Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність

Підсумок слабких сторін освітніх програм та рекомендацій щодо їх удосконалення за результатами акредитаційних експертиз, проведених в 2023 р.

Результати щорічного моніторингу показників внутрішнього забезпечення якості освіти освітніх програм – Презентація (PDF, 4,8 MБ)

Результати опитування здобувачів вищої освіти «Щорічний моніторинг якості функціонування освітніх програм» в НУ «Запорізька політехніка», проведеного в період з 8 по 22 травня 2023 року (PDF, 856 KБ)


Результати опитування здобувачів вищої освіти «Дистанційне навчання в НУ «Запорізька політехніка» в умовах воєнного стану» проведеного в період з 26 травня по 09 червня 2022 року (PDF, 116 KБ)


Основна мета розвитку освіти в Університеті спрямована на підвищення якості освітнього процесу, вдосконалення чинних програм підготовки здобувачів вищої освіти, розширення переліку нових спеціальностей (освітніх програм, спеціалізацій) відповідно до попиту на вітчизняному та міжнародному ринках праці. Підвищення конкурентоспроможності Університету з надання освітніх послуг вимірюється індикаторами, основними з яких визначено: якість освітнього процесу; вартість освітніх послуг, що надаються; конкурс за спеціальностями відповідно до ліцензованого обсягу та місць державного замовлення; кількість працевлаштованих випускників та їх місце у суспільному житті держави тощо.


Розвиток освіти в НУ «Запорізька політехніка», забезпечення її якості здійснюється у відповідності до:

- Положення про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (PDF, 156 KБ)

- Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 324 KБ)

- Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 88 KБ)

- Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 136 KБ)

- Положення про перевірку в НУ «Запорізька політехніка» кваліфікаційних випускних робіт (дипломних робіт/проектів) здобувачів вищої освіти на академічний плагіат (PDF, 188 KБ)

Нормативні документи, які регламентують освітній процес, розміщено на сторінці >>


Інформацію щодо щорічного оцінювання здобувачів наведено на сторінці >>

Інформацію щодо результатів рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів наведено на сторінці >>

Основні результати екзаменаційної сесії та роботи екзаменаційних комісій у I семестрі 2020/2021 навчального року (PDF, 976 KБ)

Анкетування учасників освітнього процесу проводиться на сторінці >>

Основні результати екзаменаційної сесії та роботи екзаменаційних комісій у II семестрі 2019/2020 навчального року (PDF, 2,2 MБ)