Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та економіки

Кафедра туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Емблема кафедри «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес» ЗНТУ

Кафедра «Туристичний, готельний та ресторанний бізнес»

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.п.н., професор, член Міжнародної академії наук вищої школи Зайцева Валентина Миколаївна

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія «Туристична фірма»
 • Навчальна лабораторія «Готельно-ресторанного бізнесу»

Спеціальності:

241 – «Готельно-ресторанна справа», освітні програми:

«Готельно-ресторанна справа»

242 – «Туризм», освітні програми:

«Туризмознавство»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385-А
тел.: +380(61)7698403
e-mail: kafedra_mt@zntu.edu.ua
URL: http://zntu.edu.ua/kafedra-turystychnogo-gotelnogo-ta-restorannogo-biznesu

 

Активний туризм

Бухгалтерський облік, фінанси, грошовий обіг та аудит туристських підприємств

Діловодство в туризмі

Економіка туризму

Звичаї та традиції народів світу

Історія розвитку світового туризму

Маркетинг в туризмі

Менеджмент туризму

Міжнародний туризм

Організація транспортних подорожей

Організація анімаційних послуг

Організація послуг харчування

Організація сфери туристичних послуг

Основи ЗЕД

Основи музеєзнавства

Основи наукових досліджень

Основи страхування

Реклама в туризмі

Рекреалогія та санаторно-курортне лікування

Рекреаційна географія міжнародного туризму

Рекреаційні комплекси

Ризики та економічна безпека турфірм

Ринок туристичних послуг

Світова культура та мистецтво

Спеціалізований туризм

Технологія гостинності 

Технологія готельної справи

Технологія туристичної діяльності

Туристичне країнознавство

Туристичні ресурси України

Туристичні формальності

ТУРОПЕРЕЙТИНГ

Управління персоналом туристського підприємства

Прізвище: Бут

Ім'я: Тетяна

По батькові: Вікторівна

 

Посада: Доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Прізвище: Прусс

Ім'я: Вікторія

По батькові: Леонідівна

 

Посада:старший викладач кафедри готельного, ресторанного та туристичного бізнесу

Участь у роботі рад і державних структур:

Прізвище: Каптюх

Ім'я: Тетяна

По батькові: Віталіївна

 

Посада: старший викладач кафедри туристичного, готельного  та ресторанного бізгнесу

Прізвище: Цвілий

Ім'я: Сергій

По батькові: Миколайович

 

Посада: доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу

Участь у роботі рад і державних структур:

 

Перелік компонентів освітньої програми

 

Готельно-ресторанна справа

 

 

Туризмознавство

Вид навчальної діяльності

Вид навчальної діяльності

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

 

НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

ЗПН 01

Методологія і організація наукових досліджень 

ЗПН 01

Методологія і організація наукових досліджень

ППН 01

Стратегічний менеджмент в готельно-ресторанній справі

ЗПН 02

Методика викладання дисциплін з туризму у ЗВО

ППН 02

Стратегічний маркетинг в готельно-ресторанній справі

ППН 01

Організація обслуговування туристів у готелях

ППН 03

Організація обслуговування туристів у готелях

Курсова робота з дисципліни "Організація обслуговування туристів у готелях"

ППН 02

Аналіз та оцінка потенціалу туристських територій

ППН 04

Корпоративне управління

ППН 03

Корпоративне управління в туризмі

ППН 05

Інноваційні технології в готельному господарстві

ППН 04

Стратегічний менеджмент в туризмі

ППН 06

Інноваційні технології в ресторанному господарстві

ППН 05

Стратегічний маркетинг в туризмі

ППН 07

Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів

 

 

ППН 08

Переддипломна практика

 

 

ППН 09

Кваліфікаційна дипломна робота

 

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

 

ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

ЗПВ 01

Цивільний захист і охорона праці в галузі /

Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека /

Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека

ЗПВ 01

Цивільний захист і охорона праці в галузі /

Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека /

Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека

ЗПВ 02

Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням /(англійська) /

Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням

(німецька) /

Іноземна мова в міжнародному спілкуванні

ЗПВ 02

Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням /(англійська) /

Ділова іноземна мова за професійним спрямуванням (німецька) /

Іноземна мова в міжнародному спілкуванні

ЗПВ 03

Захист прав споживачів /

Інвестиційний менеджмент /

Методи і моделі прийняття рішень

 

ЗПВ 03

Захист прав споживачів /

Інвестиційний менеджмент /

Методи і моделі прийняття рішень

ППВ 01

Професійна етика та дипломатичний протокол /

Лідерство та управлінська еліта /

Етика і психологія міжнародної комунікації

ППВ 01

Професійна етика та дипломатичний протокол /

Лідерство та управлінська еліта /

Етика і психологія міжнародної комунікації

ППВ 02

АРМ фахівця в готельно-ресторанному господарстві /

Інформаційний бізнес /

Мотивація персоналу

ППВ 02

Інноваційні моделі туристського обслуговування іноземних туристів /

Публічне адміністрування /

Організація праці менеджера

ППВ 03

Бренд-менеджмент /

 Управління проектами /

Менеджмент продуктивності

ППВ 03

Організація діяльності туристських фірм /

Управління проектами /

Менеджмент продуктивності

ППВ 04

Моніторинг світового ринку готельних та ресторанних послуг /

Публічне адміністрування /

Організація праці менеджера

ППВ 04

Антикризове управління в туризмі /

Інформаційний бізнес /

Мотивація персоналу

Здобувачам вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освіти необхідно до 31 серпня обрати складові за вибірковим циклом. Заяву щодо вивчення дисциплін можна завантажити в системі moodle.zp.ua або заповнити в деканаті в 385-а аудиторії.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку туризму, готельного та ресторанного бізнесу є забезпечення того, щоб вони були орієнтовані на реалізацію поставлених цілей і знаходження механізмів їх досягнення.

Кафедра туристичного, готельного та ресторанного бізнесу постійно проводить зустрічі з потенційними стейкхолдерами. Цього разу студенти групи МТЕ-419м (Пилипенко Д.Є., Улянченко О.В., Онищенко Ю.О.) спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» разом з професором кафедри Віндюком А.В. та доцентом Кукліною Т.С. відвідали ресторанний заклад в центрі міста «Job’s Cafe».

Зустріч проводила керуюча рестораном Орешко Ю.О., яка 8 років тому закінчила «Готельно-ресторанну справу». Студенти цікавились можливістю працевлаштування за фахом в межах міста, а також якими необхідними якостями та знаннями вони повинні оволодіти. Піднімались питання конкурентоспроможності ресторанних послуг на Запорізькому ринку.

Під час розмови спікер наголосила студентам на необхідності здобуття вищої освіти, наявності внутрішньої мотивації, саморозвитку і самовдосконаленні для успішної професійної та особистісної реалізації.

Такі зустрічі є добрим прикладом щодо підтвердження залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа».

У рамках проведеної зустрічі здобувачі вищої освіти дізнались багато цікавого й корисного про свою майбутню професію.

Дякуємо Орешко Юлії Олександрівні за нові знання та позитивні емоції!

 

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють зі студентами на платформі Zoom згідно розкладу доданого на період карантину. Запрошення на конференцію надсилається всім здобувачам залученим до каналу.

 • Доцент Кукліна Т.С. Ідентифікатор конференції: 884-981-5242
 • Доцент Корнієнко О.М. Ідентифікатор конференції: 803-152-565
 • Доцент Журавльова С.М. Ідентифікатор конференції: 236-468-8428
 • Доцент Шелеметьєва Т.В. Ідентифікатор конференції: 243-212-9214
 • Доцент Мамотенко Д.Ю. Ідентифікатор конференції: 392-692-9567
 • Доцент Гурова Д.Д. Ідентифікатор конференції 389-319-6211
 • Доцент Безхлібна А.П. та професор Зайцева В.М. Ідентифікатор конференції 988-824-5881
 • Доцент Бут Т.В. Ідентифікатор конференції 850-454-0670
 • Доцент Гресь-Євреінова С.В. Ідентифікатор конференції 853-372-4058
 • Доцент Цвілий С.М. Ідентифікатор конференції 599-951-2781

Зокрема,

Старший викладач Прусс В.Л. Проводить лекції та практичні заняття через платформу Google Classroom. Реєстрація на дистанційний курс через поштову скриньку викладача. А також через Facebook

Доцент Безхлібна А.П. Для групи МТЕ 119м Проводить заняття через Skype

Старший викладач Каптюх Т.В. викладає завдання в соціальних мережах Facebook

Сторінки