Ви є тут

Головна » Інститути » Фізико - технічний інститут » Електротехнічний факультет

Кафедра електричних машин

Емблема кафедри «Електричні машини» ЗНТУ

Кафедра «Електричні машини» (ЕМ)

Рік початку діяльності: 1959

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Яримбаш Дмитро Сергійович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія електричних та спеціальних електричних машин
 • Навчальна лабораторія техніки високої напруги та комп’ютерного моделювання

Спеціальності:

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітні програми:

«Електричні машини і апарати»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 230
тел.: +380(61)7698411
e-mail: kafedra_em@zntu.edu.ua

Шановні абітурієнти!

Кафедра «Електричні машини» запрошує на навчання

за спеціальностями

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

144 «Теплоенергетика»

Освітні програми (спеціалізації)

Електричні машини і апарати

Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси

Промислова і комунальна теплоенергетика

Ви можете отримати наступні освітньо-кваліфікаційних рівні

I рівень: бакалавр - 4 роки; за скороченою програмою на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – 3 роки.

II рівень: магістр - 1.5 роки; за ОПП «Електромеханічні (електротехнічні) системи та комплекси» - 2 роки.

III рівень: Ph.D. (доктор філософії з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки) - 4 роки.

Навчання здійснюється за денною та заочною формами навчання.

Велика кількість бюджетних місць!

 


Науково-практична конференція "Тиждень науки 2020"

    Засідання секції "Електричні машини" проведено на кафедрі електричних машин в заочному вигляді. З програмою конференції та доповідями учасників можно ознайомитись нижче.

Тези доповідей учасників секції "Електричні машини" науково-практичної конференції "Тиждень науки 2020"

Програма секції "Електричні машини"

 


До уваги студентів кафедри «Електричні машини»!
Дистанційне навчання на період карантину

     У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину на кафедрі впроваджено дистанційне навчання. Матеріали по дисциплінам розміщені на веб сервісах Google Classroom https://classroom.google.com/ та Moodle http://moodle.zp.edu.ua/course/index.php?categoryid=298

У платформі Moodle будуть розміщуватися матеріали з навчальних дисциплін та проводитися тестування й інші контрольні заходи.
Для доступу до цієї платформи Вам потрібно заповнити Гугл-форму: https://forms.gle/ghVDbL2K8QhN7CC19
Після перевірки в ручному режимі (це може потребувати кілька днів) Вам буде надіслано логін та пароль електронною поштою.
Окрім реєстраційних даних при заповненні форми просимо Вас також надати відповіді на питання анкети, інтегрованої з нею.

Google Classroom:

Дисципліни проф. Яримбаша Д.С.

Основи оптимізації складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів

групи Е-219м, Е-919м, код курсу - hiflxqc

 

Дисципліни доц. Куланіної Є.В.

Основи функціонування та математичного забезпечення систем діагностики, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики

групи Е-219м, Е-919м, код курсу - njbt5e4

Монтаж і налагодження електромеханічних пристроїв

групи Е-217, Е-218сп, Е-228сп, Е-238сп, код курсу – 4b4zx65

Тягові електричні двигуни

групи Е-217, Е-218сп, Е-228сп, Е-238сп, код курсу – vdxrdp4

 

Дисципліни ст.викл. Літвінова Д.О.

Електричні машини

групи Е-218, Е-219сп, Е-229сп,Е-239сп, Е-249сп, код курсу - iy2xnz4

ОАП ЕТП і ЕМС

групи Е-217, Е-218сп, Е-228сп, Е-238сп, код курсу - kyzhmh4

Основи електроенергетики

групи Е-217, Е-218сп, Е-228сп, Е-238сп, код курсу - 6oz63l6

 

Дисципліни доц. Коцура І.М.

Основи наукових досліджень та новітні методи пошуку та обробки інформації

група Е-919м, код курсу - 2bsdmox

Новітні методи пошуку та обробки інформації

група Е-219м, код курсу - K77thje

 


 

ВІТАЄМО

Переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2018/2019 н.р.

за спеціальністю “Електричні машини і апарати”

 

Дипломами ІІІ ступеня нагороджено 

 

Demoстудента магістратури гр. Е-215м Качана Ігоря Сергійовича

за наукову роботу «Дослідження електричного та магнітного полів трансформатора напруги»

(науковий керівник - Яримбаш Дмитро Сергійович, док.техн.наук, професор кафедри електричних машин)

 

Demo

студента магістратури гр. Е-215м Харченко Віталія Анатолійовича

за наукову роботу «Аналіз електромагнітних процесів в асинхронному двигуні з двошаровою обмоткою»

(науковий керівник - Яримбаш Сергій Тимофійович, канд.техн.наук, доцент кафедри електричних машин)

 

Demoстудента магістратури гр. Е-215м Лося Владислава Євгеновича

за наукову роботу «Визначення параметрів неробочого ходу силового трансформатора»

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)

 

 


ВІТАЄМО

магістрів з успішним захистом дипломних робіт!

17-20 грудня 2018 року на кафедрі «Електричні машини» відбувся захист магістерських робіт студентами денної та заочної форми навчання зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньої програми «Електричні машини і апарати».

    

 


ВІТАЄМО

Переможців I туру Всеукраїнського конкурсу

студентських наукових робіт 2018/2019 н.р.

Секція “Електрична Інженерія”

Напрям “Електричні машини і апарати”

Місце

ПІБ автора, № групи

ПІБ наукового керівника

Тема роботи

1

Бабкін Денис Олегович,
студент гр. Е-214м

Яримбаш Дмитро Сергійович,
завідувач кафедри електричних машин

Вплив гармонічних складових струму на втрати в шинопроводі

 

Качан Ігор Сергійович,
студент гр. Е-214м

Яримбаш Сергій Тимофійович,
доцент кафедри електричних машин

Визначення розподілу магнітних потоків в магнітній системі трансформатора типу ТМН-1600/35 в режимі неробочого ходу

2

Харченко Віталій Анатолійович,
студент гр. Е-214м

Дівчук Тетяна Євгеніївна,
старший викладач кафедри електричних машин

Визначення впливу нелінійних властивостей електротехнічної сталі магнітної системи на енергію магнітного поля та на параметри неробочого ходу силового трансформатора типу ТМ-4000/10-У1

 

Солодов Владислав Юрійович,
студент гр. Е-226сп

Круголь Олександр Миколайович,
студент гр. Е-214м

Куланіна Євгенія Вікторівна,
старший викладач кафедри електричних машин

Використання віртуальної моделі асинхронного двигуна в спрощеній моделі векторного керування

3

Скомська Анастасія Сергіївна,
студент гр. Е-214м

Яримбаш Дмитро Сергійович,
завідувач кафедри електричних машин

Визначення залежностей відносної магнітної проникності від індукції магнітного поля із врахуванням анізотропії сучасних марок холоднокатаних електротехнічних сталей

 

Губарєв Володимир Ігорович,
студент гр. Е-227сп

Коцур Ігор Михайлович,
доцент кафедри електричних машин

Дослідження впливу форми пазів короткозамкненого ротора асинхронного двигуна на пускові властивості

 

Довжик Артем Володимирович,
студент гр. Е-214м

Літвінов Дмитро Олександрович,
старший викладач кафедри електричних машин

Дослідження енергії магнітного поля трансформатора ТМ-10000/35 на різних ступенях регулювання напруги

 


 

Завершено проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Електричні машини і апарати» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

 


ВІТАЄМО

Переможців I-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

2018/2019 навчального року на кафедрі «Електричні машини»

1е. Лєвєнкова Олена Ігорівна (Е-227сп)

2е. Довженко Владислав Олегович (Е-227сп)

3е. Слободян Анастасія Сергіївна (Е-226сп)


 

«Intelligent Energy and Power Systems»

(IEPS’2018)

 

Міжнародна конференція IEEE з інтелектуальної енергетики та енергетичних систем (IEPS) була створена Секцією IEEE Ukraine у 2014 року. Конференція була успішно проведена двічі в 2014 та 2016 роках у Києві, Україна. У 2018 році місцем проведення конференції обрано м. Харків. Метою IEEE IEPS є об'єднання дослідників із областей енергетики, інтелектуального та адаптивного контролю, інтелектуальних мереж та промислової електроніки з провідних університетів, науково-дослідних лабораторій та промисловості. Ця конференція є місцем для обговорення сучасних ідей, інноваційних концепцій та експериментальних результатів.

Активну участь в роботі конференції прийняли викладачі кафедри "Електричні машини" Яримбаш Д.С. та Дівчук Т.Є.

 


 

Кафедра ЕМ учасник міжнародного проекту "B E S T"

З 28 червня по 4 липня в нашому університеті був проведений проект Радою Європейських Студентів по Технологіям (BEST), в якому активну участь приймала кафедра «Електричні машини». Тема проекту «I've got the Power! The Energy Power».

Метою проекту було надання знань іноземним студентам в області електроенергетики, обмін досвідом серед студентами нашого університету та провідними європейськими технічними університетами (Іспанія, Фінляндія, Бельгія, Греція, Чехія, Туреччина, Болгарія, Словаччина, Австрія, Латвія, Португалія). Університет відвідало 18 іноземних студентів (фото).

Академічну частину проекту (8.5 год.) провів старший викладач кафедри «Електричні машини» Літвінов Дмитро Олександрович на англійській мові. Основними питаннями лекційних занять були: класифікація енергоресурсів, застосування електричних машин на різних типах електричних станцій, основи техніки високих напруг; а також проведені практичні заняття із високовольтним обладнанням, яке знаходиться в лабораторії кафедри. Викладач кафедри «Електричні машини» Літвінов Д.О. отримав сертифікат від Local BEST Group (фото)


 


ВІТАЄМО

 

Переможців 1-го етапу конкурсу

студентських наукових робіт 2017/2018 н.р.

Секція “Електрична Інженерія”

Напрям “Електричні машини і апарати”

Місце

ПІБ автора, № групи

ПІБ наукового керівника

Тема роботи

1

Борковських Микола Вадимович,
студент гр. Е-213м

Коцур Ігор Михайлович,
доцент кафедри електричних машин

Дослідження магнітного поля асинхронного двигуна при різній висоті пазів короткозамкненого ротора

 

Черкасов Максим Сергійович,
студент гр. Е-213м

Яримбаш Дмитро Сергійович,
завідувач кафедри електричних машин

Особливості моделювання електромагнітних процесів в активній частині силового трансформатора в режимі неробочого ходу

2

Петренко Ростислав Ігорович,
студент гр. Е-213м

Коцур Ігор Михайлович,
доцент кафедри електричних машин

Дослідження магнітного поля асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором при виникненні ексцентриситету

 

Майстренко Антон Валерійович,
студент гр. Е-213м

Дівчук Тетяна Євгеніївна,
старший викладач кафедри електричних машин

Особливості розподілення магнітних полів силового трансформатора в режимі неробочого ходу з броне стрижневою конструкцією трансформатора

3

Літвінов Денис Дмитрович,
студент гр. Е-213м

Бондарчук Тимофій Володимирович,
студент гр. Е-222м

Літвінов Дмитро Олександрович,
старший викладач кафедри електричних машин

Дослідження розподілу температури у зубцевій зоні статора при схемно-польовому моделюванні теплових процесів АД

 

Качан Ігор Сергійович,
студент гр. Е-214

Куланіна Євгенія Вікторівна,
старший викладач кафедри електричних машин

Дослідження параметрів неробочого ходу однофазного трансформатора ОМЖ-10/27 за допомогою комп’ютерного моделювання

 


 

 

СІМПОЗІУМИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

26-27 жовтня 2017 р. у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» відбувся XX Міжнародний симпозіум
 

«ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ»

(SIEMA’2017)

Головною метою симпозіуму є висвітлення проблем вдосконалення електроенергетичних, електротехнічних і електромеханічних пристроїв і систем, ознайомлення науковців, викладачів, аспірантів, та студентів з новітніми досягненнями вузів і підприємств України, а також інших країн в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Учасниками заходу стали 240 науковців із 30 наукових установ і промислових організацій України та країн ближнього зарубіжжя. Активну участь в роботі симпозіуму прийняли викладачі кафедри "Електричні машини" Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т. та Дівчук Т.Є.

 


 

ІННОВАЦІЇ В МЕТОДИЦІ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

НА КАФЕДРІ «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ»

На лекційних заняттях на кафедрі «Електричні машини» практикується розмовний стиль із застосуванням відеоматеріалів й подальшим поясненням нових технічних термінів і процесів для студентів. Проводиться взаємодія студентів у групах (обговорення та повторення минулого матеріалу).

Для поліпшення засвоєння матеріалу важливим кроком є ??командна та групова активність студентів (прояв технічної творчості), з подальшим дискурсом між студентами та викладачем. На лекціях, лабораторних та практичних заняттях, наступна техніка по засвоєнню матеріалу дає позитивний ефект: «питання-відповідь», між групами студентів («battle») й подальша інтерактивна дискусія. Ідея «battle» стимулює студентів підвищити кількість рейтингових балів з дисципліни.

Свідченням і результатом проведених занять на кафедрі «Електричні машини» є відгуки і результати досягнень студентів (студентські наукові роботи, які щорічно беруть участь в українському конкурсі студентських робіт).

На фотографіях лекція на кафедрі «Електричні машини» 24 жовтня 2017 року для студентів електротехнічного факультету. Викладач - старший викладач кафедри «Електричні машини» Літвінов Д.О. Тема: «Конструкція та принцип дії асинхронного двигуна».

Робота студентів у групах по засвоєнню матеріалу «Battle» між студентами

Робота студентів у групах по засвоєнню матеріалу

«Battle» між студентами гр. Е-115, 515 з дисципліни «Електричні машини»

«Battle» між студентами «Є час й на перепочинок

Є час й на перепочинок (прояв фантазії та технічної кмітливості)

«Battle» між студентами гр. Е-115, 515 з дисципліни «Електричні машини»

 


 

СІМПОЗІУМИ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ

15-17 жовтня 2017 р. у Інституті "Електромеханіки, енергозбереження і систем управління" Кременчуцького Національного університету імені Михайла Остроградського проходила

Міжнародна конференція

"MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEMS"

"Сучасні електричні та енергетичні системи"

(MEES 2017)

Основною метою конференції є спілкування вчених і представників промисловості з України та інших країн, а також обговорення нових сучасних технічних винаходів у відповідності з темами конференції.

В роботі конференції прийняли участь викладачі кафедри "Електричні машини" Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т., Коцур І.М., Літвінов Д.О. та Дівчук Т.Є.

 


 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

кафедри „Електричні машини”

Запорізький національний технічний університет приєднався до проекту Британської Ради (British Council) в Україні «Англійська мова для університетів». Метою проекту є допомога в підвищенні стандартів рівня володіння англійською мовою науково-педагогічними працівниками та студентами вищих навчальних закладів України, сприяння процесу нарощування сталого потенціалу у галузі викладання англійської мови, для покращення володіння англійською мовою до рівня В2/С1 згідно зі шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У рамках проекту «Англійська мова для університетів» 08-12 липня 2017 року старший викладач кафедри Літвінов Дмитро Олександрович приймав участь у проекті «British Council English for Universities» по розвитку та методикам викладання у вищих навчальних закладах другою (англійською) мовою. За результатами успішного проходження 35-годинних курсів Літвінов Д. О. отримав сертифікат від Британської Ради по вдосконаленню академічного викладання.

Британська Рада є міжнародною організацією, яка займається питаннями культурних зв'язків та освітніх можливостей Великобританії. Зареєстрована благодійна організація: 209131 (Англія та Уельс) SC037733 (Шотландія) www.britishcouncil.org.ua

В травні 2017 старший викладач кафедри Літвінов Дмитро Олександрович отримав другий диплом спеціаліста у Запорізькому національному технічному університеті на кафедрі «Теорія та практика перекладу» гуманітарного факультету та здобув ще одну професійну кваліфікацію: перекладач, перекладач технічної літератури, редактор-перекладач.


 


 

ВІТАЄМО!

 

13-14 березня 2017 р. на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом “Електромеханіка” для спеціальності “Електричні машини та апарати”.
Цього року в олімпіаді взяли участь 32 студенти, які представляли 8 вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку за даною та спорідненими спеціальностями.
У перший день олімпіади учасникам було запропоновано задачі теоретичного туру, які розв’язувались письмово, у другий день – практичного туру, розв’язання яких передбачало використання ЕОМ.
Тематика конкурсних завдань охоплювала питання, що розглядаються у курсах „Теоретичні основи електротехніки”, „Електричні машини”, „Електричні апарати”, „Автоматизоване проектування електричних машин та апаратів”, „Математичне моделювання електричних машин та апаратів”, „Автоматизований електропривод” та „Випробування, ремонт і експлуатація електричних машин та апаратів” для спеціальності “Електричні машини та апарати”.

Demo

Команда Запорізького Національного технічного університету “ЗНТУ” у складі Черкасова Максима та Майстренко Антона виборола третє місце.

15-18 березня 2017 р. на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати».
Цього року на конкурс було подано 132 студентських наукових роботи (168 авторів), представлених студентами 22 ВНЗ України.Роботи традиційно приймались за трьома затвердженими науковими напрямками: використання нових технологій та матеріалів в електричних машинах та апаратах; теоретичні дослідження та проектування електричних машин та апаратів; експериментальні дослідження, випробування та експлуатація електричних машин та апаратів.

На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія нагородила

Дипломами ІІІ ступеня

 

Demoстудентку гр. Е-213

Комаренко Оксана Миколаївна

за наукову роботу «Аналіз розподілу магнітного поля машини постійного струму»

(науковий керівник - Шлянін Олександр Олександрович, старший викладач кафедри електричних машин)

 

Demoстудентку магістратури гр. Е-222

Стремідловська Ольга Вікторівна

за наукову роботу «Розрахунок двомірного електромагнітного поля асинхронного двигуна методом скінчених елементів»

(науковий керівник - Яримбаш Сергій Тимофійович, канд.техн.наук, доцент кафедри електричних машин)

 

Demoстудента магістратури гр. Е-222

Кузнецов Олександр Едуардович

за наукову роботу «Дослідження впливу на парамтри короткого замикання і неробочого ходу струмового навантаження та фазової напруги»

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)

 


 

ВІТАЄМО!

З 28 листопада по 09 грудня у ЗНТУ проводився вузівський етап (I тур) конкурсу студентських наукових робіт. У конкурсі прийняло участь 14 робіт, що підготовлені студентами кафедри. За результатами конкурсу наші студенти посіли наступні місця:

2-е місце НКСР Комаренко О.М. (Е-213)

3-є місце НКСР  Каркач П.С. (Е-213)

3-є місце НКСР Федоренко О.С. (Е-214сп)

3-є місце НКСР Житній Я.Р. (Е-213)

                                                                                        

Студенти Комаренко О.М. та Федоренко О.С. рекомендовані до участі у ІI турі

конкурсу студентських наукових робіт!


 

Вітаємо з перемогою!

Літвінова Дениса Дмитровича

студента групи -213

на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

з природничих, технічних та гуманітарних робіт 2015/2016 н.р.

Диплом III ступеня

зі спеціальності "Електричні машини та апарати"

 

(науковий керівник - Дівчук Тетяна Євгенівна, старший викладач кафедри електричних машин)

 

 

Графік консультацій викладачів  кафедри "Електричні машині" 
на II семестр  2018/19 н.р.

 

Викладач

Пара

Ауд.

доц. Коцур І.М.

Пон. ІV пара

Вт. ІV пара

а.230

ст. викл. Куланіна Є.В.

Пон. ІV пара

Чет. V пара

а.230

доц.  Савельєв В.Г.

Сер. ІV-ІV пари

а.230

ст. викл. Солодовнікова Т.В.

Вт. ІV- V пари

а.234,268

ст. викл. Літвінов Д.О.

Пят. ІV- V пари

а.234

ст. викл. Дівчук Т.Є.

Вт. ІV пара

Сер.ІV пара

а.230

доц.  Яримбаш С.Т.

Сер. ІV пара

Четв. ІV пара

а.260

доц.  Яримбаш Д.С.

Вт. ІV пара

Сер. ІV пара

а.264

 


 

 

Вузівський тур Всеукраїнської студентської олімпіади

на кафедрі “Електричні машини”

 

Розклад проведення олімпіади:

 

Навчальна дисципліна

(спеціальність)

Термін проведення

 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

(спеціалізація

«Електричні машини і апарати»)

 

 

06.12.18 р. в 12.00

 ауд. 240

 

 


 

ГРАФІК

 захисту дипломних проектів (робіт)

за  спеціальністю 141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  (Електричні машини і апарати)

 

 Дата

 

Початок роботи ЕК

 

Аудиторія

 

ОС

 

Кількість студентів

 

19.12.2018 р.

9.00

240

магістр

4

20.12.2018 р.

9.00

240

магістр

4

21.12.2018 р.

9.00

240

магістр

4

 


 

Графік консультацій викладачів  кафедри "Електричні машині" 
на 1 семестр  2018/19 н.р.

 

Викладач Пара Ауд.

   доц. Яримбаш Д.С.

вівторок, четвер

ІV пара

а.264

   доц. Яримбаш С.Т.

середа, четвер

ІV пара

а.260

   доц. Коцур І.М.

середа

ІV-V пара

а.230

   доц. Савельєв В.Г.

вівторок, четвер

ІV пара

а.230

   ст. викл. Куланіна Є.В.

четвер, п'ятниця

V пара

а.230

   ст. викл. Солодовнікова Т.В.

понеділок

ІV-V пара

а.234

   ст. викл. Шлянін О.О.

понеділок, п'ятниця

ІV пара

а.234

   ст. викл. Літвінов Д.О.

вівторок ІV пара

середа V пара

а.234

   ст. викл. Дівчук Т.Є.

вівторок ІV пара

середа V пара

а.230

   асистент Лапкіна С. О.

вівторок, п'ятниця

ІV пара

а.230

 

Кафедра "Електричні машини" веде підготовку інженерів-електромеханіків понад 55 років і має стабільний склад викладачів з багатим досвідом проведення із студентами навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи, що дозволяє на високому сучасному рівні готувати фахівців. Усі викладачі мають відповідну базову освіту, постійно підвищують рівень своїх знань, удосконалюють лекторську майстерність.

Своєрідною формою підвищення кваліфікації є щорічна участь провідних фахівців промислових під­приємств міста та області в роботі науково-технічних семінарів та конференцій, що проводяться на кафедрах.

Для зміцнення фахової підготовки майбутніх спеціалістів з урахуванням потреб виробництва у зв'язку із зміною умов виробництва і зростанням вимог до знань і практичних навичок випускників введені такі дисципліни як "Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем", "Надійність і діагностика електрообладнання", "Сучасні методи пошуку та обробки інформації".

Основний наголос у методичному забезпеченні діючих курсів за останні роки зроблено на посилення використання обчислю­вальної техніки у навчальному процесі.

Укладання договорів на спільну цільову підготовку спеціалістів між Електротехнічним факультетом ЗНТУ, технікумами, коледжами і підприємствами, створення філій кафедри на під­приємствах забезпечило підвищення рівня фахової підготовки спеціалістів-електро­меха­ніків.

Це дозволяє кафедрі вирішувати питання розподілу      молодих спеціалістів після закінчення ЗНТУ, а підприємствам - одержати спеціалістів, що швидко і легко адаптуються у вироб­ничих умовах.

Основні напрямки підготовки спеціалістів

 • Конструкторська і технологічна підготовка виробництва електричних машин і трансформаторів, апаратів і пристроїв;
 • Проведення виробничих і експлуатаційних ви­про­бувань електроустаткування, його монтаж, наладка, ремонт і технічне обслуговування;
 • Здійснення організаційно-управлінської діяль­ності, розробка і ведення технічної документації, організація підвищення кваліфікації робочих, здійснення заходів щодо запобігання виробничого травматизму і фахових захворювань;
 • Застосування автоматизованих систем проекту­вання;
 • Менеджмент в області впровадження проектних і технологічних рішень, проведення наукових досліджень і експериментів по профілю фаху, опрацювання й аналіз отриманих результатів;
 • Маркетинг електротехнічної продукції.

 

Підготовка інженерів-електромеханіків по спеціальності «Електричні машини та апарати» в ЗНТУ ведеться з 1959 року.

У відповідності до зростаючих потреб великої кількості підприємств електротехнічної промисловості, розташованих в нашому регіоні, з 1977 року підготовка інженерів-електромеханіків відбувалась окремо зі спеціальностей «Електричні машини» та «Електричні апарати» на двох кафедрах: «Електричні машини» (ЕМ) та «Електричні апарати» (ЕА). В 1997 року, незважаючи на багаточисельні заперечення і звернення керівників провідних підприємств електроапаратного профілю до міністерств науки і освіти, обидві спеціальності об'єднані в одну «Електричні машини та апарати».

Кафедру ЕМ з 1984 року очолює проректор університету, кандидат технічних наук, доцент Сергій Тимофійович Яримбаш. Нинішня кафедра – це навчальний науково-технічний центр четвертого рівня акредитації з новим комп'ютерним технологічним обладнанням, філією на ВАТ «Запоріжтрансофрматор», ВАТ «ЗЗВА».

Електричні машини – найбільш досконалі і ефективні електромеханічні перетворювачі енергії, що створені розумом людини. Коефіцієнт корисної дії сучасних електричних машин досягає 99 відсотків.

Враховуючи потреби народного господарства країни, в 1955 році в інституті відкрили на ливарному факультеті електротехнічне відділення (вечірня форма навчання) за спеціальністю «Електричні машини та апарати». У 1959 році була створена кафедра «Електричні машини та апарати», яку очолив к.т.н., доц. Г.В. Клюшин (1959-1963) рр. Тоді кафедра мала одну групу студентів. У 1961 році на денне відділення набрали вже дві групи студентів. Вони (1 і 2 курси) працювали на виробництві протягом 1,5 року, а ввечері навчалися в інституті. Старостою групи Е-211 був В'ячеслав Олександрович Машкін, який потім очолив кафедру.

У 1963 році з трансформаторного заводу прийшла на кафедру Л.С. Герасимова. Вона працювала деканом електротехнічного факультету, доклавши чимало зусиль для його розвитку. У 1964 році у навчальний процес ввели дві спеціалізації: «Електричні машини» та «Електричні апарати».

З 1964 року на кафедрі почав працювати к.т.н., доц. Григорій Михайлович Бєліченко (в 1966-1972 роках очолював кафедру «Електричні машини та апарати»). В той час вдосконалювався навчальний процес, розроблялось методичне забезпечення дисциплін. Збільшили обсяг госпдоговірних науково – дослідних робіт для Запорізького трансформаторного заводу (ЗТЗ), заводу високовольтної апаратури, кабельного заводу. Викладачів В.О. Машкіна, З.І. Дударенко, В.І. Бондаренка, О.М. Рассальського, О.М. Андрієнка направили для навчання в аспірантури провідних вищих навчальних закладів Москви і Києва.

З 1972 по 1977 рік кафедрою завідував Віктор Леонідович Міронченко.

Враховуючи зростаючі потреби підприємств електротехнічної промисловості на фахівців, кафедра 1977 року розпочала підготовку інженерів-електромеханіків за спеціальностями «Електричні машини» та «Електричні апарати». 26 вересня 1977 р. кафедра була поділена на дві – «Електричні машини» та «Електричні апарати». Завідувачем кафедри «Електричні машини» був доцент В.О. Машкін (1977-1983 роки).

У 1972 році на кафедрі була створена лабораторія для проведення науково-дослідних робіт імпульсних перетворювачів для внутрішньозаводського електротранспорту та електромобілів (керівник доц. В.Д. Флора). За час існування лабораторії (1972-1977рр.) в ній виконані дослідження тягових імпульсних перетворювачів. Результати впроваджені на підприємствах та в організаціях: видавництво газети «Правда» (Москва), Тернопільський ХБК, ЗТЗ, ВАТ «АвтоЗАЗ», ЗТМК, ЗМКБ «Прогрес». У дослідженнях з тягових імпульсних перетворювачів брали участь: доцент В.Д. Флора, асистент Вік-тор Борисович Павлов, (нині – д.т.н., с.н.с. ІЕД НАНУ); асистент Василь Григорович Савельєв (нині – доцент, заст. декана ЕТФ ЗНТУ); асистент Валентин Петрович Коваль ; Володимир Олексійович Білий, асистент (нині – викладачі ЗЕТК); лаборант Ганна Михайлівна Єфрємова, (нині – керівник виробничої практики).

У 1973 році в лабораторії тиристорних перетворювачів було створено електромобіль «ЗМІ-Електро». Він мав істотні переваги перед своїми попередниками з Харкова, Львова та Єревана. Орієнтовна середня швидкість електромобіля – 60 кілометрів на годину, відстань пробігу між зарядами акумуляторів – до 100 кілометрів. В 1973-1974 роках над створенням електромобіля творчо працювали студенти електротехнічного факультету Олександр Ткаченко, Сергій Золотарьов, Олександр Северін, Віктор Киреєв, Олександр Борщагівський.

Електромобіль «ЗМІ-Електро», створений в лабораторії тиристорних перетворювачів під керівництвом к.т.н., доц. В.Д.Флори, експонувався у павільйоні «Народна освіта» за програмою Всесоюзної виставки «НТТМ-74» і був відзначений бронзовою медаллю.

Кафедра «Електричні машини» має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. У штаті кафедри 18 співробітників, із них 12 – професорсько-викладацький склад. Серед них декан факультету, професор, заслужений працівник освіти України, випускник електротехнічного факультету Володимир Петрович Метельський. На кафедрі працюють: професор, д-р техн. наук Андрієнко Петро Дмитрович; 8 доцентів: канд. техн. наук Андрієнко Олександр Миколайович, канд. техн. наук Яримбаш Сергій Тимофійович, канд. техн. наук Коцур Ігор Михайлович, канд. техн. наук Лучко Андрій Романович, Савельєв Василь Григорович, Попова Тетяна Віталіївна, канд. техн. наук Пачколін Юрій Ефтович, канд. техн. наук Яримбаш Дмитро Сергійович та інші.

На замовлення підприємств ВАТ »Завод високовольтної апаратури«, ВАТ »Запоріжтрансформатор« виконано ряд госпрозрахункових робіт, в межах яких впроваджені розробки професора Метельського В.П., доцентів Яримбаша С.Т., Машкіна В.О. і Коцура І.М., ст. викладача Беспалова Л.С. За результатами цих та інших розробок науковці кафедри отримали 64 авторських свідоцтв та патентів на корисну модель, надрукували понад 600 наукових статей, видали 19 підручників і монографій (доц. О.П. Горбань, доц. Л.С. Герасимова, доц. С.Т. Яримбаш, доц. В.Д. Флора, проф. В.П. Метельський, доц. Т.В. Попова), останні з яких: «Тягові імпульсні перетворювачі для електротранспорту», «Принципи технічної творчості» – доц. В.Д. Флора, «Основи проектування та розрахунку асинхронних машин» – доц. Т.В. Попова, «Електричні машини і мікромашини» – проф. В.П. Метельський.

У 2004-2005 рр. на кафедрі виконувалися госпдоговірні науково-дослідні роботи з «Укрграфітом» (ауковий керівник – доц. С.Т. Яримбаш) а темами:

 1. «Дослідження температурного режиму електричного обігріву мундштука пресу». Розроблені алгоритми керування електричним обігрівом мундштука пресу для виготовлення подових та доменних блоків, апаратні та програмні засоби застосовані безпосередньо в промислових умовах забезпечили підвищення якості продукції та зменшення енерговитрат на 15-18%.
 2. «Розробка технічних рішень з підвищення енергоефективності роботи коротких мереж графітованих печей». Науковий керівник – доц. С.Т. Яримбаш. Розроблені технічні рішення, які забезпечують підвищення енергоефективності при коротких мереж графітованих печей до 8%.

У теперішній час виконується науково-дослідна робота за темою 0819 «Підвищення енергоефективності та удосконалення методів енергоощадного керування електротехнічними комплексами» (керівник доц., канд. техн. наук Яримбаш С.Т.).

Впровадження сучасних наукоємних, навчальних, комп'ютерних технологій як у навчальний процес, так і в науково-дослідні роботи, створює умови для якісної підготовки магістрів. Починаючи з 1998 року 5% студентів держбюджетного замовлення навчаються за планами магістрів. За цей час кафедра «Електричні машини» випустила понад 40 магістрів. Серед них найкращі студенти: Яримбаш Д.С., Крітина С.О., Цебро Т.А., Курган П.О., Казаков О.С., Щукіна В.А., Коцур М.І., Перевалова Т.І., Климов О.Ф., Секретарьов О.О., Палачова К.В.

На замовлення підприємств з реальними проектними й конструкторсько-технологічними розробками виконано понад 90 відсотків дипломних проектів та магістерських робіт. Ось лише кілька прикладів з них: «Дослідження параметрів коротких ланцюгів установок електродних печей з великими струмами» Д.С. Яримбаша (керівник – доц. В.О. Машкін); «Дослідження похибок трансформатору струму з елегазовою ізоляцією в перехідних режимах» О.С. Казакова (керівник – доц. І.М. Коцур). Робота проведена в співробітництві з ВАТ «ВІТ», на базі якого було розроблено математичну модель метрологічних характеристик трансформатора ТС ТОТ-330 кВ у перехідних режимах; «Трансформатор потужністю 5 кВ.А, напругою 380 В з плавним регулюванням вихідної напруги за допомогою магнітного шунта» В.А. Щукіної (керівник – доц. В.Д. Флора). В роботі розроблено трансформатор, який застосовується для регулювання змінної напруги навантаження, яке живиться від вторинної обмотки, розташованої на нерухомій частині магнітопроводу, що дозволяє виконувати плавне безконтактне регулювання напруги вторинної обмотки без додаткового обладнання та допоміжної апаратури, без спотворення кривих напруги та струму, без попадання високої напруги у вторинні ланцюги; «Універсальний уніполярний безколекторний двигун постійного струму з Р2н=2000 Bт, nн=1500 об./хв., Uн=220 B» Д.В. Ільїна (керівник – доц. В.Д. Флора), де було уперше запропоновано конструкцію універсального уніполярного безколекторного двигуна, який може використовуватись в різних галузях техніки;

Студенти кафедри щорічно приймають участь у Вузівських конкурсах на кращу наукову студентську роботу та всеукраїнських олімпіадах. Це продовження багаторічної традиції, яка склалася на кафедрі ще у 80-х роках минулого століття. Так, у 2004 р. студент гр. Е-210 Д.С. Яримбаш (науковий керівник доц. В.О. Машкін), а в 2008 р. студент гр. Е-214 П.М. Жулін (науковий керівник Т.В. Попова) займали другі місця в Вузівському конкурсі на кращу наукову роботу. У 2009 р. студент гр. Е-215 Є.Ю. Єльцов зайняв перше місце в Вузівському конкурсі на кращу наукову роботу в номінації «Технічна» (науковий керівник доц. Т.В. Попова).

У березні 2010 р. в місті Кременчук у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Електричні машини та апарати» за темою «Розрахунок термічної стійкості короткозамкнених обмоток при пусках та реверсах» студент гр. Е-216 М.В. Чернишов зайняв третє місце (науковий керівник доц. І.М. Коцур).

За роки свого існування кафедра підготувала близько 4500 інженерів, які працюють майже в усіх регіонах України, в країнах близького і далекого зарубіжжя. Вони гідно представляють електро-механічну науку в академічних і галузевих науково-технічних центрах, працюють на керівних посадах в міністерствах, відомствах на великих і малих підприємствах.

Колектив кафедри і колектив технічного університету пишаються кращими випускниками. Серед них: Анатолій Іванович Майорець (випуск 1962р.) – перший заступник Голови Ради ветеранів войни та праці енергетиків; Володимир Миколайович Калаущенко (випуск 1983 р.) –директор за розвитком московської холдингової компанії «Електрозавод»; Микита Володимирович Сульдин – заступник генерального директора ОАО ПК ХК «Електрозавод»; Олександр Володимирович Мотренко – працює генеральним директором Запорізьського кабельного заводу; Михайло Євгенійович Алпатов (випуск 1978 р.) – доктор технічних наук, заступник генерального директора ОАО ПК ХК «Електрозавод»; Анатолій Олексійович Афонін (випуск 1965 р.) – працює професором університету у м. Гданськ (Польща), науковий напрямок його розробок – лінійні двигуни; Ібадулаєв Віктор Карисович – директор з виробництва ВАТ «Запоріжтрансформатор»; Анатолій Іванович Тутов – заступник директора ЗЕРЗ; Олександр Леонідович Хаджинов – головний інженер, заступник директора ЗАТ зовніщньоторгівельної фірми «ЗТР»; Олександр Миколайович Овсяник – заступник директора ЗАТ зовніщньоторгівельної фірми «ЗТР»; Юрій Леонідович Гура (випуск 1984 р.) – заступник директора з наукової роботи в галузі конструювання трансформаторного та реакторного обладнання, головний конструктор, віце президент ВАТ «ВІТ»;Циєр Олександр Гарістович – директор з продажу ВАТ «Запоріжтрансформатор»; Гостіщев Олександр Васиьович – директор заводу «Супертрансформатор».

Колектив кафедри прагне зберегти й примножити добрі традиції вищої електротехнічної школи, аби не відстати від новітніх технологій, наукових теорій і сучасної практики.

 

 

Зараз на кафедрі працюють такі високоосвітчені та провідні спеціалісти в галузі електромашинобудування.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Яримбаш Дмитро Сергійович д.т.н., професор завідувач кафедри
Тиховод Сергій Михайлович д.т.н., доцент доцент
Дяченко Віра Вікторівна к.т.н., доцент доцент
Коцур Ігор Михайлович к.т.н., доцент доцент
Яримбаш Сергій Тимофійович к.т.н., доцент доцент
Куланіна Євгенія Віктрорівна к.т.н. ст. викладач
Дівчук Тетяна Євгеніївна   ст. викладач
Літвінов Дмитро Олександрович   ст. викладач
Бережецька Анна Олександрівна   ст. лаборант
Дьомічева Ганна Володимирівна   завідувач лабораторією
Чмут Олена Олексіївна   провідний спеціаліст
Галушко Ігор Дмитрович   завідувач лабораторією

 

Кафедра "Електричні машини" розміщена у головному навчальному корпусі ЗНТУ за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64а.
Лекції читаються у лекційному залі а.240 на 80 посадочних місць. Лекційний зал оснащено проекційною апаратурою, екраном,  дошкою, що дозволяє широко використовувати в навчальному процесі мультимедійні презентації лекцій, кольорові прозірки тощо.
В комп’ютерних класах а.264 та а.268 обладнано 25 та 15 робочих місць відповідно. Сучасні комп’ютери в навчальних лабораторіях та комп’ютерних класах об’єднані в локальну мережу, з можливості виходу до Інтернету.
Для проведення навчального процесу на сучасному інформаційному рівні в складі кафедри "Електричні машини" створені наступні лабораторії:

 • Лабораторія техніки високих напруг а.228, 304,85 м2;
 • Лабораторія спеціальних електричних машин а.234
 • Лабораторія загального курсу електричних машин а.5, 243,2 м2;
 • Лабораторія загального курсу електричних машин а.9
 • Лабораторія а.6
 • Лабораторія а.8
 • Аспірантська а.57

Навчальні лабораторії, закріплені за кафедрою електричних та електронних апаратів, призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів тощо. Загальна навчальна площа закріплена за кафедрою складає 853 м2. 

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри входять:

 • робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю;
 • методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю;
 • завдання до поточного та підсумкового контролю;
 • екзаменаційні білети;
 • методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
 • рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

Список навчально-методичних робіт кафедри

 

План видань навчально-методичної літератури

на 2018/2019 навчальний рік

 


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм видання (кількість сторінок) Тираж (екз.) Мова

1

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Теорія експерименту та методи обробки експериментальних даних”  для студентів  спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні машини і апарати») денної форми навчання

доц. Коцур І.М.,

старш.викл. Шлянін О.О.,

зав.лаб. Дьомічева Г.В.

60

5

укр.

2

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Спеціальні електричні машини” для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні машини і апарати») денної форми навчання

доц. Савельєв В.Г.

старш.викл. Куланіна Є.В.,

зав.лаб. Дьомічева Г.В.

49

5

укр.

3

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Електричні машини”( Розділ “Трансформатори”) для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні машини і апарати»)  усіх форм навчання

старш.викл. Дівчук Т.Є.,

доц. Яримбаш Д.С.,

зав.лаб. Дьомічева Г.В.

26

5

укр.

6

Методичні вказівки до курсового проекту  по проектуванню силових трансформаторів з дисципліни “Інженерне проектування електричних машин та трансформаторів” для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітня програма «Електричні машини і апарати») усіх форм навчання

доц. Яримбаш С.Т.,

доц. Коцур.І.М.,

старш.викл. Солодовнікова Т.П.,

зав.лаб. Галушко І.Д.

62

5

укр.

 

Кафедра елктричних машин проводить навчання студентів за денною та заочною формою за наступними напрямами та спеціальностями:
 
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» (термін навчання 4 роки):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Д,З)

 
Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» (термін навчання 1,5 роки):

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (Д,З)
 

Спеціальність 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітня програма – «Електричні машини і апарати»

Освітній ступень Магістр (Д,З)

 

Освітній ступень Бакалавр (Д,З)

 

Сторінки