Ви є тут

Головна » Факультети » Будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра будівельного виробництва та управління проектами

Емблема кафедри «Будівельне виробництво та управління проєктами»

Кафедра «Будівельне виробництво та управління проєктами» (БВУП)

Рік початку діяльності: 2014

 

Керівництво:

В.о. завідувача кафедри: к.т.н., доцент Назаренко Олексій Миколайович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • Навчальна лабораторія інженерно-технічного моніторингу будівель та споруд
  • Навчальна лабораторія енергоресурсозбереження та енергоефективних технологій в архітектуріта будівництві

Спеціальності:

192 – «Будівництво та цивільна інженерія», освітні програми:

«Промислове і цивільне будівництво»

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Управління проектами»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 134, 165-А
тел.: +380(61)7698503, +380(61)7698563
e-mail: kafedra_bud@zp.edu.ua

Кафедра БВУП запрошує до плідної співпраці нових стейкхолдерів, представників територіальних громад та ініціативну молодь. Відбудуємо Україну разом!


Вебінар з представниками кафедри ЦІТБіЗД ДДАЕУ

Сьогодні в онайлн режимі відбувся вебінар з представниками кафедри Цивільної інженерії, технологій будівництва і захисту довкілля Дніпровського державного аграрно-економічного університету, в якому взяли участь викладачі та студенти кафедри БВУП. Були розглянуті питання розрахунку і конструювання залізобетонних та кам’яних будівельних конструкцій, а також оволодіння принципами проектування, методами компонування та техніко-економічного аналізу залізобетонних та кам’яних конструкцій.

27 березня 2024 р.


Кафедра будівельного виробництва та управління проектами Національного університету «Запорізька політехніка» є експертною організацією з технічного обстеження будівель і споруд, яка зареєстровано в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва (ЄДЕСБ), має атестованих фахівців з відповідними кваліфікаційними сертифікатами, має спеціалізовану матеріально-технічну базу, універсальну дослідницьку будівельну лабораторію та має практичний та багаторічний досвід з виконання наступних робіт та послуг:

- обстеження, діагностики і оцінки технічного стану будівель і споруд;
- науково-технічний моніторинг будівель і споруд;
- консультування з питань будівництва та експлуатації будівель і споруд;
- обстеження та оцінка будівель і споруд щодо доступності маломобільних груп населення;
- розробка інструкцій з технічної експлуатації будівель і споруд;
- науково-дослідницькі роботи в галузях інженерії та будівництві;
- проектування об’єктів будівництва, реконструкції, модернізації, технічного переобладнання.

Виконання перелічених робіт завершується наступними документами:
- звіт з виконання науково-дослідницької роботи;
- звіт з визначення технічного стану будівель і споруд;
- звіт з надання консультативної послуги в галузі будівництва та інженерії;
- паспорт технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд;
- висновок про технічний стан будівель і споруд з рекомендаціями;
- висновок про доступність маломобільних груп населення до будівель і споруд з рекомендаціями;
- інструкція з експлуатації будівель і споруд;
- акт технічно-експертного обстеження будівель і споруд.

Підставою для виконання роботи є відповідні дозволи, кваліфікаційні сертифікати, ліцензії, законодавство України, в тому числі:
- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану;
- ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд;
- ДБН А.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд.

Звертатися до науково-дослідницької частини або на кафедру будівельного виробництва та управління проектами.

 


 23.11.2023 р. з 13-00 по 15-00  відбудеться Вебінар на тему: "Розбудова експертних центрів з відбудови України на базі Енерго-Інноваційних Хабів"

Підключитись до конференції ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/85456462125?pwd=bwuwbU4lNc9xDIfS5aqgb8WYfEF0kM.1

Ідентифікатор конференції: 854 5646 2125
Код доступу: 997565

Захід організовано на замовлення проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні» (FEER), що реалізується в Україні Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ


 24.05.2023 о 10-00  відбудеться Семінар на тему: "Розширення теплотехнічних можливостей застосування сендвіч панелей в регіональній економіці"

Підключитись до конференції ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/7660124173?pwd=a1liQzJkclZmRldBeUxmOGZhdmF5QT09

Ідентифікатор конференції: 7660124173
Код доступу: 060094


Дніпровський державний аграрно-економічний університет та Національний університет «Запорізька політехніка» уклали Меморандум про спрівпрацю для сприяння підвищенню якості освіти через спільні програми академічної мобільності, наукові дослідження та поглиблення комунікацій між здобувачами, викладачами та партнерами університетів в Україні, а також за її межами.

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури та Національний університет «Запорізька політехніка» уклали Меморандум про спрівпрацю, в якому закріпили домовленість про наукову та академічну співпрацю.

 

 

Забезпечення якості освіти на рівні світових стандартів нерозривно пов'язане із поняттям академічної доброчесності. Особливо актуальним це питання є для майбутніх випускників, що готують до захисту бакалаврські та магістерські роботи.
 
Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
 
Наказ №253 від 29.06.21 «Про введення в дію Кодексу академічної доброчесності у Національному університеті «Запорізька політехніка» >>
 
Що робити, якщо ти став жертвою булінгу? >>
 
Запобігання та протидія корупції >>

З метою оновлення освітніх програм підготовки фахівців кафедра будівельного виробництва та управління проектами запрошує роботодавців, випускників та студентів ознайомитися та долучитися до громадського обговорення даних освітніх програм.

Ваші пропозиції та зауваження надсилайте на електронну адресу bvup2021@ukr.net або kafedra_bud@zp.edu.ua

Дякуємо за співпрацю!

 


Проекти освітніх програм

Якість викладання дисциплін та дотримання академічної доброчесності (загальноуніверситетське посилання)

Анкетування щодо використання державної мови в освітному процесі (загальноуніверситетське посилання)


 

 

Анкетування студентів кафедри будівельного виробництва та управління проектами
 

Моніторинг задоволеності здобувачів, які навчаються на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти як споживачів освітніх послуг (Кафедральні Google Форми)

Моніторинг задоволеності здобувачів, які навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти як споживачів освітніх послуг (Кафедральні Google Форми)

Моніторинг задоволеності здобувачів, які навчаються на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти як споживачів освітніх послуг (Кафедральні Google Форми)

 


Моніторінг якості освітньо-професійної програми (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки бакалавра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Кафедральні Google Форми)

Моніторінг якості освітньо-професійної програми (ОПП) «Промислове та цивільне будівництво» підготовки магістра зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Кафедральні Google Форми)

Моніторінг якості освітньо-наукової програми (ОНП) «Будівництво та цивільна інженерія» підготовки доктора філософії зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Кафедральні Google Форми)

 

Політика вирішення конфліктних ситуацій (Google Форми)

Оцінка освітнього середовища (Кафедральні Google Форми)


 


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ, МІСТОБУДУВАННІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ», присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка».
Конференція відбудеться 16-18 листопада 2020 року в м.Запоріжжя, Україна.

До участі у конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, представники роботодавців та представники органів місцевого самоврядування.

Мета конференції: дослідження актуальних питань енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві, сучасного стану теоретичних та практичних розробок по підвищенню енергоефективності існуючих та тих що проектуються будівель, з застосуванням планувальних, конструктивних та інженерно-технічних прийомів підвищення енергетичних параметрів об’єктів будівництва.

Тематичні напрями конференції:
1. Енергосбереження в будівництві та енергоаудит будівель та споруд;
2. Проблеми і питання енегросбереження в житлово-комунальному секторі;
3. Принципи енергоефективності в питаннях містобудування та інфраструктурного розвитку міст;
4. Архітектурні та дизайнерські рішення проектування енергетично ефективних будівель;
5. Теплоефективні матеріали у техніці та будівництві;
6. Питання економічного та інвестиційного розвитку в сфері енергоефективності.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Регламент проведення конференції ( Програма конференції):
- 16 листопада 2020 р. Реєстрація учасників (8-00 – 10-00). Відкриття конференції, пленарне засідання (10-00). Секційні засідання (15-00). 
- 17 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о 10-00).
- 18 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о 10-00). Підведення підсумків. Закриття конференції.

Умови участі в конференції:
1. Форма участі: очно-дистанційна, заочна
2. Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб)  наукову доповідь згідно з вимогами та зберегти у файл за прикладом «Ivanenko_tezy.doc»
3. Оформити заявку учасника конференції на веб-сторінці конференції
4. Надіслати на електронну адресу budkafedra@gmail.com у вказаний термін тези доповідей  
5. Після цього очікувати обов’язкового підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою електронну адресу
6. Збірник тез буде розміщено на офіційному сайті Національного університету «Запорізька політехніка»

Інформація для учасників конференції:
Для участі в конференції необхідно до 31 жовтня 2020 р. надіслати заявку, тези та за бажанням подати статтю для публікації у «Вісник ПДАБА» ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (збірник буде складатись з матеріалів конференції) на електронну пошту budkafedra@gmail.com.
Вимоги до статей наведено на сайті: http://visnyk.pgasa.dp.ua та на веб-сторінці конференції.

Науково-практичний журнал «Вісник ПДАБА» входить до переліку № 1 наукових фахових видань України та зареєстрований в наукометричних базах. Збірник з матеріалами конференції буде опубліковано в січні 2021 р. Вартість сторінки складає 75 грн. 

Вимоги до тез доповідей:
1. Текст тез повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та збережений у форматі  *doc, або *docx, зразок оформлення тез за посиланням: bud.zntu.edu.ua 
2. Обсяг матеріалів тез 2 повні сторінки тексту формату А5
3. Кількість використаних джерел не повинна перевищувати 5 найменувань
4. Текст друкується шрифтом Times New Roman, кегель – 10 пт, інтервал – 1, абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині; поля: верхнє і нижнє – 20 мм; ліве – 15 мм, праве - 15 мм
5. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції поінформувати учасників про дату приїзду.

Публікація матеріалів конференції:
Прийняті редколегією тези доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику Національного університету «Запорізька політехніка» за адресою https://zp.edu.ua. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Участь у конференції безкоштовна.

За додатковою інформацією щодо роботи  конференції звертайтесь до оргкомітету:
Доненко Василь Іванович,
Щербина Лариса Володимирівна, +38(097)5416946
E-mail: budkafedra@gmail.com

 

 

2022-2023

Рецензія-відгук від ВП "АТОМЕНЕРГОМАШ" на ОНП третього освітнього рівня "доктор філософії" >>

Відгук від ТОВ «ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ПРОМБУДПРОЕКТ» на ОНП третього освітнього рівня "доктор філософії" >>

Рецензія-відгук від ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» на ОНП третього освітнього рівня "доктор філософії" >>

Рецензія від ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОДА на ОНП третього освітнього рівня "доктор філософії" >>

 

2019-2021

Тенденції розвитку спеціальності та аналіз ринку праці, які проводилися у 2019-2021 рр. шляхом опитування керівників підприємств та організацій, а також випускників ОПП показав, що є стійка тенденція дефіциту кваліфікованих кадрів в галузі промислового будівництва. Це пов’язано з тим, що в Запорізькому регіоні зконцентрована велика кількість промислових підприємств, які на сьогодні потребують реконструкції, модернізації та капітальних ремонтів об’єктів. Поряд з тим відроджується капітальне будівництво житлових комплексів, а також актуальною є тематика проведення енергоаудитів та термомодернізації будівель. Враховуючи до того ж природній трансфер кваліфікованих кадрів закордон, підготовка кваліфікованих фахівців з промислового та цивільного будівництва є актуальною для Запорізького регіону.

Вирішення питань із забезпечення якісної підготовки фахівців для Запорізького регіону проводиться із залученням організацій і фірм партнерів кафедри БВУП, таких як ТОВ «Стальмонтаж», ТОВ БВК «Строитель», ТОВ «Настрой», ТОВ «ППІ «Гіпропром», АТ «Мотор-Січ», АТ «Запорізький завод феросплавів», ПАТ «Запоріжсталь» та інші, шляхом використання сучасної виробничої бази підприємств для проходження практики здобувачами.

На базі Запорізької торгівельної палати щорічно проводиться «Ярмарка вакансій», де відбувається діалог роботодавців з цілеспрямованими випускниками та представниками кафедри. Участь у даному заході дозволяє дізнатися про інтереси роботодавців та врахувати їх потреби під час перегляду ОПП.
Також дієвою формою співробітництва є зустрічі, що відбуваються на кафедрі БВУП, з викладачами, діючими експертами будівельної галузі. З метою формування та оновлення освітньої програми залучені представники ТОВ «Стальмонтаж», ТОВ «Харківбудінпроект», ТОВ «ПРОМКОМПЛЕКТГРУП».

Опитування випускників >>

Опитування роботодавців >>

Опитування здобувачів >>

Договір практика ПАТ «Мотор Січ» >>

Договір практика ПАТ «Запоріжсталь» >>

Договір з ТОВ «Стальмонтаж» >>

Угода про співпрацю з «АЛД Інжиніринг та будівництво» >>

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL ENGINEERING FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS (ICCEFA 2023)

The 4th International Conference on Civil Engineering Fundamentals and Applications (ICCEFA 2023) aims to become the leading conference in fields related to Civil Engineering Fundamentals and Applications. The goal of ICCEFA 2023 is to gather scholars from all over the world to present advances in the relevant fields and to foster an environment conducive to exchanging ideas and information. This conference will also provide an ideal environment to develop new collaborations and meet experts on the fundamentals, applications, and products of the mentioned fields.

The Following Paper Were Presented At The 4th International Conference On Civil Engineering Fundamentals And Applications (ICCEFA 2023):
«Scientific Principles Of Effluent Repositioning In An Additional By-Product Of A Water Basin By Global Warming Mode»
Authors: Nazarenko Oleksiy, Berezovska Alona, Sunichuk Sergiy, Kulik Michailo, Nazarenko Iryna, Ischshenko Oleksiy.

December 4 - 6, 2023 | Lisbon, Portugal

Upd: Кафедра БВУП вітає доц. Назаренка О.М. з отриманням Cертифікату!

 


Кафедра БВУП вітає доц. Назаренка О.М. з отриманням Cертифікату!

4 - 6 Грудня 2023 | Київ


United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).


Вебінар «РОЗБУДОВА ЕКСПЕРТНИХ ЦЕНТРІВ З ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ НА БАЗІ ЕНЕРГО-ІННОВАЦІЙНИХ ХАБІВ»

Сьогодні в онайлн режимі відбувся вебінар «Розбудова експертних центрів з відбудови України на базі Енерго-Інноваційних Хабів». Організатором заходу виступила ГО «Школа енергоефективності», на замовлення компоненту «Професійні кваліфікації» проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні» (FEER), що реалізується в Україні Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини.

На вебінарі відбулося представлення проєкту «Розбудова експертних центрів з відбудови України на базі Енерго-Інноваційних Хабів»: основні завдання, напрямки діяльності та заходи. Учасники ознайомились з досягненнями Енерго-Інноваційних Хабів в містах Дніпро, Харків, Чернівці. Також було оголошено про умови участі закладів вищої освіти України у відборі для розширення мережі Енерго-Інноваційних Хабів.

23 листопада 2023 р.


Вебінар з представниками розрахункового комплексу SOFiSTiK 2023

При підтримці проректора з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету к.т.н., доц. Куликовського Руслана Анатолійовича відбувся в онайлн режимі вебінар з представниками розрахункового комплексу SOFiSTiK 2023, в якому взяли участь викладачі та студенти кафедри. Були розглянуті особливості розрахункового комплексу та його взаємозв'язок з іншими системами автоматизованого проектування будівель та споруд.

19 вересня 2023 р.


Підвищення кваліфікації з ПК Autodesk REVIT

Раді повідомити, що співробітники кафедри Будівельного виробництва та управління проектами успішно пройшли підвищення кваліфікації з ПК Autodesk REVIT. Це дає змогу вдосконалити якість навчання з використанням передових методик інформаційного моделювання.

Навчання студентів спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія забезпечене якісною освітою, що відповідає європейським стандартам та вимогам сучасного ринку праці. Підвищення кваліфікації наших викладачів в галузі Autodesk REVIT дозволяє нам вдосконалити наш підхід до навчання та забезпечити наших студентів необхідними знаннями і навичками. Завдяки цьому, наші студенти отримують доступ до найновіших технологій та інструментів у своїй галузі.

07 серпня 2023 р.Четвертий день захисту дипломних робіт бакалаврів 2023

Сьогодні відбувся останній день захисту кваліфікаційних дипломних бакалаврських робіт за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво».

Кафедра «Будівельне виробництво та управління проектами» вітає випускників зі здобуттям кваліфікації бакалавра!

08 червня 2023 р.


Семінар "Розширення теплотехнічних можливостей застосування сендвіч панелей в регіональній економіці."

Сьогодні на кафедрі БВУП в онлайн-режимі пройшов семінар "Розширення теплотехнічних можливостей застосування сендвіч панелей в регіональній економіці". Відбулося жваве обговорення, у якому взяли участь виробники, будівельні експерти та представники територіальних громад. Намічені відповідні кроки щодо розширення взаємодії між ЗВО та громадами по втіленню нових синергетичних будівельних продуктів при проектуванні будівель. Якщо Ви є виробником продукції і хочете розробити інноваційний продукт чи започаткувати суміжне виробництво з відходів сировини, звертайтеся, наша команда з провідних експертів допоможе Вам.
Тел. каф. БВУП: +380(098)26-25-015

 

24 травня 2023 р.


16-ТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

У НТУ «Дніпровська політехніка» відбулася 16-та Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Перспективи розвитку будівельних технологій». Вітаємо доц. Назаренка О.М. з отриманням диплому!

28 квітня 2023 р.


Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2023»

Сьогодні в межах «Тижня науки-2023» на кафедрі БВУП в онлайн-режимі відбулося засідання секції «Будівництво та цивільна інженерія» студентської науково-практичної конференції університету, в якій взяли участь студенти, аспіранти, молоді вчені та викладачі.

Тези доповідей рекомендовано опублікувати у збірці “Тиждень науки-2023" НУ «Запорізька політехніка».

28 квітня 2023 р.


Регіональна науково-практична онлайн-конференція "Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі"

К Всесвітньому дню водних ресурсів у м.Дніпро пройшла Регіональна науково-практична онлайн-конференція "Станьте тими змінами, які ви хочете бачити у світі". Вітаємо учасників конференції із отриманням сертифікатів!

21 березня 2023 р.


Онлайн-дискусія "Нереалізовані можливості виробництва біопалива"

Дата: 24 лютого 2023 року.
Час: 15:00-16:30.

Участь у семінарі безкоштовна. Для участі у події необхідно зареєструватися за посиланням: https://forms.gle/rGDMVhm7hWdMT14T6.

Зареєстровані учасники отримають посилання для під’єднання до онлайн семінару напередодні події.
Експерт — Юрій Фаренюк —керівник та власник потужної компанії Teff group.

 

24.02.2023 р. відбувся семінар "Нереалізовані можливості виробництва біопалива", були розглянуті актуальні питання сьогодення.

 


Перший день захисту дипломних магістерських робіт 2022

Сьогодні відбувся захист кваліфікаційних дипломних магістерських робіт за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво».

Кафедра «Будівельне виробництво та управління проектами» вітає перших випускників зі здобуттям кваліфікації магістра!

13 грудня 2022 р.


Акредитація освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

18 по 20 жовтня 2021 р. дистанційно проводиться акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Промислове та цивільне будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
 
Запрошуємо всіх бажаючих на відкриту зустріч з експертною групою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти в режимі онлайн.
 
Експертна група чекає на Вас 18 жовтня 2021 року з 15:10 до 15:50.
 
Підключитись до конференції Zoom:
Ідентифікатор конференції: 990 6259 8368
Код доступу: 2021
 
 
 

Екскурсія до Музею архітектури Запоріжжя

В рамках вивчення дисципліни "Вступ до будівельної справи" 30 вересня 2021 була організована екскурсія для студентів першого курсу до Музею архітектури Запоріжжя, де вони змогли ознайомитись з головними архітектурними та містобудівними напрямками і стилями міста. Родзинка музею - в його інтерактивності. Копії дверей старого Олександрівська, відео-інсталяції та дбайливо збережені архітектурні елементи передають атмосферу, якої жив місто десятки років назад.

 

 


 

 


Привітання з Днем знань!

Шановні викладачі, співробітники та студенти! Колектив кафедри щиро вітає Вас з 1 вересня і початком нового навчального року. Бажаємо міцного здоров’я, впевненості у власних силах та прагнення до нових знань!

Вересень 2021 р.


Навчання на курсах професійної підготовки фахівців кошторисної справи

В рамках вивчення дисципліни «Ціноутворення та кошторисне нормування» (доц. Доненко І.В.) студенти IV курса успішно пройшли навчання на курсах професійної підготовки фахівців кошторисної справи по темі "Кошторисна справа і ціноутворення в будівництві. Розрахунок кошторисів на будівельні роботи" на базі ТОВ "Computer Logic Group", з яким кафедра БВУП НУ «Запорізька політехніка» співпрацює більше 7 років.

Грудень 2020 р.


Всеукраїнська науково-практична конференція 2020

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ В БУДІВНИЦТВІ, МІСТОБУДУВАННІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ», присвяченої до 120-річчя Національного університету «Запорізька політехніка».
Конференція відбудеться 16-18 листопада 2020 року в м.Запоріжжя, Україна.

До участі у конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі навчальних закладів, докторанти, аспіранти, здобувачі вищої освіти, представники роботодавців та представники органів місцевого самоврядування.

Мета конференції: дослідження актуальних питань енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві, сучасного стану теоретичних та практичних розробок по підвищенню енергоефективності існуючих та тих що проектуються будівель, з застосуванням планувальних, конструктивних та інженерно-технічних прийомів підвищення енергетичних параметрів об’єктів будівництва.

Тематичні напрями конференції:
1. Енергосбереження в будівництві та енергоаудит будівель та споруд;
2. Проблеми і питання енегросбереження в житлово-комунальному секторі;
3. Принципи енергоефективності в питаннях містобудування та інфраструктурного розвитку міст;
4. Архітектурні та дизайнерські рішення проектування енергетично ефективних будівель;
5. Теплоефективні матеріали у техніці та будівництві;
6. Питання економічного та інвестиційного розвитку в сфері енергоефективності.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська

Регламент проведення конференції ( Програма конференції):
- 16 листопада 2020 р. Реєстрація учасників (8-00 – 10-00). Відкриття конференції, пленарне засідання (10-00). Секційні засідання (15-00). 
- 17 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о 10-00).
- 18 листопада 2020 р. Секційні засідання. (Початок о 10-00). Підведення підсумків. Закриття конференції.

Умови участі в конференції:
1. Форма участі: очно-дистанційна, заочна
2. Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб)  наукову доповідь згідно з вимогами та зберегти у файл за прикладом «Ivanenko_tezy.doc»
3. Оформити заявку учасника конференції на веб-сторінці конференції
4. Надіслати на електронну адресу budkafedra@gmail.com у вказаний термін тези доповідей  
5. Після цього очікувати обов’язкового підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою електронну адресу
6. Збірник тез буде розміщено на офіційному сайті Національного університету «Запорізька політехніка»

Інформація для учасників конференції:
Для участі в конференції необхідно до 31 жовтня 2020 р. надіслати заявку, тези та за бажанням подати статтю для публікації у «Вісник ПДАБА» ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (збірник буде складатись з матеріалів конференції) на електронну пошту budkafedra@gmail.com.
Вимоги до статей наведено на сайті: http://visnyk.pgasa.dp.ua та на веб-сторінці конференції.

Науково-практичний журнал «Вісник ПДАБА» входить до переліку № 1 наукових фахових видань України та зареєстрований в наукометричних базах. Збірник з матеріалами конференції буде опубліковано в січні 2021 р. Вартість сторінки складає 75 грн. 

Вимоги до тез доповідей:
1. Текст тез повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word та збережений у форматі  *doc, або *docx, зразок оформлення тез за посиланням: bud.zntu.edu.ua 
2. Обсяг матеріалів тез 2 повні сторінки тексту формату А5
3. Кількість використаних джерел не повинна перевищувати 5 найменувань
4. Текст друкується шрифтом Times New Roman, кегель – 10 пт, інтервал – 1, абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині; поля: верхнє і нижнє – 20 мм; ліве – 15 мм, праве - 15 мм
5. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок.

Організаційний комітет конференції просить не пізніше, ніж за 10 днів до початку конференції поінформувати учасників про дату приїзду.

Публікація матеріалів конференції:
Прийняті редколегією тези доповідей будуть опубліковані в електронному збірнику Національного університету «Запорізька політехніка» за адресою https://zp.edu.ua. Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Участь у конференції безкоштовна.

За додатковою інформацією щодо роботи  конференції звертайтесь до оргкомітету:
Доненко Василь Іванович,
Щербина Лариса Володимирівна, +38(097)5416946
E-mail: budkafedra@gmail.com

 

 


Термографічне дослідження приватного будинку

16 вересня 2020 року співробітники кафедри БВУП НУ «Запорізька політехніка» разом зі студентами прийняли участь у термофізичному обстеженні приватного будинку у м. Запоріжжя. Обстеження відбувалось із використанням технології аеродверей - системи визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій будівель. Аеродвері створюють перепад тиску всередині і зовні об’єкта. Перевага використання цієї технології в тому, що виміряти повітропроникність огороджувальних конструкцій можна незалежно від сезону. Якщо ви сумніваєтеся в якості виконаного ремонту або будівництва будинку, хочете знизити витрати на вентиляцію або опалення, вам допоможе в цьому аеродвері та тепловізор. Спільне застосування цих приладів допомагає вирішити одразу дві задачі - ви вимірюєте теплопровідність будівлі і фільтрацію повітря через конструкції будівлі.

Перед початком робіт, необхідно зробити обстежувану будівлю герметичною, для цього зачиняють всі двері, вікна, отвори, через які може виходити повітря. Аеродвері, які являють собою перегородку з щільної тканини з вбудованим вентилятором., встановлюють в дверний проріз обстежуваного приміщення, включається вентилятор, потужність можна регулювати мультиметром, який йде в комплекті, підвищуючи або знижуючи тиск усередині будівлі. Повітря просочується крізь негерметичні стики назовні, його температура відрізняється від температури навколишнього середовища, цю різницю фіксуєте тепловізором. Практика обстежень показує, що місцями поганий герметизації і утеплення є кут стелі, де закінчуються плити перекриття і підвіконня, їх часто не запінюють з вулиці.

Обстеження проводили представники компанії Термоконтроль-Україна ТОВ, яка виконує перевірку якості виконаних будівельних робіт за допомогою тесту на герметичність будівель. Компанія має в своєму розпорядженні обладнання світового лідера даної галузі компанії Retrotec (США). Обладнання має метрологічну повірку, працівники проходять навчання та мають відповідні сертифікати, що дають право працювати з обладнанням Retrotec. Тест проводився у вже готовому приватному будинку, за результатами обстеження були виявлені деякі недоліки, що пов’язані з ущільненням вікон та дверей, а також було виявлено фільтрацію повітря через шахту для інженерних комунікацій, що означає неякісну герметизацію уводу комунікацій. Зважаючи на те, що виявлені недоліки незначні, будинок відповідає всім вимогам державних будівельних норм, побудований з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

До слова, виконавець будівельно-монтажних робіт зі зведення обстежуваного приватного будинку, був ініціатором та замовником проведення такого обстеження, для самооцінки, виявлення проблемних моментів та попередження подібних ситуацій у майбутньому. Приємно працювати з професіоналами та фахівцями, що вболівають за свою справу. Дякуємо за надану можливість представникам фірми Застройщик, які виконували будівельно-монтажні роботи, представникам фірми Термоконтроль-Україна ТОВ – фахівцям з проведення тесту на герметичність будівель, за цікавий досвід і набуті практичні знання. Рухаємось вперед, далі – більше!


 

 


Запорізький Промисловий Форум 2020

09 вересня 2020 року студенти кафедри БВУП відвідали Запорізький Промисловий Форум - один із наймасштабніших в Україні виставкових форумів промисловців. Будівельне виробництво пов‘язане з багатьма галузями і підприємствами, тому ознайомлення майбутніх фахівців з останніми науковими досягненнями та розробками є дуже важливим. Власну продукцію презентують понад 100 учасників, близько 300 українських і закордонних торговельних марок, продемонстрована важка техніка, обладнання та технології для машинобудівників, металургів, ливарників.

Також презентують наукові розробки для бізнесу, зокрема, НУ «Запорізька політехніка» - адитивні технології, розробки у сфері телекомунікації.

Президент Запорізької торгово-промислової плати Володимир Іванович Шамілов нагородив ректора НУ «Запорізька політехніка» Бєлікова Сергія Борисовича почесною відзнакою «Могутність краю» за багаторічні партнерські відносини.

Принагідно вітаємо колег і бажаємо подальших наукових досягнень!


 

 


Eкскурсія на об’єкти будівництва житлового комплексу «COMFORT CITY»

08 листопада 2019 року була організована екскурсія для студентів першого та третіх курсів на об’єкти будівництва житлового комплексу «COMFORT CITY». Житловий комплекс класу «комфорт плюс» розташован в центрі Бородінського мікрорайону м. Запоріжжя.

 


 

 


Ініціатива Meet and Code «3D сучасність: 3D моделювання та 3D друк у будівництві та архітектурі»

Упродовж Тижня кодування ЄС, який тривав із 5 по 20 жовтня 2019 року, в рамках ініціативи Meet and Code в Україні відбулося понад 100 події із популяризації новітніх технологій. Понад 7000 дітей і молоді з усіх областей країни отримали нові знання та долучитися до розвитку громади. «Молодь в Європі прагне більшого, ніж просто "вподобати" та "поширити". Вони прагнуть створювати та бути натхненими. Беріть участь у заходах Тижня коду ЄС та допоможіть європейцям стати творцями цифрового світу!» - Марія Габрієл, Європейський комісар з цифрової економіки та суспільства.

Ініціатива Meet and Code реалізується в Україні вже втретє. По всій Україні відбувалися семінари, лекції, тренінги, воркшопи, хакатони, конкурси, покликані ознайомити дітей і молодь із новітніми технологіями. Під час заходів діти і молодь долучися до вирішення різноманітних потреб громади: створювали сайти для осіб із порушенням колірного зору, вивчали, як вторсировину можна використовуватися для 3D друку, опановували робототехніку, здійснювали супутниковий аналіз екологічної ситуації та відкривали для себя по-новому світ технологій.

Один з таких заходів пройшов у Університеті Запорізька політехніка при підтримці громадської організації «Сузір'я допомоги». Метою заходу «3D сучасність: 3D моделювання та 3D друк у будівництві та архітектурі» було ознайомлення студентів з сучасними технологіями багатовимірного моделювання та його фізичного втілення в різних сферах житяя в тому числі в будівництві та архітектурі. Було проаналізовано основні питання та проблеми як моделювання, так і фізичної реалізації тривімірних моделей в реальному просторі, питання роботизації будівельного виробництва. Під час лекції студенти були свідками, як на 3D принтері під час лекції на пустому столі з'явився тривимірний об'єкт, що дозволило відчути, що все це не фантастика майбутнього, а реалії сучасності до яких необхідно долучатися вже зараз. Проводив лекцію керівник проектно-конструкторського відділу «Інженерно-будівельного підприємства «Форт» Уваров Д. Ю.

Ініціатива Meet and Code розроблена Haus des Stiftens gGmb та проводиться за фінансування корпорації SAP, яка надає підтримку та забезпечує ресурсами неприбуткові організації. В Україні Meet and Code реалізується разом із Ресурсним центром ГУРТ, який є партнером Глобальної мережі TechSoup. В Україні TechSoup надає громадським та благодійним організаціям, а також публічним бібліотекам пільгове програмне забезпечення, технічні засоби та пропонує освітні програми. Більше фото за результатами подій ви можете переглянути у Facebook за хештегами #ГУРТзаряджає #SAP4Good #codeEU #meetandcode.


 

 


Міжнародна конференція «Dortmund International Research Conference 2019» та воркшоп «Dortmund International Summer School 2019» вкотре об'єднали талановиту молодь і стали справжнім святом науки

28.06.19-05.07.19 в Університеті прикладних наук і мистецтв м. Дортмунд (Німеччина) відбулася міжнародна конференція «Dortmund International Research Conference 2019» та воркшоп «Dortmund International Summer School 2019», в яких брали участь представники Національного університету «Запорізька політехніка» в складі проф. каф. «Програмних засобів» Табунщик Г.В. та аспірантки каф. «БВУП» Лук'янової Т.В.

Участь у подібних наукових заходах в рамках мобільності Ersamus+ KA1 вже стала доброю традицією в Національному університеті «Запорізька політехніка». Знайомство і досвід спілкування з молоддю з інших міст і країн є незаперечною перевагою. Учасниками «Dortmund International Summer School 2019» стали студенти з 16 країн світу: України, Казахстану, Литви, Єгипту, Білорусі, Вірменії, Польщі, Чилі, Німеччини та ін. Конференція об'єднала дослідників, а також магістрів та аспірантів для обговорення та роботи в межах областей: ІТ, ІКТ, вбудовані системи, автомобільне програмне забезпечення, проектно-орієнтований бізнес та управління проектами. Протягом пленарного засідання були заслухані доповіді англійською мовою, а після закриття пленарного засідання розпочалася робота 5-ти секцій стріму «Dortmund International Summer School 2019». За підсумками учасники отримали сертифікати.

Учасниця від НУ «Запорізька політехніка» Лук'янова Т.В. висловила своє враження про вище вказані заходи, що це місце, де формуються задачі та випробування професійного характеру (відкрито помічаєш свої переваги та недоліки), і кожен крок на шляху їх вирішення дає стійке відчуття задоволення від виконання кожного завдання, а також відчуття, що немає нічого неможливого.


 

 


ПРИВІТАННЯ!

Шановний Василь Іванович! Вітаємо Вас з Днем народження! Бажаємо Вам здоров’я, оптимізму, реалізації ідей і задуманих планів, успіху, сімейного благополуччя і щастя. А ще бадьорості духу, стабільності, позитиву, яскравих подій, незабутніх вражень і тільки щасливих випадків!

Щоб в житті все лягало гладко
І щоб не тільки на словах!
І творчих ідей в достатку,
Та процвітання в справах!

Колектив кафедри


Представники провідних запорізьких ВУЗів відвідали з науково-дослідною метою місто Магдебург

Із 9 по 13 грудня від Запорізької міської ради делегацію науковців, до якої увійшли представники трьох закладів вищої освіти Запоріжжя, зокрема Запорізького національного технічного університету зустрічали у Магдебурзі (Німеччина). Метою візиту стало визначення науково-дослідних тем, які представляють спільний інтерес для муніципалітетів Магдебурга та Запоріжжя. Представником від Запорізького національного технічного університету був завідувач кафедри будівельного виробництва та управління проектами, професор Доненко Василь Іванович.

Програма цього візиту передбачала зустрічі із фахівцями й керівництвом університету «Otto-Von-Guericke» та Вищої технічної школи «Магдебург-Штендаль». За результатами цих зустрічей та наукових обговорень вирішили надати перевагу для дослідницьких тем, які спрямовані на використання відновлювальних джерел енергії, захист оточуючого середовища і енергоефективності будівель та споруд.

Також у рамках цієї поїздки відбулись візити до Інженерної палати землі Саксонія-Анхальт, Культурного центру міста Магдебург, до Центру підготовки фахівців з відновлювальної енергії землі Саксонія-Анхальт, до Центру моделювання енергопостачання землі Саксонія-Анхальт. Науковці мали змогу познайомитись не тільки з архітектурою і місцевими пам’ятками, але і побачити сучасне лабораторне обладнання з визначення якості питної води, геліоколекторну систему у Вищій технічній школі «Магдебург-Штендаль» та інші інноваційні проекти.

Крім того, науковці обговорили питання спільних досліджень в галузі технічних, природніх і гуманітарних наук, обміну студентами, їх можливості проходити короткотермінове стажування та презентації результатів спільних досліджень на виставках та конференціях.

Результатом поїздки стала «дорожня карта» співробітництва на 2019 рік між муніципалітетами і закладами вищої освіти міст Магдебурга та Запоріжжя при координації Інженерною палати землі Саксонія-Анхальт.

 

 


ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ!

Колектив кафедри щиро вітає Куліка Михайла Валерійовича з Днем народження! Бажаємо творчих успіхів та професійного розвитку в благородній справі виховання і навчання студентів. Хай у домі завжди панують мир і злагода, у серці – доброта, а у справах – мудрість та наполегливість!

Тебе з Днем народження щиро вітаємо,
Щасливої долі й здоров'я бажаємо,
Кар'єрного росту і процвітання
І щоб збувались усі побажання!


Створення нового факультету будівництва, архітектури та дизайну

Відповідно до рішення Вченої ради ЗНТУ №2 та загальних зборів ЗНТУ від 10.10.2017 р. було утворено нову структурну одиницю у складі Фізико-технічного інституту – факультет будівництва, архітектури та дизайну. Однією з базовіх кафедр є кафедра будівельного виробництва та управління проектами.


Вітаємо з успішним захистом кандидатської дисертації!

Колектив кафедри будівельного виробництва та управління проектами щиро вітає здобувача Якімцова Юрія Вячеславовича з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», науковий керівник - проф., д.т.н. Антипенко Євген Юрійович. Бажаємо успішного втілення всіх творчих та наукових задумів, наснаги в професійному зростанні та у майбутніх наукових пошуках!


До уваги абітурієнтів!

Запорізький національний технічний університет оголошує прийом студентів на навчання за денною та заочною формою для отримання першого(бакалаврського) рівня освіти на базі повної загальної середньої освіти (після закінчення школи, ліцею, колегіуму, ПТНЗ, тощо) або освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (після закінчення коледжу, технікуму, тощо).

>>Детальніше<<


Урочисте вручення дипломів магістрам на кафедрі будівельного виробництва та управління проектамиУрочисте вручення дипломів магістрам на кафедрі будівельного виробництва та управління проектами

2 березня на кафедрі будівельного виробництва та управління проектами відбулося урочисте вручення дипломів магістрам – випускникам 2017 року. На засідання поздоровити випускників прийшли ректор університету та професорсько-викладацький склад кафедри БВ та УП. З привітаннями виступили ректор Запорізького національного технічного університету проф. Бєліков С.Б., завідувач кафедри БВУП проф. Доненко В.І. та проф. Антипенко Є.Ю. Випускників прийшли привітати також їх друзі, рідні та батьки.

>>Детальніше<<


У ЗНТУ провели урочисте відкриття Запорізького обласного територіального відділення Академії будівництва України

25.04.2016 в ЗНТУ спільно з кафедрою БВУП урочисто відкрили Запорізьке обласне відділення Академії будівництва України. Головою Запорізького територіального відділення було обрано Антипенка Євгена Юрійовича – доктора технічних наук, професора кафедри БВУП; заступником голови обрано Доненка Василя Івановича – доктора технічних наук, професора та завідувача кафедри БВУП.

>>Детальніше<<


Кафедра БВУП провела наукову конференцію, присвячену проблемам будівництва в Україні

28 квітня в ауд. 530 на кафедрі БВУП відбулася науково-практична конференція присвячена проблемам будівництва в Україні. В рамках конференції студентам була дана можливість виступити з науково-дослідницькими доповідями на різні теми, пов'язані з індустрією будівництва. Як не дивно, основною темою конференції була проблема використання енергозберігаючих технологій і матеріалів, новинки іноземних енергоефективних рішень, а також, використання альтернативних джерел енергії. В останні роки дані теми набули особливої популярності і актуальність з огляду на постійні зміни цін і тарифів на паливо-енергетичні ресурси.

>>Детальніше<<


«Computer Logic Group» спільно з кафедрою БВУП розширюють межі проекту «Будуємо майбутнє разом»

В ході тісного співробітництва кафедри будівельного виробництва та управління проектами  з «Computer Logic Group» (яка є провідним розробником комп'ютерного забезпечення в будівельної галузі) в ЗНТУ вперше запроваджуються сучасні програмні комплекси в будівельної галузі, такі як:

ПК «Будівельні Технології – Кошторис»версії 7.9.х – професійний програмний продукт для автоматизації розрахунку та перевірки кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-7: 2013 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво». 

Інформаційна довідкова система «БУДСТАНДАРТ» – електронна бібліотека нормативних, законодавчих та довідкових документів в галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (ДБН, ДСТУ, ГОСТ, ВБН, санітарні правила та норми, правила пожежної безпеки, охорона праці, технологічні карти тощо). 

>>Детальніше<<


В бібліотеці ЗНТУ вперше у Запоріжжі сумісно з кафедрою БВУП та «Computer Logic Group» провели семінар «Будуємо майбутнє разом»

28 вересня 2015 року кафедрою будівельного виробництва та управління проектами, спільно з бібліотекою ЗНТУ, була проведена презентація Всеукраїнського проекту для навчальних закладів та студентів «Будуємо майбутнє разом». Метою презентації було донесення до студентів важливості та цінності знань з кошторисної справи.

В ході конференції були розглянуті важливі питання сучасного супроводу кошторисної справи та ціноутворення у практичній діяльності підприємств та організацій реального сектору, а також використання актуальних нормативних документів у будівництві та промисловості. Окреслені питання, безумовно, впливають на конкурентоспроможність студентів на ринку праці та підвищення освітнього рівня в навчальних закладах.

>>Детальніше<<


VI Міжнародна науково-практична конференція «Комп'ютерні технології проектування конструкцій будівель і споруд»

У Національному авіаційному університеті 9-10 червня відбувся заключний етап VI Міжнародної науково-практичної конференції - конкурсу студентів та молодих вчених «Комп'ютерні технології проектування конструкцій будівель і споруд».

Від Запорізького національного технічного університету брали участь 2 магістранта кафедри «Будівельного виробництва та управління проектами» Лук'янова Тетяна Віталіївна і Нема Христина Федорівна під керівництвом завідувача кафедри проф. Доненка Василя Івановича.

По закінченню конкурсу учасникам були вручені дипломи, купони на одноразове безкоштовне навчання програмним комплексам ЛИРА-САПР, МОНОМАХ-САПР, ЭСПРИ, або САПФИР на вибір, та інші подарунки. Кафедрі був презентований диск ACADEMIC set 2015 (ПК ЛИРА-САПР, ПК МОНОМАХ-САПР, ПК ЭСПРИ, ПК САПФИР-3D) з ліцензійними програмами для навчання студентів.

>>Детальніше<<


Серія науково-практичних семінарів «Сучасні системи та технології будівельного виробництва» від фахівців KNAUF

Кафедра будівельного виробництва та управління проектами ЗНТУ в рамках співробітництва з будівельним підприємством KNAUF започатковує серію семінарів для студентів будівельників та всіх бажаючих на яких можна ознайомитись із тенденціями та технологіями, які застосовуються у сучасному проектуванні та будівництві.

Вперше у стінах ЗНТУ 17 березня 2015 року проводився науково-практичний семінар від провідної компанії з виробництва будівельних матеріалів та будівельних систем – КНАУФ.

>>Детальніше<<

 

 

 

Сторінки