Ви є тут

Головна

2016

Тези доповідей на конференціях за 2017 рік

 

Назва показника Кількість за звітний рік, од.
Тез доповідей конференцій, усього 11
З них за авторством молодих учених 8

1. Овчинников, А.В. Получение порошков из легированного губчатого титана методом гидрирования-дегидрирования [Текст] / А.В. Овчинников, Ю.С. Смоляк, Т.Б. Янко, Т.В. Критская, Л.Я. Шварцман // Power Metallurgy Surface Engineering, New Power Composite Materiales. Welding сб. докл. 10-го Междунар. Симп. (Минск, 5-7 апреля 2017 г.) В 2 ч. Ч.1/Нац. акад. наук Беларуси. – Минск Беларуская наука, 2017. – 587 с.

2. Куртов, О.А. Зварюваність сплавів на основі алюмініду титану [Текст] / О.А. Куртов, Р.А. Куликовський, С.П. Бережний // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів тасистем (КЗЯТПС – 2017): матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів , 24–27 квіт. 2017 р.): у 2-х т. Т. 2. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 55-57.

3. Куликовский, Р.А. Исследование усталостной прочности сварных соединений титановых сплавов [текст] / Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян, Ю.С. Коротич // Машинобудування очима молодих: прогресивні ідеї – наука – виробництво (МОМ – 2017): матеріали тез доповідей ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Чернігів, 01 –03 листопада 2017р.) – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 55-57.

4. Осіпов, М.Ю. Вплив карбідів хрому і титану на структуру та зносостійкість порошкових карбідосталей [Текст] / М.Ю. Осіпов, М.І. Андрущенко, Є.С. Магда // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали міжнар. наук.-прак. Конф., 5-7 квіт. 2017р. – Івано-Франківськ. – С. 45.

5. Андрущенко, М.І. Вплив температури зношування на властивості зносостійких матеріалів [Текст] / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, А.В. Холод // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали міжнар. наук.-прак. Конф., 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ. – С. 46.

6. Андрущенко М.И. Оценка химического состава маталлической матрицы и прогнозирование структуры науглероженных слоев сталей типа Х13 [Текст] / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов,Т.О Акритова // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС – 2017) : матеріали тез доповідей VІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – Т. 1. – С. 91.

7. Андрущенко М.И. Технология изготовления облицовок пресс-форм для производства огнеупоров [Текст] / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Т.А. Акрытова (студ.) // Машинобудування очима молодих: прогресивны ідеї – наука – виробництво : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧНТУ, 01-03 листопада 2017 р. – С. 117-119.

8. Холод А.В. Влияние температуры испытаний на способность инструментальных сталей с метастабилным аустенитом самоупрочняться в процессе изнашивания [Текст] / А.В. Холод, М.Ю. Осипов, М.И. Андрущенко, А.Е. Капустян, Т.А. Акрытова // Машинобудування очима молодих: прогресивны ідеї – наука – виробництво : матеріали XVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: ЧНТУ, 01-03 листопада 2017 р. – С. 183-186.

9. Андрущенко М.І. Вплив температури зношування на властивості зносостійких матеріалів [Текс] / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, А.В. Холод // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали міжнар. наук.-прак. Конф., 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ. – С. 46.

10. Нетребко, В.В. Особенности термообработки высокохромистых чугунов, легированных Mn и Ni [Текс] / В.В. Нетребко // Тези. 77 Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» май 2017 г. Днепр, с. 287-288.

11. Нетребко, В.В. Особенности распределения элементов при термообработке чугунов в системы Fe-C-Cr-Mn-Ni [Тект] / В.В. Нетребко / Тези. /International scientific and technical conference “University science – 2017”. - may 2017, Mariupol. с. 59.