Ви є тут

Головна

Головна

Вчена рада Електротехнічного факультету

Керівництво:

Голова: к.т.н. Антонов Микола Леонідович

Вчений секретар: Євгенія Володимирівна Васильєва

 

Контактні дані:

Васильєва Євгенія Володимирівна, вчений секретар, старший викладач кафедри Електропривода та автоматизації промислових установок
кабінет: 528 (5 корпус)
тел.: +38(061)7698313
e-mail: 17irla@gmail.com

22-24 жовтня 2018 р.

Щодо проходження аккредитації!
На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного технічного університету щодо акредитації підготовки фахівців освітньо-професійної програми «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем та перевірки результатів діяльності безпосередньо в навчальному закладі, експертна комісія дійшла висновку, що підготовка фахівців відповідає вимогам провадження освітньої діяльності. Комісія також вважає, що ЗНТУ спроможний надавати освітні послуги з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 50 осіб.
Водночас експертна комісія вважає за необхідне висловити пропозиції, які дадуть змогу поліпшити якість підготов¬ки фахівців: - вдосконалити організацію освітнього процесу щодо використання новітніх технологій навчання; - розширити забезпечення бібліотеки іншомовною періодикою та поповнити бібліотечні фонди новітніми підручниками з фахових дисциплін; - поповнити навчальний план спеціальності дисциплінами, які є вагомими для підготовки майбутнього викладача, - зокрема, «Міжкультурна комунікація» або «Комунікативні стратегії». На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредита¬ційної експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації фахівців освітньо-професійної програми «035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)» зі спеціальності 035 «Філологія» за другим (магістерським) рівнем Запорізького національного технічного університету за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 50 осіб.
Голова експертної комісії завідувач кафедри німецької філології Київського національного лінгвістичного університету доктор філологічних наук, професор М.В. Гамзюк.
Член експертної комісії кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри ділової іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна М.М. Медвідь 24 жовтня 2018 р.

Науково-педагогічними працівниками кафедри “Політологія та право” збільшено проведення в дистанційному режимі індивідуальних консультацій з викладаємих навчальних дисциплін.

                                                                    ТИЖДЕНЬ НАУКИ – 2020
       16 квітня 2020 року в режимі онлайн відбулось засідання секції “Політологія, соціологія та право” (керівник – професор кафедри “Політологія та право”, доктор юридичних наук, доцент Кириченко Ю.В.) студентської науково-практичної конференції “Тиждень науки”. У роботі конференції взяли участь наступні здобувачі вищої освіти: Кузьменко О.О. (ФЕУ-519) “Соціальні аспекти масового суспільства” (науковий керівник – доц. Рєзанова Н.О.); Бурлак О.С. (ФЕУ-319) “Проблеми розвитку людини в сучасному суспільстві” (науковий керівник – доц. Рєзанова Н.О.); Палладі Д.Е. (БАД-519) “Про державу як відкриту систему” (науковий керівник – доц. Рєзанова Н.О.); Невтиря К.С. (Е-419а) “Тоталітаризм: сутність, передумови виникнення та проблема зупинення у розвитку тоталітарних країн” (науковий керівник – асист. Давлєтова Г.В.); Бондаренко А.О. (Е-419а) “ЗМІ в тоталітарному і демократичному режимах та проблема їх залежності” (науковий керівник – асист. Давлєтова Г.В.).
       Усі доповіді здобувачів вищої освіти будуть опубліковані у збірнику тез доповідей щорічної науково-практичної конференції “Тиждень науки - 2020” Національного університету “Запорізька політехніка”.
 

                                                                                          
                                                                                                                                                              Вітаємо!
         Кириченка Віктора Миколайовича, завідувача кафедри “Політологія та право”, кандидата історичних наук, доцента з 70-річчям від дня народження. Бажаємо Віктору Миколайовичу міцного здоров’я, благополуччя, творчого натхнення, здійснення усіх бажань, мрій та сподівань.
                                                                                                                                                                           Колектив кафедри  

 

 
Кафедра “Політологія та право” продовжує здійснювати дистанційне навчання здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін “Політико-правова система України”, “Соціологія”, “Адміністративне право”, “Міжнародне публічне право”, “Захист прав споживачів”. Науково-педагогічними працівниками кафедри було надано завдання в загальноуніверситетській системі Moodle з зазначених дисциплін, яке було виконано здобувачами вищої освіти в установлений строк.  
 

 
(на виконання наказу ректора № 98 від 01.04.2020 р.)
 

Кафедра політології та права НУ «Запорізька політехніка» активно використовує технології та засоби дистанційного навчання для організації освітнього процесу під час карантину. Навчально-методичне забезпечення з дисциплін кафедри, що містить підручники, навчальні посібники, монографії, конспекти лекцій та методичні вказівки, є публічно доступним в електронній формі в загальноуніверситетській системі дистанційного навчання Moodle (http://moodle.zp.edu.ua/login/index.php).

Оперативне інформування здобувачів вищої освіти щодо завдань з дисциплін здійснюється на сайті кафедри, а також за допомогою електронної пошти викладачів:
1. Кириченко Віктор Миколайович – завідувач кафедри, к.і.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. ГФ-219,319,329; ФЕУ-619, 119, 419, 219). Електронна пошта: kirichenko_yuriy84@ukr.net
2. Орлянський Володимир Семенович – професор кафедри, д.і.н., професор, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-118, 118 сп, 218, 318; Е-119, 119 сп, 219, 219 сп, 229 сп, 239 сп, 249 сп; Е-319, 319 сп, 519 сп, 819, 819 сп, 419, 419 а; Е-419 сп, 619 сп, 719 сп; ІФ-118, 218, 318, 518). Електронна пошта: orlyanskayan@gmail.com
3. Кириченко Юрій Вікторович – професор кафедри, д.ю.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Адміністративне право (гр. ФЕУ-517, 527), Захист прав споживачів (гр. ФЕУ-218), Міжнародне публічне право (гр. ГФ-216). Електронна пошта: kirichenko_yuriy84@ukr.net
4. Рєзанова Наталія Олександрівна – доцент кафедри, к.ф.н., доцент, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-419, 529, 519, 819, 539, 539 сп; РТ-818, 918, 618, 518, 418, 318, 218, 118), Соціологія (гр. ФЕУ-519, 319, 219, 419, 419 сп). Електронна пошта: reznat120@gmail.com
5. Соколенко Юлія Миколаївна – старший викладач кафедри, навчальні дисципліни, які викладає: Політико-правова система України (гр. СН-219, 319, 519). Електронна пошта: SokolenkouLia20@gmail.com
6. Давлєтова Ганна Василівна – асистент кафедри, навчальні дисципліни, що викладає: Політико-правова система України (гр. БАД-118, 118 сп, 218, 318; Е-119, 119 сп, 219, 219 сп, 229 сп, 239 сп, 249 сп; Е-319, 319 сп, 519 сп, 819, 819 сп, 419, 419 а; Е-419 сп, 619 сп, 719 сп; ІФ-118, 218, 318, 518). Електронна пошта: davannazp@gmail.com
 

Розмір компенсації витрат на підготовку за освітнім ступенем бакалавр по роках (курсах) у грн.

Денна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 8360 9400 10100 10700 38560
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 8360 9400 10100 10700 38560
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 8360 9400 10100 10700 38560
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати 8360 9400 10100 10700 38560
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 8360 9400 10100 10700 38560
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 8360 9400 10100 10700 38560
173 Авіоніка Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 8360 9400 10100 10700 38560

Заочна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік За весь період навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 5170 6380 7590 7800 26940
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 5170 6380 7590 7800 26940
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 5170 6380 7590 7800 26940
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати 5170 6380 7590 7800 26940
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 5170 6380 7590 7800 26940
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 5170 6380 7590 7800 26940
173 Авіоніка Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів 5170 6380 7590 7800 26940

Розмір компенсації витрат на підготовку за освітнім ступенем магістр за семестр у грн.

Денна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма За семестр За навчальний рік За весь період навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 5600 11200 16800
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 5600 11200 16800
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 5600 11200 16800
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати 5600 11200 16800
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 5600 11200 16800
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 5600 11200 16800

Заочна форма навчання:

Код Спеціальність Освітня програма За семестр За навчальний рік За весь період навчання
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехнічні системи електроспоживання 3400 6800 10200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Енергетичний менеджмент 3400 6800 10200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні машини і апарати 3400 6800 10200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електричні та електронні апарати 3400 6800 10200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічні системи автоматизації та електропривод 3400 6800 10200
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв 3400 6800 10200

 

     Яскраві кольори осені надихають... Вже традиційним на юридичному факультеті Інституту управління та права НУ «Запорізька політехніка» стало урочисте прийняття в студенти наших першокурсників та привітання всіх юристів з їх професійним святом, Днем юриста, яке щороку відзначається в Україні 8 жовтня, а встановлено ще в 1997 році. В рамках урочистостей з нагоди цих подій, 23 жовтня 2019 року на юридичному факультеті відбувся концерт, організований кандидатом юридичних наук, доцентом, доцентом кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Баєвою Лілією Вікторівною. Уже багато років під незмінним керівництвом та ідейним надиханням Лілії Вікторівни об'єднаний творчий колектив талановитої молоді Запорізького краю демонструє, що навчання в Університеті – це не лише процес здобуття якісної освіти, а й чудова можливість реалізувати свій творчий потенціал. Захід, присвячений Дню юриста та посвяті першокурсників у студенти, об’єднав студентів-першокурсників юридичного факультету та усіх шанувальників мистецтва у різних сферах творчої діяльності. Усі присутні мали чудову нагоду насолодитися майстерним виконанням творів української та світової класики й сучасних хітів, а також побачити запальні танцювальні номери. Завітала на свято й директор Інституту управління та права НУ «Запорізька політехніка», професор Валентина Миколаївна Зайцева, яка привітала всіх присутніх зі святом та вручила студентам першого курсу символічний ключ знань. Наші ведучі, студенти 3 курсу Моісеєв Владислав та Олександра Клименко, презентували насичену концертну програму. Глядачі мали можливість безпосередньо побачити широкий спектр творчих можливостей студентів юридичного факультету. Чудове поєднання сучасних мотивів та національних традицій продемонструвала в запальному танці студентка 3 курсу Мерена Вікторія. Яскравим поетичним вкрапленням концертної програми став виступ студентів 3 курсу Моісеєвої Поліни та Бодзяк Анастасії, які запропонували публіці проникливі ліричні вірші. Розважали гостей і члени нашої команди КВК: студенти 4 курсу Батюта Максим, Горбатенко Тарас та Сюсєль Микита. Після цього естетичні смаки присутніх потішила своїм чарівним співом студентка 3 курсу спеціальності «Політологія» Сафарова Гюнель. Родзинкою свята став насичений і динамічний виступ флешмобу від студентів 1 курсу. Море позитивних емоцій та естетичну насолоду глядачі отримали від кожного номеру, який увійшов до святкової концертної програми. Завершився концерт шаленими оплесками присутніх в глядацькій залі та висловленням подяки організатору й всім учасникам заходу.

Колаж

Колаж

Колаж

Колаж

Колаж

Колаж

Колаж

Колаж

Колаж

Колаж

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
вітає студентів та співробітників з початком нового 2020/2021 навчального року!
Бажаємо творчої наснаги, миру та злагоди!
 

Проведення Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

До 120-річчя заснування Національного університету «Запорізька політехніка» 14-15 травня 2020 року відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», організована кафедрою підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.Співорганізаторами конференції виступили:

 • Варненський вільний університет (Болгарія);
 • Університет Гіресун (Туреччина);
 • Південно-Казахстанський державний університет імені М. Ауєзова (Казахстан);
 • Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Грузія);
 • Університет Адама Міцкевича (Польща);
 • Одеський національний політехнічний університет (Україна);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (Україна);
 • Класичний приватний університет (Україна).

У конференції прийняло участь 220 учасників, що стало свідченням розвитку наукових традицій кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності та сталої наукової співпраці з багатьма університетами України та інших країн близького та далекого зарубіжжя, представниками влади та бізнесу.Унікальність конференції полягає в тому, що запропоновані до обговорення питання, акцентували увагу науковців та практиків на потребі пошуку шляхів вирішення нагальних проблем у площині розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в умовах трансформаційних змін в економіці України.Дякуємо усіх учасників конференції за цікаві пропозиції щодо розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності у світлі сучасних викликів.

Бажаємо успіхів і сподіваємось на подальшу співпрацю!

Зав. кафедри ПТБД, проф., д.е.н.                                                                А.М. Ткаченко

 

 

УВАГА СТУДЕНТАМ!

У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ НАДАТИ КОНТАКТНИЙ ТЕЛЕФОН ВИКЛАДАЧАМ КАФЕДРИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

Графік онлайн консультацій викладачів кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р.

Викладач

Дата

Час

Дисципліна

Група

 

 

Ткаченко А.М.

(alla0676128

584@gmail.com)

 

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

ІФ-516, 527сп, 216, 227сп, 237сп, 616 БАД-216

11.55-13.15

Екон.підр

БАД-418, 618,

419сп

Бобровникова Р.Г.

(+380681107129)

13.04.2020

13.25-14.45

Бюдж. та кон. витр.

БАД-419м

06.04.2020

21.04.2020

13.25-14.45

ЕЗВД

ІФ-216, 227сп, 237сп, 616

 

08.04.2020;

22.04.2020

8.30-9.50

ЕЗВД

БАД-216

11.55-13.15

Орг.виробництва

БАД-417, 418сп

 

Пожуєва Т.О.

(lowleyhome @gmail.com)

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

10.05-11.25

Екон.праці(л)

ФЕУ-117,118сп

11.55-13.15

Екон.діагн.

БАД-419м

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

 

8.30-9.50

 

Інформ. підр.

 

БАД-419м

 

 

 

 

Круглікова В.В.

(kruglikovalentina @gmail.com)

 

 

 

13.04.2020

 

11.55-13.15

 

Економіка за видами діяльності

РТ-116,216,227сп,

116,127,249, 716, 816, 916, 927сп, 516, 527

10.05 -11.25

Капітал підприємства

БАД-417, 418сп

14.55-16.15

Економіка за видами діяльності

ІФ-116,127сп, 137сп, 316, 327сп, 337сп, 416, 427

 

21.04.2020

10.05.-11.25

Капітал підриємства

БАД-417, 418сп

11.55-13.15

Економіка за видами діяльності

РТ-116,216,227сп,

116,127,249, 716, 816, 916, 927сп, 516, 527

 

Левченко Н.М.

(levchenkon65@gmail.com)

 

06.04.2020

 

17.00-18.00

Економіка та управління капіталом(л)

 

 

 

 

 

 

 

 

БАД-419м

 

13.04.2020

 

18.30-19.20

Економіка та управління капіталом(пр)

 

21.04.2020

 

17.00-18.20

Економіка та управління капіталом(пр)

09.04.2020

11.55-13.15

Економ.орг. та упр.підп.

16.04.2020

13.25-14.45

Економ.орг. та упр.підпр.

23.04.2020

14.55-16.15

Економ.орг. та упр.підпр.

27.04.2020

17.00-18.00

Екон.ризик

БАД-418, 419сп

 

 

 

Лівошко Т.В.

(livoshko@i.ua)

07.04.2020

14.04.2020

21.04.2020

 

10.05-11.25

 

Екон. та ор-я інв. діяльності

 

 

БАД-418,419сп,618

 

 

 

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

 

8.30-9.55

Економіка нерухомості

 

11.55-13.15

Управління витратами

БАД-416,427сп

 

 

 

Севастьянов Р.В.

(rvs_zp

@ukr.net)

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

8.30-9.50

Обг.госп.рішень

БАД-318

11.55-13.15

Обг.госп.рішень

БАД-417, 418сп

13.04.2020

10.05.11.25

Обг.госп.рішень

БАД-318

07.04.2020

14.04.2020

21.04.2020

 

10.05-11.25

 

Екон.торгівлі

 

БАД-418, 419сп

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

 

10.05-11.25

 

 

Обг.госп.рішень

 

БАД-417, 418сп

10.04.2020

24.04.2020

10.05.11.25

ЕЗВД

ІФ-516, 527сп

 

Борисенко О.Є.

(evgenlen@

ukr.net)

 

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

 

8.30-9.50

 

ЕЗВД

М-116,137(2), 127сп,216,227,

237сп

11.55-13.15

ЕЗВД

М-616,627,

716,727

16.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-216,227сп,

237сп

09.04.2020

23.04.2020

 

10.05-11.25

 

ЕЗВД

М-116,137(2), 127сп, 137сп

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

 

8.30-9.50

 

ЕЗВД

Т-416,427сп, 437сп,447сп,

116, 127сп

10.04.2020

24.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

Т-416,427сп, 437сп,447сп

17.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

Т-116, 127сп

Остапенко В.В.

(vvost2001@

ukr.net)

13.04.2020

8.30-9.50

Екон. ризик

 

БАД-418,419сп

08.04.2020

22.04.2020

 

11.55-13.15

ЕЗВД

М-716,727сп

10.04.2020

24.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-616,627

13.04.2020

8.30-9.50

Екон.ризик

БАД-418,419сп

Шитікова Л.В.

(larisashytikova@gmail.com,)

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

 

10.05-11.25

 

Упр.витр

(пр)

 

БАД-416,427сп

17.04.2020

 

11.55-13.15

Екон.праці

(пр)

ФЕУ-117,118сп

 

 

Сердюк Є.М.

(eugeniyaserdyuk@

gmail.com)

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

10.05-1.25

Екон.статистика

(пр.)

БАД-416,427сп

11.25-13.15

 

Екон.нерух.

(пр.)

БАД-419,419сп

17.04.2020

13.25-14-45

ЕЗВД(пр)

ІФ-316,327сп, 337сп, 416, 427

14.04.2020

11.55-13.15

Статистика(пр)

БАД-418, 618, 419сп

08.04.2020

22.04.2020

11.55-13.15

ЕЗВД(пр)

РТ-716, 816

17.04.2020

 

10.05-11.25

ЕЗВД(пр)

РТ-316

11.55-13.15

ЕЗВД(пр)

РТ-916, 927сп

13.25-14.45

ЕЗВД(пр)

РТ-116, 127сп, 516, 527сп

 

10.04.2020

24.04.2020

10.05-1.25

ЕЗВД(пр)

ІФ-116, 127,

137сп

11.55-3.15

ЕЗВД(пр)

РТ-216, 227сп

 

Бобко Н.А.

(n.bobko67@

gmail.com)

06.04.2020

10.00-11.30

Екон. торгівлі

БАД-418,419сп

07.04.2020;

14.04.2020

21.04.2020

11.30-14.00

Орг. виробництва

БАД-417,БАД-418сп

08.04.2020;

15.04.2020

10.05-11.25

Екон. та орг. іннов. діяльності

БАД-416, 427сп

09.04.2020

23.04.2020

10.00-12.00

ЕЗВД

М-316,327сп, 337сп, 347сп

 

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

13.30-15.00

Статистика

БАД-418,618,419сп

15.00-16.30

Екон.статистика

БАД-416, 427сп

 

Крайнік О.М.

(elenakrainik2@

gmail.com)

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

 

17.00-18.00

Основи менеджмента

 

Т-318, 818

13.04.2020

18.00-19.00

Ком.діяльність

БАД-618

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

 

17.00-18.00

 

Стр.під.

 

БАД-416, 427сп

09.04.2020

16.04.2020

23.04.2020

 

17.00-18.00

 

Створ.влас.бізнес.

 

БАД-618

 

16.04.2020

 

 

18.00-19.00

Бюдж. та контр.витр.

 

БАД-419м

09.04.2020

23.04.2020

18.00-19.00

Інформ. підр.

БАД-419м

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

 

16.00-17.00

 

Менедж. В ЖКГ

 

БАД-317

16.04.2020

16.00-17.00

Екон. дігностика

БАД-419м

Богдан Ю.М.

(yuriy_bogdan_34

@ukr.net)

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

 

10.05-11.25

 

Екон. пр. та соц. труд. відносини

 

ФЕУ-418,618

Бєлоусов В.М.

(belousov_vm@

ukr.net)

08.04.2020

15.04.2020

22.04.2020

 

11.55-13.15

 

Орг.пр.мен.

 

БАД-317

Зав каф. ПТБД, проф.                                                          А.М. Ткаченко

 

Графік онлайн консультацій викладачів кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" з 06.04.2020 р. по 24.04.2020 р. 

для спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (4 курс)

ПІБ викладача

Дата

Час

Групи

Бобровникова Р.Г.

0681107129

 

06.04.2020

13.25-14.45

Е-516, Е-527сп, Е-216, Е-227сп, Е-416, Е-427сп, Е-816, Е-824сп

08.04.2020

11.55-13.15

13.04.2020

13.25-14.45

21.04.2020

13.25-14.45

22.04.2020

11.55-13.15

Остапенко В.В.

(vvost2001@ukr.net)

08.04.2020

11.55-13.15

Е-116, Е-127сп, Е-316, Е-327сп, Е-617сп

10.04.2020

10.05-11.25

13.04.2020

8.30-9.50

22.04.2020

11.55-13.15

24.04.2020

10.05-11.25

Шитікова Л.В.

(shris@gmail.com)

10.04.2020

17.04.2020

24.04.2020

 

10.05-11.25

Ез-116, Ез-127сп, Ез-316, Ез-327сп, Ез-527сп, Ез-216, Ез-227сп, Ез-416, Ез-427сп, Ез-827сп, Ез-627сп

Пожуєва Т.О.

(lowleyhome @gmail.com)

06.04.2020

13.04.2020

21.04.2020

10.05-11.25

Е-426англ

 

 

У ЗВ`ЯЗКУ З КАРАНТИНОМ З 12.03.2020 ПО 3.04.2020 ПРОЦЕС НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БУДЕ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ДИСТАНЦІЙНО З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Графік онлайн консультацій викладачів кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності"з 16.03.2020 р. по 03.04.2020 р.

Викладач

Дата

Час

Дисципліна

Група

 

 

Ткаченко А.М.

(alla0676128

584@gmail.com)

 

 

 

16.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

ІФ-516, 527сп, 216, 227сп, 237сп, 616 БАД-216

11.55-13.15

Екон.підр

БАД-418, 618,

419сп

13.25-14.45

ЕЗВД

КНТ-516, 526, 537сп, 616, 627сп

Бобровникова Р.Г.

(kaf_economik

@ukr.net)

16.03.2020

30.03.2020

13.25-14.45

Бюдж. та кон. витр.

БАД-419м

23.03.2020

13.25-14.45

ЕЗВД

ІФ-216, 227сп, 237сп, 616

 

25.03.2020

8.30-9.50

ЕЗВД

БАД-216

11.55-13.15

Орг.виробництва

БАД-417, 418сп

 

Пожуєва Т.О.

(lowleyhome @gmail.com)

16.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

10.05-11.25

Екон.праці(л)

ФЕУ-117,118сп

11.55-13.15

Екон.діагн.

БАД-419м

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

 

8.30-9.50

 

Інформ. підр.

 

БАД-419м

 

 

 

 

Круглікова В.В.

(kruglikovalentina @gmail.com)

 

 

 

16.03.2020

 

11.55-13.15

 

Економіка за видами діяльності

РТ-116,216,227сп,

116,127,249, 716, 816, 916, 927сп, 516, 527

10.05 -11.25

Капітал підприємства

БАД-417, 418сп

14.55-16.15

Економіка за видами діяльності

ІФ-116,127сп, 137сп, 316, 327сп, 337сп, 416, 427

 

30.03.2020

10.05.-11.25

Капітал підриємства

БАД-417, 418сп

11.55-13.15

Економіка за видами діяльності

РТ-116,216,227сп,

116,127,249, 716, 816, 916, 927сп, 516, 527

 

Левченко Н.М.

(levchenko65@gmail.com)

 

16.03.2020

 

17.00-18.00

Економіка та управління капіталом(л)

 

 

 

 

 

 

 

 

БАД-419м

 

23.03.2020

 

18.30-19.20

Економіка та управління капіталом(пр)

 

30.03.2020

 

17.00-18.20

Економіка та управління капіталом(пр)

19.03.2020

11.55-13.15

Економ.орг. та упр.підп.

26.03.2020

13.25-14.45

Економ.орг. та упр.підпр.

02.04.2020

14.55-16.15

Економ.орг. та упр.підпр.

23.03.2020

17.00-18.00

Екон.ризик

БАД-418, 419сп

 

 

 

Лівошко Т.В.

(livoshko@i.ua)

17.032020;

24.03.2020;

31.03.2020.

 

10.05-11.25

 

Екон. та ор-я інв. діяльності

 

 

БАД-418,419сп,618

 

 

19.03.2020;

26.03.2020;

02.04.2020

 

8.30-9.55

Економіка нерухомості

19.03.2020;

26.03.2020;

02.04.2020

 

11.55-13.15

Управління витратами

БАД-416,427сп

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

 

 

8.30-9.50

Основи бух.обл.

 

 

Е-516,527сп

Основи бух.обл.

Основи бух.обл.

 

 

 

Севастьянов Р.В.

(rvs_zp

@ukr.net)

16.03.2020

23.03.2020

30.03.2020

8.30-9.50

Обг.госп.рішень

БАД-318

11.55-13.15

Обг.госп.рішень

БАД-417, 418сп

16.03.2020

30.03.2020

10.05.11.25

Обг.госп.рішень

БАД-318

17.03.2020

24.03.2020

31.01.2020

 

10.05-11.25

 

Екон.торгівлі

 

БАД-418, 419сп

18.03.2020

25.03.2020

01.04.2020

 

10.05-11.25

 

 

Обг.госп.рішень

 

БАД-417, 418сп

27.03.2020

10.05.11.25

ЕЗВД

ІФ-516, 527сп

 

 

 

Борисенко О.Є.

(evgenlen@

ukr.net)

 

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

 

8.30-9.50

 

ЕЗВД

М-116,137(2), 127сп,216,227,

237сп

11.55-13.15

ЕЗВД

М-616,627,

716,727

19.03.2020

02.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-216,227сп,

237сп

26.03.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-116,137(2), 127сп, 137сп

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

8.30-9.50

ЕЗВД

Т-416,427сп, 437сп,447сп,

116, 127сп

27.03.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

Т-416,427сп, 437сп,447сп

20.03.2020

03.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

Т-116, 127сп

Остапенко В.В.

(vvost2001@

ukr.net)

13.03.2020

8.30-9.50

Екон.ризик

БАД-418,419сп

17.03.2020

8.30-9.50

ЕЗВД

КНТ-226,

237

20.03.2020

13.25-14.45

ЕЗВД

КНТ-216

25.03.2020

 

11.55-13.15

ЕЗВД

М-716,727сп

27.03.2020

10.05-11.25

ЕЗВД

М-616,627

30.03.2020

8.30-9.50

Екон.ризик

БАД-418,419сп

Шитікова Л.В.

(shris@

gmail.com)

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

 

10.05-11.25

 

Упр.витр(пр)

 

БАД-416,427сп

20.03.2020

03.04.2020

11.55-13.15

Екон.праці (пр)

ФЕУ-117,118сп

 

 

Сердюк Є.М.

(eugeniyaserdyuk@

gmail.com)

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

10.05-1.25

Екон.статистика(пр.

БАД-416,427сп

11.25-13.15

 

Екон.нерух.(пр.)

БАД-419,419сп

20.03.2020

13.25-14-45

ЕЗВД(пр)

ІФ-316,327сп, 337сп, 416, 427

18.03.2020

01.04.2020

11.55-13.15

Статистика(пр)

БАД-418, 618, 419сп

25.03.2020

11.55-13.15

ЕЗВД(пр)

РТ-716, 816

20.03.2020;

03.04.2020

10.05-11.25

ЕЗВД(пр)

РТ-316

11.55-13.15

ЕЗВД(пр)

РТ-916, 927сп

13.25-14.45

ЕЗВД(пр)

РТ-116, 127сп, 516, 527сп

 

27.03.2020

10.05-1.25

ЕЗВД(пр)

ІФ-116, 127,

137сп

11.55-3.15

ЕЗВД(пр)

РТ-216, 227сп

 

Бобко Н.А.

(n.bobko67@

gmail.com)

16.03.2020

10.00-11.30

Екон. торгівлі

БАД-418,419сп

16.03.2020;

23.03.2020

11.30-14.00

Орг. виробництва

БАД-417,БАД-418сп

18.03.2020;

25.03.2020

10.05-11.25

Екон. та орг. іннов. діяльності

БАД-416, 427сп

19.03.2020

10.00-12.00

ЕЗВД

М-316,327сп, 337сп, 347сп

 

20.03.2020

13.30-15.00

Статистика

БАД-418,618,419сп

15.00-16.30

Екон.статистика

БАД-416, 427сп

 

Крайнік О.М.

(elenakrainik2@

gmail.com)

16.03.2020

23.03.2020;

30.03.2020

 

17.00-18.00

Основи менеджмента

 

Т-318, 818

16.03.2020

18.00-19.00

Ком.діяльність

БАД-618

18.03.2020

25.03.2020

01.04.2020

 

17.00-18.00

 

Стр.під.

 

БАД-416, 427сп

19.03.2020

26.03.2020

02.04.2020

 

17.00-18.00

 

Створ.влас.бізнес.

 

БАД-618

 

19.03.2020

 

 

18.00-19.00

Бюдж. та контр.витр.

 

БАД-419м

26.03.2020

18.00-19.00

Інформ. підр.

БАД-419м

20.03.2020

27.03.2020

03.04.2020

 

16.00-17.00

 

Менедж. В ЖКГ

 

БАД-317

02.04.2020

16.00-17.00

Екон. дігностика

БАД-419м

Богдан Ю.М.

(yuriy_bogdan_34

@ukr.net)

18.03.2020

25.03.2020

01.04.2020

 

10.05-11.25

 

Екон. пр. та соц. труд. відносини

 

ФЕУ-418,618

Бєлоусов В.М.

(belousov_vm@

ukr.net)

18.03.2020

25.03.2020

01.04.2020

 

11.55-13.15

 

Орг.пр.мен.

 

БАД-317

                                            

ВІТАЄМО МАГІСТРІВ-ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОТРИМАННЯ ДИПЛОМІВ

DemoDemoDemoDemo

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ДРУГОМУ ПІВРІЧЧІ 2019 РОКУ

DemoDemoDemoDemoDemoDemo

 Викладачі кафедри за підтримки студентів активно ведуть профорієнтаційну роботу.

В жовтні викладачі кафедри представили інформацію про освітні програми «Економіка підприємства», «Підприємницька діяльність» та «Економіка агропромислових формувань» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на ярмарковій площі від Олександрівського району на «День міста Запоріжжя», що святкувався 12-13 жовтня 2019 року на каскаді фонтанів «Радуга».

Викладачі кафедри відвідали місто Дніпрорудне, де ознайомили з освітніми програмами кафедри майбутніх абітурієнтів.

В листопаді кафедра підприємництва, торгівлі та біржової  діяльності прийняла участь у  щорічній  виставці «Ярмарок освіти»,  що проходила в виставковому центрі «КОЗАК-Палац» м. Запоріжжя. Майбутні вступники та їх батьки мали можливість отримати кваліфікаційну консультацію щодо вибору майбутньої професії та умов вступу до НУ «Запорізької політехніки» в 2020 році. Працюючи спеціалісти мали нагоду отримати інформацію щодо можливості підвищення рівня кваліфікації на магістерській освітній програмі «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Відбулися зустрічі з учнями 10-х та 11-х класів Люцернянського навчально-виховного комплексу, Новозлатопільського навчально-виховного комплексу, Любимівської ЗОШ І-Ш ступенів, Високівської ЗОШ І-Ш ступенів та КЗ «Роздольський ліцей» Роздольської сільської ради Михайлівського району Запорізької області, а також Терсанської СЗШК, Любицької ЗОШ І-Ш ступенів  Новомиколаївського району Запорізької області. Майбутнім випускникам була представлена інформація щодо освітніх програм «Економіка підприємства», «Підприємницька діяльність» та «Економіка агропромислових формувань» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», методів навчання та дисциплін, що вивчають студенти для формування компетенцій, які необхідні фахівцям з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, можливостям щодо працевлаштування після навчання на бакалаврському та магістерському рівнях вищої освіти та переліку конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти. Колектив та учні навчальних закладів були запрошені на «День відкритих дверей» в НУ  «Запорізька політехніка», що відбудеться 23.11.2019р.

  КАФЕДРА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Запрошує

23.11.2019р.

з 9-00 в ауд. 368

відвідати захід  «День відкритих дверей»

Чекаємо вступників та їх батьків за адресою:

м. Запоріжжя,  вул. Жуковського 64, головний корпус, ауд. 368, тел. (061)769-83-93

 
 УЧАСТЬ КАФЕДРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У "ЯРМАРЦІ ОСВІТИ 2020"

Demo

 Викладачі кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" взяли активну участь у "Ярмарці освіти 2020" у запорізькому виставковому центрі «Козак-Палац". Виставка проходила з 7 по 9 листопада 2019 року. Співробітники кафедри ПТБД презентували рекламні матеріали та запрошували на День відкритих дверей, що відбудеться 23.11.2019 р.Школяри були ознайомлені з особливостями й перевагами навчання за спеціальностю 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" за освітніми програмами «Економіка підприємства», «Економіка агропромислових формувань» та «Підприємницька діяльність». Запрошуємо до нас на навчання та нагадуемо: ЯКІСНА ОСВІТА –ЕФЕКТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ У ВАШЕ МАЙБУТНЄ!

 

 СВЯТО ПОСВЯЧЕННЯ В СТУДЕНТИ НА КАФЕДРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

День

 

 

 

Студенти групи БАД-419 з викладачами кафедри "Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності" професором Ткаченко А.М.,

доцентом Шитіковою Л.В. та доцентом Кругліковою В.В. 30 вересня 2019 року  на заході "Посвячення в студенти".

 

 

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  Національного університету «Запорізька політехніка»

запрошує бажаючих використати можливість вступити за контрактом до

магістратури за спеціальністю 076   

"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітня програма 
"Економіка підприємства"

у 2019 році.

Форма начання заочна

Вартість 5200 грн за семестр

Термін навчання – 1.5 року

 

 Реєстрація на третю сесію відбудеться з 7 по 15 жовтня 2019 року.

Іспит з англійської мови відбудеться 5 листопада.

 

Чекаємо на Вас для консультацій

 

Контакти

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 368

тел.: +380(61)7698393

Щодо акредитації магістрів освітньо-професійної програми «Економіка підприємства»

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (doc, 232 КБ)

Інформаційне забезпечення освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (doc, 64 КБ)

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою (pdf, 200 КБ)

Вітаємо!

Demo

На вузівський тур Всеукраїнського конкурсу студентських робіт 2016-2017 н.р. від кафедри ПТБД було представлено три роботи:

«Статистична оцінка життєвого рівня населення України», Виконавець : Котенкова В.В. - студент групи ФЕУ-515 Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

«Дослідження і аналіз рівня доходів населення України», Виконавець : Рощина Д.С - студент групи ФЕУ-515 Керівник Шитікова Л.В. – доцент кафедри, к.е.н.

«Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні»Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н.

переможцем І етапу конкурсу в галузі наук «Економіка та управління підприємствами» стала робота «Електромобіль як напрям економічного пожвавлення машинобудування в Україні», Виконавеці : Курликов Д.А. Марущак М.М - студенти групи Т-112м Керівник Борисенко О.Є. – доцент кафедри, к.е.н., що рекомендована для участі на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Щодо ліцензування нової спеціальності

DNEPR

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності подала в МОН України ліцензійну справу щодо  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Інформаційне забезпечення (pdf, 372.83 КБ)

Забезпечення літературою (pdf, 223.59 КБ)

Навчально-методичне забезпечення (pdf, 214.32 КБ)

 

Щодо ліцензування нової спеціальності

DNEPR

4 липня 2016р. отримана ліцензія на  провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» .

Інформаційне забезпечення (pdf, 40 КБ)

Методичне забезпечення (pdf, 48 КБ)

Книги спеціальність (pdf, 236 КБ)

 

 

Екскурсія студентів гр. ФЕУ 716, та 726сп до музею заводу "Мотор Січ"

 

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

 

 

Вітаємо!

 

Demo

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності вперше здійснила набір студентів за освітньою програмою "Економіка підприємтсва" спеціальності  076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

 

Вітаємо!

Demo

Demo

Demo

Demo

18 квітня кафедрою ПТБД проведено щорічну наукову конференцію «Тиждень науки-2016»

Підводячи підсумки, можна зазначити високий рівень активності студентів 3-х, 4-х курсів факультетів Е,Т, РТ, ФЕУ та КНТ. Теми докладів охоплювали ті гострі проблеми, що не залишають у спокої жодного громадянина України: енергозбереження в системах електропостачання та електроспоживання промислових підприємств; перспективи розвитку електромобілів; гендерна дискримінація на ринку праці та інш.В конференції прийняли участь 23 студента та 15 викладачів. Особливо високу оцінку отримали доповіді студентів Агаєва М., Т-422, Курлікова Д., гр. Е-111м, Наливайко К., гр.ФЕУ-113.

Керівник секції «Економіка» к.е.н., доцент Круглікова В.В.

 

Вітаємо із захистом дисертації

10.03.2015

Олена Євгенівна Борисенко

Олена Євгенівна Борисенко 10 березня 2015р. захистила дисертацію на тему «Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства».

У листопаді на засіданні вченої ради університету було урочисто вручено диплом кандидата економічних наук доценту кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  Борисенко Олені Євгенівні.

 • 25 вересня 2020 р. на базі НУ «Запорізька політехніка» відбувся відкритий захід «НІЧ НАУКИ», присвячений відкриттю дитячо-юнацького наукового університету «Запорізька політехніка» та 120-річчю НУ «Запорізька політехніка». Мета заходу: популяризація науки, STREAM-освіти, новітніх технологій, науково-технічної творчості та сучасних інженерно-технічних спеціальностей, а також організація корисного дозвілля дітей. Організатори заходу: НУ «Запорізька політехніка» та позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ» Запорізької міської ради Запорізької області (підтримка - департамент освіти і науки Запорізької міської ради, територіальний відділ освіти Шевченківського району). Співробітники кафедри доцент Засовенко А.В., завідувач кафедри, професор Онуфрієнко В.М., доцент Антоненко Н.М., профорг кафедри, асистент Слюсарова Т.І. прийняли активну участь у заході.
 • Колектив кафедри вітає доцента А.В. Засовенка, ногородженого почесною грамотою (до Дня незалежності України; 2020 р.) Запорізької міської ради за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну роботу, високий професіоналізм.
 • Колектив кафедри вітає доцента І.М. Килимник, асистента Т.Г. Полякову із виходом навчального посібника "Практикум з інтегрування функції однієї змінної" (2020 р.).
 • Щиро вітаємо завідувача кафедри, професора Онуфрієнка Володимира Михайловича з ювілеем - 8 березня 2020 року йому виповнилося 70 років. Бажаємо міцного здоров'я, плідної праці і творчої наснаги.
 • Колектив кафедри вітає доцента Н.В. Сніжко із виходом навчального посібника "Диференціальні рівняння" (2019 р.). Посібник написано разом із авторами: доцент Д.І. Анпілогов (кафедра "Прикладна математика").
 • 28 листопада 2019 року проведено 1-й тур (вузівський етап) Всеукраїнської студентської олімпіади з математики - 2020. Організатори: доцент Левицька Т.І. (кафедра "Прикладна математика"), асистент Слюсарова Т.І., доцент Антоненко Н. М. (кафедра "Вища математика"). Участь в олімпіаді прийняли 12 студентів університету. За результатами 1-го туру студента Яценко Олександра Андрійовича (група КНТ-228) рекомендовано до участі у 2-му турі (міжвузівський етап) Всеукраїнської студентської олімпіади з математики - 2020.
 • Колектив кафедри вітає доцента Л.М. Онуфрієнко, ногородженого почесною грамотою (до 119-ї річниці НУ "Запорізька політехніка"; 2019 р.) Запорізької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у справу підготовки кваліфікованих спеціалістів.
 • Колектив кафедри вітає доцента Н.М. Антоненко, ногороджену почесною грамотою (до 119-ї річниці НУ "Запорізька політехніка"; 2019 р.) департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за вагомий особистий внесок у справу підготовки кваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність.
 • Колектив кафедри вітає старшого викладача А.В. Фасоляка із виходом монографії "Математичні моделі та методи розрахунку нестаціонарної динаміки циліндричних оболонок у тривимірному пружному середовищі" (2019 р.). Монографію написано разом із авторами: доцент А.В. Пожуєв (кафедра "Прикладна математика"), професор В.І. Пожуєв (кафедра "Механіка").
 • Колектив кафедри вітає професора В.М. Онуфрієнко, доцента Н.В. Сніжко, доцента Н.М. Антоненко, доцента В.П. П'янкова, асистента І.І. Зіненка із виходом навчального посібника "Інженерна математика. Бакалаврський мінімум. (Частина 1)" (2019 р.).
 • Колектив кафедри вітає асистента кафедри Фасоляка Антона Володимировича із захистом дисертації. Захист відбувся 13 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради K 17.051.06 при Запорізькому національному університеті. На підставі рішення атестаційної колегії від 5 березня 2019 року отримав диплом ДК № 051306.
 • Колектив кафедри вітає доцента І.М. Килимник із виходом навчального посібника "Диференціальні рівняння" (2018 р.). Навчальний посібник написано разом із автороми: професор Д.С. Яримбаш (завідувач кафедри "Електричні машини").
 • Колектив кафедри вітає доцента Н.В. Сніжко із виходом навчального посібника "Ряди" (2018 р.). Посібник написано разом із авторами: доцент Д.І. Анпілогов (кафедра "Прикладна математика").
 • 29 листопада 2018 року на базі кафедри "Вища математика" проведено 1-й тур (вузівський етап) Всеукраїнської студентської олімпіади з математики - 2019. Організатори олімпіади: доцент Левицька Т.І. (кафедра "Прикладна математика"), асистент Слюсарова Т.І., доцент Антоненко Н.М. (кафедра "Вища математика"). Участь в олімпіаді прийняли 22 студенти університету.
 • Колектив кафедри вітає доцента Килимник Ірину Михайлівну із врученням нагрудного знаку ЗНТУ 2-го ступеня "За бездоганну працю" (2018 р.).
 • 29 листопада 2017 року на базі кафедри "Вища математика" проведено 1-й тур (вузівський етап) Всеукраїнської студентської олімпіади з математики - 2018. Організатори олімпіади: доцент Левицька Т.І. (кафедра "Прикладна математика"), асистент Слюсарова Т.І., доцент Антоненко Н.М. (кафедра "Вища математика"). Участь в олімпіаді прийняли 38 студентів університету.
 • 24 листопада 2016 року на базі кафедри вищої та загальної математики проведено 1-й тур (вузівський етап) Всеукраїнської студентської олімпіади з математики - 2017. Організатори олімпіади: доцент Левицька Т.І. (кафедра прикладної математики), асистент Слюсарова Т.І., ст.викладач Антоненко Н.М. (кафедра вищої та загальної математики). В олімпіаді прийняли участь 20 студентів університету.
 • Колектив кафедри вітає асистента кафедри Башову Надію Петрівну із захистом дисертації. Захист відбувся 19 вересня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.18 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
 • Колектив кафедри вітає доцента Шаніну Зою Михайлівну, яка в складі групи винахідників отримала Патент Украіни (свідоцтво № 104692 "Прогінна балка вантажопідйомного крана", ДР патентів України від 10.02.2016).
 • 17 листопада 2015 року на базі кафедри вищої та загальної математики проведено 1-й тур (вузівський етап) Всеукраїнської студентської олімпіади з математики - 2016. Організатори олімпіади: доцент Левицька Т.І. (кафедра прикладної математики), асистент Слюсарова Т.І., ст.викладач Антоненко Н.М. (кафедра вищої та загальної математики). В олімпіаді прийняли участь 10 студентів університету.
 • Пам"яті ЧУМАЧЕНКА ВIТАЛIЯ ПАВЛОВИЧА  (19.03.1949 – 31.07.2015). Колектив кафедри вищої математики з повагою до свiтлої пам‘ятi:  http://zntu.edu.ua/projects/newspaper/uploads/2015/me-07-23092015.pdf
 • Колектив кафедри вітає Засовенка Андрія Володимировича із отриманням вченого звання "доцент". Урочисте вручення посвідчення відбулося 2 березня 2015 року на засіданні Ради університету.

 

ДО УВАГИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Наказ від 06 листопада 2020 р. Про затвердження тем, керівників та консультантів магістерських робіт студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

 


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Згідно з наказом про запровадження рекомендацій по реалізації процесу дистанційного дипломування № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» підготовка документів до захисту та сам захист буде проводитись за наступними етапами:

1. Студент готує розділи дипломного проекту та проводить консультації з керівником дипломного проекту, та керівниками з розділів економіки та охорони праці згідно наказу НУ "Запорізька політехніка" №93 від 06.03. 2020р. за допомогою електронної пошти або за допомоги інструментарію "Система дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка". Титульна сторінка та завдання на дипломний проект повинні відповідати затвердженим в НУ "Запорізька політехніка" формам 24 та 25 (https://zp.edu.ua/novi-blanki-zntu), а також проводить перевірку на наявність академічного плагіату.

2. Після схвалення керівників за розділами дипломної роботи, керівник дипломного проекту проводить нормоконтроль за ДЕСТ 3008-2015 пояснювальної записки та креслень, що є додатком до дипломної роботи.

3. Після виправлення всіх зауважень студентом з нормоконтролю, керівник дипломної роботи готує відгук керівника з дипломної роботи та згідно з наказом № 117 від 06.05.2020р. самостійно направляє пояснювальну записку з додатками до рецензента. Рецензент готує рецензію на пояснювальну записку та на креслення, та надає її керівнику. Рецензія формується згідно затвердженої в університеті форми 31 (https://zp.edu.ua/novi-blanki-zntu)

4. Після рецензування пояснювальної записки та креслень, студент з керівником готує наступні документи:

4.1. Заява про прийняття до ЕРАТК НУ "Запорізька політехніка" (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі PDF з наявністю по можливості підпису студента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: zayava_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf ( де ХХХХ- шифр групи, наприклад Е416; YYY – Прізвище студента, наприклад Ivanov; Y.Y – ініціали студента, наприклад: I.I.)

4.2 Декларація про дотримання академічної доброчесності (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі PDF з наявністю по можливості підпису студента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: deklar_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf.

4.3. Форма опису дублінського ядра (додаток 1 до наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» ) у форматі DOC. Назва документу повинна бути у формі: DC1_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc.

4.4. Пояснювальна записка у єдиному файлі у форматах DOC та PDF, креслення формату А1 у одному або декількох файлах формату PDF. Назва пояснювальної записки повинна бути у формі: PZ_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc. та PZ_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf. Назва файлів креслення повинна бути у формі: KR_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., або якщо декілька файлів KR1_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR2_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR3ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf., KR4_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf.

4.5. Відгук керівника у форматі PDF з наявністю по можливості підпису керівника у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: vidguk_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf

4.6. Рецензія у форматі PDF з наявністю по можливості підпису рецензента у відсканованій формі. Назва документу повинна бути у формі: rez_ХХХХ_YYY.Y.Y.pdf

4.7 Протокол з аналізу ступеня унікальності кваліфікаційної (дипломної) роботи, що надає керівник дипломного проекту у форматі DOC. Назва документу повинна бути у формі: PAAD_ХХХХ_YYY.Y.Y.doc.

Комплект документів у повній відповідності за п.4.1. – п.4.7. повинен бути доданий до архіву у форматі ZIP та завантажено до "Системи дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка" (Moodle) до розділу кафедри «Електричні та електронні апарати» за назвою Дипломування ( бакалавр 2020). Керівник дипломного проекту підтверджує відповідність документів, та залишає коментар під завантаженням відповідного пакету документів студента.

5. Після завантаження пакету документів до "Системи дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка", завідувач кафедри проводить перевірку на відповідність наданих документів, перевірку на академічну доброчесність, та перевіряє наявність академічної заборгованості студента. Після перевірки на академічну доброчесність завантажує до розділу «Дипломування (бакалавр 2020) протокол з аналізу ступеня унікальності кваліфікаційної (дипломної) роботи, що надає керівник дипломного проекту у форматі PDF.

Після виконання всіх вимог наказу № 117 від 06.05.2020р. НУ «Запорізька політехніка» призначає студенту час дистанційного захисту в встановлений строк за допомогою ПЗ "ZOOM". Список студентів, день та час проведення захисту студентом дипломного проекту буде розміщено у розділі «Дипломування (бакалавр 2020) з даними щодо підключення до системи.

6. Терміни та строки захисту та розгляду пакету документів

6.1. Пакет документів повинно бути завантажено до 22.05.2020р.

6.2. Захист дипломних проектів з 25.05.2020р. по 5.06.2020р.

 

Інформацію щодо завантаження, установки та налаштування ПЗ "ZOOM" можна отримати за наступними посиланнями.

на персональному комп'ютері:

https://www.youtube.com/watch?v=nlNaiWPzkSA

https://www.youtube.com/watch?v=ocbM_PWYtek

на смартфоні:

https://www.youtube.com/watch?v=av8Ezn_oz2Y

https://www.youtube.com/watch?v=53iDHEfHEFA

Після проведення захисту, завідувач кафедри виставляє оцінку за 100 бальною шкалою в "Системі дистанційного навчання" НУ "Запорізька політехніка", яка була встановлена екзаменаційною комісією під час захисту

Після проведення терміну обмежувальних заходів студент подає секретарю відповідної ЕК повний комплект усіх документів на паперовому носії (включаючи скріншот результатів перевірки роботи спеціальними онлайн сервісами з визначенням ступеня унікальності роботи) та підписаний ним, керівником, нормоконтролером, рецензентом).

Увага!

Додатки до наказу № 117 від 06.05.2020р можна завантажити за наступним посиланням: https://zp.edu.ua/uploads/pubdocs/2020/Nakaz_N117_vid_06.05.20_dodatky.docx


ВІТАННЯ!

26 квітня відзначає свій ювілей завідуючий кафедрою "Електричні і електронні апарати", доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України, заслужений винахідник УССР Андрієнко Петро Дмитрович.

Вельмишановний Петро Дмитровичу! Колектив викладачів, співробітників та студентів кафедри електричних та електронних апаратів щиро вітає Вас з нагоди ювілею. Ваш життєвий шлях є взірцем сумлінної та плідної праці на користь Вітчизні, що відзначено орденами «Трудового Червоного Прапора», «За заслуги ІІІ ступеню», медалями і чисельними почесними грамотами та подяками.

Широко відомі Ваші особисті людські якості, що поєднують вимогливість і принциповість керівника з толерантністю та високою порядністю, незмінну наукову культуру і такт з вмінням відстоювати свої наукові погляди і життєві цінності.

Ми впевненні, що Ви і надалі збережете творчу наснагу та кращі свої якості; ще зможете досягти нових звершень у науково-педагогічній діяльності  для розвитку енергетичної галузі та процвітання держави України.

Нехай доля шле Вам добро і щастя, міцне здоров’я та достаток, а віра, надія та любов будуть вірними супутниками на Вашому життєвому шляху. Живіть довго, в щасті, благополуччі та при доброму здоров’ї!


Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Електричні машини та апарати»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України „Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році” № 1580 від 17.12.2020 р. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади «Електричні машини та апарати» відбувся на базі кафедри електричних машин та апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 16-17 березня 2020 року.

В олімпіаді прийняли участь студенти кафедри електричних та електронних апаратів НУ "Запорізька політехніка" Озірський В.М., Филимоненко А.В., Гончаренко Д.В. під керівництвом доц. Жорняк Л.Б.

У якості членів журі ІІ етапу олімпіади виступили завідувач кафедри електричних машин НУ "Запорізька політехніка" Яримбаш Д.С та викладач кафедри електричних та електронних апаратів НУ "Запорізька політехніка" доц. Жорняк Л.Б.

Через неможливість очного проведення ІІ етапу олімпіади 13-15 квітня 2020 р. з причини продовження загальнонаціонального карантину у межах України та недоцільність його перенесення на осінній семестр 2020 р., Оргкомітетом навчального закладу (КрНУ) прийнято рішення щодо його проведення у режимі онлайн.

Робота журі олімпіади в режимі онлайн

 


Науково-практична конференція "Тиждень науки 2020"

Згідно з наказом №95 від 20.03.2020 засідання секції "Електричні і електронні апарати" проведено на кафедрі електричних та електронних апаратів в заочному вигляді. З програмою конференції та доповідями учасників можно ознайомитись нижче.

Тези доповідей учасників секції "Електричні і електронні апарати" науково-практичної конференції "Тиждень науки 2020"

 


ДВОДЕННИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ З РОЗРОБКИ ІНСТРУМЕНТІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ ВТІЛЕННЯ «КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

Доцент кафедри електричних та електронних апаратів Жорняк Л.Б. прийняла участь у дводенному семінарі-практикумі з розробки інструментів  та рекомендацій втілення  «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», який відбувся у м. Київі 12-13 березня 2020 року. Організатором заходу виступила Британська Рада в партнерстві з Міністерством освіти та науки України.

Дводенний семінар - практикум мав на меті ознайомити університети з Концептуальними засадами більш детально, роз’яснити окремі положення та сфери відповідальності різних структур, обговорити та напрацювати інструменти, а також спланувати розробку рекомендацій.


До уваги здобувачів вищої освіти

Увага! У зв'язку з поточними змінами представлена інформація може оновлюватися та доповнюватися

У зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину і переведенням навчання у дистанційну форму викладачами кафедри розробляються та доповнюються електронні ресурси за дисциплінами, що викладаються, з використанням Google-сервісів, платформи Moodle та ін.

Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту бакалавра з електромеханіки студентами всіх форм навчання за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (даний документ знаходиться на доопрацюванні, за всіми питаннями звертатись до керівників дипломних проєктів (робіт)).

Наказ №93 від 20.03.2020 про затвердження тем, керівників та консультантів дипломних проектів студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Щоденні консультації для студентів з дисципліни ЕМАА відбуваються з 13.00 до 16.00 години за адресою zproton@zntu.edu.ua

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами з англійською мовою навчання при вивченні дисципліни «Електромеханічні апарати автоматики»

Електромеханічні апарати автоматики. Навчальний посібник

Консультації щодо дипломних проектів бакалаврів доц. Жорняк Л.Б. відбуваються щоденно з 13.00 до 16.00 години за адресою zproton@zntu.edu.ua

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-317:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: n6bsyo3

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-217:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: pcw2b4y

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Електричні апарати", гр. Е-819сп:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: 43qvrmm

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Основи силової електроніки", гр. Е-417, Е-418сп, Е-417а, Е-817, Е-818сп:

код доступу у веб сервісі Google Classroom:  x53oahk

Для участі у дистанційоному навчанні струдентів гр. Е-419м, У-819м за дисциплінами :

1. "Оптимізація інженерних та проектних рішень електричних та електронних апаратів"

2. "Теорія планування експерименту електромеханічних пристроїв та систем"

необхідно відправити заявку для реєстації  викладачу за адресою: kotsur_m@ukr.net

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Основи теорії електричних апаратів":

https://drive.google.com/open?id=1Lv0FYi4IU6-dF8uZhq4baEcq9TzQtHFP

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни  "Експлуатація електричних та електронних апаратів":

https://drive.google.com/open?id=1Yu63P0KPvLG5ay7YBpJSGg2rt0wJhXzC

Отримати консультацію викладача можно онлайн: blizn1953@gmail.com

Матеріали з дистанційного вивчення дисципліни "Технологія виробництва електричних та електронних апаратів" для студентів з англійською мовою навчання групи Е-426а:

код доступу у веб сервісі Google Classroom: ih3sl4x

Методичні вказівки до лабораторних робіт: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5080

Методичні вказівки до самостійної роботи: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/5082

 


Вітаємо!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 18-21 березня 2019 року на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади “Електричні машини та апарати”, в якому прийняли участь студенти кафедри під керівництвом доц. Жорняк Л.Б. з такими результатами:

 • Зацерковний Даниїл Романович - диплом за II місце в особистому заліку у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати»
 • Назаренко Євгеній Вікторович - грамота "За глибокі знання електричних апаратів"

Результати участі студентів кафедри в Підсумковій конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в секції «Гірська електротехніка та електромеханіка», м. Кривий Ріг


УВАГА!

Завершено проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм «Електричні та електронні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Електричні та електронні апарати"

Експертна комісія з акредитації освітньо-професійної програми "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"

 

 


Підсумки міжнародного симпозіуму "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2018)"

25-26 жовтня в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" відбувся міжнародний симпозіум "Проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (SIEMA'2018в якому прийняли участь викладачі та студенти кафедри електричних та електронних апаратів ЗНТУ. Під час проведення симпозіуму були представлені наступні доповіді:

1. Жорняк Л.Б., Зінченко С.В. "Дослідження та аналіз ізоляційних властивостей внутрішньої ізоляції високовольтних трансформаторів струму"

2. Бринько В.В., Жорняк Л.Б. "Дослідження теплового стану пристрою розподілу низької напруги КТП 630 кВА"

3. Афанасьєв О.І., Скорик С.В., Чорний Д.В., Беляєв С.І. "Ефективність засобів примусового вирівнювання напруженості електричного поля зовнішньої ізоляції газонаповнених трансформаторів струму"

4. Волкова О.Г., Жорняк Л.Б. "Наукові дослідження по програмі Horizon 2020"

 


ВІТАЄМО!

Студенти кафедри під керівництвом доц. Жорняк Л.Б. прийняли участь у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати» з такими результатами

 • Баслик Євген Олександрович - диплом за III місце в особистому заліку у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати»;
 • Чепурной Владислав Іванович - грамота за критичне мислення  у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати;
 • Яковенко Роман Валерійович грамота за високі знання електричних апаратів  у  II турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Електричні машини та апарати.

 


У жовтні 2017 року відбулась  екскурсія студентів ЕТФ на Ботієвську вітроелектростанцію

Учасники екскурсії

Обговорюємо побачене

Обговорюмо побачене 2

Тут виробляється "зелена" електроенергія

 

 

 

                                                                                          
                                                                     Вітаємо!
         Кириченка Віктора Миколайовича, завідувача кафедри “Політологія та право”, кандидата історичних наук, доцента з 70-річчям від дня народження. Бажаємо Віктору Миколайовичу міцного здоров’я, благополуччя, творчого натхнення, здійснення усіх бажань, мрій та сподівань.
                                                                                                                                                                           Колектив кафедри  

Файл: 

Сторінки