Ви є тут

Головна » Наука » Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 17.052.01

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України від 24.10.2017 № 1413

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла», 05.02.01 «Матеріалознавство» та 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» строком на три роки.

 

Керівництво:

Голова: д.т.н., професор, ректор Бєліков Сергій Борисович

Вчений секретар: д.т.н., професор Мітяєв Олександр Анатолійович

Технічний секретар: к.т.н., доцент Савченко Віра Олександрівна

 

 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 31 (адмінкорпус)
тел.: +38(061)7698236
e-mail: d17.052.01_zntu@zntu.edu.ua