Ви є тут

Головна » Факультети » Соціальних наук

Кафедра психології

Емблема кафедри «Психологія»

Кафедра «Психологія» (П)

Рік початку діяльності: 2007

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: доктор психологічних наук, професор Бочелюк Віталій Йосипович

Навчальні лабораторії та майстерні:

 • Навчальна лабораторія психотренінгу та групової психокорекції

Спеціальності:

053 – «Психологія», освітні програми:

«Психологія»

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398-а
тел.: +38(061)796-85-69
e-mail: kafedra_psi@zntu.edu.ua
URL: Кафедра психології

Графік проведення консультацій викладачів кафедри Психології на І семестр 2016-17 н.р.

ПІБ викладача Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
1 Бочелюк Віталій Йосипович   13.00-15.00 13.00-15.00    
2 Дергач Маргарита Альфрітівна     10.00-12.00   10.00-12.00
3 Походенко Світлана Володимирівна   13.00-15.00 13.00-15.00    
4 Хрустальова Марина Станіславівна   15.00-17.00   16.00-18.00  
5 Бородулькіна Тетяна Олександрівна   12.00-14.00 12.00-14.00    
6 Черепєхіна Ольга Анатоліївна   12.00-14.00 12.00-14.00    
7 Волошина Неоніла Вікторівна 16.40-18.40   16.30-18.30    
8 Тисячнік Ірина Володимирівна       11.30-13.30 11.30-13.30
9 Пучина Ольга Віталіївна     13.00-15.00   13.00-15.00
10 Шевчук Зінаїда Миколаївна 13.00-15.00 13.00-15.00 12.00-14.00 12.00-14.00  
11 Семенцова Оксана Миколаївна 13.25-15.25 13.25-15.25      
12 Репецька Анжела Василівна   13.00-15.00 11.00-13.00    
13 Шубертій Наталія Георгіївна 12.00-14.00   14.00-16.00    

 

Кафедра «Психології» є структурним підрозділом факультету «Соціальних наук» Інституту управління та права. Функціонує з 2007 року, с початку заснування під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента Походенко Світлани Володимирівни, сьогодні - доктора психологічних наук, професора Бочелюка Віталія Йосиповича.

За роки існування на кафедрі було сформовано якісний висококваліфікований професорсько-викладацький склад. На кафедрі працює 3 доктора наук, професора, 9 кандидатів наук, доцентів. Також на умовах сумісництва кафедара залучає провідних фахівців з науковими ступенями та вченими званнями з інших кафедр та установ.

Кафедра у своїй діяльності зорієнтована на збагачення національно-історичних культурно-освітніх традицій і максимальне використання соціокультурних, соціально-економічних та регіональних можливостей м. Запоріжжя, яке є одним з історичних, економічних, наукових і культурно-освітніх центрів Сходу України.

Місія кафедри – сприяти загальній гуманізації суспільних процесів, розповсюдження гуманістичних цінностей в м. Запоріжжя шляхом підготовки та підвищення кваліфікації високопрофесійних, конкурентоспроможних фахівців з психології, здатних активно діяти в умовах ринкової економіки та соціального партнерства.

Кафедру психології на 100% забезпечено робочими та навчальними програмами з дисциплін, що викладаються.

Викладачі інституту беруть постійну участь у різноманітних проектах, які передбачають підготовку викладачів з викладання основ психології, соціології, консультування; проведення економічних досліджень на реальних підприємствах для розробки проектів та їх реструктуризації; розробку інвестиційних та інноваційних проектів і ін.

Особливо слід відмітити, що 60% викладачів Запорізького національного технічного університету пройшли підготовку в галузі оволодіння сучасними освітніми технологіями (тренінговими методами навчання), отримали відповідні дипломи та сертифікати і застосовують набуті знання в навчальному процесі. Більшість викладачів кафедри пройшли відповідну перепідготовку, що дозволило їм опрацювати відповідні методичні матеріали та включати їх до дисциплін підготовки магістрів за спеціальністю «Психологія».

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Бочелюк Віталій Йосипович д. психол. н., професор завідувач кафедри
Дергач Маргарита Альфрітівна д. пед. н., доцент професор кафедри психології
Гайворонська Таісія Олексіївна к. філос. н., доцент декан факультету
Походенко Світлана Володимирівна к. психол. н., доцент доцент кафедри психології
Черепєхіна Ольга Анатоліївна к. психол. н., доцент доцент кафедри психології
Тисячник Ірина Володимирівна к. психол. н., доцент доцент кафедри психології
Хрустальова Марина Станіславівна к. політ. н., доцент доцент кафедри психології
Пучина Ольга Віталіївна к. психол. н. доцент кафедри психології
Волошина Неоніла Вікторівна к. психол. н., доцент доцент кафедри психології
Шевчук Зінаїда Миколаївна к. психол. н. викладач кафедри психології
Шубертій Наталія Георгіївна старший викладач кафедри психології
Семенцова Оксана Миколаївна старший викладач кафедри психології
Репецька Анжела Василівна викладач кафедри психології
Шакіб Оксана Володимирівна старший лаборант кафедри психології
Максименко Євген Андрійович старший лаборант кафедри психології

 

Кафедра «Психології» має власну лабораторію, основні цілі і завдання діяльності «Навчальної лабораторії психологічного консультування та психотренінгу»:

 • розробка програм і проведення тренінгів, навчальних семінарів для студентів та викладачів по відпрацюванню вмінь та навичок самостійного виконання професійних завдань в галузі практичної психології.
 • проведення інноваційної діяльності по розробці методичних рекомендацій з питань здійснення консультативної та психокоррекційної діяльності та соціально-психологічного навчання персоналу, прийомів, нових методів організації роботи практичного психолога, реальних проектів, наукових досліджень і впроваджень в зазначених напрямках.
 • організація та проведення тематично визначених, професійно спрямованих, розвиваючих заходів клубного характеру для студентів ЗНТУ та інших навчальних закладів міста, України. Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді.
 • забезпечення безпечних умов праці і проведення виробничих інструктажів для студентів згідно майбутнього профілю їх професійної діяльності.

Радо вітаємо на кафедрі психології ЗНТУ голову акредитаційної комісії, Яланську Світлану Павлівну - доктора психологічних наук, завідувача кафедри загальної, вікової та практичної психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

 

План видань навчально-методичної літератури на 2015/2016 н. р.

Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм (кількість сторінок) Тираж Місяць подання роботи до друку
Методичні рекомендації з дисципліни «Педагогіка» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної та заочної форм навчання Дергач М.А. 20 5 грудень 2015 р.
Конспект лекцій з дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної форми навчання Шевчук З.М. 46 5 грудень 2015 р.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Вікова психологія" для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної та заочної форм навчання Волошина Н.В. 12 5 грудень 2015 р.
Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни «Основи демографії» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної форми навчання Сорока О.В. 24 5 вересень 2015 р.
Методичні вказівки до вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи демографії» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання Сорока О.В. 30 5 вересень 2015 р.
Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни «Мотивація поведінки та діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної форми навчання Сорока О.В. 24 5 листопад 2015 р.
Методичні вказівки до вивчення та виконання контрольних робіт з дисципліни «Мотивація поведінки та діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання Сорока О.В. 30 5 листопад 2015 р.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія травмуючих ситуацій» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної і заочної форм навчання Шубертій Н.Г. 50 5 грудень 2015 р.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологічна корекція» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної і заочної форм навчання Сафіулліна Ю.В. 60 5 грудень 2015 р.
Тексти лекцій з дисципліни «Геронтопсихологія» для студентів напряму підготовки 7.03010201 «Психологія» денної і заочної форм навчання Тисячник І.В. 45 5 листопад 2015
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Сімейне консультування» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030102 – «Психологія» денної форми навчання. Репецька А.В. 42 2 лютий 2016 р.
Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.030102 – «Психологія» заочної форми навчання Хрустальова М.С., Сафіулліна Ю.В. 18 2 травень 2016 р.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Клінічна психологія» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної та заочної форм навчання Шевченко С.І. 26 2 травень 2016 р.
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Патопсихологія» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної та заочної форм навчання Шевченко С.І. 26 2 травень 2016 р.
Методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи психологічної практики (практична психологія)» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної та заочної форм навчання Черепєхіна О.А. 26 2 травень 2016 р.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологічна корекція» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної і заочної форм навчання Сафіулліна Ю.В. 58 2 травень 2016 р.
Конспект лекцій з дисципліни «Психологія травмуючих ситуацій» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної і заочної форм навчання Шубертій Н.Г. 94 2 травень 2016 р.

План видань навчально-методичної літератури на І семестр 2016/2017 н. р.

Повна назва видання Автор, співавтори Об’єм (кількість сторінок) Тираж Місяць подання роботи до друку
Методичні матеріали до вивчення дисципліни «Педагогіка» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної та заочної форм навчання Дергач М. А. 34 3 грудень 2016 р.
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Вікова психологія" для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної форми навчання Волошина Н. В. 18 3 листопад 2016 р.
Конспект лекцій з дисципліни «Загальна психологія» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної та заочної форм навчання Шевчук З. М. 46 3 грудень 2016 р.
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Мотивація поведінки та діяльності» для студентів напряму підготовки 6.030102 «Психологія» денної та заочної форм навчання Тисячник І. В. 22 3 грудень 2016 р.
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Психофізіологія» для студентів 1 курсу денної форми навчання Репецька А. В. 34 3 грудень 2016 р.

 

Файл: 

Напрям підготовки 6.030102 «Соціально-політичні науки»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» зі спеціальності 6.03010201 «Психологія». Фахівець з найму робочої сили, організатор роботи з персоналом, помічник керівника виробничого підрозділу, інспектор з соціальної допомоги, фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера), лаборант (освіта).

Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» зі спеціальності 7.03010201 «Психологія». Психолог, вихователь дитячого садка (ясел-садка), методист дошкільного виховання, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, педагог-організатор, педагог-валеолог, методист-валеолог, практичний психолог.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» зі спеціальності 8.03010201 «Психологія». Викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (психологія), психолог, консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

 1. Практикум із загальної психології
 2. Вікова психологія
 3. Педагогічна психологія
 4. Юридична психологія
 5. Психологія сім’ї
 6. Психологія реклами і маркетингу
 7. Вступ до спеціальності
 8. Основи біології та генетики людини
 9. Психофізіологія
 10. Анатомія та еволюція нервової системи людини
 11. Загальна психологія
 12. Oснови демографії
 13. Історія психології
 14. Педагогіка
 15. Соціальна психологія
 16. Політична психологія
 17. Експериментальна психологія
 18. Зоопсихологія та порівняльна психологія
 19. Клінічна психологія
 20. Патопсихологія
 21. Психодіагностика
 22. Психологічний практикум по спецкурсам
 23. Диференціальна психологія
 24. Методика викладання психології
 25. Основи психологічної практики (практична психологія)
 26. Основи психотерапії
 27. Психологія праці
 28. Психологія управління
 29. Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях психології
 30. Конфліктологія
 31. Дефектологія
 32. Психологічне консультування
 33. Соціально-психологічне навчання персоналу
 34. Організація діяльності соціально- психологічних служб
 35. Теорія і практика психотренінгу
 36. Загальна та кримінальна сексологія
 37. Психологія особистості
 38. Сімейне консультування
 1. Дергач, М.А. Організація театральної роботи зі школярами. Методичні пошуки педагогів і науковців ХХ століття: Науково-методичний посібник [Текст] / М.А. Дергач – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 117 с.
 2. Дергач, М.А. Театральное искусство в учебно-воспитательной работе школы. Хрестоматия. [Текст] / М.А. Дергач - Днепропетровск: IMA-прес., 2011. – 194 с.
 3. Бочелюк, В.Й. Організаційна психологія на підприємстві. Навчальний посібник. [Текст] / Бочелюк В.Й., Пучина О.В. // Киів, Видавничий дім «Скіф». – 2012. – 272 с.
 4. Найдьонов, М. І. Соціально-психологічні чинники престижності професій підготовка молоді до активного самоздійснення на сучасному ринку праці. Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів [Текст] / М. І. Найдьонов [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Найдьонова, Л. В. Григоровської ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 241 с.
 5. Бочелюк, В.Й. Геронтопсихологія: Навчальний посібник. [Текст] / В.Й. Бочелюк, О.А.Черепєхіна, 2014. – 436 с.
 6. Волярська О.С. Професійна підготовка слухачів навчальних підрозділів на підприємствах, в організаціях та установах (психолого-педагогічний аспект). Навчально-методичний посібник [Текст] / Волярська О.С., Пучина О.В. // Запоріжжя, Видавництво «Кругозір». – 2015. – 136 с.
 7. Бочелюк, В.Й. Методика та організація наукових досліджень з психології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія» / Укладачі: В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк (КПУ), І.Є.Жигаренко (Луганський університет ім.Даля), Н.Є.Завацька (Луганський університет ім.Даля). – (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 312 с.

Список наукових публікацій кафедри за 2015 рік

Монографії

 1. Бочелюк, В.Й. Психологія спеціальної освіти: монографія / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк (КПУ), В.А.Буланов (КПУ), І.Є.Жигаренко (Луганський університет ім.Даля), Н.Є.Завацька (Луганський університет ім.Даля), В.Ю.Завацький (Луганський університет ім.Даля), М.С.Панов (КПУ), А.В.Турубарова (КПУ). - (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 320 с.
 2. Бочелюк, В.Й. Соціально-психологічні особливості інтеграції осіб з особливими можливостями в умовах розвитку сучасного українського суспільства: монографія. / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк (КПУ), Г.В. Тихомирова (Дир.школи-інтернату №5,м.Запоріжжя), М.С. Панов (КПУ). – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2015. – 338 с.
 3. Бочелюк, В.Й. Психологія професійної безпеки: технології конструктивного самозбереження особистості: кол. моног. / В. Бочелюк, О. Лазорко, Ж Вірна , Л. Акімова та ін.(Луцький східноукраїнський університет ім.Лесі Українки); за заг. ред. Ж. Вірної. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 588 с.

Навчальні посібники

 1. Бочелюк, В.Й. Методика та організація наукових досліджень з психології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія» / Укладачі: В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк (КПУ), І.Є.Жигаренко (Луганський університет ім.Даля), Н.Є.Завацька (Луганський університет ім.Даля). – (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 312 с.

Статті за співавторством та авторством студентів

 1. Бородулькіна, Т.О. Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку [Текст] / Т.О.Бородулькіна, М.В. Мордвинцева (ст.гр. ГП-210С) // Психолінгвістика: зб. наук. праць ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2015. – Вип. 17. – 370 с. -С.18-28.

Статті у фахових виданнях

 1. Бочелюк, В.Й. Культурно-особистісний фактор в управлінні сучасною організацією./ В.Й. Бочелюк // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія, Вип. 51. – Х.: ХНПУ, 2015. – С. 24 – 34.
 2. Черепехина, О.А. Емпатія як чинник емоційного вигорання психологів / О.А. Черепехина // Научные труды SWorld. – Выпуск 2(39). Том 11. – Иваново: Научный мир, 2015 – С. 76-83.

Статті у нефахових виданнях

 1. Черепехина, О.А. До проблеми розвитку професіоналізму студентів-психологів засобами аутогенного тренування у процесі фахової підготовки у ВНЗ / О.А. Черепехина // Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 березня 2015 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2015. – С. 96-100.
 2. Черепехина, О.А Психологічні інструменти розвитку професіоналізму майбутніх психологів засобами аутогенного тренування у ВНЗ / О.А. Черепехина // Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (18-19 вересня 2015 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 52-56.

Тези доповідей на конференціях

 1. Бондар І.В. Особливості прийняття рішень у осіб із комп'ютерною та інтернет-залежністю./ І.В. Бондар // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.351-352.
 2. Бондар, І.В. Агресія як фактор залежності особистості від куріння тютюну./ І.В. Бондар, І.А. Ахтирець (ст. гр. ГПз-211) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.370-371.
 3. Бородулькіна, Т.О. Вальдорфська педагогіка як здоров’язберігаюча та оздоровча освітня система / Т.О.Бородулькіна // Вальдорфська педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21 жовтня 2014 року, Київ. За заг.ред.В.Б.Халамендик / Мін-во освіти і науки України, НПУ імені М.П.Драгоманова, ІАО, АВІУ. – Запоріжжя: Дике Поле, 2015. – С. 71-79.
 4. Бородулькіна, Т.О. Терапевтические возможности вальдорфской педагогики./ Т.О. Бородулькіна // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.341-343.
 5. Бочелюк В.Й Вивчення ціннісних орієнтацій особистості Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3 квітня 2015 р., К.: тези XVII міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко. – К.: ОВС, 2015. – 21-24.
 6. Бочелюк В.Й. Соціально-психологічний аналіз гендерної проблеми в управлінні ХІІ Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства» 16-17 квітня 2015 року, м. Сєверодонецьк, - С. 5.
 7. Бочелюк, В.Й. Психологія спільної трудової діяльності./ В.Й. Бочелюк // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.326-328.
 8. Волошина, Н.В. Рівень розвитку емпатії в юнаків і дівчат як компонента їх комунікативних здібностей./ Н.В. Волошина // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.328-329.
 9. Волошина, Н.В. Розвиток емпатії у процесі підготовки cтудентів-журналістів./ Н.В. Волошина, А.А. Серветник // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С. 362-364.
 10. Дергач, М. А. Особливості організації психологічного спостереження за допомогою відеозапису./ М.А. Дергач, А.Ю. Луценко (ст. гр. ГП-214), // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.366-367.
 11. Дергач, М.А. Емоційна виразність мови як об’єкт психологічного дослідження./ М.А. Дергач// Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.322-323.
 12. Дергач, М.А. Створення позитивних емоцій у хворих дітей за допомогою лікарняної клоунади./ М.А. Дергач, Д.О. Панченко (ст. гр. ГП-214) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.364-365.
 13. Застело, А.А. Психологические особенности креативной деятельности воспитателей ДОУ./ Застело А.А., Ладыгина Н.В. (ст. гр. ГПз-211) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.382-384.
 14. Застело, А.О. Проблема дистанційної взаємодії в освітньому процесі / А.О. Застело // «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» : Міжнародна науково-практична конференція (20-27 квітня 2015 року, м. Запоріжжя). – Режим доступу: https://docs.google.com/file/d/0B3_Yn8ZzmpCuRDRYOS15NVZIOTQ/edit
 15. Застело, А.О. Екологічність взаємодії суб’єктів соціальної роботи / А.О. Застело // Міждисциплінарні проблеми соціальної роботи : психологічні, соціологічні, правові аспекти : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 лютого 2015 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Житомир : вид-во ЖДУ імені І. Франка, 2015. – С. 30-33.
 16. Застело, А.О. Типологічні особливості військовослужбовців та специфіка їхнього реагування в екстремальних ситуаціях./ А.О. Застело // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.345-346.
 17. Походенко, С. В. Життєві цінності сучасних старшокласників./ С.В. Походенко , О.М. Чудновець (ст. гр. ГПз-219М) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.356-358.
 18. Походенко, С.В. Комунікативна компетентність як чинник професійного становлення молодих прокурорів./ С.В. Походенко, Т.В. Нестеренко (ст. гр. ГПз-219М) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.354-355.
 19. Походенко, С.В. Політичний вибір особистості як суб’єктний вчинок./ С.В. Походенко // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.320-321.
 20. Пучина, О.В. Психолого-педагогічні аспекти підготовки слухачів навчальних підрозділів на підприємствах, в організаціях та установах./ О.В. Пучина // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.330-332.
 21. Сафіулліна, Ю.В. Соціально-психологічні особливості професійних установок студентів./ Ю.В. Сафіулліна // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.352-354.
 22. Семенцова, О.М. Емпатія як чинник емоційного вигорання педагогів / О.М. Семенцова, В.О. Сівер (ст. гр. ГПз-211С), // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.390-392.
 23. Семенцова, О.М. Особливості організації психологічної допомоги військовослужбовцям із зони АТО./ О.М. Семенцова, В.В. Камінський (ст.гр. ГП-224) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.388-390.
 24. Семенцова, О.М. Теоретико-організаційні принципи корекції комунікативної діяльності дітей із зпр в умовах дошкільного навчального закладу./ О.М. Семенцова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.337-338.
 25. Сорока, А.В. Опыт аргентинского танго: особенности психотерапевтического эффекта./ А.В. Сорока // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.349-350.
 26. Сорока, О.В. Вольова організація особистості як чинник схильності до інтернет-залежності./ О.В. Сорока, О.О. Івахненко (ст. гр. ГП-210С) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.359-360.
 27. Тисячник, І.В. Генеза визначень психологічної проблеми як базової категорії практичної психології./ І.В. Тисячник // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.343-345.
 28. Хрустальова, М.С. Ставлення молоді до правового регулювання цивільних шлюбів./ М.С. Хрустальова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.332-335.
 29. Черепехина, О.А Сучасне розуміння поняття «професіоналізм психолога» / О.А. Черепехина // Дослідження різних напрямів розвитку психології та педагогіки : Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. (20-21 листопада 2015 р., м. Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. – С. 40-42.
 30. Черепехина, О.А. До проблеми формування професіоналізму майбутніх психологів на початку ХХІ століття / О.А. Черепехина // «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.»: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30-31 січня 2015 року: Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». – С. 43-45.
 31. Черепехіна, О.А. Екзистенційна складова у формуванні професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ./ О.А. Черепехіна // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.324-326.
 32. Черепехіна, О.А. Рольові очікування як компонент сімейно-рольової взаємодії молодого подружжя./ О.А. Черепехіна, А.М.Шостак (ст. гр. ГП-210С) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.361-362.
 33. Черепєхіна, О.А. Конструктивна та деструктивна взаємодія в стосунках між подружжям./ О.А. Черепєхіна, В.В. Черевко (ст. гр. ГП-210С) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.374-375.
 34. Черепєхіна, О.А. Рольові позиції тренера у футбольній команді./ О.А. Черепєхіна, А.В. Шатько (ГП-210М) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.375-376.
 35. Черепєхіна, О.А. Ціннісно-орієнтаційна єдність як чинник міжособистісних стосунків./ О.А. Черепєхіна, Заграюк О.О. (ст. гр. ГПз-229М) // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.377-378.
 36. Шакіб, О.В. Особливості психологічного вигорання викладачів ВНЗ./ // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.339-341.
 37. Шевченко, С.І. Особливості міжособистісної комунікації при шкірних захворюваннях./ С.І. Шевченко // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.335-336.
 38. Шубертій, Н. Г. Типологічні особливості військовослужбовців та специфіка їхнього реагування в екстремальних ситуаціях./ Н. Г. Шубертій, Є. М.  Рябой // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13–17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.3: тези доповіді.- Запоріжжя, 2015. – С.347-348.

Сторінки