Ви є тут

Головна » Факультети » Гуманітарний

Кафедра філософії

Емблема кафедри «Філософія»

Кафедра «Філософія» (Ф)

Рік початку діяльності: 1956

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: доктор філософських наук, професор Бондаренко Ольга Валеріївна

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063 (5-ий навчальний корпус)
аудиторія (кабінет): 547-А (викладацька), 549 (завідувач кафедри)
тел.: +380(61)7698285 (викладацька), +380(61)7698408 (завідувач кафедри)
e-mail: kafedra_fil@zntu.edu.ua

Посилання на Zoom-конференції викладачів кафедри філософії - у відповідності до розкладу занять І-го семестру 2022-23 н.р.:

проф. Бондаренко Ольга Валеріївна           http://surl.li/dyzgk

доц. Арсентьєва  Галина Олександрівна     http://surl.li/deiyb

доц. Бондаревич Ірина Миколаївна              http://surl.li/deiyt

доц. Дєвочкіна Наталя Миколаївна              http://surl.li/dejop

доц. Ємельяненко Євгенія Олегівна            http://surl.li/deizg (для студентів БАД), http://surl.li/deizm (для студентів РП),

                                                                            http://surl.li/dfmth (для студентів-магістрів ФЕУ)

ст. викл. Коваль Вікторія Миколаївна           http://surl.li/deiwo

доц. Повзло Олександр Миколайович         http://surl.li/dfbau

Історія кафедри філософії розпочинається у 1956 р., коли на кафедрі марксизму-ленінізму почав викладатися навчальний курс «марксистсько-ленінська філософія», й викладачі цієї навчальної дисципліни входили до її складу. У 1965 р. була організована кафедра марксистсько-ленінської філософії та наукового комунізму. З 1972 р. розпочалося окреме існування кафедри філософії у Запорізькому машинобудівному інституті.

З самого початку свого заснування кафедра мала високий науковий потенціал, належну матеріально-технічну базу, авторитетних керівників кафедри. Першим завідувачем уже власне кафедри філософії, який обіймав цю посаду з 1967 по 1978 рр., був талановитий педагог й науковець Лебединський Володимир Васильович. Потім, у різні роки, кафедру очолювали Терлецький Владислав Миколайович (1979-1982 рр.), Салтишев Михайло Михайлович (1983-1987 рр.). Горбань Анатолій Григорович (1987-1993 рр.), Повзло Олександр Миколайович (1993-2002 рр.). З жовтня 2002 р. кафедрою керує випускниця з дипломом з відзнакою електротехнічного факультету ЗНТУ, кандидат соціологічних наук, доктор філософських наук, яка посіла цю посаду у віці 34 років та стала однією із наймолодших завідувачів кафедр університету, професор Бондаренко Ольга Валеріївна.

Професорсько-викладацький склад, науковці та співробітники кафедри мають високу кваліфікацію та багатий досвід навчальної, навчально-методичної, наукової й виховної роботи. Кафедра пишається своїми викладачами та співробітниками, що у різні роки своєю працею на кафедрі розвивали й творчо вдосконалювали навчально-виховний процес, підтримували позитивний рейтинг кафедри. Серед них ветерани війні та праці доц., канд. філос. наук Лебединський В.В., доц. канд. філос. наук Телешов А.А., докт. філос. наук Губін В.Д., доц., канд. філос. наук Володін П.В., беззмінна протягом 48 років завідувачка навчально-методичним кабінетом кафедри Антипенко П.С. та інші.

Сьогодні своїми високими навчальним, науково-методичним, науково-дослідним, творчим потенціалом, добрими традиціями кафедра зобов'язана як мудрості й професіоналізму досвідчених доц. Головко Любові Василівни, доц. Тарадайка Сергія Миколайовича, доц. Повзло Олександра Миколайовича й інших, які віддали сумлінній праці на рідній кафедрі не один десяток років, так й творчій неординарності більш молодих колег доц. Арсентьєвої Галини Олександрівни, доц. Бондаревич Ірини Миколайовни, доц. Дєвочкіної Наталії Миколаївни, доц. Ємельяненко Євгенії Олегівни, ст. викл. Коваль Вікторії Миколаївни, ст. викл. Лук'янової Ольги Іванівни й інших, а асистент кафедри Гордійченко Володимир Вікторович сьогодні гідно виконує військовий обов’язок захисту країни в АТО. Співробітники кафедри старші лаборанти Барна Людмила Миколаївна та Шеховцова Катерина Вікторівна разом з усіма членами колективу кафедри працюють на створення позитивного іміджу кафедри філософії у ЗНТУ.

За результатами рейтингу (згідно «Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та кафедр економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ») за 2013 р., кафедра філософії перемогла у номінації «краща забезпечуюча кафедра із загально¬освітньої та гуманітарної підготовки», а завідувач кафедри проф. Бондаренко О.В. перемогла у номінації «кращий професор».

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри становить 11 викладачів, серед яких – 1 доктор наук, 7 доцентів, кандидатів наук, 2 старших викладача й 1 асистент, та 2 співробітники. Це один з найвищих у ЗНТУ показник частки викладачів з науковими ступенями й вченими званнями (73%); всі доценти кафедри мають вчене звання «доцент».

На сьогодні кафедра здійснює навчальний процес на всіх факультетах й інститутах університету. Кафедрою викладаються вісім навчальних дисциплін: «філософія», «соціальна філософія», «психологія», «логіка», «естетика» – для студентів денної та заочної форми навчання за кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціальні розділи філософії та психології», «соціальна відповідальність», «педагогічна майстерність» – для студентів денної та заочної форми навчання за кваліфікаційним рівнем «магістр». Кафедрою також здійснюється викладання курсу «філософії кандидатського мінімуму» аспірантам й пошукувачам ЗНТУ та майбутнім науковцям міста Запоріжжя.

Науковці кафедри активно займаються науковою роботою. На кафедрі визначилось наукове спрямування з дослідження мовою сучасної філософії проблематики взаємовідносин людини та світу (тема держбюджетної НДР 2006-2009 рр. «Людина та світ: сучасний погляд», 2009-2012 рр. «Людина. Культура. Світ», 2012-2015 рр. «Світогляд особистості на межі тисячоліть») та проблематики дослідження специфіки викладання філософського знання у технічній вищій школі (2015-2018 рр. «Компетентнісний підхід до викладання соціогуманітарних дисциплін у технічному університеті»).

Кафедра плідно співпрацює з навчальними та громадськими установами та організаціями з метою розповсюдження сучасного філософського знання. Викладачі кафедри активно представляють ЗНТУ на рівні міста Запоріжжя як активні учасниками міського філософського клубу при ЗДІА. Доц. Тарадайко С.М. – є популярним постійним учасником та автором низки програм Запорізької обласної телерадіокомпанії («Так склалося історично», «Знак запитання» й інших), автором документальних кіно-проектів й таких що вже вийшли до масового глядача телефільмів філософської та культурологічної тематики (зокрема, автор 20-хвилинного телевізійного фільму «Філософ» на ЗДОРТК, 2009 р.), вже не перший рік є ведучим авторської рубрики «Філософські студії» у всеукраїнському журналі «Всесвіт», ним створений персональний сайт www.taradajko.org, у тому числі й англомовна версія.

Кафедра щорічно публікує 15-20 наукових праць, серед яких наукові статті у вітчизняних фахових виданнях й публікації в іноземних наукових збірках, наукові монографії (Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., доц. Ємельяненко Є.О.)., підручники з грифом МОНУ (доц. Бондаревич І.М.) тощо. За сім останніх років на кафедрі захищені одна докторська (Бондаренко О.В.) та чотири кандидатські (Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Захарова С.О.) дисертації, отримані одне вчене звання «професор» та три вчених звань «доцент».

Доктором філос. наук, проф. Бондаренко О.В. виконуються наукові розвідки за напрямками: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність; активно здійснюється підготовка вітчизняних науковців вищої кваліфікації (у т.ч. й як члена Спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій).

Кафедрою активно заохочується та підтримується наукова робота студентів. Студентські наукові роботи з філософії дев’ять разів перемагали в обласному конкурсі для обдарованої молоді (проф. Бондаренко О.В. є керівником наукових робіт студентів-лауреатів Першої Премії Конкурсу студентських наукових робіт Запорізької ОДА для обдарованої молоді у номінації «філософія» – 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 рр., доц. Головко Л.В. – 1999 р., доц. Арсентьєва Г.О. – 2008 р.). Лауреатами вузівських турів Конкурсу на кращу студентську наукову роботу (секція «Гуманітарна») стали дві студентські наукові роботи – під науковим керівництвом доц. Ємельяненко Є.О. (2013, І місце) та доц. Бондаревич І.М. (2014, П місце). Наукова робота студента гр. Е-313 Д.Томіло отримала Диплом Ш ступеня 2-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з «філософських наук», що відбувся в Одеському національному університеті ім. І.Мечнікова у березні 2015 р. (науковий керівник доц. Бондаревич І.М.).

Кафедрою реалізуються різноманітні заходи навчально-виховної діяльності, впроваджуються у навчальний процес нетрадиційні форми та методи навчання: тематичні лекції та семінарські заняття, конференції й дискусійні «круглі столи», психологічні практикуми й тренінги, інтелектуальні філософські ігри, навчальні екскурсії, ділові ігри, колоквіуми тощо. Серед планів кафедри – створення у ЗНТУ спеціалізованого кабінету психологічного тренінгу, де можна було б проводити як тематичні навчальні заняття, так й позанавчальні заходи психологічного спрямування.

Викладачі кафедри сьогодні є активними учасниками громадської позанавчальної роботи на рівні факультету, інституту, університету (як члени відповідних Рад, різноманітних спеціалізованих комісій, кураторство студентських груп тощо).

З самого початку свого заснування кафедра мала достатньо високий науковий потенціал, належну матеріально-технічну базу, авторитетних керівників кафедри. Першим завідувачем уже власне кафедри філософії, який обіймав цю посаду з 1967 по 1978 рр., був талановитий педагог й науковець Лебединський Володимир Васильович. Потім, у різні роки, кафедру очолювали Терлецький Владислав Миколайович (1979-1982 рр.), Салтишев Михайло Михайлович (1983-1987 рр.). Горбань Анатолій Григорович (1987-1993 рр.), Повзло Олександр Миколайович (1993-2002 рр.). З жовтня 2002 р. кафедрою керує випускниця електротехнічного факультету ЗНТУ, яка посіла цю посаду у віці 34 років та стала однією із наймолодших завідувачів кафедр університету, доктор філософських наук, професор Бондаренко Ольга Валеріївна.

Професорсько-викладацький склад, науковці й співробітники навчально-методичного кабінету кафедри мають високу кваліфікацію та багатий досвід навчальної, навчально-методичної, наукової й виховної роботи.

Кафедра пишається своїми викладачами та співробітниками, що у різні роки своєю працею на кафедрі розвивали й творчо вдосконалювали навчально-виховний процес, підтримували позитивний рейтинг кафедри. Серед них ветерани війні та праці доц., канд. філос. н. Телешов А.А., доц., канд. філос. н. Володін П.В., завідувачка навчально-методичним кабінетом кафедри Антипенко П.С. та інші. Доценти кафедри Губін В.Д. і Поліщук В.І., вже працюючи в інших навчальних закладах, захистили докторські дисертації; докт. філос. н. Губін В.Д. став деканом філософського факультету Московського гуманітарного університету.

Сьогодні своїми високими навчальним, науково-методичним, науково-дослідним, творчим потенціалом, добрими традиціями кафедра зобов'язана як мудрості й професіоналізму досвідчених доц. Володіна Петра Володимировича, доц. Головко Любові Василівни, доц. Дерябкіна Іллі Ілліча, доц. Повзло Олександра Миколайовича, доц. Тарадайка Сергія Миколайовича, які віддали сумлінній праці на рідній кафедрі не один десяток років, так й творчій неординарності більш молодих колег доц. Арсентьєвої Галини Олександрівни, доц. Бондаревич Ірини Миколаївни, ст. викл. канд. філос. н. Ємельяненко Євгенії Олегівни, ст. викл. канд. філос. н. Дєвочкіної Наталії Миколаївни, ст. викл. Коваль Вікторії Миколаївни, ст. викл. Лук'янової Ольги Іванівни, асистента Гордійченка Володимира Вікторовича, а також – співробітників кафедри завідувача кабінетом Охмуш-Ковалевської Оксани Іванівни, старшого лаборанта Барни Людмили Миколаївни, Шеховцової Катерини Вікторівни й, звісно, Антипенко Парасковії Степанівні, яка протягом 44 років працювала завідувачем кабінетом кафедри філософії, і сьогодні продовжує працювати на кафедрі.

Наразі професорсько-викладацький склад кафедри становить 13 штатних викладачів (та 1 сумісник), серед яких – 1 доктор наук, професор, 7 доцентів, кандидатів наук, 2 старших викладача кандидати наук, 2 старших викладача й 1 асистент, та 4 співробітники. Це один з найвищих у ЗНТУ показник частки викладачів з науковими ступенями й вченими званнями; середній вік викладачів кафедри 46 років.

На сьогодні кафедра здійснює навчальний процес на всіх факультетах й інститутах університету. Кафедрою викладаються одинадцять навчальних дисциплін: «філософія», «релігієзнавство», «психологія», «психологія та педагогіка», «психологія ділового спілкування», «логіка», «етика й естетика», «естетика», «університетська освіта» – для студентів денної та заочної форми навчання за кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціальні розділи філософії», «психолого-педагогічні засади викладацької діяльності» – для студентів денної та заочної форми навчання за кваліфікаційним рівнем «магістр». Кафедрою також здійснюється викладання курсу «філософії кандидатського мінімуму» аспірантам й пошукувачам ЗНТУ та майбутнім науковцям міста Запоріжжя.

Науковці кафедри активно займаються науковою роботою. З 2002 р. на кафедрі визначилось наукове спрямування з дослідження мовою сучасної філософії проблематики взаємовідносин людини та світу (тема держбюджетної НДР 2006-2009 рр. «Людина світ: сучасний погляд», 2009-2012 рр. «Людина. Культура. Світ»).

Кафедра плідно співпрацює з філософськими навчальними та громадськими установами та організаціями з метою розповсюдження сучасного філософського знання. Викладачі кафедри активно представляють ЗНТУ на міському рівні як активні учасниками міського філософського клубу при Запорізькій державній інженерній академії. Доц. Тарадайко С.М. є постійним учасником програм Запорізької обласної телерадіокомпанії «Так склалося історично», «Знак запитання» й інших, а також автором 20-хвилинного телевізійного фільму «Філософ» на ЗДОРТК (2009 р.).

Останніми роками кафедра щорічно публікує 15-20 наукових праць, серед яких наукові статті у вітчизняних фахових виданнях й публікації в іноземних наукових збірках та наукові монографії (автори Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О.). За останні 3 роки на кафедрі захищені одна докторська (проф. Бондаренко О.В.) та три кандидатські (доц. Бондаревич І.М., ст. викл. Дєвочкіна Н.М., ст. викл. Ємельяненко Є.О.) дисертації. Отриманий гриф МОНМС на навчальний посібник з філософії (автор доц. Бондаревич І.М.).

Доктором філос. наук Бондаренко О.В. виконуються наукові розвідки за напрямком: філософія та соціологія проблематики ментального, економічна ментальність, українська національна ментальність, українська національна економічна ментальність; активно здійснюється підготовка вітчизняних науковців вищої кваліфікації (як членом Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій при КПУ /м. Запоріжжя/ та особисто).

Кафедрою реалізуються різноманітні заходи навчально-виховної діяльності, проводяться тематичні засідання філософсько-естетичного клубу ЗНТУ, впроваджуються у навчальний процес нетрадиційні форми та методи навчання: тематичні лекції та семінарські заняття, конференції й дискусійні «круглі столи», психологічні практикуми й тренінги, інтелектуальні філософські ігри, навчальні екскурсії, ділові ігри, колоквіуми тощо. Серед планів кафедри – створення у ЗНТУ спеціалізованого кабінету психологічного тренінгу, де можна було б проводити як тематичні навчальні заняття, так й позанавчальні заходи психологічного спрямування.

Кафедрою активно заохочується та підтримується наукова робота студентів. Останніми роками студентські наукові роботи з філософії дев’ять разів перемагали в обласному конкурсі для обдарованої молоді (проф. Бондаренко О.В. є керівником наукових робіт студентів-лауреатів Першої Премії Конкурсу студентських наукових робіт Запорізької Облдержадміністрації для обдарованої молоді у номінації «філософія» – 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 рр., доц. Головко Л.В. – 1999 р., доц. Арсентьєва Г.О. – 2009 р.).

Викладачі кафедри сьогодні є активними учасниками громадської позанавчальної роботи на рівні факультету, інституту, університету (члени відповідних Рад, різноманітних спеціалізованих комісій, кураторство студентських груп тощо).

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Бондаренко Ольга Валеріївна д. філос. н., професор завідувач кафедри
Арсентьєва Галина Олександрівна к. філос. н., доцент доцент
Бондаревич Ірина Миколаївна к. філос.н., доцент доцент
Дєвочкіна Наталя Миколаївна к. філос. н., доцент доцент
Ємельяненко Євгенія Олегівна к. філос. н., доцент доцент
Повзло Олександр Миколайович к. філос. н., доцент доцент
Коваль Вікторія Миколаївна ст. викл.
Барна  Людмила  Миколаївна ст. лаборант
Шеховцова  Катерина  Вікторівна лаборант

Навчально-лабораторна  база  кафедри  філософії:

№  аудиторії          Тип  аудиторії
ауд.  547а          викладацька  кафедри  філософії
ауд.  549            кабінет  завідувача  кафедри  філософії
ауд.  540            предметна  (лекційна)  аудиторія
ауд.  549а          предметна  (для  семінарських  занять)  аудиторія

Перелік  навчально-методичних  документів  кафедри філософії.

Робочі  програми

Програми та Робочі програми з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, - відповідно до вимог вищої школи, - складаються та оновлюються щорічно.

Методичні  вказівки

Навчально-методичні матеріали та Методичні вказівки з навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, - відповідно до вимог вищої школи - за необхідністю, але не рідше за раз на чотири роки.
 

Файл: 
Файл: 

Філософія

 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 38 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 70 с.
 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В. Бондаренко, І.М. Бондаревич, Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко, В.М. Коваль, О.М. Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с.
 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 50 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с. 
 • Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Філософія» для бакалаврів Факультету соціальних наук і Юридичного факультету денної форми навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 30 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей ЗНТУ усіх форм навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: БондаревичІ.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія /освітня програма/ «Корекційна освіта», «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація» [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с.
 • Методичні рекомендації з курсу «Філософія» для семінарських занять (ден. форми навч., ІФФ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Дєвочкіна.Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. –38 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для студентів ден. від., спец. 125 Кібербезпека, 153 Мікро- та наносхемотехніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
 • Методичні рекомендації для студентів заочного відділення з дисципліни «Філософія» (технічні спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Рябенко Є.М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» [Текст]: Навчальний посібник / Укл.: Бондаренко О.В., Арсентьєва Г.О.,Бондаревич І.М., Володін П.В., Головко Л.В., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 143 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Філософія» для бакалаврів заочної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Головко Л.В., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 с.

Психологія

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів  дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу  студентів спеціальностей ФЕУ 072–«Фінанси, банківська  справа та страхування», 073–«Менеджмент»,  075–«Маркетинг», 281–«Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання / Укл.: Г.О. Арсентьєва. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 54 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів  дисципліни «Психотехнології сучасного світу», що виносяться на самостійну роботу  студентів спеціальностей ФЕУ 072–«Фінанси, банківська  справа та страхування», 075–«Маркетинг», денної форми навчання / Укл.: Г.О. Арсентьєва. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 39 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення спеціальностей 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення спеціальностей 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 66 с.
 • Методичні рекомендації з курсу «Психологія» для студентів заочної форми навчання спеціальності 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: ЄмельяненкоЄ.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психологія» (для бакалаврів заочн. форми навч. всіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Мегрелішвілі М.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення курсів «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Основи педагогіки і психології» для студентів заочної форми навчання[Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента всіх форм навчання. [Текст] : Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.

Логіка

 • Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 22 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни“Логіка”, що виносяться на самостійну роботу студента [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 40 с.
 • Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец. ЕГІ) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

Етика  та  естетика

 • Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика» ( для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн») [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с.

Спеціальні  розділи  філософії  та  психології

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни «Спеціальні розділи психології» (підрозділ магістерського курсу «Спеціальні розділи філософії та психології»), що виносяться на самостійну роботу (для студентів-магістрів технічних спец. ден. форми навч. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.
 • Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 1 та 2), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 3 та 4), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей  денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 90 с.

Соціальна  відповідальність

 • Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 14 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Рябенко Є.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 54 с.
 • Навчальні вправи та завдання з курсу «Соціальна відповідальність» (методичні рекомендації для студентів-магістрів спец. 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, всіх форм навч.). [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Краснокутський О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Соціальна відповідальність», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальності 8.03050801 - Фінанси і кредит) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.

Педагогічна  майстерність

 • Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ всіх форм навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу (для магістрів спец. ФЕУ всіх форм навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: навчально-методичне видання./ Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання. [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.

Інтелектуальна безпека

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Інтелектуальна безпека», що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальності 075 Маркетинг всіх форм навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 34 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна безпека» (для бакалаврів ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с.
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інтелектуальна безпека» (для бакалаврів заочн. форми навч. за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» (для магістрів за освітньою програмою 022 Дизайн) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.:І. М. Бондаревич І.М. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: БондаревичІ.М. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 38 с.
Психологія творчості
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія творчості» (для студентів ден. від. спец. 022 «Дизайн») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Психологія творчості» (для студентів ден. від., спец. 022 «Дизайн») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
Психологія торгівлі
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія торгівлі» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /освітня програма/ «Організація торгівлі та комерційна логістика») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки СРС з дисципліни «Психологія торгівлі» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /освітня програма/ «Організація торгівлі та комерційна логістика») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 30 с.

 

Вимоги  до  оформлення  письмових  робіт
Тему рефератів, індивідуальних робіт, доповідей (для студентів денної форми навчання) студенти вибирають із наданого переліку (за варіантами) або самостійно. Студентам пропонується розкрити проблемне питання з дисципліни, або надати відповіді на низку запитань.
Етапи роботи над індивідуальною роботою, рефератом:
     1) підготовчий (вибір теми, знайомство з літературою);
     2) дослідницький (складання плану роботи, аналіз літератури);
     3) логіко-синтетичний (систематизація матеріалу, редагування, остаточне оформлення роботи);
     4) оціночний (представлення роботи за 10 днів до рубіжного контролю викладачу для оцінки).
До роботи складається план. Першим кроком має бути ознайомлення з базовою літературою і складання робочого плану. Після аналізу додаткових джерел інформації складають остаточний план роботи.
План роботи складається з наступних елементів:
     -    вступ;
     -    2-5 питань, що розкривають зміст проблеми;
     -    висновки;,
     -    список використаної літератури.
Розкриваючи зміст проблеми треба враховувати історію її становлення та сучасний стан. Кожне питання має закінчуватися чітко сформульованими висновками.
Список літератури повинен вміщувати не тільки підручники і посібники, але і монографії та наукові статті (не менше 2). Список літератури складається з 7-8 джерел.
Фінальним етапом підготовки доповіді чи реферату є систематизація матеріалу, уточнення плану та оформлення роботи.
В електронному вигляді матеріал слід готувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал – 1,15-1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Всі міжабзацні інтервали 0 пт.
Обсяг роботи 15-20 сторінок друкованого тексту А-4. Текст на аркуші має бути вирівняно по ширині.
При цитуванні обов'язково вказувати джерело і сторінку, з якої наводиться цитата. Лапки «» використовуються для цитат, назв творів тощо. Посилання подаються за зразком [2, с. 45], де 2 – номер згадуваного джерела у списку використаної студентом літератури, а с. 45 – номер сторінки цього джерела, що містить наведену цитату. Список літератури (Перелік використанних джерел) слід оформити згідно із чинними вимогами до їх оформлення.
Можливі також посилання – найчастіше в кінці документу, з використанням наскрізної нумерації (у межах всього тексту чи окремих розділів, примітки в кінці кожної сторінки (підрядкові примітки), нумерація може бути посторінкова або наскрізна).
Індивідуальна робота здається викладачу за 10 днів до початку сесії. Викладач перевіряє роботу протягом 10 днів. Зарахована робота є допуском до заліку/екзамену. Не зараховані роботи допрацьовуються студентом, згідно зауважень викладача.

Вимоги  до  оформлення  контрольних  робіт
Тему контрольної роботи студенти вибирають із наведеного переліку завдань (за варіантами). Варіант контрольної роботи студенти вибирають за двома останніми цифрами залікової книжки. Якщо число, утворене двома останніми цифрами залікової книжки, більше ніж кількість варіантів контрольних робіт, треба знову починати із 1-го варіанту. Наприклад (варіантів усього 30): номер залікової книжки 963125, тоді варіант роботи 25; номер залікової книжки 963143, тоді варіант роботи 13.
Студентам пропонується розібрати три проблемні питання у контрольній роботі.
Контрольна робота складається: з титульного аркушу, плану, оформленого згідно вимог тексту, висновків та переліку використаної літератури.
Етапи написання контрольної роботи: 1) ознайомлення з базовою літературою по темі; 2) аналіз літератури і складання плану роботи; 3) систематизація матеріалу, редагування, остаточне оформлення роботи.
Попередньо студент знайомиться з базовою літературою, складає план роботи, аналізує додаткові джерела інформації. План роботи містить вступ, 2-3 питання, що розкривають зміст проблеми, висновки, список використаної літератури. Розкриваючи зміст проблеми треба враховувати історію її становлення та сучасний стан проблеми. Кожне питання повинно закінчуватися чітко сформульованими висновками.
Список літератури має включати не тільки підручники і посібники, але і монографії та наукові статті (не менше 2). Список літератури складається з 5-7 джерел. Фінальним етапом підготовки контрольної роботи є систематизація матеріалу, уточнення плану і оформлення роботи.
В електронному вигляді матеріал слід готувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал – 1,15-1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Всі міжабзацні інтервали 0 пт.
Обсяг роботи не менше 18-20 сторінок друкованого тексту А-4. Текст на аркуші має бути вирівняно по ширині. При цитуванні обов'язково вказувати джерело і сторінку, з якої наводиться цитата. Лапки «» використовуються для цитат, назв творів тощо. Посилання подаються за зразком [3, с. 71], де 3 – номер згадуваного джерела у списку використаної студентом літератури, а с. 71 – номер сторінки цього джерела, що містить наведену цитату. Список літератури (Перелік використанних джерел) слід оформити згідно із чинними вимогами до його оформлення.
Всі роботи, що не відповідають зазначеним вимогам за оформленням повертаються на доопрацювання.

Зразок  титульного  аркушу  реферату  /  доповіді /  контрольної  роботи

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  "ЗАПОРІЗЬКА  ПОЛІТЕХНІКА"
Кафедра  філософії

РЕФЕРАТ   /   ДОПОВІДЬ   /   ІНДИВІДУАЛЬНЕ  ЗАВДАННЯ   /   КОНТРОЛЬНА  РОБОТА
з  дисципліни  «Педагогічна  майстерність»
Тема  реферату  /  Тема  доповіді  /  Варіант № __

Студента групи             (підпис)                П. І. Б.
№ залікової книжки

Перевірив:  доц. каф. філософії            (підпис)        П. І. П.

Запоріжжя , 20__

У відповідності до «Положення про організацію навчального процесу в НУ "Запорізька політехніка"», Закону України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти», наказів Міністра освіти України «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу», «Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України» й ін. – підсумкова оцінка є оцінкою, яка визначається шляхом переводу сумарної модульної оцінки, вираженої у 100-бальній шкалі, у традиційну академічну оцінку національної шкали («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», «незадовільно/з повторним курсом») – за такою шкалою оцінювання академічних успіхів студента:

за 100-бальною системою    за національною шкалою    за шкалою ECTS
«5»          90 ... 100                                  відмінно                                  А
«4»         85 ...  89                                  дуже добре                               В
                75 ...  84                                       добре                                   С
 «3»         70 ...  74                                 задовільно                                 D
               60…69                                      достатньо                                 Е
«2»         35 ...  59                                недостатньо                                FX
              1 ...  34                                   незадовільно                             F
 

Сторінки