Ви є тут

Головна

1. Транспортний факультет

Кафедра «Автомобілі»

Кафедра «Транспортні технології»

Кафедра «Двигуни внутрішнього згорання»

2. Машинобудівний факультет

Кафедра «Технологія машинобудування»

Кафедра «Технологія авіаційних двигунів»

Кафедра «Металорізальні верстати та інструменти»

Кафедра «Деталі машин і підйомно-транспортні механізми»

Кафедра «Обробка металів тиском»

Кафедра «Вища математика»

3. Інженерно-фізичний факультет

Кафедра «Фізичне матеріалознавство»

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва»

Кафедра «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій»

4. Електротехнічний факультет

Кафедра «Електропостачання промислових підприємств»

Кафедра «Електричні машини»

Кафедра «Електричні та електронні апарати»

Кафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок»

Кафедра «Фізика»

Кафедра «Іноземні мови»

5. Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра «Будівельне виробництво та управління проєктами»

Кафедра «Дизайн»

Кафедра «Композиційні матеріали, хімія та технології»

Кафедра «Охорона праці і навколишнього середовища»

Кафедра «Механіка»

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

6. Факультет інформаційної безпеки та електронних комунікацій

Кафедра «Радіотехніка та телекомунікації»

Кафедра «Інформаційна безпека та наноелектроніка»

Кафедра «Інформаційні технології електронних засобів»

7. Факультет комп'ютерних наук і технологій

Кафедра «Комп'ютерні системи та мережі»

Кафедра «Програмні засоби»

Кафедра «Системний аналіз та обчислювальна математика»

8. Факультет економіки та управління

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедра «Облік і оподаткування»

Кафедра «Менеджмент»

Кафедра «Маркетинг та логістика»

Кафедра «Фізична культура, олімпійські та неолімпійські види спорту»

Кафедра «Економічна теорія та підприємництво»

9. Гуманітарний факультет

Кафедра «Міжнародні економічні відносини»

Кафедра «Теорія та практика перекладу»

Кафедра «Українознавство та загальна мовна підготовка»

Кафедра «Філософія»

Кафедра «Політологія та право»

10. Факультет управління фізичною культурою та спортом

Кафедра «Управління фізичною культурою та спортом»

Кафедра «Фізична терапія та ерготерапія»

Кафедра «Спеціальна освіта»

11. Факультет міжнародного туризму та економіки

Кафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»

Кафедра «Економіка та митна справа»

Кафедра «Інформаційні технології в туризмі»

Кафедра «Іноземні мови професійного спілкування»

12. Юридичний факультет

Кафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право»

Кафедра «Конституційне, адміністративне та трудове право»

Кафедра «Загальноправові та політичні науки»

13. Факультет соціальних наук

Кафедра «Соціальна робота»

Кафедра «Психологія»

Кафедра «Журналістика»

ННВЦ «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти» >>

Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри» >>

Центр доуніверситетської підготовки >>

Кафедра військової підготовки >>


Структура університету >>