Ви є тут

Головна » Наука » Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізована вчена рада Д 17.052.01

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства освіти і науки України від 25.10.2023 № 1309

з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю  05.02.01 «Матеріалознавство»  строком на три роки.

 

Керівництво:

Голова: д.т.н., професор, ректор Шаломєєв Вадим Анатолійович

Вчений секретар: д.т.н., професор Мітяєв Олександр Анатолійович

Технічний секретар: к.т.н., доцент Савченко Віра Олександрівна

 

 

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 31 (адмінкорпус)
тел.: +38(061)7698577
e-mail: d17.052.01_zntu@zntu.edu.ua