Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут

Гуманітарний факультет

Емблема факультету «Гуманітарний факультет»

Гуманітарний факультет (ГФ)

Рік початку діяльності: 2002

Положення про Гуманітарний факультет

Керівництво:

Декан факультету: канд. іст. наук, доцент Дєдков Микола Васильович

Заступник декана: ст. викл. Мозуленко Дмитро Іванович

 

 

Профілюючі кафедри:

Загальноосвітні кафедри:

 

Спеціальності та освітні програми:

035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно),

спеціалізація 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська)

292 Міжнародні економічні відносини,

спеціалізація «Міжнародний бізнес»

 

Контакти:

адреса деканату: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 273
тел.: +38(061)7698307
e-mail: dekanat_gf@zntu.edu.ua

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів денної та заочної форм навчання 2019 р. вступу у грн.

1.1. Денна форма навчання:

код  Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) 1 рік За весь період навчання
035.04  Філологія (германські мови та літератури) переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська) 15000         60000
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 12300         49200

1.2. Заочна форма навчання:

код  Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) 1 рік За весь період навчання
035.04  Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська) 9700             38800
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 8500             34000

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів 2019 р. вступу денної та заочної форм навчання за семестр у грн.

№ п/п Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
1 035.04 Філологія (германські мови та літератури ( переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури ( переклад включно) перша – англійська) 8000 5300
2 292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 7600 5200

 

 

Графік освітнього процесу

гуманітарного факультету для спеціальностей "Міжнародні економічні відносини" та "Переклад" на 2019-20н.р.,

заочне відділення.

Етапи навчання

 1 курс    2 курс     3 курс    4 курс   5 курс

  6 курс тільки для спец.МЕВ

  

6 курс  тільки для спец. "Переклад"

Теоретичне навчання

11.09.-

19.09.19р.

 21.08.-

29.08.19р.

21.08.-

29.09.19р.

21.08-29.08.19р.

11.09-

21.09.19р.

         
 Сесія

22.01.-

27.01.20р.

22.01.-

27.01.20р.

22.01.-

30.01.20р.

7.12-15.12.19р.

22.01.-

30.01.20р.

          
Теоретичне навчання

28.01.-

5.02.20р.

28.01.-

5.02.20р.

31.01.-

10.02.20р.

16.12.-26.12.19р.

31.01.-

23.02.20р.

   
Сесія 27.05-1.06.20р.

27.05.-

1.06.20р.

16.05.-

24.05.20р.

23.05.-31.05.20р.

17.06.-

25.06.20р.

   
Практика     25.05.-14.06.20 р. (виробнича)

03.02.-23.02.20р.

(зовнішньоекономічна-

МЕВ,

науково-перекладацька -Переклад)

 

  2.09.-29.09.19р.(переддипломна практика) 3.09.-22.09.19 р. (переддипломна практика)
Атестація        

27.05.-

9.06.20р.

  23.09.-30.09.19р. (держ.іспит з другої іноз.мови)
Дипломування          

30.09.19.р.-

19.01.20 р.

30.09.19р.-

19.01.20р.

Святкові дні 2019 року: 24-26.08.2019; 14.10.2019; 25.12.2019.

Святкові дні 2020 року: 01.01.2020; 07.01.2020; 08-09.03.2020; 19-20.04.2020; 01.05.2020; 09-11.05.2020;07-08.06.2020; 28-29.06.2020.

 

Пам`ятка абітурієнту - 2018

Для вступу на спеціальності Гуманітарного факультету ЗНТУ на основі загальної середньої освіти у 2018 році

(http://www.zntu.edu.ua/gumanitarniy-fakultet)

 

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація: міжнародний бізнес

Ліцензійний обсяг: Денна- 100, заочна-25

Перелік конкурсних предметів: 1. Українська мова та література, 

                                              2. Іноземна мова

                                              3. Географія або математика

                                                

Спеціальність: 035.04  Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізація: 035.04. германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська)

Ліцензійний обсяг: Денна - 85, заочна - 15

Перелік конкурсних предметів: 1. Українська мова та література

                                              2.  Іноземна мова

                                              3.  Історія України або географія

                                                     

Довідки за телефоном:

(061) 7-698-3-36 або (061)-7-698-3-07 Деканат Гуманітарного факультету

061) 7-698-3-84 або (061)-7-698-2-53 Кафедра міжнародних економічних відносин

(061) 7-698-5-89 Кафедра теорії та практики перекладу

 

 

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів денної та заочної форм навчання у грн.

1.1. Денна форма навчання:

код  Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) 1 рік За весь період навчання
035.04  Філологія (германські мови та літератури) переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська) 13500         54000
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 11250         45000

1.2. Заочна форма навчання:

код  Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) 1 рік За весь період навчання
035.04  Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська) 8800             35200
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 8050             32200

Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів денної та заочної форм навчання за семестр у грн.

№ п/п Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
1 035.04 Філологія (германські мови та літератури ( переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури ( переклад включно) перша – англійська) 7450 4500
2 292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 6800 4700

 

ТИЖДЕНЬ НАУКИ -2018»: СЕКЦІЯ «КРАЇНОЗНАВСТВО»

18 квітня 2018 року у Запорізькому національному технічному університеті відбулася щорічна науково-практична конференція за секцією «Країнознавство», яка була проведена в рамках всеуніверситетського «Тижня науки-2018». Керівник секції – проф. М.В.Дєдков, секретар секції – студ. гр.ГФ-217 Є.В.КОВАЛЕНКО У роботі секції взяли участь студенти 1-2 курсів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» М.І.Ткаченко (ГФ-216), А.Р.Коркішко (ГФ-216), Л.О.Твердохліб (ГФ-217), А.М.Москальова (ГФ-217), Є.В.Коваленко (ГФ-217), В.Г.Гавриленко (ГФ-217) та інші, викладачі кафедри українознавства та загальної мовної підготовки проф.Дєдков М.В. та асист.Мозуленко Д.І. Робота секції пройшла на високому науково-теоретичному рівні та з великим зацікавленням студентської молоді. Участь у конференції дала мені дивовижний досвід, для мене це був дуже незвичний та цікавий формат, доповіді учасників дозволили подивитися на певні проблеми зовсім з іншого ракурсу. Учасники конференції проявили неабиякий інтерес, уважно слухали та ставили цікаві запитання. Конференція була змістовною, охоплювала багато дискусійних питань історії та сьогодення країн світу. У наукових доповідях піднімались актуальні питання , які стосувалися британсько-українських відносин 2014-2018 рр., переваг та недоліків фінансового сектору Нідерландів , основних проблем діяльності міграційної політики ФРН та ЄС та ін. Обрані теми конференцій стали плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Цьогорічна конференція спонукає до роздумів, надихає до подальших наукових розвідок та ідей. Активність, регламентованість, зацікавленість та ораторська чесність учасників конференції свідчать про її необхідність, корисність і , звичайно, актуальність. Не можу не відзначити також і те, що конференція була прекрасно організована і підготовлена. Затишність атмосфери, інтер’єр аудиторії, наявність мультимедійних засобів — все це підвищувало настрій, спонукало до плідної і творчої роботи. Учасникам конференції була надана можливість оцінити виступи своїх колег за п’ятьма основними критеріями: новизна та актуальність матеріалу, науковий підхід, ораторські здібності, наявність та інформативність мультимедійної презентації та уміння правильно та чітко відповідати на поставлені запитання. Студентів, які отримали найбільшу кількість балів, було нагороджено призами, що стали мотивацією для подальшої участі в подібних заходах. На мою думку, участь у конференції — це унікальна можливість познайомитися та поспілкуватися з великою кількістю розумних й творчих людей та отримати нові знання. Щиро дякую за можливість взяти участь у такій цікавій конференції, протягом якої мала змогу перебороти страх публічних виступів та дізнатися багато нової і корисної інформації. Наукові конференції — це безцінний досвід, особливо для молодих науковців.

Секретар секції «Країнознавство», студ. гр.ГФ-217 Є.В.КОВАЛЕНКО.

 

«Круглий стіл» на тему «Тризуб – державний символ України: від княжих часів до сьогодення» 

Demo

З нагоди 100-річчя затвердження Тризуба гербом Української Народної Республіки у науковій бібліотеці Запорізького національного технічного університету 28 лютого 2018 р. відбувся «круглий стіл» на тему «Тризуб – державний символ України: від княжих часів до сьогодення», організований Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА, Гуманітарним факультетом ЗНТУ та Запорізьким обласним краєзнавчим музеєм.

У заході прийняли участь декан гуманітарного факультету ЗНТУ професор Микола Дєдков, заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Олександр Зубченко, директор Запорізького обласного краєзнавчого музею Михайло Мордовськой, заступник директора Запорізького обласного краєзнавчого музею, доктор історичних наук, професор Георгій Шаповалов, заступник голови обласної координаційної ради козацтва Запорізької ОДА Дмитро Сухінін, науковці, представники влади, громадськості, студенти та курсанти ліцею «Захисник».

Окрасою «круглого столу» стала планшетна виставка «Історія українського гербу» Запорізького обласного краєзнавчого музею.

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

Demo

 

Пам`ятка абітурієнту - 2017

Для вступу на спеціальності Гуманітарного факультету ЗНТУ на основі загальної середньої освіти у 2017 році

(http://www.zntu.edu.ua/gumanitarniy-fakultet)

 

Спеціальність: 292 Міжнародні економічні відносини

Спеціалізація: міжнародний бізнес

Ліцензійний обсяг: Денна- 100, заочна-25

Перелік конкурсних предметів: Українська мова та література, К1-0,2

                                                          Історія України, К2 - 0,2

                                                          Іноземна мова або математика, К3 - 0,5

                                                          Вага атестату, К4-0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі за усіма предметами - 100.

 

Спеціальність: 035 Філологія

Спеціалізація: 035.04. германські мови та літератури (переклад включно)

Ліцензійний обсяг: Денна - 50, заочна - 50

Перелік конкурсних предметів: Українська мова та література, К1-0,25

                                                           Історія України, К2 - 0,2

                                                           Іноземна мова або географія, К3 - 0,45

                                                           Вага атестату, К4 - 0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі за усіма предметами - 100.

 

Спеціальність: 022 Дизайн

Спеціалізація: Дизайн (дизайн промислових виробів та об`єктів; дизайн інтер`єру; графічний дизайн)

Ліцензійний обсяг: Денна-40, заочна-20

Перелік конкурсних предметів: Українська мова та література, К1-0,2

                                                          Історія України, К2 - 0,2

                                                          Творчий конкурс, К3-0,5

                                                          Вага атестату, К4-0,1

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі з "Української мови та літератури" та з "Історії України" - 100,  з творчого конкурсу - 105.

 

Довідки за телефоном:

(061) 7-698-3-36 або (061)-7-698-3-07 Деканат Гуманітарного факультету

061) 7-698-3-84 або (061)-7-698-2-53 Кафедра міжнародних економічних відносин

(061) 7-698-5-89 Кафедра теорії та практики перекладу

(061) 7-698-5-09 або (061)-7-698-5-10 або (061)-7-698-3-60 Кафедра дизайну

Пам'ятка абітурієнту – 2016

Пам'ятка абітурієнту для вступу на спеціальності ГФ у 2016 році (doc, 54 КБ)

Студенти ЗНТУ — переможці Всеукраїнської Олімпіади з Культурології 2016 р.

3 – 5 квітня 2016 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, який уже третій рік поспіль проходив у Національному технічному університеті України «КПІ» у м. Київ. Після тогорічної участі у ВСО з культурології наш університет знов отримав запрошення. Від Запорізького національного технічного університету в змаганнях взяли участь переможці І туру олімпіади – студентки груп ФЕУ-113 Шлендер Катерина і Шиблова Анастасія під керівництвом ст. викладача каф. українознавства та ЗМП Сигиди Галини Анатоліївни. Підготовчий етап вимагав написання реферативних робіт на задані теми у доволі короткий термін з перевіркою на плагіат. Дівчата обрали для підготовки такі теми : «Інтерпретація образів та сюжетів Вільяма Шекспіра у світовому мистецтві», «Греко-скіфська пектораль: космологічна символіка образів і структури ». Роботи успішно пройшли цей етап. Далі учасників приймала кафедра філософії інституту соціології і права НТУУ. Усього у вирішальному етапі брали участь понад 45 студентів – представників провідних ВНЗ м. Києва, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Ніжина, Чернігова, Чернівців, Дрогобича, Миколаєва, Херсону, Хмельницька, Одеси, Донецька(Вінниці) та Львову.

 Детальніше

Знавців історії України готують у ЗНТУ

24-26 березня 2016 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, який уже третій рік поспіль проходив у Криворізькому національному університеті. Від Запорізького національного технічного університету в змаганнях взяли участь переможці І туру олімпіади – студенти груп ГФ-213 Коновальчук Антон, РТ-513 Авраменко Сергій, МТУ-225 Рябінін Сергій та Т-314 Марченко Ольга під керівництвом асистента каф. українознавства та ЗМП Чумаченко Ольги Анатоліївни. Усьго у вирішальному етапі брали участь понад 100 студентів – представників провідних ВНЗ м. Києва, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Ніжина, Чернігова, Чернівців, Тернополя, Миколаєва, Херсону, Хмельницька, Одеси, Глухова, Сум, Умані та Львову. Студенти змагалися за звання найкращих знавців історії рідної держави у двох секціях – майбутніх істориків та фахівців інших спеціальностей – неісторичних.

 Детальніше

Студентський конкурс дизайн-проектів перспективного літального апарату, присвячений 70-річчю ДП «Івченко-Прогрес»

У травні цього року на базі Класичного приватного університету пройшов конкурс студентських дизайн-проектів пов'язаних з літальною тематикою. Організаторами виступили ДП «Івченко-Прогрес» спільно с Класичним приватним університетом. І присвячений він був 70-річчю легендарного конструкторського бюро, де було створено немало передових авіаційних двигунів. У конкурсі взяла участь велика кількість студентів з різних міст і навчальних закладів, що надало йому статус всеукраїнського. Серед членів журі були викладачі Класичного приватного університету, а також провідні конструктори ДП «Івченко-Прогрес», зокрема і генеральний конструктор, керівник КБ Кравченко Ігор Федорович.

Конкурсантам було запропоновано спроектувати літальні апарати різних конструкцій та методів пересування (літаки, гелікоптери, екраноплани і т. п.) Тут учасники могли повною мірою проявити свої творчі здібності та конструкторські навички. Активну участь у конкурсі взяли і студенти нашого Запорізького національного технічного університету. Журі оцінювало роботи за такими критеріями як інноваційність, естетичний вигляд, ергономічність та рівень конструкторського і технологічного рішення.

У результаті кропіткої і натхненної праці були представлені доволі цікаві конкурсні роботи, які порадували різноманітністю конструкцій, дизайном і методами виконання. Проекти учасників були представлені в холі Класичного приватного університету для всіх бажаючих. За підсумками конкурсу два наших студента впевнено вибороли перші два місця: Чуприна Дмитро (ГФ-910п) зайняв перше місце, а Коваль Володимир (ГФ-910п, староста групи)– друге. Журі по достоїнству оцінило роботи студентів і відмітило їх високий кваліфікаційний рівень підготовки. Всі призери були нагороджені дипломами ї цінними подарунками.

 

Декан гуманітарного факультету М.В.Дєдков

 

До уваги абітурієнтів!
Визначні випускники спеціальності «Міжнародні економічні відносини» гуманітарного факультету ЗНТУ

АРТАМОНОВ Антон Вадимович – старший спеціаліст відділу корпоративних фінансів (corporate finance associate).компанії «Foyil Securities»

ГОРБЕНКО Ганна Юріївна – директор Київської консалтингової компанії

ДЕГТЯРЬОВ Роман Сергійович – менеджер з моніторингу фінансових потоків ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» у Швейцарії

ДЕГТЯРЬОВ Олексій Сергійович – член правління ВАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» у 2005–2008 рр.

ДОРОШЕНКО Сергій Олександрович – заступник начальника управління зовнішній зносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької обласної державної адміністрації

ДРИГИНИЧ Роман Володимирович – заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації

ЗЮЗІК Костянтин Миколайович – менеджер податкової інспекції одного із штатів США

КАДЖОЯН Каріне – керівник департаменту реклами автомобільного концерну «Порше»

КУЦ Андрій Вячеславович – віце-президент Запорізької торгово-промислової палати

ЛЕОНОВА Лариса Миколаївна – провідний менеджер ЗЕД ТБ «Мегаполіс».

СВІРКІН Дмитро Олександрович – начальник управління ЖКГ Запорізької обласної державної адміністрації, перший заступник мера м.Запоріжжя

СІРЕНКО Олексій – генеральний директор запорізького представництва Української транспортної компанії

Декан гуманітарного факультету ЗНТУ М.В.Дєдков

Оголошення!
Організаційні збори студентів 1-го курсу заочного відділення

11 жовтня 2014 р. в ауд.366 об 11.30 відбудуться організаційні збори студентів 1-го курсу заочного відділення гуманітарного факультету

Деканат ГФ

До уваги абітурієнтів-заочників 2013 року!

Гуманітарний факультет запрошує абітурієнтів для навчання на заочному відділенні за спеціальностями «Міжнародні економічні відносини», «Переклад», «Дизайн» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» та «спеціаліст»). Щорічні ліцензовані обсяги підготовки за відповідними спеціальностями: «Міжнародні економічні відносини» – 25 осіб, «Переклад» та «Дизайн» – відповідно 50 та 20 осіб. Академічні групи знаходиться у процесі формування.

Вакантних місць ліцензованого набору достатньо.

Терміни зарахування вступників: не пізніше 24 вересня 2013 р. (за державним замовленням) та не пізніше 28 вересня 2013 р. (за кошти фізичних та юридичних осіб).

Графік консультацій студентів Гуманітарного факультету (заочне відділення) на 1 семестр 2020/2021 навчального року.
Графік консультацій студентів Гуманітарного факультету (заочне відділення) на 2 семестр 2020/2021 навчального року.
 
 
 
 
 

Розмір компенсації витрат на підготовку бакалаврів по роках (курсах) у грн.

1.1. Денна форма навчання:

код  Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) 1 рік За весь період навчання
035  Філологія (германські мови та літератури) переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська) 15000         60000
292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 12300         49200

1.2. Заочна форма навчання:

код  Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) 1 рік За весь період навчання
035.04  Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша - англійська) 9700             38800
292  Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 8500             34000

2. Розмір компенсації витрат на підготовку магістрів денної та заочної форм навчання за семестр у грн.

№ п/п Спеціальність Спеціалізація (освітня програма) Денна Заочна
1 035.04 Філологія (германські мови та літератури ( переклад включно) 035.041 Філологія (германські мови та літератури ( переклад включно) перша – англійська) 8000 5300
2 292 Міжнародні економічні відносини міжнародний бізнес 7600 5200

 

Створення у 2002 році у складі найстарішого й найбільшого в Запорізькому регіоні ВНЗ гуманітарного факультету засвідчило врахування процесів, які відбуваються в сучасному світі. В умовах створення незалежної держави Україна стала самостійним суб'єктом міжнародних відносин, що викликало необхідність підготовки фахівців, які б належним чином могли забезпечувати на міжнародній арені національні, у тому числі й економічні, інтереси держави. З іншого боку, в ЗНТУ з перших років діяльності завжди була наявна потужна гуманітарна складова, яка виявлялася і в навчальному процесі, і в позанавчальній виховній роботі зі студентами. Вона була закладена ще Д.М. Поддерьогіним, директором Олександрівського механіко-технічного училища в 1900–1920 рр. Варто також згадати відомого історика-краєзнавця Я.П. Новицького, під керівництвом якого учні училища проводили розкопки курганів, збирали колекції старожитностей, записували розповіді місцевих мешканців про назви скель, печер на берегах Дніпра, о. Хортиці, пов'язаних з козацькою добою історії України. Ці традиції надалі підтримувалися та примножувалися, збагачувалися. Дуже бережно до них ставиться і нинішній ректорат ЗНТУ, який з 1997 р. очолює С.Б. Бєліков.

Деканом факультету з моменту його створення призначено к. іст. наук, доцента Дєдкова Миколу Васильовича. 2 жовтня 2002 року відбулися загальні збори викладачів і співробітників новоствореного факультету та установча профспілкова конференція студентів. Ці події стали точкою відліку діяльності нової структурної одиниці ЗНТУ. До складу факультету ввійшло п'ять кафедр:

  • міжнародних економічних відносин
  • іноземних мов
  • українознавства
  • філософії
  • політології, соціології та права

Спочатку підготовка фахівців здійснювалася за двома спеціальностями: 7.030403 – Міжнародні економічні відносини, яка до цього була у складі факультету економіки та управління, і 6.030507 – Переклад, перший набір студентів з якої відбувся у 2002 р.

З 1.09.2004 р. до складу гуманітарного факультету було передано студентів спеціальності «Дизайн» за напрямом підготовки «Мистецтво», які до цього перебували у складі машинобудівного факультету, а з 1.09.2007 р. з кафедри «Металорізальні верстати та інструменти» виділено новий структурний підрозділ – кафедру «Дизайн» (наказ № 226 від 11.09.2007 р.) і включено її до складу гуманітарного факультету.

З метою вдосконалення навчального процесу зі спеціальності 6.030507 «Переклад» наказом ректора ЗНТУ № 53 від 28.02.2006 р. з кафедри іноземних мов гуманітарного факультету виділено новий структурний підрозділ – кафедру «Технічний переклад», а згідно з наказом № 206 від 11.07.2007 р. її було перейменовано в кафедру «Теорія та практика перекладу». При чому кафедру іноземних мов було передано з гуманітарного факультету на електротехнічний. Отже, кількість кафедр на факультеті досягла шести.

Деканат факультету складається з чотирьох осіб: декан – доцент Дєдков М.В., його заступник – старший викладач Бондаренко О.М. і два методисти – Удод І.В. і Юркевич О.І.

На факультеті станом на жовтень 2010 р. навчається 837 студентів, у тому числі 703 – на денній формі.

Студенти факультету активно залучаються до науково-дослідної роботи. Основні напрямки наукової роботи студентів це виконання студентських наукових робіт з наступним поданням на вузівський конкурс студентських наукових робіт; участь студентів у щорічній науковій конференції «Тиждень науки» ЗНТУ; участь студентів у науково-практичних конференціях разом з викладачами.

Студенти факультету посідають призові місця в номінації «Гуманітарна» у вузівському конкурсі студентських наукових робіт: у 2008 лауреатами були Волошко Т. (ГФ-226), Жук А. (ГФ-314), Бєлік Ю. (ГФ-315), у 2009 році усі призові місця в номінації «Гуманітарна» посіли студенти факультету (Михайлютенко К., Бурковська М., Кузнєцова М. (ГФ-316), Татаренко М. (ГФ-315). У 2010 році посіли призові місця студенти Литвин К. (ГФ-239), Михайлютенко К. (ГФ-316), Ноговіцина К. (ГФ-317).

Лауреатами конкурсу для обдарованої молоді Запорізької облдержадміністрації у 2008 році стали студенти кафедри «Дизайн» Мірошниченко Н. (ГФз-917), Тодоріко Л. (ГФ-917), Пантус А. (ГФ-914).

Лауреатами цього конкурсу у 2010/2011 навчальному році стали Кузнєцова М. (ГФ-316), Яковлєв Д. (ГФ-238).

Наші студенти є дипломантами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2009/2010 н. р.: Крисанова О. (ГФ-916) у галузі «Мистецтвознавство», Михайлютенко К.(ГФ-316) у галузі «Переклад».

Студенти кафедри «Теорія та практика перекладу» Черневич А., Михайлютенко К., Кузнєцова М. (ГФ-316) брали участь у Міжнародній науковій конференції ім. проф. С. Бураго «Мова і культура» у м. Києві.

Студентки Черневич А. і Кузнєцова М. мають по декілька публікацій у фахових виданнях.

Студенти кафедри «Дизайн» традиційно приймають участь у Міжнародному фестивалі «Корова»: у 2008/2009 н. р. студенти Куліш Н., Дуб'яга В. (ГФ-916) зайняли І місце, Пахомова Ю. (ГФ-917) – ІІ місце, Савкіна А. (ГФ-915), Семенова Н. (ГФ-917) – ІІІ місце. У 2010 році володарями дипломів Міжнародного фестивалю дизайну «COW/2010» у м. Дніпропетровську стали студенти Глущенко А., Назаренко Я., Кругляк Д., Коваль В.

За 2002–2010 рр. дипломи спеціалістів отримали 941 випускник факультету денної та заочної форм навчання.