Ви є тут

Головна

Філософія

 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 38 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Філософія: загальний курс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 70 с.
 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич, Н.М.Дєвочкіна, Є.О.Ємельяненко, В.М.Коваль, О.М.Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 42 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Людина і світ: філософський дискурс» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В. Бондаренко, І.М. Бондаревич, Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко, В.М. Коваль, О.М. Повзло. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с.
 • Методичні вказівки до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 50 с.
 • Методичні вказівки з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу студента з навчальної дисципліни «Філософські виміри сучасного світу» для студентів денної форми навчання / Укл.: О.В.Бондаренко, І.М.Бондаревич. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 66 с. 
 • Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Філософія» для бакалаврів Факультету соціальних наук і Юридичного факультету денної форми навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 30 с.
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Філософія» для бакалаврів усіх спеціальностей ЗНТУ усіх форм навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: БондаревичІ.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 38 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 016 Спеціальна освіта, 017 Фізична культура і спорт, 227 Фізична терапія, ерготерапія /освітня програма/ «Корекційна освіта», «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація» [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 22 с.
 • Методичні рекомендації з курсу «Філософія» для семінарських занять (ден. форми навч., ІФФ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Дєвочкіна.Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. –38 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Філософія» (для студентів ден. від., спец. 125 Кібербезпека, 153 Мікро- та наносхемотехніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
 • Методичні рекомендації для студентів заочного відділення з дисципліни «Філософія» (технічні спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Рябенко Є.М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 30 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Філософія» [Текст]: Навчальний посібник / Укл.: Бондаренко О.В., Арсентьєва Г.О.,Бондаревич І.М., Володін П.В., Головко Л.В., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 143 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Філософія» для бакалаврів заочної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Головко Л.В., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 с.

Психологія

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів  дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу  студентів спеціальностей ФЕУ 072–«Фінанси, банківська  справа та страхування», 073–«Менеджмент»,  075–«Маркетинг», 281–«Публічне управління та адміністрування» денної форми навчання / Укл.: Г.О. Арсентьєва. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 54 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів  дисципліни «Психотехнології сучасного світу», що виносяться на самостійну роботу  студентів спеціальностей ФЕУ 072–«Фінанси, банківська  справа та страхування», 075–«Маркетинг», денної форми навчання / Укл.: Г.О. Арсентьєва. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. – 39 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення спеціальностей 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення спеціальностей 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 66 с.
 • Методичні рекомендації з курсу «Психологія» для студентів заочної форми навчання спеціальності 022 «Дизайн» [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: ЄмельяненкоЄ.О. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 30 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психологія» (для бакалаврів заочн. форми навч. всіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Мегрелішвілі М.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 50 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення курсів «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Основи педагогіки і психології» для студентів заочної форми навчання[Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента всіх форм навчання. [Текст] : Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.

Логіка

 • Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 22 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни“Логіка”, що виносяться на самостійну роботу студента [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 40 с.
 • Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец. ЕГІ) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

Етика  та  естетика

 • Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика» ( для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн») [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с.

Спеціальні  розділи  філософії  та  психології

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни «Спеціальні розділи психології» (підрозділ магістерського курсу «Спеціальні розділи філософії та психології»), що виносяться на самостійну роботу (для студентів-магістрів технічних спец. ден. форми навч. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Арсентьєва Г.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.
 • Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 1 та 2), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 3 та 4), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей  денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 90 с.

Соціальна  відповідальність

 • Методичні рекомендації до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 14 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів, що виносяться на самостійну роботу з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В., Рябенко Є.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 54 с.
 • Навчальні вправи та завдання з курсу «Соціальна відповідальність» (методичні рекомендації для студентів-магістрів спец. 071 Облік та оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг, всіх форм навч.). [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О., Краснокутський О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 38 с.
 • Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Соціальна відповідальність», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальності 8.03050801 - Фінанси і кредит) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.

Педагогічна  майстерність

 • Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ всіх форм навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 78 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу (для магістрів спец. ФЕУ всіх форм навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 42 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: навчально-методичне видання./ Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» (для магістрів спец. ФЕУ заочн. форми навч.) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання. [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
 • Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.

Інтелектуальна безпека

 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Інтелектуальна безпека», що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальності 075 Маркетинг всіх форм навчання [Текст]: навчально-методичне видання / Укл: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 34 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Інтелектуальна безпека» (для бакалаврів ден. форми навч. за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 34 с.
 • Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Інтелектуальна безпека» (для бакалаврів заочн. форми навч. за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 38 с.
Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності
 • Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» (для магістрів за освітньою програмою 022 Дизайн) [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.:І. М. Бондаревич І.М. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності» для магістрів, що навчаються за освітньою програмою 022 Дизайн [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: БондаревичІ.М. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 38 с.
Психологія творчості
 • Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з дисципліни «Психологія творчості» (для студентів ден. від. спец. 022 «Дизайн») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 10 с.
 • Методичні рекомендації до організації семінарських занять з дисципліни «Психологія творчості» (для студентів ден. від., спец. 022 «Дизайн») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.
Психологія торгівлі
 • Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Психологія торгівлі» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /освітня програма/ «Організація торгівлі та комерційна логістика») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 34 с.
 • Методичні рекомендації для підготовки СРС з дисципліни «Психологія торгівлі» (для бакалаврів ден. форми навч., за спец. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність /освітня програма/ «Організація торгівлі та комерційна логістика») [Текст]: навчально-методичне видання / Укл.: Коваль В.М., Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 30 с.