Ви є тут

Головна » Наш університет

Показники матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу (наявність і доступ до Інтернету, наявність дослідних центрів, обладнаних кімнат і лабораторій, наявність технопарків, модернізація бібліотечних фондів, доступ до електронних бібліотек)

 

Загальні відомості щодо матеріально-технічної бази НУ «Запорізька політехніка» наведені в таблиці 1.

 

Таблиця 1 - Відомості щодо матеріально-технічної бази НУ «Запорізька політехніка»

Показник Величина
Загальна площа навчально-лабораторних корпусів, кв.м. 50470
Загальна площа гуртожитків, кв. м. 25741
Кількість навчальних корпусів 8
Кількість лабораторних корпусів (окремі споруди) 6
Кількість майстерень (окремі споруди) 2
Кількість гуртожитків 5
Кількість спортивних комплексів (окремі споруди) 1
Загальна кількість одиниць зберігання бібліотечного фонду 93856
Загальна кількість у бібліотеці НУ «Запорізька політехніка» електронних підручників одиниць 21097
Потужність гуртожитків (кількість в них ліжкомісць) 2000
Кількість медичних пунктів 1
Кількість оздоровчо-спортивних таборів 2
Кількість місць в оздоровчо-спортивних таборах 400
Кількість спортивних залів 8
Кількість комп'ютерних класів 46
Кількість навчальних дисплейних місць 1528
у т. ч. кількість місць, підключених до мережі INTERNET 1528
Кількість місць в санаторіях-профілакторіях 100

 

Освітній процес в НУ «Запорізька політехніка» здійснюється з використанням широкого комплексу науково-дослідного обладнання, яким оснащені навчальні лабораторії випускових кафедр університету.

На кафедрі «Фізичного матеріалознавства» функціонують науково-дослідні лабораторії оснащені сучасним високовартісним обладнанням. Зокрема, в лабораторії «Тонких методів дослідження» проводяться електронно-мікроскопічні дослідження з використанням растрового електронного мікроскопа РЕМ-106І з системою енергодисперсійного аналізу, що дає змогу визначати хімічний склад в мікроскопічних об'ємах, проводити дослідження мікроструктури з великою роздільною здатністю та здійснювати експертизу причин руйнування виробів шляхом зйомки поверхонь зламів.

При організації освітнього процесу магістри, які навчаються за спеціальністю 132 Матеріалознавство отримують теоретично-практичні знання з методики фазового аналізу в лабораторії «Рентгеноструктурних методів дослідження» оснащеній модернізованою рентгенівською установкою з автоматичною ідентифікацією структурних складових металів та сплавів.

В лабораторії «Довготривалих випробувань» проводяться масштабні випробування сучасних жароміцних матеріалів для виробів газотурбінних установок відповідального призначення.

Розробка і дослідження газотермічних та плазменних покриттів статорних деталей ГТД здійснюється з використанням дилатометричного обладнання лабораторії «Фізичних методів дослідження».

За сприяння АТ «Мотор Січ» у НУ «Запорізька політехніка» було створено лабораторію «Динамічних досліджень процесів різання» в якій проводяться складні високотехнологічні випробування на великих частотах обертання при токарній та фрезерній обробках, що зменшує автоколивання для покращення якості оброблення поверхні та суттєвого збільшення стійкості інструменту.

Модернізований фрезерний верстат з ЧПУ вартістю понад 5 млн. грн, оснащений малошумним електрошпинделем потужністю 40 КВт, частотою обертання 9000 об/хв з точністю 0,005 мм та системою управління ЧПУ фірми «Вест Лаб» дозволяє одночасно вести фрезерування за чотирма координатами. Крім цього надається можливість проводити дослідження фрезерування зразків з різних матеріалів з визначенням зон сталості, в яких зменшується амплітуда коливань та шорсткість обробленої поверхні при максимальній глибині різання. На верстаті можливо програмувати обробку як з пульта, так і з використанням флеш-носіїв.

Також, підприємством «Мотор Січ» придбано та передано на баланс НУ «Запорізька політехніка» до лабораторії «Динамічних досліджень процесів різання» токарний верстат з ЧПУ WL 320 зі стійкою з ЧПУ Sinumerik 802D вартістю 900 тис. грн., що дозволяє в автоматичному режимі вести зовнішнє точіння, нарізання різі, розточувати внутрішні поверхні.

Обладнання лабораторії використовується для проведення науково-практичних досліджень та при підготовці бакалаврів і магістрів спеціальності 133 Галузеве машинобудування. Бакалаври розробляють управляючі програми для виготовлення деталей, а потім виконують обробку на верстатах. Магістри виконують дослідження відповідно до тем магістерських робіт.

Лабораторія НУ «Запорізька політехніка» «Техніка високих напруг» є єдиною та унікальною лабораторією у Запорізькому регіоні, й однією з двох в Україні у закладах вищої освіти електротехнічного напрямку.

Дана лабораторія оснащена високовольтним електротехнічним обладнанням, яке дозволяє виконувати практичні дослідження, випробування новітніх зразків високовольтної ізоляції, що застосовуються в електромашинобудуванні України. На базі практичних досліджень, магістри кафедри «Електричні машини» виконують нові розробки по вдосконаленню параметрів електричних машин та силових трансформаторів.

Електроустановки високої напруги у лабораторії «Техніка високих напруг» дозволяють проводити високовольтні випробування дослідних зразків ізоляції, прикладеною змінною та постійною напругами (від 0.4 кВ до 150 кВ). Дослідження, що проводяться у лабораторії дозволяють визначати:

- характер електричного пробою різних діелектриків (сучасні електроізоляційні матеріали, трансформаторне масло різних марок);

- механізми виникнення дефектів у зразках ізоляції та методи їх контролю;

- перенапруги, що виникають на високовольтних електроустановках та методи захисту від них.

Коштом Міністерства освіти і науки України в межах виконуваної на кафедрі програмних засобів (ПЗ) Національного університету «Запорізька політехніка» науково-дослідної роботи (НДР) «Методи і засоби обчислювального інтелекту та паралельного комп'ютингу для оброблення великих даних в системах діагностування» (номер держ. реєстрації 0116U7419) придбано міні суперкомп'ютер - потужний обчислювальний сервер, що дозволяє задовольнити потреби кафедри при виконанні складних наукових розрахунків, зокрема в завданнях штучного інтелекту, розпізнавання образів, обробки зображень та сигналів, технічного та біомедичного діагностування, а також у дослідженні паралельних методів і моделей обчислень.

Згідно з планом проекту TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR [DESIRE] «Розробка курсів з вбудованих систем з використанням інноваційних підходів для інтеграції освіти, науки та виробництва в Україні, Грузії, Вірменії» на кафедрі програмних засобів було представлено інтерактивний комплекс, що був придбаний за кошти проекту DESIRE та встановлений в новій Лабораторії вбудованих систем та віддаленої інженерії.

Esprit Multi Touch (Польща) – це інтерактивна дошка, що надає безліч можливостей для проведення цікавих, динамічних, наочних лекцій, презентацій, семінарів, тренінгів.

Дошка створена на основі інфрачервоної технології, характеризується сучасним дизайном та функціональністю. На дошці можуть одночасно працювати декілька людей, оскільки підтримується технологія розпізнавання 4-х та більше одночасних торкань. За допомогою драйверів та спеціального програмного забезпечення всі дії з дошкою – записи, моментальні знімки, відео та інше можна зберігати на комп'ютері, редагувати та виводити на друк. Завдяки стійкій керамічній поверхні дошка може використовуватись також як традиційна для малювання маркерами.

Лабораторія двигунів гелікоптерів та літаків технології кафедри «Технології авіаційних двигунів» обладнана натурними двигунами: ТРДД Д-36, ТРД РД-45, відцентровим компресором, стартером С-300, турбогвинтовим двигуном АІ-20, ТРДД АІ-25, турбовальним двигуном ТВ3-117, ТРД ТВ3-117-СБМ1 в розрізі, для більш наглядного та детального вивчення деталей вузлів та агрегатів двигунів, допоміжної силової установки АІ-8, вузлів кільцевої камери згоряння. Двигуни, вузли та установки використовуються для проведення лабораторних і практичних занять та в якості допоміжних матеріалів при виконанні досліджень магістрів, співробітників кафедри та аспірантів.

Науково-дослідна лабораторія «Новітні авіаційні технології» кафедри «Технології авіаційних двигунів» Національного університету «Запорізька політехніка» за своєю діяльністю спрямована на підвищення довговічності деталей авіаційних двигунів і стаціонарних енергетичних установок нового покоління.

На сучасних персональних комп'ютерах проводяться лабораторні та практичні заняття з побудови твердотільних моделей та моделювання фізичних процесів, використовуючі пакети прикладних програм AutoCAD, UnigraphicsNX  (модуль моделювання), Matcad 15, ADEM 7.1 , ANSYS 14.5.

На базі лабораторії під керівництвом провідних професорів і доцентів кафедри працюють магістри, аспіранти та докторанти, проводяться лабораторні заняття студентів, виконуються наукомісткі дослідження для підприємств авіаційної, енергетичної і транспортної галузей.

Співробітники лабораторії підтримують тісні контакти з дослідним центром АТ «МОТОР СІЧ», науковими лабораторіями НУ «Запорізька політехніка», а також провідними лабораторіями інститутів академії наук України. Це дає можливість значно розширити коло досліджень, а також розв'язуваних наукових і виробничих завдань.

З 2001 року у НУ «Запорізька політехніка» функціонує демонстраційний навчальний центр Delcam. У 2006 було підписано угоду про організацію «Delcam Education Office» (DEO) на базі НУ «Запорізька політехніка», в результаті в університеті з'явилася структурна одиниця Головний навчальний центр НУ «Запорізька політехніка»-Delcam. Головним завданням якого було просування технологій Delcam в сфері освіти в рамках програми «Передові комп'ютерні технології університетам України». У 2017 було підписано додаткову угоду з правонаступником фірми Delcam компанією Autodesk. У процесі виконання програми було виконано наступне:

- відкрито 26 навчальних центрів Autodesk в технічних університетах України;

- підготовлена та реалізована програма для популяризації програмного забезпечення в середніх освітніх установах «ArtCAM для шкіл», учасниками програми стали 30 шкіл;

- участь в міжнародному студентському конкурсі на іменні премії Autodesk. Українські університети брали участь з 2005 року. З 2009 року зважаючи на значну кількість учасників освітньої програми Delcam, церемонія нагородження проходила в резиденції посла Великобританії в м.Київ;

- було проведено 5 науково-технічних конференцій тематикою яких було застосування продуктів Autodesk в освіті і наукових дослідженнях.

Програмні продукти Autodesk реалізовані на матеріальній базі кафедри «Металорізальні верстати та системи НУ «Запорізька політехніка»» і вдосконалюють навчальний процес і наукову діяльність на спеціальностях Машинобудівного факультету. Придбані для гравіювання фрезерний верстат «Woodpecker CAMARO CP-1208» 3D-принтер «Ultimaker 2 MakerPi edition» і вимірювальна рука MicroScribe G2X дозволяють в повній мірі розкрити можливості всього пакета програмного забезпечення і на практиці освоїти методологію сучасного проектування, виробництва і контролю деталей. Все обладнання залучено в навчальному процесі та науковій діяльності співробітників кафедри.

Наукова бібліотека НУ «Запорізька політехніка» сьогодні – це науково -інформаційний центр університету, який бачить свою основну місію у виконанні завдань навчально-виховного процесу та сприянню науково-дослідницькій роботі, у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, забезпечення доступності документів та інформації на основі якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів і користувачів бібліотеки відповідно до їх інформаційних запитів.

Документний фонд наукової бібліотеки НУ «Запорізька політехніка» складають паперові та електронні видання. Це значний за обсягом та універсальний за складом інформаційний ресурс, що поєднує традиційні бібліотечні фонди (839152 прим.), фонд електронних документів (56133 назв.), технологічні комплекси, що забезпечують доступ до світових інформаційних ресурсів.

Стрімке розповсюдження цифрової інформації кардинально змінює роль бібліотеки та засоби обслуговування. Значення університетської бібліотеки постійно зростає і визначається не тільки кількістю фонду, а й можливістю бібліотеки забезпечити повне, якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів за допомогою ефективного використання бібліотечних ресурсів та сучасних інформаційних технологій. Сьогодні у науковій бібліотеці університету сконцентровані всі засоби для пошуку і представлення наукової інформації та надання доступу до неї: електронний каталог (ЕК), електронна бібліотека (ЕБ), повнотекстові власні та придбані БД , доступ до світових наукометричних джерел інформації.

Базовим власним електронним ресурсом НБ НУ «Запорізька політехніка» є Електронний каталог. Це найважливіша і найбільш рухома частина довідково-бібліографічного апарату, яка потребує постійного удосконалення. Від його стану залежить якість, оперативність, повнота і точність відповідей. Студентам, викладачам, науковцям надається повна інформація про ресурси бібліотеки через систему Електронного каталогу, що відображає активний книжковий фонд бібліотеки НУ «Запорізька політехніка». Усі види документів, які надходять до книгозбірні, заносяться до ЕК, предметизуються та отримують штрих-коди. Сьогодні над ним напружено працює весь колектив бібліотеки: заносяться нові надходження, йде процес ретроконверсії фондів книгосховищ та редагування занесених бібліографічних записів. Обсяг ЕК на 01.01.2019 становить понад 327 тис. бібліографічних записів.

На сьогодні усім відомо, що інформаційний простір мережі Інтернет характеризується високим ступенем динамічності, в ньому щодня з'являється й зникає величезна кількість електронних ресурсів. З цієї причини співробітниками бібліотеки ще декілька років тому було створено електронний путівник по Інтернет-ресурсам за профілями університету, до якого ввійшли сайти, що пропонують електронні книги, статті, матеріали наукових конференцій та семінарів. Він представлений у складі електронного каталогу (у розділі «Класифікатори») як інформаційно-бібліографічний сервіс «Інтернет-навігатор». За останній рік бібліотекою було закаталогізовано і представлено в онлайн-каталозі 197 безкоштовних інтернет-ресурсів та 57 веб-документів. На 01.01.19 кількість посилань на унікальні безкоштовні інтернет-ресурси становить 1330 документів.

Крім того, ЕК є основою для створення різноманітних БД на допомогу навчальному процесу та науковій роботі. Серед них БД: «Бюлетень нових надходжень», «Проблеми та перспективи вищої школи», «Історичні пам'ятки та заповідні місця України», «Праці викладачів та співробітників НУ «Запорізька політехніка»» та інші. Всього наукова бібліотека налічує 57 баз даних, з них 47 створених власноручно, обсяг яких складає на 1.01.2019 р. понад 757 тис. бібліографічних записів.

Збільшення долі електронних інформаційних ресурсів здійснюється не тільки за рахунок створення власних баз даних, а й шляхом придбання та організації доступу до наукометричних інформаційно-пошукових систем (SCOPUS, Google Scholar , Web of Science), повнотекстової БД «БУДСТАНДАРТ» Online, Cul Online – доступ до повних текстів книг видавництва «ЦУЛ»

Нова система обслуговування читачів орієнтована як на внутрішнього, так і на зовнішнього користувача. Зовнішній користувач має цілодобовий доступ до БД через Веб-сайт наукової бібліотеки (http://library.zntu.edu.ua/). Тому серед актуальних напрямків діяльності вузівської бібліотеки – підтримка й просування бібліотечного веб-сайту, використання в навчальному та науково-дослідному процесах електронних ресурсів віддаленого доступу, розвиток он-лайнових послуг на основі власних фондів документів. Сьогодні для забезпечення користувачів сучасними сервісними послугами бібліотека не може обходитися тільки своїми інформаційно-бібліографічними ресурсами. Ми надаємо доступ до інших джерел інформації, які маємо в легкодоступному електронному форматі. Вони включають: каталоги інших бібліотек, повнотекстові версії наукових журналів іноземними мовами, адреси пошукових та поштових серверів, власну віртуальну бібліографічну довідку (www.facebook.com/groups/bibliografszntu/).

Перспективною для обслуговування віддалених користувачів є БД «Електронна бібліотека НУ «Запорізька політехніка»» (http://e-library.zntu.edu.ua/), один із найголовніших інформаційних ресурсів університету. В основу ЕБ покладена ідея об'єднання розрізнених електронних ресурсів університету з єдиним лінгвістичним забезпеченням та пошуковим інтерфейсом. В умовах дефіциту навчальної та наукової літератури ЕБ доповнює книжковий фонд, стає засобом розширення доступу до повнотекстових інформаційних ресурсів. В ній представлена продукція видавничого відділу університету, навчально-методичні матеріали, наукові праці викладачів, автореферати дисертацій, статті з наукових журналів, матеріали конференцій та ін. На 01.01.2019 р. фонд ЕБ налічує понад 11тис. документів.

Надзвичайно цінним електронним ресурсом університетської бібліотеки є інституційні репозитарії (http://eir.zntu.edu.ua/). Він створений для накопичення,

систематизації та зберігання в електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської спільноти, для надання відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення цих матеріалів у середовищі світового науково-освітнього товариства. Репозитарій виконує дві стратегічно важливі для університету функції – по-перше, забезпечує академічні комунікації між дослідниками, по-друге, є кількісним показником якості проведених наукових досліджень у конкретному університеті, а отже, формує імідж і репутацію університету як центру наукових досліджень. На 01.06.2019 р. кількість представлених документів становить 4102.