Ви є тут

Головна » Факультети » Будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра охорони праці і навколишнього середовища

Емблема кафедри «Охорона праці і навколишнього середовища» ЗНТУ

Кафедра «Охорона праці і навколишнього середовища» (ОПНС)

Рік початку діяльності: 1966

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Нестеров Олександр Васильович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія безпеки життєдіяльності та охорони праці

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 23
тел.: +380(61)7698359
e-mail: kafedra_opnc@zntu.edu.ua

Електронна пошта викладачів кафедри «ОПіНС»

  ПІБ викладача E-mail, Tel.
1 Журавель М.О. diplom.opins@gmail.com +380965109339
2 Журавель С.М. zhuravelsergey87@gmail.com +380987070336
3 Зінченко М.М. marina.zinch405@gmail.com +380732129777
4 Коробко О.В. sany.kor.17@gmail.com
5 Курков О.Б. kurkov_ab@ukr.net
6 Лазуткін М.І. ni_1646lz@ukr.net
7 Нестеров О.В. voretsen1206@gmail.com +380955984647
8 Петрищев А.С. artyy_2009@i.ua
9 Рубан В.Т. rubanopns@gmail.com +380954322135 (viber)
10 Силенко С.А. silenkosa1978@gmail.com
11 Скуйбіда О.Л. rgrbzhd@gmail.com
12 Троян Ю.І. kafedra_opnc@zntu.edu.ua
13 Шмирко В.І. vera.ivanovna1968@gmail.com
14 Якімцов Ю.В. yakim@zp.edu.ua


Блок вибіркових дисциплін за напрямком «Перелік освітніх компонентів спрямованих на розвиток безпекової взаємодії та екологічної складової»:

 1. Захист здоров’я та життя людини з основами охорони праці
 2. Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці
 3. Технології здоров’я збереження та безпека на виробництві
 4. Безпека людини в системі «людина-життєве середовище» з основами виробничих взаємовідносин
 5. Безпека існування людини в навколишньому середовищі та охорона праці

Обговорення навчально-методичних матеріалів на кафедрі:

 1. Розгляд та затвердження метод. вказівок до лаб. заняття «Дослідження стану виробничого середовища, важкості і напруженості праці»
 2. Розгляд та затвердження відеолабораторного заняття «Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності людини»

Файл: 

Розклад заннять -> ОCВІТНІЙ ПОРТАЛ
(Автоматизована система управління освітнім процесом НУ «Запорізька політехніка»)

Діяльність кафедри почалася з Рішення Уряду СРСР і ВЦРПС  1966 року про започаткування викладання  дисципліни «Охорона праці» у вищій школі.

В цей період викладання дисципліни започатковано на кафедрі «Металознавства та термічної обробки», де була створена лабораторія охорони праці.

Одними з перших викладачів з охорони праці були доцент Лящінский Б.І., асистенти Потуремець А.А. та Бондаренко А.Л.

До розбудови лабораторії та викладання дисципліни були залучені викладачі Тищенко В.Д., Дуднік Г.І., Хомоза В.А., Порохненко В.П., Савчук О.М. Колективом співробітників було виконан значний об’єм робіт з постановки дисципліни, а саме, підготовка лекційного курсу, створення лабораторної бази, тобто підбір необхідного обладнання, виготовлення спеціалізованих стендів та різноманітних засобів представлення навчальних матеріалів.  В 1967 році завершено роботи з організації лабораторії.

У 1994 році наказом Міносвіти України було створено самостійну кафедру «Охорона праці і навколишнього середовища». До складу кафедри було включено цикл Цивільної оборони, який мав нове спрямування – цивільний захист населення в надзвичайних ситуаціях.

Завідувачем кафедри був призначений кандидат технічних наук, доцент Дуднік Г.І. На кафедрі склався колектив однодумців, зусилля яких були спрямовані на створення умов ефективного навчання з нових дисциплін "Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист».

Значну роботу по створенню матеріалів крім засновників кафедри провели доцент Лавренко А.С. та Шмирко В.І., старші викладачі Коробко О.В., Писарський А.О.,  Курков О.Б., Журавель М.О., Денщиков О.Є., Ткаченко І.В., Коваленко О.В., Волошин Г.І., асистент Якімцов Ю.В., старші лаборанти Сердюк В.О., Насадюк О.А.

Зусиллями співробітників кафедри під керівництвом завідувача кафедри Дудніка Г.І. були створені та відпрацьовані нові лабораторні роботи по електробезпеці, по оцінці психологічних властивостей людини, по наданню першої допомоги потерпілому від нещасних випадків, по дослідженню вентиляційної мережі та інші.

В ці ж роки розширюється лабораторна база, удосконалюється методичне оснащення, запроваджується машинне опитування студентів, що дає змогу на кожній лабораторній роботі опитувати усіх студентів і підняти якість навчання.

Кафедра завжди намагалась підтримувати зв’язок з фахівцями, які працювали на різних підприємствах та інших кафедрах. Так, до складу кафедри влилися доценти Нестеров О.В. та Лазуткін М.І., асистенти Скуйбіда О.Л. та Журавель С.М., а посади асистентів за сумісництвом посіли асистенти Бондаренко Л.О. та Рубан В.Т., практикуючий лікар вищої категорії Михайлова Т.І.

З 2009 року завідуючою лабораторії кафедри ОПіНС працює Троян Ю.І., яка є магістром психології і разом з основною роботою приймає участь у науковій діяльності кафедри та проводить практичні та лабораторні заняття як асистент за сумісництвом.

У 2010 році до ЗНТУ надійшов спільний наказ Міністерства освіти та науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21 жовтня 2010 р. № 969/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».

Суттю наказу було отримання студентами глибоких знань з питань охорони праці в прив’язці до виробництва, як складової частини всього виробничого комплексу. Реалізація вимог типових програм впроваджували шляхом поширення учбових занять, зокрема, крім лекційних та лабораторних курсів передбачалось проведення практичних занять, підготовка та захист розрахунково-графічних робіт. Також  було передбачено включення розділів з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях в дипломні проекти спеціалістів та магістрів усіх спеціальностей, передбачено участь викладачів кафедри у державних екзаменаційних та кваліфікаційних комісіях по захисту дипломних проектів бакалаврів, спеціалістів та магістрів.

Співробітники кафедри були закріплені за відповідними факультетами та підготували нові комплекти учбово-методичної документації.

З лютого 2011 року кафедру очолив доцент Нестеров О.В.

На кафедрі ОПіНС прийняті до виконання типові навчальні програми з нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Охорона праці в галузі» та «Цивільний захист».

Кафедра оновлюється з приходом молодих, енергійних випускників нашого університету Скуйбіда О.Л., Петрищев А.С., які підготували та захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. Процес підвищення наукової кваліфікації подовжується. Так завідувач кафедри доцент Нестеров О.В. закінчив дослідження в рамках фундаментальної наукової держбюджетної теми та розпочав обробку отриманих матеріалів для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Починаючи з 2015/16 навчального року, з метою оптимізації освітнього процесу згідно положення Закону України від 1 липня 2014 року №1556-VII «Про вищу освіту»,  наказів МОН України та згідно рішення Вченої ради, на кафедрі планується викладання двох об’єднаних дисциплін «Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці» та «Цивільний захист і охорона праці в галузі».

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Нестеров Олександр Васильович к.т.н., доцент завідувач кафедри
Лазуткін Микола Іванович к.т.н., доцент доцент
Петрищев Артем Станіславович к.т.н., доцент доцент
Силенко Сергій Анатолійович к.е.н., доцент доцент, заступ. декана
Скуйбіда Олена Леонідівна к.т.н., доцент доцент
Шмирко Віра Іванівна к.т.н., доцент доцент
Якімцов Юрій Вячеславович к.т.н., доцент доцент
Журавель Микола Олексійович   старший викладач
Журавель Сергій Миколайович   старший викладач
Коробко Олександр Вікторович   старший викладач
Курков Олександр Борисович   старший викладач
Рубан Валентина Тарасівна   асистент
Троян Юлія Іванівна   завідуюча лабораторією
Насадюк Олена Анатоліївна   старший лаборант

 

На кафедрі «Охорони праці та навколишнього середовища» існує 6 лабораторій, які призначенні для проведення лабораторних та практичних робіт, що викладаються на кафедрі:
- ауд. 22 – лабораторія «Безпеки життєдіяльності»
- ауд. 23 – лабораторія «Охорони праці»
- ауд. 48, 49, 50, 51 – лабораторія «Цивільного захисту»

Оснащення ауд. 22

Назва лабораторної роботи

Обладнання

1 Надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках - шини Крамера;
- джгут медичний;
- аптечка медична транспортних засобів 1;
- тонометр автоматичний  Mikrolife BP-2В10
2 Надання першої долікарської допомоги потерпілому від ураження електричним струмом - тренажер для штучного дихання;
- модель «штучне дихання»
3 Дослідження опору тіла людини електричному струму Стенд для вимірювання опору тіла людини електричному струму:
- мегаметр М-503;
- прилад для вимірювання опору тіла людини
4 Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності людини ПК «Рома» з відповідним програмним забезпеченням
5 Прилади радіаційної та хімічної розвідки - військовий прилад хімічної розвідки;
- радіометр ДП-5Б;
- радіометр ДП-24;
- дозиметр карманий прямопо-казуючий ИД-1;
- макет-схема рентгенометра ДП-5
6 Вивчення первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників - модель вогнегасника хімічно-пінного ВХП-10;
- модель вогнегасника повітряно-пінного ВПП-10;
- модель вогнегасника вугле-кислотного ВВ-5;
- модель вогнегасника поро-шкового ВПС-5

Оснащення ауд. 23

Назва лабораторної роботи

Обладнання

1 Дослідження використання захисного заземлення Універсальний лабораторний стенд для:
- вимірювання опору ізоляції;
- дослідження безпеки в 3-х фазних мережах;
- для іспитів заземлюючих пристроїв;
- для дослідження захисного заземлення та занулення;
- для виміру опору тіла людини
2 Нормалізація параметрів шуму і дослідження звукоізолюючої спроможності огороджувальних конструкцій (екранів) Стенд для дослідження параметрів шуму:
генератор сигналів низькочастотний ГЗ-104;
- шумомір Ш-71;
- камера шумопоглинаюча
3 Дослідження штучного освітлення робочих місць в приміщенні - лабораторний стенд для вимірювання штучного освітлення по точковому методу;
- люксметр Ю-16;
- моделі світильників
4 Дослідження природної освітленості виробничих приміщень - люксметр Ю-116
5 Дослідження виробничих вібрацій та методи боротьби з ними - лабораторний стенд для вимірювання загальної та локальної вібрацій;
- віброметр ВПУ-1;
- стенд для вимірювання дисбалансу в системах, де є обертаючийся елемент;
- вимірювач шуму та вібрації 003 М12
6 Дослідження запиленості повітряного середовища у виробничих приміщеннях - установка для відтворювання запиленості повітря (аспіратор);
- апарат для проб повітря МОД-822
- аналітичні важелі АДВ-200
- барометр МД-49-2
- психрометр Августа
7 Дослідження метеорологічних умов на робочих місцях Стенд для дослідження метеорологічних параметрів повітряного середовища:
- аспіраційний психрометр Асмана;
- чашковий анемометр;
- барометр МД-49-2;
- психрометр Августа

 

Збереження життя і працездатності людини на виробництві визначено законом України «Про охорону праці» як пріоритет по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства. Тому одним із основних принципів державної політики в галузі охорони праці є безперервне навчання працівників підприємств, організацій, установ усіх форм власності з питань охорони праці. Зусилля кафедри «Охорони праці і навколишнього середовища» налаштовані на навчання студентів з навчальних дисциплін, зазначених у Типовому Положенні про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (НПАОП 0.00-4.12-05).

Силабуси дисципліни «БППУО та ЦБ» >>

Курс БЖД

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Основи надання першої долікарської допомоги при нещасних випадках».
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Оцінка психологічних якостей особистості, що впливають на безпеку діяльності людини».
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження опору тіла людини електричному струму».
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Надання першої долікарської допомоги потерпілому від ураження електричним струмом».
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вивчення первинних засобів пожежогасіння – вогнегасників».
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Засоби виявлення радіаційного та хімічного забруднення».
 7. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Прогнозування наслідків впливу небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» з дисципліни БЖД.

Курс ООП

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження запиленості повітряного середовища у виробничих приміщеннях».
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження ефективності віброізоляції для захисту від загальних виробничих вібрацій».
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження ефективності використання захисного заземлення».
 4. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження природної освітленості виробничих приміщень».
 5. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Дослідження штучного освітлення робочих місць в приміщенні».
 6. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Шум. Методи захисту від його дії».

Курс ОПГ

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень».
 2. Методичні вказівки до практичної роботи «Моделювання процесів формування та виникнення травмонебезпечних і аварійних ситуацій на виробництві» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 3. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження метеорологічних умов у виробничих приміщеннях».
 4. Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок повітрообміну у виробничих приміщеннях при загальнообмінній вентиляції».
 5. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження вогнегасних властивостей первинних засобів пожежогасіння, визначення їх типів та розрахунок кількості».
 6. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Розрахунок загального рівномірного штучного освітлення виробничих приміщень».
 7. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисного заземлення та методика його розрахунку».
 8. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища, важкості і напруженості праці».
 9. Методичні вказівки до практичної роботи «Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 10. Методичні вказівки до практичної роботи «Нормалізація теплового режиму в адміністративних приміщеннях» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.
 11. Методичні вказівки до практичної роботи «Вивчення і проведення методик для діагностики професійного вигорання» з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання.

Курс ЦЗ

 1. Методичні вказівки до практичного заняття «Розрахунок зон ураження від вибухів і пожеж, що виникли у наслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру або терористичного акту».
 2. Методичні вказівки до практичного заняття «Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах».
 3. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження радіаційної та хімічної обстановки з використанням табельних приладів формувань цивільного захисту».
 4. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних властивостей засобів індивідуального захисту населення».
 5. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних властивостей різних матеріалів, що використовуються для захисту від дії іонізуючого випромінювання».
 6. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних споруд цивільного захисту та методика розрахунку їх місткості».
 7. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Оцінка стійкості об’єктів господарювання в умовах надзвичайних ситуацій» з дисципліни «Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей та усіх форм навчання.
Файл: 

Напрямки наукових досліджень кафедри:

1.Розробка методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ

2. Прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини

Сторінки