Ви є тут

Головна » Факультети » Факультет бізнес-технологій та економіки

Кафедра менеджменту та адміністрування

Емблема кафедри «Менеджмент та адміністрування»

Кафедра «Менеджмент та адміністрування» (МА)

Рік початку діяльності: 1993

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Пуліна Тетяна Веніамінівна

Спеціальності:

073 – «Менеджмент», освітні програми:

«Менеджмент організацій та адміністрування»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD)

281 – «Публічне управління та адміністрування», освітні програми:

«Регіональне управління»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61)7698254
e-mail: kafedra_manager@zntu.edu.ua

  

 

спеціальність 073
«Менеджмент»
(освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»)
 
Акредитація 2024

Бакалаврат

Рік видання 2023
  ОБОВ`ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1 Адміністративний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
2 Антикризове управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
3 Безпека життєдіяльності фахівця (з основами охорони праці)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
4 Виробнича (загальноекономічна практика)
Робоча програма дисципліни
Вища математика для економістів
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
6 Вступ до спеціальности
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
7 Державне та регіональне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
8 Дипломування
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи
9 Економіка і фінанси підприємства
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
10 Здоров`язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Інвестиційний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
13 Іноземна мова
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Інформаційні та комунікаційні технології
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
15 Історія українського державотворення
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
16 Логістика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
17 Макроекономіка
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
18 Маркетинг
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
19  Менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
20 Менеджмент організацій та адміністрування
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
21 Міжнародні економічні відносини
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
22 Мікроекономіка
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
23 Навчальна (ознайомча) практика
Робоча програма дисципліни
24 Облік і аудит
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
25 Операційний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
26 Переддипломна практика
Робоча програма переддипломної практики
27 Планування та організація підприємницької діяльності
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
28 Політекономія
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
29 Політико-правова система України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
30 Право 
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
31 Психологія
/Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
32 Соціологія
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
33 Статистика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
34 Стратегічне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
35 Сучасні теорії організації
Робоча програма навчальної дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
36 Теорія ймовірності та математична статистика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
37 Українська культура в європейському контексті
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
38 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
39 Управління інноваціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
40 Управління персоналом
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
41 Філософія
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
42 Цифрова трансформація підприємств та організацій
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 2023
1 Адміністративні процедури та послуги
Силабус навчальної дисципліни
2 Діджиталізація в публічному управлінні
Силабус навчальної дисципліни
3 Інвестування регіональних програм і проєктів
Силабус навчальної дисципліни
4 Місцевий та регіональний розвиток
Силабус навчальної дисципліни
5 Комунікаційний менеджмент регіональних спільнот
Силабус навчальної дисципліни
6 Організаційна поведінка
Силабус навчальної дисципліни
7 Основи наукових досліджень
Силабус навчальної дисципліни
8 Публічна служба
Силабус навчальної дисципліни
9 Регіональне управління
Силабус навчальної дисципліни
10 Управління неприбутковими організаціями
Силабус навчальної дисципліни
11 Управлінські рішення
Силабус навчальної дисципліни
12 Цифровізація врядування
Силабус навчальної дисципліни

Акредитація 2023
 
2023
  ОБОВ`ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1 Адміністративний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
2 Безпека життєдіяльності фахівця (з основами охорони праці)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
3 Виробнича (загальноекономічна) практика
Вища та прикладна математика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
5 Вступ до спеціальности
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
6 Державне та регіональне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
7 Дипломування
8 Економіка і фінанси підприємства
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
9 Економічна теорія
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
10 Здоров`язберігаючі технології та співдія функціональному розвитку
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Зовнішньоекономічна діяльність прідприємства
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Інвестиційний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
13 Іноземна мова
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Інформаційні ситеми та технології
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
15 Історія та культура України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
16 Логістика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
17 Маркетинг
Силабус навчальної дисципліни
18  Менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
19 Менеджмент публічних установ та організацій
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
20 Міжнародні економічні відносини
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
21 Навчальна (ознайомча) практика
22 Облік і аудит
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
23 Операційний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
24 Організація праці менеджера
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
25 Основи наукових досліджень
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
26 Планування та організація підприємницької діяльності
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
27 Переддипломна практика
Робоча програма переддипломної практики
28 Політико-правова система України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
29 Право (Правознавство, Господарське право, Адміністративне право, Трудове право)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
30 Психологія
/Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
31 Соціологія
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
32 Статистика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
33 Стратегічне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
34 Сучасні теорії організації
 Робоча програма навчальної дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
35 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
36 Управління інноваціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
37 Управління персоналом
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
38 Філософія
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
39 Фінанси, гроші та кредит
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 2022
1 Антикризове управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
2 Електроні послуги на місцевому рівні
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
3 Комунікаційний менеджмент регіональних спільнот
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
4 Контролінг
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
5 Логіка
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
6 Маркетинговий менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
7 Місцеве самоврядування
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
8 Основи систем та системного аналізу
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
9 Регіональне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
10 Рекламний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Теорія і практика економічного аналізу
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Управління змінами
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
13 Управління неприбутковими організаціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Управлінські рішення
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
15 Фізичне виховання
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
16 Цифровізація врядування
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
 

Акредитація 2022
2021
  ОБОВ`ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
1 Адміністративний менеджмент
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
Антикризове управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
3 Безпека життєдіяльності фахівця (з основами охорони праці)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
4 Виробнича (загальноекономічна) практика
Вища та прикладна математика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
6 Вступ до спеціальности
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
7 Державне та регіональне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
8 Економіка і фінанси підприємства
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
9 Економічна теорія
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
10 Зовнішньоекономічна діяльність прідприємства
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Інвестиційний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Іноземна мова
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
13 Інформаційні ситеми та технології
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Історія та культура України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
15 Кваліфікаційна робота
16 Логістика
17 Маркетинг
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
18  Менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
19 Міжнародні економічні відносини
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
20 Навчальна (ознайомча) практика
21 Облік і аудит
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
22 Операційний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
23 Планування та організація підприємницької діяльності
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
24 Основи наукових досліджень
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
25 Переддипломна практика
Робоча програма переддипломної практики
26 Політико-правова система України
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
27 Право (Правознавство, Господарське право, Адміністративне право, Трудове право)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
28 Психологія
Робоча програма дисципліни
/Силабус навчальної дисципліни
29 Соціологія
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
30 Статистика
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
31 Стратегічне управління
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
32 Сучасні теорії організації
 Робоча програма навчальної дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
33 Українська мова (за професійним спрямуванням)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
34 Управління інноваціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
35 Управління персоналом
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
36 Філософія
37 Фінанси, гроші та кредит
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
38 Цифрова трансформація підприємств та організацій

 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 2021-2022
1 Безпека життєдіяльності фахівця (з основами охорони праці)
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
2 Історія української культури
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
3 Контролінг
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
4 Логіка
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
5 Маркетинговий менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
6 Менеджмент підприємств у сфері послуг
Робоча програма дисципліни
7 Міжнародний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
8 Організація праці менеджера
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
9 Рекламний менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
10 Теорія і практика економічного аналізу
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
11 Time-менеджмент
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
12 Управління діловими комунікаціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
13 Управління неприбутковими організаціями
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
14 Управлінські рішення
Робоча програма та силабус навчальної дисципліни
15 Фізичне виховання
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
16 Цифровізація врядування
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
17 Менеджмент публічних установ та організацій
Робоча програма дисципліни
Силабус навчальної дисципліни
 
 

2. Магістратура
 
 
2019
 
2020
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 
НОРМАТИВНА ЧАСТИНА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ППН 06. Методологія і організація наукових досліджень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 
ВИБІРКОВА ЧАСТИНА
 
 
 
 
 
  / Стратегія проведення переговорів
  /  Етика та соціальна відповідальність бізнесу
 
  / Стратегія проведення переговорів
  / Етика та соціальна відповідальність бізнесу
 
 
 
 
 
  / Практикум з економіко-математичного моделювання
  / Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів
 
  / Практикум з економіко-математичного моделювання
  / Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів
 
 
 
 

 

                                   


Вітаємо наших здобувачів МУЗОЛЕВСЬКУ Богдану (I місце), ШИЛОВЕЦЬ Ілону (III місце), КИРИЛЕНКО Маргариту (III місце) зі здобуттям призових місць у Міжнародному конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти за напрямом "Publicand Corporate Management" 2023/2024 навчального року!


29.03.24

Участь здобувачів кафедри у майстер-класі за програмою Junior Achivement Ukraine: Соціальне підприємництво

29 березня здобувачі груп ФЕУ- 510 Нефьодова Анастасія та ФЕУ-511 Берестовенко Єгор відвідали місто Київ, де взяли участь у таборі підприємництва - майстер-класі з бізнес-планування, який проводився  за програмою Junior Achivement Ukraine: Соціальне підприємництво. Протягом заходу студенти прослухали виступи спікерів та взяли участь у діловій грі.

     


20.03.2024

ТРИВАЄ УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У НАВЧАННІ ЗА ПРОЄКТОМ DILLUGIS

Триває участь викладачів кафедри менеджменту у міжнародному проєкті DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students). За результатами навчання у зимовому семестрі сертифікат з курсу «Digital Marketing and eCommerce» (5 кредитів ЄКТС) отримала доц. Соріна Оксана Олександрівна.

  


28.02.2024

Міжнародне стажування викладачів кафедри менеджменту

З 01.09.23 по 28.02.24 викладачі кафедри менеджменту проф. Гудзь П.В., доц. Нечаєва І.А. та доц. Панкова А.Ю. пройшли стажування у Куявсько-Поморському університеті м. Бидгощ (Польща) за напрямом «Публічне адміністрування» в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС) та отримали відповідні сертифікати.

      


24.11.2023

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ!

Вітаємо Валерію МАРУФЕНКО, гр. ФЕУ-512 та її керівника, Надію ШМИГОЛЬ, з отриманням диплома ІІ ступеню Y Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з економіки (Комратський державний університет, республіка Молдова. Науково-дослідний центр «Прогрес»).


30.09.2023

СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ — УЧАСНИКИ UKRAINIAN-GERMAN TEACHING WEEK

З 30 вересня 2023 року у Східно-Баварському технічному університеті Амберг-Вайден в рамках проекту DILLUGIS стартував Тиждень українсько-німецького навчання. 6 викладачів трьох українських університетів (НУ «Запорізька політехніка», НТУУ «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського», Одеський державний аграрний університет) протягом восьми днів читали лекції для німецьких та українських студентів у гібридному форматі. Кафедру менеджменту НУ "Запорізька політехніка" предсталяла професор Надія Шмиголь, яка запропонувала слухачам курс «Фінансовий менеджмент і стійкі фінанси». Близько 40 міжнародних студентів, які навчаються в Східно-Баварському технічному університеті Амберг-Вайден, приєдналися до курсу. Також багато студентів кафедри менеджменту Запорізької політехніки приєдналися до курсів онлайн. Студенти Альберт Савельєв, Денис Шарлай, Сніжана Ніколова, Юрий Харченко, Аліна Могильна, Анастасія Нефьодова, Анна Хмельковска, Антон Кузякін, Антонина Матюк, Антон Онищук, Ілля Жук, Маргарита Гаврилюк, Александра Сіра, Роман Бабак, Софія Кошелева, Тетяна Хмельковьска, Євген Савицький, Юлія Клім, приймаючи участь у всіх лекціях і практичних роботах, виконували домашні завдання, а також успішно захистили підсумкову роботу, отримали сертифікати, які будуть зараховані при подальшому навчанні в НУ «Запорізька політехніка».

За результатами навчання студенти кафедри менеджменту отримали сертифікати з курсів.


01.08.2023

Вітаємо викладачів та здобувачів кафедри з успішним завершенням навчання за міжнародним проєктом DILLUGIS у літньому семестрі!

Викладачі кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» проф. Пуліна Т.В., проф. Гудзь П.В., доц. Нечаєва І.А., доц. Соріна О.О. та доц. Панкова А.Ю.  успішно завершили навчання у літньому семестрі міжнародного проєкту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) та отримали сертифікати з курсів:  "Business Process Management" (проф. Пуліна Т.В., проф. Гудзь П.В., доц. Нечаєва І.А. та доц. Панкова А.Ю.), "Industrial Engineering"  (доц. Соріна О.О.), "Communication Technology" та "Workshop for lectures: digital technologies in educational process" (проф. Гудзь П.В.).

Бажаємо всім учасникам нових досягнень та вдалого практичного використання нового досвіду, знань і навичок!


липень 2023 року

Доцент кафедри менеджменту Оксана СОРІНА взяла участь у першому вебінарі Катарського відділення ISRM на тему «Проблеми управління стратегічними ризиками з 2023 по 2030 роки».


26 травня 2023

Вітаємо доцента кафедри менеджменту Оксану Соріну з успішним завершенням курсу English as a Medium of Instruction for Academics від Кардіффського університету!


травень 2023

СТУДЕНТИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДОЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ   VEHUB4YOU PROJECT

         Проект VEHUB4YOU (Virtual Youth Business Hubs International Network) спрямований на передачу бізнес-знань з країн ЄС молоді східних країн-партнерів за допомогою технологій віртуального обміну. Наразі проект об’єднує 2500 учасників та 70 віртуальних міжнародних бізнес-центрів в школах в 10 країнах світу.

               

          Члени проекту VEHUB4YOU докладуть спільних зусиль для створення мережі міжнародних віртуальних бізнес-хабів та організації навчання основам ведення бізнесу для учнів старших класів, студентів коледжів та студентів економічних та неекономічних спеціальностей шляхом створення міжнародної мережі віртуальних молодіжних бізнес-хабів, яка включає 70 віртуальних міжнародних бізнес-хабів у школах, університетах та бібліотеках України та Азербайджану.                          

        .     

Європейські університети за допомогою університетів країн-учасниць та молодіжних організацій України та Азербайджану поділяться своїми бізнес-курсами та досвідом викладачів із молоддю країн Східного партнерства. Учасники проекту підготовлять пул методичних матеріалів для проведення онлайн-бізнес-тренінгів. Крім того, буде опублікована навчальна програма для керівників та фасилітаторів хабів з урахуванням місцевих вимог країн-учасників проекту.

  

Проект VEHUB4YOU покращить якість бізнес-освіти шляхом забезпечення доступу до сучасної європейської освіти: на організаційному рівні він сприятиме підприємницькому навчанню, а на рівні окремих учасників проекту очікується отримання навичок планування бізнесу, маркетингу продуктів та опанування інструментами для створення власного бізнесу. За результатами реалізації проекту також передбачається вдосконалення освітніх програм шкіл, коледжів та університетів відповідно до нових тенденцій віртуального навчання та підвищення ефективності віртуальної освіти.

                                                                      


27.04.2023

ВІТАЄМО УЧАСНИЦЮ ХХІІІ МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДІВ»!

   


14.02.2023

Вітаємо викладачів та здобувачів кафедри з успішним завершенням навчання за міжнародним проєктом DILLUGIS !
 
Викладачі кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» проф. Пуліна Т.В., проф. Шмиголь Н.М., доц. Соріна О.О. та здобувачі вищої освіти Караулова Анна (гр. ФЕУ 511м) та Юдицький Владислав (гр. ФЕУ 511м) успішно завершили навчання за освітніми курсами міжнародного проєкту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) та отримали відповідні сертифікати з курсів "Основи бізнес-адміністрування", "Проєктний менеджмент", "Англійський для академічних цілей". 
 
Бажаємо всім учасникам нових досягнень та вдалого практичного використання нового досвіду, знань і навичок!
 

січень-лютий 2023

Співпраця з Китайською народною Республікою

У цьому році на кафедрі менеджменту навчаються здобувачі вищої освіти з Китайської народної Республіки за спеціальністю 073 "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент організації та адміністрування" за освітнім рівнем "Магістр". Зайняття проводяться англійською мовою.

 ;


30.11.2022

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ФІЛІПА КОТЛЕРА - ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОГО ФАХІВЦЯ З МАРКЕТИНГУ

30 листопада 2022 року студенти і викладачі кафедри менеджменту взяли участь у онлайн-лекції «Wicked 7: найнебезпечніші проблеми людства», яку проводили всесвітньо відомий фахівець з маркетингу Філіп Котлер та Крістіан Саркар - підприємець і амбасадор бренд-активізму. Також всім учасникам лекції було надано можливість безоплатно приєднатись до освітнього проєкту ReІnforceUA, ініційованого у 2022 році Бізнес-школою МІМ (Міжнародний інститут менеджменту). Проєкт надає українській бізнес-спільноті доступ до кращих інтелектуальних ресурсів світу - щотижня відомі світові інтелектуали читають онлайн-лекції з найактуальніших питань розвитку економіки, бізнесу та гуманітарних наук. 

  


16.11.2022 

Вітаємо Зінченко Анастасію з отриманням диплома ІІ ступеня за участь у міжнародному конкурсі наукових досліджень!


27.09.2022

Участь викладачів та студентів у міжнародному проєкті DILLUGIS 
 
Викладачі та здобувачі вищої освіти (проф. Пуліна Т.В., проф. Шмиголь Н.М., доц. Соріна О.О., здобувачі: Караулова Анна - ФЕУ 512м, Кошелєва Софія - ФЕУ 510, Нефьодова Анастасія - ФЕУ 510, Юдицький Владислав - ФЕУ 512м) кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» пройшли конкурсний відбір для участі у міжнародному проєкті DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) для он-лайн навчання за освітніми курсами Основи бізнес-адміністрування, Проєктний менеджмент, Англійський для академічних цілей програми «Цифрові технології та менеджмент» Східно-Баварського університету Амберг-Вайден.
Об’єднана українсько-німецька конкурсна комісія в процесі інтерв’ю визначала мотивацію до участі у проєкті та навички англійської мови. Результати відбору показали високу зацікавленість студентів і викладачів участю в програмах міжнародної академічної мобільності та перевагами цього виду навчання. Також варто відзначити розуміння студентами необхідності володіння англійською мовою на вищому за середній рівні (B2) та створення сприятливих умов для оволодіння нею на окремих освітніх програмах для успішного становлення майбутніх фахівців.
Організаційні збори щодо старту проєкту відбулись 27 вересня 2022 р. за участі координаторки проєкту від Східно-Баварського університету Амберг-Вайден професорки Юлії Хеігл і координаторів від НУ «Запорізька політехніка» проф. д.е.н. Катерини Антонюк і проф. д.е.н. Дмитра Антонюка. Відібраних студентів і викладачів ознайомили з особливостями цифрового освітнього процесу, який стартував в університеті Німеччини з 5 жовтня.
Бажаємо всім учасником опанування нового досвіду та успішного здобуття сучасних знань і навичок від європейських партнерів!

24-26.05.2022

Професор кафедри менеджменту Гудзь П.В. прийняв участь у Міжнародной науково-практичной конференції "Теорія та практика менеджменту" (24-26 травня 2022 року, м. Луцьк).

Програма заходу доступна за посиланням

 


19.05.2022

Вітаємо студентку групи ФЕУ-311 (ОП «Регіональне управління») з першою науковою публікацією!

Студентка прийняла участь у VI Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» (м. Полтава, 19 травня 2022 р.) та у співавторстві с проф. Гудзем П. В. опубліковала тези:

Гудзь П.В., Матюк А.В. Європейське бачення щодо реалізації виконавчих функцій сільських рад в умовах адміністративно-територіальної реформи. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 19 травня 2022 р. Полтава, ПДАУ. 2022. С.556-558. 


04.02.2022

Професор кафедри менеджменту Гудзь П.В. увійшов до Наукової Ради Міжнародної наукової конференції «Жінки в господарстві і суспільстві: кращі практики - виклики – рекомендації», яка відбулася у місті Вроцлав (Польща) 4 лютого 2022 року. Organizator Katedra Organizacji i Zarzadzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Wrocławska: https://koiz.pwr.edu.pl/sympozja-i-konferencje/moc-jest-kobieta.

 


24.12.2021

Професор Гудзь П.В. прийняв участь у «Of the ІІІ international research and practical internet conference "Priority directions of development of  science and education", December 24, 2021, ŽÁár nad Sázavou, Czech Republic.


вересень-грудень 2021

Міжнародні науково-практичні конференції проф. Гудзя П.В.     

У професора кафедри менеджменту Гудзя Петра Васильовича осінь 2021 та зима 2022 року видалися дуже плідними. Він прийняв участь у багатьох міжнародних науково-практичних конференціях та написав велику кількість тез:

- участь у XІI Міжнародної науково-практичної конференції 9 – 10 вересня 2021 року с. Залізний порт, Херсонська обл., 2021. Тези «Україна в світовому економічному просторі: сучасні виклики та інноваційні рішення»;

- участь у ️Всеукраїнському круглому столу «Екологічна безпека держави» м. Київ, 16 вересня 2021. Тези  «Екологічна безпека держави»;

- Edukacja w czasach COVID-19 na Ukrainie. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa on-line Czas na wychowanie - VI edycja  Edukacja w dobie pandemii COVID-19  15 października  2021 r. Wrocław-Wałbrzych;

- Bezkhlibna A., Gudz P., Puhalska G. Experience in ensuring the competitiveness of coastal regions in the EU and all over the world VIII International Scientific Conference on Determinants of Regional Development. Pila, 20-22 October 2021;

- ️Гудзь П.В., Гудзь М.В. Вплив громадських організацій на формування згуртованості мешканців територіальних громад. «Механізми управління розвитком територій: матеріали Міжнар. науково-практ. конференції». 27–29 жовтня 2021 року, м. Житомир. Житомир: Поліський національний університет;

- участь у Міжнародній інтернет-конференції  «Маркетинг інновацій. Інновації у маркетингу». Вища економіко-гуманітарна школа (WSEH) м. Бєльсько-Бяла, Польща 7-8 грудня 2021 р.;

- участь у I Міжнародної науково-практичної конференції  «Місцеве самоврядування в Україні та світі: теорія і практика» 7 грудня 2021 року  м. Полтава, Україна.

Щиро пишаємося Петром Васильовичем та бажаємо йому творчої наснаги, успіхів у професійній діяльності та нових звершень!

                     


02.12.21

VIII Міжнародна наукового-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття» (наукові читання імені Ігоря Недіна)

 2-3 грудня 2021 року відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – XXI століття» (наукові читання імені Ігоря Недіна).

Організатори конференції: Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Теплоенергетичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мета конференції: об’єднати науковців та широке коло фахівців для обговорення актуальних проблем сталого розвитку в XXI столітті, встановлення контактів між вченими, обмін практичними результатами наукових досліджень.

Напрями роботи конференції:

-        Сталий розвиток держави: теорія, методологія, механізми забезпечення;

-        Реалізація принципів сталого розвитку в збагаченні економічної та екологічної безпеки держави;

-        Цифрова енергетика в системі забезпечення сталого розвитку держави;

-        Організаційно-економічні механізми та практична реалізація забезпечення сталого розвитку держави;

-        Інформаційні технології в системі забезпечення сталого розвитку.

У роботі конференції прийняв участь декан факультету економіки та управління, доцент кафедри менеджменту Корольков Владислав Васильович, який виступив з доповіддю на тему: «Формалізація цілей сталого розвитку на світовому рівні та її реалізація в Україні».


02.12.21

Міжнародна бізнес-гра поєднала студентів Казахстану та України

2 грудня 2021 року кафедра «Менеджменту» Національного університету «Запорізька політехніка» (Україна) спільно з кафедрою «Державного аудиту» Євразійського університету імені Л.М. Гумільова (Казахстан) провели міжнародну бізнес гру для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій», «Публічне управління» та «Державний аудит». Студентам із Казахстану та України було запропоновано вирішити низку проблемних питань, ефективно розподілити бюджетні кошти з огляду на інтереси населення. Рішення команд оцінювало міжнародне журі, яке складалося з самих студентів і розглядало всі представлені рішення з позицій економічної, екологічної та соціальної ефективності. Гра проходила англійською мовою, це практична реалізація тих знань, які студенти отримали, вивчаючи «Аудит ефективності» (студенти Євразійського університету імені Л.Н. Гумільова), «Соціальна відповідальність та активність суспільства» (студенти спеціальності «Публічне управління» НУ «Запорізька політехніка»)  та «Управління діловими комунікаціями» (студенти спеціальності «Менеджмент» НУ «Запорізька політехніка»), у яких дані дисципліни викладаються англійською мовою.

З вітальним словом виступили представники кафедр «Державний аудит» Євразійського університету імені Л.М. Гумільова (доцент Мадіна Серікова) та кафедри «Менеджменту» Національного університету «Запорізька політехніка» (завідувач кафедри, професор Тетяна Веніамінівна Пуліна), які розповіли про свої університети та кафедри. Студенти Запорізької політехніки дізналися історію Євразійського університету імені Л.М. Гумільова, одного з найкращих університетів Казахстану. Казахстанські та українські студенти у процесі гри показали свою компетентність та креативність. Студенти Євразійського університету імені Л.М. Гумільова були визнані одними з переможців гри, а також було прийнято рішення направити пропозиції казахстанських студентів на розгляд органам державного управління Запорізької області України.


вересень-листопад 2021

Міжнародна академічна мобільність студентів та викладачів кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка»

 Протягом вересня – листопада 2021 року в Молдові проходив третій Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки, який організував науково-дослідний центр «Прогрес» при Комратському державному університеті. Участь у конкурсі взяли студенти кафедри менеджменту (спеціальність "Менеджмент організацій" і "Публічне управління та адміністрування", які за результатами конкурсу нагороджені дипломами:

– диплом ІI ступеня – Корвига Анастасія (група ФЕУ-319), тема науково-дослідницької роботи «Peculiarities of the construction of personnel policy and personnel management strategy in modern conditions» (науковий керівник – професор кафедри, доктор економічних наук Надія Шмиголь);

– диплом ІІ ступеня – Зінченко Анастасія (група ФЕУ 310), тема науково дослідницької роботи «Socio-economic policy of local governments to support micro and small businesses in the context of the Covid-19 pandemic in Poland and Ukraine» (науковий керівник – професор кафедри, доктор  економічних наук Петро Гудзь).

– диплом ІІІ ступеня – Кошелева Софія (група ФЕУ-510), тема науково-дослідницької роботи «Peculiarities of the construction of personnel policy and personnel management strategy in modern conditions» (науковий керівник – професор кафедри, доктор економічних наук Надія Шмиголь).

 Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти та наукових керівників кафедри менеджменту і бажаємо нових наукових звершень!

         


21.10.2021

VIII Міжнародна наукового-практична конференція «Детермінанти регіонального розвитку» в Пілі (Польща)

 21-22 жовтня 2021 року в Пілі (Польща) відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція «Детермінанти регіонального розвитку» (VIII Intranational Scientific Conference on Determination of Regional Development organized by Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła). У конференції взяли участь представники багатьох наукових інститутів із 6 країн – Великобританії, Італії, Румунії, Туреччини, України та Польщі. Доктори економічних наук, професори кафедри менеджменту Пуліна Тетяна Веніамінівна та Шмиголь Надія Миколаївна взяли участь у конференції та написали статтю "Substantiation of the project of development of charging stations network for electric cars", з доповіддю на яку в Польщі виступила д-р екон. наук, проф. Шмиголь Надія Миколаївна.

Розвиваємо наукову дипломатію, пишаємося досягненнями науковців нашої кафедри та бажаємо їм творчої наснаги, натхнення, сил та енергії для подальшої наукової діяльності!

 


13.10.21

Участь у ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України»

13 жовтня відбулося засідання ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України».

Конфереція проводиться за підтримки Проекту Еразмус+ «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd», № 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

Робота була проведена за наступними напрямками:

- Освіта.

- Екологія.

- Економіка підприємства та управління.

- Право.

- Сучасні інформаційні технології.

- Технічні науки.

- Соціальні комунікації. Медіа.

У роботі конференції взяли участь більше ніж 600 авторів з навчальних закладів, наукових установ, організацій зі всієї України та країн ЄС. Серед них - студентки 2 курсу, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” з наступними темами доповідей:

Шиловець І.О. Шведський досвід місцевого економічного розвитку для України, Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. С. 1167-1171

Зінченко А.А. Порівняльний аналіз впровадження реформи децентралізації управління у Франції та Україні 798-802. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с.

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор П.В. Ґудзь.

                   

 

12.10.21

Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»

12-13 жовтня 2021 року на базі Економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір».

Конференція запропонувала викладачам ВНЗ, аспірантам, науковцям, фахівцям простір для обговорення економічних, соціальних, правових, політичних, освітніх та інших аспектів реалізації інклюзивного розвитку.

В рамках конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір», науковці з  Таджицького державного університету комерції (Таджикистан), Куявсько-Поморської Вищої школи у місті Бидгощі (Польща), Соціально-економічного університету в Пшеворську (Польща), Економічного університету Варна (Болгарія), ISMA університету (Латвія) представили власне бачення потенційних можливостей поліпшення ситуації у своїх країнах.

Дискусійні питання, які були окреслені на пленарному засіданні, учасники продовжили обговорювати на тематичних секціях конференції. Робота секцій здійснювалась за наступними напрямами:

1. Теоретичні та методологічні аспекти інклюзивного розвитку: економічний і соціокультурний виміри.

2. Глобальний вимір інклюзивного розвитку економіки.

3. Економіка інклюзивного розвитку: фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення.

4. Формування механізму публічного управління інклюзивним розвитком регіону.

5. Економіка здорового глузду: теорія та практика.

Кафедра Менеджменту відповідала за секцію 4: Формування механізму публічного управління інклюзивним розвитком регіону.

Спікерами від кафедри були представлені:

1. Віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати

 Професор Антонюк Дмитро Анатолійович

2.Нарівський Олексій Едуардович

Д.техн.наук., професор, технічний директор ТОВ «УкрСпецмаш», член науково-технічної ради «Секція ядерна безпека» Міністерство енергетики України

3. Карпенко Андрій Володимирович

Професор, доктор економічних наук, доцент

Тема доповіді:  «Створення та розвиток машинобудівного кластеру. Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування».                          

4. Генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області

Степаненко Владимир Васильевич

Тема доповіді: «Проекти інклюзивного підприємництва як складова розвитку соціального бізнесу Запорізької області»     

5. Шмиголь Надія Миколаївна

Д.е.н., професор  НУ «Запорізька політехніка»

Тема доповіді:  Ресурс ефективність як запорука переходу до інклюзивної “зеленої” економіки регіону

6. Белан Ольга Василівна

Докторант

Кафедра економіки та організація туризму, Економічний університет, місто Варна

Тема доповіді: Індустрія туризму в умовах пост пандемічного періоду: виклики і перспективи

Другий день конференції був присвячений актуальним питанням створення та розвиток машинобудівного кластеру в Запорізькому регіоні.  Обговорення відбулося у форматі Круглого столу.

Активну участь прийняли викладачі кафедри та запрошені гості, які виступили кожний зі своїм докладом:

1. Д.е.н., професор Гудзь П.В.

Теоретичні засади створення та розвитку регіональних кластерних об’єднань підприємств.

2. Старший викладач, Соріна О.О.

Сутність та класифікація кластерних об’єднань підприємств.

3. К.е.н., доцент, Тесленок І.М.

Стратегічний  підхід до створення та управління розвитком кластерних об’єднань підприємств.

4. К.е.н., доцент, Панкова А.Ю.

Правове та інформаційне забезпечення створення та розвитку  кластерних об’єднань підприємств.

5. К.е.н., доцент, Нечаєва І.А.

Аналіз створення та розвитку  кластерного об’єднання підприємств Запорізького регіону.

6. К.е.н., доцент, Кутідзе Л.С.

Визначення умов розвитку  кластеру.

7. К.е.н., доцент, Шитікова Л.В.

Визначення потенціалу кластеризації машинобудівної галузі.

8. К.с/г. н., доцент Ткачук О.Ю.

Аналіз підгалузі енергетичного машинобудування машинобудівної галузі .

9. Д.е.н., професор Пуліна

Визначення  напрямів розвитку    кластерного об’єднання  підприємств  Запорізького регіону.

10. Нарівський О.Е.

Д.техн.наук., професор, технічний директор ТОВ «УкрСпецмаш», член науково-технічної ради «Секція ядерна безпека» Міністерство енергетики України

Обгрунтування напрямків створення та розвитку кластерного об’єднання підприємств

11. Д.е.н., професор Шмиголь Н.М.

Обґрунтування  вибору стратегії розвитку кластеру на основі стратегічного підходу кластерного об’єднання підприємств

12. Віце-президент Запорізької торгово-промислової палати

Антонюк Д.А.

Обґрунтування напрямків розвитку.

                       

Традиційно до участі у конференції долучилися студенти кафедри «Менеджменту». Які прийняли активну участь в організації та проведенні конференції. У збірнику доповідей конференції  було опубліковано 21 тезу.


07.09.21

XXX Економічний форум у місті Карпач (Польща)

 У польському курортному місті Карпач у вівторок, 7 вересня 2021, розпочався ювілейний XXX Економічний форум, в якому беруть участь до трьох тисяч учасників, зокрема із України. Професор кафедри менеджменту Надія Шмиголь також була запрошена та прийняла участь у даному масштабному заході.

 

                   


30.07.21

Міжнародне науково-освітнє стажування «Написання та публікація наукових досліджень: сучасна специфіка та глобальні можливості» (на базі Institute of Social and Economic Initiatives / Global Network разом з Annamalai University - AU, IIM-Bangalore, Emerald Publishing)

30 липня 2021 р.  завершено Міжнародне науково-освітнє стажування «Написання та публікація наукових досліджень: сучасна специфіка та глобальні можливості», організоване на базі Institute of Social and Economic Initiatives / Global Network разом з Annamalai University - AU, IIM-Bangalore, Emerald Publishing, в якому прийняла участь д.е.н, професор кафедри менеджменту Шмиголь Н.М.

Велика подяка @Institute of Social and Economic Initiatives за організацію такого грандіозного та інтернаціонального заходу. Учасники з UK, USA, Ukraine, India, Lithuania, Zambia, France, Malaysia, UAE, Turkey, Germany, Bulgaria, Mexico, Croatia, Albania, Palestine, India, Sierra leone,  Azerbaijan, Uzbekistan, Ghana, Poland, Austria, Saudi Arabia, Canada. З 51 закладу вищої освіти Amer M. G. Alaya Anna Staszewska, Олена Яріш, Юрий Ткаченко, Viktoriia Yanovska, Василь Перебийніс, @gordana nikolic Sanda Grudic Kvasic, Oleksandr Khymenko, Elenica Pjero Beqiraj, Derar Eleyan, Nadezda Shmygol, Shahin Bayramov, та багато інших шанованих дослідників з наукових організацій та асоціацій більше ніж 20 країн світу:

- працювали на 6 он-лайн сесіях міжнародного воркшопу на базі Annamalai University https://annamalaiuniversity.ac.in/.../academic_research..., отримуючи матеріали лідерів академічної думки, представників провідних університетів світу та видавців;

- обмінювались досвідом, бреймстормили, працювали в групах та індивідуально;

- розширювали коло своїх національних та міжнародних академічних партнерів;

- формували наукові партнерства для роботи в спільних дослідницьких і публікаційних проектах;

- досліджували можливості залучення грантового фінансування для освітніх та наукових проектів;

- вивчали міжнародний досвід організації систем вищої освіти різних країн світу, приймали участь в он-лайн турах до університетів, які представляли спікери програми:

Portland State University Portland State University, USA;

Annamalai University - AU Annamalai University, India;

Lithuania Business University of Applied Sciences University of Applied Sciences, Lithuania

Greenwich University University of Greenwich University of Greenwich, London, UK;

Brest Business SchoolBrest Business School, France;

Queen Mary University of London Queen Mary University of London Queen Mary, University of London, UК.

 


26.06.2021

24th FAI International Conference on the theme of «Global Trends of Data Analytics in Business Management Social Sciences Medical Sciences and Decision making»

26 червня 2021 р. д.е.н, професор кафедри менеджменту Шмиголь Н.М. приймала участь у 24th FAI International Conference on the theme of «Global Trends of Data Analytics in Business Management Social Sciences Medical Sciences and Decision making», які проводилась університетом Індії.  В даній конференції вражає інтернаціональний склад учасників, рівень підготовки доповідей, привітальна частина із національними танцями та процедурою нагородження кращих доповідей минулого року. На цій конференції професор Шмиголь була оголошена серед нагороджених за кращу наукову доповідь.  Дуже дякуємо професору Pankaj Srivastava за запрошення!

/>  


09.06.21

Бізнес-форум міжнародної технічної допомоги

Сьогодні, 9 червня 2021 стартував он-лайн Бізнес-форум міжнародної технічної допомоги. Захід проводиться Запорізькою міською радою за участю Запорізької торгово-промислової палати в рамках реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2021 рік. Надія Шмиголь, професор кафедри менеджменту та координаторка південного регіону від проекту Центру «Ресурсоефективного та чистого виробництва» розповіла про інструменти допомоги малому та середньому бізнесу в Україні в рамках міжнародних проектів, які реалізуються Центром «РЕЧВ», та запросила пройти безкоштовне навчання на Онлайн-курсі «Ресурсоефективне та чисте виробництво», а також прийняти участь у інших проектах Центру, серед яких фінансована ЄС програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment), на яку залучаються виробничі підприємства як демонстраційні.

       


30.04.2021

Підсумки участі викладачів кафедри менеджменту у проєкті CerTour II

У квітні 2021 року викладачі кафедри менеджменту д-р екон. наук, проф. Пуліна Т.В., д-р екон. наук, проф. Гудзь П.В., д-р екон. наук, проф. Шмиголь Н.М., канд. екон. наук, доц. Корольков В.В., канд. екон. наук Риженко О. М., старший викладач Соріна О.О. та проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету, д-р техн. наук Шило Г. М. прийняли участь у проєкті CerTour II, який реалізується ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» та пройшли навчальний 30-годиний тренінговий курс для наставників представників туристичної сфери, отримавши відповідні сертифікати.

         


21.04.2021

IV Міжнародний науковий конгрес «Суспільство та  інтелект – 2021»

12 квітня 2021 року стартував IV Міжнародний науковий конгрес «Суспільство та  інтелект – 2021», що об'єднав науковців з прогресивних  університетів, наукових інститутів та організацій України, Латвії, Польщі, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Грузії, які стали співорганізаторами цієї наукової події.

До відкриття приєдналися представники генеральних партнерів Конгресу - Товариство «Метінвест Холдинг», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВО «Криворізький Фонд майбутнього». Конгрес є фінальною частиною наукового стажування, в якому прийняли участь д.е.н., професор,  завідувач кафедри менеджменту Пуліна Т.В., та д.е.н., професор кафедри менеджменту Шмиголь Н.М.

 

                   

Вітаємо колег із новими науковими здобутками!


16 квітня 2021

Вітаємо проф. кафедри менеджмненту Гудзя П.В. з отриманням міжнародного сертифікату!


9.12.2020

Міжнародна он-лайн конференція "Організація мініципального управління в Польщі"

9 грудня 2020 року  відбулась видатна подія на кафедрі менеджменту «Запорізької політехніки».

 

В рамках підписаного меморандуму про співпрацю  із вишами Польщі, який між іншим започатковує наукову роботу, проведення спільних семінарів, симпозіумів, обмін навчальними матеріалами та іншою науково-технічною літературою, було розпочато цикл лекції польських професорів для студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та «Менеджмент». 

Польських науковців преhttps://zp.edu.ua/mashinobudivniy-institutдставив доктор Dariusz Pawliszczy, війт гміни Громадка. Він поділився досвідом муніципального управління в Польщі. Dariusz Pawliszczy розповiв про процеси розвитку гмiни Громадка, управлiння інвестиціями, людськми капіталом, економiчними потоками в Польщі. Висвітлив сучасний стан та проекти майбутнього розвитку, вiдповiв на запитання.

 

До лекцii долучилися професор  Piotr Paczóski мер гмiни Jeleniej Góry, , професор Marcin Kęsy Директор Университету  у Bydgoszczy.
 

Студентам та викладачам було запропоновано подальша співпраця у напрямку обмінів,  стажування та проходження виробничої практики.

Незабаром, також, професори кафедри менеджменту «Запорізької політехніки» проведуть цикл лекцій для польських студентів.

Дякуємо за корисну iнформацiю та цiкавий досвiд!


1.03.2018-31.05.2018

Стажування польскіх виклдачів на кафедрі менеджменту

Польські викладачі Роман Сасс PhD та Даріуш Чаковські PhD (KPSW) стажувались на кафедрі менджменту з 1.03-31.05.2018.

   


  

 

Слідкуйте за нами у мережах:

Instagram

Facebook


19.04.24

УЧАСТЬ ЗДОБУВАЧІВ КАФЕДРИ У КУРСІ «ВІЗУЙ ПРОФЕСІЙНО»

Здобувачі кафедри менеджменту НУ "Запорізька політехніка" гр. ФЕУ-513м Тетяна ХМЕЛЬКОВСЬКА, Анна ХМЕЛЬКОВСЬКА та Тетяна БРИК у рамках системи неформальної освіти при вивченні дисципліни "Технології публічного адміністрування" (тема "Бюрократія в системі публічного адміністрування та антикорупційна діяльність") закінчили курс «Визуй професійно» і отримали базові знання та навички проведення антикорупційної експертизи та візування.  

       


17.04.24

Участь здобувачів кафедри у конкурсі StartUp із Запорізькою політехнікою»

Протягом лютого-квітня 2024 року в університеті відбувався конкурс бізнес-ідей StartUp із Запорізькою політехнікою. Зареєстровані учасники пройшли спеціальне навчання, що було спрямовано на покращення навичок організації, просування та презентацій бізнес-ідей і складалось з 5 відкритих вебінарів, які було організовано за підтримки Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій». Після завершення навчального курсу учасники отримали сертифікати. Від кафедри менеджменту на конкурс було представлено два проєкти: «Безпечний коворкінг» (розробник - студент гр. ФЕУ-511 Всеволод ШИМКО) та «Ukrainian Space» - простір арт-терапії та мотивації» (розробники – студентка гр. ФЕУ-510 Анастасія НЕФЬОДОВА та студенти групи ФЕУ-520 Руслана ЗУБЧЕНКО і Анна МАСЛОВА). Останній проєкт потрапив до десяти найкращих та був презентований у фіналі конкурсу, 17 квітня.

               

Щиро вітаємо всіх учасників та сподіваємось, що отримані знання та досвід стануть у нагоді у майбутній професійній діяльності!


29.03.24

Участь здобувачів кафедри у майстер-класі за програмою Junior Achivement Ukraine: Соціальне підприємництво

29 березня здобувачі груп ФЕУ- 510 Нефьодова Анастасія та ФЕУ-511 Берестовенко Єгор відвідали місто Київ, де взяли участь у таборі підприємництва - майстер-класі з бізнес-планування, який проводився  за програмою Junior Achivement Ukraine: Соціальне підприємництво. Протягом заходу студенти прослухали виступи спікерів та взяли участь у діловій грі.

     


28.02.2024

Міжнародне стажування викладачів кафедри менеджменту

З 01.09.23 по 28.02.24 викладачі кафедри менеджменту проф. Гудзь П.В., доц. Нечаєва І.А. та доц. Панкова А.Ю. пройшли стажування у Куявсько-Поморському університеті м. Бидгощ (Польща) за напрямом «Публічне адміністрування» в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС) та отримали відповідні сертифікати.

      


21.02.2024

Кафедра менеджменту вітає випускників-магістрів з отриманням дипломів!

21 лютого на урочистій церемонії у НУ "Запорізька політехніка" випускники спеціальностей 073 "Менеджмент" та 281 "Публічне управління та адміністрування" отримали дипломи  магістрів. Випускників привітали ректор НУ «Запорізька політехніка» Віктор Грешта, керівники органів місцевого самоврядування, очільники сучасних промислових підприємств та установ Запоріжжя, представники бізнесу, члени наглядової ради Університету, а також декани факультетів.

Вітаємо випускників та бажаємо їм успіху в професійній діяльності!


16.02.2024

Акредитація

З 28 лютого по1 березня відбудеться акредитація освітньої програми "Менеджмент організацій і адміністрування", освітнього рівня "бакалавр" 

Переглянути акредитаційну документацію 

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 073 – Менеджмент галузі знань 07 Управління і адміністрування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту. 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, завідуючому кафедри менеджменту Пуліній Тетяні Веніамінівні на e-mail: kafedra_manager@zntu.edu.ua

Посилання на зустрічі експертів з різними групами стейкхолдерів буде надано пізніше.


8 лютого 2024 року

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ У ТРЕНІНГУ ЗА ПРОГРАМОЮ JA UKRAINE: СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

8 лютого викладачі кафедри менеджменту взяли участь в онлайн-тренінгу за програмою Junior Achivement Ukraine: Соціальне підприємництво. Після проходження навчання викладачі в якості консультантів можуть реєструвати команду від університету та займатися її підготовкою до участі у конкурсі бізнес-проєктів у сфері соціального підприємництва.

       

#EU4YOUTH 

#STRONGERTOGETHER


23-29 січня 2024 року

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРІВ

23-29 січня 2024 року на кафедрі менеджменту відбувся захист магістерських дипломних робіт в дистанційному форматі. Під час захисту працювало дві комісії – зі спеціальності 073 «Менеджмент» та спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». На розгляд членів комісій були представлені дослідження на актуальні теми, виконані на базі підприємств, організацій та установ Запорізької області. Роботи виконано на високому теоретичному та практичному рівні, їх результати викладено на наукових конференціях. Певна  кількість робіт має реальне практичне впровадження. Щиро витаємо здобувачів з отриманням освітнього ступеня "магістр"!


18 січня 2024 року

УЧАСТЬ КАФЕДРИ У ЗАСІДАННІ РОБОЧОЇ ГРУПИ ЩОДО ПИТАНЬ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ І ПРОЄКТІВ ІЗ ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2024 РОЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

18 січня 2024 року завідувач кафедри менеджменту, професор Пуліна Тетяна Веніамінівна, взяла участь в  онлайн-засіданні робочої групи з підготовки комплексу заходів і проєктів із підтримки малого та середнього підприємництва у Запорізькій області. Під час заходу були розглянуті питання щодо поточного стану підприємницького середовища та підсумків реалізації заходів та програм з підтримки бізнесу в Запорізькій області, а також щодо порядку розробки комплексу заходів і проєктів із підтримки підприємництва у Запорізькій області у 2024 році в умовах воєнного стану.


25 грудня 2023 року

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри менеджменту за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

 

З 23 жовтня по 25 грудня 2023 року викладачі кафедри менеджменту проф. Пуліна Т.В., проф. Корольков В.В., доц. Кутідзе Л.С., ас. Корякіна О.Б., доц. Соріна О.О. та доц. Тесленок І.М. пройшли стажування на кафедрі Публічного управління та землеустрою Інституту управління Класичного приватного університету в обсязі 240 годин (8 кредитів ЄКТС) та отримали відповідні сертифікати. 

  


25 грудня 2023

БРИФІНГ ЗАВІДУВАЧКИ ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  ДУ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ» МОЗ УКРАЇНИ 

25 грудня на брифінгу в офіційному Медіацентрі при ОДА завідувачка відділу організації та забезпечення лабораторних досліджень  ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб» МОЗ України і водночас - здобувач кафедри менеджменту за ОК «Магістр» Оксана ШАМРАЙ розповіла про особливості вибору новорічної ялинки.

Подробиці зустрічі – за посиланням: https://www.zoda.gov.ua/news/67943/naturalna-chi-shtuchna-yak-pravilno-vibrati-novorichnu-yalinku.html


6 грудня 2023 року

ЛЕКЦІЯ «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ПОШУК БІЗНЕС-ІДЕЇ»

6 грудня в НУ "Запорізька політехніка" відбулася лекція керівника проєктів організаційного розвитку, консультанта і ментора Дія-Бізнес, консультанта ЄБРР Іллі Новікова на тему «Підприємництво і пошук бізнес-ідеї», в якої взяли участь, в тому числі, і студенти кафедри менеджменту. 

Протягом заходу лектор поділився своїм досвідом у підприємництві, допоміг розібратися в тонкощах створення стратегії для побудови стабільного та прибуткового бізнесу. 

Студенти дізналися, як визначити потреби ринку, виявити тенденції його розвитку та сформулювати ідеальну бізнес-концепцію. Також учасники взяли участь в інтерактивному обговоренні та отримали від спікера практичні поради для майбутніх підприємців.

   

Дякуємо спікеру за цікаву та корисну інформацію! 


7 грудня 2023

УЧАСТЬ КАФЕДРИ В РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАТВІЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

12 липня, 22 вересня та 7 грудня відбулися чергові зустрічі викладачів та студентів кафедри менеджменту з представниками Матвіївської сільської територіальної громади, на яких обговорювались питання формування Стратегії розвитку громади: визначались вихідні дані для подальшого проведення SWOT-аналізу, презентувались результати анкетування мешканців та представників бізнесу, окреслювалісь елементи системи цільових показників стратегії розвитку та критерії їх досягнення. В обговореннях брали участь сільський голова Гладишев Олексій Сергійович, заступник сільського голови Шипілова Тетяна Олександрівна, декан ФЕУ Корольков Владислав Васильович, завідувач кафедри менеджменту Пуліна Тетяна Веніамінівна, доцент кафедри менеджменту Соріна Оксана Олександрівна та студент групи ФЕУз-512м Дмитренко Дмитро Володимирович.

                                        


24.11.2023

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ НАУКОВИХ РОБІТ!

Вітаємо Валерію МАРУФЕНКО, гр. ФЕУ-512 та її керівника, Надію ШМИГОЛЬ, з отриманням диплома ІІ ступеню Y Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт з економіки (Комратський державний університет, республіка Молдова. Науково-дослідний центр «Прогрес»).

 


10 листопада 2023

КОНСУЛЬТАЦІЯ ПЕРЕД ДЕРЖАВНИМ ІСПИТОМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"

10 листопада відбулася консультація для магістрів спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" перед складанням єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ), який є обов’язковим компонентом атестації здобувачів цього напряму. Метою ЄДКІ є оцінювання готовності майбутнього фахівця самостійно розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. Програма ЄДКІ містить перелік питань щодо формування і реалізації політики, її сфер та напрямів; принципів і закономірностей функціонування системи публічного управління та адміністрування; стратегічного управління та управління змінами; управління публічними фінансами; комунікації у публічному управлінні; цифрового розвитку та електронної демократії; базових понять і сутнісних ознак публічної служби; організаційно-правових засад публічної служби в Україні; управління кадровим процесом в органах публічної влади; управління персоналом в публічній службі; командоутворення та дієвого лідерства тощо.

Побажаємо успіхів нашим здобувачам у складанні іспиту!


10 листопада 2023

УЧАСТЬ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ У БЛАГОУСТРОЇ ТЕРИТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Сьогодні викладачі, співробітники та здобувачі вищої освіти на чолі з деканом факультету Владиславом Корольковим прийняли активну участь у висадженні дерев для благоустрою території Національного університету "Запорізька подітехніка".


08 листопада 2023 року

ВІТАЄМО ЗДОБУВАЧІВ КАФЕДРИ З УСПІШНИМ ЗАВЕРШЕННЯМ НАВЧАННЯ ЗА МІЖНАРОДНИМ ПРОЄКТОМ DILLUGIS !

Здобувачи кафедри менеджменту успішно завершили навчання у черговому етапі освітнього міжнародного проєкту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students). 

Сертифікати з курсів отримали Альберт Савельєв ФЕУ-513м; Денис Шарлай ФЕУ-311; Сніжана Ніколова ФЕУ-511; Юрій Харченко ФЕУ-513м; Аліна Могильна ФЕУ-510; Анастасія Нефьодова ФЕУ-510; Анна Хмельковська ФЕУ-513м; Антон Кузякін; Антоніна Матюк ФЕУ-311; Артем Онищук ФЕУ-522; Ілля Жук ФЕУ-510; Маргарита Гаврилюк ФЕУ-513м; Наталія Фатюха; Олександра Сіра ФЕУ-510; Олександра Зоря; Ольга Бондаренко; Роман Бабак ФЕУ-510; Софія Кошелєва ФЕУ-510; Тетяна Хмельковська ФЕУ-513м; Валентина Пуршева ФЕУз-513м; Євгеній Савицький; Юлія Клим ФЕУ-311.

Бажаємо всім учасникам проєкту вдалого втілення отриманих знань у майбутню професійну діяльність!


жовтень 2023 року

Вітаємо здобувачів Анастасію ХРИСТЕНКО та Богдана КОТЕЛЕВСЬКОГО з успішно пройденим навчанням (5 семінарів та 5 тренінгів) з тем молодіжного громадського активізму, грантрайтингу та соціального бізнесу в рамках молодіжного проєкту "Молодь4Action"!

 

 


Вересень-жовтень 2023 року

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» У ЗАХОДАХ ПРОЄКТУ «МОЛОДЬ4ACTION»

З 13 по 22 вересня громадською організацією  «Центр розвитку соціального бізнесу «Ініціатива» було проведено освітні заходи в рамках проєкту «Молодь4Action»», який було спрямовано на розвиток лідерських якостей серед молоді міста Запоріжжя. Ця ініціатива мала на меті залучити молодь до розвитку громадського активізму, соціального бізнесу та активної участі у грантових програмах.

У завершальний день навчання бажаючі представили ідею свого власного проєкту, визначивши певну актуальну соціальну проблему, причинно-наслідкові зв’язки та шляхи її вирішення. Кожен учасник отримав сертифікат по закінченню навчання.

27 вересня та 1 жовтня в рамках проєкту були проведені Ідея-тури з метою практичного закріплення набутих знань та навичок, а також демонстрації роботи  успішних соціальних підприємств міста Запоріжжя.

Об’єктами екскурсій стали благодійний магазин «Дари добро», соціальний бізнес «Музей води» та історико-етнографічний комплекс «Етносело».

Реалізація такого масштабного проєкту стала можливою завдяки грантовій програмі від ГО «Платформа Публічної Дипломатії» та Національного Демократичного Інституту за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Подробиці можна переглянути за посиланням: https://gorozhanin.info/proyekt-molod4action-novi-goryzonty-ta-majbutni-perspektyvy-dlya-molodi/

 


25 вересня 2023 року

ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ JUNIOR ACHIEVEMENT UKRAINE

25 вересня була проведена зустріч з представниками громадської організації «Junior Achievement Ukraine», яка презентувала навчальні програми з підприємництва, фінансової грамотності, підготовки до ринку праці для молоді. Організація є частиною всесвітньої мережі Junior Achievement, що веде свою діяльність з 1919 року у понад 100 країнах світу.

Більш детально про організацію:

https://www.prostir.ua/?news=prohramy-navchannya-pidpryjemnytstvu-i-finansovij-hramotnosti-vid-junior-achievement-ukraine-startuyut-z-pochatkom-navchalnoho-roku-u-12-rehionah-ukrajiny

#EU4YOUTH 

#STRONGERTOGETHER


1 вересня 2023

 

1 ВЕРЕСНЯ – ДЕНЬ ЗНАНЬ

1 вересня пройшла зустріч викладачів кафедри зі здобувачами вищої освіти першого курсу. Відбулося знайомство з кураторами груп, після чого здобувачам надали інформацію стосовно організації навчального процесу, показали деканат факультету та кафедру менеджменту. Студенти проявили свою зацікавленість та інтерес до навчання.

Також з відео вітанням до першокурсників звернувся ректор Національного університету «Запорізька політехніка» Віктор Грешта: 

https://www.youtube.com/watch?v=xo7wo3Kwx9Y

 

Бажаємо нашим першокурсникам успіхів та натхнення!


17 серпня 2023

УЧАСТЬ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ У КРУГЛОМУ СТОЛІ «УНІВЕРСИТЕТ, БІЗНЕС ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ»

17.08.2023 г. на базі НУ «Запорізька політехніка» за участі голів та представників державної адміністрації і громад Запорізького регіону пройшов круглий стіл на тему «Університет, бізнес та територіальні громади». В заході взяли участь 64 учасники з понад 50 територіальних громад та військових адміністрацій Запорізької області (з них 35 голів громад та начальників військових адміністрацій). Протягом зустрічі було обговорено питання розробки стратегій розвитку та формування планів відновлення територіальних громад, спільної грантової діяльності, обліку і компенсації збитків територіальних громад, кадрового забезпечення програм відновлення та розвитку територіальних громад.

Ґрунтуючись на досвіді співпраці із громадами Запорізької області, кафедра менеджменту презентувала свої можливості щодо надання консультативної та методичної допомоги у питаннях розробки стратегії розвитку та стратегії відновлення громад.  

      


01.08.2023

Вітаємо викладачів та здобувачів кафедри з успішним завершенням навчання за міжнародним проєктом DILLUGIS у літньому семестрі!

Викладачі кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» проф. Пуліна Т.В., проф. Гудзь П.В., доц. Нечаєва І.А., доц. Соріна О.О. та доц. Панкова А.Ю.  успішно завершили навчання у літньому семестрі міжнародного проєкту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) та отримали сертифікати з курсів:  "Business Process Management" (проф. Пуліна Т.В., проф. Гудзь П.В., доц. Нечаєва І.А. та доц. Панкова А.Ю.), "Industrial Engineering"  (доц. Соріна О.О.), "Communication Technology" та "Workshop for lectures: digital technologies in educational process" (проф. Гудзь П.В.).

 

Бажаємо всім учасникам нових досягнень та вдалого практичного використання нового досвіду, знань і навичок!


липень 2023 року

 
ВІТАЄМО СТУДЕНТКУ ГРУПИ ФЕУ-310 ЗІНЧЕНКО АНАСТАСІЮ ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ ДО РЕЄСТРУ ЕКСПЕРТІВ З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ!
Вітаємо студентку групи ФЕУ-310 ЗІНЧЕНКО Анастасію  з рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 18 липня 2023 року щодо включення її до Реєстру експертів з акредитації освітніх програм та призначенням до складу Експертної комісії з експертизи освітньої програми у КНТУ ім. Вадима Гетьмага ( спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування").

червень 2023 року

ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ

7-12 червня 2023 року на кафедрі менеджменту в дистанційному форматі відбувся захист дипломних робіт бакалаврів. Роботи розглядало дві комісії – зі спеціальності 073 «Менеджмент» та спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування».

   

Щиро витаємо здобувачів з отриманням першого диплома про вищу освіту за освітнім ступенем "бакалавр"!


20 травня 2023

CAREER FORUM 2023

 

20 травня в НУ «Запорізька політехніка» відбувся Career Forum 2023. Протягом заходу здобувачі вищої освіти та майбутні абітурієнти мали можливість поспілкуватися зі спеціалістами з різних сфер - від IT до фінансів, від маркетингу до інженерії, і дізнатися про їх історії успіху та досвід роботи. На локації факультету економіки та управління відвідувачі заходу могли отримати інформацію щодо умов вступу на спеціальності факультету. Кафедра менеджменту представляли викладачі та здобувачі вищої освіти, які розповідали про особливості підготовки за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування».


17 травня 2023

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ У РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МАТВІЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ

15 січня 2023 року між Матвіївською сільською радою Запорізького району Запорізької області в особі сільського голови Олексія Гладишева та Національним університетом «Запорізька політехніка» в особі ректора Віктора Грешти укладено Договір, згідно якого в період з 15 травня 2023 року до 31 грудня 2023 року кафедрою менеджменту НУЗП буде надано консультативну та методичну допомогу у розробці Стратегії розвитку Матвіївської громади. Викладачі кафедри - професор Пуліна Тетяна Веніамінівна, доцент Корольков Владислав Васильович та доцент Соріна Оксана Олександрівна - взяли участь у першому засіданні ради громади, присвяченому цьому питанню, яке відбулося 17 травня 2023 року. 

                    


25-26 травня

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ: УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

25-26 травня в НУ «Запорізька політехніка» відбулася перша міжнародна науково-практична конференція «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». До конференції приєдналися відомі навчальні заклади Польщі, Литви, Чехії, Болгарії. На конференцію подали тези понад 220 науковців. Також у заході взяли участь віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати Антонюк Дмитро Анатолійович, засновник та голова правління Страхової компанії «ПРЕСТИЖ», засновник ТОВ «Інститут фінансів рішень» Бридун Євген Володимирович.

Викладачі кафедри менеджменту прийняли активну участь як в пленарному засіданні, так і в роботі секції «Менеджмент та адміністрування в умовах воєнного часу та періоду повоєнного відновлення економіки України і її регіонів»


18.05.23

ЗУСТРІЧ З КЕРІВНИЦТВОМ ТОКМАЦЬКОГО МЕХАНІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

18 травня відбулася зустріч представників кафедри менеджменту НУ «Запорізька політехніка» з керівництвом Токмацького Механічного Фахового Коледжу. Випускників коледжу запросили на навчання за ОК «Бакалавр» за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». Протягом зустрічі керівництву коледжу довели інформацію про умови вступу та навчання, розповіли про особливості освітніх програм.

 


травень 2023

СТУДЕНТИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ДОЄДНАЛИСЯ ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЕКТІ   VEHUB4YOU PROJECT

         Проект VEHUB4YOU (Virtual Youth Business Hubs International Network) спрямований на передачу бізнес-знань з країн ЄС молоді східних країн-партнерів за допомогою технологій віртуального обміну. Наразі проект об’єднує 2500 учасників та 70 віртуальних міжнародних бізнес-центрів в школах в 10 країнах світу.

               

          Члени проекту VEHUB4YOU докладуть спільних зусиль для створення мережі міжнародних віртуальних бізнес-хабів та організації навчання основам ведення бізнесу для учнів старших класів, студентів коледжів та студентів економічних та неекономічних спеціальностей шляхом створення міжнародної мережі віртуальних молодіжних бізнес-хабів, яка включає 70 віртуальних міжнародних бізнес-хабів у школах, університетах та бібліотеках України та Азербайджану.                          

        .     

Європейські університети за допомогою університетів країн-учасниць та молодіжних організацій України та Азербайджану поділяться своїми бізнес-курсами та досвідом викладачів із молоддю країн Східного партнерства. Учасники проекту підготовлять пул методичних матеріалів для проведення онлайн-бізнес-тренінгів. Крім того, буде опублікована навчальна програма для керівників та фасилітаторів хабів з урахуванням місцевих вимог країн-учасників проекту.

  

Проект VEHUB4YOU покращить якість бізнес-освіти шляхом забезпечення доступу до сучасної європейської освіти: на організаційному рівні він сприятиме підприємницькому навчанню, а на рівні окремих учасників проекту очікується отримання навичок планування бізнесу, маркетингу продуктів та опанування інструментами для створення власного бізнесу. За результатами реалізації проекту також передбачається вдосконалення освітніх програм шкіл, коледжів та університетів відповідно до нових тенденцій віртуального навчання та підвищення ефективності віртуальної освіти.

                                                                                                                                                                                                            


16 травня 2023

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ВИШИВАНКИ

Викладачі кафедри менеджменту долучились до святкування Дня Вишиванки.


10 травня 2023

СЕМІНАР-НАРАДА УНІВЕРСИТЕТУ ЩОДО РОЗРОБКИ ПРОЄКТІВ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

10 травня викладачі кафедри менеджменту взяли участь у семінар-нараді щодо розробки проєктів неформальної освіти та створення курсів підвищення кваліфікації.


09 травня 2023

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРОМ

(ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, М. ВАРНА, БОЛГАРІЯ)

09 травня відбулася онлайн-зустріч зі стейкхолдером – Билан Ольгою Василівною, доктором економічних наук з Економічного університету м. Варна (Болгарія). Протягом заходу студенти та викладачі кафедри менеджменту отримали інформацію щодо можливостей та умов проходження міжнародного стажування.


27 квітня 2023 року 

ВІТАЄМО УЧАСНИЦЮ ХХІІІ МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДІВ»!

   


26 квітня 2023 року

ЩОРІЧНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ТИЖДЕНЬ НАУКИ - 2023"

Відбулася щорічна науково-практична конференція "Тиждень науки" - 2023, в який взяли участь викладачі та здобувачі вищої освіти кафедри менеджменту.

Доступ до збірки тез доповідей конференції фаультету економіки та управління ЗА ПОСИЛАННЯМ


Квітень 2023 

РОБОТА ЗІ ШКОЛЯРАМИ

В межах виконання плану профорієнтаційної роботи зусиллями науково-педагогічних працівників кафедри упродовж квітня 2023 року проводилися заняття серед старшокласників запорізьких навчальних закладів на тему "SMART house: системний та процесний підхід в менеджменті"  (про складні речі простими словами).


7 квітня 2023

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ФІНАЛІСТІВ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ БІЗНЕС-ІДЕЙ «STARTUP ІЗ ЗАПОРІЗЬКОЮ ПОЛІТЕХНІКОЮ»!

7 квітня, відбулася урочиста церемонія підбиття підсумків конкурсу «STARTUP із Запорізькою політехнікою».

Вітаємо команду кафедри менеджменту у складі студенток групи ФЕУ-510 Софії Кошелєвой та Олександри Сірой, під керівництвом доцентки кафедри менеджменту Оксани Соріної, які вибороли ІІІ місце з бізнес-ідеєю «Астрологічний бар «Музи Діоніса»!

Також вітаємо команду групи ФЕУ-510 у складі Анастасії Нефьодовой та Валерії Романовой та команду групи ФЕУ-520 у складі Антона Кузьменко та Вадима Чепура зі здобуттям 7 та 8 місць, відповідно.

Бажаємо учасникам подальших творчих досягнень, натхнення та успішної реалізації їх ідей!


березень 2023

Другий етап міжнародного освітнього проекту DILLUGIS

З 16 березня стартує другий етап міжнародного проєкту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students), до участі у якому доєдналися викладачі кафедри менеджменту. Організаційні збори відбулися 13 березня в онлайн-форматі за участю представників торгово-промислової палати та викладачів проекту.


січень-лютий 2023

Співпраця з Китайською народною Республікою

У цьому році на кафедрі менеджменту навчаються здобувачі вищої освіти з Китайської народної Республіки за спеціальністю 073 "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент організації та адміністрування" за освітнім рівнем "Магістр". Зайняття проводяться англійською мовою.

 ;


14.02.2023

Вітаємо викладачів та здобувачів кафедри з успішним завершенням навчання за міжнародним проєктом DILLUGIS !
 
Викладачі кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» проф. Пуліна Т.В., проф. Шмиголь Н.М., доц. Соріна О.О. та здобувачі вищої освіти Караулова Анна (гр. ФЕУ 511м) та Юдицький Владислав (гр. ФЕУ 511м) успішно завершили навчання за освітніми курсами міжнародного проєкту DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) та отримали відповідні сертифікати з курсів "Основи бізнес-адміністрування", "Проєктний менеджмент", "Англійський для академічних цілей". 
 
Бажаємо всім учасникам нових досягнень та вдалого практичного використання нового досвіду, знань і навичок!

27.01.2023

Урочиста церемонія вручення дипломів магістрам-випускникам 2023 року

27 січня 2023 року в актовій залі НУ «Запорізька політехніка» відбулася урочиста церемонія вручення дипломів магістрам. З витаннями та побажаннями успіху до випускників звернулися ректор університету, професор Грешта Віктор Леонідович та декан факультету економіки та управління, доцент Корольков Владислав Васильович.

    


17.01.2023 

Вітаємо переможців університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу та їх керівників!


16.12.2022

Захист магістерських робіт спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування»

16 – 20 грудня 2022 року на кафедрі менеджменту на базі онлайн-платформи Zoom відбувся захист магістерських робіт здобувачів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». 


04.12.2022 

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

04 грудня в онлайн-форматі відбувся День відкритих дверей факультету економіки та управління, на якому були презентовані освітні програми спеціальностей «Менеджмент» та «Публічне управління та адміністрування». Гаранти освітніх програм - професор Гудзь П.В. та професор Пуліна Т.В. розповіли майбутнім абітурієнтам про викладацький склад кафедри менеджменту, здійснення академічної мобільності, впровадження дуальної освіти, бази стажування та проходження практики, організацію дозвілля та відпочинку, можливості самореалізації здобувачів вищої освіти, а також про діяльність бізнес-інкубатору та наукового гуртка кафедри.

        

Нагадуємо, що 23 грудня 2022 року відбудеться онлайн-зустріч, на якої будуть розглянути правила вступу до НУ «Запорізька політехніка» у 2023 році. Інформацію щодо заходу можна переглянути за посиланням: https://zp.edu.ua/den-vidkrytyh-dverey-2022


30.11.2022

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ ФІЛІПА КОТЛЕРА - ВСЕСВІТНЬО ВІДОМОГО ФАХІВЦЯ З МАРКЕТИНГУ

30 листопада 2022 року студенти і викладачі кафедри менеджменту взяли участь у онлайн-лекції «Wicked 7: найнебезпечніші проблеми людства», яку проводили всесвітньо відомий фахівець з маркетингу Філіп Котлер та Крістіан Саркар - підприємець і амбасадор бренд-активізму. Також всім учасникам лекції було надано можливість безоплатно приєднатись до освітнього проєкту ReІnforceUA, ініційованого у 2022 році Бізнес-школою МІМ (Міжнародний інститут менеджменту). Проєкт надає українській бізнес-спільноті доступ до кращих інтелектуальних ресурсів світу - щотижня відомі світові інтелектуали читають онлайн-лекції з найактуальніших питань розвитку економіки, бізнесу та гуманітарних наук. 

 

  


29.11.22

ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРОМ 

29.11. 22 на базі онлайн-плаформи Zoom відбулася зустріч здобувачів та викладачів кафедри менеджменту з начальником управління розвитком підприємництва, регуляторної політики та торгівлі ЗОДА Максимом КУЧЕРЕНКО. Тема зустрічі: «Управління органами державної влади в умовах воєнного стану».

     .


22.11.2022

  ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРОМ 

22.11.22 на базі онлайн-плаформи Zoom відбулася зустріч здобувачів та викладачів кафедри менеджменту з віце-президентом Запорізької торгово-промислової палати Дмитро АНТОНЮКОМ на тему «Сучасні тенденції адміністрування взаємовідносин суспільства та бізнесу».      


10.10.2022

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

10 жовтня здобувачі 1-2 курсів  освітніх програм «Менеджмент організацій адміністрування» та «Регіональне управління» стали учасниками відкритої лекції та обговорення питань теорії і практики запровадження академічної доброчесності в НУ «Острозька академія», яку проводила Олена Єременко, заступниця голови Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти.

 


04.10.2022

Зустріч з магістрами-першокурсниками

4 жовтня 2022 року відбулася онлайн-зустріч зі здобувачами освіти, які в цьому році вступили до магістратури. Студенти познайомились з завідувачкою та викладачами кафедри "Менеджмент", дізналися всю необхідну інформацію щодо організації освітнього процесу та отримали установку на подальше успішне навчання у магістратурі.

 

                                                                        

Шановні магістранти, ще раз вітаємо вам зі вступом до НУ "Запорізька політехніка", бажаємо успіхів у навчанні, високих прагнень і великих надій, грандіозних планів і перспективного майбутнього,  здійснення мрій та наукового зростання.


27.09.2022
Участь викладачів та студентів у міжнародному проєкті DILLUGIS 
 
Викладачі та здобувачі вищої освіти (проф. Пуліна Т.В., проф. Шмиголь Н.М., доц. Соріна О.О., здобувачі: Караулова Анна - ФЕУ 512м, Кошелєва Софія - ФЕУ 510, Нефьодова Анастасія - ФЕУ 510, Юдицький Владислав - ФЕУ 512м) кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» пройшли конкурсний відбір для участі у міжнародному проєкті DILLUGIS (Digital Labs & Lectures for Ukrainian, German & International Students) для он-лайн навчання за освітніми курсами Основи бізнес-адміністрування, Проєктний менеджмент, Англійський для академічних цілей програми «Цифрові технології та менеджмент» Східно-Баварського університету Амберг-Вайден.
Об’єднана українсько-німецька конкурсна комісія в процесі інтерв’ю визначала мотивацію до участі у проєкті та навички англійської мови. Результати відбору показали високу зацікавленість студентів і викладачів участю в програмах міжнародної академічної мобільності та перевагами цього виду навчання. Також варто відзначити розуміння студентами необхідності володіння англійською мовою на вищому за середній рівні (B2) та створення сприятливих умов для оволодіння нею на окремих освітніх програмах для успішного становлення майбутніх фахівців.
Організаційні збори щодо старту проєкту відбулись 27 вересня 2022 р. за участі координаторки проєкту від Східно-Баварського університету Амберг-Вайден професорки Юлії Хеігл і координаторів від НУ «Запорізька політехніка» проф. д.е.н. Катерини Антонюк і проф. д.е.н. Дмитра Антонюка. Відібраних студентів і викладачів ознайомили з особливостями цифрового освітнього процесу, який стартував в університеті Німеччини з 5 жовтня.
Бажаємо всім учасником опанування нового досвіду та успішного здобуття сучасних знань і навичок від європейських партнерів!

27.09.2022

Дитяча наукова конференція "Відбудова країни очима дітей" до заходу «Ніч науки»  

27 вересня 2022 року в онлайн-форматі відбулася економічна секція Дитячої наукової конференції для учнів 7 – 11 класів "Відбудова країни очима дітей" до заходу «Ніч науки».

Кафедра "Менеджменту" прийняла активну участь у заході, присутніми серед викладачів кафедри були: завідувачка кафедри Пуліна Тетяна Веніамінівна,  декан факультету Корольков Владислав Васильович, доцент Тесленок Ірина Миколаївна, професор Шмиголь Надія Миколаївна, старший викладач кафедри Соріна Оксана Олександрівна.

       

        

 

              

 

Програма конференції:

- Напрямки підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах воєнного стану - Антоніна Лаврік (Запорізький академічний ліцей «Перспектива»)

- Відбудова країни на засадах сталого розвитку - Максим Дряпа (Запорізька гімназія No 71)

- Якою я бачу майбутню Україну!- Ростислав Лачко (Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів No 100)

- Перспективні шляхи розбудови економіки України в умовах воєнного часу - Дар’я Павленко (Запорізький академічний ліцей «Перспектива»)

- Відбудова країни очима дітей - Юрій Корніяшик (Запорізький класичний ліцей)

- Нове життя після війни: яку професію обрати у мирний час - Данило Марков (Запорізький академічний ліцей «Перспектива»)

- Економіка - Богдан Носач (Запорізький академічний ліцей No 23)

- Відбудова країни очима дітей - Ярослав Казакевич (Запорізький академічний ліцей No 23)

- Моє місце у розбудові країни - Єва Гладун (Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No 20)

- Відбудова країни очима дітей - Олександра Ракитянська (Школа No 12)

- Відбудова країни на засадах сталого розвитку - Максим Дряпа (Запорізька гімназія No 71)

- Альтернативні види енергії: сонячні батареї - Іван Шумейко (Запорізький ліцей «‎Логос»)

- Впровадження світового досвіду державного приватного партнерства в контексті повоєнної розбодуви економіки України - Вікторія Єгорова (Запорізький академічний ліцей «Перспектива»)

- Відбудова країни на засадах сталого розвитку - Даніл Ковтонюк (Запорізька гімназія No 107)

Всі учасники конференції продемонстрували широту і глибину запропонованих для дискусії ідей,  відчули себе справжніми науковцями, незважаючи на свій юний вік.

Надзвичайно важливо, що розгляд пріоритетних питань економічного середовища відбувається за участю представників середньої освіти. Такий комплексний підхід до вирішення актуальних питань обумовлено складністю і масштабністю наявних питань у фінансовому секторі. В роботах учасники конференції освітили актуальні питаня, запропонували шляхи вирішення проблем  та за результатами досліджень представили цікаві та інформативні доповіді.

Результати конкурсу будуть опубліковані 30.09.2022

Бажаємо успіху молодим талантам та генерації нових ідей в контексті відродження нашої країни!

Висловлюємо подяку науковим керівникам та директорам шкіл, учні яких долучилися до участі у конференції  та сподіваємось на подальшу цікаву та плідну працю.

 


23.09.2022

Посвята у першокурсники 2022!

        

  

23 вересня 2022 року в НУ "Запорізька політехніка" відбулася посвята в першокурсники. Після урочистого привітання в актовій залі, студенти першого курсу познайомилися з завідувачкою кафедри "Менеджменту" та з деканом Факультету економіки та управління. Також додатково була проведена онлайн-зустріч, де здобувачі освіти змогли отримати детальну інформацію щодо освітнього процесу та студентського життя. 

Шановні першокурсники, від імені викладачів кафедри щиро вітаємо вас зі вступом до кафедри "Менеджменту". Сподіваємося, що студентські роки будуть для вас радісними та будуть приносити не тільки знання, але й яскраві враження. Бажаємо щасливого та плідного навчання!


18.08.2022

УЧАСТЬ ПРОФ. ГУДЗЯ П.В. У ТРЕНІНГУ ДЛЯ ОЦІНЮВАЧІВ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ (БАЗОВИЙ РІВЕНЬ)

Проф. Гудзь П.В. прийняв участь у тренінгу для оцінювачів результатів навчання здобувачів професійних кваліфікацій (базовий рівень), який проводило Національне агентство кваліфікацій, та отримав відповідний сертифікат від 01-18 серпня 2022 року.

 


23.06.2022

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПОЛІТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ТА ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ"

Професор кафедри Гудзь П.В. прийняв участь у роботі круглого столу «Політичні, правові та організаційні проблеми діяльності органів публічної влади та публічних службовців у воєнний та повоєнний періоди». Протягом зустрічі були розглянуті наступні питання:

1) Організаційно-правові засади діяльності органів публічної влади в умовах воєнного стану.

2) Актуальні питання діяльності публічних службовців в умовах війни.

3) Закордонний досвід організації діяльності органів публічної влади та публічної служби в умовах війни.

4) Компетенції органів місцевого самоврядування та особливості управління територіальними громадами в умовах воєнного стану та окупації.

5) Особливості публічного управління та адміністрування повоєнного перехідного періоду.

Програма заходу доступна за посиланням


27.05.2022

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ-2022

28 травня о 12.00 у форматі zoom-зустрічі відбудеться презентація факультету економіки та управління, на якій можна буде дізнатися про освітні програми та отримати відповіді на найгостріші питання про навчання на факультеті

Посилання для реєстрації на день відкритих дверей
Посилання на анкету абітурієнта ФЕУ

Підключитися до конференції в Zoom можна за посиланням:

https://us06web.zoom.us/j/89230927984?pwd=VC9IbWQxSGRDZHkzM3d1M0h2WU1Cdz09

Ідентифікатор конференції: 892 3092 7984

Код доступу: 2022


22.04.2022

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2022" 

22 квітня на кафедрі менеджменту у дистанційному форматі відбулася робота секції менеджменту Щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2022». За результатами обговорення затверджено та подано для публікації у збірнику тез 6 робіт викладачів та 22 студентські роботи. Посилання на збірник тез буде додано пізніше.


19.05.2022

Вітаємо студентку групи ФЕУ-311 (ОП «Регіональне управління») з першою науковою публікацією!

Студентка прийняла участь у VI Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» (м. Полтава, 19 травня 2022 р.) та у співавторстві с проф. Гудзем П. В. опубліковала тези:

Гудзь П.В., Матюк А.В. Європейське бачення щодо реалізації виконавчих функцій сільських рад в умовах адміністративно-територіальної реформи. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики» 19 травня 2022 р. Полтава, ПДАУ. 2022. С.556-558. 


Акредитація освітньо-професійної програми  «Регіональне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітнього рівня «бакалавр»

02-04 березня 2022 р. буде проходити акредитація освітньо-професійної програми  «Регіональне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітнього рівня «бакалавр»

Переглянути акредитаційну документацію 

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ «Запорізька політехніка» оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми  «Регіональне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ «Запорізька політехніка», роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту. 

Програма проведення акредитаційної експертизи

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, гаранту освітньо-професійної програми «Регіональне управління» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» д.е.н., проф. Гудзю П.В.  на e-mail:kafedra_manager@zntu.edu.ua

Запрошуємо всіх бажаючих на відкриту зустріч з експертною групою:

Відкрита зустріч з експертами:

ID 19620 Національний університет "Запорізька політехніка", ОП "Регіональне управління"

Час: 3 березня 2022; 12:20
Підключитись до конференції Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/84769239995?pwd=QjI3RytXZFZUTGhSaVdCeXR6ME1CZz09
Ідентифікатор конференції: 847 6923 9995
Код доступа: 2022

Дякуємо за співпрацю!


Акредитація освітньо-професійної програми  «Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього рівня «бакалавр»

9-11 березня 2022 р. буде проходити акредитація освітньо-професійної програми  «Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього рівня «бакалавр»

Переглянути акредитаційну документацію 

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ «Запорізька політехніка» оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми  «Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ «Запорізька політехніка», роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту. 

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, гаранту освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» д.е.н., проф. Пуліной Т. В.  на e-mail:kafedra_manager@zntu.edu.ua

Підключитися до зустрічей можна буде у конференції ZOOM, посилання буде доступно пізніше.

Дякуємо за співпрацю.


23.02.22

Лекція "Бюджетне та інституційне забезпечення діяльності територіальної громади в умовах децентралізації"

23 лютого відбулася лекція, яку проводила Ольга Ставицька, заступник Голови Широківської територіальної громади Запорізького району. Тема лекції: Бюджетне та інституційне забезпечення діяльності територіальної громади в умовах децентралізації.

 

     


17.02.2022

Зустріч із практиком - фахівцем у сфері місцевого самоврядування - старостою Матвіївського старостинського округу Запорізького району

17 лютого 2022 року відбулася зустріч в онлайн-форматі із практиком - фахівцем у сфері місцевого самоврядування Мирославою Третьяковою, старостою Матвіївського старостинського округу Запорізького району.

Тема зустрічі: "Старостат в системі місцевого самоврядування". Під час лекції було розглянуто низку питань, серед яких:

- Правові засади функціонування. Повноваження і відповідальність

- Функціонування  старостинського округу як організації :Взаємовідносини з центром громади і керівництвом.

 - Місцеві фінанси: механізм формування і використання бюджету.  Бюджет участі. 

    

  


15.02.22 

Увага бажаючим вступати до магістратури!

Безкоштовне пробне тестування з англійської мови для майбутніх магістрів.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/MBC6KdRnmRp4hT9w6


14.02.22

УВАГА!!!

Шановні студенти 4 курсу спеціальності 281 публічне управління та адмпіністрування ОП Регіональне управління.

Міністерство освіти та науки України  затвердило: Програму предметного тесту ЄФВВ з управління та адміністрування.

Нижче міститься посилання на наказ про затвердження та Програма предметного тесту ЄФВВ з управління та адміністрування.

09.02.22

Зустріч зі стейкхолдерами

9.02.2022 р. у приміщенні ЗОДА проходив «круглий стіл» на тему «Обговорення шляхів удосконалення проектування та реалізації ОП Регіональне управління в НУ Запорізька політехніка за участі роботодавців Кучеренка М. (ЗОДА), Бурми С. (Запорізька обласна рада), Ставицької О. Широківської ТГ (Агенція розвитку громади), Петраша Ю. (Регіональний фонд підтримки підприємництва). Під час зустрічі акцентувалася гостра потреба у фахівцях сфери ПУА в органах державного управління (Кучеренко М.) та органах місцевого самоврядування, зокрема на фахівців із проектного менеджменту та адміністрування регіональних програм і проектів. Відбувався обмін думками про щодо цілей і змісту ОП. Висловлені пропозиції до оновлення ОК та ВК. Предметною стала дискусія про розвиток ПРН та розширення компетентностей з підготовки фахівців у сфері публічного управління  та адміністрування. Стейкхолдери висловили пропозиції з розширення практичних модулів змісту ОК Регіональне управління та ОК Цифровізація врядування, ОК Місцевий та регіональний розвиток.

 

                                      


27.01.22

Робота з патріотичного виховання молоді

 Кафедра менеджменту тісно співпрацює з комунальним закладом «Обласний центр патріотичного виховання молоді».  Співпраця спрямована на виховання різнобічно та гармонійно розвиненого, національно свідомого, високоосвіченого та компетентного громадянина України. А здатність до саморозвитку та самовдосконалення - одні з найбільш важливих рис, необхідних людині для досягнення цієї мети.

Ключовими напрямами  виховної роботи з молоддю є модернізація учбово-виховного процесу, що найбільш важливими для становлення української державності, побудови громадянського суспільства й інтеграції країни у світову та європейську співдружність.

Також національно-патріотичне виховання молоді безпосередньо пов'язане з підготовкою потенційних кандидатів, які надалі будуть прийняті на військову службу, тому кафедра дуже вдячна шановним гостям, Котюху Олександру Володимировичу, заступнику військового комісара - начальнику сектору комплектування Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, та Ральцеву Юрію Олександровичу, начальнику відділу рекрутингу та комплектування – заступнику начальника сектору комплектування Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які провели зустріч с працівниками кафедри та випускниками магістрами.

На зустрічі обговорювали питання щодо методологічних принципів для цілеспрямованої діяльності органів влади, які  сприяють вихованню у молоді правильних рис, властивих справжнім патріотам України:

- готовність самовіддано розвивати суверенну та демократичну державу;

- уміння визначати та виявляти національну гідність;

- знання того, як правильно відстоювати свої права, а також виконувати будь-які покладені обов'язки;

 - сприяння створенню та підтримці цивільного світу та згоди в межах суспільства.

В основу діяльності виховання молоді закладаються поняття, яким є ідеал громадянина України, що має необхідні навички та здібності до багатостороннього саморозвитку та самореалізації.  

 


25.01.22

Урочисте вручення дипломів магістрам спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми: «Менеджмент організацій та адміністрування» та спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньої програми: «Регіональне управління»

25 січня відбулося урочисте вручення дипломів магістрам спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми: «Менеджмент організацій та адміністрування» та спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньої програми: «Регіональне управління».

В університеті існує чудова традиція – урочисте вручення дипломів у мантіях, через що головний корпус нагадував середньовічний замок чи монастир: всюди можна було зустріти молодих людей у довгих чорних мантіях та чотирикутних бонетах з пензлями.

Ми вітаємо вас, випускники. Однією стрімкою миттю пролетіли щасливі студентські роки. І сьогодні в душі трепет, від довгого очікування, гордість від розуміння власної сили та здобутих знань. Нехай за порогом рідного улюбленого університету, для вас розкриється нове і дуже щасливе життя. Бажаємо вам, щоб ви досягли всього, що мрієте сьогодні. Застосовуйте на практиці, чого ви навчилися. Працюйте та отримуйте від цього задоволення.

Шановні випускники, користуйтеся своїм ексклюзивним правом бути на голову сильнішим та успішнішим за інших. Ви випускники кафедри менеджменту НУ «Запорізька політехніка»! Пам'ятайте про подяку перед alma mater! Розвивайтеся та досягайте максимальних перемог! Віват, магістри! Віват, університет! Віват, кафедра менеджменту!

 


12-14 січня 2022

Участь проф. Гудзя П.В. в акредитації ОПП «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»

Протягом 12-14 січня проф. Гудзь П.В. очолював Експертну групу НАЗЯВО з акредитації ОПП «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського.

 


29.12.21

Підписання Меморандуму про співпрацю між Національним університетом "Запорізька політехніка" та Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації

29 грудня 2021 року між Національним університетом «Запорізька політехніка» та Запорізьким регіональним центром підвищення кваліфікації було підписано меморандум про співпрацю.

Сторони в межах чинного законодавства України, зокрема, законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", мають наміри співпраці з метою обміну досвідом та поглиблення взаємодії у сфері професійного навчання публічних службовців регіону.

Відповідно до напрямів співробітництва сторонами заплановано:

– інформаційна співпраця з питань формування професійного, компетентного, вмотивованого персоналу державних органів та органів місцевого самоврядування, зорієнтованого на особистий професійний розвиток;

– розробка та реалізація спільних освітніх, науково-практичних та освітньо-наукових програм, методичних матеріалів, у тому числі шляхом створення спільних науково-дослідних колективів та проєктів розвитку;

– проведення спільних наукових досліджень та розробка методичних посібників і рекомендацій з окремих питань соціально-економічного розвитку регіону та регулювання суспільних відносин, які становлять взаємну зацікавленість;

– організація і проведення спільних заходів з актуальних питань публічного управління та адміністрування та з метою пропагування діяльності та досягнень Сторін.

                 


24.12.2021

Професор Гудзь П.В. прийняв участь у «Of the ІІІ international research and practical internet conference "Priority directions of development of  science and education", December 24, 2021, ŽÁár nad Sázavou, Czech Republic.


21-24 грудня 2021

Захист дипломних робіт магістрів спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» 

21-24 грудня відбувся захист магістерських робіт за спеціальностями 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування». Щиро вітаємо випускників із захистом дипломів!

Бажаємо, щоб всі Ваші старання та сили привели Вас до успіху, великих перспектив та здійснення найпотаємніших мрій. Нехай життя буде сповнене можливостей для самореалізації та підкорення значущих вершин!

 


21-22 грудня 2021

Третій фестиваль бізнес-ідей «Startup Fest – 2021»

21-22 грудня у Запоріжжі відбувся третій фестиваль бізнес-ідей «Startup Fest – 2021», який цього року проводився у онлайн-форматі. Головна подія фестивалю - проведення конкурсів інноваційних стартапів. Захід організовано департаментом надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради та Запорізькою торгово-промисловою палатою у рамках Програми Підтримки МСП у м. Запоріжжі.

В конкурсі взяли участь студенти групи ФЕУ-518 Змикало Олександра, Віцьков Данил та Кривоног Валерія, які презентували проект «Розвиток соціальної інфраструктури м. Вільнянськ» (консультант – старший викладач кафедри менеджменту Соріна Оксана Олександрівна).

Студенти отримали багато позитивних вражень. Організатори та інші учасники поділилися своїм досвідом, який став корисним для наших студентів.

                                                  


грудень 2021

Співпраця Запорізького економіко-гуманітарного інституту НУ «Запорізька політехніка» з Широківською громадою

Голова Широківської громади Денис Коротенко підписав меморандум з Запорізьким економіко-гуманітарним інститутом. Відтепер навчальну та виробничу практику студенти вишу спеціальностей 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне управління та адміністрування» будуть проходити на базі Широківської сільської ради.

 


02.12.21

VIII Міжнародна наукового-практична конференція «Сталий розвиток – ХХІ століття» (наукові читання імені Ігоря Недіна)

 2-3 грудня 2021 року відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток – XXI століття» (наукові читання імені Ігоря Недіна).

Організатори конференції: Національний університет «Києво-Могилянська академія» та Теплоенергетичний факультет Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Мета конференції: об’єднати науковців та широке коло фахівців для обговорення актуальних проблем сталого розвитку в XXI столітті, встановлення контактів між вченими, обмін практичними результатами наукових досліджень.

Напрями роботи конференції:

-        Сталий розвиток держави: теорія, методологія, механізми забезпечення;

-        Реалізація принципів сталого розвитку в збагаченні економічної та екологічної безпеки держави;

-        Цифрова енергетика в системі забезпечення сталого розвитку держави;

-        Організаційно-економічні механізми та практична реалізація забезпечення сталого розвитку держави;

-        Інформаційні технології в системі забезпечення сталого розвитку.

У роботі конференції прийняв участь декан факультету економіки та управління, доцент кафедри менеджменту Корольков Владислав Васильович, який виступив з доповіддю на тему: «Формалізація цілей сталого розвитку на світовому рівні та її реалізація в Україні».


02.12.21

Міжнародна бізнес-гра поєднала студентів Казахстану та України

2 грудня 2021 року кафедра «Менеджменту» Національного університету «Запорізька політехніка» (Україна) спільно з кафедрою «Державного аудиту» Євразійського університету імені Л.М. Гумільова (Казахстан) провели міжнародну бізнес гру для студентів спеціальностей «Менеджмент організацій», «Публічне управління» та «Державний аудит». Студентам із Казахстану та України було запропоновано вирішити низку проблемних питань, ефективно розподілити бюджетні кошти з огляду на інтереси населення. 

 

Рішення команд оцінювало міжнародне журі, яке складалося з самих студентів і розглядало всі представлені рішення з позицій економічної, екологічної та соціальної ефективності. Гра проходила англійською мовою, це практична реалізація тих знань, які студенти отримали, вивчаючи «Аудит ефективності» (студенти Євразійського університету імені Л.Н. Гумільова), «Соціальна відповідальність та активність суспільства» (студенти спеціальності «Публічне управління» НУ «Запорізька політехніка»)  та «Управління діловими комунікаціями» (студенти спеціальності «Менеджмент» НУ «Запорізька політехніка»), у яких дані дисципліни викладаються англійською мовою.

З вітальним словом виступили представники кафедр «Державний аудит» Євразійського університету імені Л.М. Гумільова (доцент Мадіна Серікова) та кафедри «Менеджменту» Національного університету «Запорізька політехніка» (завідувач кафедри, професор Тетяна Веніамінівна Пуліна), які розповіли про свої університети та кафедри. Студенти Запорізької політехніки дізналися історію Євразійського університету імені Л.М. Гумільова, одного з найкращих університетів Казахстану. Казахстанські та українські студенти у процесі гри показали свою компетентність та креативність. Студенти Євразійського університету імені Л.М. Гумільова були визнані одними з переможців гри, а також було прийнято рішення направити пропозиції казахстанських студентів на розгляд органам державного управління Запорізької області України.


25.11.21

Участь у завершальній конференції проекту ClusteRISE

25 листопада проф. кафедри менеджменту Пуліна Тетяна Веніамінівна прийняла участь у завершальній конференції проекту ClusteRISE в програмах регіонального розвитку GIZ розвитку кластерів «Інжиніринг-Автоматизація- Машинобудування» (ІАМ), яка зібрала близько 100 учасників-прихильників кластерного розвитку з багатьох регіонів України, в тому числі, Запоріжжя.

   


вересень-листопад 2021

Міжнародна академічна мобільність студентів та викладачів кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка»

 Протягом вересня – листопада 2021 року в Молдові проходив третій Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт з економіки, який організував науково-дослідний центр «Прогрес» при Комратському державному університеті. Участь у конкурсі взяли студенти кафедри менеджменту (спеціальність "Менеджмент організацій" і "Публічне управління та адміністрування", які за результатами конкурсу нагороджені дипломами:

– диплом ІI ступеня – Корвига Анастасія (група ФЕУ-319), тема науково-дослідницької роботи «Peculiarities of the construction of personnel policy and personnel management strategy in modern conditions» (науковий керівник – професор кафедри, доктор економічних наук Надія Шмиголь);

– диплом ІІ ступеня – Зінченко Анастасія (група ФЕУ 310), тема науково дослідницької роботи «Socio-economic policy of local governments to support micro and small businesses in the context of the Covid-19 pandemic in Poland and Ukraine» (науковий керівник – професор кафедри, доктор  економічних наук Петро Гудзь).

– диплом ІІІ ступеня – Кошелева Софія (група ФЕУ-510), тема науково-дослідницької роботи «Peculiarities of the construction of personnel policy and personnel management strategy in modern conditions» (науковий керівник – професор кафедри, доктор економічних наук Надія Шмиголь).

 Щиро вітаємо здобувачів вищої освіти та наукових керівників кафедри менеджменту і бажаємо нових наукових звершень!

/>         


21.10.2021

VIII Міжнародна наукового-практична конференція «Детермінанти регіонального розвитку» в Пілі (Польща)

 21-22 жовтня 2021 року в Пілі (Польща) відбулася VIII Міжнародна науково-практична конференція «Детермінанти регіонального розвитку» (VIII Intranational Scientific Conference on Determination of Regional Development organized by Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Piła). У конференції взяли участь представники багатьох наукових інститутів із 6 країн – Великобританії, Італії, Румунії, Туреччини, України та Польщі. Доктори економічних наук, професори кафедри менеджменту Пуліна Тетяна Веніамінівна та Шмиголь Надія Миколаївна взяли участь у конференції та написали статтю "Substantiation of the project of development of charging stations network for electric cars", з доповіддю на яку в Польщі виступила д-р екон. наук, проф. Шмиголь Надія Миколаївна.

Розвиваємо наукову дипломатію, пишаємося досягненнями науковців нашої кафедри та бажаємо їм творчої наснаги, натхнення, сил та енергії для подальшої наукової діяльності!

 


13.10.2021

Участь у ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України»

13 жовтня відбулося засідання ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України».

Конфереція проводиться за підтримки Проекту Еразмус+ «Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation / Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах – ClimEd», № 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

Робота була проведена за наступними напрямками:

- Освіта.

- Екологія.

- Економіка підприємства та управління.

- Право.

- Сучасні інформаційні технології.

- Технічні науки.

- Соціальні комунікації. Медіа.

У роботі конференції взяли участь більше ніж 600 авторів з навчальних закладів, наукових установ, організацій зі всієї України та країн ЄС. Серед них - студентки 2 курсу, спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” з наступними темами доповідей:

Шиловець І.О. Шведський досвід місцевого економічного розвитку для України, Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. С. 1167-1171

Зінченко А.А. Порівняльний аналіз впровадження реформи децентралізації управління у Франції та Україні 798-802. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 13 жовтня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін. – К.: ІТТА, 2021. – 1463 с.

Науковий керівник - доктор економічних наук, професор П.В. Ґудзь.

                                            


12.10.2021

Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»

12-13 жовтня 2021 року на базі Економіко-гуманітарного інституту Національного університету «Запорізька політехніка» відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір».

Конференція запропонувала викладачам ВНЗ, аспірантам, науковцям, фахівцям простір для обговорення економічних, соціальних, правових, політичних, освітніх та інших аспектів реалізації інклюзивного розвитку.

В рамках конференції «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір», науковці з  Таджицького державного університету комерції (Таджикистан), Куявсько-Поморської Вищої школи у місті Бидгощі (Польща), Соціально-економічного університету в Пшеворську (Польща), Економічного університету Варна (Болгарія), ISMA університету (Латвія) представили власне бачення потенційних можливостей поліпшення ситуації у своїх країнах.

Дискусійні питання, які були окреслені на пленарному засіданні, учасники продовжили обговорювати на тематичних секціях конференції. Робота секцій здійснювалась за наступними напрямами:

1. Теоретичні та методологічні аспекти інклюзивного розвитку: економічний і соціокультурний виміри.

2. Глобальний вимір інклюзивного розвитку економіки.

3. Економіка інклюзивного розвитку: фінансово-кредитне та обліково-аналітичне забезпечення.

4. Формування механізму публічного управління інклюзивним розвитком регіону.

5. Економіка здорового глузду: теорія та практика.

Кафедра Менеджменту відповідала за секцію 4: Формування механізму публічного управління інклюзивним розвитком регіону.

Спікерами від кафедри були представлені:

1. Віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати

 Професор Антонюк Дмитро Анатолійович

2.Нарівський Олексій Едуардович

Д.техн.наук., професор, технічний директор ТОВ «УкрСпецмаш», член науково-технічної ради «Секція ядерна безпека» Міністерство енергетики України

3. Карпенко Андрій Володимирович

Професор, доктор економічних наук, доцент

Тема доповіді:  «Створення та розвиток машинобудівного кластеру. Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування».                          

4. Генеральний директор Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області

Степаненко Владимир Васильевич

Тема доповіді: «Проекти інклюзивного підприємництва як складова розвитку соціального бізнесу Запорізької області»     

5. Шмиголь Надія Миколаївна

Д.е.н., професор  НУ «Запорізька політехніка»

Тема доповіді:  Ресурс ефективність як запорука переходу до інклюзивної “зеленої” економіки регіону

6. Белан Ольга Василівна

Докторант

Кафедра економіки та організація туризму, Економічний університет, місто Варна

Тема доповіді: Індустрія туризму в умовах пост пандемічного періоду: виклики і перспективи

Другий день конференції був присвячений актуальним питанням створення та розвиток машинобудівного кластеру в Запорізькому регіоні.  Обговорення відбулося у форматі Круглого столу.

Активну участь прийняли викладачі кафедри та запрошені гості, які виступили кожний зі своїм докладом:

1. Д.е.н., професор Гудзь П.В.

Теоретичні засади створення та розвитку регіональних кластерних об’єднань підприємств.

2. Старший викладач, Соріна О.О.

Сутність та класифікація кластерних об’єднань підприємств.

3. К.е.н., доцент, Тесленок І.М.

Стратегічний  підхід до створення та управління розвитком кластерних об’єднань підприємств.

4. К.е.н., доцент, Панкова А.Ю.

Правове та інформаційне забезпечення створення та розвитку  кластерних об’єднань підприємств.

5. К.е.н., доцент, Нечаєва І.А.

Аналіз створення та розвитку  кластерного об’єднання підприємств Запорізького регіону.

6. К.е.н., доцент, Кутідзе Л.С.

Визначення умов розвитку  кластеру.

7. К.е.н., доцент, Шитікова Л.В.

Визначення потенціалу кластеризації машинобудівної галузі.

8. К.с/г. н., доцент Ткачук О.Ю.

Аналіз підгалузі енергетичного машинобудування машинобудівної галузі .

9. Д.е.н., професор Пуліна

Визначення  напрямів розвитку    кластерного об’єднання  підприємств  Запорізького регіону.

10. Нарівський О.Е.

Д.техн.наук., професор, технічний директор ТОВ «УкрСпецмаш», член науково-технічної ради «Секція ядерна безпека» Міністерство енергетики України

Обгрунтування напрямків створення та розвитку кластерного об’єднання підприємств

11. Д.е.н., професор Шмиголь Н.М.

Обґрунтування  вибору стратегії розвитку кластеру на основі стратегічного підходу кластерного об’єднання підприємств

12. Віце-президент Запорізької торгово-промислової палати

Антонюк Д.А.

Обґрунтування напрямків розвитку.

  

Традиційно до участі у конференції долучилися студенти кафедри «Менеджменту». Які прийняли активну участь в організації та проведенні конференції. У збірнику доповідей конференції  було опубліковано 21 тезу.


15.09.21

Участь проф. Гудзя П.В. у тренінгу за програмою  підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

 Проф. Гудзь П.В. прийняв участь у тренінгу за програмою  підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у формі дистанційного експрес-курсу «Основи тестології та розробки тестових завдань» до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту  зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти» та отримав відповідний сертифікат  Науково-методичного центру вищої та передвищої освіти МОНУ від 15.09.2021 р.

 


14.09.21

Eкo-форум - погляд у майбутнє!

14 вересня викладачі та студенти кафедри менеджменту відвідали V спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум у виставковому центрі "Козак-Палац".

Головна тема «Еко Форуму 2021» - Європейський зелений курс через локальні ініціативи. "Еко Форум" має дуже велике значення, адже об'єднує владу, великий, малий і середній бізнес, а також громаду для вирішення найважливішого питання- покращення екології в місті.

В результаті участі у Форумі студенти та викладачі:

- визнали екологічні проблеми; усвідомили, що для збереження довкілля необхідно консолідувати зусилля;

- переконалися, що потрібно цінувати всі багатства природи.Турбота про екологію починається з кожної конкретної людини. Наш світ - це наш дім. Збережемо його разом!

    


09.09.21

 Зустріч зі стейкхолдерами

9 вересня 2021 року у НУ "Запорізька політехніка" відбулася зустріч студентів та викладачів кафедри менеджменту з представником «Приват Банку» - директором відділу реклами Отисько Я.С. та представником АТ «Мотор Січ» Котовим О.Б. У ході зустрічі були обговорені питання щодо працевлаштування студентів, проходження практики на даних підприємствах, майбутні перспективи та кар’єрні можливості випускників кафедри менеджменту.

 

 


07.09.21

XXX Економічний форум у місті Карпач (Польща)

 У польському курортному місті Карпач у вівторок, 7 вересня 2021, розпочався ювілейний XXX Економічний форум, в якому беруть участь до трьох тисяч учасників, зокрема із України. Професор кафедри менеджменту Надія Шмиголь також була запрошена та прийняла участь у даному масштабному заході.

                   


30.07.21

Кафедрою менеджменту засновано нове наукове видання «Управління змінами та інновації»

 Посилання на сторінку журналу на сайті НУ "Запорізька політехніка"

«Управління змінами та інновації» – це економічний науково-практичний журнал, заснований у 2021 році Національним університетом «Запорізька політехніка». 

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 24911-14851ПР від 30.06.2021 року.

ISSN друкованої версії журналу: 2786-5703

ISSN електронної версії журналу: 2786-5711

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Журнал включено до наукометричних та реферативних баз даних: Index Copernicus; Google Scholar; Crossref; НБУ ім. В.І. Вернадського.

Галузь: економічні науки.

Статті публікуються українською та англійською мовами.

Тематичні розділи журналу:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

3. Економіка та управління національним господарством.

4. Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності).

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

8. Гроші, фінанси і кредит.

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності).

10. Статистика.

11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо опублікувати Ваші статті. Це видання розраховане не тільки для науковців, а й для практиків, які черпають із нього чимало корисного для своєї діяльності.

 


30.07.21

Міжнародне науково-освітнє стажування «Написання та публікація наукових досліджень: сучасна специфіка та глобальні можливості» (на базі Institute of Social and Economic Initiatives / Global Network разом з Annamalai University - AU, IIM-Bangalore, Emerald Publishing)

30 липня 2021 р.  завершено Міжнародне науково-освітнє стажування «Написання та публікація наукових досліджень: сучасна специфіка та глобальні можливості», організоване на базі Institute of Social and Economic Initiatives / Global Network разом з Annamalai University - AU, IIM-Bangalore, Emerald Publishing, в якому прийняла участь д.е.н, професор кафедри менеджменту Шмиголь Н.М.

Велика подяка @Institute of Social and Economic Initiatives за організацію такого грандіозного та інтернаціонального заходу. Учасники з UK, USA, Ukraine, India, Lithuania, Zambia, France, Malaysia, UAE, Turkey, Germany, Bulgaria, Mexico, Croatia, Albania, Palestine, India, Sierra leone,  Azerbaijan, Uzbekistan, Ghana, Poland, Austria, Saudi Arabia, Canada. З 51 закладу вищої освіти Amer M. G. Alaya Anna Staszewska, Олена Яріш, Юрий Ткаченко, Viktoriia Yanovska, Василь Перебийніс, @gordana nikolic Sanda Grudic Kvasic, Oleksandr Khymenko, Elenica Pjero Beqiraj, Derar Eleyan, Nadezda Shmygol, Shahin Bayramov, та багато інших шанованих дослідників з наукових організацій та асоціацій більше ніж 20 країн світу:

- працювали на 6 он-лайн сесіях міжнародного воркшопу на базі Annamalai University https://annamalaiuniversity.ac.in/.../academic_research..., отримуючи матеріали лідерів академічної думки, представників провідних університетів світу та видавців;

- обмінювались досвідом, бреймстормили, працювали в групах та індивідуально;

- розширювали коло своїх національних та міжнародних академічних партнерів;

- формували наукові партнерства для роботи в спільних дослідницьких і публікаційних проектах;

- досліджували можливості залучення грантового фінансування для освітніх та наукових проектів;

- вивчали міжнародний досвід організації систем вищої освіти різних країн світу, приймали участь в он-лайн турах до університетів, які представляли спікери програми:

Portland State University Portland State University, USA;

Annamalai University - AU Annamalai University, India;

Lithuania Business University of Applied Sciences University of Applied Sciences, Lithuania

Greenwich University University of Greenwich University of Greenwich, London, UK;

Brest Business SchoolBrest Business School, France;

Queen Mary University of London Queen Mary University of London Queen Mary, University of London, UК.

 


13.07.2021

Вступна кампанія 2021

З 13 липня стартувала вступна кампанія 2021 року, в якій активну участь взяли викладачі та студенти кафедри менеджменту.

 


26.06.2021

24th FAI International Conference on the theme of «Global Trends of Data Analytics in Business Management Social Sciences Medical Sciences and Decision making»

26 червня 2021 р. д.е.н, професор кафедри менеджменту Шмиголь Н.М. приймала участь у 24th FAI International Conference on the theme of «Global Trends of Data Analytics in Business Management Social Sciences Medical Sciences and Decision making», які проводилась університетом Індії.  В даній конференції вражає інтернаціональний склад учасників, рівень підготовки доповідей, привітальна частина із національними танцями та процедурою нагородження кращих доповідей минулого року. На цій конференції професор Шмиголь була оголошена серед нагороджених за кращу наукову доповідь.  Дуже дякуємо професору Pankaj Srivastava за запрошення!

/>  


09.06.2021

Бізнес-форум міжнародної технічної допомоги

Сьогодні, 9 червня 2021 стартував он-лайн Бізнес-форум міжнародної технічної допомоги. Захід проводиться Запорізькою міською радою за участю Запорізької торгово-промислової палати в рамках реалізації Програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва у місті Запоріжжі на 2021 рік. Надія Шмиголь, професор кафедри менеджменту та координаторка південного регіону від проекту Центру «Ресурсоефективного та чистого виробництва» розповіла про інструменти допомоги малому та середньому бізнесу в Україні в рамках міжнародних проектів, які реалізуються Центром «РЕЧВ», та запросила пройти безкоштовне навчання на Онлайн-курсі «Ресурсоефективне та чисте виробництво», а також прийняти участь у інших проектах Центру, серед яких фінансована ЄС програма «Європейський Союз для довкілля» (EU4Environment), на яку залучаються виробничі підприємства як демонстраційні.

       


10.05.2021

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ

КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ 
ПІБ викладача


Консультація


1


Пуліна Тетяна Веніамінівна


Вівторок 13:30-15:00

Четвер 13:30-15:00


2


Гудзь Петро Васильович


Понеділок 13:30

Вівторок 13:30


3


Шмиголь Надія Миколаївна


Вівторок 14:00

Четвер 14:00


4


Панкова Алла Юріївна


Вівторок 10:00

Четвер 10:00


5


Ткачук Олександр Юхимович


Вівторок 10:00

Четвер 10:00


6


Тесленок Ірина Миколаївна


Вівторок 10:30-11:30

Четвер 10:30-11:30


7


Нечаєва Ірина Анатоліївна


Вівторок 10:00-12:00

Середа  10:00-12:00


8


Кутідзе Людмила Сергіївна


Вівторок 11:00


13.05.2021

В межах гармонізації освітнього та наукового процесів реалізації ОП "Регіональне управління"
проф. Гудзь П.В. 13 травня 2021 р.приймав участь у якості офіційного опонента на дисертацію Швед Аліни Борисівни на тему «Теоретико-методичні аспекти формування стратегії управління економічним розвитком регіонів», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.251.01, у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України (м. Харків)


30.04.2021

Підсумки участі викладачів кафедри менеджменту у проєкті CerTour II

У квітні 2021 року викладачі кафедри менеджменту д-р екон. наук, проф. Пуліна Т.В., д-р екон. наук, проф. Гудзь П.В., д-р екон. наук, проф. Шмиголь Н.М., канд. екон. наук, доц. Корольков В.В., канд. екон. наук Риженко О. М., старший викладач Соріна О.О. та проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету, д-р техн. наук Шило Г. М. прийняли участь у проєкті CerTour II, який реалізується ДО «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» та пройшли навчальний 30-годиний тренінговий курс для наставників представників туристичної сфери, отримавши відповідні сертифікати.

       


21.04.2021

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2020/2021 н. р.

21 квітня 2021 року Полтавська державна аграрна академія провела  підсумкову відеоконференцію для захисту наукової роботи студентів.

За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2020-2021 н.р студентка кафедри менеджменту Стуконог Карина стала переможницею та отримала диплом 3 ступеню. Свою роботу «Управління конкурентоспроможністю бізнесу в сучасному інформаційному середовищі» Карина підготовила під керівництвом д.е.н., професора Шмиголь Н.М.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» у 2020/2021 н. р. галузева конкурсна комісія розглянула 118 поданих наукових робіт від 192 авторів та відмітила достатньо високий науковий і практичний рівень підготовки всіх робіт, тому перемога Карини у такій важкій конкуренції є ще більш цінною.

Вітаємо Стуконог Карину та д.е.н., професора Шмиголь Н.М. із такою вагомою перемогою!

/>                   


12.04.2021

IV Міжнародний науковий конгрес «Суспільство та  інтелект – 2021»

12 квітня 2021 року стартував IV Міжнародний науковий конгрес «Суспільство та  інтелект – 2021», що об'єднав науковців з прогресивних  університетів, наукових інститутів та організацій України, Латвії, Польщі, Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Грузії, які стали співорганізаторами цієї наукової події.

До відкриття приєдналися представники генеральних партнерів Конгресу - Товариство «Метінвест Холдинг», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВО «Криворізький Фонд майбутнього». Конгрес є фінальною частиною наукового стажування, в якому прийняли участь д.е.н., професор,  завідувач кафедри менеджменту Пуліна Т.В., та д.е.н., професор кафедри менеджменту Шмиголь Н.М.

Вітаємо колег із новими науковими здобутками!

/>                   


22.02.2021

Акредитація

09-11 березня 2021 буде проходити акредитація освітньо-професійної програми  "Регіональне управління" спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітнього рівня "бакалавр"

Переглянути акредитаційну документацію 

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми  "Регіональне управління" спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»
Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту. Анкети можна заповнювати за посиланням.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, гаранту освітньо-професійної програми "Регіональне управління" спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» д.е.н., проф. Гудзь П.В.  на e-mail:kafedra_manager@zntu.edu.ua

 Підключитися до зустрічей можна буде у конференції ZOOM, посилання буде доступно пізніше.

Дякуємо за співпрацю.


26.02.2021

Продовж багатьох років кафедра менеджменту співпрацює з CFA Institute Research Foundation.
Здобувачі вищої освіти активно приймають участь у конкурсах, що проводить фундація. В різні роки в написанні та наступному захисті конкурсних робіт CFA Institute Research Foundation приймали участь:
Попова М.
Демків А.
Гуканова М.
Коляда К.
Дьордій Є.
Амелькіна Г.
Єськов К.
Біденко І.
Лавриненко В.
Рощіна Д.
Бень В.
Довга І. та інші.

Подарунок двох книг від CFA Institute Research Foundation :
•       Історія фінансових ринків: від класиків - сучасникам - переклад книги CFA Institute Research
•       ESG-принципи та відповідальне інституційне інвестування - переклад книги CFA Institute Research


24.02.21

Матеріали форуму «Інструменти локального економічного розвитку. Досвід успішних громад України та Польщі»

Шановні колеги!

Нам дуже прикро це повідомляти, але відбулися збої в роботі Зуму, Фейсбуку і Ютюбу, пов'язані з системними оновленнями, про які неможливо знати заздалегідь.

На жаль, заплановані трансляції зірвалися перед самим початком події.

Ми вели запис дискусії і панелей. Тому всі записи ви можете переглянути у зручний для вас час.

За посиланням доступне відео з першої панелі події: https://www.youtube.com/watch?v=OVc46RqmTqY

За посиланням доступні фото з події - https://www.flickr.com/photos/ucmc_ua/albums/72157718401935022

Всі інші матеріали є у папці на гугл-диску (відео польських експертів, записи панельних дискусій, презентації): https://cutt.ly/elzMsKB

Також посилання на фільм Інвестиції в гміні (Польща): https://youtu.be/SVxG18CTbCc

 
Щиро перепрошуємо за незручності і сподіваємося на ваше розуміння.


12.02.2021

Професор кафедри, д.е.н., Шмиголь Надія Миколаївна у 2020-2021 році приймає участь міжнародних проектах: “Енергоефективність у громадах II”, що впроваджується в Україні Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Програма “Європейський Союз для довкілля” в Україні, та разом із завідувачкою кафедрою менеджменту Пуліною Тетяною Веніамінівною у проекті «Сприяння адаптації і впровадженню ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи центру більш чистого виробництва в Україні, ЮНІДО».

 Подані заявки на участі у проектах : Проект КОСМЕ (FinTech Cluster) COS-CLUSINT-2020-3-01  Европейське стратегічне кластерне партнерство - Міжнародне (ESCP-4 i)


09.02.2021

Екскурсія студентів кафедри менеджменту до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області

9 лютого 2021 кафедрами менеджменту та обліку і оподаткування було організовано екскурсію для студентів II – IV курсів спеціальностей 281 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» і 071 «Облік і оподаткування» до Олександрівської Державної податкової інспекції ГУ ДПС у Запорізькій області. Під час екскурсії відбулася зустріч з Начальником Олександрівського відділу податків і зборів з юридичних осіб Ратієвим Дмитром Сергійовичем. Студенти отримали відповіді на питання щодо особливостей роботи Державної податкової інспекції і можливостей працевлаштування та дізналися про:

- склад, структуру та напрями роботи ДПС у Запорізькій області;

- роботу із запобігання схемам ухиляння від сплати податків.

        


09.02.2021

Відбулося засідання робочої групи з розробки проєкту Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2021-2023 роки!   

Фінансування, створення відкритого простору FabLab Robotics на базі НУ "Запорізька політехніка" є одним із напрямків, що входе до складу проєкту "Комплексної програми розвитку..." . Це надасть можливість молодим винахідникам працювати з високотехнологічним обладнанням та реалізовувати протипи нових виробів, проводити навчання кваліфікованих робітників сучасним технологіям.Представники НУ "Запорізька політехніка" - проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету Шило Галина,; директор бізнес-інкубатора, зав.каф.менеджменту ПулінаТетяна; зав.каф.електричних машин Яримбаш Дмитро; дирептор компанії Profi+ та старший викладач кафедри ІТЕЗ Шевченко Олексій взяли участь у обговоренні проєкту програми на засіданні ЗОДА.


09.02.2021

Кафедрою менеджменту було підписано договори про співробітництво із закордонними університетатми, зоктрема меморандум про співпрацю із «Університетом третього віку у м. Громадка», Польща, а та «Економічним університетом  м. Бидгощь», Польща. В рамах даних угод  передбачено, в тому числі,  обмін студентів та співробітників за підтримки польських, українських, європейських та інших міжнародних програм обміну, наукова співпраця, а також викладання лекцій.

Саме в рамках меморандуму 09 грудня 2020 року було розпочато цикл лекції польських професорів для студентів спеціальності «Публічне управління та адміністрування».


02.02.2021

В рамках проходження практики, здобувачи вищої освіти четвертого курсу спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" в Запорізькій обласній державній адміністрації прийняли участь у зустрічі с представниками УФСІ (usif.ua) на засіданні регіональної комісії з оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок бюджетних коштів.

Регіональною комісією обговорювались програми та проєкти регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2021 році.

Наші студенти представили на конкурс "Гід інвестора Запорізької області".

https://www.zoda.gov.ua/news/53972/informatsiya-pro-zasidannya-regionaln...


23.12.2020
Кафедра Менеджменту опублікувала колективну монографію «ENSURING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE PARADIGM OF GOVERNANCE» за напрямом 281 «Публічне управління та адміністрування»

 


7.12.2020

Запрошуєм всіх на міжнародну он-лайн конференцію "Організація мініципального управління в Польщі"

Nadiia Shmygol is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Організація мініципального управління в Польщі
Time: Dec 9, 2020 01:00 PM Kiev

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89264708135?pwd=WnFBSlB5QkYwZHVCUHBnUjB3bVpaQT09

Meeting ID: 892 6470 8135
Passcode: BjkSg8


4.12.2020

Лекції Володимира Бахрушина на тему «Забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу».

Шановні студенти магістратури, керівники дипломних проєктів (робіт), викладачі і студенти університету!
Запрошуємо прослухати лекції Володимира Бахрушина, д.ф.-м.н., професора кафедри системного аналізу та обчислювальної математики на тему «Забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу».

Основні питання:

1. Поняття академічної доброчесності. Основні види порушень академічної доброчесності.

2. Академічний плагіат, плагіат та самоплагіат.

3. Фабрикація, фальсифікація та інші види порушень.

4. Поняття та види академічної відповідальності.

5. Практики забезпечення академічної доброчесності в Україні та світі.

Лекції проводитимуться 9 та 10 грудня 2020 року о 16:00 в онлайн-форматі.

Параметри підключення:
https://us02web.zoom.us/j/81609828017?pwd=U081cEQvSFRZOTRSV0h3dE94cXBFZz09
Ідентифікатор конференції: 816 0982 8017
Код доступу: 2020


28.11.2020

В січні-лютому заплановано проведення безкоштовного пробного тесування для випускників шкіл м. Запоріжжя та Запорізької області.

Залежно від епідемситуації пробне тестування проводитиметься офлайн чи онлайн.

Якщо у Вас виникнуть запитання, Ви можете звернутися до ауд. 149, зателефонувати 6-24.
Відповідальна за організацію пробного тестування - Соловйова Тетяна Василівна.


21.11.2020


06.11.2020


26.10.2020

Kongresie Współpracy Transgranicznej Lublin 2020

Проф. Ґудзь П.В. прийняв участь як слухач у Kongresie Współpracy Transgranicznej Lublin 2020, Lublin, 6-9 października 2020 r. https://kongres.lublin.eu/ у роботі секцій:

Priorytety samorządu w nowej rzeczywistości
Kreatywny rozwój – gospodarka bez przymusu wzrostu
Prezentacja form wsparcia udzielanych przez Lublin Ventures
 


23.10.2020

Онлайн I Konferencjа Naukowej

Проф. Ґудзь П.В. прийняв участь у онлайн I Konferencji Naukowej „Artefakty a mechanizmy w społeczeństwie i gospodarce” 20 września 2020, IMW, Jedlina Zdrój, Wroclaw та виступив з доповіддю на тему «Rebranding of industrial region: theory and provison instruments». Zakres tematyczny konferencji:

 • Niewartościowanie – warunkiem rozwoju
 • Empatia – rozumienie społeczeństwa i gospodarki
 • Współczesne metody w zarządzaniu organizacją na przykładzie JST
 • Duch kapitalizmu w XXI wieku – wartości w gospodarce

Uczestnicy Konferencji reprezentowali uczelnie z 5 państw. Konferencja prowadzona była stacjonarnie oraz za pomocą łączy internetowych.


 


18.10.2020

Відео про кафедру менеджменту

Пока йде карантин, наши студентки Каріна Кравченко та Вікторія Яворська зробили на память відео.

Нам дуже сподобалось:)

 

Відео про сучаний стан університету та кафедри

Або подивиться цей ролік в нашій групі ФейсБук


15.10.2020

Акредитація

19-21 жовтня 2020 відбудеться акредитація освітньої програми "Менеджмент", освітнього рівня "магістр" 

Переглянути акредитаційну документацію 

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми "Менеджмент організацій і адміністрування" щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 073 – Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту. Анкети можна знайти за посиланням.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальній особі, завідуючому кафедри менеджменту Пуліній Тетяні Веніамінівні на e-mail:kafedra_manager@zntu.edu.ua

Ознайомитись з програмою проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку у Національному університеті «Запорізька політехніка» освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій і адміністрування» (ID у ЄДЕБО 02070849) за спеціальністю 073 – Менеджмент, галузі знань 07 «Управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти у період з 19.10.2020 р. по 21.10.2020 р. можна за посиланням.
 

Зустрічі  експертів з різними групами стейкхолдерів відбуватимуться:
19.10.2020  - з  10.00
20.10.2020 – з  9.30

Підключитися до зустрічей можна за посиланням:
https://zoom.us/j/95943595944?pwd=Z0owbzR5bDFFOU1QUUQ2bUQvZzNZdz09
Ідентифікатор конференції: 959 4359 5944
Код доступу: 0e26pR

Відкрита зустріч відбудеться  20.10.2020 об 11.00.
Підключитися до конференції можна за посиланням:
https://zoom.us/j/94222473186?pwd=elhNdzRaL2tUczBWbjBhQlA4ZnBWUT09
Ідентифікатор конференції: 942 2247 3186
Код доступу: szqHn8

 

Дякуємо за співпрацю.

Навчальний план ОП Менеджмент, другий (магістерський) рівень 2019 р.

Освітня програма 2019 н.р.

Навчальний план ОП Менеджмент, другий (магістерський) рівень 2020 р

Освітня програма 2020 н.р.

Самоаналіз ОП

Програма проведення експертизи


13.10.2020

І знову карантин :(

З 15 жовтня по 15 листопада - в універстеті знов введено карантинні обмеження.

Нагадуємо також, що під час самостійної роботи здобувачі вищої освіти мають можливість цілодобового доступу до інформаційних електронних ресурсів наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" за допомогою спеціалізованих сервісів:

Кафедра Менеджменту в системі MOODLE: http://moodle.zp.edu.ua/course/index.php?categoryid=324

 


05.10.2020

НУ Запорізька політехніка ввійшов в десятку пілотних університетів  переможців проекту «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами»
 

На підставі обґрунтування підготовленого  викладачами кафедри менеджменту у серпні 2020 р. НУ Запорізька політехніка ввійшов в десятку пілотних університетів  переможців проекту «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами».  Проект реалізується спільно з Міністерством освіти і науки України, Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Це дуже важливий крок для нашого університету і для розвитку української підприємницької екосистеми. Протягом 2020-21 навчального року запроваджено  новий академічний курс «Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами», який дозволить навчити ціле покоління молодих людей сучасному підприємництву за кращими світовими стандартами.
З  першого семестру 2020-21 навчального року розпочинається в тестовому режимі впровадження програми курсу.

Це дуже важливий крок для нас і для розвитку української підприємницької екосистеми. З Вашою допомогою ми протестуємо та валідуємо новий академічний курс, який дозволить навчити ціле покоління молодих людей сучасному підприємництву за кращими світовими стандартами.

26 – 28 серпня відбувся и 3-денний он-лайн тренінг з інноваційного підприємництва

26 серпня  – Введення в інноваційне підприємництво.
27 серпня – Створення стартапу. Методології, інструменти, підходи.
28 серпня – Менеджмент курсу з інноваційного підприємництва.

На тренінгу детально розглянуто умови, як YEP надалі проводитиме супровід викладачів. Надано необхідні інструменти, додаткові матеріали та обговорено  подальшу механіку спільної роботи.

посилання на запис лекцій: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeXeV0w2oJkkM9faXADrTLtnI9AESAr6F


20.09.2020

Поздоровляємо збірну Запорізької області з вдалим виступом – «Золото» у категорії «Групи», ІІ місце у категорії «Трійки», «Золото» у категоріях «Аеростеп», «Аероденс» та «Аерофанк»


14.09.2020

Вітаємо перший курс 

Незважаючи на карантини, віруси та інші негаразди - всеж таки ми зустрічаєм майбутніх керівників! Гр. ФЕУ-510, ФЕУ-520, ФЕУ-310
  
 

03.04.2020

До уваги здобувачів вищої освіти!

У зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину нагадуємо, що освітній процес на кафедрі організований з використанням дистанційних технологій навчання. Просимо відповідально ставитись до виконання індивідуального навчального плану та запланованих з кожної дисципліни завдань.

Навчання проводиться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, застосовуючи "Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»"  чи будь які інші мобільні платформи навчання, інструменти відеоконференцій та спілкування у додатках та відео-чатах Zoom, Google Classroom, Viber, Skype, Messenger, Facebook, Telegram, e-mail

На виконання наказу ректора НУ "Запорізька політехніка" від 01.04.2020 р. "Про додаткові заходи з організації освітнього процесу в умовах продовження загальнонаціонального карантину", акцентуємо увагу всіх здобувачів вищої освіти на необхідності чіткого виконання кожним здобувачем індивідуального навчального плану, розробленого на основі відповідної освітньої програми та навчального плану з урахуванням особливостей організації освітнього процесу на період карантину з використанням дистанційних технологій навчання, та нагадуємо про необхідність відповідально поставитися до виконання планів навчальної роботи і контролю за дотриманням графіку виконання відповідних тематичних модулів, індивідуальних завдань, тощо.

Нагадуємо також, що під час самостійної роботи здобувачі вищої освіти мають можливість цілодобового доступу до інформаційних електронних ресурсів наукової бібліотеки НУ "Запорізька політехніка" за допомогою спеціалізованих сервісів:

 

Бажаємо Вам здоров'я та успіхів у навчанні! Слідкуйте за інформацією на спеціалізованих ресурсах кафедри та університету, а також у соціальних мережах!

Кафедра Менеджменту в системі MOODLE: http://moodle.zp.edu.ua/course/index.php?categoryid=324


9.12.2019

«Академічна доброчесність»

9 грудня 2019 р. в Національному університеті «Запорізька політехніка» було проведено лекцію на тему «Академічна доброчесність». Професор Бахрушин Володимир Євгенович, член національної команди експертів з реформування вищої освіти, надав вичерпну інформацію щодо понятійного апарату доброчесності, методів та засобів перевірки робіт на плагіат. Були обговорені питання організації внутрішньої якості освіти.


05.11.2019

Екскурсія кафедри менеджменту на ДП "Івченко прогрес"

Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О. Г. Івченка — державне підприємство що входить до складу міністерства промислової політики України. Сферою діяльності підприємства є проектування, виробництво, сертифікація, ремонт, випробування, доведення й становлення серійного виробництва газотурбінних двигунів


28.09.2019

Битва стартапів серед молоді «Young business generation YBG»

У коворкінг-центрі «EdisonSpace» відбулась битва стартапів серед молоді «Young business generation YBG». Захід відбувався в рамках реалізації Комплексної програми розвитку підприємництва.

Організатором конкурсу стала Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області».

Від Бізнес-інкубатора НУ "ЗП" (Кафедри менеджменту?? ) були наступні проекти:

1.ПЗ «Company Finance Controlling (CFC)»
Учасники:
1. Коваль Дмитро, ФЕУ-514м
2. Єськов Кирило, ФЕУ-314м
3. Мірошніченко Валерій, ФЕУ-514м
4. Миронов Костянтин, ФЕУ-314м

2.«Туристичное Бюро»
Учасники:
1. Носов Микита ФЕУ-318м
2. Селенко Олена ФЕУ-518м
3. Жукова Світлана ФЕУ-518м

Звісно, ми всіх перемогли )))

27.09.2019

International IT Forum 2019

International IT Forum 2019 — захід міжнародного масштабу для власників бізнесу, провідних фахівців у сфері маркетингу, web/mob development, blockchain та проактивних громадян, які прагнуть проводити свій час із користю. У 2019 році проводиться за підтримки Офісу Президента.

Цього року в програмі:

● Вперше в Україні — презентація програми «Держава у смартфоні»
● Понад 50 компанії з України і світу в експозиційній зоні (VR, AR, AI, безпілотні технології, робототехніка тощо)
● Панельна дискусія щодо діджиталізації державних процесів з представниками естонського та польського е-урядів

На головній сцені:

● Андрій Федорів, FEDORIV
● Михайло Федоров, радник президента з питань діджиталізації
● Леонід Хацкевич, голова IoT напрямку компанії 482.solutions
● Ноель ЛяШаріт, керівниця проектів зі штучного інтелекту у Microsoft
● Максим Гербут, засновник та генеральний директор PassivDom
● Ілляс Валі, співзасновник rLoop
● Едуард Ахрамович, генеральний продюсер групи компаній Art Nation

International IT Forum — простір реалізації можливостей партнерства представників IT та інноваційних компаній, бізнесу, інститутів влади, компаній державного сектору, потенційних інвесторів, міжнародних організацій, а також інших зацікавлених осіб з питань диджиталізації.

 

Кафедра менеджменту, звісно, теж приймала участь

 

01.09.2019

Вітаємо 1 курс!

Вітаємо перший курс 2019 Менеджмент та Публічне управління.

Це перший набор до (вже) Запорізької політехніки.

Бажаємо наснаги та успіхів в навчанні

18.05.2019

Кубок у фестивалі мистецтв '19

Наші неймовірні хлопці та дівчата із Економіко-гуманітарного інституту другий рік поспіль виборюють кубок у фестивалі мистецтв!

Хороша людина талановита у всьому - і у навчанні, і у мистецтві і у спорті

Вітаємо з перемогою

 

 

16.05.2019

Кафедрі Менеджменту ЗНТУ - 25!!!

Кафедрі менеджменту та Факультету економіки та управління виповнилось 25 років.

Багато зроблено за ці роки, ще більше треба зробити, але нам є чим пишатись у цей день:

Кафедру менеджменту засновано самою першою у Запорізькому регіону, серед всіх інших , нові спеціальності, наукова робота, книги, статті, монографії і багато іншого.

 

Але саме головне - це декілька тисяч випускників, бакалаврів, спеціалістів, магістрів з менеджменту, аспіранти, кандидати та доктори наук.

 

Ми пишаємось нашими випускниками, бажаємо всім успіхів у роботі та житті, натхнення та наснаги.

25.04.2019

Хакатон ДТЕК 2019

Запоріжжя: Конкурс Smart проектів 2019

В четвер, 25.04.2019 в Запорізькому національному технічному університеті пройшов перший відбірний тур хакатону Make IT Smart (Запоріжжя).

У змаганні брати участь команди різних факультетів та спеціальностей ВУЗу. Всі проекти об'єднала тема впровадження концепції Smart City у сферах громадського життя за кількома напрямками.

К

 

 
Файл: 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ ЗА ОКРЕМИМИ ВИКЛАДАЧАМИ, ГРУПАМИ ТА СТУДЕНТАМИ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ НА ОСВІТНЬОМУ ПОРТАЛІ НУ "ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА" ЗА ПОСИЛАННЯМ: https://portal.zp.edu.ua/

Кафедра менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка» заснована в 1993 р. та є першою в Запорізькому регіоні, що стала випускати менеджерів-економістів для роботи в умовах ринкової економіки.

Необхідність організації кафедри була обумовлена появою нагальної потреби в фахівцях-менеджерах нової формації, викликаної переходом економіки України до ринкових відносин. Наукова та навчальна спеціалізація кафедри здійснювалася в напрямах вдосконалення управління підприємствами та організаціями всіх форм та сфер господарювання.

За роки існування декілька разів була проведена реорганізація кафедри, вона змінювала назви: у 1996 році – кафедра менеджменту та підприємництва; у 2002 році – кафедра менеджменту та маркетингу; в 2009 році - кафедра менеджменту.

За більш ніж 25 років існування кафедра менеджменту постійно удосконалювала свою діяльність в області підготовки фахівців даного профілю. Кафедра менеджменту підготувала понад 2500 фахівців, які працюють в Україні, країнах ближнього і далекого зарубіжжя.

Кафедра менеджменту здійснює підготовку і випуск фахівців за спеціальностями:
- 073 «Менеджмент» (освітня програма «Менеджмент організацій та адміністрування») та
- 281 «Публічне управління та адміністрування» (освітня програма «Регіональне управління»).
Кафедра менеджменту забезпечує підготовку фахівців за трьома освітніми ступенями (бакалавр, магістр та доктор філософії / PhD).
Метою кафедри є формування гармонійно розвинутої особистості, висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

Дивитись "Положення про кафедру"

Подивитись відео про кафедру та факультет

Фундаторами економічної освіти в університеті, засновниками кафедри менеджменту були Кримська Любов Олександрівна (перша завідувач кафедри, проф., канд.екон.наук), Касіч-Пилипенко Тамара Миколаївна (доц., канд.екон.наук) та Возіянов Валентин Вікторович (доц.).

Кримська Любов Олександрівна

Касіч-Пилипенко Тамара Миколаївна

Возіянов Валентин Вікторович

З 1993 р. по 2007 р. кафедру очолювала к.е.н., професор Кримська Любов Олександрівна.
З 2007 р. до 2016 р. кафедру очолював д-р екон. наук, проф., академік АЕНУ Гудзь Петро Васильович. Під його керівництвом було відкрито магістратуру та аспірантуру за спеціальністю 073 «Менеджмент» та отримано ліцензію на відкриття спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». З приходом до керівництва проф. Гудзя П.В. активізувалася наукова робота кафедри: підготовка аспірантів, видання монографій, проведення наукових конференцій. Під науковим керівництвом Гудзя П.В, захищено 2 докторських і 15 кандидатських дисертацій.
З 2016 р. кафедру менеджменту очолює д-р екон. наук, професор, академік АЕН Пуліна Тетяна Веніамінівна.

Науково-педагогічний склад кафедри менеджменту сформований з високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи.

В даний час на кафедрі працюють:
- д-р екон. наук, проф. Пуліна Тетяна Веніамінівна;
- д-р екон. наук, проф. Гудзь Петро Васильович;
- д-р екон. наук, проф. Шмиголь Надія Миколаївна;
- канд. екон. наук, доц. Нечаєва Ірина Анатоліївна;
- канд. екон. наук, доц. Панкова Алла Юріївна;
- канд. екон. наук, доц. Кутідзе Людмила Сергіївна;
- канд. с.г. наук, доц. Ткачук Олександр Юхимович;
- канд. екон. наук, доц. Тесленок Ірина Миколаївна  ;
- канд. екон. наук, доц. Риженко Олексій Миколайович;
- канд. екон. наук, доц. Шитікова Лариса Виталівна  ;
- старший викладач Соріна Оксана Олександрівна – відповідальна за організацію та проведення студентських олімпіад та науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти;
- провідний фахівець Корякіна Оксана Борисівна;
- лаборант Матвеєва Ірина Юріївна.

Серед випускників кафедри є кандидати і доктори економічних наук, керівники і провідні фахівці промислових підприємств і організацій, керівники структурних підрозділів обласної та районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування. Для багатьох кафедра стала стартовим майданчиком для подальшої успішної кар’єри.

На кафедрі менеджменту приділяється велика увага науково-дослідній роботі. Значні зусилля зосереджені на активізації фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямів теорії та практики менеджменту та публічного управління.
Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, національних та регіональних наукових конференціях на теренах України і за її межами.

Відповідно до тематичних планів НДР кафедри, проводились дослідження за такими темами:
- НДР 05116 за 2006-2009 рр. на тему «Дослідження тенденцій та закономірностей розвитку вітчизняного бізнесу в умовах формування економіки знань» (№ державної реєстрації 0106U008624) – науковий керівник канд. екон. наук, доц., проф. каф. МіМ Л.О. Кримська;
- НДР 05419 за 2009-2012 рр. на тему «Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління» (№ державної реєстрації 0109U007675) – науковий керівник завідувач кафедри менеджменту, д-р екон. наук, проф. П.В. Ґудзь;
- НДР 05422 за 2012-2014 рр. на тему «Формування механізму функціонування неіндустріальних кластерів в промисловому регіоні» (№ державної реєстрації 0112U05354) – науковий керівник завідувач кафедри менеджменту, д-р екон. наук, проф. П.В. Ґудзь;
- НДР 05412 за 2012-2015 рр. на тему «Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації» (№ державної реєстрації 0112U005353) – науковий керівник завідувач кафедри менеджменту, д-р екон. наук, проф. П.В. Ґудзь;
- НДР 05415 за 2015-2018 рр. на тему «Науково-методичне забезпечення структурних трансформацій в економіці промислового регіону» (№ державної реєстрації 0115U004679) – науковий керівник д-р екон. наук, проф.  П.В. Ґудзь;
- НДР 05418 за 2018-2021 рр. на тему «Формування механізму публічного управління промисловим комплексом адміністративного регіону» (№ державної реєстрації 0118U100048) – науковий керівник завідувач кафедри менеджменту, д-р екон. наук, проф. Т. В. Пуліна.

За підсумками наукових досліджень кафедра підготовила та опублікувала три колективні монографії.

Кафедра «Менеджмент» є організатором науково-практичних конференцій, в тому числі міжнародних:
1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління в промислових регіонах» (м. Запоріжжя, 2011 р.).
2. Перша міжнародна науково-технічна конференція-виставка «Підвищення надійності та довговічності обладнання нафтогазової та хімічної промисловості» (м. Бердянськ, 2013 р.).
3. Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах» (м. Запоріжжя, 2012-2014 р.).
4. Міжнародна науково-практична конференція «Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі» (м. Запоріжжя, 2017 р.).
5. Всеукраїнська Інтернет-конференція здобувачів освіти і молодих учених «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів» (м. Запоріжжя, 2018 р.).
6. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна економічна наука: теорія і практика» ((м. Полтава, 2018 р.).
7. І Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (м. Запоріжжя, 2018 р.).
8. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір» (м. Запоріжжя, 2019 р.).

Міжкафедральними семінарами, очолюваними представниками кафедри, проведено майже два десятки засідань, на яких рекомендовано до захисту 17 кандидатських і докторських дисертацій.

Кафедрою менеджменту започатковано у 2017 р. видання наукового журналу «Економічний вісник Національного університету «Запорізька політехніка»».

Значними подіями, які сприяють розвитку кафедри менеджменту, стало відкриття «ІТ бізнес-інкубатор НУ «Запорізька політехніка» (Пуліна Т.В. – директор) та перемога у міському конкурсі «Ми – це місто» (Нечаєва І.А. – ініціатор та керівник проекту) на кращий соціальний проект серед громадських організацій, муніципальних закладів та мешканців м. Запоріжжя та області.

Здобувачі вищої освіти та співробітники кафедри задіяні в міжнародному проекті «BEST». В рамках проекту ведеться викладання дисциплін спеціальності «Менеджмент» групі іноземних студентів НУ «Запорізька політехніка» в період літніх канікул.

Під керівництвом доц. кафедри менеджменту Нечаєвої І.А. здобувачі вищої освіти перемагають на обласних та всеукраїнських конкурсах наукових студентських робіт:
1) І місце в Обласному конкурсі для обдарованої молоді у галузі науки (2017 р.) – Кабак М. гр. ФЕУ-512м;
2) ІІІ місце в ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» (2018 р) – Коляда К. – гр.ФЕУ-513м;
3) участь у фіналі конкурсу з інвестиційного аналізу CFA Institute Research Challenge ’17-’18.

Крім того кафедрою менеджменту у 2018 р. було підписано угоду з лідером по організації міжнародних стажувань в Болгарії та Німеччині «Інтернобмін», яка має високий рівень організації студентської практики та працевлаштування здобувачів вищої освіти.
Кафедра плідно співпрацює з науковими закладами, науково-дослідними та державними установами України та інших країн. Серед них Класичний приватний університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Куявсько-Поморська Вища школа м. Бидгощі (Польща), Варненський економічний університет (Болгарія), Казахський національний університет ім. аль-Фарабі (Казахстан), Сіаньський транспортний університет (Китай).

Кафедра веде активну співпрацю з промисловими підприємствами (ПАТ «Запоріжсталь», АТ «Мотор Січ», ПАТ «Запорізький трансформаторний завод», ДП «Івченко Прогрес»), органами влади та місцевого самоврядування, зокрема, Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна рада, Запорізька міська рада, районні адміністрації та громади Запорізького регіону, Запорізька торгово-промислова палата, Регіональний фонд підтримки підприємництва у Запорізькій області, Хортицька національна академія, Відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області.

У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри менеджменту орієнтуються на світові стандарти, активно працюють над збагаченням змісту навчальних дисциплін, впровадженням інноваційних технологій, забезпечують органічне поєднання фундаментальної, загальноекономічної та фахової підготовки здобувачів вищої освіти, гармонізацію навчального процесу, що дозволяє майбутнім фахівцям сформувати широкий світогляд, отримати ґрунтовні знання з професійно-орієнтованих дисциплін і оволодіти обраною професією.


У 2016 р. на кафедрі менеджменту відкрито нову спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» («Регіональне управління»)

Кафедра готує: Бакалаврів з публічного управління та адміністрування (кваліфікація: організатор діловодства (державні установи); помічники керівників підприємств, установ та організацій)

 Магістр з публічного управління та адміністрування (кваліфікація: керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; професіонали державної служби, викладачі університетів та вищих навчальних закладів;)

 По закінченню навчання випускники займати посади керівників та провідних фахівців служб державних та місцевих органів влади обласного, районного рівня; керівників та провідних фахівців підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступників; керівників місцевих органів самоврядування; менеджерів (управитель) у соціальній сфері; керівників окремих ланок профспілкових організацій; керівників громадських організацій.


На кафедрі також відкрито аспірантуру за фахом 08.00.05 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Кафедра розвиває творчі стосунки зі спорідненими кафедрами таких вузів як Приазовський державний технічний університет, Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України.


Кафедра менеджменту знаходиться за адресою: вул. Жуковського, 64 (головний корпус, к.272);

Контактні телефони:

завідувач кафедри – (061)769-83-35;

викладацька – (061)769-82-54

 

Електронна пошта: kafedra_manager@zntu.edu.ua

Сторінка кафедри в FaceBook  www.facebook.com/groups/m.zntu

 Сторінка кафедри в InstagramПрізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання
Антонюк Дмитро Анатолійович д-р екон. наук, професор
Гудзь Петро Васильович д-р екон. наук, професор
Корольков Владислав Васильович канд. екон. наук, доцент
Корякіна Оксана Борисівна провідний фахівець
Кутідзе Людмила Сергіївна канд. екон. наук, доцент
Нечаєва Ірина Анатоліївна канд. екон. наук, доцент
Панкова Алла Юріївна канд. екон. наук, доцент
Пуліна Тетяна Веніамінівна д-р екон. наук, професор
Тесленок Ірина Миколаївна канд. екон. наук, доцент
Соріна Оксана Олександрівна канд. екон. наук
 Шмиголь Надія Миколаївна д-р.екон.наук, професор
Шитікова Лариса Віталіївна канд. екон. наук, доцент

 

 

НУ "Запорізька політехніка", до якого входить кафедра менеджменту, має достатньо потужну матеріально-технічну базу для проведення навчальних занять та науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти.

Перелік аудиторного фонду,  який використовується для забезпечення навчального процесу спеціальності у відповідності до навчального плану, та закріплено за кафедрою менеджменту (а взагалі кафедра має право коритуватись майже всією матеріально-технічною базою НУ ЗП за потреби, звісно)

 • а) навчальні лабораторії:
 1. аудиторія № 275 – комп’ютерний клас, 74.6 м2;
 2. аудиторія № 280 – комп’ютерний клас 75 м2;
 • б) інші приміщення:
 1. аудиторія № 276 – лекційна аудиторія, 85 м2;
 2. аудиторія № 272 – викладацька на 12 місць, 40 м2;
 3. аудиторія № 274 – кабінет завідувача кафедри, 16.2 м2.

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. Крім того,  заняття з дисциплін спеціальності, що ліцензується, також проводяться в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному користуванні.

Матеріально-технічна база ОПП "Регіональне управління"

Або подивиться цей ролік в нашій групі ФейсБук

Фільм, присвячений до 20 річчя факультету

https://www.youtube.com/watch?v=Amt6ccosf7w

 

Робочі місця науково-педагогічних працівників оснащені комп’ютерами з виходом до мережі Internet, з можливістю роботи з електроною поштою. Всі комп’ютери об’єднані у локальну мережу, в якій виділені домени (підмережі) для різних аудиторій і за призначенням: навчальний процес, наука, системно-технічні потреби. Університет має доступ до волоконно-оптичної мережі Уран. Для входу до локальної мережі та мережі Internet, для зручності встановлено Wi-Fi точку доступу (а.272).  У розпорядженні кафедри є копіювальні апарати, сканери, мультимедійні проектори, які використовуються у навчальній, методичній, науковій діяльності здобувачів вищої освіти та викладачів кафедри.

Навчально-аудиторні площі кафедри відповідають вимогам СНіП. Для здобувачів вищої освіти створено сприятливі умови для самостійної роботи в комп’ютерних класах кафедри та факультету, читальних залах бібліотеки і в залі періодики.


Договір на використання програмно-обчислювального комплексу StrikePlagiarism (Plagiat.lviv.ua)


 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Кафедра менеджменту

Файл: 

З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри менеджменту спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни входять:

1. Робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні програми дисциплін затверджуються першим проректором після обговорення та розгляду на засіданні кафедри та ради факультету;

2. Методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю. Методичні вказівки затверджуються до друку після рецензування, обговорення та розгляду на засіданні методичної комісії відповідної кафедри, засіданні кафедри та ради факультету;

3. Завдання до поточного та підсумкового контролю;

4. Екзаменаційні білети (завдання);

5. Тематика курсових робіт та проектів;

6. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;

7. Рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Бланки оформлення документів дивиться на >>основному сайті НУ "Запорізька політехніка"<<

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.


15.09.21

Участь проф. Гудзя П.В. у тренінгу за програмою  підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

 

 Проф. Гудзь П.В. прийняв участь у тренінгу за програмою  підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у формі дистанційного експрес-курсу «Основи тестології та розробки тестових завдань» до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту  зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні вищої освіти» та отримав відповідний сертифікат  Науково-методичного центру вищої та передвищої освіти МОНУ від 15.09.2021 р.

 


 


 


 

 

Дивитись План виданнь кафедри менеджменту на 2023-2024 р

 

 

 

Сторінки