Ви є тут

Головна » Факультети » Міжнародного туризму та економіки

Кафедра економіки та митної справи

Емблема кафедри «Економіка та митна справа» ЗНТУ

Кафедра «Економіка та митна справа» (ЕМС)

Рік початку діяльності: 2007

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.держ.упр., доцент Соколов Андрій Васильович

Навчальні лабораторії та майстерні:

  • «Навчальна лабораторія соціально-економічних досліджень»

Спеціальності:

051 – «Економіка», освітні програми:

«Управління персоналом та економіка праці»
«Цифрова економіка та електронний бізнес»
«Митна справа»

076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітні програми:

«Економіка та організація електронної торгівлі та біржової діяльності»

Підготовка здійснюється за освітніми ступенями бакалавра і магістра

 

Контактні дані:

адреса кафедри: вул. Тургенєва 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 487 (викладацька)
тел.: +380(61)7698454 (викладацька)
e-mail: kafedra_upep@zntu.edu.ua

Шановне панство!

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про обговорення  проектів освітньо-професійних програм "Митна справа",  "Управління персоналом та економіка праці", "Цифрова економіка та електронний бізнес" щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту. Анкети можна знайти за посиланням.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальним особам:

 

Освітньо-професійні програми "Митна справа" -  доценту кафедри Коваленко Маргариті Олександрівні на e-mail:  kovalenkomargo@gmail.com

Освітньо-професійні програми "Управління персоналом та економіка праці" - доценту кафедри Карпенко Наталії Миколаївні на e-mail:  natalyakarpenko@i.ua

Освітньо-професійні програми "Цифрова економіка та електронний бізнес" - доценту кафедри Василичєву Денису Вікторовичу на e-mail:  vasilichev@ukr.net

Шановне панство!

Доводимо до вашого відома, що на сайті НУ "Запорізька політехніка" оприлюднені відомості про обговорення  проектів освітньо-професійних програм "Митна справа", "Управління персоналом та економіка праці"  щодо підготовки фахівців з вищою освітою за спеціальністю 051 "Економіка" галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки" другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Запрошуємо усіх стейкхолдерів (студентів, викладачів, адміністрацію НУ "Запорізька політехніка", роботодавців тощо) до обговорення вказаного проекту. Анкети можна знайти за посиланням.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати відповідальним особам: 

 

Освітньо-професійна програма "Митна справа" - доценту кафедри Карпенку Андрію Володимировичу на e-mail: karpenko@zntu.edu.ua 

Освітньо-професійна програма "Управління персоналом та економіка праці" - професору кафедри Гудзь Марині Вікторівні на e-mail: gydzmarina@yahoo.com

Ознайомитись з програмою проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв'язку у Національному університеті «Запорізька політехніка» освітньо-професійної програми «Митна справа» (ID у ЄДЕБО 35551) за спеціальністю 051 «Економіка» за другим рівнем вищої освіти у період з 20.10.2020 р. по 22.10.2020 р. можна за посиланням 

 

Відкрита зустріч учасників освітнього процесу (усі бажаючі) з експертною групою:

ID 35551 Національний університет "Запорізька політехніка",  ОП Митна справа

20.10.2020 17:30

Підключитись до конференції:

https://zoom.us/j/95276615885?pwd=dUpOVnJVYUJvcXhkendIQ1dYTjRZZz09 

 

Ідентифікатор зустрічі: 952 7661 5885  Пароль: 2020

 

За освітньою програмою «Митна справа»
Нормативні компоненти
Інноваційний розвиток підприємства (силабус)
Економічна політика держави та регіонів (силабус)
Соціальна відповідальність (силабус)
Глобальна економіка (силабус)
Митна справа (силабус)
Нормативно-правове забезпечення митної справи (силабус)
Митна політика і митне регулювання (силабус)
Інформаційні системи та технології в митній справі (силабус)
 
Вибіркові компоненти
Методологія наукових досліджень (силабус)
Наукове моделювання (силабус)
Інтелектуальна власність (силабус)
Національна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності (силабус)
Митно-посередницькі послуги (силабус)
Транспортне забезпечення ЗЕД (Кафедра транспортних технологій)
Організація управління в митних органах (силабус)
Управління персоналом (силабус)
Ділове спілкування у сфері ЗЕД (Кафедра іноземниx мов професійного спрямування)
Управління ризиками та страхування (силабус)
Управління командами (силабус)
Психологія бізнесу (силабус)
Міжнародні митні та транспортні конвенції і угоди (силабус)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (силабус)
Посередництво та торгівля у сфері ЗЕД (силабус)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
 
За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
Нормативні компоненти
Менеджмент продуктивності (силабус)
Стратегічне управління людськими ресурсами (силабус)
Інноваційний розвиток підприємства (силабус)
Організація праці менеджера (силабус)
Технології управління персоналом (силабус)
Соціальна відповідальність (силабус)
Глобальна економіка (силабус)
Методологія наукових досліджень (силабус)
 
Вибіркові компоненти
Розвиток персоналу (силабус)
Психологія бізнесу (силабус)
Реклама та PR (силабус)
Управління командами (силабус)
Економічна політика держави та регіонів (силабус)
Корпоративне управління (силабус)
Управління проектами (силабус)
Планування комерційної діяльності (силабус)
Управління закладами охорони здоров’я (силабус)
Оцінка персоналу (силабус)
Атестація медичних працівників (силабус)
Інтернет маркетинг (силабус)
HR-практикум (силабус)
Управління ризиками та страхування (силабус)
Інтелектуальна власність (силабус)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Безпека праці на підприємствах в установах і організаціях та цивільна безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
 

За освітньою програмою «Митна справа»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (силабус)
Вища математика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (силабус)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (силабус)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
 
Вибіркові компоненти
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія українського державотворення (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія України в персоналіях (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Правознавство (Кафедра політології та права)
Соціологія (Кафедра політології та права)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Українська культура в європейському контексті (Кафедра журналістики)
Культурологія (Кафедра журналістики)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
ІІ курс
Нормативні компоненти
Мікроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Теорія ймовірностей та математична статистика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економіка підприємства (силабус)
Макроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Статистика (силабус)
Основи управління (силабус)
Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Філософія (Кафедра філософії)
Фізичне виховання 3-4 семестр (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
Вибіркові компоненти
Дослідження кон'юнктури ринку (силабус)
Основи підприємницької діяльності (силабус)
Ринок товарів та послуг (силабус)
Основи наукових досліджень (силабус)
Комерційна діяльність (силабус)
Маркетинг (силабус)
Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економетрика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Основи математичного моделювання (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
 

За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (силабус)
Вища математика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (силабус)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (силабус)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
 
Вибіркові компоненти
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія українського державотворення (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія України в персоналіях (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Правознавство (Кафедра політології та права)
Соціологія (Кафедра політології та права)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Українська культура в європейському контексті (Кафедра журналістики)
Культурологія (Кафедра журналістики)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Здоров`я зберігаючі технології, та співдія функціональному розвитку (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
Інноваційні технології розвитку фізичних якостей та спортивне (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
ІІ курс
Нормативні компоненти
Мікроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Теорія ймовірностей та математична статистика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економіка підприємства (силабус)
Макроекономіка (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Статистика (силабус)
Основи управління (силабус)
Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Філософія (Кафедра філософії)
Фізичне виховання 3-4 семестр (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
Вибіркові компоненти
Дослідження кон'юнктури ринку (силабус)
Основи підприємницької діяльності (силабус)
Ринок товарів та послуг (силабус)
Основи наукових досліджень (силабус)
Комерційна діяльність (силабус)
Маркетинг (силабус)
Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Економетрика (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
Основи математичного моделювання (кафедра інформаційних технологій в туризмі)
 
 

За освітньою програмою «Митна справа»
Нормативні компоненти
Глобальна економіка (анотація, робоча програма)
Митна справа (анотація, робоча програма)
Інноваційний розвиток підприємства (анотація, робоча програма)
Митна політика та митне регулювання (анотація, робоча програма)
Нормативно-правове забезпечення митної справи (анотація, робоча програма)
Організація управління в митних органах (анотація, робоча програма)
Соціальна відповідальність (анотація, робоча програма)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (робоча програма)
Вибіркові компоненти
Психологія міжнародного бізнесу (анотація, робоча програма)
Психологія управління (анотація)
Ділове спілкування у сфері ЗЕД (анотація)
Методологія наукових досліджень (анотація, робоча програма)
Наукове моделювання (анотація)
Інтелектуальна власність (анотація)
Національна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності (анотація, робоча програма)
Митно-посередницькі послуги (анотація)
Транспортне забезпечення ЗЕД (анотація)
Управління ризиками та страхування (анотація, робоча програма)
Управління командами (анотація)
Психологія бізнесу (анотація)
Інформаційні системи та технології в митній справі (анотація, робоча програма)
Інформаційний бізнес (анотація)
Методи і моделі прийняття рішень (анотація)
Міжнародні митні та транспортні конвенції і угоди (анотація, робоча програма)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (анотація)
Посередництво та торгівля у сфері ЗЕД (анотація)
 
За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
Нормативні компоненти
Менеджмент продуктивності (анотація, робоча програма)
Стратегічне управління людськими ресурсами (анотація, робоча програма)
Інноваційний розвиток підприємства (анотація, робоча програма)
Управління командами (анотація, робоча програма)
Технології управління персоналом (анотація, робоча програма)
Соціальна відповідальність (анотація, робоча програма)
Глобальна економіка (анотація, робоча програма)
Цивільний захист і охорона праці в галузі (Кафедра охорони праці і навколишнього середовища)
Вибіркові компоненти
Розвиток персоналу (анотація, робоча програма)
Психологія міжнародного бізнесу (анотація)
Організація праці менеджера (анотація, робоча програма)
Методологія наукових досліджень (анотація, робоча програма)
Управління проектами (анотація, робоча програма)
Планування комерційної діяльності (анотація)
Оцінка персоналу (анотація, робоча програма)
HR-практикум (анотація, робоча програма)
 

За освітньою програмою «Митна справа»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (анотація, робоча програма)
Вища математика (Кафедра Інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра Інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (анотація, робоча програма)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (анотація, робоча програма)
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
За освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці»
І курс
Нормативні компоненти
Лідерство та командоутворення (анотація, робоча програма)
Вища математика (кафедра Інформаційних технологій в туризмі)
Історія економіки та економічної думки (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Інформатика та комп'ютерна техніка (кафедра Інформаційних технологій в туризмі)
Вступ до спеціальності (анотація, робоча програма)
Політична економія (Кафедра економічної теорії та підприємництва)
Документознавство (анотація, робоча програма)
Історія України (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Політико-правова система України (Кафедра політології та права)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Українська мова (за професійним спрямуванням) (Кафедра українознавства та загальної мовної підготовки)
Історія української культури (Кафедра журналістики)
Іноземна мова (Кафедра іноземних мов професійного спрямування)
Фізичне виховання (Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту)
 
 

 
Перелік сертифікатів ЗНО для вступу на спеціальність
 
051 Економіка
 
Освітні програми:

МИТНА СПРАВА

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС

 
Для вступу за держзамовленням та контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Математика
3. Іноземна мова або географія
 
Для вступу виключно за контрактом:
 
1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Іноземна мова або біологія 
 
Файл: 

Сторінки