Ви є тут

Головна » Факультети » Комп’ютерних наук і технологій

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Емблема кафедри «Комп'ютерні системи та мережі» ЗНТУ

Кафедра «Комп'ютерні системи та мережі» (КСМ)

Рік початку діяльності: 2002

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.т.н., доцент Кудерметов Равіль Камілович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • Навчальна лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень
  • Навчальна лабораторія системної інтеграції комп’ютерних технологій
  • Навчальна лабораторія паралельних та розподілених обчислень
  • Навчальна лабораторія «Цифрові системи передавання даних

Спеціальності:

123 – «Комп'ютерна інженерія», освітні програми:

«Комп'ютерна інженерія»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 53-Б
тел.: +380(61)698249
e-mail: kafedra_ksm@zntu.edu.ua
URL: Кафедра «Комп’ютерні системи та мережі»

Систему дистанційного навчання студентів кафедри КСМ розміщено на ресурсі Moodle.

До уваги студентів!

За даними для доступу до університетської системи дистанційного навчання MOODLE особисто звертатися до кураторів груп (студентам заочної форми навчання написати листа на kafedra_ksm@zntu.edu.ua). 

При першому вході студент має заповнити актуальну електронну пошту. Це дасть змогу системі та викладачам контактувати з ним та можливість студенту самостійно змінювати логін та пароль для простішого запам'ятовування. 

Сторінка для входу: http://moodle.zp.edu.ua/login/index.php

Кафедра комп’ютерних систем та мереж створена у 2002 р. на базі кафедри радіотехніки. Завідувачем кафедри був обраний за конкурсом кандидат технічних наук, доцент Кудерметов Р.К., який має більш як двадцятирічний стаж роботи в науково-виробничому підприємстві, пов’язаному зі створенням систем керування складними об’єктами в космосі та на землі.

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей «Комп’ютерні системи та мережі» (8.05010201) з 1992 р. та «Спеціалізовані комп’ютерні системи» (8.05010203) з 2000 р. Обидві спеціальності акредитовані за четвертим рівнем. У 2002 р. на кафедрі вперше в Україні відкрито спеціалізацію «Високопродуктивні обчислювальні системи та паралельні обчислення».

Завідувач кафедри — Р. К. Кудерметов. У 1975 р. закінчив Дніпропетровський державний університет. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження програмно-апаратних засобів моделювання для відпрацьовування та випробування систем орієнтації та стабілізації космічних апаратів».

Є фахівцем у галузі паралельних та розподілених обчислень, моделюванні систем, сучасних методів програмування. За плідну роботу в науковій та освітній сферах відзначений нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2010) і «Хартрон — 50 років» (2011), почесними грамотами МОН України, обласної та міської адміністрацій.

Співавтор 6 навчальних посібників, має понад 110 публікацій у провідних наукових фахових виданнях України, отримав 2 патенти та авторські свідоцтва. Неодноразово проходив стажування за кордоном, брав активну участь у міжнародних проектах «ТЕМPUS» i науково-дослідних роботах, керував студентськими олімпіадами з АСМ та всеукраїнською олімпіадою з напряму «Комп'ютерна інженерія». Підготував 6 кандидатів технічних наук. Науковий рецензент журналу «International Journal of Software Engineering & Computer Systems (1JSECS)» Малайзійського університету (Паханг).

 Кафедру створено у 2002 р. на базі кафедри радіотехніки. Колектив кафедри здійснює підготовку бакалаврів зі спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» за освітньою програмою «Комп'ютерна інженерія» та магістрів за освітніми програмами «Комп'ютерні системи та мережі», «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Обидві освітні програми акредитовані за IV рівнем.

Вагомий внесок у становлення та розвиток кафедри зробили: доц. Б. Т. Солдатов, кандидати технічних наук, доценти В. М. Журавльов, А. М. Щербаков, А. К. Tімовський, О.I. Вершина, ст. викл. О. Г. Маркін, асист. Л. В. Кузьміна, які мали великий досвід у розробленні складних науково-технічних комплексів.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 19 викладачі. 3 числа штатних викладачів 11 мають науковий ступінь кандидата технічних наук, вчене звання доцента. Викладач-сумісник, д. техн. наук М. В. Єфименко – на протязі багатьох років обіймав посаду головного конструктора Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Юком», є лауреатом премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (2014).

Із 2006 р. викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародних освітніх проектах «ТЕМPUS»  i «ERASMUS+», проходять стажування в наукових та освітніх закладах за кордоном.

Викладачі кафедри опублікували понад 200 наукових праць, зокрема й тих, які індексовані в наукометричних базах «Scopus», «Web of Science», «Index Сорernicus», монографій та навчальних посібників. За результатами наукових досліджень викладачі кафедри написали та захистили кандидатські дисертації: Н. Д. Маслова, В. В. Корольков, М. Б. Ільяшенко, М. Ю. Тягунова, Г. Г. Киричек, С. Ю. Скрупський, В. В. Шкарупило, С. С. Грушко, Т.В. Голуб. На кафедрі проводять науково-дослідницькі роботи за рахунок державного бюджету та господарських договорів. Напрямами наукових досліджень ка- федри є: високопродуктивні комп'ютерні системи та паралельні обчислення (Р. К. Кудерметов, Т. С. Дьячук, С. Д. Точилін); сервіс-орiентована архітектура (Р. К. Кудерметов, О. В. Польська, Н. А. Куликовська, Н. В. Щербак); кіберфізичні системи та Інтернет речей (Р. К. Кудерметов, М. Ю. Тягунова, М.Б Ільяшенко, А. В. Тіменко); сучасні мережеві технолoгiї (Г.Г. Киричек, С. Ю. Скрупський, М. П. Проскурін); технології проектування сучасних цифрових систем на ПЛІС (І. Я. Зеленьова, С. С. Грушко, Т. В. Голуб, С. О. Сгадов); автоматизація проектування та діагностики комп’ютерних і радіоелектронних пристроїв та систем (К. М. Касьян, М. М. Касьян).

На кафедрі активно проводять наукову роботу зі студентами з метою забезпечення високої якості їх підготовки, а також формування в них інтересу до наукової роботи. Під керівництвом викладачів студенти беруть участь та посідають призові місця на університетських, обласних та загальноукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, у міжнародних конкурсах, олімпіадах, програмах за обміном студентами, освітніх проектах (програмах), стажуванні тощо. Щорічно на кафедрі комп’ютерних систем і мереж організовують роботу секції університетської конференції «Тиждень науки», де беруть активну участь студенти різних форм навчання за спеціальностями кафедри. За результатами науково-дослідницької роботи студентів опубліковано понад 50 наукових праць у наукових фахових виданнях та збірниках конференцій міжнародного і всеукраїнського рівнів. Випускники кафедри працюють на провідних IT-підприємствах і в компаніях України й за кордоном.

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Кудерметов Равіль Камілович к.т.н., доцент зав. каф. КСМ
Касьян Микола Миколайович к.т.н., доцент декан ФКНТ, доцент
д.т.н., доцент доцент
Киричек Галина Григорівна к.т.н., доцент доцент
Тягунова Марія Юріївна к.т.н., доцент доцент
Касьян Костянтин Миколайович к.т.н., доцент доцент
Ільяшенко Матвій Борисович к.т.н., доцент доцент
Скрупський Степан Юрійович к.т.н., доцент доцент
  старший викладач 
Куликовська Наталія Анатолівна   старший викладач 
Дьячук Тетяна Сергіївна   старший викладач 
Грушко Світлана Сергіївна  к.т.н., доцент доцент
Зеленьова Ірина Яківна к.т.н., доцент доцент
Хохлов Микола Миколайович   старший викладач
Сгадов Сергій Олександрович   старший викладач
Щербак Наталя Володимирівна   старший викладач, заступник декана ФКНТ
Рибін Вадим Олегович   старший викладач, заступник декана ФКНТ
Голуб Тетяна Василівна к.т.н. доцент
Тіменко Артур Валентинович   старший викладач

 

Кафедра має три комп'ютерні класи: лабораторія GRID, лабораторія комп'ютерних мереж, лабораторія комп'ютерних систем.

Лабораторна база кафедри КСМ:
Комп'ютерні лабораторії: ауд. 50, 52.
Комп'ютерні класи: ауд. 51, 127, 146, 353.
Лекційні аудиторії, закріплені за кафедрою: ауд. 53а, 54.
Науково-дослідна сумісна лабораторія кафедри з Бельгією.
Науково-дослідна сумісна лабораторія кафедри з НВП "Хартрон-ЮКОМ"
 

Сторінки