Ви є тут

Головна

Прізвище: Чорний

Ім'я: Олексій

По батькові: Петрович

 

Посада: професор

Участь у роботі рад і державних структур:

 • член експертної ради з енергетики та електроніки при Державній акредитаційній комісії України (2013-2016 р.р.);
 • член науково-методичної комісії з інженерії (підкомісія 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України;
 • експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства забезпечення якості освіти (НАЗЯВО) та член експертної групи МОНУ для проведення оцінювання ефективності діяльності ЗВО за науковими напрямами з 2019 року.

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-8270-3284

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): P-3527-2018

Обліковий запис науковця (Scopus): 57039206300

Обліковий запис науковця (Google Scholar): gVbuSiAAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Криворізький гірничорудний інститут, 1986 р. Спеціальність: «Електрифікація і автоматизація гірничих робіт». Кваліфікація: Інженер-електрик
 

Дисертації:

 • Дисертація кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи на тему «Системи побічного пуску синхронних двигунів перетворювальних агрегатів Г-Д кар'єрних екскаваторів», рік захисту – 1991, Криворізький гірничорудний інститут (м. Кривий Ріг)
 • Дисертація доктора технічних наук зі спеціальності 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи на тему «Теорія і практика моніторингу параметрів електричних двигунів електромеханічних систем», рік захисту – 2005, Національний гірничий університет (м. Дніпро)

Наукові інтереси:

 • керування якістю перетворення енергії, моніторинг і діагностика в електротехнічних системах;
 • міждисциплінарні дослідження взаємодії комп'ютерних технологій та підготовки фахівців з електричної інженерії.

Дисципліни, які викладає:

 • Моделювання та аналіз електромагнітних процесів

Основні наукові роботи (публікації):

 • Chenchevoi V., Kuznetsov V., Kuznetsov V., Zachepa Y., Chencheva O., Chornyi O., Kovzel M., Kovalenko V., Babyak M., Levchenko S. Development of mathematical models of energy conversion processes in an induction motor supplied from an autonomous induction generator with parametric non-symmetry. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. 4 (8 (112)). Р.67–82. (Scopus)
 • Tytiuk V., Chornyi O., Zachepa Yu., Kuznetsov V., Tryputen M.  Control of the start of high-powered electric drives with the optimization in terms of energy efficiency. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020, (5): 101-108, Посилання >>
 • Tytiuk V.K., Baranovskaya M.L., Chornyi O.P., Burdilnaya E.V., Kuznetsov V.V., Bogatyriov K.N. (2020) Online-Identification of Electromagnetic Parameters of an Induction Motor. ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations (2020) 63(5) 423-440, Посилання >>
 • Chornyi O., Zachepa I., Mazurenko L., Buryakovskiy S.,. Chenchevoi V., Zachepa N. Local autonomous sources of energy supply for emergencies. Technical Electrodynamics (2020) 2020(5) 45-48, DOI: 10.15407/techned2020.05.045
 • Chornyi O., Serhiienko S. A virtual complex with the parametric adjustment to electromechanical system parameters | [Віртуальний Комплекс З Параметричним Налагоджуванням На Параметри Електромеханічної Системи]. Technical Electrodynamics (2019) 2019(1) 38-41, DOI: 10.15407/techned2019.01.038
 • Tytiuk V., Chornyi O., Baranovskaya M., et al.See more. Synthesis of a fractional-order PiλDμ-Controller for a closed system of switched reluctance motor control. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2019) 2(2-98) 35-42, DOI: 10.15587/1729-4061.2019.160946
 • Zagirnyak M., Chornyi O., Zachepa I., et al.See more. The autonomous sources of energy supply for the liquidation of technogenic accidents | [Autonomiczne źródła zasilania w energię przy likwidacji wypadków technogennych]. Przeglad Elektrotechniczny (2019) 95(5) 47-50, DOI: 10.15199/48.2019.05.12
 • Tytiuk V., Chornyi O., Pozihun A., et al.See more. Analytical study of starting current of the induction motor stator. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2018) 2(2-92) 75-81, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.125801
 • Perekrest A., Chornyi O., Mur O., et al.See more. Preparation and preliminary analysis of data on energy consumption by municipal buildings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (2018) 6(8-96) 32-42, DOI: 10.15587/1729-4061.2018.147485

Всього наукових праць: понад 300 публікацій, з них всі наукового характеру, у т.ч. понад 250 у фахових виданнях, 30 статей у журналах, що індексуються у науко-метричних базах даних Scopus та Web of Science, 11 монографій, 1 підручник та 8 навчальних посібників.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Патенти на винахід, деклараційні патенти на винахід чи корисну модель, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

 • Чорний О.П., Герасименко Л.В. Науковий твір «Засоби діагностування сформованості компетентностей інженерів електромеханіків». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 99663, від 14.09.2020 р.
 • Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Мазуренко Л.І., Зачепа Н.В., Ченчевой В.В. Науковий твір «Метод визначення навантажувальних характеристик асинхронного електрогенератора та емностей конденсаторів для його збудження, методика їх розрахунку». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98239, від 18.06.2020 р.
 • Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Науковий твір «Метод вибору модулю механічного зв'язку локального автономного джерела енергопостачання та методика розрахунку діаметру передавальних валків за умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98236, від 18.06.2020 р.
 • Зачепа Ю.В., Чорний О.П., Буряковський С.Г., Зачепа Н.В. Науковий твір «Метод визначення максимально-допустимої частоти обертання валу двигуна внутрішнього згоряння та методика її розрахунку для забезпечення умови гарантованого збудження асинхронного електрогенератора». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98236, від 18.06.2020 р.
 • Чорний О.П., Герасименко Л.В., Науковий твір «Використання математичних моделей в організації освітнього процесу». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98242, від 18.06.2020 р.
 • Чорний О.П., Герасименко Л.В., Бушер В.В., Титюк В.К. Науковий твір «Математичні моделі процесу навчання та їх застосування для оцінки набуття компетенцій студентами технічних спеціальностей». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97271, від 24.04.2020 р.
 • Чорна О.А., Бісікало О.В., Чорний О.П. Оцінка ресурсу роботи асинхронного двигуна на основі вимірювань зовнішнього магнітного поля. Заявка на реєстрацію авторського права на твір. Заявка № 1027478 від 03.05.2018. Свідоцтво № 78794 від 04.05.2018 р.

Участь у конференціях:

 • 2022 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 2022
 • 2021 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 2021
 • 2020 IEEE Problems of Automated Electrodrive. Theory and Practice (PAEP). 2020
 • 2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 2019
 • 2017 International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES). 2017
 

Відзнаки та нагороди:

 • грамоти Міністерства освіти і науки України (2007, 2009)
 • грамота Національної академії педагогічних наук України (2010)
 • знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2010)
 • знак Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2015)
 • лауреат Державної премії в галузі освіти у 2018 році
 • «Подяка прем'єр-міністра України» (2021).

Рік початку діяльності в університеті: 2022

Мови спілкування: українська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 230
тел.: +380(61)7698411
e-mail: alekseii.chornyi@gmail.com