Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та економіки

Кафедра економіки та митної справи

Емблема кафедри «Економіка та митна справа» ЗНТУ

Кафедра «Економіка та митна справа» (ЕМС)

Рік початку діяльності: 2007

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.держ.упр., доцент Соколов Андрій Васильович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • «Навчальна лабораторія соціально-економічних досліджень»

Спеціальності:

051 – «Економіка», освітні програми:

«Управління персоналом та економіка праці»
«Цифрова економіка та електронний бізнес»
«Митна справа»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487 (викладацька)
тел.: +380(61)7698454 (викладацька)
e-mail: kafedra_upep@zntu.edu.ua

Ознайомитись з програмою проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку у Національному університеті «Запорізька політехніка» освітньо-професійної програми «Митна справа» (ID у ЄДЕБО 35551) за спеціальністю 051 «Економіка» за другим рівнем вищої освіти у період з 20.10.2020 р. по 22.10.2020 р. можна за посиланням 

 

Відкрита зустріч учасників освітнього процесу (усі бажаючі) з експертною групою:

ID 35551 Національний університет "Запорізька політехніка",  ОП Митна справа

20.10.2020 17:30

Підключитись до конференції:

https://zoom.us/j/95276615885?pwd=dUpOVnJVYUJvcXhkendIQ1dYTjRZZz09 

 

Ідентифікатор зустрічі: 952 7661 5885  Пароль: 2020

 

За освітньою програмою «Митна справа»
Нормативні компоненти
Інноваційний розвиток підприємства (силабус)
Економічна політика держави та регіонів (силабус)
Соціальна відповідальність (силабус)
Глобальна економіка (силабус)
Митна справа (силабус)
Нормативно-правове забезпечення митної справи (силабус)
Митна політика і митне регулювання (силабус)
Інформаційні системи та технології в митній справі (силабус)
 
Вибіркові компоненти
Методологія наукових досліджень (силабус)
Наукове моделювання (силабус)
Інтелектуальна власність (силабус)
Національна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності (силабус)
Митно-посередницькі послуги (силабус)
Транспортне забезпечення ЗЕД (Кафедра транспортних технологій)
Організація управління в митних органах (силабус)
Управління персоналом (силабус)
Ділове спілкування у сфері ЗЕД (Кафедра іноземниx мов професійного спрямування)
Управління ризиками та страхування (силабус)
Управління командами (силабус)
Психологія бізнесу (силабус)
Міжнародні митні та транспортні конвенції і угоди (силабус)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (силабус)
Посередництво та торгівля у сфері ЗЕД (силабус)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
 
За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
Нормативні компоненти
Менеджмент продуктивності (силабус)
Стратегічне управління людськими ресурсами (силабус)
Інноваційний розвиток підприємства (силабус)
Організація праці менеджера (силабус)
Технології управління персоналом (силабус)
Соціальна відповідальність (силабус)
Глобальна економіка (силабус)
Методологія наукових досліджень (силабус)
 
Вибіркові компоненти
Розвиток персоналу (силабус)
Психологія бізнесу (силабус)
Реклама та PR (силабус)
Управління командами (силабус)
Економічна політика держави та регіонів (силабус)
Корпоративне управління (силабус)
Управління проектами (силабус)
Планування комерційної діяльності (силабус)
Управління закладами охорони здоров’я (силабус)
Оцінка персоналу (силабус)
Атестація медичних працівників (силабус)
Інтернет маркетинг (силабус)
HR-практикум (силабус)
Управління ризиками та страхування (силабус)
Інтелектуальна власність (силабус)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
 

За освітньою програмою «Митна справа»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (силабус)
Вища математика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (силабус)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (силабус)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
 
Вибіркові компоненти
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія українського державотворення (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія України в персоналіях (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Правознавство (Кафедра політології та права)
Соціологія (Кафедра політології та права)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Українська культура в європейському контексті (Кафедра журналістики)
Культурологія (Кафедра журналістики)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
ІІ курс
Нормативні компоненти
Мікроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Теорія ймовірностей та математична статистика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економіка підприємства (силабус)
Макроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Статистика (силабус)
Основи управління (силабус)
Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Філософія (Кафедра філософії)
Фізичне виховання 3-4 семестр (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
Вибіркові компоненти
Дослідження кон'юнктури ринку (силабус)
Основи підприємницької діяльності (силабус)
Ринок товарів та послуг (силабус)
Основи наукових досліджень (силабус)
Комерційна діяльність (силабус)
Маркетинг (силабус)
Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економетрика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Основи математичного моделювання (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
 

За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (силабус)
Вища математика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (силабус)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (силабус)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
 
Вибіркові компоненти
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія українського державотворення (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія України в персоналіях (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Правознавство (Кафедра політології та права)
Соціологія (Кафедра політології та права)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Українська культура в європейському контексті (Кафедра журналістики)
Культурологія (Кафедра журналістики)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
ІІ курс
Нормативні компоненти
Мікроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Теорія ймовірностей та математична статистика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економіка підприємства (силабус)
Макроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Статистика (силабус)
Основи управління (силабус)
Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Філософія (Кафедра філософії)
Фізичне виховання 3-4 семестр (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
Вибіркові компоненти
Дослідження кон'юнктури ринку (силабус)
Основи підприємницької діяльності (силабус)
Ринок товарів та послуг (силабус)
Основи наукових досліджень (силабус)
Комерційна діяльність (силабус)
Маркетинг (силабус)
Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економетрика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Основи математичного моделювання (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
 
 

За освітньою програмою «Митна справа»
Нормативні компоненти
Глобальна економіка (анотація, робоча програма)
Митна справа (анотація, робоча програма)
Інноваційний розвиток підприємства (анотація, робоча програма)
Митна політика та митне регулювання (анотація, робоча програма)
Нормативно-правове забезпечення митної справи (анотація, робоча програма)
Організація управління в митних органах (анотація, робоча програма)
Соціальна відповідальність (анотація, робоча програма)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (робоча програма)
Вибіркові компоненти
Психологія міжнародного бізнесу (анотація, робоча програма)
Психологія управління (анотація)
Ділове спілкування у сфері ЗЕД (анотація)
Методологія наукових досліджень (анотація, робоча програма)
Наукове моделювання (анотація)
Інтелектуальна власність (анотація)
Національна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності (анотація, робоча програма)
Митно-посередницькі послуги (анотація)
Транспортне забезпечення ЗЕД (анотація)
Управління ризиками та страхування (анотація, робоча програма)
Управління командами (анотація)
Психологія бізнесу (анотація)
Інформаційні системи та технології в митній справі (анотація, робоча програма)
Інформаційний бізнес (анотація)
Методи і моделі прийняття рішень (анотація)
Міжнародні митні та транспортні конвенції і угоди (анотація, робоча програма)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (анотація)
Посередництво та торгівля у сфері ЗЕД (анотація)
 
За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
Нормативні компоненти
Менеджмент продуктивності (анотація, робоча програма)
Стратегічне управління людськими ресурсами (анотація, робоча програма)
Інноваційний розвиток підприємства (анотація, робоча програма)
Управління командами (анотація, робоча програма)
Технології управління персоналом (анотація, робоча програма)
Соціальна відповідальність (анотація, робоча програма)
Глобальна економіка (анотація, робоча програма)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Вибіркові компоненти
Розвиток персоналу (анотація, робоча програма)
Психологія міжнародного бізнесу (анотація)
Організація праці менеджера (анотація, робоча програма)
Методологія наукових досліджень (анотація, робоча програма)
Управління проектами (анотація, робоча програма)
Планування комерційної діяльності (анотація)
Оцінка персоналу (анотація, робоча програма)
HR-практикум (анотація, робоча програма)
 

За освітньою програмою «Митна справа»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (анотація, робоча програма)
Вища математика (Кафедра Інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра Інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (анотація, робоча програма)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (анотація, робоча програма)
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (анотація, робоча програма)
Вища математика (кафедра Інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра Інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (анотація, робоча програма)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (анотація, робоча програма)
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
 

 
Перелік сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальність
 
051 Економіка
 
Освітні програми:

МИТНА СПРАВА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС

 
Для вступу за держзамовленням та контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
 
Для вступу виключно за контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або біологія 
 
Файл: 

Одним з інструментів впровадження принципів академічної доброчесності в освітню і наукову діяльність університету, який несе просвітницьку функцію, є  масові відкриті онлайн-курси за тематикою академічної доброчесності та основ інформаційної грамотності. Магістрам другого курсу навчання спеціальності 051 Економіка був рекомендований курс «Академічна доброчесність в університеті»  на платформі https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/. Здобувачі вищої освіти активно цікавляться й долучаються до популяризації принципів академічної  свободи і доброчесності. 


         Шановні студенти!

 

В житті іноді виникають проблеми, конфліктні та стресові ситуації (зокрема пов’язані із непорозуміннями, недотриманням академічної доброчесності, дискримінацією або корупцією, сексуальними домаганнями, домашнім насиллям тощо), які важко вирішити наодинці.

Щоб допомогти у скрутній ситуації, продовжує свою роботу «Телефон довіри»:

0612244235 - АНОНІМНО


 Професіонали-практики – студентам

    Кафедра економіки та митної справи постійно залучає до проведення лекцій та практичних занять професіоналів-практиків, діяльність яких пов’язана із зовнішньоекономічною діяльністю. Так, 30 вересня 2020 року відбулась лекція для студентів освітньої програми «Митна справа» на тему «Статистика зовнішньоекономічної діяльності», яку провели фахівці Головного управління статистики у Запорізькій області.

     Студенти отримали інформацію щодо термінології, джерел формування даних, видів зовнішньоекономічної діяльності,які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, а також дані окремих показників зовнішньої торгівлі Запорізької області. Обговорили питання визначення статистичної вартості товарів, тенденції динаміки експорту-імпорту товарів та послуг, проаналізували товарну структуру зовнішньої торгівлі. Студентів зацікавила географічна структура основних країн-інвесторів в економіку області, а також географічна структура прямих інвестицій з області в економіку країн світу.

     Лекція фахівця, як і всі попередні лекції минулих років, викликала інтерес як з боку студентів, так і з боку викладачів, виникли цікаві дискусійні питання, що обговорювались. Студенти та викладачі кафедри висловлюють свою вдячність Головному управлінню статистики у Запорізькій області за співпрацю на постійній основі!


     РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Важливим кроком у розвитку міжнародних зв’язків НУ «Запорізька політехніка» стало підписання Договору про співпрацю між нашим університетом і Вищою технічною школою в Катовіце. Договір визначає основні напрямки співпраці: в освітній діяльності, в науковій діяльності науковий та культурній сфері, а також визначає основні положення здійснення взаємодії.

Крім того, у вересні викладачі кафедри активно брали участь у міжнародних наукових конференціях. Зокрема у III Міжнародній науковій конференції «Інформаційні та інноваційні технології в XXI столітті» (21-22 вересня 2020 р.) та у Міжнародній науковій конференції «Роль інформації та технологій в побудові посткоронавірусного світу» (28-29 вересня 2020 р.). За результатами роботи конференцій будуть опубліковані електронні версії колективних монографій.


       Пандемія коронавірусної інфекції і пов'язаний з нею карантин не на заваді активній роботі викладачів! Освітній процес триває в дистанційному форматі, не припиняється й науково-практична робота. Так, професор кафедри Карпенко Андрій Володимирович в якості експерта прийняв участь у круглому столі на тему «Сучасні виклики та загрози для України в умовах світової фінансової кризи та пандемії коронавірусу». Обговорювались питання впливу світової фінансової кризи на українську економіку і економіку Запорізького регіону; ризики «політичного та економічного шторму» в Україні; шляхи мінімізації негативних наслідків падіння промисловості, ймовірного настання економічної кризи й соціально-економічних викликів в Українi та багато інших. Було зазначено, що державна допомога на локальному рівні в комплексі з соціальною відповідальністю бізнесу сприятимуть підтриманню рівня життя населення. Збереження умов ефективної діяльності підприємств регіону та зменшення негативного впливу пандемії на економіку можливе лише завдяки консолідації зусиль влади, громадських організацій та самих підприємств.

 


РОЗШИРЕННЯ ГОРИЗОНТІВ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА

17 грудня 2019 р. ректорами проф. Сергієм Бєліковим та проф. Томашем Лодиговські підписано Меморандум про співпрацю між університетом «Познаньська політехніка» та НУ «Запорізька політехніка», що відкриває добрі перспективи для академічних обмінів викладачів і студентів, спільних наукових проектів. Подія стала можливою як один із результатів підвищення кваліфікації професора кафедри економіки та митної справи факультету міжнародного туризму та економіки нашого університету, д.е.н. проф. Гудзь М.В., котра проходила міжнародне стажування (з14.10.19 по14.12.19) в університеті «Познаньська політехніка», факультет промислового менеджменту (м. Познань, Республіка Польща) по програмі Івана Виговського за підтримки Президента Польщі.


Відбувся захист магістерських робіт.

Вітаємо наукових керівників та випускників з успішним захистом.

Бажаємо успіхів, натхнення та подальшого розвитку нашим випускникам.


З метою створення центру "Індустрія 4.0" на базі Запорізького національного технічного університету та для впровадження якісно нового рівня співробітництва між вченими та учасниками сектору промислового хайтек було підписано Меморандум про співпрацю між нашим університетом, Асоціацією підприємств промислової автоматизації України (АППАУ) та Запорізькою торгово-промисловою палатою. 

У межах проекту ClusteRISE відбулись установчі збори Громадської спілки «Запорізький кластер «Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування» (Кластер ІАМ у м. Запоріжжя). Започаткована ініціатива низки підприємств та організацій міста у відповідності до підписаного Меморандуму набула свого продовження. Дякуючи ініціативі групи компаній, які вже долучилися до такої співпраці Кластер ІАМ у м. Запоріжжя започаткував професійне об’єднання підприємців, науковців і бізнес-асоціацій. Важливою стала підтримки АППАУ та Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у межах співпраці задля розвитку кластерів у сфері промислових хайтек. На установчих збори Громадської спілки «Запорізький кластер «Інжиніринг – Автоматизація – Машинобудування» (Кластер ІАМ у м. Запоріжжя) було обране правління і затверджена кандидатура виконавчого директора - Карпенка Андрія Володимировича. 

Це відкриває нові перспективи розвитку промислового, інноваційного та експортного потенціалу Запорізької області.

 
До уваги здобувачів вищої освіти !!!
 
У період з 15.10.2020р. по 15.11.2020р. всі форми навчання переводяться на дистанційний формат навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (зокрема сервісу "Cистеми дистанційного навчання НУ "Запорізька політехніка"). З актуальним розкладом можна ознайомитись за посиланням.
 

 

До уваги здобувачів вищої освіти !!!

 
Графік консультацій викладачів Кафедри «Економіки та митної справи»
 
1 семестр 2020-2021 н.р. доступний за посиланням.
 

До уваги здобувачів вищої освіти!

Звертаємо Вашу увагу, що розклад занять розміщено на сторінці факультету за посиланням.

 


У зв’язку з продовженням загальнонаціонального карантину нагадуємо, що освітній процес для студентів ІІ-IV курсів у період 01.09.20-14.09.20 р. організований з використанням дистанційних технологій навчання. Просимо відповідально ставитись до виконання індивідуального навчального плану та запланованих з кожної дисципліни завдань.

Навчання проводиться з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, застосовуючи "Систему дистанційного навчання НУ «Запорізька політехніка»"  чи будь які інші мобільні платформи навчання, інструменти відеоконференцій та спілкування у додатках та відео-чатах ZoomGoogle ClassroomViberSkypeMessengerFacebookTelegram, e-mail.

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Викладач

Назва дисципліни

Група

Час

Електронна пошта, номер телефону, viber, telegram

Посилання на дистанційний курс

Біленко О.В.,

к.е.н., доцент

Фінанси

МТЕ-218, 318

четвер, 14-55

bilenko-ov@email.ua

050 486 58 06

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2601

Валютний ринок МТЕ-317 четвер, 13-25 https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2665

Ринок праці

МТЕ-217, 219сп

вівторок, 16-45

середа, 16-45 (знаменник)

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2607

Василичев Д.В.,

к.е.н., доцент

Економіка праці та соціально-трудові відносини

МТЕ-218

середа,   13-25 (знаменник)

середа, 16-45 

vasilichev@ukr.net

050 459 99 26

http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=1352

https://us04web.zoom.us/profile (ідентифікатор 752-416-152-02)

Економіка праці та соціально-трудові відносини

МТЕ-217, 219сп

середа, 14-55

четвер, 13-25 (чисельник)

http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=1352

https://us04web.zoom.us/profile (ідентифікатор 752-416-152-02)

Васильєва О.О.,

к.ф.-м.н., доцент

Управління персоналом

МТЕ-217, 219сп

середа, 11-55,  

четвер, 13-25 (знаменник)

olena.vasilyeva@gmail.com

050 484 72 61

http://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=121

Галан О.Є.,

к.е.н., доцент

Планування діяльності торгівельного підприємства

 

МТЕ-317

вівторок, 14-55

(знаменник)

alena3105@ukr.net

067 133 73 21

https://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=1276

Нормування праці

МТЕ-217, 219сп

середа,13-25 п'ятниця, 13.25  (чисельник)

https://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=1274

Економічний аналіз

МТЕ-218, 219сп

вівторок, 16-45 середа, 14.55

http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=1267

Гіль Л.А.,

ст. викладач

Фізіологія і психологія праці

МТЕ 218

понеділок, 14-55 

 понеділок, 16.45 (знаменник) 

 середа, 13-25 (чисельник)

lyudmila.gil@gmail.com

096 12 96 156

http://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=586

Мотивування персоналу

МТЕ 217, 219сп

вівторок, 14-55

п'ятниця, 13.25 (знаменник)

https://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=2616

Горбань С.Ф.,

к.т.н., доцент

Реклама та PR

МТЕ -318

понеділок, 13-25,

вівторок, 16-45

sv_gorban@ukr.net

067 379 45 30

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2564

Skype svlana67

Документо-знавство та договірні відносини

МТЕ -317

четвер, 14-55

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2630

Skype svlana67

Маркетинг МТЕ-218, 318 вівторок, 13-25 четвер, 13-25

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2617

Skype svlana67

Дослідження кон’юнктури ринку

МТЕ-219, 319, 519

вівторок, 14-55, п'ятниця, 13-25

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2533

Skype svlana67

Гудзь М.В.,

д.е.н., професор

Управління посередницькою діяльністю

МТЕ-316

понеділок, 13-25

понеділок, 14-55

gydzmarina@yahoo.com

050 628 97 98

https://us04web.zoom.us/j/246724648 (ідентифікатор 246-724-648)

https://join.skype.com/invite/fgZhNsfqeGaT

Глобальна економіка

МТЕ-219м, 319м, 519м

середа, 08-30

http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=578

https://us04web.zoom.us/j/987230684 (ідентифікатор 987-230-684)

Карпенко А.В.,

д.е.н., доцент

Цінова політика

МТЕ-317

середа, 13-25

andreykarpenko@ukr.net

095 810 67 99,

067 993 66 92

http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=575

https://us04web.zoom.us/profile (ідентифікатор 327-283-5409)

Економіка торгівлі та біржової діяльності

МТЕ-318

середа, 14-55 середа, 16.45

http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=641

https://us04web.zoom.us/profile (ідентифікатор 826-448-260)

Іннова-ційний розвиток підприємства

МТЕ-317

понеділок, 11-55

http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=639

https://us04web.zoom.us/profile (ідентифікатор 826-448-260)

Карпенко Н.М.,

к.держ.упр, доцент

Аудит персоналу

МТЕ-217, 219сп

вівторок, 13-25 четвер, 14.55

natalyakarpenko@i.ua

067 730 61 81

http://moodle.zp.edu.ua/enrol/index.php?id=616

https://us04web.zoom.us/profile (ідентифікатор 624-119-9419)

Лідерство і командоутворення МТЕ-210, 510, 610, 210сп

вівторок, 14-55

четвер, 13-25 (чисельник)

https://us04web.zoom.us/profile (ідентифікатор 624-119-9419)

Управління командами

МТЕ-210м

четвер, 11-55

четвер, 13-25 (знаменник)

https://us04web.zoom.us/profile (ідентифікатор 624-119-9419)

Коваленко М.О.

к.е.н.,  доцент

Брокерська діяльність

МТЕ-317

середа,14-55

 середа, 16-45 (знаменник)

068 447 24 97

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2612

Основи наукови досліджень

МТЕ-219, 519, 619

п'ятниця, 14-55

https://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2237

Соколов А.В.,

к.держ.упр., доцент

Електронна комерція

МТЕ-318

понеділок, 10-05 середа, 13.25

sokolovav333@gmail.com

050 456 73 39

http://moodle.zp.edu.ua/course/view.php?id=2683

(ідентіфікатор 442-534-4299)

 

   

 

 

Сторінки