Ви є тут

Головна

Нормативна база атестаційної комісії

Підготовка фахівців із сертифікації

Підготовка енергоаудиторів для роботи з Фондом енергоефективності за підтримки GIZ


 

З вересня 2018 у НУ «Запорізька політехніка» розпочато проведення професійної підготовки та атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Наказом ректора університету №193 в серпні 2018 року створена атестаційна комісія з проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель, та затверджений її персональний склад.

Окрім атестації осіб ведеться професійна підготовка, метою якої є формування у слухачів необхідних професійних знань з енергоресурсозбереження та охорони довкілля при проектуванні та термомодернізації будівель на основі комплексного підходу до аналізу об'ємно планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, освоєння технологій проведення енергетичної сертифікації проектованих та енергоаудиту існуючих будівель, з розробкою економічно-доцільних засобів підвищення їхньої енергоефективності.

Атестація відбувається після прийняття атестаційною комісією документів від кандидата в п'ятиденний термін.

Контакти:

Секретар атестаційної комісії: доц. Кулік Михайло Валерійович
E-mail: energy.zntu@gmail.com

Голова атестаційної комісії:
E-mail: energy.zntu@gmail.com
Тел. +380(098)26-25-015