Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність

Мовою освітнього процесу є державна мова.

В залежності від умов реалізації освітніх програм, вивчення одного, кількох або всіх освітніх компонентів, виконання індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів може здійснюватися англійською мовою або іншою офіційною мовою Європейського Союзу, за умови, що усі здобувачі вищої освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють цією мовою. Якщо є письмове звернення від одного чи більше здобувачів вищої освіти, щодо неможливості вивчення освітнього компоненту запропонованою закладом іноземною мовою, НУ «Запорізька політехніка» забезпечує переклад державною мовою.

Застосування мов в НУ «Запорізька політехніка» визначається Законами України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту».