. Скребцов А.А. Електорохімічна поведінка титану, синтезованного методом порошкової металургії, у хлоридній кислоті / І.М.Погрелюк, А.А.Скребцов, Б.П.Бахматюк, Х.С.Швачко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2016. - №2. - С. 92-97.
 4. Скребцов А.А. Корозійні властивості титану, отриманного методом порошкової металургії / І.М.Погрелюк, О.В.Овчинников, А.А.Скребцов, Х.С.Швачко, Р.В.Проскурняк, С.М.Лаврись // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2016. - № 5. - С. 88-92.
 5. Штанько П.К. Основы единой теории двигателей на непрерывных потоках, вывод формулы тяги и полетного (тягового) КПД трубки тока, например, поливного шланга, как двигателя / П.К.Штанько, Б.Ш.Мамедов (каф. НгіГ ЗНТУ) // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». - Харьків. - №36(1145) - 2015. - С. 92-96.
 6. Штанько П.К. Расчет степени повышения давления осевых компрессоров воздушно-реактивных двигателей / П.К.Штанько, Б.Ш.Мамедов (каф. НгіГ ЗНТУ) // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - №2/1(28). - С.13-18.
 7. Пожуєв В.І. Нестаціонарна деформація ціліндричної оболонки у пружному півпросторі з вільною поверхнею / Пожуєв В.І., Пожуєв А.В., Фасоляк А.В. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя, ЗНТУ. - 2016. - №1. - С.119-126
 8. Пожуєв В.І. Нестаціонарна деформація ціліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією нормальних поверхневих навантажень / Пожуєв В.І., Пожуєв А.В., Фасоляк А.В. // Вісник ЗНУ. - Запоріжжя, ЗНУ.- 2016. - №-2. - С.176-183
 9. Скребцов А.А. Механизм формирования пористости при спекании титановых сплавов под воздействием водорода / Скребцов А.А., Овчинников А.В., Шевченко А.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Вып. 81. - Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2016. - 163-166 с.
 10. Петрик И.А. Электронно-лучевая сварка камеры среднего давления газотурбинного двигателя / В.М.Нестеренков, Л.А.Кравчук, Ю.А.Архангельский, И.А.Петрик // Автоматическа сварка. - Киев. - 2015. - №12. - С.31.
 11. Глотка Т.А. Механические свойства сложнолегированного титанового сплава, полученного интенсивной пластической деформацией / Глотка Т.А., Омельченко О.С., Перепелкина М.Н. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Вып. 81, - Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2016. - 147-154 с.
 12. Скребцов А.А. Вплив технології виготовлення титанового спеченого сплаву ВТ1-0 на корозійну стійкість у розчинах неорганічних кислот / А.А.Скребцов, Х.С.Швачко // Технічна творчість: Збірник наукових праць. - Хмельницький: ХНУ, 2016. - №1 – 214 с. - С. 177-179.

 
Тези:

 1. Деркач В.Д. Визначення частот власних коливань ротора, одна із опор якого має неоднакову жорсткість в різних радіальних напрямках / Попович О.Г, Деркач В.Д. (ст.гр.Е-814) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 67.
 2. Середа О.А., Ліпіліна О.С. Порівняльний аналіз конструкцій прогонних мостів / Шевченко В.Г., Рягін С.Л., Середа О.А.,Ліпіліна О.С. (ст.гр.М-214) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практик конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 63
 3. Стефаник М.Д. Статистические методы распознавания образов / Кружнова С.Ю.,Стефаник М.Д.(ст.гр.М-314) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 65.
 4. Тенета В.О. Розрахунок на міцність трансформатора при короткому замиканні / Фурсіна А.Д., Тенета В.О.(ст.гр.Е-215) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р.- Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 71.
 5. "Чернявський Д.О. Підвищення властивостей титанових сплавів отриманих адитивними технологіямим / Скребцов А.А., Чернявський Д.О.
 6. (ст.гр.М-724сп) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 73."
 7. Чернявский Д.А. Повышение информационной способности сложнолегированного титанового сплава ВТ25У / Шевченко В.Г., Жила Т.А.,Перепелкина М.Н., Чернявский Д.А. (ст.гр.М-724сп) // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”.ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 134.
 8. Бачурская А.З. Механические свойства сложнолегированного титанового сплава, полученного интенсивной пластической деформацией / Глотка Т.А., Омельченко О.С., Бачурская А.З.(ст.гр.М-713) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 75.
 9. "Бабакин А.А. Гидродинамическая стабилизация крена яхты / Коляда А.Ф.,
 10. Бабакин А.А.(ст.гр.Е-313) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 79."
 11. Братковський В.О. Розрахунок статично невизначуваних просторових стрижнівих конструкцій / Шевченко В.Г., Рягін С.Л., Малеевв. В.В., Братковський В.О.(ст.гр.М-714) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 80.
 12. Скребцов А.А. Получение заготовок для изготовления порошков легированных титановых сплавов для аддитивных технологий / Скребцов А.А., ОвчинниковА.В. // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”.ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 17.
 13. Шевченко В.Г. Разработка ресурсосберигающей технологии получения экономнолегированных титановых сплавов / Шевченко В.Г., Осипенко А.В. // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”.ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 103.
 14. Овчинников А.В. Ремонт компрессорных моноколес из жаропрочных двухфазных титановых сплавов / Селиверстов А.Г., Петрик И.А., Овчинников А.В. // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”.ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 131.
 15. Овчинников О.В. Перспективи розробки вітчизняних матеріалів на основі алюмінідів титану і технологій їх виробництва та обробки для конструкцій деталей ГТД / Куликовский Р.А., Овчинников О.В. // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”.ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 142.
 16. Скребцов А.А. Закономерности формирования структуры спеченного титанового сплава ВТ1-0 из порошков разной фракции / Волчок И.П., Митяев А.А., Скребцов А.А. // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”.ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 141.
 17. Штанько П.К. Сравнительный анализ расчета тяги и полетного КПД турбореактивных двигателей по современной теории воздушно-реактивных двигателей и единой теории двигателей на непрерывных потоках / П.К.Штанько, Б.Ш.Мамедов (каф. НгіГ ЗНТУ) // 21 Международный конгресс двигателестроителей 05-10 сентября 2016г.: Тезисы докладов. - Харьков: НАУ «ХАИ», 2016. - С. 53.
 18. Штанько П.К. Основы единой теории двигателей на непрерывных потоках, вывод формулы тяги и полезного КПД трубки тока, например, наливного шланга, как двигателя / П.К.Штанько, Б.Ш.Мамедов (каф. НгіГ ЗНТУ) // 21 Международный конгресс двигателестроителей: Тезы докладов. - Харьков: НАУ «ХАИ», 05-10 сентября 2016г. - С. 53-54.
 19. Скребцов А.А. Влияние гранулометрического состава порошков на пористость и механические свойства изделий из титана / И.П.Волчек, А.А.Митяев, А.В.Овчинников, А.А.Скребцов // 21 Международный конгресс двигателестроителей: Тезы докладов. - Харьков: НАУ «ХАИ», 05-10 сентября 2016г. - С. 74.
 20. Скребцов А.А. Синтез сложнолегированніх титановіх сплавов для деталей ГТД / П.Д.Жеманюк, А.В.Овчинников, Ю.Ф.Басов, З.В.Леховицер, И.О.Біков, А.А.Скребцов, В.ДПавленко // 21 Международній конгресс двигателестроителей: Тезы докладов. - Харьков: НАУ «ХАИ», 05-10 сентября 2016г. - С. 73.
 21. Попович О.Г. Кінетичні моменти швидкохідного ротора з однією фіксованою точкою, вісь якого здійснює малі рухи біля статичного положення / О.Г. Попович // Тиждень науки: тези доп. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 69-71.
 22. Рягін С.Л. Теоретичне обгрунтування системи норм якості проектування мостових кранів / Рягін С.Л. // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатаціі машинобудівних конструкцій: Матеріали конференції. - Львів: КІНПАТРІ ЛТД. - 2016. - 134-136 с.
 23. Булатов Є.Г. Расчет пустотной плиты покрытия / Шевченко В.Г,Фурсіна А.Д., Булатов Є.Г. (ст.гр.ІФ-815) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конференція. ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 81.

 
2017
 
Статті:

 1. Shtanko, P. Transfemoral Prostheses Control in a Frame of Intellectual-Synergetic Concept [Текст] / Aleksandr Poliakov (СевГу), Vladimir Pakhaliuk, Marina Kolesova (СевГу), Petro Shtanko, Marina Ovchinnikova (СевГу) // Advances in Engineering Research. - Vol. 87. - p.245-253.
 2. Штанько, П.К. Вещественные функции, функционалы и законы сохранения [Текст] / П.К.Штанько, А.М.Поляков (Сев Гу), М.А.Колесова (Сев Гу) // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии. - Орел. - 2017, - №4-2. - С.50-55.
 3. Shtanko, P. Biosimilar artificial knee for transfemoral prostheses and exoskeletons [Текст] / Aleksandr Poliakov(Сев Гу), Vladimir Pakhaliuk, Nikolaj Lozinskiy, Marina Kolesova(Сев Гу), Pavel Bugayov(Сев Гу), Petro Shtanko // Fasta Universitatis. Series Mechanical Engineering. - Vol.14.- №3, 2016, p.321-328.
 4. Пожуєв, В.І. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією поверхневих нормальних повздовжніх навантажень [Текст] / В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв (ЗНТУ), А.В. Фасоляк (ЗНТУ) // Вісник ЗНУ. Фізико — математичні науки. - 2016, №2. - С.201-213.
 5. Пожуєв, В.І. Динаміка пружневого напівпростору з циліндричною порожниною, підкріпленого оболонкою при поверхневих навантаженнях [Текст] / В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв (ЗНТУ), А.В. Фасоляк // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Вип. 26. / - ДНУ. - Дніпро. - 2017, С.142-152.
 6. Пожуев, В.И. Динамика упругого полупространства с цилиндрической полостью, подкрепленного оболочкой при ассиметричных нагрузках [Текст] / В.И. Пожуев, А.В. Фасоляк // Техническая механіка - Дніпро - 2017, №1. - С.91-99.
 7. Пожуєв, В.І. Динаміка коаксіальних циліндричних оболонок у пружному середовищі з вільною поверхнею [Текст] / В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв (ЗНТУ), А.В. Фасоляк // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2017, №1. - С.84-91.
 8. Омельченко, О.С. Анализ возможности применения аддитивных технологий для изготовления моноколеса короткоресурсных ГТД [Текст] / О.С. Омельченко, А.А. Глотка, А.В. Овчинников (каф.ОТЗВ ЗНТУ), А.А.Джуган (каф ФМ ЗНТУ)., А.В. Шевченко (ЗНТУ) // Строительство, метериаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Вып.96. - Днепр, ГВУЗ “ПГСА”, 2017. - 53-57 с.
 9. Скребцов, А.А. Получение деталей из сплавов титана аддитивными методами [Текст] / А.А. Скребцов., А.В. Овчинников (каф ОТЗВ ЗНТУ), В.Г. Шевченко, О.А. Михайлютенко (ЗНТУ), Т.А. Жила // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. Вып.96. - Днепр, ГВУЗ «ПГАСА», 2017. - 118-122 с.
 10. Петрик, И.А. Результаты внедрения орбитальной сварки изготовления и ремонте тонкостенных трубопроводов [Текст] / П.Д. Жеманюк (АО“Мотор Сич”), И.А. Петрик, С.Л. Чигилейчик (АО “Мотор Сич”) // Автоматическая сварка. - 2017, №9. - С.48-51.
 11. Петрик, И.А. Нанесение многослойных жаростойких покрытий на лопатки турбины, подверженных эрозионно-коррозионному воздействию [Текст] / В.С. Ефанов (АО “Мотор Сич”), И.А.Петрик, А.Н.Прокопенко (АО “Мотор Сич”), А.В.Овчинников (каф ОТЗВ ЗНТУ) // Авиационно-космическая техника и технология. - 2017. - №8/134. - С.85-89.
 12. Петрик, И.А. Реализация аддитивных процессов сварки при проектировании и производстве деталей газотурбинных авиадвигателей [Текст] / Ю.Ф.Басов (АО “Мотор Сич”), И.А.Петрик, А.А.Скребцов, А.В.Овчинников (каф ОТЗВ ЗНТУ), Ю.А.Марченко (АО “Мотор Сич”) // Авиационно-космическая техника и технология. - 2017. - №7/142. - С.140-143
 13. Петрик, И.А. Разработка технологии изготовления диффузора центробежного компрессора с применением метода электронно-лучевой сварки [Текст] / Ю.В. Орса (инст. электросварки им. Е.О.Патона), В.М. Нестеренков (инст. электросварки им.Е.О.Патона), Ю.А. Марченко (АО “Мотор Сич”), И.А. Петрик, П.Д. Жеманюк(АО “Мотор Сич”) А.А. Скребцов // Авиационно-космическая техника и технология. - 2017. - №9/144. - С.92-95.
 14. Овчинников, А.В. Эрозионная стойкость лопаток копрессора вертолетных ГТД с различными типами покрытий [Текст] / А.В. Овчинников, В.С. Ефанов (АО «Мотор Сич»), А.Н. Прокопенко, (АО «Мотор Сич») Ю.Н. Внуков (ЗНТУ) // Вестник двигателестоения — 2017. -№1. - С.120-123.
 15. Овчинников, О.В. Гранулометричні характеристики порошку сплаву ВТ20 отриманого методом відцентрового плазмового розпилення електроду [Текст] / О.В. Овчинников, З.А. Дурягіна (НУ «Львівська політехніка») А.М. Тростянчин (НУ «Львівська політехніка»), І.А. Лемішка (НУ «Львівська політехніка»), А.А. Скребцов // Металознавство та обробка металів — 2017. -№1. - С.95-98.
 16. Попович, А.Г. Определение геометрических параметров прямозубой передачи для повышения ее долговечности по критерию износа поверхностного слоя зубьев [Текст] / А.Г. Попович // Вестник машиностроения. -2017. - №5. - С.24-30.

 
Тези:

 1. "Сотник, В.В. Нечеткие регуляторы на основе искусственных нейронных сетей [Електронний ресурс] / В.В. Сотник (ст. гр. ИФ-115) С.Ю. Кружнова // Тиждень науки: щоріч. наук. -практ. конф., 18–21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 117-118 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана."
 2. "Титомир, Ю. В. О возможных путях совершенствования ходовых характеристик парусных яхт и катамаранов с точки зрения механики [Електронний ресурс] / Ю.В.Титомир (ст. гр. ГФ-914), Л. Сарибекян (ст. гр. ГФ-914), А.Ф. Коляда // Тиждень науки: щоріч. наук. -практ. конф., 18–21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 118-119 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана."
 3. Петрущенко, Б. В. Дослідження деформаційної обробки заготовок із спеченного титану [Електронний ресурс] / Б.В. Петрущенко (ст. гр. М-226сп), А.А. Скребцов // Тиждень науки: щоріч. наук. -практ. конф., 18–21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 119-120 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 4. Чернявский, Д.А. Способы улучшения свойств поверхности и конструкции дентальных титановых имплантов [Електронний ресурс] / Д.А.Чернявский (ст. гр. М-724сп), А.С.Яценко (ст. гр. М-724сп), В.Г. Шевченко // Тиждень науки: щоріч. наук. -практ. конф., 18–21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 115-116 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 5. Жила, Т. А., Омельченко, О. С. Повышение стабильности механических свойств сложнолегированного титанового сплава [Електронний ресурс] / Т.А. Жила., О.С. Омельченко // Тиждень науки: щоріч. наук. -практ. Конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - С.124-127 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. Екрана.
 6. "Попович, О. Г., Шевченко, В. Г. Розрахункова оцінка товщини зношеного шару на евольвентних поверхнях зубчатих коліс [Електронний ресурс] / О.Г. Попович., В.Г. Шевченко // Тиждень науки: щоріч. наук. -практ. конф., 18–21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 127-129 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 7. Скребцов, А.А. Проблеми отримання вітчизнянних виробів з титанових сплавів адитивними методами [Електронний ресурс] / А.А. Скребцов // Тиждень науки: щоріч. наук. -практ. конф., 18–21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. Ред.) Електрон. дані. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 120-122 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. Екрана.
 8. Кружнова, С. Ю. Случайные колебания с большими амплитудами свободно опертой балки [Електронний ресурс] / С.Ю. Кружнова // Тиждень науки: щоріч. наук. -практ. конф., 18–21 квітня 2017 р.: тези доп. / Запоріжжя: ЗНТУ, 2017 – С. 117 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. Екрана.
 9. Petryk, I. Understanding the impact of oxygen and nitrogen content in metal power on micro-plasma multilayer deposition of aircraft gte blade edges [Текст] / K.A. Yuschenko, O.V. Yarovytsyn, H.D. Khruschchov, I.A. Petryk, S.L. Chyhileychik // 9 international conference of young scientists on welding and related technologies, 23-26 may 2017, Kyiv, Ukraine — p.257-261.

 
2018
 
Статті:

 1. Пожуєв, В. І. Застосування біполярної системи координат до моделювання динаміки двох коаксіальних оболонок у пружному середовищі [Текст] / В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв (ЗНТУ), А. В. Фасоляк (ЗНТУ) // Вісник Запорізького національного університету. Фізико математичні науки. – Запоріжжя, 2018. – № 1. – С. 121-132.
 2. Пожуєв, В. І. Моделювання динаміки циліндричної оболонки у пружному півпросторі за допомогою біполярної системи координат [Текст] / В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв (ЗНТУ), А. В. Фасоляк (ЗНТУ) // Проблеми обчислюваної механіки та міцності конструкцій. – Дніпро, 2018. – Вип. 29. – С. 142-154.
 3. Митина, Т.А. Оценка возможности изготовления и ремонта деталей методом аддитивных технологий из алюминиевых сплавов [Текст] / М.О. Гнатенко, Ю.А. Марченко (АТ «МОТОР СИЧ») // Процессы литья. 2018. - №4(130). – С.56-61.
 4. Митина, Т.А. Оценка анизотропии структуры и механических свойств заготовок из титановых сплавов, полученных методом аддитивного выращивания [Текст] / А.А.Скребцов (ЗНТУ), Ю.А. Марченко, В.С. Ефанов, И.Б. Марков (АТ «МОТОР СИЧ») // Титан 2018. Производство и применение в Украине : сб. докл. Межд. Конф. / под ред. С.В. Ахонина. – К.: Международная Ассоциация «Cварка», 2018. – С.98-101.
 5. Петрик, И.А. Оценка возможности применения технологии послойного формирования способом плазменной наплавки деталей из титановых сплавов узлов вертолетов и ГТД [Текст] / С.Л. Чигилейчик, Т.А. Митина, Ю.А. Марченко, М.О. Гнатенко (АТ «МОТОР СИЧ») // Титан 2018. Производство и применение в Украине : сб. докл. Межд. Конф. / под ред. С.В. Ахонина. – К.: Международная Ассоциация «Сварка», 2018. – С.114-119.
 6. Митина, Т.А. Влияние типа источника энергии при 3D-принтинге на структуру и свойства деталей из сплава Ti-6Al-4V [Текст] / В.В. Клочихин, А.А.Педаш, В.Г. Шило ( АТ «МОТОР СИЧ») // Титан 2018. Производство и применение в Украине : сб. докл. Межд. Конф. / под ред. С.В. Ахонина. – К.: Международная Ассоциация «сварка», 2018. – С.74-77.
 7. Петрик, И.А. Повышение ремонтопригодности лопаток компрессора с эрозионно стойким покрытием TiN [Текст] / В.С.Ефанов, В.Н.Баландин, Ю.А. Марченко, А.А.Мыленко (АТ «МОТОР СИЧ») // Титан 2018. Производство и применение в Украине : сб. докл. Межд. Конф. / под ред. С.В. Ахонина. – К.: Международная Ассоциация «Сварка», 2018. – С.51-53
 8. Петрик, И.А. Снижение шероховатости многослойных жаростойких покрытий на проточных поверхностячх лопаток ГТД [Текст] / А.В.Овчинников (ЗНТУ), В.С.Ефанов, А.А.Мыленко ( АТ “МОТОР СИЧ”) // Вісник двигунобудування. – Запоріжжя, 2018. – № 1. – С.138-143.
 9. Петрик, І.А. Зниження шорсткості багатошарових жаростійких покриттів на проточних поверхнях лопаток ГТД [Текст] / О.В.Овчинников (ЗНТУ), В.С.Єфанов, А.О.Миленко (АТ «МОТОР СИЧ») // Технологические системы. - Киев, 2018. - № 2(83). - С.140-143.
 10. Skrebtsov, A. А. Corrosion Resistance of Welded Joints of Titanium Synthesized by the Method of Powder Metallurgy [Текст] / Kapustyan, O.E., (ЗНТУ) Ovchynnykov, O.V. (ЗНТУ) // Mater Sci - Vol. 54. - №3, 2018, р.430-437
 11. Fasoliak, A. V. Application of the Bipolar Coordinate System to Modeling of the Cylindrical Shell Dynamic in Elastic Medium with Free Surface [Text] / A. V. Fasoliak (аспірант ЗНТУ), V. I. Pozhuev // International Journal of Mechanical Engineering and Information Technology. – 2018. – Vol. 06. Issue 06. – PP. 1820–1825.

 
Тези:

 1. Фасоляк, А. В. Динаміка пружного півпростору з двома коаксіальними циліндричними порожнинами, які підкріплені тонкими оболонками [Текст] / А. В. Фасоляк (аспірант ЗНТУ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 294 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 2. Пожуєв, В. І. Нестаціонарна динаміка підземного трубопроводу неглибокого закладення [Текст] / В. І. Пожуєв, А. В. Фасоляк (аспірант ЗНТУ) // Математичні проблеми технічної механіки – 2018, 16-19 квітня 2018 р.: тези доп. – Київ, Черкаси, Кам’янське, 2018. – с. 73.
 3. Попович, О.Г. Визначення кута нахилу лінії зуба для кортованої косозубої передачі зі стандартною міжосьовою відстанню [Електронний ресурс] / О.Г.Попович, В.Г.Шевченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 812-814 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 4. Кос,янок, В.В. Розрахунок балки змінного перерізу на пружній основі [Електронний ресурс] / В.В. Кос’янок, О.А. Яценко (Т-127сп), П.К. Штанько // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 801 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 5. Петрущенко, Б.В. Дослідження якості поверхні заготовок, отриманих адитивною наплавкою [Електронний ресурс] / Б.В. Петрущенко (М-226сп), А.А.Скребцов //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 802 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 6. Зубаха, О.І. Конструювання зварної цистерни для зберігання рідини [Електронний ресурс] / О.І. Зубаха, А.С. Гуменюк (ІФ-327сп), А.Д. Фурсіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 803 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 7. Харина, Д.А. Методи дискриминантних функцій розпізнавання образів у мехатрониці / Д.А. Харина (М-716), С.Ю.Кружнова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 804 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 8. Білошапка, В.С. Improvement of a design of flange seals / В.С. Білошапка, М.Б. Синепольська (М-616), С.Л. Рягін // Improvement of a design of flange seals // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 805 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 9. Атрошенкова, А.О. Research of work stability of disk brakes with self-amplification / А.О. Атрошенкова (М-616), С.Л.Рягін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 806 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 10. Онищук, Д.В. Порівняння теоретичних та ефективних коефіцієнтів концентрації напружень при статичному розтяганні / Д.В.Онищук (М-616), С.Л.Рягін //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 807 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. Екрана.
 11. Журибіда, А.В. Певні особливості науково-історичного феномену Леонарда Ейлера / А.В. Журибіда, О.В. Павлов (БАД-116), В.Г.Шевченко //Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 808 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.
 12. Білий, Р.Ю. Пристосування для фрезерування деталей кріплення / Р.Ю.Білий (Т-418сп), С.Л.Рягін // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених, Запоріжжя, 6–8 грудня 2018 р. [Електронний ресурс] – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - C.110-112.
 13. Кононенко, А.В. Розрахунок балки змінного перерізу на пружній основі / Кононенко А.В. (ІФ-317), Гелетій І.А. (М-717), С.Л.Рягін, П.К.Штанько // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених, Запоріжжя, 6–8 грудня 2018 р. [Електронний ресурс] – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.113-115.
 14. Попович, А.Г. Проектирование прямозубой передачи с учетом закономерностей изнашивания поверхностного слоя зубьев колес / А.Г. Попович, В.Г.Шевченко // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених, Запоріжжя, 6–8 грудня 2018 р. [Електронний ресурс] – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С.107-109.

 
2019
 
Монографія:

 1. Пожуєв, В.І. Математичні моделі та методи розрахунку нестаціонарної динаміки циліндричних оболонок у тривимірному пружному середовищі [Текст] : монографія / А. В. Пожуєв (НУ “ЗП”), В. І.Пожуєв, А. В. Фасоляк (НУ “ЗП”) ; Нац. ун-т "Запоріз. політехніка". - Запоріжжя : СТАТУС, 2019. - 151 с. : рис. - (Наукова книга). - Бібліогр.: с. 135-148.

 
Статті:

 1. Скребцов, А. А. Исследование коррозионных свойств титана для аддитивных технологий [Текст] / Р.В.Проскурняк, Ю.А.Марченко (АО МОТОР - СИЧ), В.Г.Шевченко, О.С.Омельченко // Металознавство та термічна обробка металів. — Дніпро, 2019. - № 3. - С. 58-62.
 2. Шумикин, С.А. Анализ способов повышения эффективности электрошлакового процесса путем изменения тепловых условий плавления расходуемого электрода [Текст] / И. М. Билоник, С. Н. Попов, С. А. Шумикин, С. В. Давидченко, Д. И. Билоник // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 20 – 26.
 3. Шумикин, С.А. Повышение однородности и дисперсности структуры электрошлакового слитка ледебуритных сталей [Текст] / С. В. Давидченко, И. Н. Логозинский, А. С. Сальников, И. М. Билоник, С. А. Шумикин, Е. Я. Губарь // Металургія : зб. наук. праць ЗДІА – Запоріжжя, 2019. – Вип. 1 (41) – С. 27 – 31.
 4. Petrik, I. Detecting the influence of heat sources on material properties when producing aviation parts by a direct energy deposition method [Text] / M.Gnatenko, P.Zhemaniuk, I.Petrik, S.Sakhno, S.Chigileichik, (АО “МОТОР СИЧ”) V.Naumik, O.Ovchinnikov, M.Matkovska (АО “МОТОР СИЧ”) // Восточно-европейский журнал передових технологий. №1/12 (97), 2019. - С.49-55
 5. Скребцов, А. А. Дослідження впливу технології виготовлення катодів на якість конденсаційних жаротривких покривів [Текст] / А.А.Скребцов, В.С.Ефанов, В.В.Клочихин, І.А.Петрик, О.О.Педаш (АО “МОТОР СИЧ”) // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2019. - № 4. - С. 136-141.
 6. Рягин, С.Л. Расчет балки переменного сечения на упругом основании квазианалитеческим методом [Текст] / C.Л.Рягин, П.К.Штанько // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2019, №1. - С.62.
 7. Рягин, С.Л. Модернизація пристосування для фрезерування деталей кріплення [Текст] / C.Л.Рягин, Р.Ю.Білий (Т-418сп) // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2019, №1. - С.67.
 8. Фурсина, А.Д. Использование экспертных систем при прогнозировании остаточного ресурса мостовых кранов [Текст] / А.Д.Фурсина, С.Ю.Кружнова // Збірник наукових праць “Індуктивне моделювання складних систем” – Київ, 2018. – Вип. 10 – С. 27 – 31.
 9. Фурсина, А.Д. Использование работоспособности насоса конвального типа с учетом температурного нагружения [Текст] / А.Д.Фурсина, О.В.Орел, В.Ф.Хворост, А.Н.Козлов (ПАО «ВНИИАЭН» г.Сумы) // Mechanics and Advanced Technologies — 2018. - №2(83). - С.72-79

 
Тези:

 1. Новик, А.В. Застосування методів класичної механіки та опору матеріалів до розрахунків на міцність при ударних навантаження [Електронний ресурс] / А.В.Новик (М-616), Д.С.Іваненко (М-616), А.А.Скребцов, П.К.Штанько, О.С.Омельченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 181 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 2. Петрущенко, Б.В. Исследование влияния частоты вращения двигателя на выход годной фракции сферического порошка [Електронний ресурс]/ Б.В.Петрущенко (М-226сп), А.А.Скребцов // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 184 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 3. Белый, Р.Ю. Модернизация приспособления для фрезерования деталей крепления [Електронний ресурс] / Р.Ю.Белый (Т-418сп), С.Л.Рягин // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 185 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 4. Гелетий, И.А. Анализ напряженно-деформированного состояния балки переменного сечения на упругом основании [Електронний ресурс] / И.А.Гелетий (М-717), А.В.Кононенко (ІФ-317), С.Л.Рягин, П.К.Штанько // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 187 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 5. Вайсман, Е.А. Интеллектуальные мехатронные системы [Електронний ресурс] / Е.А.Вайсман (М-618сп), В.А.Ковалев (М-618сп), С.Ю.Кружнова // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р.[Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 190 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 6. Попович, А.Г. Проектирование прямозубой передачи с учетом критерия износа поверхностного слоя зубьев колес [Електронний ресурс] / А.Г.Попович, В.Г.Шевченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпоїв ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 192 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 7. Кружнова, С.Ю. Решение задач нелинейной механики методом Ньютона-Канторовича [Електронний ресурс] / С.Ю.Кружнова, А.Д.Фурсина // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С.194 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.
 8. Skrebtsov, A. Scientific problems of creating spherical titanium powders for additive technologies in ukraine [Текст] / Skrebtsov A., Skrebtsov O. (НУ “ЗП”), Trylis I. ( University of Economics, Prague) // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнарод. наук.-практич. інтернет-конф., 6 – 7 червня 2019 р. : Міжнародний електронний науково-практичний журнал “WayScience”. – Дніпро, 2019.
 9. Скребцов, А.А. Дослідження впливу фракції сферичного порошку на його хімічний склад [Текст] / А.А.Скребцов, О.В.Овчинников, О.В.Завгородній (ТОВ «Мультифлекс» // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.70-71
 10. Омельченко, О.С. Дослідження впливу параметрів плазмового ропилення порошку титану на його фракцію [Текст] / О.С.Омельченко, А.А.Скребцов // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.74-75
 11. Скребцов, А.А. Використання гідриду титану для підвищення якості виробів при спіканні [Текст] / А.А.Скребцов, О.Є.Капустян, О.В.Овчинников, Н.В.Шалева // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.71-72
 12. Скребцов, А.А. Розробка матеріалознавчих засад отримання вітчизняних порошків титану для адитивного виробництва [Текст] / А.А.Скребцов, Ю.І.Кононенко // XIVМіжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019р. - С.75-76
 13. Skrebtsov, A. Production of spherical powders of titanium alloys for additive technologies of ukraine [Text] / Skrebtsov A., Kononenko Yu., Omelchenko O., Shaleva N. // XIII Міжнародна наукова конференція “Perspectives of science and education” - м.Нью-Йорк, США, 22 листопада 2019 р. - С.74-76.
 14. Шумикін, С. О. Комп’ютерні технології в проектуванні технологічних процесів зварювального виробництва [Текст] / С. О. Шумикін // Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнарод. наук.-практич. інтернет-конф., 4 – 5 квітня 2019 р. : Міжнародний електронний науково-практичний журнал “WayScience”. – № 1 (3). – Дніпро, 2019. – С. 1347 – 1351.
 15. Shumikin, S. Computer software modeling of technological processes in welding [Електронний ресурс] / S. Shumikin // Тиждень науки-2019 : тези доп. наук.-практ. конф., 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 49 – 50.
 16. Шумикін, С. О. Проблеми підвищення зносостійкості та терміну служби деталей машин в особливих умовах експлуатації [Текст] / С. О. Шумикін // «ADVANCED OF SCIENCE» : тези доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. Конф. «Discovery Science», 17 травня 2019 р. – Карлові Вари, Чехія : Skleněný Můstek, 2019. – С. 56 – 59.
 17. Shumikin, S. Mathematical modeling of the aggregatic hardness of the surface layer of hardwearing chrome-boron alloys [Text] / S. Shumikin, S.Popov // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.144-145
 18. Skrebtsov, A.А. Features of granulometric distribution of non-spherical powders of titanium alloys at within investigated fractions [Text] / Skrebtsov A.А., Lemishka I.A., Trostianchyn A.M., Kulyk V.V., Kovbasyuk T.M. (НУ “Львівська політехніка”) // International research and practice conference: nanotechnologi and nanomaterials, 27-30 august 2019 Lviv, С.521.
 19. Попович, А.Г. Проектирование прямозубой передачи с учетом критерия износа поверхностного слоя зубьев колес [Електронний ресурс] / А.Г.Попович, В.Г.Шевченко // Тиждень науки-2019. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпоїв ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 192 — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-222-8.