Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут інформатики та радіоелектроніки » Факультет комп’ютерних наук і технологій

Кафедра програмних засобів

Емблема кафедри «Програмні засоби» ЗНТУ

Кафедра «Програмні засоби» (ПЗ)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Субботін Сергій Олександрович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія САD/САМ/САЕ
 • Навчальна лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії
 • Навчальна лабораторія INTERNET технологій

Спеціальності:

122 – «Комп'ютерні науки», освітні програми:

«Комп'ютерні науки»

121 – «Інженерія програмного забезпечення», освітні програми:

«Програмне забезпечення систем»
«Інженерія програмного забезпечення»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 43 (3-й корпус)
тел.: +380(61)7698267
e-mail: kafedra_pz@zntu.edu.ua

До уваги студентів кафедри програмних засобів!
Дистанційне навчання на період карантину

Зведена таблиця відомостей про курси та викладачів для дистанційного навчання під час карантину.

Завантажити інформацію про дистанційний доступ до курсів окремим файлом

 

Назва дисципліни

Звітність

Лектор

Електрона почта

Посилання на дистанційний курс

КНТ-1Х9 2 семестр

1

Комп'ютерна дискретна математика

екз.

Левицька Т.І.

tigr_lev@ukr.net

 

2

Вища математика. Математичний аналіз

зал.

Мастиновський Ю.В.

ymastinovsky@gmail.com

 

3

Об'єктно-орієнтоване програмування

екз.

Табунщик Г.В.

galina.tabunshchik@gmail.com

Код доступу GoogleClass 4ja5hcd

4

Іноземна мова

екз.

Каф. ІМ

kafedra_in_mov@zntu.edu.ua

 

5

Філософія

екз.

Ємельяненко Є.О.

yemelyanenko_eo@ukr.net

 

6

Архітектура комп’ютерів

зал.

Степаненко О.О.

alex@zntu.edu.ua

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/22/simple-search?filterquery=Степаненко%2C+Олександр+Олексійович&filtername=author&filtertype=equals

7

Групова динаміка і комуніації

зал.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1c97MKD1FhN_Vg0vo-zBecu5GZxIh10mB
https://weekly-geekly.github.io/articles/327498/index.html
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1657_31254416.pdf додатковий матеріал
Індивідуальне завдання самостійної роботи:
групи КНТ-119,129,119сп - за переліком в журналі
групи КНТ-139, 129сп - за переліком в журналі + 25

8

Фізичне виховання

зал.

Каф. ФКОНВС

kafedra_oivs@zntu.edu.ua

 

КНТ-2Х9 2 семестр

1

Дискретна математика

зал.

Левицька Т.І.

tigr_lev@ukr.net

 

2

Вища математика

зал.

Коротунова Е.В.

ovkorotunova@gmail.com

 

3

Об'єктно-орієнтоване програмування

екз.

Табунщик Г.В.

galina.tabunshchik@gmail.com

Код доступу GoogleClass 4ja5hcd

4

Іноземна мова

екз.

Каф. ІМ

kafedra_in_mov@zntu.edu.ua

 

5

Філософія

екз.

Ємельяненко Є.О.

yemelyanenko_eo@ukr.net

 

6

Електротехніка та електроніка

зал.

Пархоменко А.В.

parhom@zntu.edu.ua

Код доступу GoogleClass rekcg5p

7

Web-технології та Web-дизайн

екз.

Колпакова Т.О.

t.o.kolpakova@gmail.com

Код доступу GoogleClass 7bto2ru
презентації до лекцій https://www.dropbox.com/sh/qaquzbiq6vqlgut/AADWHjkYG2jTa47Glq1KNP0Va

8

Фізичне виховання

зал.

Каф. ФКОНВС

kafedra_oivs@zntu.edu.ua

 

КНТ-1Х8 4 семестр

1

Бази даних

зал./ к.п.

Корнієнко С.К.

kornienko.zntu@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1-EOCwUCivXzEuGxLxETIsLMiSZNcs9KA/view

2

Безпека життедіяльності фахівця з ООП

зал.

тут контакти всіх викладачів кафедри
https://zp.edu.ua/kafedra-ohoroni-praci-i-navkolishnogo-seredovishcha

 

 

3

Дискретні структури

екз.

Субботін С.О.

subbotin.csit@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2157/1/Subbotin_Presentation_...
1 та 2 розділи

4

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

екз.

Сердюк С.М.

serdjuksn@gmail.com

Код доступу GoogleClass toobkqu

5

Кросплатформне програмування

екз.

Миронова Н.О.

natali.myronova@gmail.com

Код доступу GoogleClass qfkvagd

6

Мультипарадигмальне програмування

зал.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1MwugQ5_3W9aqPwdAI7FNRNMbEANs998H
https://medium.com/@geisonfgfg/python-functional-programming-8158f736935b
https://developer.ibm.com/technologies/python/articles/l-prog/
https://realpython.com/pygame-a-primer/
https://www.oreilly.com/library/view/programming-net-components/05961020...

7

Математичні методи оптимізації та дослідження операцій

зал.

Дубровін В.І.

vdubrovin@gmail.com

Код доступу: lpvqhuy

8

Фізичне виховання

зал.

Каф. ФКОНВС

kafedra_oivs@zntu.edu.ua

 

КНТ-2Х8 4 семестр

1

Організація баз даних та знань

зал./ к.п.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1uxES0sf035fkQ8BAtQLwX8s7dBgsaZfni9IMKZ...

2

Безпека життедіяльності фахівця з ООП

зал.

тут контакти всіх викладачів кафедри
https://zp.edu.ua/kafedra-ohoroni-praci-i-navkolishnogo-seredovishcha

 

 

3

Системний аналіз

екз.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/319 (розділ 2 без підрозділу 2.8, підрозділ 3.3)
https://drive.google.com/open?id=1_Plov1ENmiQRv67c6-BOmmeD1ZLKkRx4
https://medium.com/@geisonfgfg/python-functional-programming-8158f736935b
https://developer.ibm.com/technologies/python/articles/l-prog/
https://refactoring.guru/uk/refactoring
https://realpython.com/pygame-a-primer/
https://www.oreilly.com/library/view/programming-net-components/05961020...

4

Мікропроцесорні системи керування технологічними процесами

зал.

Степаненко О.О.

alex@zntu.edu.ua

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/22/simple-search?filterquery=Степаненко%2C+Олександр+Олексійович&filtername=author&filtertype=equals

5

Крос-платформне програмування

зал.

Миронова Н.О.

natali.myronova@gmail.com

Код доступу GoogleClass qfkvagd

6

Математичні основи подання знань

екз.

Субботін С.О.

subbotin.csit@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2157/1/Subbotin_Presentation_...
1 та 2 розділи

7

Математичні методи дослідження операцій

екз.

Дубровін В.І.

vdubrovin@gmail.com

Код доступу: lpvqhuy

8

Фізичне виховання

зал.

Каф. ФКОНВС

kafedra_oivs@zntu.edu.ua

 

КНТ-1Х7 6 семестр

1

Проектний практикум

зал.

Миронова Н.О.

natali.myronova@gmail.com

Код доступу GoogleClass i2ewpyw

2

Конструювання програмного забезпечення

зал./ к.р.

Олійник А.О.

olejnikaa@gmail.com

Теоретичний матеріал:
Java Tutorial - Tutorialspoint (https://www.tutorialspoint.com/java/java_tutorial.pdf)
BeginnersBook Learn Java Programming with examples (https://beginnersbook.com/java-tutorial-for-beginners-with-examples/)
The Good and the Bad of Java Programming (https://www.altexsoft.com/blog/engineering/pros-and-cons-of-java-program...)
Playlist Java Tutorial (Step by Step tutorial) – https://www.youtube.com/playlist?list=PLS1QulWo1RIbfTjQvTdj8Y6yyq4R7g-Al
https://drive.google.com/open?id=1guiv-IfrSa2xo_w8Aeya263h3b3dN469

3

Комп'ютерні мережі

зал.

Степаненко О.О.

alex@zntu.edu.ua

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/22/simple-search?filterquery=Степаненко%2C+Олександр+Олексійович&filtername=author&filtertype=equals

4

Менеджмент проектів програмного забезпечення

екз.

Федорончак Т.В.

t.fedoronchak@gmail.com

Код доступу GoogleClass ovvo5jm

5

Інженерія вбудованих систем

зал.

Пархоменко А.В.

parhom@zntu.edu.ua

Код доступу GoogleClass rgw5mdo

6

Безпека програм та даних

екз.

Зайко Т.А.

nika270202@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=16iZgysgMjSuLBNFVMo1AZJPF2v3DGUn0

КНТ-2Х7 6 семестр

1

Управління IT-проектами

зал.

Федорончак Т.В.

t.fedoronchak@gmail.com

Код доступу GoogleClass p5qsu3f

2

Комп'ютерні мережі

екз.

Степаненко О.О.

alex@zntu.edu.ua

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/22/simple-search?filterquery=Степаненко%2C+Олександр+Олексійович&filtername=author&filtertype=equals

3

Методи та системи штучного інтелекту

екз.

Субботін С.О.

subbotin.csit@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2156/4/Subbotin_%d0%86ntellig...

4

Агентно-орієнтоване програмування

зал.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

https://download.actoron.com/docs/releases/latest/jadex-mkdocs/tutorials...
https://drive.google.com/open?id=1oiyQbUyDjhN-lJeljyhx2rXdOtsDQAg- теоретична частина

5

Конструювання програмного забезпечення

зал.

Олійник А.О.

olejnikaa@gmail.com

Теоретичний матеріал:
Java Tutorial - Tutorialspoint (https://www.tutorialspoint.com/java/java_tutorial.pdf)
BeginnersBook Learn Java Programming with examples (https://beginnersbook.com/java-tutorial-for-beginners-with-examples/)
The Good and the Bad of Java Programming (https://www.altexsoft.com/blog/engineering/pros-and-cons-of-java-program...)
Playlist Java Tutorial (Step by Step tutorial) – https://www.youtube.com/playlist?list=PLS1QulWo1RIbfTjQvTdj8Y6yyq4R7g-Al
https://drive.google.com/open?id=1guiv-IfrSa2xo_w8Aeya263h3b3dN469

6

Міждисциплінарний курсовий проект

к.п.

Пархоменко А.В.

parhom@zntu.edu.ua

Код доступу GoogleClass 2ixjpjt

7

Вбудовані операційні системи

зал.

Сердюк С.М.

serdjuksn@gmail.com

Код доступу GoogleClass rcqiesz

КНТ-1Х6 8 семестр

1

Економвка за видами діяльності

зал.

Круглікова В.В.

 

 

2

Технологія та використання штучних нейронних мереж

екз.

Субботін С.О.

subbotin.csit@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2080/4/Subbotin_Neural_Networ...

3

Агентно-орієнтоване програмування

екз.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

https://download.actoron.com/docs/releases/latest/jadex-mkdocs/tutorials...
https://drive.google.com/open?id=1oiyQbUyDjhN-lJeljyhx2rXdOtsDQAg- теоретична частина

4

Іноземна мова за професійним спрямуванням

екз.

Каф. ІМ

kafedra_in_mov@zntu.edu.ua

 

КНТ-2Х6 8 семестр

1

Економвка за видами діяльності

зал.

Круглікова В.В.

kruglikovalentina@gmail.com

 

2

Технології розподілених систем та паралельних обчислень

екз.

Олійник А.О.

olejnikaa@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1jrd6QyL1TFb8Va-9F1MisJzc2raMgNAz

3

Нейроінформатика

екз.

Субботін С.О.

subbotin.csit@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2080/4/Subbotin_Neural_Networ...

4

Технологія створення програмних продуктів

екз.

Олійник А.О.

olejnikaa@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1HvnepJO9CZtRnkrPLZMq1IolJqsGNUZ7

КНТ-119м 1 семестр

1

Розробка застосувань для мобільних пристроїв

зал./к.п.

Степаненко О.О.

alex@zntu.edu.ua

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/22/simple-search?filterquery=Степаненко%2C+Олександр+Олексійович&filtername=author&filtertype=equals

2

Технології розробки мережевих додатків

зал.

Степаненко О.О.

alex@zntu.edu.ua

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/22/simple-search?filterquery=Степаненко%2C+Олександр+Олексійович&filtername=author&filtertype=equals

3

Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії

зал./к.п.

Пархоменко А.В.

parhom@zntu.edu.ua

Код доступу  kxi26k4

4

Аудит та сертифікація у відповідності з ISO

зал.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209000.pdf
https://khoda.gov.ua/image/catalog/files/%209001.pdf
https://dnaop.com/html/34051/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ISO_9004-2001
https://drive.google.com/open?id=16NG6IQEeGkedAaiq7P2Km_oyvga3TUZ0

5

Теорія вирішення винахідницьких задач

зал.

Зайко Т.А.

nika270202@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=10UpjJdifT_uBmkRRQzflXIgR6Uwgur1Y

6

Мультиагентні системи

зал.

Олійник А.О.

olejnikaa@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1kPUj3XGeBi4zcQoEg6a8TvZB8pvAciDI    частина 3

7

Нечітке програмування

екз.

Субботін С.О.

subbotin.csit@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2157/1/Subbotin_Presentation_...
3 та 4 розділи

8

Інтелектуальні засоби інтегрованих середовищ розробки

екз.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/319 (розділи 2,4)
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/beans/package-summary.html
http://www.victana.lviv.ua/knyhy/konspekty-lektsii/133-kros-platformenne...
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/

9

Інженерія якості

екз.

Табунщик Г.В.

galina.tabunshchik@gmail.com

Код доступу GoogleClass bzfvjv5

10

Цивільний захист і охорона праці в галузі

д.з.

тут контакти всіх викладачів кафедри
https://zp.edu.ua/kafedra-ohoroni-praci-i-navkolishnogo-seredovishcha

 

 

КНТ-219м 1 семестр

1

Нечітке програмування

екз.

Субботін С.О.

subbotin.csit@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2157/1/Subbotin_Presentation_...
3 та 4 розділи

2

Scada-системи

зал.

Зайко Т.А.

nika270202@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1e9uWd8-8e3f24QxcA94t1u5d7gkjswAC

3

Мережеві системи автоматизації проектування

зал.

Степаненко О.О.

alex@zntu.edu.ua

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/22/simple-search?filterquery=Степаненко%2C+Олександр+Олексійович&filtername=author&filtertype=equals

4

Валідація та верифікація цифрових систем керування

зал.

Табунщик Г.В.

galina.tabunshchik@gmail.com

Код доступу GoogleClass drtcou5

5

Теорія комп'ютеризованого проектування складних об'єктів та систем

зал.

Пархоменко А.В.

parhom@zntu.edu.ua

Код доступу GoogleClass vi2pqsd

6

Основи обчислювального інтелекту

екз.

Субботін С.О.

subbotin.csit@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/2157/1/Subbotin_Presentation_...
3 та 4 розділи

7

Інтелектуальні засоби інтегрованих середовищ розробки

екз.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/319 (розділи 2,4)
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/beans/package-summary.html
http://www.victana.lviv.ua/knyhy/konspekty-lektsii/133-kros-platformenne...
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/

8

Системний аналіз предметної області

екз.

Льовкін В.М.

vliovkin@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1bJvVKh09UciCHCIa1ORtajs2GqPSgE2-
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/319 (розділи 2,4)
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/beans/package-summary.html
http://www.victana.lviv.ua/knyhy/konspekty-lektsii/133-kros-platformenne...
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/

9

Еволюційне моделювання

зал./ к.р.

Олійник А.О.

olejnikaa@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1kPUj3XGeBi4zcQoEg6a8TvZB8pvAciDI    частина 2

10

Мультиагентні системи

зал.

Олійник А.О.

olejnikaa@gmail.com

https://drive.google.com/open?id=1kPUj3XGeBi4zcQoEg6a8TvZB8pvAciDI    частина 3

11

Цивільний захист і охорона праці в галузі

д.з.

тут контакти всіх викладачів кафедри
https://zp.edu.ua/kafedra-ohoroni-praci-i-navkolishnogo-seredovishcha

 

 

 

 

Історія кафедри програмних засобів починається в 1991 році, коли в Запорізькому національному технічному університеті на кафедрі конструювання та технології виробництва радіоапаратури (КТВР) вперше в Запорізькому регіоні була відкрита спеціальність "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем".

Завдяки зусиллям колективу викладачів, спеціальність була ліцензована, пройшла акредитацію.

У 1996 р. відбувся перший випуск спеціалістів з кваліфікацією "інженер-програміст". Фундаторами спеціальності та IT-освіти в ЗНТУ в 90-ті роки були доценти В.М. Крищук, С.К. Корнієнко, Н.М. Василега, В.А. Височин, В.І. Дубровін, В.І. Лебідь, В.Ф. Онищенко, О.О. Петрищев, Г.О. Полянський, В.П. Рисіков, С.М. Сердюк, Е.І. Ткачов, старші викладачі І.В. Левада, Т. М. Онікієнко, асистенти О.А. Поздняков, О.О. Степаненко, Л.Ю. Романова (Дейнега), С.Г. Милінчук, Л.П. Скачко та інші.

Далі відбулася зміна назви спеціальності: вона стала називатися "Програмне забезпечення автоматизованих систем" (ПЗАС). На основі спеціальності ПЗАС у 2000 р. уведено спеціалізацію "Програмне забезпечення в бізнесі, менеджменті та підприємництві".

На базі спеціальності в 2002 р. була створена кафедра програмних засобів шляхом відокремлення від кафедри КТВР.

У 2002 році шляхом відокремлення від кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури була створена нова кафедра – програмних засобів (ПЗ), що стала базою для спеціальності ПЗОТ та увійшла до складу новоствореного факультету інформатики та обчислювальної техніки (ІОТ). З початку заснування і до 2012 р. кафедру очолював к.т.н., доцент А.В. Притула.

У 2004 р. на кафедрі відкрито нову спеціальність "Інформаційні технології проектування" (ІТП).

У 2000-х роках на кафедрі відбулося стрімке розширення викладацького складу: залучалися представники виробництва (ст. викл. А.П. Василенко) та молоді викладачі (А.В. Пархоменко, Г.В. Неласа, Г.М. Шило, Г.В. Табунщик, С.О. Субботін, Н.О. Миронова, М.О. Андреєв, М.В. Калініна, Ж.К. Камінська, Є.М. Федорченко, О.І. Качан, А.О. Олійник).

У 2010-х роках на кафедрі з'явилися нові викладачі О.О. Олійник, Є,О. Гофман, С.О. Зайцев, В.М. Льовкін, Т.В. Юр (Федорончак), Т.О. Колпакова, Т.А. Зайко.

З 2011 по 2016 рік кафедру очолював к.т.н., професор В.І. Дубровін. Відбулася зміна назви спеціальності ПЗАС: вона стала називатися "Програмне забезпечення систем" (ПЗС).

У 2012 році на кафедрі відкрито спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" (ІПЗ) та "Системи штучного інтелекту" (СШІ).

На кафедрі створено дві нові лабораторії: лабораторія "CAD / CAM / CAE" (2012 р.) та лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії (2015 р.).

У 2015 р. відповідно до нового переліку спеціальностей здійснено перехід до підготовки студентів за спеціальностями "Інженерія програмного забезпечення" (об'єднує спеціальності ІПЗ та ПЗС) та "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (КНІТ, об'єднує спеціальності ІТП та СШІ).

У 2015 році команда студентів кафедри програмних засобів посіла перше абсолютне місце в підсумковій таблиці півфіналу світу студентської олімпіади з програмування ACM по південно-східній Європі та перше абсолютне місце в підсумковій таблиці фіналу чемпіонату України з програмування АСМ у вищій лізі.

З 2016 року кафедру очолює випускник кафедри, д.т.н., професор С.О. Субботін.

У 2016 р. весною на кафедрі ліцензовано аспірантуру для підготовки докторів філософії (Ph.D) за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології".

В травні 2016 р. команда студентів кафедри представляла Україну у фіналі Міжнародної студентської олімпіади з програмування АСМ у Таїланді.

У 2016 році восени кафедра програмних засобів розширила ліцензійний обсяг набору студентів магістратури сукупно до 150 осіб (95 осіб за спеціальністю 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 55 осіб за спеціальністю 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології"). Це гарантує можливість продовжити навчання в магістратурі усім випускникам бакалаврату.

У 2016 року виповнилось 25 років відкриття в ЗНТУ спеціальності "Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем" (ПЗОТАС) та 20 років першого випуску цієї спеціальності. У 2017 році виповнюється 15 років створення кафедри програмних засобів. За роки існування в ЗНТУ спеціальностей кафедри програмних засобів підготовлено понад тисячу випускників, що працюють на підприємствах Запорізького регіону, України та за кордоном.

Сьогодні серед викладачів кафедри наукові ступені мають 18 співробітників: один доктор наук (Субботін С.О.), 17 кандидатів наук (Дубровін В.І., Зайко Т. А.,.Каплієнко Т.І., Корнієнко С.К., Льовкін В.М., Миронова Н.О., Колпакова Т.О., Неласа Г.В., Олійник А.О., Онищенко В.Ф., Пархоменко А.В., Притула А.В., Рисіков В.П., Сердюк С.М., Степаненко О.О., Табунщик Г.В., Федорончак Т. В., Шило Г.М.). Вчене звання професора мають двоє співробітників (Субботін С.О., Дубровін В.І.), доцента – 11 співробітників (Корнієнко С.К., Неласа Г.В., Олійник А.О., Пархоменко А.В., Притула А.В., Рисіков В.П., Сердюк С.М., Степаненко О.О., Табунщик Г.В., Федорончак Т.В., Шило Г.М.). Серед викладачів кафедри є один лауреат Премії Президента України (Субботін С.О.), два лауреати Премії Верховної Ради України (Олійник А. О., Субботін С.О.), п'ять стипендіатів стипендії Кабінету Міністрів України (Олійник А. О., Олійник О. О., Пархоменко А.В., Субботін С. О., Табунщик Г. В.). Також у штаті кафедри працює шість викладачів без ступенів та звань (Дейнега Л.Ю., Камінська Ж.К., Качан О.І., Левада І.В., Скачко Л.П., Федорченко Є.М.), три завідувачі лабораторій (Андреєв М.О., Бєлова А.В., Калініна М.В.) та шість лаборантів (Кашина Т.Г., Костюк В.Г., Льовкіна С.В., Людвикевич К. Л., Рященко О.В.). До навчального процесу кафедри залучаються також аспіранти.

Викладачами кафедри ведеться значна навчально-методична та науково-дослідна робота. Здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів, аспірантів денної та заочної форм навчання, слухачів центру післядипломної освіти, екстернів. Публікуються наукові монографії, навчальні посібники, наукові статті, тези і патенти. Студенти кафедри беруть участь та займають призові місця на вузівських, загальноукраїнських та міжнародних олімпіадах та конкурсах. Кафедра виконує міжнародні проекти програм TEMPUS та Erasmus+, що дозволило створити нові лабораторії, оснащені сучасною комп'ютерною технікою та обладнанням, інтегрувати навчальний процес і науково-дослідну роботу зі студентами та промисловими підприємствами.

№ з/п ПІБ викладача Посада Науковий ступінь Вчене звання
1 Субботін Сергій Олександрович завідувач кафедри програмних засобів д.т.н. професор
2 Дубровін Валерій Іванович професор к.т.н. професор
3 Притула Анатолій Вікторович професор к.т.н. доцент
4 Табунщик Галина Володимирівна професор к.т.н. доцент
5 Корнієнко Сергій Костянтинович доцент к.т.н. доцент
6 Олійник Андрій Олександрович доцент к.т.н. доцент
7 Пархоменко Анжеліка Володимирівна доцент к.т.н. доцент
8 Рисіков Валерій Павлович доцент к.т.н. доцент
9 Сердюк Сергій Микитович доцент к.т.н. доцент
10 Степаненко Олександр Олексійович доцент к.т.н. доцент
11 Федорончак Тетяна Василівна доцент к.т.н. доцент
12 Зайко Тетяна Анатоліївна доцент к.т.н.  
13 Каплієнко Тетяна Ігорівна доцент к.т.н.  
14 Колпакова Тетяна Олексіївна доцент к.т.н.  
15 Льовкін Валерій Миколайович доцент к.т.н.  
16 Миронова Наталя Олексіївна доцент к.т.н.  
17 Дейнега Лариса Юріївна старший викладач    
18 Качан Олександр Іванович старший викладач    
19 Левада Ірина Василівна старший викладач    
20 Федорченко Євген Миколайович старший викладач    
21 Камінська Жанна Костянтинівна асистент    
22 Скачко Лілія Павлівна асистент    
23 Андреєв Максим Олександрович асистент    
24 Бєлова Алла Володимирівна асистент    
25 Калініна Марина Володимирівна асистент    
26 Неласа Ганна Вікторівна доцент к.т.н. доцент

 

Кафедра програмних засобів займає 8 навчальних та лабораторних аудиторій загальною площею 377,7 м2.

Більшість навчальних аудиторій (№№ 53а, 54, 55, 56, 57, 58) і кабінет завідувача кафедри (№53г) знаходяться на п’ятому поверсі, а викладацька (№43) – на четвертому поверсі навчального корпусу №3 ЗНТУ (вул. Жуковського, 64).

За кафедрою програмних засобів закріплено такий аудиторний фонд:

 1. аудиторія №53а – лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії, 200 м3;
 2. аудиторія №54 – лекційна аудиторія, 200 м3;
 3. аудиторія № 55 – лекційна аудиторія, 200 м3;
 4. аудиторія № 56 – лабораторія програмної інженерії, (комп’ютерний клас) 305 м3, 14 місця;
 5. аудиторія №57 – лабораторія CAD/CAM/CAE (комп’ютерний клас), 305 м3, 12 місць;
 6. аудиторія №58 – лабораторія автоматизованого проектування (комп’ютерний клас), 305 м3, 14 місць;
 7. аудиторія №43 – приміщення для викладачів (викладацька), 39,1 м2;
 8. аудиторія №53г - кабінет завідувача кафедри, 16,5 м2.

Науково-педагогічні працівники кафедри програмних засобів забезпечені робочими місцями у двох кімнатах загальною площею 55,6 м2. Окрема спеціалізована лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії та лабораторія CAD/CAM/CAE систем, які отримано згідно з програмою «TEMPUS», розташовані також у корпусі № 3 ЗНТУ. До послуг працівників кафедри існує розгалужена інфраструктура адміністративних і господарських приміщень, приміщень громадського харчування.

Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електронною поштою, послугами якої користуються всі викладачі, аспіранти та студенти кафедри. Інформація про напрями підготовки магістрів, яких готує кафедра, широко представлена на веб-сайтах університету ЗНТУ та кафедри програмних засобів. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, крім того, встановлено Wi-Fi точку доступу (а.58). Крім того, у розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у навчальній, методичній, науковій діяльності студентів, аспірантів та викладачів кафедри.

Навчальні лабораторії, закріплені за кафедрою програмних засобів, призначені для проведення лабораторних робіт, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін, що викладаються на кафедрі, а також для виконання студентами курсових та дипломних робіт, підготовки наукових доповідей, статей та рефератів тощо. Заняття у навчальних лабораторіях проводяться з використанням мультимедійних, проекційних та інших засобів.

Нагальна увага приділяється розвитку серверних та WEB ресурсів, що дозволяє забезпечити доступ до значних обчислювальних та інформаційних ресурсів студентам, викладачам та співробітникам кафедри програмних засобів. Крім того, співробітники і студенти кафедри програмних засобів мають доступ до обчислювальних і інформаційних ресурсів Центру інформаційних технологій (головний корпус ЗНТУ). Для ефективної організації навчального процесу, на кафедрі діє методичний сектор, який в повному обсязі надає методичну літературу, сприяє ефективній організації навчального процесу з підготовки магістрів.

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Крім того, заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.

План видань навчально-методичної літератури на 1-ий семестр 2015/2016 навчального року


п/п
Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм видання (кількість сторінок) Тираж (екз.) Мова
1. Конспект лекцій з дисципліни "Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напрямку 6.050103 "Програмна інженерія" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
2. Конспект лекцій з дисципліни “Компонентні технології в САПР" для студентів професійного напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" Левада І.В., Дейнега Л.Ю. 106 5 укр.
3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисципліни “Розробка загальнопрограмного забезпечення САПР” для студентів напряму 6.050101 «Комп'ютерні науки» спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” денної форми навчання Сердюк С.М., Качан О.І. 50 5 укр.
4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робiт з дисциплiни “Ергономічні питання побудови людино-машинних систем” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” напряму 6.050103 "Програмна інженерія" Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 46 5 укр.
5. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 1 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
6. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання. Частина 2 Сердюк С.М., Камінська Ж.К., Степаненко О.О. 58 5 укр.
7. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Людино-машинна взаємодія” для студентів спеціальності 7.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 7.05010302 "Інженерія програмного забезпечення" денної форми навчання Сердюк С.М. 30 5 укр.
8. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Моделювання систем” для студентів спеціальності 7.05010102 “Інформаційні технології проектування” (всіх форм навчання) Сердюк С.М., Камінська Ж.К. 26 5 укр.
9. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Архітектура комп'ютера" (частина 1) для студентів напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" усіх форм навчання Притула А.В., Онищенко В.Ф., Качан О.І. 90 5 укр.
10. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технології компонентного програмного забезпечення" для студентів професійного напряму 6.050103 "Програмна інженерія" денне відділення Дейнега Л.Ю., Левада І.В. 66 5 укр.

 

Кафедра Програмних засобів проводить навчання студентів за денною та заочною формою за наступними спеціальностями.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (термін навчання 4 роки):

121 – "Інженерія програмного забезпечення";

122 – "Комп'ютерні науки".

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" (термін навчання 1,5 роки):

121 – "Інженерія програмного забезпечення" (освітні програми: "Програмне забезпечення систем", "Інженерія програмного забезпечення");

122 – "Комп'ютерні науки" (освітні програми: "Інформаційні технології проектування", "Системи штучного інтелекту").

Підготовка докторів філософії (Ph.D) (термін навчання - 4 роки) за спеціальністю

122 – "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій)

 

Спеціальність "Програмне забезпечення систем"

6.050103 Програмна інженерія

7.05010301 Програмне забезпечення систем

8.05010301 Програмне забезпечення систем

Спеціальність "Інженерія програмного забезпечення"

6.050103 Програмна інженерія

7.05010302 Інженерія программного забезпечення

8.05010302 Інженерія программного забезпечення

Спеціальність "Інформаційні технології проектування"

6.050101 Комп'ютерні науки

7.05010102 Інформаційні технології проектування

8.05010102 Інформаційні технології проектування

Спеціальність "Системи штучного інтелекту"

6.050101 Комп'ютерні науки

7.05010104 Системи штучного інтелекту

Сторінки