Ви є тут

Головна » Наш університет » Вчена рада

Положення про виборчі комісії по виборам ректора Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 1,9 MБ)

Положення про роботу Організаційного комітету з проведення виборів ректора НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 1,1 MБ)

Положення щодо виборчої системи та порядку обрання ректора Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 180 KБ)

Положення про порядок обрання Представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними співробітниками, що мають право брати участь у виборах ректора НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 800 KБ)


Положення про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 2,9 MБ)


Наказ №21 від 30.01.20 «Про скасування Конкурсу на заміщення вакантної посади доцента кафедри МтаЛ» (PDF, 288 KБ)


План роботи вченої ради Національного університету «Запорізька політехніка» на 2019-2020 н.р. (PDF, 1,5 MБ)

Наказ №266 від 05.09.2019 про проведення виборів до складу ВР та КТК Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 1,1 MБ)


Положенння про загальні збори та вчену раду факультету (інституту) ЗНТУ [PDF, 64 КБ]


Наказ №207 від 12.07.2019 «Про введення в дію положення» (PDF, 516 KБ)

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів) Національним університетом «Запорізька політехніка» (PDF, 3,4 MБ)


Положення про раду деканів ЗНТУ (PDF, 4,0 MБ)

Положення про факультет ЗНТУ (Типове) (PDF, 384 KБ)


Положення про конференцію трудового колективу (PDF, 1,6 MБ)

Положення про вчену раду (PDF, 1,9 MБ)

Наказ №463 від 26.12.19 «Про приведення у відповідність п 4.7. Положення про Вчену раду» (PDF, 344 KБ)