Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність
1 Положення про організацію освітнього процесу в НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 320.4 KБ)
2 Положення про навчальний відділ НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 64 KБ)
3 Положення про навчально-методичний відділ НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 56 KБ)
4 Положення про систему забезпечення НУ «Запорізька політехніка» якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) (PDF, 68 KБ)
5 Порядок замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту НУ «Запорізька політехніка», та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (PDF, 96 KБ)
6 Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 116 KБ)
7 Положення про організацію ректорського контролю якості навчання студентів НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 36 KБ)
8 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників у НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 316 KБ)
9 Типове положення про факультет НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 136 KБ)
10 Типове положення про кафедру НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 144 KБ)
11 Положення про проведення практики студентів НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 128 KБ)
12 Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 64 KБ)
13 Порядок продовження навчання осіб, які навчалися у закладах вищої освіти, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження (PDF, 24 KБ)
14 Положення про перевірку в НУ «Запорізька політехніка» кваліфікаційних випускних робіт (дипломних робіт/проектів) здобувачів вищої освіти на академічний плагіат (PDF, 44 KБ)
15 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 52 KБ)
16 Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 512 KБ)
Наказ №48 від 17.02.21 «Про затвердження складу екзаменаційних комісій на 2021 рік» (PDF, 532 KБ)
17 Положення про Науково-методичну раду в НУ «Запорізька політехніка» (PDF, 32 KБ)
18 Рекомендації з навчально-методичного забезпечення у НУ «Запорізька політехніка» (DOCX, 53.11 KБ)