Ви є тут

Головна

Наказ №521 від 22.12.21 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу» (PDF, 56 KБ)

Наказ №130 від 13.04.21 «Про скасування конкурсу» (PDF, 44 KБ)

Порівняльна таблиця змін до Положення Про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладення з ними трудових договорів (контрактів), затвердженого наказом від 06.07.2020 №168 (DOCX, 24 KБ)

Наказ №21 від 30.01.20 «Про скасування Конкурсу на заміщення вакантної посади доцента кафедри МтаЛ» (PDF, 288 KБ)

Наказ №67 від 10.03.22 «Про скасування конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача кафедри «Військова підготовка» (PDF, 44 KБ)

Наказ №24 від 25.01.22 «Про утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу кандидатів на посаду завідувача кафедри «військова підготовка» (PDF, 64 KБ)

Наказ №23 від 25.01.22 «Про оголошення конкурсу на заміщення посади завідувача кафедри «військова підготовка» (PDF, 72 KБ)

Наказ №519 від 22.12.21 «Про введення в дію рішення вченої ради університету щодо делегування повноважень щодо обрання на вакантні посади доцентів» (PDF, 112 KБ)

Наказ №323 від 02.09.21 «Про введення в дію рішення Вченої ради щодо Плану роботи Вченої ради на 2021/2022 навчальний рік» (PDF, 316 KБ)

Наказ №296 від 28.08.21 «Про введення в дію рішення щодо Регламенту роботи Вченої ради Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 1,4 МБ)

Наказ №244 від 18.06.21 «Про введення в дію Положення про Вчену раду Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 1.1 МБ)

Проєкти форм документів про вищу освіту, додатка до них, академічної довідки НУ «Запорізька політехніка» зі змінами, внесеними відповідно до наказу МОН України від 25.01.2021р. №102 (ZIP, 8.7 MБ)

Порівняльна таблиця змін до нової редакції Статуту НУ «Запорізька політехніка» (DOCX, 20 KБ)