Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність

Основним завданням Відділу є забезпечення адміністративного керівництва та підтримки впровадження перспективних напрямів розвитку Університету, процесів ліцензування регульованих спеціальностей та акредитації освітніх програм, забезпечення якості вищої освіти на всіх рівнях НУ «Запорізька політехніка».

Основні функції:

 • розробка системи ключових показників ефективності роботи заступників керівника та керівників структурних підрозділів Університету;
 • координація та супроводження розробки стратегічних документів (у тому числі Стратегії) розвитку Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • надання консультаційної та методичної допомоги з питань якості освітнього процесу суб'єктам освітнього процесу;
 • внесення пропозицій щодо удосконалення рейтингової систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Університету;
 • розробка політики та принципів щодо забезпечення якості роботи професорсько-викладацького складу;
 • проведення аналізу відповідності освітніх програм критеріям якості та стандартам вищої освіти;
 • контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи в Університеті;
 • методичний та консультаційний супровід акредитації освітніх програм;
 • забезпечення публічності інформації про освітні програми;
 • ініціація та проведення моніторингових досліджень та анкетувань щодо якості освітнього процесу;
 • сприяння залученню до реалізації політики забезпечення якості вищої освіти Університету зацікавлених осіб з числа роботодавців;
 • підготовка проектів наказів, розпоряджень та інших матеріалів з питань якості організації освітнього процесу, у тому числі при виявлені порушень норм стандартів вищої освіти в Університеті;
 • готувати інформаційно-аналітичні матеріали з питань перспективного розвитку та забезпечення якості вищої освіти Університету;
 • формування на підставі моніторингових досліджень, результатів акредитацій освітніх програм рекомендацій щодо управлінських рішень з підвищення якості вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка».

Організаційна структура відділу включає такі підрозділи:

У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», «Про освіту», іншими законодавчими актами України, указами Президентами України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами, рекомендаціями та листами Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, рішеннями Вченої ради Університету, Статутом Національного університету «Запорізька політехніка», правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями ректора, положенням про відділ перспективного розвитку, ліцензування, акредитації та якості освіти (PDF, 272 KБ)

Контактна інформація:

Провідний фахівець відділу – Первєєв Дмитро Валерійович

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
кабінет: 13 (адміністративний корпус)
тел.: +380680024048
e-mail: dept_eduqual@zp.edu.ua