Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет комп’ютерних наук і технологій

Кафедра програмних засобів

Емблема кафедри «Програмні засоби»

Кафедра «Програмні засоби» (ПЗ)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Субботін Сергій Олександрович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія САD/САМ/САЕ
 • Навчальна лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії
 • Навчальна лабораторія INTERNET технологій

Спеціальності:

121 – «Інженерія програмного забезпечення», освітні програми:

«Інженерія програмного забезпечення»

122 – «Комп'ютерні науки», освітні програми:

«Комп'ютерні науки»
«Системи штучного інтелекту»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 43 (3-й корпус)
тел.: +380(61)7698267
e-mail: kafedra_pz@zntu.edu.ua

До уваги студентів кафедри програмних засобів!
Дистанційне навчання на період карантину

У період карантину у 2020-2021 навчальному році навчання на кафедрі програмних засобів НУ “Запорізька політехніка” здійснюється у змішаній формі з використанням інфокомунікаційних технологій та “Системи дистанційного навчання НУ “Запорізька політехніка”. 

Матеріали з навчальних дисциплін розміщено на електронних ресурсах університету та кафедри:

 

Взаємодія студентів з викладачами здійснюється через системи дистанційного навчання Moodle, Google class, Телеграм, електронну пошту, засоби відеоконференцзв’язку, посилання на які наведено у Телеграм-каналі кафедри:  https://t.me/pz_zntu

 
Відомості щодо вивчення та складання дисциплін у онлайн форматі за допомогою засобів інфокомунікаційних технологій: Завантажити у форматі PDF
Файл: 

Історія кафедри програмних засобів починається в 1991 році, коли в Запорізькому національному технічному університеті на кафедрі конструювання та технології виробництва радіоапаратури (КТВР) вперше в Запорізькому регіоні була відкрита спеціальність "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем".

Завдяки зусиллям колективу викладачів, спеціальність була ліцензована, пройшла акредитацію.

У 1996 р. відбувся перший випуск спеціалістів з кваліфікацією "інженер-програміст". Фундаторами спеціальності та IT-освіти в ЗНТУ в 90-ті роки були доценти В.М. Крищук, С.К. Корнієнко, Н.М. Василега, В.А. Височин, В.І. Дубровін, В.І. Лебідь, В.Ф. Онищенко, О.О. Петрищев, Г.О. Полянський, В.П. Рисіков, С.М. Сердюк, Е.І. Ткачов, старші викладачі І.В. Левада, Т. М. Онікієнко, асистенти О.А. Поздняков, О.О. Степаненко, Л.Ю. Романова (Дейнега), С.Г. Милінчук, Л.П. Скачко та інші.

Далі відбулася зміна назви спеціальності: вона стала називатися "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (ПЗАС). На основі спеціальності ПЗАС у 2000 р. уведено спеціалізацію "Програмне забезпечення в бізнесі, менеджменті та підприємництві".

На базі спеціальності в 2002 р. була створена кафедра програмних засобів шляхом відокремлення від кафедри КТВР.

У 2002 році шляхом відокремлення від кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури була створена нова кафедра – програмних засобів (ПЗ), що стала базою для спеціальності ПЗОТ та увійшла до складу новоствореного факультету інформатики та обчислювальної техніки (ІОТ). З початку заснування і до 2012 р. кафедру очолював к.т.н., доцент А.В. Притула.

У 2004 р. на кафедрі відкрито нову спеціальність "Інформаційні технології проектування" (ІТП).

У 2000-х роках на кафедрі відбулося стрімке розширення викладацького складу: залучалися представники виробництва (ст. викл. А.П. Василенко) та молоді викладачі (А.В. Пархоменко, Г.В. Неласа, Г.М. Шило, Г.В. Табунщик, С.О. Субботін, Н.О. Миронова, М.О. Андреєв, М.В. Калініна, Ж.К. Камінська, Є.М. Федорченко, О.І. Качан, А.О. Олійник).

У 2010-х роках на кафедрі з'явилися нові викладачі О.О. Олійник, Є,О. Гофман, С.О. Зайцев, В.М. Льовкін, Т.В. Юр (Федорончак), Т.О. Колпакова, Т.А. Зайко.

З 2011 по 2016 рік кафедру очолював к.т.н., професор В.І. Дубровін. Відбулася зміна назви спеціальності ПЗАС: вона стала називатися "Програмне забезпечення систем" (ПЗС).

У 2012 році на кафедрі відкрито спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" (ІПЗ) та "Системи штучного інтелекту" (СШІ).

На кафедрі створено дві нові лабораторії: лабораторія "CAD / CAM / CAE" (2012 р.) та лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії (2015 р.).

У 2015 р. відповідно до нового переліку спеціальностей здійснено перехід до підготовки студентів за спеціальностями "Інженерія програмного забезпечення" (об'єднує спеціальності ІПЗ та ПЗС) та "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (КНІТ, об'єднує спеціальності ІТП та СШІ).

У 2015 році команда студентів кафедри програмних засобів посіла перше абсолютне місце в підсумковій таблиці півфіналу світу студентської олімпіади з програмування ACM по південно-східній Європі та перше абсолютне місце в підсумковій таблиці фіналу чемпіонату України з програмування АСМ у вищій лізі.

З 2016 року кафедру очолює випускник кафедри, д.т.н., професор С.О. Субботін.

У 2016 р. весною на кафедрі ліцензовано аспірантуру для підготовки докторів філософії (Ph.D) за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології".

В травні 2016 р. команда студентів кафедри представляла Україну у фіналі Міжнародної студентської олімпіади з програмування АСМ у Таїланді.

У 2016 році восени кафедра програмних засобів розширила ліцензійний обсяг набору студентів магістратури сукупно до 150 осіб (95 осіб за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 55 осіб за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"). Це гарантує можливість продовжити навчання в магістратурі усім випускникам бакалаврату.

У 2016 року виповнилось 25 років відкриття в ЗНТУ спеціальності "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем" (ПЗОТАС) та 20 років першого випуску цієї спеціальності. У 2017 році виповнюється 15 років створення кафедри програмних засобів. За роки існування в ЗНТУ спеціальностей кафедри програмних засобів підготовлено понад тисячу випускників, що працюють на підприємствах Запорізького регіону, України та за кордоном.

Сьогодні серед викладачів кафедри наукові ступені мають 18 співробітників: один доктор наук (Субботін С.О.), 17 кандидатів наук (Дубровін В.І., Зайко Т. А.,.Каплієнко Т.І., Корнієнко С.К., Льовкін В.М., Миронова Н.О., Колпакова Т.О., Неласа Г.В., Олійник А.О., Онищенко В.Ф., Пархоменко А.В., Притула А.В., Рисіков В.П., Сердюк С.М., Степаненко О.О., Табунщик Г.В., Федорончак Т. В., Шило Г.М.). Вчене звання професора мають двоє співробітників (Субботін С.О., Дубровін В.І.), доцента – 11 співробітників (Корнієнко С.К., Неласа Г.В., Олійник А.О., Пархоменко А.В., Притула А.В., Рисіков В.П., Сердюк С.М., Степаненко О.О., Табунщик Г.В., Федорончак Т.В., Шило Г.М.). Серед викладачів кафедри є один лауреат Премії Президента України (Субботін С.О.), два лауреати Премії Верховної Ради України (Олійник А. О., Субботін С.О.), п'ять стипендіатів стипендії Кабінету Міністрів України (Олійник А. О., Олійник О. О., Пархоменко А.В., Субботін С. О., Табунщик Г. В.). Також у штаті кафедри працює шість викладачів без ступенів та звань (Дейнега Л.Ю., Камінська Ж.К., Качан О.І., Левада І.В., Скачко Л.П., Федорченко Є.М.), три завідувачі лабораторій (Андреєв М.О., Бєлова А.В., Калініна М.В.) та шість лаборантів (Кашина Т.Г., Костюк В.Г., Льовкіна С.В., Людвикевич К. Л., Рященко О.В.). До навчального процесу кафедри залучаються також аспіранти.

Викладачами кафедри ведеться значна навчально-методична та науково-дослідна робота. Здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів денної та заочної форм навчання, слухачів центру післядипломної освіти, екстернів. Публікуються наукові монографії, навчальні посібники, наукові статті, тези і патенти. Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця на вузівських, загальноукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах. Кафедра виконує міжнародні проекти програм TEMPUS та Erasmus+, що дозволило створити нові лабораторії, оснащені сучасною комп'ютерною технікою та обладнанням, інтегрувати навчальний процес і науково-дослідну роботу зі студентами та промисловими підприємствами.

ПІБ викладача

Посада

Науковий ступінь

Вчене звання

Субботін Сергій Олександрович

завідувач кафедри програмних засобів

д.т.н.

професор

Дубровін Валерій Іванович

професор

к.т.н.

професор

Табунщик Галина Володимирівна

професор

к.т.н.

професор

Каплієнко Тетяна Ігорівна

доцент

к.т.н.

доцент

Колпакова Тетяна Олексіївна

доцент

к.т.н.

доцент

Корнієнко Сергій Костянтинович

доцент

к.т.н.

доцент

Льовкін Валерій Миколайович

доцент

к.т.н.

доцент

Олійник Андрій Олександрович

доцент

к.т.н.

доцент

Пархоменко Анжеліка Володимирівна

доцент

к.т.н.

доцент

Сердюк Сергій Микитович

доцент

к.т.н.

доцент

Степаненко Олександр Олексійович

доцент

к.т.н.

доцент

Федорончак Тетяна Василівна

доцент

к.т.н.

доцент

Гладкова Ольга Миколаївна

доцент

к.т.н.

 

Зайко Тетяна Анатоліївна

доцент

к.т.н.

 

Дейнега Лариса Юріївна

старший викладач

   

Качан Олександр Іванович

старший викладач

   

Левада Ірина Василівна

старший викладач

   

Федорченко Євген Миколайович

старший викладач

   

Камінська Жанна Костянтинівна

асистент

   

Скачко Лілія Павлівна

асистент

   

Андреєв Максим Олександрович

асистент

   

Бєлова Алла Володимирівна

асистент

   

Калініна Марина Володимирівна

асистент

   

Неласа Ганна Вікторівна

професор каф.ЗІ

к.т.н.

доцент

Скрупський Степан Юрійович

доцент каф.КСМ

к.т.н.

доцент

Зеленьова Ірина Яківна

доцент каф.КСМ

к.т.н.

доцент

Кривцун Олена Володимирівна

доцент каф.САОМ

к.ф.-м.н.

доцент

Терещенко Еліна Валентинівна

доцент каф.САОМ

к.ф.-м.н.

доцент

Каврін Дмитро Анатолійович

асистент

 

 

Леощенко Сергій Дмитрович

асистент

 

 

Туленков Артем Вячеславович

асистент

 

 

 

Кафедра програмних засобів займає 8 навчальних та лабораторних аудиторій загальною площею 377,7 м2.

Більшість навчальних аудиторій (№№ 53а, 54, 55, 56, 57, 58) і кабінет завідувача кафедри (№53г) знаходяться на п’ятому поверсі, а викладацька (№43) – на четвертому поверсі навчального корпусу №3 ЗНТУ (вул. Жуковського, 64).

За кафедрою програмних засобів закріплено такий аудиторний фонд:

 1. аудиторія №53а – лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії, 200 м3;
 2. аудиторія №54 – лекційна аудиторія, 200 м3;
 3. аудиторія № 55 – лекційна аудиторія, 200 м3;
 4. аудиторія № 56 – лабораторія програмної інженерії, (комп’ютерний клас) 305 м3, 14 місця;
 5. аудиторія №57 – лабораторія CAD/CAM/CAE (комп’ютерний клас), 305 м3, 12 місць;
 6. аудиторія №58 – лабораторія автоматизованого проектування (комп’ютерний клас), 305 м3, 14 місць;
 7. аудиторія №43 – приміщення для викладачів (викладацька), 39,1 м2;
 8. аудиторія №53г - кабінет завідувача кафедри, 16,5 м2.

Науково-педагогічні працівники кафедри програмних засобів забезпечені робочими місцями у двох кімнатах загальною площею 55,6 м2. Окрема спеціалізована лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії та лабораторія CAD/CAM/CAE систем, які отримано згідно з програмою «TEMPUS», розташовані також у корпусі № 3 ЗНТУ. До послуг працівників кафедри існує розгалужена інфраструктура адміністративних і господарських приміщень, приміщень громадського харчування.

Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електронною поштою, послугами якої користуються всі викладачі, аспіранти та студенти кафедри. Інформація про напрями підготовки магістрів, яких готує кафедра, широко представлена на веб-сайтах університету ЗНТУ та кафедри програмних засобів. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точку доступу (а.58). Крім того, у розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у навчальній, методичній, науковій діяльності студентів, аспірантів та викладачів кафедри.

Навчальні лабораторії, закріплені за кафедрою програмних засобів, призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів тощо. Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням мультимедійних, проекційних та інших засобів.

Нагальна увага приділяється розвитку серверних та WEB ресурсів, що дозволяє забезпечити доступ до значних обчислювальних та інформаційних ресурсів студентам, викладачам та співробітникам кафедри програмних засобів. Крім того, співробітники і студенти кафедри програмних засобів мають доступ до обчислювальних і інформаційних ресурсів Центру інформаційних технологій (головний корпус ЗНТУ). Для ефективної організації навчального процесу, на кафедрі діє методичний сектор, який в повному обсязі надає методичну літературу, сприяє ефективній організації навчального процесу з підготовки магістрів.

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.

Кафедра програмних засобів проводить навчання студентів за денною та заочною формою.

Підготовка за освітнім ступенем “бакалавр”

Термін навчання 4 роки
 
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення
 
Бакалаври, що завершили навчання за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення”, здатні ставити і розв’язувати завдання, що пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення, зокрема прикладних застосунків.
 
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Комп’ютерні науки
 
Бакалаври, що завершили навчання за освітньою програмою “Комп’ютерні науки”, здатні проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.
 

Підготовка за освітнім ступенем “магістр”

Термін навчання 1,5 роки
 
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітня програма – Інженерія програмного забезпечення
 
Фахівці, що завершили навчання за освітньою програмою “Інженерія програмного забезпечення”, здатні ставити та вирішувати виробничі завдання щодо розробки та супроводження й забезпечення якості програмних засобів, забезпечувати сталий розвиток якості процесів та результатів розробки програмного забезпечення для ІТ компаній на основі передових міжнародних практик.
 
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Системи штучного інтелекту
 
Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних формулювати, розв’язувати й узагальнювати виробничі завдання з використанням сучасних інтелектуальних інформаційних технологій, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності..
 

Підготовка за освітнім ступенем “доктор філософії” (PhD)

Термін навчання 4 роки
 
122 Комп’ютерні науки
Освітня програма – Системи штучного інтелекту
 
Освітня програма призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Спеціальність "Програмне забезпечення систем"

6.050103 Програмна інженерія

7.05010301 Програмне забезпечення систем

8.05010301 Програмне забезпечення систем

Спеціальність "Інженерія програмного забезпечення"

6.050103 Програмна інженерія

7.05010302 Інженерія программного забезпечення

8.05010302 Інженерія программного забезпечення

Спеціальність "Інформаційні технології проектування"

6.050101 Комп'ютерні науки

7.05010102 Інформаційні технології проектування

8.05010102 Інформаційні технології проектування

Спеціальність "Системи штучного інтелекту"

6.050101 Комп'ютерні науки

7.05010104 Системи штучного інтелекту

Сторінки