Ви є тут

Головна

2022; 2021; 2020; 2019; 2018; 2017; 2016

Тези доповідей на конференціях за 2023 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 21
З них за авторством молодих учених 16

1. Shalomeev, V. Improving the Quality of Magnesium-Soluble Biological Alloy for Implants / V. Shalomeev, V. Greshta, O. Liutova // International Conference on Smart Technologies in Urban Engineering: STUE-2022. Smart Technologies in Urban Engineering, 2022. – pp. 403-411.

2. Осіпов М.Ю., Капустян О.Є., Бриков М.М. Дослідження впливу легованості сталі-зв'язки та термічної обробки на зносостійкість карбідосталей з ТіС / О.Є. Капустян, М.М. Бриков // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2023) : матеріали тез доповідей XІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Чернігів], 25–26 травня 2023 р. : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2023. – Т. 2. – С. 84.

3. Нетребко В.В. Вплив рухомого середовища на напруженний стан меж зерен та мікротріщин. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С.44.

4. Кирилаха С.В., Завгородній О.В., Білоник І.М. Аналіз сучасних методів отримання титанових порошків для адитивних технологій Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. –С.45-46.

5. Kuts D.O., Efanov V.S., Laptieva H.M. Application of additive technology in the production of aviation gas turbine engines combustion chamber wheels. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 47-48.

6. Куц Д.О., Єфанов В.С., Лаптєва Г.М. Перспективи застосування адитивних технології у авіабудуванні. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 49-50.

7. Білоник Д.І., Попов С.М. , Білоник І.М., Кирилаха С.В. Структура і властивості зливків титану отриманих за технологією ЕШП. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 51-52.

8. Білоник Д.І., Попов С.М. , Білоник І.М., Кирилаха С.В. Електрошлаковий переплав у відкритому кристалізаторі електродів що витрачаються, виготовлених з відходів листової обрізі титану ВТ1-0. Тиждень науки-2023. Інженерно-фізичний факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 53-54.

9. Терещенко В. В. Теоретична база створення моделей на ЧПУ верстатах [Електронний ресурс] / Терещенко В.В. (студ. гр. Т-212), Бажміна Е.А. // Тиждень науки-2023. Тези доп. наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 55-56.

10. Бажміна Е. А. Моделювання конструкцій [Електронний ресурс] / Бажміна Е.А., Юренко С.А. (студ. гр. Т-322) // Тиждень науки-2023. Тези доп. наук.-практ. конф., 24-28 квітня 2023 р. : Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 56-57.

11. Міщенко В.Г., Бажміна Е.А. , Шевченко Д.О. Експериментальна перевірка результатів дослідження впливу схеми гарячої деформації сталі 10ХФТБЧ для коліс автотранспортних засобів. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 57-59.

12. Міщенко В.Г., Павлюк О.А. Контроль параметрів цементованого шару досліджуваної сталі за допомогою диференціального дилатометра. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 60-61.

13. Шишкін І.Р., Корнієнко О.Б. Сучасні програми для проектування електричних схем. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 62-63.

14. Доновська Д. В., Бовкун С. А. Геометрія в дизайні інтер’єру. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 64-65.

15. Попов С. Н., Морозов А. В. Теоритичне дослідження зносостійкості сталей і наплавленних сплавів від фізико-механічних характеристик Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 68-69.

16. Білоник Д.І., Капустян О.Є. , Лаптєва А.М. , Маліцкій І.П. Обгрунтування застосування електрошлакового процесу для рециклінга відходів обрізі титану ВТ1-0. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 66-67.

17. Бойко С.Ю., Лаптєва Г.М. , Єфанов В.С. Вплив розміру скінченних елементів на розрахункові напруження зминання у зоні контакту кульки з доріжкою кочення радіального шарикопідшипника. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 70-71.

18. Попов С.М., Чернєв Д.А. Аналіз умов експлуатації зношування, руйнації поверхней тертя шарошки бурового долота та розробка технології зміцнення Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 73-74.

19. Скоробогата М.В., Мітяєва З.А. Вивчення інженерної і комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 72-73.

20. Бажміна Е. А. Культурно-професійний аспект підготовки фахівця машинобудівної галузі в закладі вищої освіти [Текст] / Е. А. Бажміна // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2023 : XV Міжнародна науково-технічна конференція, 27-28 квітня 2023 р. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. С. 65-68.

21. Нетребко В.В., Морозов А.В. Підвищення стійкості ковшів елеваторів. Тези доповідей ХХІ Міжнародна конференція молодих учених «Геологічні проблеми розробки родовищ», 26 жовтня 2023р. - Дніпро, с. 173-175.