Ви є тут

Головна » Наука » Спеціалізовані вчені ради » Спеціалізована вчена рада Д 17.052.01

 

№ з/п

ПІБ здобувача, місце роботи, посада

Тема дисертації

Науковий керівник (консультант), науковий ступень вчене звання, місце роботи, посада

Вид дисертації, спеціальність

Дата, час і місце проведення захисту

Відомості про офіційних опонентів

21

Мізерна Олена Леонідівна, Національний університет "Запорізька політехніка", старший викладач

Напружено-деформований стан волокнистих композиційних матеріалів в умовах в'язкопружного деформування
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., доц.  Гребенюк С.М., Запорізький національний університет, завідувач кафедри фундаментальної математики 

Кандидатська, 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла

11 травня 2021 р. о 15-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд.153

д.т.н., проф. Дзюба А.П., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, професор кафедри теоретичної та комп'ютерної механіки

 текст відгуку

д.т.н., с.н.с. Сметанкіна Н.В., Інститут проблем машинобудування імені А.М. Підгорного НАН України, завідувач відділу вібраційних та термоміцнісних досліджень
текст відгуку

20

Дегтяренко Павло Глібович, ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім.М.К.Янгеля", заступник начальника Центру 

Напружено-деформований стан та чисельне моделювання силових конструкцій аерокосмічного машинобудування
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф.  Грищак В.З. Запорізький національний університет, завідувач кафедри прикладної математики і механіки

Кандидатська, 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла

11 травня 2021 р. о 13-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд.153

д.т.н., професор Бреславський Д.В.,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

 завідувач кафедрою комп’ютерного моделювання процесів та систем
текст відгуку

д.ф.-м..н., проф. Пожуєв В.І.,

Національний університет "Запорізька політехніка", професор кафедри механіки
текст відгуку

19

Калінін Юрій Анатолійович, ПраТ "Запоріжтрансформатор", провідний фахівець 

Підвищення ресурсу швидкозношуваних деталей зносостійкими накладками з високовуглецевої низьколегованої сталі
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф.  Бриков М.М. Національний університет "Запорізька політехніка", професор кафедри обладнання та технології зварювального виробництва 

Кандидатська, 05.02.01 - Матеріалознавство

13 жовтня 2020 р. о 13-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд.153

д.т.н., проф. Дубовий О.М., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів;
текст відгуку

к.т.н., доц. Марченко С.В., Сумський державний університет, доцент кафедри прикладного матеріалознавства і ТКМ 
текст відгуку

18

Мілонін Євген Володимирович,  АТ  "Мотор Січ", начальник цеху

Берренієвий жароміцний нікелевий сплав для виготовлення виливків зі спрямованою та монокристалічною структурою
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н.,  проф.    Наумик В.В.,  Національний університет "Запорізька політехніка", проректор, професор кафедри машини та технології ливарного виробництва 

Кандидатська, 05.02.01 - Матеріалознавство

06 жовтня 2020 р. о 15-00, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, актова зала

д.т.н., проф. Калініна Н.Є., Дніпропетровський національний університет  імені  Олеся Гончара, професор кафедри технології виробництва;
текст відгуку

д.т.н., проф. Міщенко В.Г., Запорізький аціональний університет, завідувач кафедри прикладної фізики та наноматеріалів 
текст відгуку

17

Клочихін Володимир Валерійович, АТ "Мотор Січ", начальник управління головного металурга, головнний металург  

Матеріалознавчі основи процесів отримання жароміцних нікелевих сплавів для лопаток турбін з використанням технологічного звороту
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н.,  проф.    Наумик В.В.,  Національний університет "Запорізька політехніка", проректор, професор кафедри машини та технології ливарного виробництва 

Кандидатська, 05.02.01 - Матеріалознавство

06 жовтня 2020 р. о 13-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, актова зала

д.т.н., проф. Глушкова Д.Б., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри технології матеріалів та матеріалознавства;
текст відгуку

д.т.н., проф. Калініна Н.Є., Дніпровський національний університет  імені Олеся Гончара, професор кафедри технології виробництва; 
текст відгуку

16

 Сніжной Геннадій Валентинович, Запорізький національний технічний університет,  доцент кафедри мікро- та наноелектроніки

Наукові основи впливу магнітного стану структури на властивості аустенітних сталей
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф.  Ольшанецький В.Ю., Запорізький національний технічний університет, завідувач кафедри фізичного матеріалознавства

05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів

02 квітня 2019 р. о 13-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд.153

д.т.н., проф. Мазур В. І.,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» завідувач кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

текст відгуку

д.т.н., проф. Дейнеко Л.М.,

Фізико-механічний інститут НАН України,

завідувач лабораторії водневої стійкості конструкційних сплавів

текст відгуку

д.т.н., проф. Чейлях А.П.,

Приазовський державний технічний університет, проректор з науково-педагогічної роботи

текст відгуку

15

Нетребко Валерій Володимирович, Запорізький національний технічний університет, професор кафедри обладнання та технології зварювального виробництва

Наукові та технологічні основи підвищення механічних і службових властивостей високохромистих чавунів
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф.  Волчок І.П., Запорізький національний технічний університет, професор кафедри композиційних матеріалів, хімії та технологій

Докторська, 05.02.01 – Матеріалознавство

26 березня 2019 р. о 13-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд.153

д.т.н., проф. Міщенко В.Г.,

Запорізький національний університет,

завідувач кафедри прикладної фізики та наноматеріалів 

текст відгуку

д.т.н., проф. Власовець В.М.,

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, професор кафедри тракторів і автомобілів, директор ННІ механотроніки і систем менеджменту 

текст відгуку

д.т.н., проф. Єфременко В.Г.,

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», завідувач кафедри фізики 

текст відгуку

14

Капустян Олексій Євгенович, Запорізький національний технічний університет, старший викладач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва 

Підвищення механічних та службових властивостей зварних з’єднань спеченого конструкційного титану
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф.  Овчинников О. В., Запорізький національний технічний університет, завідувач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва 

Кандидатська, 05.02.01 - Матеріалознавство

12 лютого 2019 р. о 15-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд.153

д.т.н., с.н.с. Костін В. А., Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона, провідний науковий співробітник відділу фізико-механічних досліджень матеріалів;
текст відгуку

д.т.н., проф. Дурягіна З. А., Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів 
текст відгуку

13

Акімов Дмитро Васильович,        ДП «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля», начальник сектору 

Напружено-деформований стан оболонкових конструкцій складної конфігурації у екстремальних умовах експлуатації
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф. Грищак В. З., Запорізький національний університет,  завідувач кафедри прикладної математики та механіки

Кандидатська, 01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла

12 лютого 2019 р. о 13-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд.153

 д.т.н., проф. Гудрамович В. С., Інститут технічної механіки, завідувач відділу міцності і надійності механічних систем;
текст відгуку

д.т.н., проф.  Аврамов К. В., Інститут проблем машинобудування імені А. М. Підгорного, завідувач відділу надійності та динамічної міцності.
текст відгуку

12

Сотніков Євгеній Георгійович,     АТ «Мотор Січ», начальник термічного цеху № 003 

Удосконалення складу газотермічних ущільнювальних покриттів деталей турбіни для підвищення ефективності газотурбінних двигунів
текст дисертації
текст автореферату

 к.т.н., проф. Грешта В. Л., Запорізький національний технічний університет, професор кафедри фізичного матеріалознавства 

Кандидатська, 05.02.01 - Матеріалознавство

05 лютого 2019р. о 15-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд.153

д.т.н., проф. Дубовий О. М., Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів;
текст відгуку

д.т.н., проф. Міщенко В. Г., лауреат державної премії України у галузі науки та техніки, Запорізький національний університет,  завідувач кафедри прикладної фізики та наноматеріалів 
текст відгуку

11

Єфременко Богдан Васильович,  ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», асистент кафедри біомедичної інженерії

Структуроутворення в наплавлених Fе–Сr–Ni–С сплавах, призначених для використання в умовах високотемпературного зношування
текст дисертації
текст автореферату

 д.т.н., проф. Макуров С. Л., Приазовський державний технічний університет, завідувач кафедри теорії металургійних процесів та ливарного виробництва

Кандидатська, 05.02.01-Матеріалознавство

05 лютого 2019р. о 13-30, за адресою: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64, ауд. 153

д.т.н., проф. Тимофеєва Л. А., Український державний університет залізничного транспорту, завідувач кафедри якості, стандартизації, сертифікації та технологій виготовлення матеріалів;
текст відгуку

к.т.н., доц. Марченко С. В., Сумський державний університет, доцент кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів 
текст відгуку

10

Дояр Іван Олександрович , Інститут технічної механіки Національної академії наук України та 

Державного космічного агентства України,
молодший науковий співробітник

Узагальнена стохастична модель руйнування конструкційних 

матеріалів при повзучості з урахуванням пошкоджуваності та зміцнення
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., професор Пошивалов Володимир Павлович, Інститут технічної механіки Національної академії наук України та 

Державного космічного агентства України, провідний науковий 

співробітник відділу міцності і надійності механічних систем

Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла

29 травня 2018р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., професор Бреславський Д.В.,

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

 завідувач кафедрою комп’ютерного моделювання процесів та систем
текст відгуку

д.ф.-м..н., проф. Стеблянко П.О.,

Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське, завідувач кафедрою вищої математики
текст відгуку

9

Гайдук Сергій Валентинович, Запорізький національний технічний університет,  старший науковий співробітник кафедри фізичного матеріалознавств

Розвиток і застосування наукових принципів легування для розробки жароміцних нікелевих сплавів з гарантованими властивостями
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф. Бєліков С.Б., Запорізький національний технічний університет,  ректор

Докторська, 05.02.01 – Матеріалознавство 

22 травня 2018 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., проф. Калініна Н.Є.,

Дніпровський національний університет

ім. Олеся Гончара,

професор кафедри «Технологія виробництва» 

текст відгуку

д.т.н., проф. Балицький О.І.,

Фізико-механічний інститут НАН України,

завідувач лабораторії водневої стійкості конструкційних сплавів

текст відгуку

д.т.н., проф. Міщенко В.Г.,

Запорізький національний університет,

завідувач кафедри прикладної фізики та наноматеріалів

текст відгуку

8

Каіров Володимир Олексійович, НУК імені адмірала Макарова, асистент кафедри інженерної механіки та технології машинобудування

Напружено-деформований стан підкріплених конструктивно неоднорідних оболонок з отворами та приєднаними твердими тілами при динамічному навантаженні
текст дисертації
текст автореферату

д.ф.-м.н., проф. Шевченко В.П.,
Донецький національний університет, м.Вінниця,
завідувач кафедри прикладної механіки та комп’ютерних технологій

Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла

13 грудня 2016 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., проф. Гудрамович В.С.,
Інститут технічної механіки НАН України,
завідувач відділу міцності і надійності механічних систем
текст відгуку

д.т.н., проф., Грищак В.З.,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри прикладної математики і механіки
текст відгуку

7

Куницька Ірина Миколаївна, ДП «УкрНДІспецсталь», науковий співробітник лабораторії фізичного металознавства

Оптимізація температурно-деформаційних параметрів прокатки спеціальних сталей з урахуванням їх впливу на структуру та властивості
текст дисертації
текст автореферату

к.т.н., доц. Климов О.В.,
Запорізький національний технічний університет,
доцент кафедри фізичного матеріалознавства

Кандидатська, 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів

22 листопада 2016 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., с.н.с. Бобирь С.В.,
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України,
старший науковий співробітник відділу проблем структуроутворення та властивостей чорних металів
текст відгуку

д.т.н., проф. Міщенко В.Г.,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри прикладної фізики
текст відгуку

6

Матюхін Антон Юрійович, Запорізький національний технічний університет, старший викладач кафедри обробки металів тиском 

Моделювання процесів пластичної формозміни товстостінних порожнистих тіл обертання з використанням гармонійних функцій
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф. Чигиринський В.В.,
Запорізький національний технічний університет,
завідувач кафедри обробки металів тиском

Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла

22 листопада  2016 р. о 15.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., проф. Сяський А. О.,
Рівненський державний гуманітарний університет,
професор кафедри загальнотехнічних дисциплін, технологій та цивільної безпеки текст відгуку

д.ф.-м.н., проф., Черняков Ю.А.,
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
професор кафедри теоретичної та прикладної механіки
текст відгуку

5

Гребенюк Сергій Миколайович, Запорізький національний університет,
завідувач кафедри математичного аналізу

Напружено-деформований стан просторових конструкцій на основі гомогенізації волокнистих композитів
текст дисертації
текст автореферату
 

д.т.н., проф. Гоменюк С.І.,
Запорізький національний університет,
декан математичного факультету

Докторська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла

25 жовтня 2016 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., проф. Дзюба А.П., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, завідувач кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій текст відгуку

д.ф.-м.н., проф. Карнаухов В.Г., Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, завідувач відділом термопружності
текст відгуку

д.т.н., с.н.с. Сметанкіна Н.В., Інститут проблем машинобудування ім.А.М. Підгорного НАН України, провідний науковий співробітник
текст відгуку

4

Селіверстов Олександр Георгійович, Запорізький національний технічний університет, аспірант, АТ «Мотор Січ», керівник технологічного бюро зварювання УГМет 

Підвищення властивостей зварних з’єднань роторних деталей ГТД з титанового сплаву ВТ8
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., проф. Овчинников О.В.,
Запорізький національний технічний університет,
завідувач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва

Кандидатська, 05.02.01 – Матеріалознавство

04  жовтня 2016 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., проф. Міщенко В.Г.,
Запорізький національний університет,
завідувач кафедри прикладної фізики
текст відгуку

д.т.н., проф., Вахрушева В.С.,
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури,
професор кафедри металознавства та обробки матеріалів
текст відгуку

3

Лазарєв Іван Вікторович, ПАТ "Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування",
старший науковий співробітник

Розробка та вдосконалення методів розрахунку міцності елементів конструкцій силових трансформаторів
текст дисертації
текст автореферату

к.т.н., доцент  Шевченко  Володимир Григорович,
Запорізький національний технічний університет,
завідувач кафедри механіки

Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла

14 червня 2016р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., професор Воробйов Ю.С.,
Інститут проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України,
завідувач відділу нестаціонарних механічних процесів текст відгуку

д.т.н., проф. Дзюба А.П.,
Дніпропетровський національний університет
ім. Олеся Гончара,
завідувач кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій
текст відгуку

2

Луценко Владислав Анатолійович, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова,
старший науковий співробітник відділу термічної обробки металу для машинобудування

Наукові основи вдосконалення теромеханчної обробки катанки для сталевого дроту малого діаметру
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., професор Парусов Володимир Васильович,
Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова,
завідувач відділу термічної обробки металу для машинобудування

Докторська, 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів

03 листопада 2015 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., професор Мєшков Юрій Якович,
Інститут металофізики
ім. Г.В. Курдюмова НАН України,
г.н.с. відділу фізики міцності та руйнування текст відгуку

д.т.н., професор, Губенко Світлана Іванівна,
Національна металургійна академія України,
професор кафедри матеріалознавства ім.В.М.Тарана-Жовніра
текст відгуку

д.т.н., професор, Вакуленко Ігор Олексійович,
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім.академіка В. Лазаряна,
завідувач кафедри технології матеріалів
текст відгуку

1

Моргун Сергій Олександрович, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,
асистент кафедри інженерної механіки та технології машинобудування

Напруженно-деформований стан конструктивно неоднорідних лопаток турбомашин при їх вібраціях
текст дисертації
текст автореферату

д.т.н., професор Каіров Олексій Сергійович,
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова,
професор кафедри інженерної механіки та технології машинобудування

Кандидатська, 01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла

27 жовтня 2015 р. о 13.30, за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ауд. 153

д.т.н., професор Воробйов Юрій Сергійович,
Інститут проблем машинобудування
ім. А.М. Підгорного НАН України,
завідувач відділу нестаціонарних механічних процесів текст відгуку

д.т.н., професор, Дзюба Анатолій Петрович,
Дніпропетровський національний університет
ім. Олеся Гончара,
завідувач кафедри обчислювальної механіки та міцності конструкцій
текст відгуку