Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра обліку і оподаткування

Емблема кафедри «Облік і оподаткування» ЗНТУ

Кафедра «Облік і оподаткування» (ОO)

Рік початку діяльності: 2012

Положення про кафедру

 

Керівництво:

В.о. завідувача кафедри: к.е.н., доцент Лищенко Олена Германівна

Спеціальності:

071 – «Облік і оподаткування», освітні програми:

«Облік і аудит»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277
тел.: +380(61)7698286
e-mail: kafedra_oblik@zntu.edu.ua

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ КАФЕДРИ

Demo

На кафедрі обліку і оподаткування протягом 2012-2018 рр. були успішно виконані такі науково-дослідні роботи на замовлення Міністерства освіти та науки України:

     - Концептуальні підходи до удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції (№ держреєстрації 0113U004775);

     - Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні (№ держреєстрації 0115U004682).

У 2018 році кафедра обліку і оподаткування розпочала виконання нової НДР №05718 «Перспективи розвитку обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації»

 

КЛУБ БУХГАЛТЕРІВ НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Demo

На кафедрі працює Клуб бухгалтерів який створено як професійне об’єднання  за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для спілкування, обміну досвідом та науково-практичної співпраці  його постійних та запрошених учасників. Основна мета - підвищення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників Економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» та наближення освітніх програм за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» до потреб роботодавців.

 

Demo

Клуб бухгалтерів ставить такі завдання: організувати громадську площадку для плідної науково-практичної співпраці між науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти та роботодавцями, визначити потреби роботодавців та шляхи їх задоволення у тому числі шляхом впровадження дуальної освіти, тобто поєднання навчання з роботою безпосередньо у роботодавця. А також шляхом створення творчих наукових колективів для виконання робіт та надання послуг шляхом укладання господарчих договорів. Створити умови для удосконалення змісту освітніх програм, методичного забезпечення навчальних дисциплін, організації практик здобувачів вищої освіти та інших елементів освітньо-наукової діяльності НУ «Запорізька політехніка» шляхом обговорення та врахування потреб роботодавців. Допомогти його учасникам  орієнтуватися та обмінюватися досвідом у питаннях податкового законодавства, методиках ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської та податкової звітності, в юридичних тонкощах митного та трудового законодавства, оцінити законодавчі перспективи та їх вплив на господарську діяльність підприємств. Створити умови для підтримки випускників університету за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

 

СТУДЕНТСЬКІ НАУКОВІ ГУРТКИ

Demo

 • Організація і методика аудиту – керівник к.е.н., доцент Візіренко Світлана Вікторівна
 • Облік та оподаткування в банківській системі в контексті інтеграційних викликів – керівник к.с.н., доцент Зоря Олександра Павлівна
 • Організація контролю в умовах Євроінтеграції – керівник к.е.н., доцент Максименко Ірина Яківна
 • Удосконалення методики організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні в  умовах євроінтеграції – керівник к.е.н., доцент Очеретько Лариса Михайлівна
 • Реформування в системi оподаткування – керівник ст. викладач Помулєва Валентина Миколаївна

Екскурсія студентів кафедри обліку і оподаткування до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області

    9.02.2021 кафедрою обліку і оподаткування було організовано екскурсію для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області.

    Під час екскурсії відбулася зустріч з Начальником Олександрівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Ратієвим Дмитром Сергійовичем. Студенти отримали відповіді на питання щодо особливостей роботи Державної податкової інспекції та можливого працевлаштування.

 

У ВЦ «КОЗАК-ПАЛАЦ»  ВІДБУВСЯ  ЩОРІЧНИЙ «ЯРМАРОК ОСВІТИ»

    На базі виставкового центру «Козак-Палац» м. Запоріжжя відбувся щорічний «Ярмарок освіти», що об’єднав спеціалізовану виставку навчальних закладів України та спеціалізовану виставку «Освіта за кордоном». Свої освітні послуги відвідувачам виставки – майбутнім абітурієнтам, їхнім вчителям і батькам – запропонували більш ніж 50 учасників провідних вищих навчальних закладів та освітніх центрів як Запорізького регіону, так і Дніпропетровської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

     Активним учасником цієї події став і Запорізький національний технічний університет та, зокрема, кафедра обліку і оподаткування.

     Біля павільйону НУ "Запорізька політехніка" постійно перебували зацікавлені в отриманні інформації абітурієнти та їхні батьки. Відвідувачі виставки мали можливість познайомитися з відеопрезентацією
НУ "Запорізька політехніка" та поспілкуватися із:

 • представниками приймальної комісії про умови вступу;
 • викладачами кафедри обліку і оподаткування  про значимість в успішному веденні бізнесу професіоналів з обліку і оподаткування,  навчання й проходження практики, наукову й культурно-масову діяльність студентів;
 • здобувачами вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» про наукову діяльність студентів та студентське дозвілля;
 • представниками відділу сприяння працевлаштування здобувачів вищої освіти  та випускників  НУ "Запорізька політехніка" про попит на професіоналів з обліку і оподаткування на ринку праці.

     Абітурієнтам сподобалась організація роботи павільйону НУ  "Запорізька політехніка"  - вони відзначили корисність інформації, отриманої від приймальної комісії та викладачів кафедри обліку і оподаткування.

 

     Кафедра обліку і оподаткування прагне допомогти вступникам стати студентами провідного вищого навчального закладу Південного регіону України, який дотримується європейських стандартів освіти й готує справжніх професіоналів для бізнес-простору.

Шановні абітурієнти, наші двері відкриті для вас завжди.

 Чекаємо на Вас!

Кафедра обліку і оподаткування готує:

Demo

-  бакалаврів з обліку і оподаткування  (кваліфікація: бухгалтер та касир-експерт, ревізор, аудитор, інспектор податкової служби);

-  магістрів з обліку і оподаткування (кваліфікація: менеджер (управитель) з бухгалтерського обліку, викладач університетів та вищих навчальних закладів, професіонал в галузі аудиту та бухгалтерського обліку, аудитор та кваліфікований бухгалтер, консультант з податків і зборів.

 

Випускники зі спеціальності «Облік і оподаткування»:

можуть працювати: на підприємствах мало­го, середнього та великого бізнесу; у бюджетних установах; у торговельних та будівельних ор­ганізаціях; у страхових компаніях; у консалтинго­вих фірмах; у територіальних органах Державної фіскальної служби; у територіальних органах Державної казначейської служби; у територіаль­них органах Пенсійного фонду; в органах соціа­льного захисту населення; у регіональних митни­цях; у банківських установах; у державних орга­нах виконавчої влади; в органах місцевого самоврядування; у вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах; у науково-дослідних інститутах і ви­щих навчальних закладах тощо;

-  можуть обіймати посади: головного бухгалтера; керівника бухгалтерського, фінансового, економічного та адміністративного підрозділів; бухгалтера-експерта; бухгалтера-аналітика; начальника контрольно-ревізійного відділу; ревізора; керівника аудиторської фірми; керівника відділу внутрішнього аудиту; аудитора; інспектора податкової служби; інспектора митної служби; консультанта з оподаткування; економіста; фінансиста; спеціаліста з економічних питань, викладача економічних дисциплін ВНЗ та ін.

 

Demo

 

Кафедра «Облік і аудит» Запорізького національного технічного університету була заснована у 2012 р. Очолювала кафедру д-р з держ. упр., проф. з обліку і аудиту Левченко Наталія Михайлівна. В вересні  2016 р. кафедру «Облік і аудит» перейменовано на кафедру «Облік і оподаткування». З 2018 року обов'язки завідувача кафедри обліку і оподаткування виконує канд. екон. наук, доц. з обліку і аудиту Лищенко Олена Германівна.

Кафедра пройшла акредитацію за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та має відповідні сертифікати за рівнями вищої освіти:

-         перший (бакалаврський) рівень (до 01 липня 2028 р.);

-         другий (магістерський) рівень (до 01 липня 2022 р.)

Діяльність кафедри обліку і оподаткування спрямована на розвиток як професійного так і наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачів вищої освіти. Викладачі кафедри регулярно підвищують кваліфікацію та проходять стажування згідно з вимогами вищої школи. Викладачами кафедри захищено 2 кандидатські дисертації.

За період 2012 – 2020 рр. на кафедрі проводиться науково-дослідна робота за темами: «Концептуальні підходи до удосконалення методології обліку, аналізу та аудиту в умовах євроінтеграції» за номером державної реєстрації 0113U004775, «Трансформація методики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті інтеграційних процесів в Україні» за номером державної реєстрації 0115U004682, «Перспективи розвитку обліку, аудиту, аналізу та оподаткування в умовах глобалізації» за шифром 05718.

У 2019 – 2020 роках на кафедрі велися госрозрахункові теми: «Розробка методу і методики встановлення ключових показників ефективності (KPI) для певних категорій посад та впровадження гнучкої системи оплати праці (змінної складової)» (ГД № 5719, № держреєстрації 0119U103696), «Обліково-аналітичне забезпечення управління якістю в інноваційному розвитку» (ГД № 5710).

Викладачі кафедри беруть участь в організації, виступають з доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях й семінарах.

За останні п’ять років кількість опублікованих наукових і навчально-методичних робіт становить 414 праць, в т.ч. навчальних посібників – 5, колективних монографій – 5, наукових статей – 134, тез доповідей на конференціях – 271.

Кафедра веде плідну співпрацю з підприємствами різних форм власності регіону, зокрема, ПАТ «Запоріжсталь», ПАТ «ЗАЗ», ПАТ «Запоріжкокс», ПРАТ СК «Аско», ТОВ «ЗТМК», ПРАТ «Запорізька кондитерська фабрика», ПРАТ «Запорізькій інструментальний завод ім. Войкова», ТОВ «Аудиторська фірма Злагода» та ін. На базі цих підприємств-партнерів організовано виробничу та переддипломну практику та працевлаштування здобувачів вищої освіти. Науково-методичні результати співпраці кафедри та підприємств-партнерів впроваджуються у навчальний процес, використовуються для підготовки нових навчальних курсів, підготовки наукових публікацій.           

Кафедра підтримує творчі зв’язки з іноземними та українськими науковими організаціями та вищими навчальними закладами, що є засобом забезпечення високого рівня науково-педагогічної роботи.

На базі кафедри створено Студентські  наукові гуртки з обліку, аудиту та оподаткування, завданнями яких є формування у  майбутніх фахівців з обліку і оподаткування інтересу до наукової роботи, творчого пошуку, здатності до розв’язання практичних завдань.

На кафедрі діє «Клуб бухгалтерів НУ «Запорізька політехніка», який створено як професійне об’єднання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для спілкування, обміну досвідом та науково-практичної співпраці його постійних та запрошених учасників та з метою наближення освітніх програм кафедри до потреб роботодавців. 

Навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр»

Назва навчальних дисциплін

Загальний обсяг, год

Цикл загальної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Вища математика

180

Політична економія

150

Інформатика

180

Мікроекономіка

120

Теорія ймовірності та математична статистика

150

Оптимізаційні методи та моделі в бізнес процесі

120

Економетрика

90

Економіка праці та соціально-трудові відносини

120

Маркетинг

120

Менеджмент

120

Міжнародна економіка

120

Політико-правова система України / Правознавство / Соціологія

90

Іноземна мова

90

Історія української культури / Українська культура в європейському контексті / Культурологія / Іноземна мова професійного спрямування

90

Навчальна (ознайомча) практика

90

Атестація (Екзамен з економічної теорії)

45

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Облік у галузях економіки / Облік і звітність в оподаткуванні / Облік і оподаткування підприємств АПК

120

Історія України / Історія українського державотворення / Історія України в персон аліях

90

Українська мова за професійним спрямуванням

90

Іноземна мова

90

Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці / Захист життєвого середовища перебування людини та охорона праці / Захист здоров'я та життя людини з основами охорони праці

90

Філософія /Людина і світ: філософський дискурс / Філософські виміри сучасного світу

90

Фізичне виховання /Здоров'я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку / Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне вдосконалення

360

Цикл професійної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Регіональна економіка

120

Економіка підприємства

120

Бухгалтерський облік

150

Історія економіки та економічної думки

120

Макроекономіка

120

Фінанси підприємств

120

Бухгалтерський облік

150

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

 

Статистика

90

Аналіз господарської діяльності (курсова робота)

30

Аналіз господарської діяльності

120

Фінансовий облік І

150

Фінансовий облік II

120

Фінансовий облік II  (курсова робота)

30

Обліку банках

90

Аудит

120

Звітність підприємства

120

Облік і звітність в оподаткуванні

90

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

90

Облік і звітність в оподаткуванні

120

Облік і звітність в оподаткуванні  (курсова робота)

30

Управлінський облік

120

Виробнича практика

90

Переддипломна практика

135

Дипломування

270

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Вступ до спеціальності / Господарській облік / Теорія бухгалтерського обліку

90

Діагностика та прогнозування діяльності підприємства / Аналіз і прогнозування діяльності підприємства / Аналіз на безперервність діяльності підприємства

105

Облік і звітність соціального страхування / Обліково-аналітичне забезпечення бізнес планування / Бюджетування

90

Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства/ Бухгалтерський облік у туризмі / Облік та оподаткування суб'єктів малого бізнесу

90

Внутрішньогосподарський контроль/ Внутрішній аудит/Внутрішній контроль в системі обліку

90

Облік у бюджетних установах / Облік і оподаткування діяльності бюджетних установ / Облік і звітність у бюджетних установах

90

Банківські операції / Банківська справа / Кредитні операції та банківська справа

90

Податкова система / Оподаткування фізичних осіб / Оподаткування суб'єктів господарювання

120

Автоматизація бухгалтерського обліку / Програмне забезпечення фінансового обліку / Автоматизація документообігу в обліку суб'єктів господарювання

210

Облік у галузях економіки / Облік і звітність в оподаткуванні / Облік і оподаткування підприємств АПК

105

Облікова політика підприємства / Облікові політики за Міжнародні стандарти фінансової звітності / Облікова політика за видами діяльності

105

Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва/Оподаткування майна/ Документування господарських операцій

105

Контролінг / Облік і контроль в державному секторі економіки / Аудит та аналіз бізнесу

105

Облік зовнішньоекономічної діяльності / Облік і звітність з ПДВ/Облік, аналіз, аудит зовнішньоекономічної діяльності

105

Обліку зарубіжних країнах / Глобальний облік/Зарубіжні моделі фінансового та управлінського обліку

90

Облік у фінансових установах / Оцінка майна підприємства / Облік і аналіз інвестиційної діяльності

90

Разом

7200

 

Навчальні дисципліни, що вивчають здобувачі вищої освіти за освітнім ступенем «магістр»

Назва навчальних дисциплін

Загальний обсяг, год

Цикл загальної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Глобальна економіка

120

Соціальна відповідальність

105

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Облік і аналіз інноваційної діяльності підприємства / Облік і аналіз управління сталим розвитком підприємства / Обліково- аналітичне забезпечення інноваційного розвитку підприємства

120

Цивільний захист і охорона праці в галузі / Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека / Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека

90

Цикл професійної підготовки

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

Оподаткування суб'єктів господарювання

120

Організація бухгалтерського обліку

90

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

120

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

120

Організація і методика аудиту

120

Педагогічна майстерність

90

Фінансовий аналіз

120

Фінансовий аналіз (курсова робота)

30

Переддипломна практика (Стажування)

405

Дипломування

465

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

Стратегічний управлінський облік / Стратегічний аналіз / Стратегічний облік та аналіз на підприємстві

120

Методологія наукових досліджень в обліку і оподаткуванні / Методологія наукової діяльності у галузі обліку і оподаткування / Основи наукових досліджень у галузі обліку і оподаткування

105

Державний фінансовий контроль / Аудит оподаткування підприємств / Внутрішній фінансовий аудит

90

Податкове адміністрування / Податковий контроль / Податкова політика

120

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті / Електронний документообіг в бухгалтерському обліку і оподаткуванні / Інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

120

Разом

2700

 

 

  Силабуси навчальних дисциплін які викладаються викладачами кафедри

  Сторінки