Ви є тут

Головна » Наш університет

1. Транспортний факультет

1.1. Кафедра «Автомобілі, теплові двигуни та гібридні енергетичні установки»
    133 «Галузеве машинобудування»
Навчальна лабораторія випробування двигунів внутрішнього згорання
Навчальна лабораторія теплотехніки і гідравліки
Навчальна лабораторія експлуатації та ремонту колісних та гусеничних транспортних засобів
Навчальна лабораторія електричного та електронного обладнання автомобілів
Навчальна лабораторія випробування та діагностики автомобілів
Навчально-виробнича майстерня

1.2. Кафедра «Транспортні технології»
    275 «Транспортні технології»
Навчальна лабораторія організації руху на автомобільному транспорті
Навчальна лабораторія логістики на автомобільному та залізничному транспорті
Навчальна лабораторія рухомого складу транспорту

1.3. Кафедра «Теоретична та прикладна механіка»
Навчальна лабораторія механічних випробувань

2. Машинобудівний факультет

2.1. Кафедра «Технологія машинобудування»
    131 «Прикладна механіка»
Навчальна лабораторія динамічних випробувань
Навчальна лабораторія технологічної точності

2.2. Кафедра «Технологія авіаційних двигунів»
    134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»
Навчальна лабораторія двигунів гелікоптерів та літаків
Навчальна лабораторія новітніх технологій та комп'ютерного проектування

2.3. Кафедра «Металорізальні верстати та інструменти»
    133 «Галузеве машинобудування»
Навчальна лабораторія металорізальних верстатів та систем
Навчальна лабораторія різального інструменту та технічних вимірювань

2.4. Кафедра «Деталі машин і підйомно-транспортні механізми»
    133 «Галузеве машинобудування»
Навчальна лабораторія деталей машин
Навчальна лабораторія підйомно-транспортних механізмів
Навчальна лабораторія динамічних випробувань ім. проф. П.А. Михайлова

2.5. Кафедра «Обробка металів тиском»
    131 «Прикладна механіка»
Навчальна лабораторія обладнання та технологій обробки традиційних та порошкових металів тиском

2.6. Кафедра «Математика»

3. Інженерно-фізичний факультет

3.1. Кафедра «Фізичне матеріалознавство»
    132 «Матеріалознавство»
Навчальна лабораторія термічної обробки
Навчальна лабораторія рентгенівських методів дослідження та металографії
Навчальна лабораторія фізичних методів дослідження та електрорадіоматеріалів
Навчальна лабораторія високотемпературних механічних випробувань
Навчальна лабораторія тонких методів досліджень
Навчальна лабораторія 3-D моделювання

3.2. Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва»
    136 «Металургія»
    131 «Прикладна механіка»
Навчальна лабораторія художнього литва
Навчальна лабораторія ливарних форм та сумішей
Навчальна лабораторія спеціальних методів електрометалургії
Навчально-виробнича майстерня

3.3. Кафедра «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій»
    131 «Прикладна механіка»
Навчальна лабораторія теорії та технології зварювальних процесів, автоматизації зварювальних процесів та контролю якості
Навчальна лабораторія матеріалів та рентгенографії
Навчальна лабораторія газополуменевої обробки та плазмового напилення
Навчальна лабораторія «Адитивні технології та зварювальні процеси»
Навчальна лабораторія «Моделювання технологічних процесів»

4. Електротехнічний факультет

4.1. Кафедра «Електропостачання промислових підприємств»
    141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Навчальна лабораторія електропостачання та комп'ютерного моделювання
Навчальна лабораторія енергетичного менеджменту
Навчальна лабораторія нетрадиційних джерел живлення

4.2. Кафедра «Електричні машини»
    141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
    144 «Теплоенергетика»
Навчальна лабораторія електричних та спеціальних електричних машин
Навчальна лабораторія техніки високої напруги та комп'ютерного моделювання
Навчальна лабораторія теплоенергетичних систем та комплексів

4.3. Кафедра «Електричні та електронні апарати»
    141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Навчальна лабораторія високовольтних апаратів, силових електронних перетворювачів та комп'ютерного моделювання
Навчальна лабораторія електричних апаратів низької напруги

4.4. Кафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок»
    141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
    173 «Авіоніка»
    151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Навчальна лабораторія автоматизації промислових установок
Навчальна лабораторія електроприводу
Навчальна лабораторія мікропроцесорної техніки
Навчальна лабораторія «Безпілотних технологій і авіоніка»

Навчальна лабораторія теоретичних основ електротехніки
Навчальна лабораторія загальної електротехніки

4.5. Кафедра «Фізика»
Навчальна лабораторія фізичних методів досліджень
Навчальна лабораторія електрофізичних досліджень

5. Факультет будівництва, архітектури та дизайну

5.1. Кафедра «Будівельне виробництво та управління проєктами»
    073 «Менеджмент»
    192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Навчальна лабораторія інженерно-технічного моніторингу будівель та споруд
Навчальна лабораторія енергоресурсозбереження та енергоефективних технологій в архітектурі та будівництві

5.2. Кафедра «Дизайн»
    022 «Дизайн»
    191 «Архітектура та містобудування»
Навчально-виробнича майстерня рисунку та живопису
Навчально-виробнича майстерня макетування та скульптури

5.3. Кафедра «Композиційні матеріали, хімія та технології»
    132 «Матеріалознавство»
Навчальна лабораторія дослідження процесів обробки металів
Навчальна лабораторія порошкових та композиційних матеріалів
Навчально-виробнича майстерня з обробки матеріалів
Навчальна лабораторія хімічних методів дослідження

5.4. Кафедра «Охорона праці і навколишнього середовища»
Навчальна лабораторія безпеки життєдіяльності та охорони праці

5.5. Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
    076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

6. Факультет інформаційної безпеки та електронних комунікацій

6.1. Кафедра «Радіотехніка та телекомунікації»
    172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Навчальна лабораторія радіотехнічних систем та мережевих телекомунікаційних технологій
Навчальна лабораторія ланцюгів і сигналів
Навчальна лабораторія телемедичних та біомедичних систем
Навчальна лабораторія приймально-передавальних пристроїв

6.2. Кафедра «Інформаційна безпека та наноелектроніка»
    125 «Кібербезпека»
    152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
    153 «Мікро- та наносистемна техніка»
Навчальна лабораторія цифрових методів обробки та захисту інформації
Навчальна лабораторія мікроелектроніки
Навчальна лабораторія технічних засобів захисту інформації

6.3. Кафедра «Інформаційні технології електронних засобів»
    151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
    172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Навчальна лабораторія конструювання та випробування радіоелектронних апаратів
Навчальна лабораторія автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Навчальна лабораторія «Кіберфізичні системи»

7. Факультет комп'ютерних наук і технологій

7.1. Кафедра «Комп'ютерні системи та мережі»
    123 «Комп'ютерна інженерія»
Навчальна лабораторія грід-технологій та хмарних обчислень
Навчальна лабораторія системної інтеграції комп'ютерних технологій
Навчальна лабораторія паралельних та розподілених обчислень
Навчальна лабораторія цифрових систем передавання даних
Навчальна лабораторія комп'ютерних мереж та бездротових технологій
Навчальна лабораторія проектування мікропроцесорних систем

7.2. Кафедра «Програмні засоби»
    121 «Інженерія програмного забезпечення»
    122 «Комп'ютерні науки»
Навчальна лабораторія САD/САМ/САЕ систем
Навчальна лабораторія вбудованих систем та віддаленої інженерії
Навчальна лабораторія інженерії програмного забезпечення
Навчальна лабораторія інтелектуального комп'ютингу, віртуальної та доповненої реальності

7.3. Кафедра «Системний аналіз та обчислювальна математика»
    124 «Системний аналіз»
Навчальна лабораторія системного аналізу та обчислювальних методів

8. Факультет економіки та управління

8.1. Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»
    072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

8.2. Кафедра «Облік і оподаткування»
    071 «Облік і оподаткування»

8.3. Кафедра «Менеджмент»
    073 «Менеджмент»
    281 «Публічне управління та адміністрування»
Навчальна лабораторія «Менеджмент промисловості та публічних установ»

8.4. Кафедра «Маркетинг та логістика»
    075 «Маркетинг»
    076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

8.5. Кафедра «Економічна теорія та підприємництво»

9. Гуманітарний факультет

9.1. Кафедра «Міжнародні економічні відносини»
    292 «Міжнародні економічні відносини»
    051 «Економіка»

9.2. Кафедра «Іноземна філологія та переклад»
    035 «Філологія»

9.3. Кафедра «Українознавство та загальна мовна підготовка»

9.4. Кафедра «Філософія»

10. Факультет управління фізичною культурою та спортом

10.1. Кафедра «Управління фізичною культурою та спортом»
    017 «Фізична культура і спорт»
Навчальна лабораторія інноваційних технологій фізичної культури та спорту

10.2. Кафедра «Фізична терапія та ерготерапія»
    227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Навчальна лабораторія оздоровчих технологій

10.3. Кафедра «Спеціальна освіта»
    016 «Спеціальна освіта»
Навчальна лабораторія логокорекційних технологій

10.4. Кафедра «Фізична культура, олімпійські та неолімпійські види спорту»
Навчальна лабораторія методико-технологічного обслуговування кульової стрільби
Навчальна лабораторія «Сучасна стратегія та інноваційні технології розвитку фізичної культури і спорту»
Спортивний клуб

11. Факультет міжнародного туризму та економіки

11.1. Кафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»
    241 «Готельно-ресторанна справа»
    242 «Туризм»
Навчальна лабораторія «Туристична фірма»
Навчальна лабораторія «Готельно-ресторанного бізнесу»

11.2. Кафедра «Економіка та митна справа»
    051 «Економіка»
    076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Навчальна лабораторія соціально-економічних досліджень

11.3. Кафедра «Інформаційні технології в туризмі»
Навчальна лабораторія прикладних методів обробки інформації

12. Юридичний факультет

12.1. Кафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право»
    081 «Право»
    262 «Правоохоронна діяльність»
Навчальна лабораторія «Криміналістична лабораторія»

12.2. Кафедра «Конституційне, адміністративне та трудове право»
    081 «Право»
    262 «Правоохоронна діяльність»
Навчальна лабораторія «Юридична клініка»

12.3. Кафедра «Політологія та загальноправові дисципліни»
    052 «Політологія»
Навчальна лабораторія «Соціально-політичних досліджень»

13. Факультет соціальних наук

13.1. Кафедра «Соціальна робота»
    054 «Соціологія»
    231 «Соціальна робота»
    232 «Соціальне забезпечення»

13.2. Кафедра «Психологія»
    053 «Психологія»
Навчальна лабораторія психотренінгу, групової психокорекції та соціологічних досліджень

13.3. Кафедра «Журналістика»
    061 «Журналістика»
Навчальна лабораторія журналістської майстерності

14. Навчально-науково-виробничий центр «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»

14.1. Центр доуніверситетської підготовки
Наказ №182 від 07.06.22 «Про затвердження Положення про Центр доуніверситетської підготовки Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 288 KБ)
Наказ №05 від 17.01.23 «Про затвердження Положення про предметні олімпіади Національного університету «Запорізька політехніка» для учнів закладів загальної середньої освіти міста Запоріжжя та Запорізької області» (PDF, 248 KБ)
Наказ №09 від 15.01.24 «Про затвердження Положення про предметні Олімпіади НУ «Запорізька політехніка» для учнів закладів загальної середньої освіти та закладів фахової передвищої освіти міста Запоріжжя та Запорізької області» (PDF, 244 KБ)

14.2. Навчальний центр «Освіта для бізнесу та кар'єри»

14.2.1. Цептр іншомовної підготовки «Лінгвістичний центр»

15. Кафедра військової підготовки
Навчально-тренувальний комплекс зі стрільби та управління вогнем
Навчально-лабораторний комплекс технічної та спеціальної підготовки

16. Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський машинобудівний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка»

17. Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка»

18. Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький фаховий коледж комп'ютерних технологій Національного університету «Запорізька політехніка»

19. Відокремлений структурний підрозділ «Токмацький механічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка»

20. Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький гуманітарний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка»

21. Cанаторій-профілакторій Національного університету «Запорізька політехніка»

22. Науково-дослідна частина

22.1. Науково-технічний відділ з організації виконання науково-дослідних робіт

22.2. Патентно-інформаційний відділ

22.3. Відділ стандартизації, метрології і наукового обладнання

22.4. Експериментально-дослідницьке виробництво

22.5. Науково-дослідні лабораторії:
– підвищення службових властивостей литих та деформованих сталей та стопів;
– пресування і штампування кольорових та рідкісних порошкових металів;
– підвищення зносостійкості деталей машин і обладнання;
– технології конструкційних матеріалів;
– підвищення довговічності деталей машин технологічними засобами, матеріалознавства;
– технічного діагностування підйомно-транспортних механізмів;
– автоматизованих систем керування технологічними процесами;
– динамічних випробувань;
– енергозбереження та автоматизованих систем керування електричними та електротехнологічними комплексами;
– матеріалознавство кольорових сплавів різного призначення

22.6. Науково-дослідний проектний центр «Інноваційні технології в машинобудуванні»

22.7. Бізнес-інкубатор

22.8. Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія інноваційних наукових програм та проєктів з розроблення перспективних матеріалів і технологій»

23. Центр інновацій та інформаційно-технічного забезпечення освітнього процесу

24. Навчальний відділ

25. Навчально-методичний відділ

26. Відділ наукової роботи студентів

27. Відділ аспірантури

28. Адміністративно-господарча частина

28.1. Експлуатаційно-технічний відділ

28.2. Ремонтно-будівельна дільниця

28.3. Енергомеханічна служба

28.4. Господарський відділ

28.5. Спортивно-оздоровчий табір «Сосновий бір»

28.6. Спортивно-оздоровчий табір «Алтагір»

28.7. Автогосподарство

29. Служба охорони та зв'язку

30. Навчально-науковий центр інтернаціоналізації та міжнародного співробітництва

30.1. Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами

30.2. Центр «CIDECS»

30.3. Центр систем моделювання та програмної обробки (ЦСМО)

31. Редакційно-видавничий відділ

31.1. Сектор комп'ютерної підготовки видань

31.2. Друкарня

31.3. Сектор розповсюдження

31.4. Редакція багатотиражної газети

31.5. Редакція журналу «Радіоелектроніка, інформатика, управління»

31.6. Редакція журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні»

31.7. Редакція журналу «Електротехніка та електроенергетика»

31.8. Редакція журналу «Вісник двигунобудування»

32. Відділ кадрів

33. Відділ діловодства

34. Юридичний відділ

35. Відділ бухгалтерського обліку та звітності

36. Наукова бібліотека

37. Служба цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки, охорони праці та військового обліку
Наказ №177 від 26.04.24 «Про затвердження Положення про службу цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки, охорони праці та військового обліку Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 836 KБ)

38. Молодіжний центр культури та дозвілля студентів
Наказ №223 від 07.07.22 «Про затвердження Положення про молодіжний центр культури та дозвілля студентів Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 292 KБ)

39. Відділ матеріально-технічного постачання
Наказ №222 від 07.07.22 «Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 476 KБ)

40. Центральний склад

41. Студмістечко

42. Центр сприяння працевлаштуванню студентів та випускників

43. Лабораторія технічного прогресу

44. Виховний відділ

45. Лабораторія з ліцензування та акредитації

46. Режимно-секретний відділ

47. Дитячо-юнацький науковий університет «Запорізька політехніка»

48. Навчально-науковий центр «Інжинірингова школа Ноосфера НУ «Запорізька політехніка»

49. Науково-дослідна лабораторія штучного інтелекту

50. Центр індустрії

51. Відділ перспективного розвитку, ліцензування, акредитації та якості освіти

52. Навчально-наукова лабораторія FabLab

53. Відділ проєктної діяльності Національного університету «Запорізька політехніка»

54. Іміджевий центр НУ «Запорізька політехніка»

Наказ №318 від 04.10.22 «Про затвердження Положення про іміджевий центр Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 488 KБ)

55. Центр кваліфікацій НУ «Запорізька політехніка»

56. Центр авіоніки «AVIAGRADE-ZAPORIZHZIA POLYTECHNIC»

Приймальна комісія

Веб-сайт приймальної комісії >>

Наказ №163 від 24.04.24 «Про затвердження Правил прийому до Національного університету «Запорізька політехніка» в 2024 році» (PDF, 6,8 MБ)

Наказ №185 від 08.06.22 «Про затвердження Положення про мотиваційний лист вступника Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 320 KБ)


Структура університету (PDF, 500 KБ)