Ви є тут

Головна » Сфери діяльності » Освітня діяльність
1 Наказ №237 від 29.07.22 «Про планування освітнього процесу за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр» на 2022/2023 н.р.» (PDF, 6.4 MБ)
2 Порядок здійснення заходів з організації освітнього процесу в університеті
3 Наказ №415 від 05.12.22 «Про внесення змін до графіку освітнього процесу НУ «Запорізька політехніка» на 2022/2023 навчальний рік» (PDF, 412 KБ)
Наказ №117 від 18.04.23 «Про внесення змін до графіку освітнього процесу на 2022/2023 навчальний рік Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 48 KБ)
Графік освітнього процесу на 2022-2023 н.р. - денна форма навчання (PDF, 512 KБ)
Графік освітнього процесу на 2022-2023 н.р. - заочна форма навчання (PDF, 544 KБ)
4 Наказ №212 від 28.06.22 «Про проведення огляду структурних підрозділів університету» (PDF, 280 KБ)
5 Наказ №246 від 11.08.22 «Про встановлення норм часу навчальної роботи науково-педагогічних працівників в 2022/2023 н.р.» (PDF, 1.3 MБ)
6 Наказ №193 від 14.06.22 «Про введення в дію «Порядку планування та обліку навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Національного університету «Запорізька політехніка» (PDF, 5.2 MБ)
7 Наказ №70 від 15.03.22 «Про зарахування результатів неформального навчання на 2021/2022 н.р.» (PDF, 1.2 MБ)
8 Розпорядження №42 від 12.05.22 «Про подання звітної документації в електронній формі здобувачами вищої освіти» (PDF, 2.4 MБ)
9 Наказ №252 від 26.08.22 «Про організацію освітнього процесу в Національному університеті «Запорізька політехніка» 2022/2023 н.р.» (PDF, 1.2 MБ)
10 Розпорядження №83 від 07.09.22 «Щодо індивідуального графіка навчання здобувачів освіти» (PDF, 1000 KБ)
Додаток 1 до розпорядження №83 (DOCX, 20 KБ)
Додаток 2 до розпорядження №83 (DOCX, 28 KБ)
11 Наказ №293 від 22.09.22 «Про забезпечення доступу здобувачів освіти до навчальних матеріалів освітніх компонентів в Національному університеті «Запорізька політехніка» 2022/2023 н.р. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (сервісу «Системи дистанційного навчання» НУ «Запорізька політехніка» moodle.zp.edu.ua)» (PDF, 1.1 MБ)
Додаток 1 до наказу №293 (DOCX, 24 KБ)
12 Наказ №326 від 17.10.22 «Щодо продовження онлайн-навчання» (PDF, 532 KБ)
13 Наказ №51 від 06.03.23 «Про проведення ректорських контрольних робіт» (PDF, 660 KБ)
14 Наказ №52 від 07.03.23 «Про формування переліку вибіркових навчальних дисциплін на 2023/2024 навчальний рік» (PDF, 2.5 MБ)
15 Розпорядження №17 від 27.04.23 «Про формування переліку професійних кваліфікацій, що можуть присуджуватися випускникам Національного університету «Запорізька політехніка» за результатами виконання освітніх програм» (PDF, 680 KБ)
16 Розпорядження №18 від 27.04.23 «Про проведення моніторингу відповідності освітньої та/або професійної кваліфікації освітньому компоненту, досягнень професійної діяльності та виконання цільових показників науково-педагогічних працівників» (PDF, 704 KБ)