Ви є тут

Головна

Прізвище: Корольков

Ім'я: Владислав

По батькові: Васильович

 

Посада: декан факультету економіки та управління.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент

URL авторського профілю в Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=TRHTPqIAAAAJ&hl=uk

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3593-8512

URL авторського профілю в Scopus ID:

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=58246885000&part...

Номер ResearcherID Web of Science:  AFX-2598-2022

ID НБУВ: 1257663

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут, рік закінчення – 1975, кваліфікація за дипломом – «інженер конструктор-технолог радіоелектронної апаратури».
 • Московський економіко статистичний інститут, аспірантура, рік закінчення – 1994, спеціальність за дипломом – 08.00.13 економіко-математичні методи».
 
 
 
 
 
Дисертації:
 
Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.13 - Економіко-математичні методи
 
 
 
Тема дисертації: «Дослідження та розробка системи економіко-математичних моделей діалогового управління на нижньому рівні підприємства (на прикладі приладобудівних підприємств України)»
 
 
 
Рік захисту: 1996, Московський економіко-статистичний інститут
 
 
Рік ностріфікації: 2003, Інститут економічного прогнозування НАН України, 08.03.02 - економіко-математичне моделювання
 
 

Доцент:

кафедри міжнародних економічних відносин. 

Атестат доцента кафедри міжнародних економічних відносин 02ДЦ №000051 від 24.12.2003р

Професор:

кафедри менеджменту.

Атестат професора кафедри менеджменту, АП №005501 від 25 жовтня 2023 р.

Стажування та підвищення кваліфікації:

2004 Traineeship:  At Lessius Hogeschool, Antwerpen, Belgium in the framework of the TEMPUS Project JEP-22039-2001 “Study of International Finance at Ukrainian Universities”

2008 Сертифікат підвищення кваліфікації в Національному університеті Харківська політехніка”по програмі “Інтелектуальна власність”

2013. Сертифікат підвищення кваліфікації Департамент Запорізьке обласне управління статистики за програмою “об’єкти права інтелектуальної власності на підприємствах”

2018. Підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Менеджмент» на кафедрі Класичного приватного університету

2023. Certification training in the Eastern Bavarian Technical University Amberg-Weiden of the DILLUGIS 23 project Business Process Management taught in English, worth 5 ECTS in summer semester of 2023 educational year

Наукові інтереси:

 1. Економіко математичне моделювання розвитку економічних систем;
 2. Економіко-математичне моделювання управлінських процесів
 3. Управління підприємством
 4. Економіка знань
 5. Інформаційні системи і технології в економіці.Цифровізація.
 6. Технології публічного адміністрування
 7. Сталий розвиток

Найбільш вагомі наукові праці:

Колективні монографії:

1. Корольков В.В. Формування механізму податкового адміністрування соціальних внесків і заробітної плати / Гармонізація обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції: колективна монографія кафедри обліку і оподаткування (НУ «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя). – Запоріжжя : видавець ФОП Мокшанов В. В., 2021. 206 с.

2. Korolkov V. and  other. Ensuring the socio-economic development of united territorialcommunities in the paradigm of governance. Collective monograph. For order. Prof. Gudz P. Zaporizhzhia,2020, 316 p.

3. Корольков В.В. Застосування теорії Лаффера для оптимізації ставки соціальних податків і рівня заробітної плати в Україні / Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017: колективна монографія / Аверіхіна Т.В., Адамець Т.П., Андерсон Н.В. [та ін.]; НТУУ ― Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук.ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2017. — 530с.

4. Корольков В.В. Прогнозування структурних зрушень трудового потенціалу // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації: монографія /монографія / За ред.проф. П.В.Гудзя. –Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 171с. / Гудзь П.В., Пуліна Т.В., Корольков В.В. і ін.

5. Корольков В.В. Когнітівні аспекти зростання заннєвої складової у виробничої функції // В.Корольков, К.Литвин/ Моделювання складних систем: Монографія  / За заг.ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Видавець Третяков О.М., 2015. – 352 с.

6. Корольков В.В. Енергетична складова як важіль економічного впливу на розвиток територіального угрупування // Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015 [Колективна монографія] [Акулов-Муратов В.В., політехнічний інститут»; Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного Алимов О.М., Андерсон В.М., Андрєєва Н.М. , Корольков В.В. та ін.] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський простору НАН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук.ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси, 2015. – 538 с. (c.289-295)

7. Корольков В.В. Прогнозування рівня економічної безпеки на основі модифікованої моделі Солоу / Економічна безпека держави: стратегія, енергетика, інформаційні технології: монографія / [Корольков В.В., Мунтян В.І., Прокопенко О.В., Петрушенко М.М. та ін.]; за наук. ред. д.т.н., проф. Лук’яненко С.О., к.е.н., доц.. Караєвої Н.В. – К. : Видавництво ООО «Юрка Любченка», 2014. – 468 с. (п.3.2, С.300-308)

8. Корольков В.В. Трудові ресурси як активна складова в моделях сталого розвитку / Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі колективна монографія [Аверкіна М.Ф., Андрєєва Н.М., Балджи М.Д., Векліч О.О., Корольков В.В. та ін..] / НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук.ред. проф. Хлобистова Є.В. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2014. – 540 с.(с.404-412)

9. Корольков В.В. Загроза демографічної катастрофи в Україні / Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Хлобистова Є.В/ - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642с.(с.164-171)

10. Корольков В.В. Імітаційна модель структурних зрушень трудових ресурсів / Сучасні концепції прогнозування розвитку складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка.-Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013.-556 с. (с.297-308)

11. Корольков В.В.Епоха сукупної факторної продуктивності в реконструкції моделі виробничої функції / Сучасні проблеми прогнозування соціально-економічних процесів: концепції, моделі, прикладні аспекти: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В.Захарченка. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2012. – 564с. (С.245-258).

12. Корольков В.В. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика / [Андерсон В.М., Андрєєва Н.М., Алимов О.М. та ін.]; За науковою редакцією д.е.н., проф. Хлобистова Є.В. / ДУ “ІЕПСР НАН України”, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, НДІ СРП. – Сімферополь: ВД “АРІАЛ”, 2011. – 464 с. (с. 385-394).

13. Корольков В.В. Прогнозування соціально економічних процесів: сучасні підходи та перспективи. (1.16. Продуктивність праці як інтегрований фактор розвитку економічних систем, заснованих на знаннях)// Прогнозування соціально економічних процесів: сучасні підходи та перспективи. Монографія / Під ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. – 436с. (с.198-210).

14. Корольков В.В. Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения // Киев, ЗНАНИЯ УКРАИНЫ, 2007, с.81-88, с.167-176.

15. Корольков В.В. Еволюция на съвременния маркетинг // Академично издателство “Ценов”-Свищов, 2003. с.259-274.

 

Навчальні посібники:

1.                Корольков В.В. Глава 10 Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво // Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / За ред. С.В. Фомішина – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 416 с.

2.                Міжнародна економіка: Навчальний посібник / С.В.Фомішин, А.В.Рибчук, А.П.Румянцев, П.В.Гудзь та ін.; За ред. С.В.Фомішина – Львів:, Новий Світ – 2000. – 2011. – 446с. (Розділ 3, Глава 8 с.185-202).

3.                Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч.посіб./Упоряд.: О.І.Сидоренко, П.С.Редько. – К.:Навч.-метод.центр „Консорціум із удоскон.менеджмент-освіти в Україні”, 2004.

 

4.                Менеджмент: Методичні вказівки до ситуаційних вправ: Навч. посіб./ Упоряд. О.І.Сидоренко. – К.: Консорціум, 2004. – 600 с.

 

Статті у виданнях що індексуються в Scopus, Web of Science:

1. Tkachova, N., Tokareva, V., Shumliaieva, I.,Korolkov, V., Rysin, M. Institutional stability of public administration in conditions of sustainable development: geopolitical aspect. AMAZONIA INVESTIGA, Vol. 11, issue 57, pp/ 82-91. DOI 10.34069/AI/2022.57.09.9

2. Черняєва, О., Кулініч, Т., Гуцул, Т., Корольков, В., & Губарь, О. (2023). ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice1(48), 249–257. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.48.2023.3977

3. Korolkov V., Borysenko O., Gubar O. (2023) Labor resources and anomalies of russian demography as a reflection of the military aggression of the russian federation. Academy Review. № 2 (59), 270-283. DOI 10.32342/2074-5354-2023-2-59-18

4. Novikova, I., Zabarna, E., Volkova, O., Fedotova, I., & Korolkov, V. (2023). Economic prospects of post-war recovery: challenges and opportunities for sustainable development in Ukraine. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice3(50), 298–307. https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4091

5. Zrybnieva, I., Pichugina, J., Sigaieva, T., Saienko, V., & Korolkov, V. (2023). Benchmarking in the logistics management system of Ukrainian enterprises. Amazonia Investiga, 12(66), 206-224. https://doi.org/10.34069/AI/2023.66.06.20

6. Greshta, V., Shylo, S., Korolkov, V., Kulykovskyi, R., & Kapliienko, O. (2023). Universities in times of war: Challenges and solutions for ensuring the educational process. Problems and Perspectives in Management, 21(2-si), 80-86. https://doi.org/10.21511/ppm.21(2-si).2023.10  

 

Статті у фахових виданнях:

1. Корольков В.В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А.Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 20.02.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71

2. Корольков В.В.,Ткачук О. Ю., Татоян В. В. Організація системи управління публічними закупівлями в об’єднаних територіальних громадах.  Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2380 (дата звернення: 20.02.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.37

3. Корольков В.В. Модель впливу вартості енергоресурсів на економічний розвиток. Управління змінами та інновації.-2021. - № 1. – 98с. (С.48-53)

4. Корольков В.В., Бабенко Д.О. Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом підприємства.  Ефективна економіка. 2020. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8345 (дата звернення: 15.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.69

5. Корольков В.В., Дейкун О.М. Система державного адміністрування національної економічної безпеки України.  Ефективна економіка. 2020. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8422 (дата звернення: 15.05.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.92

6. Korolkov V., Lytvyn K. Modeling Ukraine Economic growth based with knowledge Factors Economic Annals of Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, 2020/ №13 pp.87-97
URL: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re13/korolkov.pdf 

7. Корольков В.В. Впровадження концепції безперервного вдосконалення як форма реалізації потенціалу знань людського капіталу [Текст] / В.Корольков, О. Березовська, К.Литвин / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – No 10  (262).–270с. –с.85-104

8. Корольков В.В.  Впровадження концепції безперервного вдосконалення на прикладі промислового підприємства [Текст] / В.В. Корольков, О.В. Березовська // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – No 9 (261). -208с. – с.84-96

9. Корольков В.В. Удосконалення механізму стимулювання торговельно-оперативного персоналу мережі Сільпо [Текст] / В.В.Корольков, О.Ю. Ткачук, М.К. Корогод // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2018. – No 9  (261).–240с. –с.84-102

10. Корольков В.В. Інтелектуалізація інтернет-середовища та новий інструментарій для дослідження споживчого попиту [Текст]/ В.Корольков, К.Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка, серія: Логістика, Видавництво Львівської політехніки, Львів, 2018, №892. - с.127-133

11. Корольков В.В. Моделювання наслідків інституційних змін в адмініструванні  соціальних внесків в Україні [Текст] / В.Корольков, О.Баранник // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2017. – No 9  (251).–208с. –с.84-96

12. Корольков В.В. Формування стратегії розвитку проектно–конструкторського підприємства в умовах нестабільності економіки України [Текст] / В.Корольков, А.Бренер // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, випуск 19, 2017. –с.144-149

13. Корольков В.В. Прогнозування економічного розвитку регіону з використанням фактору технічного прогресу [Текст] / В.В. Корольков // Держава та регіони / Серія: Економіка та підприємництво, №3 (72). -  2013р., (с.50-57)

14. Корольков В.В. Технологічна домінанта забезпечення розвитку економіки, заснованої на знаннях: еволюція моделі виробничої функції // Економіка і прогнозування, науковий журнал – Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2011, №1 (с.131-143). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2011_1/9_Korolkov.pdf

15. Корольков В.В. Дослідження ґенези становлення моделі виробничої функції на різних історичних етапах // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія” Збірник наукових праць, Луцького національного технічного університету. – Випуск 7 (28), Частина 1, Луцьк, 2010 – 414с. (с.401-413). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2010_7_1/35.pdf

16. Корольков В.В. Новая парадигма экономического роста в условиях интернационализации // “ECONOMIC GROWTH IN CONDITIONS OF INTERNATIONALIZATION”. Fourth Edition of International Scientific Conference (3-4 september, 2009). – Chisinau, 2009. – 506p. ( P.32-42).

17. Корольков В.В. Особенности учета фактора технического прогресса в производственной функции // Економіка і прогнозування, науковий журнал – Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009, №2 (с.97-110).

18. Корольков В.В. Науково-технологічна євро інтеграція України, як стратегія розвитку ринку високих технологій // Економічні науки. Серія “Економічна теорія та економічна історія” Збірник наукових праць, Випуск 6 (23), Частина 1, Луцьк, 2009 – 460с. (с.355-370). Завантажити видання: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_etei/2009_6_1/34.pdf

 

 

 

Отримано патент на корисну модель

 • Корольков В.В., Тиховська Т.М., Іванов М.М. Патент на корисну модель №51878 Система моделювання процесів керування наукоємним підприємством. 10.08.2010 // Бюлетень промислової власності №15. – 2010р.

 

 

Рік початку діяльності в університеті: 1996.

Дисципліни, які викладає:

 • Інформаційні системи та економіко-математичне моделювання управлінських процесів;
 • Технології публічного адміністрування;
 • Економіко-математичне моделювання світо господарських процесів;
 • Інформаційні ресурси та сервіси публічного адміністрування;
 • Інтелектуальна власність.

 

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64.
тел.: 764-34-16, 769-84-07
e-mail: vkorolkov@gmail.com