Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет комп’ютерних наук і технологій

Кафедра програмних засобів

Емблема кафедри «Програмні засоби» ЗНТУ

Кафедра «Програмні засоби» (ПЗ)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Субботін Сергій Олександрович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія САD/САМ/САЕ
 • Навчальна лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії
 • Навчальна лабораторія INTERNET технологій

Спеціальності:

122 – «Комп'ютерні науки», освітні програми:

«Комп'ютерні науки»

121 – «Інженерія програмного забезпечення», освітні програми:

«Програмне забезпечення систем»
«Інженерія програмного забезпечення»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 43 (3-й корпус)
тел.: +380(61)7698267
e-mail: kafedra_pz@zntu.edu.ua

До уваги студентів кафедри грограмних засобів!
Дистанційне навчання на період карантину

Класи у веб сервісі Google Classroom https://classroom.google.com/

 


Дисципліни доц. Н.О. Миронової

 
Проектний практикум
Код доступу i2ewpyw
 
Крос-платформне програмування
Код доступу qfkvagd
 
Дипломування
Код доступу ilywds5

Дисципліни доц. Т.В. Федорончак

Управління ІТ-проектами
Код доступу p5qsu3f
 
Менеджмент проектів програмного забезпечення
Код доступу ovvo5jm

Дисципліни доц. Т.О. Колпакової

Web-технології та web-дизайн
Код доступу 7bto2ru

Дисципліни  проф. Г.В. Табунщик

 • Матеріали курсів розміщенні в google classrrom.
 • Лекції за розкладом в zoom.
 • Запрошення розміщуються в google classroom та телеграм каналах. 
 • Миронова Н.О. приймає лабораторні роботи з обєктно-орієнтованого програмування за розкладом пар.
Об'єктно орієнтоване програмуваня
Код доступу  4ja5hcd
 
Інженерія якості
Код доступу  bzfvjv5
 
Верифікація цифрових систем керування 
Код доступу  drtcou5 
 
Курсовий проєкт з дисципліни ООП
Захист курсових проєктів з дисципліни ООП викладачі Табунщик Г.В., Миронова Н.О., Каплієнко Т.І. проводять 10.04, 17.04, 24.04 о 15:00 онлайн в Скайпі з обов'язковим використанням камери.
Для допуску до захисту необхідно:
 1. Мати допуск керівника.
 2. Завантажити на github - проєкт, ПЗ, презентацію, відео роботи програми 5 хв. завантажити на youtube.
 3. Надати відповідні посилання на github та youtub всім членам комісії за 3 дні до захисту.

Дисципліни зав. каф. С.О. Субботіна
 
Дискретні структури / Математичні основи подання знань - http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2157/1/Subbotin_Presentation_... (1 та 2 розділи)
Системи штучного інтелекту / Інтелектуальні системи - http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2156/4/Subbotin_%d0%86ntellig...
Нейроінформатика / Технологія та використання штучних нейронних мереж - http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2080/4/Subbotin_Neural_Networ...
Нечітке програмування / Основи обчислювального інтелекту - http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2157/1/Subbotin_Presentation_... (3 та 4 розділи)
 

Лабораторні практикуми з курсів (Д.А. Каврин)

 
МтаСШІ - гр. 227+218сп
Код доступу u3cza2i
 
ДС - гр. 119сп; 129сп
Код доступу t4s2q4c
 
МОПЗ - гр. 219сп; 228
Код доступу 3pljpua
 
Групова динаміка і комунікації - гр. 119; 129; 139; 119сп; 129сп
Код доступу: xgek4bv
 
Дискретні структури - гр. 119сп; 129сп
Код доступу: t4s2q4c
 
Математичні основи подання знань - гр. 219сп; 228
Код доступу: 3pljpua
 
Методи та системи штучного інтелекту - гр. 227+218сп
Код доступу: u3cza2i
 

ММОта ДО, ММДО - гр.КНТ118-138, 218-228, 229сп

Код доступу: lpvqhuy

Дисципліни доц. А.В.Пархоменко
 
Теорія комп'ютеризованого проєктування складних об'єктів та систем
Код доступу vi2pqsd
 
Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії -  гр. КНТ-119м, 129м.
Код доступу  kxi26k4
 
Електротехніка та електроніка - гр. КНТ 219, 229, 219сп.
Код доступу rekcg5p
 
Інженерія вбудованих систем - гр. КНТ 117,127, 137, 118сп, 128сп.
Код доступу rgw5mdo
 
 1. Лекційний матеріал та питання для самоперевірки: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1972
 2. Лабораторні роботи: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1974
 3. Завдання для самостійної роботи http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/4645
Примітка: замість використання реального обладнання (плати, датчики, реле, тощо) максимально використовуйте програмне забезпечення:
 1. симулятор TINKERCAD (стара назва 123D Circuits), доступний онлайн за посиланням: https://www.tinkercad.com/
 2. середовище віртуального проєктування PROTEUS VSM, доступне для скачування за посиланням: http://soft-plus.ucoz.ru/load/proteus_7_7_sp2_rusifikator_simuljator_rab...
 3. середовище Avr studio доступне для скачування за посиланням: https://www.microchip.com/mplab/avr-support/atmel-studio-7
 4. середовище Processing доступне для скачування за посиланням: https://processing.org/download/?processing.
 
Междисциплінарний курсовий проєкт - гр. КНТ 217, 227, 218сп.
Для контролю за виконанням междисциплінарного курсового проєкту у поточному семестрі ви маєте надсилати на перевірку ваші:
ПРОГРАМИ - асистенту Андреєву М.О.(chabb.zntu@gmail.com)
та ПОЯСНЮВАЛЬНІ ЗАПИСКИ - доценту Пархоменко А.В. (parkhomenko.anzhelika@gmail.com).
 
Нагадуємо також, що для виконання курсового проєкту вам потрібно використовувати методичні вказівки, що доступні за посиланням: 
Для визначення варіанту індивідуального завдання у Додатку до методичних вказівок:
- для КНТ 217 - використовуйте номер за списком у вашій групі;
- для КНТ 227 - використовуйте номер за списком у вашій групі плюс 24;
- для КНТ 218сп - використовуйте номер за списком у вашій групі плюс 46.

Дисципліни доц. О.О. Степаненка
 
 1. Архітектура комп'ютера
 2. Розробка застосувань для мобільних пристроїв
 3. Технології розробки мережевих додатків
 4. Комп'ютерні мережі
 5. Мікропроцесорні системи керування технологічними процесами
 6. Мережеві системи автоматизації проектування
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/22/simple-search?filterquery=Степаненко%2C+Олександр+Олексійович&filtername=author&filtertype=equals

Дисципліни доц. С.К. Корнієнка
 
Бази даних / ОБДЗ
 

ст. викл. О.І. Качан
 
Більшисть студентів продовжують виконувати лабораторні роботи за методичними вказівками!
Відмінності є тільки для деяких дисциплін.
1) "Комп'ютерні мережі":
- використовуємо стару методичку 2017 р. для робіт 3,4,5;
- рекомендується задвати питання тим студентам, які були присутні на лаб.роб.
2) "Архітектура комп 'ютера" для 1 курсу навчання (спеціальність 121) та "Мікропроцесорні системи керування технологічними процесами" для 2 курсу (спеціальність 122):
- рекомендації у файлі ReadMe.txt; https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/readme.txt
- файли з початковим кодом у архіві samples_asm.zip. https://zp.edu.ua/sites/default/files/konf/samples_asm.zip

Для отримання оперативної інформації з дистанційного навчання та комунікації з викладачами, що здійснюють поточний контроль, використовуйте месенджери та електронну пошту:

Контакти викладачів

Історія кафедри програмних засобів починається в 1991 році, коли в Запорізькому національному технічному університеті на кафедрі конструювання та технології виробництва радіоапаратури (КТВР) вперше в Запорізькому регіоні була відкрита спеціальність "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем".

Завдяки зусиллям колективу викладачів, спеціальність була ліцензована, пройшла акредитацію.

У 1996 р. відбувся перший випуск спеціалістів з кваліфікацією "інженер-програміст". Фундаторами спеціальності та IT-освіти в ЗНТУ в 90-ті роки були доценти В.М. Крищук, С.К. Корнієнко, Н.М. Василега, В.А. Височин, В.І. Дубровін, В.І. Лебідь, В.Ф. Онищенко, О.О. Петрищев, Г.О. Полянський, В.П. Рисіков, С.М. Сердюк, Е.І. Ткачов, старші викладачі І.В. Левада, Т. М. Онікієнко, асистенти О.А. Поздняков, О.О. Степаненко, Л.Ю. Романова (Дейнега), С.Г. Милінчук, Л.П. Скачко та інші.

Далі відбулася зміна назви спеціальності: вона стала називатися "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (ПЗАС). На основі спеціальності ПЗАС у 2000 р. уведено спеціалізацію "Програмне забезпечення в бізнесі, менеджменті та підприємництві".

На базі спеціальності в 2002 р. була створена кафедра програмних засобів шляхом відокремлення від кафедри КТВР.

У 2002 році шляхом відокремлення від кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури була створена нова кафедра – програмних засобів (ПЗ), що стала базою для спеціальності ПЗОТ та увійшла до складу новоствореного факультету інформатики та обчислювальної техніки (ІОТ). З початку заснування і до 2012 р. кафедру очолював к.т.н., доцент А.В. Притула.

У 2004 р. на кафедрі відкрито нову спеціальність "Інформаційні технології проектування" (ІТП).

У 2000-х роках на кафедрі відбулося стрімке розширення викладацького складу: залучалися представники виробництва (ст. викл. А.П. Василенко) та молоді викладачі (А.В. Пархоменко, Г.В. Неласа, Г.М. Шило, Г.В. Табунщик, С.О. Субботін, Н.О. Миронова, М.О. Андреєв, М.В. Калініна, Ж.К. Камінська, Є.М. Федорченко, О.І. Качан, А.О. Олійник).

У 2010-х роках на кафедрі з'явилися нові викладачі О.О. Олійник, Є,О. Гофман, С.О. Зайцев, В.М. Льовкін, Т.В. Юр (Федорончак), Т.О. Колпакова, Т.А. Зайко.

З 2011 по 2016 рік кафедру очолював к.т.н., професор В.І. Дубровін. Відбулася зміна назви спеціальності ПЗАС: вона стала називатися "Програмне забезпечення систем" (ПЗС).

У 2012 році на кафедрі відкрито спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" (ІПЗ) та "Системи штучного інтелекту" (СШІ).

На кафедрі створено дві нові лабораторії: лабораторія "CAD / CAM / CAE" (2012 р.) та лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії (2015 р.).

У 2015 р. відповідно до нового переліку спеціальностей здійснено перехід до підготовки студентів за спеціальностями "Інженерія програмного забезпечення" (об'єднує спеціальності ІПЗ та ПЗС) та "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (КНІТ, об'єднує спеціальності ІТП та СШІ).

У 2015 році команда студентів кафедри програмних засобів посіла перше абсолютне місце в підсумковій таблиці півфіналу світу студентської олімпіади з програмування ACM по південно-східній Європі та перше абсолютне місце в підсумковій таблиці фіналу чемпіонату України з програмування АСМ у вищій лізі.

З 2016 року кафедру очолює випускник кафедри, д.т.н., професор С.О. Субботін.

У 2016 р. весною на кафедрі ліцензовано аспірантуру для підготовки докторів філософії (Ph.D) за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології".

В травні 2016 р. команда студентів кафедри представляла Україну у фіналі Міжнародної студентської олімпіади з програмування АСМ у Таїланді.

У 2016 році восени кафедра програмних засобів розширила ліцензійний обсяг набору студентів магістратури сукупно до 150 осіб (95 осіб за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 55 осіб за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"). Це гарантує можливість продовжити навчання в магістратурі усім випускникам бакалаврату.

У 2016 року виповнилось 25 років відкриття в ЗНТУ спеціальності "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем" (ПЗОТАС) та 20 років першого випуску цієї спеціальності. У 2017 році виповнюється 15 років створення кафедри програмних засобів. За роки існування в ЗНТУ спеціальностей кафедри програмних засобів підготовлено понад тисячу випускників, що працюють на підприємствах Запорізького регіону, України та за кордоном.

Сьогодні серед викладачів кафедри наукові ступені мають 18 співробітників: один доктор наук (Субботін С.О.), 17 кандидатів наук (Дубровін В.І., Зайко Т. А.,.Каплієнко Т.І., Корнієнко С.К., Льовкін В.М., Миронова Н.О., Колпакова Т.О., Неласа Г.В., Олійник А.О., Онищенко В.Ф., Пархоменко А.В., Притула А.В., Рисіков В.П., Сердюк С.М., Степаненко О.О., Табунщик Г.В., Федорончак Т. В., Шило Г.М.). Вчене звання професора мають двоє співробітників (Субботін С.О., Дубровін В.І.), доцента – 11 співробітників (Корнієнко С.К., Неласа Г.В., Олійник А.О., Пархоменко А.В., Притула А.В., Рисіков В.П., Сердюк С.М., Степаненко О.О., Табунщик Г.В., Федорончак Т.В., Шило Г.М.). Серед викладачів кафедри є один лауреат Премії Президента України (Субботін С.О.), два лауреати Премії Верховної Ради України (Олійник А. О., Субботін С.О.), п'ять стипендіатів стипендії Кабінету Міністрів України (Олійник А. О., Олійник О. О., Пархоменко А.В., Субботін С. О., Табунщик Г. В.). Також у штаті кафедри працює шість викладачів без ступенів та звань (Дейнега Л.Ю., Камінська Ж.К., Качан О.І., Левада І.В., Скачко Л.П., Федорченко Є.М.), три завідувачі лабораторій (Андреєв М.О., Бєлова А.В., Калініна М.В.) та шість лаборантів (Кашина Т.Г., Костюк В.Г., Льовкіна С.В., Людвикевич К. Л., Рященко О.В.). До навчального процесу кафедри залучаються також аспіранти.

Викладачами кафедри ведеться значна навчально-методична та науково-дослідна робота. Здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів денної та заочної форм навчання, слухачів центру післядипломної освіти, екстернів. Публікуються наукові монографії, навчальні посібники, наукові статті, тези і патенти. Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця на вузівських, загальноукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах. Кафедра виконує міжнародні проекти програм TEMPUS та Erasmus+, що дозволило створити нові лабораторії, оснащені сучасною комп'ютерною технікою та обладнанням, інтегрувати навчальний процес і науково-дослідну роботу зі студентами та промисловими підприємствами.

№ з/п ПІБ викладача Посада Науковий ступінь Вчене звання
1 Субботін Сергій Олександрович завідувач кафедри програмних засобів д.т.н. професор
2 Дубровін Валерій Іванович професор к.т.н. професор
3 Притула Анатолій Вікторович професор к.т.н. доцент
4 Табунщик Галина Володимирівна професор к.т.н. доцент
5 Корнієнко Сергій Костянтинович доцент к.т.н. доцент
6 Олійник Андрій Олександрович доцент к.т.н. доцент
7 Пархоменко Анжеліка Володимирівна доцент к.т.н. доцент
8 Рисіков Валерій Павлович доцент к.т.н. доцент
9 Сердюк Сергій Микитович доцент к.т.н. доцент
10 Степаненко Олександр Олексійович доцент к.т.н. доцент
11 Федорончак Тетяна Василівна доцент к.т.н. доцент
12 Зайко Тетяна Анатоліївна доцент к.т.н.  
13 Каплієнко Тетяна Ігорівна доцент к.т.н.  
14 Колпакова Тетяна Олексіївна доцент к.т.н.  
15 Льовкін Валерій Миколайович доцент к.т.н.  
16 Миронова Наталя Олексіївна доцент к.т.н.  
17 Дейнега Лариса Юріївна старший викладач    
18 Качан Олександр Іванович старший викладач    
19 Левада Ірина Василівна старший викладач    
20 Федорченко Євген Миколайович старший викладач    
21 Камінська Жанна Костянтинівна асистент    
22 Скачко Лілія Павлівна асистент    
23 Андреєв Максим Олександрович асистент    
24 Бєлова Алла Володимирівна асистент    
25 Калініна Марина Володимирівна асистент    
26 Неласа Ганна Вікторівна доцент к.т.н. доцент

 

Кафедра програмних засобів займає 8 навчальних та лабораторних аудиторій загальною площею 377,7 м2.

Більшість навчальних аудиторій (№№ 53а, 54, 55, 56, 57, 58) і кабінет завідувача кафедри (№53г) знаходяться на п’ятому поверсі, а викладацька (№43) – на четвертому поверсі навчального корпусу №3 ЗНТУ (вул. Жуковського, 64).

За кафедрою програмних засобів закріплено такий аудиторний фонд:

 1. аудиторія №53а – лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії, 200 м3;
 2. аудиторія №54 – лекційна аудиторія, 200 м3;
 3. аудиторія № 55 – лекційна аудиторія, 200 м3;
 4. аудиторія № 56 – лабораторія програмної інженерії, (комп’ютерний клас) 305 м3, 14 місця;
 5. аудиторія №57 – лабораторія CAD/CAM/CAE (комп’ютерний клас), 305 м3, 12 місць;
 6. аудиторія №58 – лабораторія автоматизованого проектування (комп’ютерний клас), 305 м3, 14 місць;
 7. аудиторія №43 – приміщення для викладачів (викладацька), 39,1 м2;
 8. аудиторія №53г - кабінет завідувача кафедри, 16,5 м2.

Науково-педагогічні працівники кафедри програмних засобів забезпечені робочими місцями у двох кімнатах загальною площею 55,6 м2. Окрема спеціалізована лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії та лабораторія CAD/CAM/CAE систем, які отримано згідно з програмою «TEMPUS», розташовані також у корпусі № 3 ЗНТУ. До послуг працівників кафедри існує розгалужена інфраструктура адміністративних і господарських приміщень, приміщень громадського харчування.

Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електронною поштою, послугами якої користуються всі викладачі, аспіранти та студенти кафедри. Інформація про напрями підготовки магістрів, яких готує кафедра, широко представлена на веб-сайтах університету ЗНТУ та кафедри програмних засобів. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точку доступу (а.58). Крім того, у розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у навчальній, методичній, науковій діяльності студентів, аспірантів та викладачів кафедри.

Навчальні лабораторії, закріплені за кафедрою програмних засобів, призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів тощо. Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням мультимедійних, проекційних та інших засобів.

Нагальна увага приділяється розвитку серверних та WEB ресурсів, що дозволяє забезпечити доступ до значних обчислювальних та інформаційних ресурсів студентам, викладачам та співробітникам кафедри програмних засобів. Крім того, співробітники і студенти кафедри програмних засобів мають доступ до обчислювальних і інформаційних ресурсів Центру інформаційних технологій (головний корпус ЗНТУ). Для ефективної організації навчального процесу, на кафедрі діє методичний сектор, який в повному обсязі надає методичну літературу, сприяє ефективній організації навчального процесу з підготовки магістрів.

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.

План видань навчально-методичної літератури на 1-ий семестр 2015/2016 навчального року


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм видання (кількість сторінок) Тираж (екз.) Мова
1. Конспект лекцій з дисципліни "Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напрямку 6.050103 "Програмна інженерія" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
2. Конспект лекцій з дисципліни “Компонентні технології в САПР" для студентів професійного напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни “Розробка загальнопрограмного забезпечення САПР” для студентів напряму 6.050101 «Комп'ютерні науки» спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” денної форми навчання Сердюк С.М., Качан О.І. 50 5 укр.
4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни “Ергономічні питання побудови людино-машинних систем” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” напряму 6.050103 "Програмна інженерія" Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 46 5 укр.
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 1 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 2 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
7. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання Сердюк С.М. 30 5 укр.
8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання систем” для студентів спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” (всіх форм навчання) Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 26 5 укр.
9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютера" (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання Притула А.В., Онищенко В.Ф., Качан О.І. 90 5 укр.
10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" денне відділення Дейнега Л.Ю., Левада І.В. 66 5 укр.

 

Кафедра Програмних засобів проводить навчання студентів за денною та заочною формою за наступними спеціальностями.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (термін навчання 4 роки):

121 – "Інженерія програмного забезпечення";

122 – "Комп'ютерні науки".

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (термін навчання 1,5 роки):

121 – "Інженерія програмного забезпечення" (освітні програми: "Програмне забезпечення систем", "Інженерія програмного забезпечення");

122 – "Комп'ютерні науки" (освітні програми: "Інформаційні технології проектування", "Системи штучного інтелекту").

Підготовка докторів філософії (Ph.D) (термін навчання - 4 роки) за спеціальністю

122 – "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій)

 

Спеціальність "Програмне забезпечення систем"

6.050103 Програмна інженерія

7.05010301 Програмне забезпечення систем

8.05010301 Програмне забезпечення систем

Спеціальність "Інженерія програмного забезпечення"

6.050103 Програмна інженерія

7.05010302 Інженерія программного забезпечення

8.05010302 Інженерія программного забезпечення

Спеціальність "Інформаційні технології проектування"

6.050101 Комп'ютерні науки

7.05010102 Інформаційні технології проектування

8.05010102 Інформаційні технології проектування

Спеціальність "Системи штучного інтелекту"

6.050101 Комп'ютерні науки

7.05010104 Системи штучного інтелекту

Сторінки