Ви є тут

Головна

Анкетування студентів

Відношення студентів до обраної спеціальності

Відношення студентів кафедри "Економіки та митної справи" до обраної спеціальності

Анкетування "Викладач очима студентів" (для студентів спеціальностей 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм)

Анкетування "Викладач очима студентів" (для студентів спеціальностей 051 Економіка; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

Анкета визначення думки студентів стосовно змісту та наповнення освітньої програми спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"

Анкета визначення думки студентів стосовно змісту та наповнення освітньої програми спеціальності 242 "Туризм"

Анкета для студентів факультету міжнародного туризму та економіки щодо виявлення інтересів позанавчальної роботи

Анкета визначення думки студентів стосовно змісту та наповнення освітньої програми "Митна справа" спеціальності "Економіка"

Анкета визначення думки студентів стосовно змісту та наповнення освітньої програми "Управління персоналом" спеціальності "Економіка"

Анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою


Анкетування стейкхолдерів

Визначення думки стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми спеціальності "Готельно-ресторанна справа" Національного університету "Запорізька політехніка"

Визначення думки стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми спеціальності "Туризм" Національного університету "Запорізька політехніка"

Визначення думки стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми "Митна справа" спеціальності "Економіка" Національного університету "Запорізька політехніка"

Визначення думки стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми "Управління персоналом" спеціальності "Економіка" Національного університету "Запорізька політехніка"


Результати анкетування

Результати анкетування "Відношення студентів до обраної спеціальності"

Результати анкетування студентів стосовно змісту і наповнення освітньої програми спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа"

Результати анкетування студентів стосовно змісту і наповнення освітньої програми спеціальності 242 "Туризм"

Результати анкетування стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми спеціальності "Готельно-ресторанна справа"

Результати анкетування стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми спеціальності "Туризм"

Результати анкетування студентів факультету міжнародного туризму та економіки щодо виявлення інтересів позанавчальної роботи (241 Готельно-ресторанна справа)

Результати анкетування студентів факультету міжнародного туризму та економіки щодо виявлення інтересів позанавчальної роботи (242 Туризм)

Результати анкетування студентів стосовно змісту і наповнення ОП Митна справа

Результати анкетування стейкхолдерів стосовно "Задоволеності якістю освітньої програми "Митна справа" спеціальності "Економіка" Національного університету "Запорізька політехніка"

Результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо рівня задоволеності освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою

Результати анкетування "Викладач очима студента" (студентів спеціальностей 051 Економіка; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)