Ви є тут

Головна

1. Транспортний факультет

Кафедра «Автомобілі, теплові двигуни та гібридні енергетичні установки»

Кафедра «Транспортні технології»

Кафедра «Теоретична та прикладна механіка»

2. Машинобудівний факультет

Кафедра «Технологія машинобудування»

Кафедра «Технологія авіаційних двигунів»

Кафедра «Металорізальні верстати та інструменти»

Кафедра «Деталі машин і підйомно-транспортні механізми»

Кафедра «Обробка металів тиском»

Кафедра «Математика»

3. Інженерно-фізичний факультет

Кафедра «Фізичне матеріалознавство»

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва»

Кафедра «Інтегровані технології зварювання та моделювання конструкцій»

4. Електротехнічний факультет

Кафедра «Електропостачання промислових підприємств»

Кафедра «Електричні машини»

Кафедра «Електричні та електронні апарати»

Кафедра «Електропривод та автоматизація промислових установок»

Кафедра «Фізика»

5. Факультет будівництва, архітектури та дизайну

Кафедра «Будівельне виробництво та управління проєктами»

Кафедра «Дизайн»

Кафедра «Композиційні матеріали, хімія та технології»

Кафедра «Охорона праці і навколишнього середовища»

Кафедра «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

6. Факультет інформаційної безпеки та електронних комунікацій

Кафедра «Радіотехніка та телекомунікації»

Кафедра «Інформаційна безпека та наноелектроніка»

Кафедра «Інформаційні технології електронних засобів»

7. Факультет комп'ютерних наук і технологій

Кафедра «Комп'ютерні системи та мережі»

Кафедра «Програмні засоби»

Кафедра «Системний аналіз та обчислювальна математика»

8. Факультет економіки та управління

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кафедра «Облік і оподаткування»

Кафедра «Менеджмент»

Кафедра «Маркетинг та логістика»

Кафедра «Фізична культура, олімпійські та неолімпійські види спорту»

Кафедра «Економічна теорія та підприємництво»

9. Гуманітарний факультет

Кафедра «Міжнародні економічні відносини»

Кафедра «Іноземна філологія та переклад»

Кафедра «Українознавство та загальна мовна підготовка»

Кафедра «Філософія»

10. Факультет управління фізичною культурою та спортом

Кафедра «Управління фізичною культурою та спортом»

Кафедра «Фізична терапія та ерготерапія»

Кафедра «Спеціальна освіта»

11. Факультет міжнародного туризму та економіки

Кафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»

Кафедра «Економіка та митна справа»

Кафедра «Інформаційні технології в туризмі»

12. Юридичний факультет

Кафедра «Кримінальне, цивільне та міжнародне право»

Кафедра «Конституційне, адміністративне та трудове право»

Кафедра «Політологія та загальноправові дисципліни»

13. Факультет соціальних наук

Кафедра «Соціальна робота»

Кафедра «Психологія»

Кафедра «Журналістика»

ННВЦ «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти» >>

Навчальний Центр «Освіта для бізнесу та кар'єри» >>

Центр доуніверситетської підготовки >>

Кафедра військової підготовки >>


Структура університету >>