Ви є тут

Головна

Головна

Емблема Центру «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»

Навчально-науково-виробничий центр «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти» (ННВЦ «ЗРЦПО»)

Рік початку діяльності: 1997

Положення про ННВЦ «ЗРЦПО»

Керівництво:

Директор: доцент Бєлоусов Віталій Михайлович

Структура ННВЦ «ЗРЦПО»:

 

Контактні дані:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 149 (головний корпус)
тел.: +380(61)7698624
e-mail: dept_pk@zp.edu.ua

Емблема Центру доуніверситетської підготовки НУ «Запорізька політехніка»

Центр доуніверситетської підготовки

Рік початку діяльності: 1928 (як підготовчі курси), 1970 (відкрилося підготовче відділення), 1990 (створено факультет довузівської підготовки), 2015

Положення про Центр доуніверситетської підготовки (PDF, 288 KБ)

 

Керівництво:

Директор: доцент Бєлоусов Віталій Михайлович

 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 149 (головний корпус)
тел.: +380(61)7698624, +380989947469
e-mail: dept_pk@zntu.edu.ua

Емблема кафедри «Конституційне, адміністративне та трудове право»

Кафедра «Конституційне, адміністративне та трудове право» (КАТП)

Рік початку діяльності: 2014

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.ю.н., професор Максакова Руслана Миколаївна

Спеціальності:

081 – «Право», освітні програми:

«Правознавство»

262 – «Правоохоронна діяльність», освітні програми:

«Правоохоронна діяльність»

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 390-А
тел.: +380(61)7698609
e-mail: kafedra_katp@zntu.edu.ua

Емблема кафедри «Будівельне виробництво та управління проєктами»

Кафедра «Будівельне виробництво та управління проєктами» (БВУП)

Рік початку діяльності: 2014

 

Керівництво:

В.о. завідувача кафедри: к.т.н., доцент Назаренко Олексій Миколайович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія інженерно-технічного моніторингу будівель та споруд
 • Навчальна лабораторія енергоресурсозбереження та енергоефективних технологій в архітектуріта будівництві

Спеціальності:

192 – «Будівництво та цивільна інженерія», освітні програми:

«Промислове і цивільне будівництво»

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Управління проектами»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 134, 165-А
тел.: +380(61)7698503, +380(61)7698563
e-mail: kafedra_bud@zp.edu.ua

Емблема кафедри «Комп'ютерні системи та мережі» ЗНТУ

Кафедра «Комп'ютерні системи та мережі» (КСМ)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Кудерметов Равіль Камілович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень
 • Навчальна лабораторія системної інтеграції комп’ютерних технологій
 • Навчальна лабораторія паралельних та розподілених обчислень
 • Навчальна лабораторія «Цифрові системи передавання даних

Спеціальності:

123 – «Комп'ютерна інженерія», освітні програми:

«Комп'ютерна інженерія»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 53-Б
тел.: +380(61)698249
e-mail: kafedra_ksm@zntu.edu.ua
URL: Кафедра «Комп’ютерні системи та мережі»

Емблема кафедри «Інформаційні технології в туризмі» ЗНТУ

Кафедра «Інформаційні технології в туризмі» (ІТТ)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Морозов Денис Миколайович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія прикладних методів обробки інформації

Додаткова інформація:

У 2007 році в Запорізькому національному технічному університеті було створено кафедру «Інформаційні технології в туризмі», як загальноосвітню кафедру факультету Міжнародного туризму та управління Інституту управління і права.

За роки існування на кафедрі було сформовано якісний викладацький склад, який забезпечує викладання інформатики та інших комп’ютерно орієнтованих дисциплін для всіх спеціальностей Інституту управління та права.

Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу студентів – постійно поповнюється база навчально-методичних матеріалів, оновлюються робочі програми дисциплін.

Значні зусилля кафедри на сьогоднішній день направлені на пошук та впровадження нових форм та технологій навчання, впровадження системи інформаційної підтримки студентів при викладанні дисциплін кафедри на базі програмної оболонки Moodle.

На кафедрі діє лабораторія комп’ютерних технологій, що надає широкий спектр послуг із вивчення спеціальних дисциплін та використання комп’ютерних технологій.

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 396
тел.: +380(61)7698504
e-mail: kafedra_itt@zntu.edu.ua

Емблема кафедри «Правознавство» ЗНТУ

Кафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право» (КЦМП)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.ю.н., професор Леоненко Тетяна Євгенівна

Спеціальності:

081 – «Право», освітні програми:

«Правознавство»

262 – «Правоохоронна діяльність», освітні програми:

«Правоохоронна діяльність»

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 390
тел.: +38(061)7698537
e-mail: kafedra_pravo@zntu.edu.ua

Емблема кафедри «Військова підготовка» ЗНТУ

Кафедра «Військова підготовка» (ВП)

Рік початку діяльності: 1959

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: полковник Альохін Костянтин Васильович

 

Напрями підготовки та спеціальності:

 • «Бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії»
 • «Бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії»
 • «Бойове застосування змішаних з'єднань, військових частин і підрозділів зв'язку (крім підрозділів і військових частин зв'язку та радіотехнічного забезпечення авіації)»
 • «Експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів»
 • «Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння і обладнання»
 • «Зберігання та ремонт боєприпасів, детонаторів, освітлювальних та сигнальних засобів, вибухових речовин»
 • «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних машин»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Цимлянська 23, м.Запоріжжя, Україна, 69008
аудиторія (кабінет): 33
тел.: +380(61)7023030
e-mail: kafedra_mil@zntu.edu.ua

Емблема кафедри програмних засобів

Кафедра програмних засобів (ПЗ)

Рік започаткування спеціальностей: 1991

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.т.н., професор Субботін Сергій Олександрович

Навчальні аудиторії та лабораторії:

 • лабораторія інженерії програмного забезпечення (ауд. 58)
 • комп'ютерний клас (ауд. 56)
 • комп'ютерний клас (ауд. 49)
 • лабораторія CAD/CAM/CAE систем (ауд. 57)
 • лабораторія інтелектуального комп'ютингу, віртуальної та доповненої реальності (ауд. 25а-27)
 • лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії (ауд. 53а)
 • викладацька (ауд. 43)
 • кабінет завідувача кафедри (ауд. 53-а)
 • лекційна аудиторія (ауд. 55)
 • лекційна аудиторія (ауд. 45)

Спеціальності:

121 – «Інженерія програмного забезпечення», освітні програми:

ОР «бакалавр» – «Інженерія програмного забезпечення»
ОР «магістр» – «Інженерія програмного забезпечення»

122 – «Комп'ютерні науки», освітні програми:

ОР «бакалавр» – «Комп'ютерні науки»
ОР «магістр» – «Системи штучного інтелекту»
ОР «доктор філософії» – «Комп'ютерні науки»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії.

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
кабінети (3 корпус) та телефони:
ауд. 43 – викладацька (тел. +380617698267),
ауд. 53-г – завідувач кафедри (тел.: +380617698330, +380673941180 – Сергій Олександрович Субботін)
e-mail: kafedra_pz@zntu.edu.ua

Вебсторінка кафедри програмних засобів >>

Вебсайт кафедри програмних засобів: http://pz.zntu.net/

Телеграм-канал >>

YouTube-канал >>

Фейсбук-група >>

Розділ репозиторію >>

Гугл-диск навчально-методичних матеріалів кафедри >>

Емблема кафедри «Спеціальна освіта»

Кафедра «Спеціальна освіта» (СО)

Рік початку діяльності: 2018 р.

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.п.н., доцент Івахненко Анна Аркадіївна

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Спеціалізований кабінет "Логопедії"

Спеціальності:

016 – «Спеціальна освіта», освітні програми:

«Корекційна освіта»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398А, (IV корпус)
тел.: +380(61)7698571
e-mail: kafedra_so@zntu.edu.ua

Сторінки