Ви є тут

Головна » Факультети

Факультет інформаційної безпеки та електронних комунікацій

Емблема факультету «Факультет радіоелектроніки і телекомунікацій»

Факультет інформаційної безпеки та електронних комунікацій (ФІБЕК)

Рік початку діяльності: 1968

Положення про факультет (PDF, 2,2 MБ)

 

Керівництво:

В.о. декана: к.т.н., доц. Фурманова Наталія Іванівна

Заступник декана: ст. викл. Куляба-Харитонова Тетяна Іванівна

 

 

Профілюючі кафедри:

 

Спеціальності та освітні програми:

125 – «Кібербезпека», освітні програми:

«Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

151 – «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології», освітні програми:

«Автоматизація, мехатроніка та робототехніка»
«Комп'ютерно-інтегровані технології в екологічних приладах та системах»

152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», освітні програми

«Якість, стандартизація та сертифікація»
«Інформаційні системи моніторингу і контролю»

153 – «Мікро- та наносистемна техніка», освітні програми:

«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»

172 – «Телекомунікації та радіотехніка», освітні програми:

«Радіотехніка»
«Інформаційні мережі зв'язку»
«Телемедичні та біомедичні системи»
«Радіоелектронні апарати та засоби»
«Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки»
«Інженерія та програмування в радіоелектроніці»

 

Контакти:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 369
мобільний номер: +380630400239
офіційний канал деканату: https://t.me/fret_nuzp
тел.: +380(61)7698306, +380(61)7634258
e-mail: dekanat_fret@zntu.edu.ua

1. Встановлений розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів заочної форми навчання на 2020/2021 навчальний рік у грн. такий:

Код Спеціальність Освітня програма 1 рік За весь період навчання
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 9300 37200
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 9300 37200
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 9300 37200
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 9300 37200
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 9300 37200
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби 9300 37200
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 9300 37200
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 9300 37200
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні мехатронні та робототехнічні системи 9300 37200
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Екологічні прилади та системи 9300 37200

2. Встановлений розмір компенсації витрат на підготовку магістрів денної та заочної форми навчання на 2020/2021 за семестр у грн. такий:

Код Спеціальність Освітня програма Денна Заочна
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 10950 5650
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 10985 5550
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 10985 5550
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати та засоби 10950 5650
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 10950 5650
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 10950 5650
172 Телекомунікації та радіотехніка Телемедичні та біомедичні системи 10950 5650
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 10950 5650
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікто- та наноелектронні прилади і пристрої 10950 5650

3. Встановлений розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів денної форми навчання на 2020/2021 навчальний рік у грн. такий:

Код Спеціальність Освітня програма 1 рік За весь період навчання
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Якість, стандартизація та сертифікація 16900 67600
125 Кібербезпека Безпека інформаційних і комунікаційних систем 16900 67600
125 Кібербезпека Системи технічного захисту інформації. автоматизація її обробки 16900 67600
172 Телекомунікації та радіотехніка Інформаційні мережі зв'язку 16900 67600
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіотехніка 16900 67600
172 Телекомунікації та радіотехніка Радіоелектронні апарати тазасоби 16900 67600
172 Телекомунікації та радіотехніка Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 16900 67600
153 Мікро- та наносистемна техніка Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої 16900 67600
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Інтелектуальні мехатронні та робототехнічні системи 16900 67600
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології Екологічні прилади та системи 16900 67600

 

Наприкінці 50-х та на початку 60-х років у Запорізькому регіоні почала інтенсивно розвиватися радіоелектронна промисловість. В цей час були створені потужні радіозаводи «Радіоприлад» та «Іскра», а також заводи, що відносилися до Міністерства електронної промисловості (заводи «Гамма» та «Перетворювач»). У зв'язку з цим виникла потреба у фахівцях з вищою освітою радіотехнічного профілю (підготовку технічних фахівців здійснював Запорізький радіотехнікум).

У 1968 р. від електротехнічного факультету були відокремлені спеціальності електротехнічного профілю, які увійшли до новоутвореного факультету електронної техніки, основу якого поклали три кафедри радіоелектронного спрямування: радіотехніки, мікроелектроніки, конструювання та технології виробництва радіоапаратури. Першим деканом факультету електронної техніки було обрано к.т.н., доц. Волошинова В.П. Колектив факультету здійснював підготовку фахівців за трьома спеціальностями: «Радіотехніка», «Мікроелектронні прилади», «Конструювання та виробництво радіоапаратури».

У різні роки факультетом керували к.т.н, доценти Коновальчук А.С., Лізунов С.І., д.т.н., професор Піза Д.М., а з 1999 року факультет очолює к.т.н. Кабак В.С.

Впродовж своєї історії факультет двічі змінював назву. Так, спочатку, наприкінці 80-ч років, факультет було перейменовано на радіоприладобудівний. В першу чергу, це було зумовлено необхідністю розширення номенклатури спеціальностей факультету, оскільки бурхливий розвиток інформаційних технологій вимагав підготовки фахівців з комп'ютерної інженерії та комп'ютерних наук.

Відповідно у 1990р. на кафедрі конструювання та виробництва радіоапаратури була відкрита перша спеціальність цього напряму – «Програмне забезпечення автоматизованих систем», у 1992р. на кафедрі радіотехніки почали підготовку фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі», а у 2000р. відкрита ще одна спеціальність цього бакалаврату – «Спеціалізовані комп'ютерні системи».

Наприкінці 2000 р. кількість студентів денної та заочної форми навчання, які здобували освіту на радіоприладобудівному факультеті перевищила 2000 осіб. Відповідно у 2001р було прийнято рішення про розділення факультету на два факультети, один з яких залишився за тією ж назвою – радіоприладобудівний і до складу якого відійшли класичні спеціальності радіоелектронного напряму, а другий факультет отримав назву факультету інформатики і обчислювальної техніки. На базі двох факультетів було створено інститут радіоелектроніки і інформатики.

Таке рішення дозволило продовжити розвиток обох факультетів і суттєво збільшити номенклатуру спеціальностей за яким здійснюється підготовка майбутніх фахівців.

Зокрема, у 2001р на кафедрі радіотехніки відкрита спеціальність «Системи захисту від несанкціонованого доступу», що забезпечило можливість підготовки фахівців у галузі захисту інформації. У 2003 році цей напрям доповнився ще однією спеціальністю «Захист інформації в комп'ютерних мережах», що дозволило створити новий науковий напрямок «Захист інформації в телекомунікаційних, інформаційних та комп'ютерних системах та мережах», а професорсько-викладацький склад сконцентрувати на кафедрі захисту інформації, яка заснована у 2006 р.

Відповідно до спільного рішення голови Запорізької ОДА, голови Держкомзв'язку та інформатизації України у 2004 р. кафедрою радіотехніки ліцензована спеціальність «Інформаційні мережі зв'язку», а на кафедрі мікроелектроніки у цьому ж році розпочата підготовка фахівців з спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація».

Враховуючи більш визначену спрямованість спеціальностей факультету на напрями у галузі радіоелектроніки , інформаційних та телекомунікаційних систем у 2012 р. факультет було перейменовано на факультет радіоелектроніки та телекомунікацій.

Також були змінені назви базових кафедр, які більш точно відображують наповнення і спрямування спеціальностей факультету відповідно до тенденцій і сучасного стану науки і техніки.

На сьогодні факультет має у своєму складі чотири профілюючих кафедри: «Мікро- та наноелектроніка», «Інформаційні технології електронних засобів», «Захист інформації», «Радіотехніка та телекомунікації».

Ці кафедри готують фахівців з восьми спеціальностей:

 • «Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої»;
 • «Якість, стандартизація та сертифікація» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра мікро- та наноелектроніки);
 • «Радіоелектронні апарати та засоби»;
 • «Інтелектуальні технології мікро системної радіоелектронної техніки» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);
 • «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»;
 • «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);
 • «Радіотехніка»;
 • «Інформаційні мережі зв'язку» (підготовку фахівців з обох спеціальностей здійснює кафедра інформаційних технологій електронних засобів);

Окрім профілюючих кафедр до складу факультету входить також загальноосвітня кафедра прикладної математики.

Випускники факультету працевлаштовуються як на провідних підприємствах регіону, серед яких можна виділити ВАТ «Мотор-Січ», ЗМКБ «Прогрес», казенне підприємство НПК «Іскра», Запорізька філія ВАТ «Укртелеком», Запорізька філія МТS, ВАТ «Хартрон-Юком», ВАТ «Запоріжсталь», Запорізька АЕС, так і на великій кількості підприємств приватної форми власності.

До складу факультету входять чотири випускаючих кафедри: “Інформаційні технології електронних засобів” (ІТЕЗ), “Радіотехніка та телекомунікації” (РТТ), “Захист інформації” (ЗІ), “Мікро- і наноелектроніка” (МіНЕ).

На сьогоднішній день колектив висококваліфікованих викладачів здійснює підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • “Радіотехніка” (кафедра РТТ, зав. каф. д.т.н., проректор з перспективного розвитку ЗНТУ, професор Піза Д.М.);
 • “Інформаційні мережі зв’язку” (кафедра РТТ, зав. каф. д.т.н., проректор з перспективного розвитку ЗНТУ, професор Піза Д.М.);
 • “Безпека інформаційних і комунікаційних систем” (кафедра ЗІ, зав.каф. д.т.н., професор Карпуков Л.М.);
 • “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки” (кафедра ЗІ, зав.каф. д.т.н., професор Карпуков Л.М.);
 • “Радіоелектронні апарати та засоби” (кафедра ІТЕЗ, зав. каф. академик Академії комп’ютерних наук, професор Крищук В.М.);
 • “Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки” (кафедра ІТЕЗ, зав. каф. академік Академії комп’ютерних наук, професор Крищук В.М.);
 • “Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої”, спеціалізація “Комп’ютерне моделювання та програмне забезпечення виробів електроніки” (кафедра МіНЕ, зав. каф. д.ф.-м. н., професор Погосов В.В.);
 • “Якість, стандартизація та сертифікація” (кафедра МіНЕ, зав. каф. д.ф.-м. н., професор Погосов В.В.).

Радіотехніка

Проектування, експлуатація та ремонт сучасних радіотехнічних систем - систем зв’язку з рухомими об’єктами (стільниковий і транкинговий зв’язок стандарти GSM, WCDMA, CDMA 2000, TETRA, стандарт цифрового бездротового зв’язку DECT); Wi-Fi, Wi-Max мереж бездротового доступу; систем кабельного та цифрового телебачення (стандарти DVB-T, DVB-T2); програмування в галузі IT-технологій. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіотехніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з радіотехніки, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з радіотехніки, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Інформаційні мережі зв’язку

Проектування, експлуатація та ремонт сучасних систем зв’язку та телекомунікацій - комп’ютерні мережі та Internet; телефонні мережі загального користування, рухомий радіозв’язок, професійні системи рухомого радіозв’язку PMR, PAMR, системи персонального радіовиклику; Wi-Fi, Wi-Max мережі бездротового доступу; комунікаційні технології, що застосовуються для організації цифрових каналів передавання інформації (технологія PDH, SDH, протоколи SLIP, HDLC, PPP); технологія CISCO; телематичні служби (телетекст, телефакс, відеотекст, служба обробки повідомлень –електронна пошта, телетекст). Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з телекомунікацій, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з інформаційних мереж зв'язку, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з інформаційних мереж зв'язку, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Вивчення теоретичних та практичних основ інформаційної безпеки. Опанування апаратного та програмного забезпечення сучасних інформаційних і комунікаційних систем. Освоєння сучасних програмних методів та засобів захисту інформації для різних каналів зв’язку – антивірусні технології, прикладна криптологія, мережеві технології і протоколи, web – програмування. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, фахівець із організації інформаційної безпеки; спеціаліст з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, інженер з організації інформаційної безпеки; магістр з безпеки інформаційних і комунікаційних систем, професіонал із організації інформаційної безпеки, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Вивчення правових основ інформаційної безпеки. Освоєння сучасних фізико-технічних методів і засобів протидії перехопленню інформації по побічним каналам, експлуатація сучасних програмно-апаратних комплексів захисту інформації. Проектування безпечних телекомунікаційних систем зв’язку, менеджмент інформаційної безпеки. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з систем технічного захисту інформації, Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; спеціаліст з систем технічного захисту інформації, автоматизації її обробки, інженер Інженери з організації захисту інформації з обмеженим доступом; магістр з систем технічного захисту інформації, автоматизації її обробки, Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Радіоелектронні апарати та засоби

Вивчення сучасних автоматизованих систем проектування PCAD, AutoCAD, Solid Edge, Unigraphics, LabView, Altium, КОМПАС, які дозволяють виконувати проектування складних друкованих плат та мікрозбірок, найскладніші креслення, створювати тривимірні твердотільні та поверхневі параметризовані моделі, технологічні процеси виготовлення виробів та програми для станків з ЧПУ. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіоелектронних апаратів, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з радіоелектронних апаратів та засобів, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з радіоелектронних апаратів та засобів, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

Проектування, налагодження та обслуговування спеціалізованої апаратури з використанням мікроелектромеханічних систем (MEMS) - від систем моніторингу до складних електронних пристроїв космічних систем. Мікросистемні технології є базою для розвитку роботизованих та складних оптоволоконних систем. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з радіоелектронних апаратів, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з інтелектуальних технології мікросистемної радіоелектронної техніки, інженер в галузі електроніки та телекомунікацій; магістр з інтелектуальних технології мікросистемної радіоелектронної техніки, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Мікро- та наноелектронні прилади та пристрої

Проектування і виробництво великих і надвеликих інтегральних схем, побудова сучасних мікропроцесорів і мікроконтролерів, моделювання та програмне забезпечення виробів мікроелектроніки, проектування пристроїв наноелектроніки. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з мікро- та наноелектроніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв, інженер-електронік, інженер-конструктор (електроніка); магістр з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв, професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій, викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Якість, стандартизація та сертифікація

Підготовка фахівців нової формації, які зорієнтовані на забезпечення конкурентоздатності продукції в умовах ринкової економіки. Спеціаліст з якості, стандартизації і сертифікації відповідає за виконання норм і правил підчас створення і експлуатації продукції, за дотримання вимог стандартів, технологічних процесів і т.і., тобто усіх чинників, що складають менеджмент якості і економіки виробництва. Отримують академічні та професійні кваліфікації – бакалавр з мікро- та наноелектроніки, технічний фахівець в галузі електроніки та телекомунікацій; спеціаліст з якості, стандартизації та сертифікації, інженер із стандартизації та якості; магістр з якості, стандартизації та сертифікації, професіонал в галузі якості, стандартизації та сертифікації, викладач університетів та вищих навчальних закладів.